Anda di halaman 1dari 4

Karangan Berpandu 1

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah
memperkenalkan permainan tradisional di negara ini. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga
250 patah perkataan.

PERMAINAN TRADISIONAL

Rangka jawapan

Pendahuluan [huraian]

Isi 1 Ibu bapa memperkenalkan permainan [huraian]/[contoh]/[peribahasa]


tradisional kepada anak-anak sejak kecil.
Isi 2 Pihak sekoalah mengasah bakat pelajar. Menganjurkan pertandingan-pertandingan
permainan tradisional di sekolah.
Isi 3 Media massa mengadakan dokumentasi Menyedarkan masyarakat akan peri pentingnya
dan iklan. permainan tradisional agar tidak luput ditelan
dek zaman.
Isi 4 Kementerian Kebudayaan dan Warisan Menghantar rombongan untuk mengadakan
menjalankan kempen atau promosi pameran di dalam dan luar negara.
berterusan.
Penutup [huraian]/[peribahasa]
Karangan Berpandu 2

Lihat carta di bawah dengan teliti kemudian huraikan pendapat anda tentang kempen galakan
membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250
patah perkataan.

Rangka jawapan

Pendahuluan Kerajaan telah melancarkan pelbagai kempen [peribahasa]


membaca – kurang berkesan – masyarakat - bagai mencurah air di daun keladi
menyambut dingin kempen tersebut.
Isi 1 Peranan ibu bapa Menjadi role model – membeli buku-buku untuk
anak-anak - mewujudkan perpustakaan mini di
rumah – membawa anak-anak berkunjung ke
perpustakaan.
Isi 2 Peranan sekolah Guru mengadakan pelbagai aktiviti yang
memerlukan pelajar membaca buku – kuiz, teka
silang kata, syarahan – menggiatkan program
NILAM di sekolah.
Isi 3 Media massa Elektronik dan cetak – menghebahkan aktiviti
pertandingan, pameran, dan kempen membaca
yang diadakan.
Isi 4 Syarikat penerbitan buku Menerbitkan buku-buku yang menarik – harga
berpatutan.
Penutup Amalan membaca perlu dipupuk kepada - Melentur buluh biarlah dari rebungnya.
golongan muda sejak kecil agar negara dapat - Membaca jambatan ilmu.
melahirkan masyarakat berilmu.
Karangan Umum 1

Tulis suatu karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

Kejadian tanah runtuh kerap berlaku di negara kita terutama di sekitar perumahan di bandar-bandar
besar. Akibatnya, kejadia ini banyak mengorbankan nyawa dan harta benda.

Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan kejadian seperti ini daripada terus
berlaku?

Rangka jawapan

Pendahuluan Struktur bumi sekarang sudah benar-benar berubah [Peribahasa]


akibat tsunami banyak pulau
ditenggelami air – hutan pula
digondolkan dan digantikan
dengan perumahan.
Isi 1 Mewujudkan hutan simpan yang sedia ada mengehadkan pembalakan dan
menghentikan pengeluaran lesen
pembalakan – kawasan yang sedia
gondol ditanam dengan pokok-
pokok semula.
Isi 2 Pihak berkuasa tempatan menghentikan kelulusan Rumah-rumah sedia ada perlu
membangunkan perumahan di tebing tinggi. diberikan pemantauan jika
berlaku hujan lebat secara
berterusan.
Isi 3 Saliran longkang perlu dibina oleh pemaju Akibat tiada tadahan air –
perumahan. berlaku saliran air di bawah
tanah– mendorong gelongsoran
tanah.
Isi 4 Pengguna jangan terlalu ghairah untuk membeli [huraian]
atau membuat rumah di tebing tanah tinggi atau di
teres bukit.
Isi 5 Menanam tanaman tutup bumi. Rumput, kekacang – ditanam di
kawasan rumah – terutama
kawasan kediaman di cerun
bukit – mengelakkan tanah
terhakis.
Penutup Kejadian tanah runtuh perlu diambil perhatian
secara serius oleh pihak kerajaan.
Karangan Umum 2

Tulis suatu karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

Kebanyakan pelajar sekolah anda tidak berpuas hati akan cara pengendalian dan tahap kebersihan
yang dijalankan oleh pengurusan kantin sekolah. Anda sebagai wakil pelajar diminta menulis surat
aduan kepada pihak pentadbir sekolah untuk memberitahu keadaan yang sebenar.

Tulis surat tersebut selengkapnya.

Rangka jawapan

Pendahuluan Format pendahuluan surat Memperkenalkan diri-mewakili


rasmi. para pelajar mengadukan hal
berkenaan dengan pengendalian
dan tahap kebersihan kantin
sekolah.
Isi 1 Pekerja kantin tidak menjaga Tidak memakai apron-mengambil
kebersihan. makanan dengan tangan (tidak
memakai sarung tangan plastik).
Isi 2 Pernah mengadu kepada PK Mereka patuh arahan sekejap
HEM. sahaja.
Isi 3 Pekerja lelaki menghisap rokok Mereka juga meletakkan makanan
sambil melayan para pelajar di yang belum dimasak di hadapan
kantin. pintu tandas kantin – menjijikkan.

Isi 4 Sisa-sisa makanan tidak Banyak lalat hinggap pada


dibersihkan. makanan-menjejaskan kesihatan-
sakit perut.
Isi 5 Harga makanan di kantin Tidak meletakkan tanda harga-
mahal. apabila ditegur, pelajar pula
dimarahi..
Penutup Harapan agar aduan Format penutup surat rasmi.
dipertimbangkan-mengucapkan
ribuan terima kasih.