Anda di halaman 1dari 16

Cara-cara Mengadaptasikan Pelbagai Inovasi Dan Perubahan Dalam Pendidikan EDU 3109

GURU DAN CABARAN SEMASA

Definisi
Mengadaptasi Membuat penyesuaian dengan keadaan atau dengan sesuatu baru.

Definisi Inovasi
Menurut Ronger E. Miller (1971) inovasi

merupakan idea, amalan atau objek yang di anggap baru oleh seseorang.
Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk

menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan.
Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif

dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja

Rumusan Definisi Inovasi


Daripada pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahawa secara mudah inovasi boleh diterangkan sebagai: penghasilan baru Berbentuk maujud Berdasarkan proses penyusunan semula Dengan menggunakan unsur yang sedia

ada Terjelma sebagai unik, memudahkan dan

Cara Mengadaptasi Pelbagai Inovasi & Perubahan dalam Pendidikan


Latihan Perguruan Program Pensiswazahan

Kurikulum Transformasi

Sekolah Berprestasi Tinggi

Latihan Perguruan
Menaik taraf maktab perguruan ke IPG

- Penstrukturan semula IPG.


- Mencapai kadar 100% guru berijazah di Sek

Rendah.
Latihan Perguruan

- Subjek: Pendidikan Awal kanakkanak,Kemahiran Teknologi Maklumat,Kompetensi Bahasa Inggeris

Program Pensiswazahan Guru


Matlamat program pensiswazahan

- 50%=SK
- 100%=SMK BPG cadangkan :

- Guru bukan siswazah meningkatkan taraf pendidikan ke peringkat ijazah pertama.

Kurikulum Transformasi
Inovasi kurikulum =pembaharuan &

penambahbaikan
Gunakan modul - Bersifat dinamik - P&P fleksibel Perubahan holistik

Perubahan

- Pedagogi - Kaedah penaksiran - Bahan kurikulum


Elemen - Kreativiti & inovasi - keusahawanan

Pengajaran berasaska n kajian masa depan Teknologi maklumat & komunikasi

Aplikasi teori kecergasa n

Akses kendiri

Kontekstua l

PEDAGOGI
Kemahiran berfikir dalam P&P Pembelajaran konstruktivisme

Belajar cara belajar

Masteri

KEMAHIRAN GURU
Komunikasi

Berfikir
Merancang Menilai Mengurus Mengajar ICT Belajar

Sekolah Berprestasi Tinggi

10 20 asrama buah penuh 6 harian sekolah 4 rendah

Konsep

Beri suasana yang selesa & teratur Mempunyai rasa tanggungjawab dalam kalangan guru

Objektif

Kualiti sekolah yang terbaik Menghasilkan pelajar yang cemerlang Merapatkan jurang antara sekolah di dalam sistem

Elemen

Kempimpinan yang dinamis dan berkesan Guru berkesan Kecemerlangan disiplin Pemantauan P&P Pengurusan kurikulum yang tersusun Pengurursan semasa P&P

Kelebihan
Fleksibel dalam P&P serta silibua bagi subjek wajib

dan elektif. Boleh gunakan bahasa pengantar bahasa kebangsaan / pelbagai bahasa lain. Kelonggaran menetapkan waktu pengajaran minimum sesuatu matapelajaran. Memanjangkan waktu persekolahan.

Membenarkan tempoh prasekolahn bagi pelajar

cemerlang. Fleksibiliti untuk mengagihkan kewangan mengikut keperluan. Bajet tambahan antara RM 500,000 RM 1 Juta setahun. Boleh memindahkan staf jika prestasi kurang memuaskan. Pengagihan fungsi berdasarkan akademik dan bukan akademik.

Sekian..

Anda mungkin juga menyukai