Anda di halaman 1dari 2

POSTAVLJANJE HIDROFORA Postoji vie mogunosti postavljanja hidrofora u kuu, sa raznim pumpama i nainima spajanja: Ovdje moete vidjet

najei nain spajanje peterostepene pumpe za kunu instalciju. Prije svega gotovo sve je vidljivo na slici ali treba obratit pozornost na dubinu bunara to nam odreuje dali emo koristiti samo usisnu koaru ili injektor! Usisna koara se spaja u varijantama kad povlaimo vodu iz dobine max. 7.33m, u praski je to 7m. U ovom sluaju postavljamo samo jednu cijev od bunara do pumpe! Dok se injektor koristi u sluajevima kad izvlaimo vodu sa veih dubina (za cijev odnosno injektor od 5/4" do nekih 24m) i tu se kao to je vidljivo na slici koriste dvije cijevi gdje treba obratit panju na to da je povratna cijev uvijek za dimenziju manja od dovodne cijevi (ako je dovodna cijev 5/4" onda je povratna 1")!

Napomena! Kod postavljanje odvodne cijevi (prema injektoru) postavite nekakav ep tako da prije putanja hidrofora u rad sustav napunite vodom, takoer e vam to olakati muke ukoliko sluano kasnije doe no nekog kvara! Isto tako prije spremnika za vodu postavite i ventil kojim e te moi odvojiti posudu od pumpe! Tlak na tlanoj sklopci postavite u rangu izmeu 2,2bar i 3,8bar

I jo neke sitnice... Kod spajanja motora pazite na smjer vrtnje, peterostepene pumpe kao i ostale standardne pumpe moraju se vrtiti u desnu stranu. Ako ipak okrenete krivo, niste napravili kvar, samo vam pumpa nee tjerat vodu u sustav! Za odrzraivanje na izlazu iz pumpe prema posudi na jedan T-komad postavite kuglasti ventil (vertikalno) u koji e te lako lijevati i dolijevati vodu po potrebi, a kasnije ga vrlo lako otvoriti i zatvoriti. Time ste si uinili uslugu i za budunost tako da za odzraivanje sistema neete morati odarafljivati zapeene epove koji s vremenom mogu stvorit probleme time to ih neete moi odarafiti

Povezivanje pumpe na bunar Na slici 1. je prikazan spoj hidropaka na plitkom bunaru gde sa strane na kotnim linijama vidimo prikazane dozvoljene dubine spustanja usisne cevi sa korpom-ventilom. Na slici 2. je prikazan nain spajanja hidropaka za duboke bunare koriscenjem injektora,precnici cevi i dubina sa koje je moguce usisavati vodu. Pumpu je najpovoljnije smestiti pored samog bunara, a ako to nije moguce ,onda moramo racunati da za svakih 10m udaljenosti pumpe od bunara gubimo usisnu visinu za 1m.