Anda di halaman 1dari 4

Karangan Syarahan

soalan 107 Andaikan bahawa anda terpilih mewakili kelas untuk menyampaikan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah " Memba ir Adalah Amalan !ang Tidak "aik". Ucapan alu-aluan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Guru Besar, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan. a) banyak mendatangkan keburukan - jika boros berbelanja kita tidak akan mempunyai ang ketika terdesak - makanan dibeli berlebihan - dibuang - memba!ir. b) membuang masa dengan cara yang tidak ber"aedah masa itu emas - gunakanlah dengan sebaik-baiknya. c) memba!ir air dan elektrik - bil meningkat - guna ang catu air musim kemarau memba!ir sememangnya amalan yang tidak baik - banyak mendatangkan keburukan. Soalan 10# "ina sebuah syarahan yang bertajuk " $ara%&ara Menjaga Keselamatan 'iri di jalan (aya". Ucapan protokol a) jalan raya - perhubungan darat yang penting - digunakan oleh orang berkenderaan, pejalan kaki dan binatang. b) pemandu kenderaan - mesti mematuhi peraturan jalan raya - memakai topi keledar, tali pinggang keledar, mematuhi had laju dan sebagainya. c) pejalan kaki - berjalan di kaki lima - menggunakan jejantas, lintasan pejalan kaki, lampu isyarat dan lain-lain. Mengingatkan pengguna-pengguna jalan raya - biar lambat asal selamat. Anda menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk yang telah anda pilih ialah ) *aedah Memba&a+. a) b) c) d) mengandungi ilmu yang berguna memenuhi masa lapang dengan ber"aedah mengetahui berita dari luar negara meluaskan perbendaharaan kata

Kamu terpilih untuk mewakili sekolah kamu dalam pertandingan syarahan. Tajuk syarahan kali ini ialah ""erakit%rakit ke hulu, berenang%renang ke tepian ,bersakit%sakit dahulu bersenang%senang kemudian" kata-kata alu-aluan kepada hakim serta para hadirin menyatakan tajuk syarahan a) de"inisi peribahasa tersebut b) harus berusaha dan berjimat cermat

c) sanggup menempuh cabaran d) sentiasa berusaha alau banyak dugaan kita mesti bijak menggunakan masa , ang dan tenaga demi kemajuan diri pada masa akan datang Kamu telah terpilih memasuki pertandingan syarahan. Tajuk syarahan yang ditetapkan ialah "-bu "apa Adalah .ewarna Kejayaan Anak%anak". #lu-aluan dan ucapan selamat i. ambil berat pelajaran dan agama ii. memberi dorongan dan galakan iii. meluangkan masa dan perhatian tegaskan tajuk , terima kasih

.usat Sumber Sekolah kamu mengadakan Kempen Mari Memba&a. Sebagai pustakawan , kamu dikehendaki memberi syarahan kepada pada pelajar pada hari tersebut. Tajuk syarahan kamu ialah "Melahirkan "udaya Suka Memba&a". i. contoh-contoh bahan-bahan bacaan yang ber"aedah ii. kepentingan amalan suka membaca n tambah ilmu , panduan $ teladan , bahasa iii. bagaimana melahirkan budaya suka membaca n jadikan akti%iti menyeronokkan n pelbagaikan akti%iti n membaca berkumpulan n ada hadiah $ rangsangan jadikan amalan membaca sebagai budaya kita membaca jambatan ilmu Sebagai Ahli /awatankuasa .ersatuan .engguna, kamu diminta memberi syarahan bertajuk ".engaruh Tele0isyen Ke atas Kanak%kanak" kata-kata aluan dan ucapan selamat i. tele%isyen media elektronik n sumber maklumat ii. kebaikan n maklumat , berita terbaru, pengetahuan, hiburan murah iii. keburukan n unsur ganas, cerita "antasi dan seram harus ada ka alan ibu bapa terima kasih

Kamu menyertai pertandingan syarahan sempena Minggu Kokurikulum . Tajuk syarahan kamu ialah ""erpersatuan Membentuk .eribadi Mulia".

i. dapat berhubung dengan ahli-ahli lain. ii. akti%iti boleh digunakan dalam kehidupan seharian iii. mendidik menjadi manusia yang berguna berpersatuan boleh membentuk peribadi mulia sertailah persatuan

Kamu menyertai pertandingan syarahan sempena .rogram Kempen "ahasa peringkat sekolah. Tajuk syarahan kamu ialah "(akyat "ersatu 1egara Maju". i. negara aman n kegiatan ekonomi berjalan lancar ii. peluang-peluang pekerjaan iii. dapat belajar dengan baik bersatu teguh bercerai roboh terima kasih Kamu dikehendaki menyampaikan syarahan bertajuk "$ara%&ara Mengatasi .enagihan 1ajis 'adah". &ata-kata aluan dan ucap selamat i. perhatian dan kasih sayang ii. sekolah banyakkan akti%iti kokurikulum iii. media massa siarkan keburukan najis dadah i%. kerjasama orang ramai n laporkan kepada polis najis dadah musuh utama negara, masyarakat terima kasih "'isiplin .enting 2ntuk Men&apai Kejayaan" i. huraian maksud disiplin $ contoh disiplin ii. bagaimana disiplin membentuk kejayaan iii. kesan mengamalkan disiplin jelaskan disiplin penting terima kasih "Memba&a 3ebih "aik 'aripada Menonton Tele0isyen" i. membaca menambah pengetahuan ii. menonton tele%isyen terdedah kepada unsur tidak sihat iii. membaca meman"aatkan masa i%. menonton memba!irkan masa jelaskan lebih baik membaca terima kasih "Sopan Santun Amalan Mulia"

i. ajaran agama n pelancong tertarik datang ii. menghalang seseorang berbuat jahat $ rosakkan nama baik keluarga iii. akan dipandang mulia hendaklah bersopan santun jadi arisan bangsa terima kasih "Merokok .un&a .enagihan 'adah" i. merokok n ketagih n tukar kepada dadah akibat terlalu ketagih ii. mempunyai perasaan ingin mencuba iii. pengaruh sekeliling kuat terhadap perokok merokok tidak baik untuk kesihatan terima kasih sertailah persatuan

).erlunya Sekolah $antik 'an "ersih+ &ata-kata aluan dan ucap selamat i. anggaplah sekolah seperti rumah ii. bersih - me ujudkan keselesaan untuk belajar iii. dapat menghindari daripada penyakit i%. dapat menjaga nama baik sekolah jadikan menjaga kebersihan amalan kita terima kasih

Anda mungkin juga menyukai