Subiecte aplicative CONTABILITATE FINANCIARĂ APROFUNDATĂ CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.

Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii suma de 1.000 lei, din care se achită diverse taxe şi onorarii pentru constituirea societăţii în sumă totală de 900 lei. După începerea activităţii aceste cheltuieli se amortizează în 12 luni şi se restituie asociatului suma depusă iniţial. Se achiziţionează un pro ram in!ormatic la preţul de ".000 lei, #$% 2&' care se achită prin virament (ancar. Să se înre istreze în conta(ilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. )xplicaţii Depunerea de către asociat a sumei la casierie %chitarea taxelor şi onorariilor -cheltuielilor de constituire. %mortizarea lunară a cheltuielilor de constituire -900/12. 3estituirea către asociat a sumei depuse Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor complet amortizate %chiziţionarea pro ramului in!ormatic %chitarea !acturii *ont de(itor "+11 201 0111 &""1 2101 ' 201 &&20 &0& *ont creditor &""1 "+11 2101 "+11 201 &0& "121 Sume 1000 900 2" 1000 900 0200 "000 1200 0200

, , , , , , ,

. Societatea comercială realizează prin propriul compartiment de in!ormatică un pro ram in!ormatic pentru care e!ectuează în prima lună următoarele cheltuieli4 cheltuieli cu materiale consuma(ile 1.000 lei, cheltuieli cu salariile (rute 2.+00 lei. 5n a doua lună se e!ectuează cheltuieli cu materiale consuma(ile în sumă de +00 lei. 6a s!7rşitul celei de8a doua luni se recepţionează pro ramul in!ormatic. Durata de amortizare 2 ani. Să se înre istreze în conta(ilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a pro ramului in!ormatic. )xplicaţii *onsumul de materiale în prima lună *heltuieli cu salariile (rute Decontarea cheltuielilor e!ectuate cu pro ramul in!ormatic în prima lună *onsumul de materiale în a doua lună 9inalizarea pro ramului in!ormatic şi intrarea lui în patrimoniu %mortizarea lunară a pro ramului in!ormatic -+000/2&. Scoaterea din evidenţă a pro ramului in!ormatic complet amortizat *ont de(itor 002 0&1 2++ 002 201 0111 2101 *ont creditor +02 &21 221 +02 ' 2++ 221 2101 201 Sume 1000 2+00 ++00 +00 +000 ++00 +00 1"0 +000 1

, , , , , , ,

000 ):3. . )xplicaţii 5nre istrarea !acturii externe -"0. taxe vamale. 21"000 lei "000 lei ". -210000 = 21000 = 10"0. @etoda de amortizare este cea liniară. contri(uţia la !ondul asi urărilor de sănătate "."'. 210000 lei 8 taxe vamale .000 ):3. . 210000 x 10' .2'. Să se înre istreze în conta(ilitate aceste operaţii.20 lei/):3. .000 lei> 8 cu salariile4 salarii (rute 2.+0 lei/):3. .000 ):3.20 lei/):3. 9acturarea se !ace la cursul &.. contri(uţia la asi urări sociale 11'. societate comercială hotărăşte construirea în re ie proprie a unei ma azii. . Să se înre istreze în conta(ilitate aceste operaţii."'. #$% 2&'. .20 lei/):3. "12& *alcul a. "0. x &.000 lei. 210000 x 0. x &. 210000 lei .000 lei. 5nre istrarea taxelor vamale şi a comisionului vamal <lata în vamă a taxelor vamale. Durata normală de !uncţionare este de 10 ani.. în prima lună au loc următoarele cheltuieli4 8 cu materiale consuma(ile4 +. x 2&' ."' *heltuieli cu contri(uţia la !ondul asi urărilor de sănătate ". inclusiv amortizarea lunară a ma aziei. a comisionului vamal şi a #$% *ont de(itor 21+1 21+1 ' &&0 &&2 &&20 ' &0& 00" *ont creditor &0& ' &&0 &&2 "121 Sume 210000 220"0 21000 10"0 222&2 21000 10"0 ""092 21"000 210000 "000 . x &. .20 lei/):3.. 5n acest scop. x &. plata datoriei externe 8 datorie istorică4 "0. contri(uţia la !ondul de şoma? 0. ""092 (. . comision vamal şi #$%4 8 valoare în vamă . 10"0 lei 8 #$% . 8 datorie actuală4 "0. <lata #$%. a taxelor vamale şi comisionului se !ace prin virament (ancar. 8 di!erenţă ne!avora(ilă de curs valutar4 . <lata datoriei !urnizorului extern . )xplicaţii *onsum de materiale consuma(ile în prima lună *heltuieli cu salariile (rute *heltuieli cu contri(uţia la asi urări sociale 11' *heltuieli cu contri(uţia la !ondul de şoma? 0.2' *ont de(itor 002 0&1 0&"1 0&"2 0&"+ *ont creditor +02 &21 &+11 &+21 &+1+ Sume +000 2000 +00 10 10& 2 ..+0 lei/):3. apoi se recepţionează şi se dă în !olosinţă ma azia. . <lata !urnizorului extern se !ace din contul (ancar la cursul de &."' .!. comision vamal 0. 21000 lei 8 comision vamal .000 ):3.000 ):3. taxa vamală 10' la valoarea în vamă. Se achiziţionează din import o instalaţie la un preţ de "0. 5n a doua lună se mai consumă materiale în valoare de 1.

6a s!7rşitul anului A=+ autoturismul se vinde la un preţ ne ociat de 11. . ." .++ 5ncep7nd cu anul A=+ se va aplica re imul de amortizare liniar. 0"++. societate comercială achiziţionează pe data de +0. $aloarea rămasă -valoarea netă conta(ilă. 20' x 1.Decontarea cheltuielilor e!ectuate cu ma azia în prima lună *onsum de materiale consuma(ile în a doua lună 9inalizarea ma aziei şi intrarea lui în patrimoniu %mortizarea lunară a ma aziei -0&2&/120. 1&00 A=+ 0"++ A=& 0"++ A=" 0"+& %mortizarea cumulată 12000 20&00 209++ ++&00 &0000 *ont de(itor ' 21++ &&20 &0& 0111 0111 0111 &01 ' 211+ 0"1+ "121 *ont creditor &0& "121 211+ 211+ 211+ ' 2"1+ &&22 21++ &01 Sume &9000 &0000 9000 &9000 12000 1&00 0"++ 22+20 11000 &+20 &0000 209++ 1+002 22+20 . Să se completeze planul de amortizare şi să se înre istreze în conta(ilitate operaţiile privind achiziţia. 21000 &0000 B 20&00 . 19000/+ . 1+002 &0000 B ++&00 . 12000 A=2 21000 x +0' . 100/" . 20' 3d . + . amortizarea anuală. 19000 &0000 B 209++ .A un autoturism în (aza !acturii4 preţ de cumpărare &0. . deoarece %a pentru anul A=+ este mai mare dec7t %d. . . 0"+& &0000 B &0000 .000 lei şi #$% 2&'. Durata de utilizare este de " ani. metoda de amortizare este cea de resivă. 9actura se achită prin virament (ancar. . !actura încas7ndu8se ulterior prin (ancă. &0000 B 12000 . 0 3a . vânzarea şi scoaterea din evidenţă a autoturismului. 222 +02 ' 222 2+1 2112 "&2& 1000 0&2& 1000 "&2& "& #.12.000 lei şi #$% 2&'. . . )xplicaţii 5nre istrarea achiziţionării autoturismului %chitarea datoriei prin virament (ancar %mortizarea anuală A=1 %mortizarea anuală A=2 %mortizarea anuală A=+ $7nzarea autoturismului Scoaterea din evidenţă a autoturismului 5ncasarea creanţei Planul de amortizare: %nul %mortizarea anuală de resivă A=1 &0000 x +0' . . 19000 x +0' . . 2+1 002 212 0111 . +0' se va utiliza în anii A=1 şi A=2 A=+4 %d . . "110 %a .

%m(ele !acturi se achită cu ordin de plată. !actura încas7ndu8se cu ordin de plată. societate comercială încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. 6a s!7rşitul anului A=& echipamentul se vinde cu preţul de 19. . )xplicaţii 5nre istrarea achiziţionării echipamentului 5nre istrarea cheltuielilor de transport a!erente achiziţionării echipamentului %chitarea datoriei către !urnizorul de echipament prin virament (ancar %chitarea datoriei cărăuşului prin virament (ancar %mortizarea anuală A=1 %mortizarea anuală A=2 %mortizarea anuală A=+ %mortizarea anuală A=& $7nzarea echipamentului Scoaterea din evidenţă a echipamentului 5ncasarea creanţei *ont de(itor ' 21+1 &&20 ' 21++ &&20 &0& &0& 0111 0111 0111 0111 &01 ' 211+ 0"1+ "121 *ont creditor &0& &0& "121 "121 211+ 211+ 211+ 211+ ' 2"1+ &&22 21++ &01 Sume 99200 10000 19200 0200 "000 1200 99200 0200 12000 12000 12000 12000 2+"00 19000 &"00 1"000 01000 12000 2+"00 .A. Durata de utilizare este de 10 ani. . Să se înre istreze în conta(ilitate operaţiile privind achiziţia. !actura încas7ndu8se ulterior prin (ancă. con!orm !acturii şi situaţiei de lucrări la data de +0. constructorul !acturează lucrările în valoare de &0. . . con!orm !acturii şi situaţiei de lucrări la data de 2".12. .12.11. 6a s!7rşitul anului A=0. )xplicaţii 3ecepţia lucrărilor executate.000 lei şi #$% 2&'.A *ont de(itor ' 2+1 &&20 ' 2+1 &&20 *ont creditor &0& &0& Sume &9000 &0000 9000 99200 10000 19200 & .000 lei şi #$% 2&'. amortizarea anuală. . metoda de amortizare este cea liniară. .A se !inalizează lucrările şi se !acturează restul lucrărilor în valoare de 10. %. construcţia se vinde la un preţ ne ociat de "0. . *heltuielile de transport !acturate de cărăuş sunt de ". . amortizarea anuală.000 lei şi #$% 2&'. . 6a data de 2". societate comercială achiziţionează pe data de 10. metoda de amortizare este cea liniară.12. . .000 lei şi #$% 2&'.11.$. 6a data de +0.000 lei şi #$% 2&'. Durata de utilizare este de " ani.A 3ecepţia lucrărilor executate. vânzarea şi scoaterea din evidenţă a echipamentului v7ndut. .000 lei şi #$% 2&'. vânzarea şi scoaterea din evidenţă a construcţiei. Să se înre istreze în conta(ilitate operaţiile privind achiziţia.A un echipament în (aza !acturii4 preţ de cumpărare 10. .

12. . 2+1 211+ 211+ 211+ 211+ 211+ 211+ ' 2"1+ &&22 21++ &01 120000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 02000 "0000 12000 120000 22000 &1000 02000 &. 20000 B 1&000 . . +&+00/+ . ." . 22102 20000 B "1"00 . 1&000 20000 B 20000 . 11&++. Data puneri în !uncţiune este 1". "0000 20000 B 21000 .3ecepţia o(iectivului de investiţii terminat consemnată în procesul ver(al de recepţie %mortizarea anuală A=1 %mortizarea anuală A=2 %mortizarea anuală A=+ %mortizarea anuală A=& %mortizarea anuală A=" %mortizarea anuală A=0 $7nzarea depozitului Scoaterea din evidenţă a depozitului 5ncasarea creanţei 212 0111 0111 0111 0111 0111 0111 &01 ' 211+ 0"1+ "121 . 20000 B 21000 .12. 100/" . şi a celui accelerat de amortizare.A cu preţul de 20. 1&000 A=2 1&000 A=+ 1&000 A=& 1&000 A=" 1&000 3a . 20' 3d . 0 %mortizarea lunară 1102 1102 1102 1102 1102 %mortizarea cumulată 1&000 21000 &2000 "0000 20000 $aloarea rămasă -valoarea netă conta(ilă. Planul de amortizare liniar: %nul %mortizarea anuală liniară A=1 20000 x 20' . Să se calculeze amortizarea anuală şi lunară prin aplicarea re imului liniar. 20' x 1. . " . de resiv -varianta %D1. +&+00 x +0' . 20' Planul de amortizare degresiv: %nul %mortizarea anuală de resivă A=1 20000 x +0' . iar durata normală de !uncţionare este de " ani. 10290 %a . . . &2000 20000 B &2000 . +&+00 20000 B &21++ .A. . 11&+& 20000 B 20000 . +0' se va utiliza în anii A=1 şi A=2 A=+4 %d .000 lei. 21000 20000 B "0000 .++ 5ncep7nd cu anul A=+ se va aplica re imul de amortizare liniar. deoarece %a pentru anul A=+ este mai mare dec7t %d. 21000 A=2 &9000 x +0' . 1&200 A=+ 11&++ A=& 11&++ A=" 11&+& %mortizarea lunară 12"0 122" 9"+ 9"+ 9"+ %mortizarea cumulată 21000 +"200 &21++ "1"00 20000 $aloarea rămasă -valoarea netă conta(ilă. &9000 20000 B +"200 . . pentru un echipament de lucru achiziţionat în 10. . 0 3a . 100/" .

12"00 20000 B 012"0 . +"000 A=2 12"0 A=+ 12"0 A=& 12"0 A=" 12"0 A=24 %a .Planul de amortizare accelerat: %nul %mortizarea anuală de resivă A=1 20000 x "0' . +"000/& . 5n anul următor se încasează prin cont dividende a!erente titlurilor în valoare de 11. #itlurile v7ndute se scot din evidenţă. . <lata comisionului Scoaterea din evidenţă a acţiunilor v7ndute -1. )xplicaţii %chiziţionarea acţiunilor cu plata ulterioară -".000 acţiuni x 10 lei/(ucata. :lterior se v7nd 1.000 acţiuni x 10 lei/(ucata. +"000 20000 B &+2"0 . Se achiziţionează ". 202"0 20000 B "2"00 . . cu plata ulterioară.000 lei. 12"0 %mortizarea lunară 2912 229 229 229 229 %mortizarea cumulată +"000 &+2"0 "2"00 012"0 20000 $aloarea rămasă -valoarea netă conta(ilă. . 0 . cu scopul de a o(ţine o in!luenţă asupra estiunii unităţii emitente şi pentru o(ţinerea unui venit !inanciar su( !ormă de dividende. 0 '.000 acţiuni cu preţul de 10 lei/(ucata. . . *ont de(itor 201 209 "121 "+11 022 00&1 *ont creditor 209 "121 201 20&1 "+11 201 Sume "0000 "0000 11000 12000 120 10000 .000 acţiuni către terţi la preţul de v7nzare de 12 lei/(ucata. %chitarea vărsămintelor nee!ectuate 5ncasarea dividendelor $7nzarea acţiunilor cu încasare imediată -1. 20000 B +"000 . 12"0 20000 B 20000 .000 acţiuni x 12 lei/(ucata. Să se înre istreze în conta(ilitate aceste operaţii. cu încasare imediată şi se plăteşte un comision de 1'.