Anda di halaman 1dari 4

Karangan peribahasa

Tuliskan sebuah cerita berdasarkan peribahasa , Sedikit-sedikit , lama-lama jadi bukit. Kisah seorang budak yang sentiasa berjimat cermat suka menyimpan wang i. sejak di bangku sekolah rendah suka menabung sebahagian daripada duit belanja sekolah di dalam tabung di rumah. ii. di sekolah menengah - membuka akaun simpanan di bank dan teruskan amalan menyimpan iii. dapat masuk ke universiti - ibu bapa tidak mampu membayar yuran universiti iv. menggunakan wang simpanan untuk perbelanjaan di universiti - lulus dengan cemerlang v. mendapat pekerjaan yang baik - jawatan tinggi dengan swasta - masih amalkan tabungan vi. duit simpanan telah mencapai RM 500,000.00 . unakan untuk n membeli rumah batu n kenderaan n hantar ibu bapa menunaikan haji vii. hidup senang-lenang hasil daripada berjimat-cermat dan amalan menabung !egaskan tajuk peribahasa - betul kata orang , "#edikit-sedikit , lama-lama jadi bukit$.

soalan 49 Tuliskan sebuah karangan berdasarkan peribahasa "Hangat-hangat Tahi A am" %mri murid !ahun &nam Mawar - baru bertukar ke #ekolah Kebangsaan 'arau a. merupakan murid yang rajin - berdisiplin - dijadikan murid contoh di dalam kelas bergaul dengan murid-murid nakal - sikapnya mula berubah. b. (ikgu Ramlah sedar akan perubahan diari %mri - panggil %mri ke bilik guru - menasihati %mri - %mri diam - menangis c. ada peperiksaan - %mri mendapat markah yang rendah %mri sedar akan kesilapannya - bera)am untuk mengubah sikap.

soalan !" Tuliskan sebuah karangan berdasarkan kepada peribahasa "#agai Kacang $elupakan Kulit" #ani anak yatim piatu -ibu dan ayahnya meninggal dalam kemalangan jalan raya. *ak %wang ambil sebagai anak angkat. a. *ak %wang orang miskin - rajin bekerja - #ani dapat sekolah - ditanggung oleh *ak %wang - dijaga dengan baik. b. #ani berjaya - melanjutkan pelajaran ke luar negara - bidang doktor - *ak %wang berasa bangga - berharap dapat bergantung hidup dengan #ani. c. #ani berjaya menjadi seorang doktor - bergaji besar - tidak pernah pulang menjenguk *ak %wang - segala jasa *ak %wang dilupakan - *ak %wang berasa sedih.

#ikap #ani seperti kacang lupakan kulit. *ak %wang hidup dalam kesusahan. soalan !% Tuliskan satu karangan ang bertajuk " &i mana Ada Kemahuan &i Situ Ada 'alan" Rahim memberitahu keluarganya tentang niatnya untuk berniaga - ibu bapanya menasihati - banyak risiko. a. Rahim memulakan perniagaan- membaiki motosikal kawan-kawannya - perniagaan Rahim semakin maju - Rahim membuka bengkel. b. bengkel Rahim lengkap - Rahim bekerja dengan bersungguh-sungguh c. +apa Rahim datang - Rahim mengatakan keinginan untuk belajar membaiki kereta. Rahim gembira mendapat dorongan daripada ayahnya.

Soalan !( " #elakang )arang Sekalipun diasah Akan Tajam 'ua ". Anda diminta membina sebuah karangan berpandukan peribahasa tersebut. %hmad sering gagal dalam ujian Matematik - tiga kali dia gagal memarahi %hmad. urunya selalu

- sejak peristiwa itu - bertekad untuk berjaya - sikap %hmad berubah - tidak nakal lagi - tumpukan perhatian - rajin membuat latihan bertanya sekiranya tidak ,aham. b. Kawan-kawan sedar akan perubahan %hmad - menyindir %hmad - %hmad bersabar dia yakin akan berjaya c. *eperiksaan bermula - %hmad menjawab dengan penuh yakin - persediaan yang cukup - tiada masalah untuk menjawab soalan-soalan. d. keputusan ujian diumumkan - %hmad tersenyum gembira - (ikgu Mamat menepuknepuk bahu %hmad. (ikgu Mamat memuji sikap %hmad - berkata -+elakang *arang #ekalipun Kalau 'iasah %kan !ajam jua-. Soalan !* Tulis satu karangan ang bertajuk " Sepandai - pandai Tupai $elompat, sekali Terjatuh 'ua". %sri - pelajar nakal - tidak disenangi - malas membuat kerja rumah - dia meniru daripada rakan-rakannya. a. sikap %sri itu tidak disenangi - mereka takut untuk memberitahu guru akan hal itu. Mereka takut akan dipukul oleh %sri. b. (ikgu .ing memberikan kerja rumah kepada murid-murid kelas itu. %sri leka bermain saja - terlupa akan kerja yang diberi oleh (ikgu .ing. c. &soknya - cikgu .ing meminta buku latihan %sri - kerja %sri tidak kemas - (ikgu dapat mengesan bahawa %sri meniru - %sri mena,ikannya. d. seorang rakan %sri memberitahu - %sri akhirnya terperangkap - %sri mengaku kesalahannya. (ikgu .ing menasihati %sri - %sri dibawa berjumpa dengan uru +esar - (ikgu .ing berkata -#epandai-pandai !upai Melompat , #ekali /atuh Ke !anah /ua-.

Soalan !4 $asa +tu ,mas *eribahasa ialah satu rangkai kata yang digunakan olah orang Melayu untuk menyatakan sesuatu perkara0 1anya merupakan kata-kata kiasan atau sindiran . 2ingga kini ianya masih digunakan oleh masyarakat a. maksud peribahasa - masa sangat berharga - guna masa dengan sebaik-baiknya. b. masa yang berlalu tidak akan berulang lagi - penuhkan masa dengan melakukan kerja-kerja yang ber,aedah - membaca, menolong ibu bapa dan sebagainya. c. contoh akibat orang yang membuang masa dengan bermain-main - gagal dalam peperiksaan d. banyak kerja dapat dilakukan jika pandai membahagikan masa dengan ber,aedah dan betul *eribahasa ini mengingatkan kita agar selalu menghargai masa.

Soalan !! &imana ada kemahuan di situ ada jalan *endahuluan 3 sama seperti di atas a. maksud peribahasa - kalau seseorang itu mempunyai cita-cita dia akan berusaha untuk mencapainya. b. pengertian yang mendalam - cita-cita akan tercapai - usaha yang gigih - mesti berani - cabaran -sebelum menikmati hasil. c. misalnya - bercita-cita untuk menjadi seorang doktor - belajar bersungguh-sungguh jika tidak angan-angan Mat /enin - usaha itu penting untuk kejayaan. d. adakalanya sebagai sindiran - menyedarkan orang tanpa menyakitkan hati - orang yang ,aham akan sedar. #elain daripada peribahasa ini ada peribahasa lain yang mempunyai makna yang serupa seperti -2ati 2endak #emua /adi-. -Kalau 2endak #eribu 'aya, Kalau !ak 2endak #eribu 'alih-. Soalan !$endengar .uruh &ilangit . Air Tempa an &icurahkan sama seperti di atas a. maksud peribahasa - mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum pasti. Keuntungan yang pasti dilepaskan. b. sesuai diamalkan masyarakat - menyuruh kita agar berhati-hati dan berwaspada. c. guruh di langit berbunyi tidak bermakna hari akan hujan - sesuatu berita keuntungan harus diselidiki. d. contoh yang membawa maksud peribahasa - *ak #eman petani yang berjaya - diajak jual tanah - tertipu. Menghayati maksud peribahasa dengan baik. Soalan !/ Tulis satu karangan ang bertajuk " Sehari Selembar #enang, 0ama-lama $enjadi Kain".

*eribahasa di atas bermaksud jika kita sabar mengerja sesuatu kerja lama-lama ia akan berhasil juga. *eribahasa ini mempunyai maksud yang sama dengan peribahasa -#edikitsedikit .ama-lama /adi +ukit-. a. huraian tentang peribahasa tersebut. b. contoh keadaan yang menggambarkan peribahasa c. pengajaran yang tersirat daripada peribahasa walau apa pun yang kita lakukan , jika dibuat dengan sabar, akhirnya akan membuahkan hasil jua. 4leh yang demikian , kita haruslah menanam sikap sabar agar segala pekerjaan yang dilakukan beroleh kejayaan. +elakang parang diasah lagikan tajam erti peribahasa - contoh cerita yang berkaitan dengan peribahasa a5 b5 c5 d5 Rani seorang pelajar yang kurang pintar rajin membaca dan mengulang kaji pelajaran sering bertanya kepada guru sekiranya tidak ,aham tentang pelajaran yang dipelajari dalam peperiksaan dia berjaya

penegasan tentang erti peribahasa yang tersebut "$asuk kandang kerbau menguak, masuk kandang kambing mengembik" Maksud peribahasa - pandai menyesuaikan diri a5 pergi ke tempat orang mesti mengikut adat resam penduduk tersebut b5 contoh - masuk rumah orang melayu mesti buka kasut c5 demikian juga dengan bangsa-bangsa lain di Malaysia - perlu saling hormatmenghormati kata penegasan dari cerita dan contoh di atas

"Seperti katak di ba1ah tempurung" Maksud peribahasa - cetek ,ikiran dan pengalaman hanya tahu keadaan setempat sahaja a5 b5 c5 d5 perlu sentiasa mengikuti peredaran masa mesti sentiasa berhubung dengan masyarakat sentiasa bekerjasama dengan masyarakat beramah mesra dan sentiasa tolong-menolong antara satu dengan lain

kata penegasan dari contoh-contoh di atas bagi menguatkan lagi makna peribahasa.

Anda mungkin juga menyukai