Anda di halaman 1dari 45

SOALAN TUGASAN

A. Kajian Kes
Senaraikan lima kes (perkara) yang mempunyai nilai Tamadun disekeliling anda dengan memberi fokus kepada perkara berikut: (a) Lokasi perkara itu ditemui (b) Latar belakang dan (c) Sejarahnya Sediakan satu literatur bagaimana perkara tersebut menyumbang kearah pembinaan tamadun dari aspek kemunculan dan perkembangannya, pengaruh serta kesannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Formatted: Font: (Default) Arial, 36 pt Formatted: Bottom: 0.89"

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black, English (U.S.) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: Arial

B.

Penulisan Akademik (40%)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Black, English (U.S.)

Berdasarkan literatur dan data yang diperolihi, senaraikan lima kes yang mengandungi unsur atau nilai tamadun dalam masyarakat. Bincangkan sejarah kemunculan kes yang anda pilih serta sejauh mana ia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia masa kini.

HASIL TUGASAN

Formatted: Font: (Default) Arial

PENGENALAN Pendidikan ketamadunan dirasakan amat penting untuk dijadikan sebagai sebahagian dari strategi bagi memupuk jati diri dan perasaan muhibah serta persefahaman di kalangan pelajar universiti. Ia juga lanjutan dari pelbagai masalah yang melanda para pelajar kita di menara gading yang dikatakan kurangnya integrasi antara kaum dan tumbuhnya perasaan curiga dan bibit-bibit perpecahan kaum di universiti. Lantaran itu masalah tersebut, kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia diperkenalkan di semua universiti di Malaysia. Persoalannya, adakah melalui pengenalan subjek ini usaha pembinaan bangsa Malaysia mengikut sebagaimana yang dirancangkan untuk melihat sejauhmana pelajaran ketamdunan Islam dan Asia ini mampu menjadi asas kepada pewujudan nilai-nilai jati diri, persamaan, toleransi, persefahaman dan kejayaan di kalangan pelajar universiti. Penanaman keyakinan dan kesedaran jati diri ini akan benar-benar berjaya jika pelajar-pelajar didedahkan dalam satu diskusi keintelektualan

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Font Alignment: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1

peradaban yang matang yang amat dituntut melalui kebijaksanaan para pensyarah yang mengendalikannya. Dialog peradaban secara bijaksana boleh menjadi pemangkin kepada usaha pembinaan bangsa Malaysia. Apabila para pelajar ini telah memahami dan menginsafi kekuatan tamadunan yang mereka miliki dengan sendirinya mereka akan berusaha membina satu ketamadunan Malaysia yang tinggi dengan keikhlasan dan keyakinan. Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk bersiar-siar di Kuala Terengganu. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami telah mengambil kesempatan untuk mengeksplotasikan lagi negeri-negeri lain yang berdekatan. Bah kata, cuti-cuti sambil belajar.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Emphasis, Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Not Bold, Font col Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Justified, Space After: 8 pt, Pattern: Clear (Custom Color(RGB(254,25 254)))

KES 1: PENDIDIKAN a) Lokasi Kes: Pada cuti yang lepas, saya mengajak kawan saya untuk berjalan-jalan di Kuala Besut dan Bandar Jerteh. Dengan nama tujuan untuk mencari maklumat kerja kursus di Terengganu. Kami untuk telah mengambil dan

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Heading 3, Justified, Space After: 0 pt, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt

kesempatan

bersiar

mengeksplotasikan lagi tempat-tempat yang kami tidak pernah mengambil perhatian selama menetap di Besut ini. Bah kata, cuticuti sambil belajar. Dalam perjalanan di Tembila, Besut. Melalui Taman Ilmu Terengganu, tersergamnya sebuah bangunan. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) yang indah dan unik. Dengan namanya, Taman Ilmu Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). .. Keunikan universiti tersebut telah menarik perhatian kami kerana seni binaannya yang berunsur Islam. Memang tidak kelihatan sebagai sebuah universiti dan ini telah menyebabkan kehairanan saya. Mengapanya wujud universiti tersebut yang berunsur seni bina Islam? . Lantarannya, saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadap univerisiti tersebut..

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Othe English (Malaysia), Check spelling and grammar Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1, Pattern: Clear

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Ari 12 pt, Font color: Text 1, (Asian) Chinese (PRC), (Other) English (Malaysia), Check spelling and grammar

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Font color: Text 1, Pattern: Clear

Formatted: Font: 12 pt, Not Italic

b) Latar Belakang Kes: Universiti Darul Iman Malaysia (singkatan: UDM) yang kini dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) terletak di negeri Terengganu. Universiti Darul Iman Malaysia telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2005 sebagai institut pengajian tinggi awam

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Not Italic, Font color: Text 1, Pattern: Clear

(IPTA) ke-18 dan Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) telah menjadi salah sebuah kampusnya. Walaupun masih baru, namun universiti ini telah berpengalaman dalam menguruskan program diploma dan ijazah sarjana muda melalui
Formatted: Font: 12 pt, Not Bold

Kampus KUSZA sejak tahun 1980-an. c) Sejarah Kes: .

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1

Dalam pengetahuan saya, ketiga-tiga negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang adalah negeri-negeri tua di Semennanjung, sekurang-kurangnya tiga negeri wujud sezaman dengan Melaka, bahkan lebih awal. Tetapi bukti keislaman dan terdapatnya institusi pendidikan terawalnya terdapat di Terengganu. Iaitu dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 1303M./702H. Ini bererti berkembangan Islam di sana berlaku sebelum dari tarikh ini. Perkembangan Islam di Terengganu sezaman dengan tarikh pengislaman Pasai. Berlaku perdagangan antara kedua pihak. Terdapat perkuburan orang Pasai di Hulu Terengganu di kawasan di mana diketemui Batu Bersurat. . Kelahiran persekolahan, dimaksudkan di sini di Tanah Melayu, khususnya di negerinegeri di Pantai Timur adalah berhubungan dengan gerakan pemodenan dari segi pendidikan seperti digerakkan oleh Muhammad Rashid Reda di Mesir. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh ilmuan Tanah Melayu yang belajar di Mesir seperti Syeikh Tahir Jalaluddin yang merupakan tokoh pendidik di Tanah Melayu di samping Syed Syeikh al-Hadi. Pendirian sekolah oleh British juga mempengaruhi pendidikan keislaman yang mendirikan sekolah-sekolah.Lantaran itu lahir pada awal abad 20 sekolah-sekolah yang di kenali dengan Sekolah Arab seperti Sekolah al-Mashhur, Pulau Pinang, Al-Attas di Johor, Maktab Mahmud di Kedah, Sekolah al-Hadi di Melaka dan lain-lain. Maka di Terengganu pada peringkat awalnya lahir sekolah Arab Sultan Zainal Abidin sejak dari tahun 1925. Sekolah-sekolah sedemikian berkembang misalnya Sekolah Khairiah, Kuala Terengganu, Al-Falah Kemaman, Ittifaqiyyah Jerteh, Sultan Ismail Dungan dan lain-lain yang setiap jajahan mempunyai sekolah sedemikian. Satu fenomena baru kini lahir pengajian yang dikenali dengan Ma`had Tahfiz yang kini berpuluh buah terdapat di negeri Terengganu.
Formatted: Font: 12 pt, Not Bold

d) Kesan Terhadap Masyarakat: -

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1

Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan, maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid, maka pengajaran Islam lebih kukuh. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan melagukannya secara indah. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi, maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan, terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi.

Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan.

Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok, masjid, surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah, terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Hasil dari

kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman, maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999..

Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama, rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian, maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. Dalam menghadapi perkembangan moden, maka di Terengganu didirikan KUSZA, Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam.

Dalam islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Persoalan tauhid memainkan peranan yang penting dalam trasformasi manusia dalam agama Islam. Dengan wujudnya institusi
pendidikan Islam di negeri-negeri, terutamanya di Terengganu dan Kelantan, melahirnya ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilainilai keislaman, bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangankarangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain.

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam setiap tamadun. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peribadi seseorang individu. Berasaskan matlamat ini menjadikan tugas mengembangkan ilmu

pengetahuan adalah suatu tanggungjawab yang mulia. Kesedaran ini menjadikan dimensi rujukan dan diberi kepentingan dalam nilai pendidikan Islam tentang pentingnya ilmu dan orang berlimu Bbbbb b bb 1 pnnnj n n 69==

Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini, tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman, maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman..

Konsep ulama dalam Islam berkait rapat dengan individu yang berilmu yang ilmunya itu sempurna dan tercermin melalui kewibawaan personaliti diri dalam segala aspek. Ulam menjadi pembimbing umat, penyelesai masalah, pakar rujuk dan tauladan masyarakat Islam.
Dapat disimpulkan bahawa sS
Formatted: Font color: Text 1

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Justified

emuaa negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan, lantaran itu pengaruh tamadun Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam di Tanah Melayu.

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

KES 2: SISTEM KEPERCAYAAN & KEKELUARGAAN a) Lokasi Kes: Sebelum meneruskan perjalanan saya ke Kuala Terengganu,rancangan eksploitasi kami, kami telah bersinggah di rumah mak saudara saya yang berada di Jalan Pasir Akar, Jerteh. di Jerteh. Mak saudara saya yang telah berusia lanjut merupakan seorang Cina yang berasal dari China. Dalam rumahnya terdapat anak lelaki tunggalnya berserta dengan sekeluarganya. Dapat kelihatan bahawa pengaruh agama Buddha daripada mak saudara kepada anaknya amat kuat kerana mak saudara telah mendidik anaknya supaya mengamalkan ajaran Konfucius-Buddha. Perhiasan rumah di sekeliling berunsur Cina kerana terletaknya pasu-pasu dan seni tembiar Cina di ruang tamu serta hiasan-hiasan lukisan cat air Cina dan tulisan dakwat-Cina pada dinding. Dalam aspek etika ataupun tatasusila, dapat kelihatan bahawa anaknya amat mematuhi kata-kata mak saudara. Malah isterinya amat mematuhi kata suaminya, dan ini menjadikan anak-anak mereka amat menghormati serta mematuhi kata-kata orang tuanya. Manakala dari segi pemakanan pula, mereka mengutamakan amalan pemakanan yang ringan dan tidak membazir. Makanan daging adalah dilarang bagi mereka, termasuk telur kerana telur telah dianggap sebagai sebahagian alam benda hidup, merupakan telur asas kepada ayam, cuma tidak sempat bagi ia untuk wujud dalam dunia ini. Pada setiap tahun, mereka akan menunaikan sembahyang mereka di sebuah Tokong Confucius yang terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang. Pengamalan ajaran Konfucius dalam institusi kekeluargaan tersebut menjadikan keluarga tersebut dapat bergaul secara aman dan harmoni. b) Latar Belakang Kes: Melalui peristiwa itu, saya telah memahami bahawa betapa kuatnya tamadun China dan ajaranya mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia. Pemikiran masyarakat Cina dan sistem nilai yang didukung banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfucius

Formatted: Font: 12 pt, Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Black Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Normal (Web), Space Before 4.8 pt, After: 6 pt, Pattern: Clear (White) Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort)

Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort)

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Spanish (Spain-Traditional Sort) Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Heading 3, Numbered + Lev 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at + Alignment: Left + Aligned at: 0.39" + Indent at: 0.64" Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt

dan penganutan agama Buddha yang memberi penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. Antara unsur moral yang merupakan nilai utama mereka ialah konsep Ren (cintakan manusia), iaitu kasih-sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat, termasuklah kasih-sayang terhadap diri sendiri, suami, isteri, ibu bapa, anakanak, dan sesama kawan-kawan, sahabat handai, dan jiran tetangga. Keluarga merupakan unit asas yang penting dalam tamadun China. Ajaran Confucius menjadi asas kepada tamadun China iaitu kepentingan hubungan kasih saying dan hierarki kuasa yang dititikberatkan dalam ajaran tersebut. Konsep li telah menekankan lima jalinan hubungan sesama manusia. Antaranya termasuk; hubungan maharaja dengan rakyat. Hubungan bapa dengan anak. hubungan suami dengan isteri., hubungan abang dengan adik dan hubungan kawan dengan kawan. Seperti dengan tamadun Islam, anak-anak juga tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapanya, ia akan mendapat balasan jika berbuat demikian. Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat Cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang, ini adalah bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang ataupun ibu bapa yang telah meninggal dunia. Pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

sistem sokongan yang berbentuk fizikal dan kerohanian, di samping menjadi penerus zuriat mengikut tradisi mereka.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font:

Dalam ajaran Konfucius dan Buddha, anjuran untuk membina sebuah keluarga yang baik bermula dengan pembinaan sebuah keluarga yang bahagia. Untuk membina sebuah keluarga yang bahagia sudah tentulah perlu bermula dengan individuindividu yang terdiri daripada ibu dan bapa yang baik, yang memahami tugas dan tanggungjawab terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya. Kebaikan diri insan pula bermula dengan proses penyucian hati nurani dan kejujuran budi yang diadunkan melalui ilmu dan pengetahuan. Tamadun Cina yang diasaskan oleh konsep humanisme, iaitu satu konsep yang memberi penekanan terhadap manusia sebagai mereka yang mempunyai peranan yang begitu unggul di dalam dunia ini. Moralisme, seperti juga humanisme, menekankan keharmonian, kesederhanaan serta ketaatan. Selain itu, Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu

Formatted: Font: 12 pt

10

kesederhanaan. Segala perlakuan manusia perlulah sederhana dan tidak setuju kekerasan sebagai jalan penyelesaian. Selain itu, konsep lima hubungan utama yang menitikberatkan kejujuran dan kebaikan perlu menjadi teras dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni. Lima hubungan utama itu ialah: (1) hubungan bapa dengan anak, (2) hubungan suami dengan isteri, (3) hubungan saudara tua dengan muda, (4) hubungan raja dan pegawai, dan (5) hubungan sesama sahabat. Agama Buddha juga, seperti agama Islam, menentang amalan keganasan sebagai cara hidup. Buddha pernah mengatakan bahawa All beings tremble at weapons, all beings fear death, comparing others with oneself, one should not strike or cause to kill .One who loves himself, should not injure another. Ini bermakna , agama Buddha mengajar manusia menggelak keinginan mementingkan kebendaan atau terlalu materialistik tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup. c) Sejarah Kes: Pada pertengahan kurun ke 3 sebelum masehi, selepas Kausil Buddhis Ketiga, Maharaja Asoka telah menghantar dua orang Bhiksu, iaitu Ven. Sona dan Ven. Uttara datang ke rantau ini untuk menyebarkan agama Buddha. Pada kurun yang ke 5, Buddhisme telah berkembang dengan baik di Semenanjung Melayu. Exkavasi arkeologi bukan hanya terhad di Kedah sahaja, tetapi didapati di Kuala Selinsing, Tanjung Rambutan, Lembah Kinta, Bidor dan Sungai Siput di Perak, di Perlis dan juga di Pahang. Langkasuka merupakan sebuah negara Buddhis yang pertama, ia ditubuhkan pada kurun masehi ke 2 dan berpusat di Banjaran Gunung Jelai, kemudian ia mengembangkan kuasanya ke bahagian Selatan Negeri Thai. Pada kurun ke 7, Buddhisme Mahayana telah menjadi sistem Buddhisme yang lebih diterima oleh rakyat Semenanjung Tanah Melayu. Pada masa itu, Tanah Melayu berada di bawah kuasa Srivijaya, sebuah empayar Buddhis yang berpusat di Pulau Jawa. Agama Hindu telah mengalami kebangkitan semula di India pada kurun ke 10, maka Agama Buddha kehilangan sokongan yang diberi oleh istana serta golongan bangsawan. Kejatuhan pengaruhnya di India telah mempengaruhi kekuasaannya di Asia Tenggara. Pada akhir abad ke 12, empayar Srivijaya mengalami kejatuhan, begitu juga halnya dengan pengaruh Buddhisme. Pada awal kurun ke 10,
11
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt, Bold Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Normal, Justified, Line spacin 1.5 lines

Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.39" + Indent at: 0.64 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Parameswara mendirikan Empayar Melaka. Apabila Parameswara dan Raja-Raja lain menganuti Agama Islam, agama tersebut telah menjadi agama utama di rantau ini. Sehingga abad ke 15, Islam telah berjaya mengambil alih kedudukan Buddhisme sebagai agama yang utama diterima oleh istana dan rakyat biasa, lantas Buddhisme di Tanah Melayu pada masa itu mengalami kemerosotan. Walaupun begitu, masih terdapat banyak peninggalan kebudayaan Buddhisme di Kedah, Perlis dan Kelantan akibat pengaruh Negeri Thai. Unsur-unsur Buddhisme masih terbukti dalam drama Menora dan wayang kulit. Penghijrahan beramai-ramai orang China ke Tanah Melayu pada abad ke 17 merupakan arus ombak yang kedua. Pada masa itu, Buddhisme hanya merupakah upacara amalan yang penuh dengan kepercayaan dan kebudayaan Cina. Hanya pada tahun 1950, barulah terdapat penganut Buddha yang cuba meningkatkan status dan kedudukan Buddhisme. Dengan tertubuhnya banyak organisasi buddhis, termasuk YBAM (Young Buddhist Association of Malaysia) dan MBA (Malaysian Buddhist Association), maka wujudlah satu suasana yang baru yang menyatupadukan para Buddhis. Satu perkembangan lain yang penting ialah terdapatnya pengaliran masuk bentukbentuk Buddhisme yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan Thai, Sri Langka, Burma, Jepun dan Tibet. Ini telah membentuk Buddhisme di Malaysia yang pelbagai rupa bentuk.
Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto

Kebanyakan organisasi Buddhis di negara ini mengamalkan sama ada Bahasa Cina atau Bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Tetapi Persatuan Buddha Wakaf Bharu adalah yang unik sekali. Ianya boleh dikatakan organisasi yang pertama di Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia untuk menyebar Ajaran Buddha kepada ahli-ahli serta orang ramai.
Manakala pada sejarah ajaran konfucius pula, tiada catatan yang jelas tentangnya. Walaupun demikian, Confucius yang telah meninggal dunia tetapi ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbinanya tokong-tokongnya di seluruh China. Kitab yang disusunkan oleh pengikut-pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects), dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya yang semakin hilang. Malah tokong Confucius yang pertama di Malaysia terletak di sebuah sekolah yang bernama Confucius Chung Hwa School di Pulau Pinang.Sekolah ini diasaskan oleh Duta Besar Dinasti
12

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, Not Bold, Font color: Text 1

Formatted: Font: 12 pt, Not Bold

Formatted: Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Font color: Tex 1

Qing ke kawasan jajahan selat British pada awal kurun ke-20. Pada masa itu, orang orang TIONG HUA di Pulau Pinang akan membawa anak-anak mereka ke tokong untuk memberi penghormatan kepada Confucius sebelum memulakan persekolahan awal mereka. Di Melaka, sebuah bangunan yang dinamakan Bangunan Confucius juga didirikan untuk memperingati jasa Confucius dan para pengikutnya yang handal dalam bidang akademik. Setiap tahun, istiadat diadakan untuk memberi penghormatan kepada Confucius pada hari jadi Confucius iaitu pada 27 haribulan 8 Kalendar Cina (28 September 551 BCE). d) Kesan Terhadap Masyarakat: Secara umumnya, agama Buddha mengajar penganut elakkan kejahatan termasuk pembunuhan, membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain, sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri. Manakala ajaran Confucius
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: List Paragraph, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0.39" + Indent at: 0.64" Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1

mengenengahkan nilai moral dan etika seperti kesetiaan kepada negara, ibu bapa, adik beradik, orang berpengetahuan dan pengalaman,kemesraan antara manusia, ketelusan,pendidikan moral dan pembangunan budaya. Ajaran Confucius juga mengajar penganutnya supaya jangan bebankan orang lain dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri sendiri. " Do not give to others what you yourself do not desire.". Apa yang diutamakan dalam fahaman ini ialah kemanusiaan.If a man is not humane, what can he do with the rituals? If a man is not humane , what can he do with music? (Confucius, Analects 3.3). Bagi Kung Fu-Tze, mereka yang memiliki sifat perikemanusiaan ini akan mempunyai sifat seperti amanah, budi bahasa, rajin, dan murah hati. Bagi ajaran ini juga, kesempurnaan semua manusia adalah kerana usaha mereka dan tidak ada kaitan dengan kuasa ghaib seperti ruh nenek-moyang mereka. Untuk menjadi manusia yang baik, atau junzi, semua manusia mempunyai peluang, asalkan ada padanya nilai perikemanusiaan.Pada pendapat saya, ajaran konfucius dan agama Buddha yang bersifat harmoni dan sederhana telah mempengaruhi kebanyakan keluarga cina di Malaysia. Ini dapat dilihatkan melalui keluarga cina yang sememangnya mengamalkan ajaran Konfucius serta menganuti agama Buddha. Dalam
Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: Bold, Font color: Text 1

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

kebanyakan sistem Keluarga Cina, mereka dipengaruhi oleh ajaran sistem kekeluargaan Konfusius. Menurut Olga Lang, ibu bapa dalam sistem keluarga cina bertanggungjawab untuk mengajar ahli keluarganya mengenai mekanisme negara

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: Arial, 12 pt, Font color: Text 1

13

agar mereka dapat menerima ororitas Negara. Lucian Pye melihat bahawa budaya Politik Cina menekankan interpendensi antara kerajaan dan keluarga. Ini adalah disebabkan dalam masyarakat tradisional Cina, keluarga berperanan untuk mengurangkan kekacauan dalam Institusi-Institusi awam, orang tua selalu menekankan ketenteraman sosial dan kesejahteraan bagi setiap anggota
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

keluarganya. Mereka adalah bersifat sederhana, bersikap penyabar dan sopan dalam pertuturannya. Bertutur dalam suara yang lantang merupakan sikap biadap bagi mereka. Segala peradaban dan tatasusilaan mereka iIdea yang bersifat

Formatted: Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font color: Text 1

universal ini boleh diguna-pakai oleh seluruh warga Malaysia agar setiap individu dan patutnya dijadikan satu amalan yang mulia dan seharusnya menjadi budaya hidup masyarakat yang pelbagai etnik.

Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

14

KES 3: EKONOMI a) Lokasi Kes: Sambungannya, kawan saya telah meminta saya untuk menemaninya ke Bank Muamalat yang berada di Taman D'Lahar berdekatan di Gong Lepas, lebih mudah kata bank tersebut berdekatan di Kampung Raja. Dia ingin

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Heading 3, Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 12 pt

menyimpan wang simpannya dalam Akaun Simpanan Muamalat sambil mendapatkan maklumat tentang

tabung haji kerana dia mempunyai hasrat untuk menunaikan hai di Mekah. yang Maka penuh dengan hairan, perasaan saya

menanyakan dia akan sebenarnya akuam simpanan muamalat? Apakah perbezaann akaun tersebut dengan akaun bank simpanan yang lain; Dan apakah tabung haji yang sentiasa kedengaran namun tidak mengetahui maknanya? Lalu kawan saya pun menjelaskan pada sya. Akaun simpanan muamualat aadalah akaun simpanan di mana pelanggan menyimpan wangnya dan pada masa yang sama memberikan kebenaran kepada pihak Bank untuk menggunakan wang simpanan tersebut bagi tujuan-tujuan yang dibenarkan Syariah. Dalam situasi ini, pihak Bank perlu menjamin pulangan nilai wang yang sama kepada pelanggan. Hibah (jika ada) akan diberikan kepada pelanggan berdasarkan budi bicara pihak Bank. Selepas mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut daripada kawan tersebut, saya tersedar bahawa betapa pentingnnya unsur Islam perlu diterapkan dalam perbankan. Bagi umat Islam di Malaysia, mereka memerlukan sistem perbankan yang halal dan perlu mengelakkan daripada berlakunya riba. b) Latar Belakang Kes: Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Gray-80%, Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt, Bold

Formatted: List Paragraph, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Normal, No bullets or numbering

15

operasinya. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din, agama untuk dunia dan akhirat, setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S.W.T memberi manfaat dunia dan akhirat. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu, umat Islam terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam, berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci, yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga, semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Indent: First line: 0.5", No bullets or numbering

c) Sejarah Kes: Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia telah mengambil langkah yang wajar untuk memastikan sistem kewangan Islam berfungsi selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah dari segi matlamat dan operasinya. Tujuan utama ialah untuk memenuhi keperluan umat Islam terhadap satu sistem yang benar-benar menepati lunas syariah sebagai satu sistem kewangan yang komprehensif serta mampu bersaing dengan sistem konvensional yang telah wujud sekian lama. Apabila membicarakan tentang sistem perbankan Islam, secara tidak langsung ia akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu seawal abad ke-16 lagi. Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. Apa yang jelas, kebanyakkan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan turut dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuklah yang melibatkan aspek transaksi Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berterusan sehinggalah campur tangan Inggeris. Walaubagaimanapun, undang-undang Melaka tidak banyak

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold

Formatted: List Paragraph, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

16

menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Ia hanya dinyatakan dalam beberapa fasal sahaja iaitu bermula daripada fasal 29 hingga fasal 34.2. Namun apa yang menarik, ia ada memperuntukkan dalam satu fasal tentang larangan riba dalam soal jual-beli atau pertukaran iaitu dalam fasal 30 yang menyentuh undang-undang tentang penjualan dan larangan terhadap riba (usury) dalam urusniaga. Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah amalan jual janji (conditional sale). Salleh Buang menyifatkan jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagai al-bay alWafa iaitu jualan dengan pilihan untuk membeli balik. Masyarakat Melayu terutamanya kepada para petani di Kedah, Perlis, utara Perak dan Kelantan sebelum zaman pra penjajah lagi telah mengamalkannya. Amalan tersebut diamalkan kerana mereka tidak mahu terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang diuruskan oleh institusi ceti pada waktu berkenaan.Budaya aqad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. Dalam kes Tengku Zaharah lwn. Che Yusuf, hakim Briggs memutuskan bahawa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan amalan bunga (usury) yang mana orang Islam dilarang terlibat

dengannya.Manakala dalam kes Mohamed Isa lwn. Haji Ibrahim, Hakim Azmi telah membuat kenyataan yang sama dan amalan yang menjadi kebiasaan para petani Kedah pada dasarnya ialah transaksi jual janji di mana penjual mempunyai hak untuk membeli semula hartanya dan untuk membolehkan pembeli (peminjam wang) mengambil manfaat daripada transaksi yang sah menurut undang-undang Islam. Apa yang jelas, amalan jual janji ini sehingga kini masih lagi diterimapakai dan diiktiraf oleh undang-undang Malaysia dan diperuntukkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara. Dapat dirumuskan bahawa ketika zaman sebelum kedatangan penjajah sememangnya tidak wujud satu sistem perbankan Islam yang komprehensif. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum wujud. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli, sistem tukar barang (barter), jual janji dan lain-lain. Walaubagaimanapun, setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19, barulah sistem perbankan mula diperkenalkan. Institusi perbankan pertama sekali di Malaysia ialah The Chartered Merchant Bank of India, London and China, yang telah ditubuhkan oleh penjajah Inggeris pada tahun 1859. Bank ini diwujudkan
17

untuk membiayai aktiviti perlombongan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan kewangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. Namun, ketika itu masih belum wujud satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur. Penubuhannya adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi kewangan Islam lain di Malaysia. Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Sejarah penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad telah bermula semenjak tahun1970an lagi. Usul penubuhan bank Islam di negara-negara Islam telah dibincang di peringkat antarabangsa apabila seruan ini dikemukakan oleh perwakilan negara Mesir dan Pakistan dalam Mesyuarat Kedua Menteri-Menteri Luar Negara Islam dalam tahun 1971. Berikutan daripada usul tersebut, kajian demi kajian telah dibuat untuk merealisasikan penubuhan bank Islam ini. Kajian-kajian ini kemudiannya telah dikemukakan dalam Mesyuarat Pertama Menteri-Menteri Kewangan Negara-Negara Islam pada Disember 1973. Bank Islam telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 Mac 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad, selepas kerajaan mempersetujui penubuhannya sebagai menyambut seruan umat Islam negara ini. Bank Islam telah memulakan perniagaannya 4 bulan kemudian iaitu pada 1 Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Asia Tenggara dengan modal permulaan RM80 juta. Penubuhan Bank Islam adalah untuk meyakinkan kepada orang ramai bahawa sistem kewangan Islam ini boleh berdaya saing dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang-orang bukan Islam. Bank Islam juga telah memperluaskan skop operasinya dengan memperkenalkan produk-produk seperti Pakej Pembiayaan Peribadi, Akaun Simpanan Wadiah, Akaun Simpanan Ijraa dan Skim Ar-Rahnu. Mulai Jun 1997. Bertepatan dengan Konsep Islam sebagai al-Din, agama untuk dunia dan akhirat, setiap ibadah yang difardukan oleh Allah S.W.T memberi manfaat dunia dan akhirat. Atas keyakinan wajib menunaikan haji bagi mereka yang mampu, umat Islam
Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

18

terdorong untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam, berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci, yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga, semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Untuk memberi kemudahan kepada bakal haji dalam merealisasikan hasrat murni mereka, pada tahun 1969 lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji, yang ditubuhkan di bawah Akta 8, Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor Di Raja Ungku Aziz bertajuk Rancangan membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji pada tahun 1959. Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci, malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam di Malaysia untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. Dari itu, pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535, Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997, dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. d) Kesan Terhadap Masyarakat: Bagi membuka jalan untuk penubuhan bank Islam di Malaysia, kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 yang menggariskan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh bank Islam dalam operasinya di Malaysia dan kuasa-kuasa Bank Negara Malaysia dalam menyelia dan mengawal bank Islam. Dalam tahun yang sama juga kerajaan telah meluluskan Akta Pelaburan Kerajaan 1983 yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengeluarkan sijil pelaburan berdasarkan prinsip syariah.
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: List Paragraph, Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

19

Bank Islam pertama beroperasi di Malaysia ialah Bank Islam Malaysia Berhad pada 1 Mac, 1983 yang menawarkan perkhidmatan sama seperti bank-bank konvensional cuma ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ia juga mempunyai anakanak syarikat yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah iaitu Syarikat Al-Ijarah Sdn. Bhd. yang menjalankan pemajakan harta tetap, Syarikat Nominees Sdn. Bhd. yang memberi perkhidmatan nomini dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. yang memberi perlindungan insurans am dan insurans keluarga. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga mempunyai objektif jangka panjang iaitu ingin mewujudkan Sistem Perbankan Islam seiring dengan sistem bank konvensional. Ini dapat dicapai dengan tiga adunan utama iaitu pertama, sistem ini mempunyai ahli yang cukup, kedua, perkhidmatan dan produknya merangkumi keseluruhan sistem bank dan ketiga, perlu diwujudkan pasaran antara-bank yang operasinya mengikut prinsip syariah. Secara umumnya kerajaan telah berusaha untuk mengembangkan lagi produkproduk perbankan Islam sehingga mampu menerajui hub halal yang terkenal di Malaysia dan di seluruh dunia. Ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Negara kita berusaha gigih ke arah mewujudkan sebuah masyarakat maju beridentitikan nilai-nilai Islam. Ini berasaskan kepada kesedaran betapa
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

pembangunan fizikal atau material tanpa disertai dengan pembangunan rohani lambat laun akan menjerumuskan negara ke jurang kehancuran lantaran sikap negatif dan salah laku masyarakatnya. Dalam ertikata lain, rakyat di negara ini akan diacu mengikut acuan Islam dan nilai-nilai murni sejagat serta pembangunan yang akan ditempa nanti tidak akan terpisah dari dasar-dasar yang digariskan oleh alQuran dan Sunnah. Pendek kata, pembangunan fizikal dan ekonomi dalam menempuh alaf baru adalah seiringan dengan pembangunan rohani dan spiritual rakyat dan pemimpinnya. Lalu ternyata sistem Islam berjaya menegakkan keadilan yang jauh dari sifat penipuan dan gharar yang diharamkan oleh Islam untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. KES 4: SENI BINA
Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Bold

20

a) Lokasi Kes: -

Formatted: Font: 12 pt, Bold, Font color: Text 1

Selepas mengakhiri percutian saya di Besut, saya telah meneruskan kajian saya di Kuala Lumpur. Malah pada kali ini, saya telah berfokus pada unsur seni bina yang unik di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, boleh dikatakan

Formatted: List Paragraph, Justified, Spa Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Pattern: Clear

Formatted: Font: (Default) Arial, Bold, Fo color: Text 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, N Italic, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1

21

seni bina di sekeliling Malaysia hari ini mempamerkan bayangan hampir setiap seni bina dan gaya dari agama-agama serta budaya-budaya utama di Asia. Selain mengekalkan seni bina warisan, negara kita telah memandang ke hadapan dan mencipta warisan menaranya di dunia. Melalui pengeksplotasian di Petaling Street, Kuala Lumpur. Saya tertarik dengan seni bina-seni bina kuil Hindu yang berdekatan Central Market. Antara kuil yang menarik hati saya adalah Kuil Sri Maha Mariamman. Kuil Sri Maha Mariamman, dalam perkataan Hindi tertua agama Hindu di Kuala Lumpur. Ia terletak di Jalan Tun H.S. Lee. ialah kuil

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted

Formatted: Normal, Justified, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1 lines, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt, Pattern: Clear (White) Formatted: Font: 12 pt Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font: 12 pt, Bold

b) Latar Belakang Kes: Setiap kali perayaan Thaipusam diadakan setiap tahun, kuil ini akan dikunjungi ramai penganut Hindu. Tepat jam 12.30 malam, lebih 10,000 penganut agama Hindu akan berarak membawa "kavadi" dan periuk susu "pal koodam" serta memecahkan buah kelapa untuk membayar nazar untuk menebus dosa. Patung Dewa Murugan dari Kuil Sri Maha Mariamman di Jalan Tun H.S. Lee ke Kuil Sri Subramaniyar Swami, Batu Caves juga diarak berjalan kaki ke Batu Caves jam 11 pagi pada hari Thaipusam. Thaipusam atau Thaipooyam atau Thaippooyam dalam bahasa Malayalam adalah untuk memperingati hari lahir Dewa Murugan iaitu anak bongsu lelaki kepada Dewa Shiva dan Dewi Parvati. Thaipusam disambut pada bulan penuh Tamil yang dipanggil Thai (Januari-Februari). Disebabkan kebanyakan kaum Hindu Malaysia pada dahulunya berasal dari India selatan, kuil-kuil Hindu di Malaysia lazimnya merupakan senibina yang penuh bewarna-warni, sama seperti senibina kuil di kawasan India selatan. Corak hiasan kuil ini yang terperinci menggabungkan ukiran halus, hiasan emas, motif lukisan tangan, serta jubin indah dari Itali dan Sepanyol pada kuil tersebut telah menarik pandangan saya dan saya telah membuat keputusan untuk membuat kajian terhadapnya.

Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Auto Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted

c) Sejarah Kes: Pengaruh seni bina Hindu-Buddha adalah pengaruh yang dibawa oleh kaum pendatang seperti China dan India dan mereka sedikit sebanyak telah membentuk

Formatted: Font: 12 pt, Bold Formatted Formatted Formatted Formatted

22

rupa fizikal bandar-bandar di Malaysia. Pengaruh pendatang China khususnya di Melaka telah bertapak pada abad ke 14 lagi. Pada abad ini, kerajaan Melaka telah pun mempunyai hubungan perdagangan dengan negara China. Pada tahun 1403, maharaja China telah menghantar utusan diplomatik ke Melaka dan menjalankan hubungan perdagangan. Seterusnya kedatangan Islam telah mempengaruhi dan menukarkan gaya hidup masyarakat Melayu Melaka dari segi pentadbiran negara, budaya dan senibina. Di antara pengaruh yang dapat dilihat ialah bahan binaan dan gaya seni bina untuk membina bangunan. Bahan binaan pertama yang diimport masuk ke Melaka ialah genting tanah liat pada tahun 1409 bagi membina kediaman istana. Pengaruh pendatang pada abad ini dapat dilihat pada masjid di Melaka seperti Masjid Tengkera, di mana hiasan dan ukiran dibahagian hujung atau puncak masjid seperti rumah berhala Cina tetapi motif ini diabstrakkan dengan alam flora bersesuaian dengan agama Islam. Kejatuhan empayar Melaka pada abad ke 15 dan penaklukan penjajah Portugis telah turut menghentikan kesinambungan hubungan perdagangan Melaka dengan negara-negara jiran. Semasa pemerintahan Inggeris, pendatang China dan India telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi mengusahakan aktiviti ekonomi. Pada awal tahun 1870an hingga 1880an kaum pendatang telah membina rumah-rumah kedai bagi menempatkan bahan-bahan perniagaan. Gaya seni bina rumah kedai yang dibina pada era ini dikenali sebagai rumah kedai awal yang masih terdapat di beberapa bandar di Malaysia seperti di Gopeng dan Batu Gajah di negeri Perak. Dari tahun 1900 hingga 1940an banyak rumah kedai telah dibina dengan gaya seni bina yang menerapkan unsur-unsur tempatan dan pengaruh kolonial. Terdapat 3 gaya seni bina yang mempengaruhi reka bentuk rumah kedai iaitu Era Peralihan, gaya Electic dan gaya Art Deco (Syed Zainol Abidin Idid, 1995). d) Kesan Terhadap Masyarakat: -

Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto, Pattern: Clear Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Bold

Formatted: List Paragraph, Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: List Paragraph, Justified, Line spacing: 1.5 lines

Pengaruh India tidak banyak mempengaruhi dari segi seni bina bangunan di Malaysia. Pendatang India banyak mendirikan kuil-kuil agama Hindu yang banyak menyerupai bentuk senibina seperti kuil Hindu di India. Namun begitu pengaruh senibina Selatan India, banyak mempengaruhi binaan masjid. Masyarakat India Selatan yang beragama Islam yang disebut sebagai Klings atau Keling lebih suka dengan gaya seni bina Islam mereka. (Vlatseas, S, 1990: 49) Masjid Kapitan Kling (1802-1803), Pulau Pinang salah satu contoh seni bina Selatan India, dibina oleh
23

Formatted Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted Formatted: Font: 12 pt Formatted

ketua masyarakat India Muslim atau Kapitan. Senibina India Muslim ini jelas kelihatan pada minaret yang tinggi dan kubah potong bawang.
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt

Hari ini, kebanyakan bandar-bandar besar dan pekan-pekan adalah gabungan baru dan lama. Kuala Lumpur sebagai contoh, di mana rumah-rumah tradisional dan bangunan-bangunan kesan jajahan berdiri bersama masjid-masjid, kuil-kuil dan gereja-gereja; semuanya dalam jarak berjalan kaki di bawah bayangan warisan baru, Menara Berkembar Petronas, bangunan berkembar tertinggi di dunia. Pertumbuhan seni bina adalah hasil daripada pengaruh sejarah kurun lalu ke atas negara. Ia bermula daripada tempat tinggal kuno bumiputera kepada Hindu-India dan juga pengaruh Arab-Muslim diikuti dengan ketibaan kaum Cina daripada bahagian Asia. Seterusnya rentetan masa penjajahan Eropah daripada Portugis, Belanda dan akhirnya Inggeris tetapi mendapat campur tangan pandangan daripada penduduk tempatan secara keseluruhannya; diakhiri dengan kemerdekaan namun visi rakyat Malaysia masih lagi berasaskan semangat tradisional. Akhirnya, selepas membuat kajian terhadap unsur seni bina kuil tersebut, saya telah menggerakkan diri ke Bangunan Parlimen Malaysia yang berada di berdekatan.

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Text 1, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 12 pt, Not Italic Formatted: Space After: Auto

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Normal, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Pattern: Clear Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1

24

Formatted Formatted Formatted Formatted

KES 5: POLITIK a) Lokasi Kes: Bangunan Parlimen Malaysia ialah sebuah bangunan yang tersegam indah di bandar raya Kuala Lumpur, Malaysia dan merupakan simbol demokrasi berparlimen serta simbol perpaduan kerajaan persekutuan Malaysia. Lokasinya terletak

Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted

berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. Kompleks bangunan Parlimen ini

dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebuah bangunan utama 3 tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat.

Bangunan utama 3 tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara manakala 17 tingkat sebuah pula

menara

setinggi

menempatkan pejabat pentadbiran, pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang di-Pertua Dewan Negara. b) Latar Belakang Kes: Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, menyetujui cadangan pembinaan Parlimen pada Disember 1959. Kerja-kerja pembinaan disiapkan pada September 1962, dan perasmian bangunan Parlimen yang baru dijalankan oleh Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail, Yang di-Pertuan Agong yang ketiga, pada 21 November 1963. Pembinaan bangunan ini menelan kos perbelanjaan sebanyak RM18 juta Selanjutnya, di Bandar Kuala Lumpur terletaknya Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bandaraya ini diwakili di Dewan Rakyat oleh sebelas orang Ahli Parlimen,[32] yang diundi untuk penggal lima tahun. Setelah sekian lama cenderung dikuasai oleh Barisan Nasional, segalanya berubah dengan pilihan raya 8 Mac 2008 yang menyaksikan parti pembangkang menguasai kerusi-kerusi parlimen untuk Kuala Lumpur, iaitu Parti Tindakan Demokratik (5 kerusi), Parti Keadilan Rakyat (4 kerusi), dan Parti Islam Se-Malaysia (1 kerusi); cuma tinggal satu kerusi Dewan Rakyat yang diduduki oleh BN iaitu Zulhasnan Rafique yang mewakili Setiawangsa.

Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted

25

Formatted Formatted Formatted Formatted

Disebabkan pilihan raya yang akan datang, kelihatan sepanduk dan poster PAS dan BN pada merata tempat. Terlekatnya juga sekeping poster BN di bangunan Parlimen Malaysia, malah poster Pas berdekatannya. Maka terungkitlah perasaan hairan saya terhadap politik di negara kita ni. Apakah konsep kewujudan PAS yang mewakili islam dan BN yang mewakili kerajaan? Bagaimana dia wujud? Kesannya kedua-dua parti tersebut terhadap masyarakat? Persoalan perkaitan di antara politik dan agama seringkali menjadi faktor percanggahan di antara para penganalisis politik dan para ilmuan agama. Ini kerana di dalam situasi semasa yang diselaputi oleh ketebalan fahaman sekularisme, seringkali kedengaran suara-suara sumbang yang mengagaskan pemisahan di antara politik dan agama. c) Sejarah Kes: Iklim politik Malaysia pasca kolonialisasi juga memperlihatkan situasi yang sama dimana konsep pemisahan di antara agama dan politik sering diutarakan oleh pemuka-pemuka politik tempatan. Mereka yang terdidik dengan pemikiran politik barat sering memandang sinis kepada pemikiran politik Islam dengan mengatakan bahawa kesucian agama tidak perlu dicemar oleh kekotoran yang dibawa oleh politik (Syed Naquib: 1985). Pada hemat mereka, permainan politik adalah kotor dan tidak perlu kepada pengawalan moral oleh agama, sedangkan secara terang-terangan di dalam Islam politik dan agama adalah bersatu dimana agama bertindak sebagai panduan politik dan politik bertindak sebagai pelindung kepada agama. Kerangka pemisahan politik dan agama di Malaysia dapat ditelusuri melalui perlembagaan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan UMNO yang ketika itu menjadi wadah perjuangan politik bangsa Melayu. Ini kerana PKMM pada dasarnya sebuah parti politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sosialis yang dilarutkan bersama ideologi nasionalisme manakala UMNO lebih senang berpegang kepada ideologi liberalisme yang dipacu oleh idea nasionalisme (Nik Anuar: 1999). Pasca kemerdekaan Tanah Melayu memperlihatkan kemunculan pelbagai jenis parti politik dengan pelbagai jenis ideologi seperti nasionalisme, sosialisme dan marxisme. Terdapat hanya segelintir parti politik yang berjuang diatas paksi Islam. Ini berikutan implikasi dari momokan British yang mengaitkan Islam dengan ekstrimis. Semenjak pasca kemerdekaan Tanah Melayu, hanya parti UMNO sahaja yang begitu dominan
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Font color: Text Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1, Pattern: Clear (White) Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1

Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

26

didalam pentas sosiopolitik Malaya berikutan matlamatnya yang bertunjangkan kepentingan bangsa Melayu (Jamaie: 2005). Walaupun bertunjangkan ideologi nasionalisme bangsa Melayu, namun matlamat awal UMNO adalah memelihara kesucian agama Islam. Ini berikutan tafsiran perlembagaan yang mentafsirkan Melayu sebagai beragama Islam (Jamaie: 2005). Namun, selepas perjuangan UMNO diwarisi oleh pucuk pimpinan yang berpendidikan liberal barat, terdapat pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan ekonomi dan politik Tanah Melayu pasca kemerdekaan yang secara teorinya bercanggah dengan syariat Islam dan mengakibatkan ramai dikalangan ahli biro agama UMNO bertindak keluar parti sebagai membantah tindakan tersebut . Peristiwa ini secara tidak langsunag mewujudkan polemik mengenai politik Islam di antara dua buah parti yang dominan di Malaya yang kemudiannya bertukar kepada Malaysia berikutan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Secara teorinya aplikasi Islam dan politik di Malaysia telah melalui jalan yang berliku kerana melalui pelbagai rintangan yang besar didalam memartabatkan Islam di Malaysia. Ini terjadi lantaran halangan ideologi-ideologi sekular barat yang kuat tertanam didalam pemikiran pimpinan dan individu-individu di Malaysia. Ini terjadi lantaran dominan nya fahaman pemisahan diantara agama dan politik atau sekularisme di Malaysia yang sudah membarah di dalam iklim politik. Syed Naquib (1985) menegaskan, apabila umum mengakui terdapat pembahagian didalam agama dan politik, pada suatu masa nanti, akan timbul para pemimpin palsu yang akan memimpin umat dengan penuh dusta dan akan runtuh peradaban manusia suatu hari nanti kerana implikasi pembahagian diantara agama dan politik. Islam pada dasarnya memainkan peranan yang besar di dalam pembentukan iklim politik di Malaysia. Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan golongan ulama didalam kebangkitan kesedaran bangsa dari era dahulu. Sebagai contoh, golongan ulama seperti syeikh syed al-hadi dan sheikh Tahir Jalaluddin adalah antara golongan intelektual pertama yang mengagaskan peranan Islam di dalam politik (Jamaie: 2005). Penubuhan parti politik kebangsaan seperti UMNO juga pada dasarnya mendapat sokongan para ahli agama. Kerana ia berfungsi sebagai medium politik bagi orang melayu yang rata-ratanya beragama Islam. Terdapat ramai intelektual politik Malaysia adalah berlatarbelakangkan agama, seperti Dr Burhannudin Al-Hemy dan Profsessor Zulkifli Mohammad. Para intelektual
27
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1

inilah yang memainkan peranan yang besar didalam pengisian Islam didalam politik Tanah Melayu menjelang kemerdekaan (Jamaie: 2005). Namun, diatas sikap tidak mahu bekerjasama dengan pihak penjajah, para ulama ini telah disenarai hitamkan berbanding para nasionalis yang mengambil sikap bekerjasama dengan pihak penjajah. Terdapat ramai tokoh-tokoh agama yang turut terlibat di dalam kepimpinan Tanah Melayu pasca kemerdekaan tahun 1957 seperti Ahmad Badawi yang merupakan ulama tempatan yang terkenal didalam politik. Penglibatan golongan agama di dalam politik ini kerana mereka percaya bahawa tidak terdapat pembahagian di antara politik dan agama seperti yang difahami oleh para orientalis barat. Namun, permainan politik barat sedikit demi sedikit memisahkan ruang diantara peranan agama di dalam politik (Kamarulnizam: 2003), ini terjadi lantaran pihak barat telah menyediakan teraju pimpinan pelapis yang hampir dengan pemikiran politik mereka yang sekular. Ini dapat dibuktikan melalui barisan kabinet pasca merdeka yang rata-ratanya merupakan lepasan pendidikan barat yang terdidik dengan pemikiran politik orientalisme. Akibat kontradiksi yang berlaku di dalam kepimpinan negara pasca merdeka, dimana berlaku pertembungan idea diantara golongan ulama dan para ahli politik berpendidikan barat, ramai di kalangan ulama telah keluar dari parti pemerintah dan menubuhkan sebuah parti Islam sebagai wadah memperjuangkan politik Islam (Kamarulnizam: 2003). Parti yang dimaksudkan ialah Parti Islam Semalaysia (PAS). Perjuangan politik Islam di Malaysia telah melalui pelbagai liku lantaran terpaksa bersaing dengan pelbagai pemikiran politik barat seperti liberalisme yang didukung oleh UMNO dan sosialisme yang didukung oleh Barisan sosialis. Namun, politik Islam mendapat sambutan yang menggalakan di negeri-negeri yang berpenduduk majoriti Melayu. Ini kerana terminologi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya Melayu. Menurut Syed Naquib (1972), Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan kerana terdapat ikatan yang kuat diantara kedua-duanya dari segi budaya dan agama. Penglibatan Islam didalam politik di Malaysia dapat dibahagikan kepada beberapa jangka masa. Era yang pertama ialah zaman pasca kemerdekaan, era pasca revolusi Iran dan era moden (Kamarulnizam: 2003). Ketika era pasca kemerdekaan, penglibatan Islam agak menonjol hanya kepada negeri-negeri yang majoriti Melayu seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Ini kerana, pemikiran politik barat seperti

28

ideologi sosialisme dan liberalisme agak kuat mendominasi pentas politik arus perdana. Pada ketika era ini, politik Islam hanya berjaya mendapat tempat dikalangan para penduduk luar bandar. Namun, arus kebangkitan Islam yang benarbenar memberikan impak kepada pentas politik Malaysia hanya terjadi pasca revolusi Islam Iran pada awal tahun 70an, dimana timbul pelbagai gerakan Islam bukan sahaja parti politik, tetapi juga gerakan-gerakan dakwah seperti Al-Arqam dan Abim yang turut mendominasi pergerakan sosiopolitik Malaysia. Kamarulnizam (2003) menghujahkan bahawa, kesedaran Islam pada era ini adalah begitu hebat di mana setiap gerakan Islam mengambil inspirasi dari kejayaan revolusi Islam Iran. Era yang ketiga ialah pasca peristiwa 11 september 2003. Arus kebangkitan Islam yang terjadi adalah lantaran dari kesedaran umat Islam secara global tentang betapa perlunya kembali kepada pemikiran politik Islam dan kesedaran bahawa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan samasekali didalam kehidupan. Kemunculan kejayaan gerakan Islam seperti AKP di Turki, Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestin serta kejayaan Ikhwanul Muslimin menguasai hampir separuh parlimen Mesir memberikan inspirasi kepada gerakan Islam di Malaysia2006). Di dalam Malaysia, aplikasi politik dan Islam agak kontroversi dan terdapat pelbagai polemik di antara dua parti dominan di Malaysia iaitu UMNO dan PAS berkenaan persoalan politikdan Islam. Kedua-dua parti ini mewakili bangsa Melayu yang secara rasminya menurut perlembagaan Malaysia adalah turut beragama Islam. Polemik yang tercetus adalah berkenaan dengan Islam didalam politik. Parti UMNO yang berpegang teguh dengan prinsip nasionalisme menyatakan adalah sesuatu yang mencemar kesucian Islam apabila digunakan didalam parti politik kerana menurut mereka, Islam dan politik tidak boleh dicampur adukkan (Jamaie: 2005). Namun realitinya, didalam Islam itu sendiri terkandung prinsip-prinsip politik. Kerana Islam bukan sekadar akidah, tetapi juga merupakan suatu sistem hidup yang lengkap mencakupi sistem ekonomi dan politik. Lukhman(1998), menghujahkan bahawa prinsip siyasah syariah itu sendiri mengandungi prinsip politik yang dipandukan oleh wahyu. Ini kerana menurut beliau, siyasah beretimologikan perkataan yasusu yang mana jika digunapakai kepada binatang ternakan membawa maksud membela dan memeliharanya, manakala jika digunapkai kepada manusia, ia membawa pengertian menjaga hal ehwal pentadbiran dan kepentingan masyarakat. Manakala siayasah pula dipandukan oleh wahyu iaitu syariah, yang bertujuan agar pemerintahan itu

29

berlandaskan hukum ALLAH S.W.T. Ini sekaligus menolak hujah yang mengatakan bahawa Islam tidak boleh dicampurkan dengan politik. Sistem politik di Malaysia yang sudah sebati dengan terminologi liberalisme, iaitu prinsip sekularisme didalam politik. Oleh itu, kebanyakan ahli politik di Malaysia pasca merdeka 1957 yang berpendidikan Inggeris, tidak memahami prinsip politik didalam Islam. Aplikasi prinsip sekularisme ini berlanjutan sehinggalah kepada pentadbiran yang terkini. Pada tahun 2003, Dr Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Turut tidak ketinggalan di dalam menerapkan islamisasi didalam iklim politik Malaysia ialah parti pemerintah iaitu UMNO. UMNO ketika era Dr Mahathir pada awal tahun 80an, telah melaksanakan dasar islamisasi ke atas politik Malaysia dengan penerapan beberapa elemen Islam didalam ekonomi, pendidikan dan politik. Antara strategi yang dilaksanakan ialah mengusahakan penubuhan Universiti Islam di Malaysia dan penubuhan perbankan Islam. Kemasukan tokoh Islam kontemporari ketika itu iaitu Anwar Ibrahim, telah menyemarakkan lagi idea perlaksanaan Islam di dalam politik Malaysia. Antara yang diperkenalkan ialah prinsip masyarakat madani, iaitu penerapan prinsip Islam didalam pembentukan masyarakat yang harmoni (Jamaie: 2005). d) Kesan Terhadap Masyarakat: Kerajaan Malaysia seterusnya telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangun ummah dan Negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensi-agensi Kerajaan mempromosikan Pendekatan Islam Hadhari yang progresif melalui pembaharuan dan penambahbaikan. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan Pendekatan Islam Hadhari. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan kepada beberapa rasional iaitu; (a) Islam Sebagai Agama Persekutuan Perlembagaan Malaysia Fasal 3(1) menyebut bahawa Ugama Islam adalah ugama Persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Realitinya negara-negara luar melihat Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dalam bidang pentadbiran, ekonomi, pendidikan, teknologi, sosio-budaya dan
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Bold Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Text 1

Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt

30

kestabilan politik. Walaupun Malaysia merupakan negara berbilang agama dan kaum, namun kepengaruhan Islam, agenda pembangunan ummah dapat dijayakan secara harmoni hingga dapat membawa kemakmuran kepada rakyat dan Negara. Kerajaan dengan tujuannya penerapan unsur Islam dalam Politik dan Negara, telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) pada tahun 1985. Pada tahun 2001 Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2001 Mengenai Garis Panduan Mengadakan Ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam telah dikeluarkan. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan, banyak hasil dan manfaat yang telah dapat dilihat dan dinikmati bersama, khususnya dalam budaya kerja, malah secara amnya telah turut diamalkan oleh sektor swasta. DPNI juga telah dapat melahirkan sistem ekonomi berteraskan prinsip Syariah, serta kemajuan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. Pada tahun 2004 Pendekatan Islam Hadhari pula diperkenalkan.
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt

Pendekatan ini merupakan tambahnilai kepada DPNI kerana konsep pendekatannya yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan peradaban. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunanmodal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi Negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri serta berupaya menangani cabaran-cabaran yang bakal dihadapi. Pendekatan Islam Hadhari adalah selari dengan Wawasan 2020, serta menjadi pemangkin dan pemacu kepada kejayaan wawasan tersebut. Matlamat Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk mencapai kemajuan secara menyeluruh dengan harapan menjelangtahun 2020 akan wujud sebuah negara Malaysia yang maju dan membangun melalui acuan ketamadunan Islam. Dunia dan kehidupan manusia sentiasa mengalami perubahan disebabkan oleh proses perubahan masa dan tahap pencapaian tamadun. Proses perubahan tersebut berlaku dengan pantas membawa cabaran dan
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt

permasalahanpermasalahan yang baru. Untuk menghadapi cabaran ini, ajaran Islam perlu dijadikan pemangkin bagi menghadapi realiti kehidupan semasa. Antaranya ialah bersikap fleksibel dalam berijtihad bagi perkara-perkara yang boleh diijtihadkan, dengan keyakinan bahawa ajaran Islam mampu menyelesaikan permasalahan ummah dalam sebarang situasi. Jika para ulama dan pemimpin Islam zaman dahulu
31

telah mampu menyelesaikan permasalahan yang berlaku pada zaman mereka, maka ulama pada masa kini juga sewajarnya berupaya menyelesaikan isu-isu ummah yang berlaku pada masa kini secara berkesan. Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama, kepimpinan negara telah meletakkan ketamadunan Islam sebagai agenda bagi mengurus pembangunan Negara. Pendekatan Islam Hadhari akan memberi manfaat kolektif yang dapat dinikmati secara harmoni kepada seluruh rakyat. Ini kerana keharmonian ajaran Islam itu adalah meliputi seluruh umat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan.
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Normal, Left, Line spacing: single Formatted: Font: Not Bold, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: Arial, 12 pt

32

Formatted: Font: Font color: Auto

SOALAN

REFLEKSI
C.
perlu: i. Menjelaskan proses anda mendapatkan maklumat untuk memenuhi tuntutan dalam tugasan anda. (Contohnya melalui temubual, pemerhatian atau sebagainya) ii. Merumuskan sejauhmana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan ini telah meningkatkan kefahaman anda terhadap mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia . iii. Menerangkan masalah utama dalam tugasan ini dan bagaimana anda mengatasinya.
Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: No underline, English (U.S.)

Penulisan Reflektif (20%)

Anda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda

Formatted: Left, Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.08 li, Pattern: Clear

33

REFLEKSI
Disediakan Oleh: Chua Su San Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus pendek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini, saya telah menerima banyak faedah yang berguna dan baik untuk diri saya sebagai bakal guru. Setelah membuat banyak rujukan dan perbincangan bersama rakan-rakan, saya mula lebih mengenali serta memahami tentang sejarah tamadun-tamadun asia dan islam secara terperinci lagi. Sejujurnya, saya tidak sempat untuk mencari bahan-bahan buku yang boleh dijadikan rujukan untuk menyiapkan tugasan ini sebelum saya pulang ke kampung halaman. Halini mungkin kerana kesibukan diri dalam menyempurnakan kerja-kerja kursus lain yangmasih tersisa dan perlu dihantar pada hari terakhir kuliah iaitu pada 21 Mac 2013. Mungkin kerana kekurangan diri saya sendiri yang masih belum pandai mengagihkan masa sebaik-baiknya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan saya yang harus saya perbaiki lagi. Sebagai seorang guru pelatih, malah seorang bakal guru kelak, saya mesti melatih diri supaya mahir membahagikan waktu agar segala kerja dapat disiapkan dengan sempurna. Oleh demikian, saya telah membuat keputusan untuk tinggal lagi seminggu di asrama dan menyiapkan segala kerja dan tugasan yang diberikan sebelum balik bercuti. Oleh kerana kekurangan sumbersumber rujukan, saya juga telah berazam untuk mengunjungi perpustakaan awam di sekitar Kota Bharu. Saya berusaha untukmencari sumber-sumber yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang cemerlang. Walaupun sedang bercuti, namun kerana kerja-kerja yang masih belum disiapkan, saya ikhlaskan hati untuk mengorbankan sedikit masa, wang dan tenaga bagi bagi menyempurnakan setiap tugasan yang telah diberi. Sebenarnya, kerja kursus TITAS ini banyak memberi manfaat kepada diri saya. Tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Asia Tenggara (TITAS) pada kali ini telah banyak memberi ilmu pengetahuan baru pada saya. Melalui tugasan yang diberikan, saya dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang tamadun Islam, Buddha dan Hindu di Malaysia. Saya mula merasai kepentingan matapelajaran TITAS ini
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt, Not Bold, Underline

terhadap diri saya kerana saya dapat belajar asal usul serta perkembangan tamadun

34

agama saya sendiri.. Contohnya melalui pencarian maklumat berkaitan dengan TITAS dalam sub tajuk sumbangan tamadun, saya begitu teruja dalam meneliti dan membaca setiap ilmu yang bagi saya amat bernilai ini. Dalam proses melaksanakan tugasan tersebut juga, saya telah membuat pemerhatian di sekeliling dan barulah tersedar saya betapa indahnya Negara ini yang selama ini saya tidak memberi perhatian. Manakala dalam proses menemu bual msayarakat setempat dan

saudara-mara juga, saya telah menyedari bagaimana wujudnya dan sejarah bagi setiap agama dan bangsa melalui keterangan dan penjelasan mereka . Tugasan kali ini memerlukan saya dan rakan saya mencari maklumat berkaitan kedatangan Islam, Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu, peranan dan pengaruh ketiga-tiga agama tersebut dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Sebelum ini, saya hanya mengetahui bahawa agama-agama tersebut sampai ke Tanah Melayu dari Tanah Arab, India dan China. Walaupun begitu, saya kurang mengetahui tentang sejarah kedatangan agama-agama tersebut dari ketiga-tiga negara ini. Dalam usaha mencari maklumat tentang teori-teori kedatangan ketiga-tiga agama ini, saya telah dapat pelbagai maklumat tentang sebab-sebab, aktiviti-aktiviti masyarakat dahulu dan tokoh yang terlibat dalam penyebaran Islam, Hindu dan Buddha di Tanah Melayu pada masa lampau. Selain itu, saya juga telah mengetahui tentang kepentingan agama Islam dan peranannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dahulu yang pada mulanya berpegang pada agama Hindu-Buddha. Saya dapat mengetahui bentukbentuk perubahan yang berlaku di Tanah Melayu dan perbezaan cara hidup penduduk Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Saya juga dapat mengetahui kepentingan pedagang dan pendakwah dari India dan China dalam membawa Islam dan pendatang-penfatang Cina dan India dalam membawa masuk agama Hindu dan Buddha ke Tanah Melayu. Namun, tugas kali ini tidak meminta saya dan rakan untuk menceritakan kedatangan Islam dari Tanah Arab. Di samping itu, saya turut dapat mengetahui tentang pengaruh yang dibawa oleh ketiga-tiga amaga tersebut dalam negara Malaysia sama ada dari segi pentadbiran, seni bina dan adat istiadat. Saya kini memahami tentang sejarah asal corak pentadbiran, seni bina dan istiadat, pemikiran msyarakat di Malaysia yang dipengaruhi oleh agama-agama tersebut. Ternyata banyak pengaruh yang dapat dilihat pada masa kini yang dibawa oleh Islam, Hindu dan Buddha dan seterusnya
Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt

35

menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Saya dapat mengetahui kekuatan agama Islam sehingga dapat mengubah pegangan masyarakat daripada masyarakat yang beragama Hindu-Buddha kepada beragama Islam. Setelah selesai menyiapkan tugasan ini, inilah antara pengetahuan baru yang penting yang dapat saya senaraikan. Tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam itu membawa seribu satu perubahan kepada masyarakat dan Tanah Melayu atau Malaysia. Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi, dengan izin Tuhan, saya akan praktikan sebaik mungkin dan akan saya turunkan ilmu ini kepada para pelajar nanti. Setelah saya banyak membuat pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. Tambahan lagi, melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini yang saya laksanakan bersama rakan-rakan telah membuatkan hubungan silaturrahim antara kami semakin rapat. Sikap toleransi, bekerjasa sama, dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan-rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini. Saya mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan-rakan dan cara pengajaran pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami. Di samping itu, pengalaman berinteraksi bersama masyarakat setempat semasa bertemu bual dan bersama rakan-rakan bagi melaksanakan tugasan ini membolehkan saya memperbaiki dan meningkatkan cara saya berkomunikasi. Hal ini sekaligus dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dan membuat persediaan untuk menjadi seorang guru yang berkualiti. Selain itu, tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan tugasan kerja kursus pendek ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek TITAS ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara
Formatted: Subtle Emphasis, Font: (Default) Times New Roman, Font color: Text 1 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Normal (Web), Justified, Spa Before: 9 pt, After: 9 pt

36

Formatted: Normal (Web), Justified, Spa After: 0 pt

4.

Kelantan

Formatted: Font: Not Bold

Sebagaimana Terengganu, Kelantan adalah negeri yang kuat dengan keislaman, bahkan mutakhir lebih tinggi kesedaran dan pengaruh Islam dari Terengganu. Walaupun Kelantan tidak mempunyai bukti keislaman peringkat awal sekukuh Terengganu, tetapi negeri ini bersempadan dengan negeri Melayu yang agak tua dan kuat dengan agama, iaitu Patani. Iaitu negeri yang melahirkan ramai ulamaulama terkenal seperti Syeikh Daud al-Fatani, Syeikh Zainal Abidin Tuan Minal, Syeikh Nik Mat dan ramai lagi. Mereka mengarang banyak kitab dalam berbagaibagai bidang. Pengaruh pengajian dan ketokohan ulama di Patani turut melempah ke negeri Kelantan, seperti juga ke Terengganu. Dari pengajian seperti di Patani dalam mana pelajar-pelajar dari Kelantan belajar di sana dan setengahnya kemudian menyambung pengajian di Makkah, maka turut lahir ulama-ulama terkenal sejak dari akhir abad ke 19 seperti Tuan Tabal (Haji Abdul Samad bin Mohd Salleh), Tuan Kutan (Muhammad Ali bin Abdul Ghafur), Ahmad bin Abdul Rahman dan Haji Mohd Yusof Tok Kenali.

4.1

Pengajian

Pondok

Di

Kelantan

Formatted: Font: Not Bold

Hasil dari perkembangan Islam dan pendidikan, maka Kelantan menjadi salah sebuah negeri yang banyak dengan perkembangan pondok. Terdapat berpuluhpuluh buah pondok di negeri tersebut seperti Pondok Pasir Tumbuh, Pondok Lubuk Tapah, Pondok Bunut Payong, Pondok Bachok dan sebagainya. Terdapat persatuan Pondook-Pondok negeri Kelantan. Pondok-pondok seperti ini mewarnai negeri Kelantan dengan nilai-nilai keagamaan dan lahir ramainya tokoh-tokoh agama di negeri tersebut.

4.2.Pengajian

Sekolah

Formatted: Font: Not Bold

37

Seperti negeri-negeri lain,maka demikianlah juga Kelantan turut menerima perkembangan pendidikan yang bersifat sekolah. Sekolah-sekolah terkenal seperti Maahad al-Muhammadi Lelaki dan Maahad al-Muhammadi Perempuan di Kota Bharu, Kelantan, Sekolah Na`im lil-Banat di Pasir Puteh, Maahad Tumpat, Maahad Pasir Mas, Maahad Beris dan sebagainya. Turut berkembang pada peringkat mutakhir pengajian tahfiz.

Kini sejak 1 Mac 1983 pentadbiran sekolah-sekolah agama diletak dibawah Yayasan Islam Kelantan. Kini terdapat berpuluh buah pengajian yang terdiri dari

Ma`had/Sekolah Agama Atas (14), Sekolah Menengah Agama Bantuan (45), Tadika (3). Sekolah-sekolah sedemikian menjadi pilihan pelajar-pelajar di samping sekolahsekolah menengah biasa. Peluang melalui pengajian agama adalah sama yang memungkinkan mereka belajar sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Pendidikan YIK menurut dua kurikulum secara serentak, iaitu kurikulum yang dinamakan `Bu'uth al-Azhar` yang pelajar-pelajar mengambil peperiksaan, PMRU, SMU, dan STAM, di samping itu kurikulum Kebangsaan pelajar YIK mengambil peperisaan PMR, SWPM, STAM dan STPM. Ramai dari pelajar-pelajar Kelantan menyambung pengajian ke institusi-institusi pengajian tinggi, di dalam bidang agama atau di dalam bidang umum, baik di dalam negeri atau luar Negara.

4.3.Pengajian

Tinggi

Formatted: Font: Not Bold

Sebagaimana negeri Terengganu mendirikan pengajian tinggi agama yang dikenali dengan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (Kini berubah menjadi Universiti Darul Iman), maka di Kelantan juga didirikan pengajian Tinggi yang diberi nama Kolej Islam Antarabangsa bertaraf universiti sesuai dengan slogan "Membangun Bersama Islam". Menurut buku "Kelantan Menerajui Perubahan" tujuan penubuhan pengajian tinggi:

Formatted: Font: 12 pt

Bertujuan menampung keperluan pendidikan tinggi yang berteraskan ajaran

Islam.

Formatted: Normal (Web), Justified, Righ 0", Space Before: 0 pt, After: 0 pt, No bullets or numbering

Melahirkan generasi berpendidikan tinggi bagi menampung keperluan

golongan intelektual Islam.

Bertanggungjawab memberi pendidikan tinggi yang secukupnya kepada

rakyat.

38

Formatted: Normal (Web), Justified

5.

Negeri

Pahang

Formatted: Font: Not Bold

Pahang adalah salah sebuah negeri Melayu Tua. Pada zaman tradisi Sungai Pahang bermula dari Kualanya Pekan dan Kuala Pahang hingga membawa ke Hulu Tembeling banyak menyimpan peristiwa sejarah. Pahang mempunyai pertalian dengan dunia luar seperti Temasik dan Jawa. Antara pengajian yang dapat dikesan berlaku peringkat awal ialah di Temerloh. Pada pertengahan abad ke 19 terkenal di Temerloh berlaku polimik antara Tuk Shihabuddin dengan Dato' Mengkarak. Datuk Shihabuddin mempertahankan aliran Sunni dari segi akidah, sedang Datuk Mengkarak berpegang dengan wahdatul Wujud. Terdapat tulisan-tulisan bertulis tangan yang menyerang pegangan wahdatul Wujud Datuk Mengkarak. Polimik berlaku bagai antara Hamzah Fansuri dengan Nuruddin al-Raniri, namun mereka berdua tidak sezaman.

Berhubung dengan kegiatan peringkat awal, khususnya pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 pemimpin-pemimpin rakyat Pahang lebih memberi tumpuan pada menentang penjajahan British yang mulai campur tangan di negeri itu. Penentangan yang menggunakan tektik serang dan undur, mereka banyak meminta dan mendapat bantuan dari negeri-negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan. Jalan darat melalui Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu menjadi jalan utama perhubungan. Dari maklumat pahlawan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau tiba ke Hulu Terengganu dan Tok Gajah meninggal di Hulu Terengganu yang kuburnya masih kedapatan di sana. Rombongan Mat Kalau datang ke Kuala Terengganu dan dapat bantuan moral dan material, terutama dari Syed Abdul Rahman Tuan Paluh yang menjadi pembesar Terengganu dan amat anti penjajahan British itu. Mat Kilau dan rombongan juga pergi ke pusat-pusat pengajian di Terengganu seperti di Pengajian Tok Ku Tuan Paloh dan Pengajian di Sungai Rengas di Kuala Terengganu bagi mendapat pengajian dan menambahkan semangat juang.

Di samping pengajian, di Negeri Pahang juga terpupuk keislaman yang dikenali dengan 'Dikir Pahang' yang lagunya diambil dari Surat Barzanji dan gubahangubahan persendirian. Dikir (Zikir) Pahang merupakan satu kumpulan Dikir yang mungkin terdiri dari 10 orang yang mengungkapkan puisi Arab atau Melayu diiringi

39

tepukan gendang besar (semacam kompang, tetapi besar). Mereka dijemput berdikir bagi menghibur pekerja-pekerja majlis perkahwinan, khatam dan sambutansambutan. Mereka berdikir dari selepas Isyak hingga ke Subuh. Pada zaman tradisi pengaruh Dikir Pahang sampai ke Terengganu, manakala lagu gamelan pula berkembang di istana Pahang dan Terengganu.

6.

Pengajian

Sekolah

Formatted: Font: Not Bold

Sebagaimana

di

negeri

Terengganu

dan

Kelantan

mempunyai

pengaruh

persekolahan yang pada awal lebih dikenali dengan Sekolah Arab dan Agama, maka demikianlah dengan Negeri Pahang, turut menerima pengaruh persekolahan yang demikian. Sekolah utama dan terawal selari dengan Sekolah Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu dan Ma`had Muhammadi di Kota Bharu ialah Maktab Sultan Abu Bakar di Pekan, Pahang. Maktab ini banyak mengeluarkan pemukapemuka agama di negeri itu.

Sekolah-sekolah menengah agama turut berkembang di Pahang. Contoh lahirnya sekolah Menengah Agama Ai-Ihsan, Pahang, Maahad as-Sultan Ahmad Shah alDini, Bandar Tun Razak, Jengka, Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Sekolah Menegah Agama Padang Tengku, Kuala Lipis, Sekolah Menengah Agama al-Khairiah, Temerloh, Sekolah Menengah Agama Batu Talam, Raub, Sekolah Menengah Agama Dong, Raub, Sekolah Menengah Agama Pelangai Bentong, Sekolah Menengah Agama Tembeling, Sekolah Menengah Agama Chenor, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh.

7.

Pengajian

Tinggi

Formatted: Font: Not Bold

Pahang mempunyai pengajian Tinggi Islam yang penting, iaitu Kampus Cawangan UIA di dalam bidang Perubatan dan Farmasi. Ianya merupakan asset yang penting bagi negeri tersebut dan Malaysia dari segi pendidikan Islam dalam bidang perubatan.

8.

Kesan

Pada

Sosio-Budaya

dan

Kerajaan

Formatted: Font: Not Bold

40

Pada dasarnya ketiga-tiga negeri di Pantai Timur Terengganu, Kelantan dan Pahang adalah negeri Melayu yang mempunyai sistem pendidikan yang teratur. Masing-masing mempunyai sejarah dan latar pendidikan tersendiri, tetapi tidak terasing dari segi pengaruh mempengaruhi. Yang membezakan antara satu negeri dengan negeri yang lain dari segi pendidikan keislaman dan pengaruh ialah dari segi penekanan pendidikan dan amalannya di tengah masyarakat yang memberi kesan pula kepada budaya penghidupan dan politik pemerintahan.

8.1

Terengganu

Formatted: Font: Not Bold

Oleh kerana negeri ini lebih awal menerima Islam dan menggunakan tulisan jawi dan lebih awal juga dikenal pasti dengan ulama dan pendidikan, maka negeri ini mantap dari segi keislaman. Karangan dan pengajaran yang diasas ulama Terengganu dipelajari di pondok-pondok pengajian d an dipelajari di surau dan masjid, maka pengajaran Islam lebih kukuh. Abdullah Munshi tatkala berexpedisi ke Terengganu mencatat bahawa kadar celik huruf dan membaca adalah tinggi di negeri Terengganu. Tulisan jawi adalah popular digunakan di dalam pengajaran dan urusan kehidupan. Penduduk Terengganu begitu mahir membaca al-Quran dan

melagukannya secara indah. Sultan Zainal Abidin III adalah juga seorang yang alim dan turut belajar dan mengajar. Belajar seperti dengan Haji Wan Muhammad Amin Duyung dan Haji Abdul Kadir Bukit Bayas. Oleh kerana kesedaran keislaman tinggi, maka kesedaran dari segi kecintaan terhadap negeri dan benci kepada penjajahan, terutama terhadap golongan yang dikatakan kafir adalah tinggi.

Apabila penjajah British mau menjadikan Terengganu sebagai naungan British mendapat tentangan dari Syed Abdul Rahman yang terkenal sebagai Tuan Paloh yang juga merupakan Shaykhul Islam negeri. Baginda Sultan juga turut menentang percubaan British campur tangan negeri Terengganu. Kesedaran Islam yang tinggi juga menyebabkan berlaku pertentangan pada tahun-tahun 1920an apabila British mau menguasai Terengganu dan berlaku pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Adalah dikatakan Negeri Terengganu tidak pernah jatuh kepada Kerajaan British secara mutlak dan keadaan in berterusan sehingga Negara mencapai kemerdekaan.

41

Perlu disebutkan benih keislaman yang ditanam melalui pengajian tradisi termasuk pondok, masjid, surau dan sekolah-sekolah agama mencetuskan kesedaran politik di kalangan rakyat yang mendapat pendidikan agama. Dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan pemimpin-pemimpin politik di negeri Terengganu adalah merupakan lepasan pengajian sekolah-sekolah, terutama dari Sekolah Sultan Zainal Abidin dan Sekolah Menengah Sultan Zainal Abidin. Hasil dari kesedaran keislaman yang tinggi di kalangan rakyat dan ahli politik yang dicetus oleh jiwa keislaman, maka kita dapati Terengganu adalah negeri terawal ditawan oleh Pas pada pilihanraya Umum 1959 dan sekali lagi ditawan Pas pada pilihanraya umum tahun 1999.

Sesungguhnya wujudnya institusi-institusi pengajian agama, rakyat mempraktikkan kehidupan secara agama Islam dan surau dan masjid dimakmurkan dengan pengajian, maka rakyatnya tinggi dengan kesedaran agama dan berjuang bagi menegakkan syiar agama Islam. Dalam menghadapi perkembangan moden, maka di Terengganu didirikan KUSZA, Kolej yang bertaraf universiti ini adalah menjadi faktor penting di dalam mencorakkan rakyat negeri ini bernilai dan bercirikan Islam. Cuma perubahan pimpinan politik negeri KUSZA telah diubah fungsinya kepada pengajian yang tidak sepenuhnya tertumpu pada menyemarakkan Islam. Maka dari sudut ini dan kepimpinan politik yang memerintah Terengganu kini, tidak berminat dengan perjuangan keiaslaman, maka mungkin terbantut sedikit dari segi kelancaran pendidikan dan dakwah keislaman.

8.2

Negeri

Kelantan

Formatted: Font: Not Bold

Sebagai sebuah negeri yang pada awalnya dicetus kesedaran ulama, maka negeri yang utuh dengan budaya tempatan ini menjadi kuat dengan nilai-nilai keislaman. Sebab itu negeri Kelantan terkenal dengan pengajian pondok dan sekoah-sekolah bercirikan Islam atau dikenali sebagai sekolah agama. Dengan pengaruh keislaman yang tinggi, Kelantan mengatasi Terengganu dari komitmen perjuangan keislaman. Kelantan diperintah oleh Pas sudah 22 tahun. Rakyat tinggi dengan komitment keislaman, walaupun pada satu masa Pas yang mempunyai majoriti satu undi, tetapi calon-calon Pas tetap tidak tergugat. Dari perjuangan kemerdekaan juga kita lihat

42

apabila British mau mengenakan cukai kepada penduduk negeri, maka pemberont berlaku dibawah pimpinan Pahlawan Tok Janggut. Hingga kini Kelantan, walaupun digugat dari berbagai sudut dengan berbagai ancaman politik, maka negeri itu tetap kukuh dengan ciri dan nilai keislaman.

8.3

Negeri

Pahang

Formatted: Font: Not Bold

Pahang dapat dikatakan negeri yang kurang menonjol dari segi keagamaan, berbanding dengan negeri Terengganu dan Kelantan, sebab itu pengaruh politik keislaman di negeri itu kurang menonjol. Walaupun Pahang mempunyai rangkaian sekolah menengah agama, tetapi pengendalian dan pendekatan ke arah semangat juang keislaman agak rendah. Walau bagaimana politik keislaman diharap pada satu masa akan berkembang. Satu keistimewaan di negeri Pahang yang juga pemimpin mempunyai kesedaran agama dan kasih sayang terhadap negeri, maka negeri ini banyak melahirkan tokoh-tokoh perjuangan tanah air seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Gajah. Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik tanahair banyak lahir dari sini. Walau bagaimana dengan fenomina politik terbaru, pengaruh politik keislaman turut tumbuh dan bercambah di Negeri Pahang. Kita mengharapkan dengan pengajian-pengajian keislaman pada peringkat tinggi dan wujudnya Fakulti Perubatan dari UIAM, maka pengaruh keislaman dan tradisi intelektual keislaman berkembang di Pahang.

9.

Rumusan

Formatted: Font: Not Bold

Antara

rumusan

yang

dapat

diambil

dari

perbincangan

di

atas

ialah:

Semua negeri di Pantai Timur Semenanjung mempunyai tradisi keislaman dan keilmuan yang berasaskan keislaman serta surau dan masjid digunakan dengan baik bagi kegiatan ibadat dan kemasyarakatan, lantaran itu pengaruh Islam menghunjam kukuh di dada masyarakat umat Islam.

Wujudnya pengajian tradisi dan institusi agama mencirikan sesebuah negeri secara mendalam dengan nilai Islam. Misalnya Negeri Terengganu lebih awal dan kukuh dengan nilai-nilai keislaman, tetapi penekanan dari segi pendidikan dan keilmuan

43

Islam di Negeri Kelantan, kelihatan negeri tersebut kini mendahului dari Negeri Terengganu dan Pahang.

Hasil dari pegangan keislaman yang kukuh memupuk semangat jihad di kalangan mujahidin menentang penjajahan. Ini berlaku di ketiga-tiga negeri sama ada di Terengganu, Kelantan dan Pahang. Pahang dari segi jihad menentang penjajahan British lebih kehadapan. Perjuangan jihad menentang penjajahan ini dipimpin oleh golongan ulama dan yang faham dengan agama.

Dengan wujudnya institusi pendidikan Islam di negeri-negeri, terutama Terengganu dan Kelantan, melahirkan ulama tempatan yang dapat membimbing masyarakatnya dengan nilai-nilai keislaman, bahkan sebahagian dari ulama-ulama ini mengarang karangan-karangan keagamaan yang menjadi panduan kepada penduduk setempat dan di tempat-tempat yang lain.

Dengan kuatnya pengaruh pendidikan Islam melahirkan pemimpin-pemimpin berjiwa Islam dan masyarakat berjiwa Islam, sebab itu mereka dapat menguasai dan memerintah negeri-negeri seperti Kelantan dan Terengganu, melalui kemenangan parti yang memperjuangkan Islam.

Pendidikan dan dakwah keislaman hendaklah dipertingkatkan agar pejuang-pejuang parti keIslaman menguasai politik dan pemerintahan dan mewarnai pentadbiran dengan nilai-nilai keislaman.

Kerjasama antara negeri, kepimpinan dan pendidikan hendaklah diadakan berterusan bagi menyemarakkan negeri-negeri dengan nilai-nilai Keislaman dan dikuasai Sistem pendidikan, oleh kurikulum dan kepimpinan pengajaran hendaklah diselaras Islam. dan

dipertingkatkan bagi memberi kesan yang lebih dari segi pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara tradisi dan terkini hendak sama diguna di dalam menyampaikan pengajaran keislaman

Institusi masjid dan surau hendaklah diimarah dan digunakan sebaik dan semaksima yang mungkin bagi menyebarluaskan pengajaran dan pendidikan Islam di tengah masyarakat.

10.

Penutup

Formatted: Font: Not Bold

44

Institusi pendidikan keislaman janganlah dilihat sebagai satu bidang terasing dan tersendiri di dalam memupuk dan memperjuangkan keislaman, tetapi ianya adalah 'part and parcel' sebahagian dari keseluruhan di dalam membina masyarakat umat dan Negara Islam. Bahagian-bahagian yang lain hendaklah diperjuangkan sama dalam menegakkan Islam. Ini termasuklah bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain
Formatted: Intense Reference, Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt

Formatted: Line spacing: Multiple 1.08 l

45