Anda di halaman 1dari 14

KEBAIKAN KONSEP

KEBURUKAN

JENIS

PRINSIP

Suatu jenis ujian yg memerlukan calon memberi jawapan tepat/ringkas. Soalan dapat diperiksa dgn mudah & tepat. Mempunyai ciri keobjektifan yang paling tinggi.

Item betul/salah: a) Ada dua pilihan sahaja(betul@salah). Item padanan: a) Mengandungi 2 kumpulan objek yg berkaitan b) Calon dikehendaki memilih jawapan dgn memadankan objek yg berkaitan menggunakan garis lurus dr kiri ke kanan. Item pengelasan: a) Calon dikehendaki menulis huruf/angka yg sesuai di tempat yg disediakan. Item aneka pilihan: a) Mengandungi pokok soalan & beberapa pilihan jawapan.

a) b) c) d) a)

b)
c) a)

Pokok Soalan: Ditulis dalam bahasa mudah difahami. Boleh ditulis dalam ayat lengkap/tidak. Kesukaran mengikut aras dalam JPU. Soalan negatif harus dikurangkan (2%). Pilihan jawapan: Ditulis sejajar dgn pokok soalan. Elakkan ulangan jawapan (4 pilihan jawapan). Pengganggu harus disertakan. Struktur item: Dibentuk mengikut format yg standard.

Mempunyai ciri keobjektifan yg tinggi. Mempunyai ciri kebolehpercayaan. Dapat menguji banyak topik/bidang dalam sesuatu mata pelajaran. Item/soalan boleh meliputi semua aras kemahiran (TB). Calon yg lemah dlm penbendaharaan kata boleh menjawab soalan dengan mudah. Mudah ditadbirkan. Lebih kepada ujian sumatif. Keputusan mudah ditafsirkan dgn analisis item.

Sukar membina item/soalan dlm aras tinggi kognitif. Perbelanjaan dan masa yg banyak diperlukan. Menggalakkan calon yg tidak tahu menjawab meneka. Kurang sesuai digunakan dlm ujian formatif. Tidak dpt menguji kemahiran menyusun/menghurai.

KONSEP

JENIS

PEMBINAAN UJIAN

KELEMAHAN

KEBAIKAN

Ujian esei. Ujian di mana calon diberi peluang menjawab soalan dalam tulisan/perkataan sendiri. Jawapan boleh dinyatakan dalam satu/beberapa ayat/perenggan/karangan. Calon bebas memilih,menerangkan dan membentangkan idea. Pemeriksa akan meneliti jawapan calon dan memeriksa secara subjektif dgn markah/gred berdasarkan kriteria yg ditentukan.

a) b) a) b) c)

Item tindak balas terhad: Memerlukan calon menjawab dgn jawapan pendek Boleh menulis dlm 1 frasa, ayat, kenyataan yg ringkas. Item tindak balas lanjutan: Memberi peluang kepada calon menjawab secara bebas. Boleh memberikan jawapan berdasarkan kefahaman/pendapat sendiri. Boleh menguji aras kemahiran yg lebih tinggi.

o o o o o o

Guru membentuk JSU untuk menentukan skop/aras kemahiran. Guru membina soalan berbentuk esei dgn arahan yg jelas & jawapan soalan sama ada pendek/panjang Pastikan perkataan yg digunakan setaraf dgn peringkat calon. Gunaka perkataan berdasarkan setiap aras dalam TB. Pastikan soalan yg dibina berlandaskan sukatan pelajaran. Setiap soalan harus disertakan dengan markah.

Mudah digubal. Menjimatkan masa. Sesuai dalam pelbagai mata pelajaran. Sesuai digunakan untuk aras tinggi. Boleh menguji kebolehan menyusun, menganalisa & mengintegrasikan idea. Peluang meneka jawapan dikurangkan. Peluang untuk meniru jawapan calon lain tipis. Berguna untuk mengesan kelemahan calon. Melatih kemahiran menulis.

Bidang yg hendak diuji terbatas. Calon boleh meramal soalan yg dikeluarkan. Kurang sesuai digunakan utk menguji pencapaian murid dlm sesuatu topik. Kurang sesuai kepada pelajar yg kurang mahir dalam penggunaan bahasa. Mempunyai kebolehpercayaan/kesahan yg rendah. Pemeriksaan kertas jawapan mengambil masa yg panjang. Mempunyai keobjektifan & kemudahtafsiran yg rendah.

SEKIAN, TERIMA KASIH

~QEELA~