Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU MATA PELAJARAN TMK TAHUN 4 (PLuG TMK) PERINGKAT NEGERI.

HARI 1 8.00-9.00 Pendaftaran & Taklimat 9.00-10.00 -Definisi Komputer -Sejarah Komputer (Slot 1) 10.0010.30 10.30-11.30 -Unit Sistem (Slot 2) 11.30-12.30 -CPU dan Ingatan (Slot 3) 12.302.00 2.00-3.00 -Input dan Output (Slot 4) 3.00-4.30 -Storan Sekunder (Slot 5) 4.30-5.00 -Penilaian/ Ujian (Slot 6)

-Perwakilan Data (Teori dan Amali) (Slot 7)

-Perisian Pengendali -Perisian Aplikasi -Program Utiliti (Slot 8)

Keselamatan data: -Kata laluan -Defragmentasi -Imbas Virus (Slot 9)

-Penilaian/ Ujian (Slot 10)

REHAT

-Definisi Multimedia -Perkembangan Multimedia (Slot 1)

-Elemen Multimedia (Slot 2)

-Format dan saiz elemen multimedia (Slot 3)

-Perkakasan Multimedia -Persembahan Linear -Persembahan Interaktif Tak Linear (Slot 4) -Proses Pembangunan Multimedia (Amali) (Slot 11)

REHAT

-Proses Pembangunan Multimedia (Teori) (Slot 5)

-Papan Cerita (Slot 6)

-Penilaian/ Ujian (Slot 7)

-Perisian Penyuntingan dan Pengarangan (Teori) (Slot 8)

-Perisian Penyuntingan Grafik -Perisian Penyuntingan Audio (Slot 9)

-Perisian Penyuntingan Video (Slot 10)

-Proses Pembangunan Multimedia (Amali) (Slot 12)

Pembentangan Hasil Kerja Multimedia (Slot 13)

-Majlis Penutup & Penyampaia n Sijil (Slot 14)