Anda di halaman 1dari 1

WA2+MA(42 K!

+(A5
Kepada KepadaYth. Yth. Bapak Bapak//Saudara Saudara:: ................................................ ................................................ didi..

Undangan

Bpk. SHOLEHUDIN Wonokoyo Kulon RT.03 RW.02

Dari Abi Malih Ra. dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda : Khitan itu sunnah bagi orang laki-laki dan suatu kebaikan bagi orang perempuan !R. Ahmad " #aiha$i % &ang Dikhitan :

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah SW(. Kami bermaksud menyelenggarakan a)ara Walimatul Khitan anak kami* yang +nsya Allah dilaksanakan pada : !ari : Minggu (anggal : ,- .uni /-,/ .am : ,0.-- W+# #a'da Maghrib% (empat : Rumah #pk. S!123!4D+5 Wonokoyo kulon 6 R(.-7 6 RW.-/ Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami* apabila #apak 8 Saudara berkenan hadir untuk memberikan do'a restu.

M. KHOIRUL KHULUQ
Anak Ke-1

Atas kehadiran dan do'a restunya kami u)apkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. !ormat kami*
SHOLEHUDIN

(urut Mengundang :