Anda di halaman 1dari 5

Perancangan dan Perekrutan Sumber Manusia

Kepentingan:-
• Memenuhi keperluan tenaga kerja.
• Memenuhi tuntutan peraturan dan undang-
undang.
• Mengkoordinasikan aktiviti-aktiviti
pengurusan sumber manusia.
Kaedah Perekrutan
Dalaman:- Luaran:-
• Perekrutan di sekolah,
• Kenaikan pangkat kolej dan universiti.
daripada dalaman. • Pengiklanan.
• Job posting. • Agensi pekerjaan awam.
• Inventori kemahiran. • Agensi pekerjaan swasta.
• Firma pencari eksekutif.
• Pembidaan pekerjaan.
• Permohonan terus: ‘walk-
• Rujukan pekerja. in dan ‘write-in’.
• Persatuan profesional
Kebaikan Perekrutan
Dalaman:- Luaran:-
• Pekerja serasi dan • Lebih banyak idea dan
mengenali organisasi. pendekatan baru
• Mengurangkan kos diperkenalkan.
perekrutan dan latihan. • Memperolehi individu
• Meningkatkan semangat yang memiliki kemahiran
dan dorongan. dan kebolehan.
• Kebarangkalian untuk
berjaya tinggi disebabkan
penilaian adalah lebih baik
Kelemahan Perekrutan
Dalaman:- Luaran:-
• Persaingan yang • Kesesuaian pekerja
kurang sihat untuk dengan organisasi
mendapat kenaikan mungkin berlaku.
pangkat.
• Kurang idea baru dari • Tempoh penyesuaian
luar. individu dengan
• Kecewa dan kurang organisasi memakan
semangat. masa agak lama.
Alternatif Kepada Perekrutan
• Perkhidmatan bantuan sementara.
• Penyewaan pekerja.
• Kerja lebih masa.
• Kontraktor bebas.

Anda mungkin juga menyukai