Perancangan dan Perekrutan Sumber Manusia

Kepentingan:• Memenuhi keperluan tenaga kerja. • Memenuhi tuntutan peraturan dan undangundang. • Mengkoordinasikan aktiviti-aktiviti pengurusan sumber manusia.

Kaedah Perekrutan
Dalaman:• Kenaikan pangkat daripada dalaman. • Job posting. • Inventori kemahiran. • Pembidaan pekerjaan. • Rujukan pekerja.
Luaran:• Perekrutan di sekolah, kolej dan universiti. • Pengiklanan. • Agensi pekerjaan awam. • Agensi pekerjaan swasta. • Firma pencari eksekutif. • Permohonan terus: ‘walkin dan ‘write-in’. • Persatuan profesional

Kebaikan Perekrutan
Dalaman:• Pekerja serasi dan mengenali organisasi. • Mengurangkan kos perekrutan dan latihan. • Meningkatkan semangat dan dorongan. • Kebarangkalian untuk berjaya tinggi disebabkan penilaian adalah lebih baik

Luaran:• Lebih banyak idea dan pendekatan baru diperkenalkan. • Memperolehi individu yang memiliki kemahiran dan kebolehan.

Kelemahan Perekrutan
Dalaman:• Persaingan yang kurang sihat untuk mendapat kenaikan pangkat. • Kurang idea baru dari luar. • Kecewa dan kurang semangat. Luaran:• Kesesuaian pekerja dengan organisasi mungkin berlaku. • Tempoh penyesuaian individu dengan organisasi memakan masa agak lama.

Alternatif Kepada Perekrutan
• • • • Perkhidmatan bantuan sementara. Penyewaan pekerja. Kerja lebih masa. Kontraktor bebas.