Anda di halaman 1dari 2

AZLINA BINTI SAMITI

STRUKTUR 2. a) Berikan proses-proses pembentukan bagi batuan i ba!a" i) Batuan igneus Proses penyejukan dan pembekuan magma dari dalam kerak bumi (2 markah) Batuan enapan Proses pengenapan dari lumpur dan mineral di dasar sungai (2 markah) Batuan metamor#osis Proses perubahan minerologi, tekstur dan struktur batuan dari batuan igneus dan batuan enapan akibat suhu dan tekanan yang tinggi (2 markah)

ii) iii)

ESEI . 2. Kisa" bagaimana a$am semesta ter%ipta be$um $agi #a"am sepenu"n&a. Keban&akan a"$i sains per%a&a ba"a!a ia bermu$a aripa a suatu $etupan besat. I ea $etupan ini ikena$i sebagai Teori Letupan Besar ' Big Bang Theory). 'a) (i$i" mana-mana $ima a"$i astronomi mereka a$am bi ang astronomi. an n&atakan satu sumbangan (10markah) Galileo Galilei ia$a" saintis Ita$i &ang pa$ing bertanggung)a!ab pembangunan kae a" sainti#ik &ang a$am

i$a"irkan pa a ta"un *+,-. a$am Ban ar (isa.

Be$iau merupakan sa$a" seorang a"$i astronomi &ang terkena$. Be$iau te$a" men ipta teleskop yang sangat baik pa a ta"un *,/0 an memanggi$n&a 1perspicillum.1 . Me$a$ui %iptaan te$eskopn&a ini. be$iau te$a" meng"asi$kan ban&ak penemuan &ang besar an penting. Be$iau te$a" membuat ino2asi ter"a ap te$eskop se"ingga Te$eskopn&a te$a" membantun&a mengka)i apat membesar se"ingga 3/ ka$i gan a &ang ak"irn&a membuat pemer"atian ter"a ap angkasa. tompok mata"ari an p$anet Zu"ra".

Be$iau te$a" melihat bulan an mendapati baha!a ia bukan s"era yang rata, tetapi mempunyai lopak dan gunung tinggi di permukaannya# Be$iau )uga melihat sistem suria dan mendapati baha!a ia merupakan kombinasi banyak bintang$ bintang yang sangat jauh dan sukar untuk dilihat dengan mata kasar# Be$iau melihat planet dan mendapati baha!a planet %uhal mempunyai gegelang yang mengelilinginya . Be$iau )uga melihat empat bulan yang mun ul sekeliling &upiter.Ini a a$a" bukti )e$as ba"a!a ba an astronomika$ bo$e" mun%u$ i ke$i$ing p$anet ke%ua$i Bumi. Be$iau melihat ke matahari dan nampak bintik hitam dan beliau telah menerangkannya dengan lebih terperin i $agi. Be$iau mendapati "asa 'enus hampir menyamai "asa bulan# Ini merupakan e$emen &ang signi#ikan mengenai bukti pen apat 4operni%us 'Mengemukakan teori ba"a!a mata"ari merupakan pusat semesta an bumi bere ar menge$i$ingi mata"ari. 5a$am pere aran ini bumi berpusing pa a paksin&a) ba"a!a bumi an p$anet-p$anet $ain mun%u$ menge$i$ingi mata"ari.