Anda di halaman 1dari 25

Taklimat Kurikulum

Reka Bentuk Dan Teknologi


LOGO

Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Pengurusan Kurikulum Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Bersama JPN dan Bahagian-Bahagian KPM 1/2013

Latar Belakang

RBT

KEUSAHAWANAN SAINS RUMAH TANGGA

KEMAHIRAN TMK

PERTANIAN

TEKNIKAL

KREATIVITI DAN INOVASI

www.moe.gov.my/bpk

RBT

MATLAMAT

Kurikulum Standard Reka Bentuk dan Teknologi bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran asas praktis, mereka bentuk, keusahawanan serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.

www.moe.gov.my/bpk

RBT

Pengenalan
Menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas bagi membolehkan mereka menyambung pelajaran dalam bidang teknikal dan vokasional di peringkat lebih tinggi.

Kurikulum RBT memberi fokus kepada ilmu dalam bidang teknikal, pertanian dan sains rumah tangga

Memberi penekanan asas kemahiran dengan aplikasi teknologi & asas keusahawanan serta TMK bagi melahirkan murid yang kreatif & inovatif.

Kurikulum ini juga mencakupi aplikasi kepelbagaian kemahiran selaras dengan keperluan dalam abad ke-21

OBJEKTIF

RBT

Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang selamat Menguasai proses mereka bentuk daripada pelbagai sumber

Menguasai asas teknologi dalam bidang teknikal, sains pertanian dan SRT
Memahami asas keusahawanan
..

www.moe.gov.my/bpk

Objektif

RBT

Berkebolehan membuat kerja-buat-sendiri dan penyelenggaraan mudah peralatan dan perkakasan. Berfikiran kreatif, inovatif dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan perisian serta menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika Berkemahiran menjana idea untuk menyelesaikan masalah.

www.moe.gov.my/bpk

Organisasi Kurikulum RBT

Kreativiti & Inovasi Kemahiran TMK Keusahawanan

Pemeringkatan Pengetahuan dan Kemahiran Teknikal dan Vokasional


PERINGKAT ASAS

PERINGKAT
PENGUKUHAN

PERINGKAT
PRA PENGKHUSUSAN

PERINGKAT
PENGKHUSUSAN

Tkt. 4-5 Aliran Perdana

Tahun 1-3

Tahun 4-6

Tkt.1-3

DST

RBT
TMK

PVT
Tkt.1-3

Kolej Vokasional

PAV
ILKS/ILKA

BIDANG PEMBELAJARAN
TAHUN 4 - 6 TEKNIKAL
Organisasi dan Keselamatan Bengkel

RBT

Sains Rumah Tangga

Asas Teknologi

Teknologi Pertanian

Reka Bentuk

Penghasilan Projek

Kandungan Bidang

RBT

Organisasi dan Keselamatan Bengkel


Memberi pendedahan kepada murid dengan suasana bengkel RBT di sekolah rendah Memberi peluang kepada murid untuk mengetahui, memahami dan mengamalkan peraturan dan aspek keselamatan semasa mereka berada dalam bengkel.

Kandungan Bidang
Asas Teknologi
Kemahiran memasang dan membuka kit model
berfungsi secara mekanikal berpandukan manual. Membaca dan memahami manual

RBT

Mengenal pasti fungsi komponen


Kemahiran memasang, menguji dan membuka kit model berpandukan manual. Penyimpanan dan keselamatan komponen

Kandungan Bidang
Reka Bentuk
Menyatakan masalah berdasarkan situasi
Pengumpulan maklumat Menjana idea kreatif

RBT

Membuat lakaran projek


Mengenal pasti jenis alatan dan bahan Proses pembinaan, pengujian & penambahbaikan Pendokumentasian

Kandungan Bidang
Penghasilan Projek
Murid akan menghasilkan projek menggunakan: a. bahan bukan logam dengan litar elektrik; b. bahan logam dan bukan logam dengan litar elektronik; dan c. bahan bukan logam dengan litar elektrik dan elektronik.

RBT

Kemahiran seperti mengukur, menanda dan memotong, menggunakan alatan dan membuat anggaran kos.

Kandungan Bidang
Teknologi Pertanian
Kaedah penanaman dalam bekas dan hidroponik.
Pemilihan dan penyediaan bahan tanaman menggunakan biji benih, anak benih, batang atau

RBT

sulur bagi ditanam dalam bekas


Pemilihan bekas tanaman, medium tanaman dan peralatan sebelum penanaman . Aspek penjagaan tanaman .

Kandungan Bidang
Sains Rumah Tangga
Dua komponen utama : Jahitan Penghasilan artikel mudah merangkumi proses seperti menentukan jenis bahan dan kuantiti, mengenal pasti alatan tangan, menyusun dan memindahkan pola, menjahit artikel dan menghias artikel.
Masakan Penyediaan sajian ringkas. Pengenalpastian alatan dan bahan sajian . Langkah penyediaan, menghidang dan membungkus.

RBT

Isu Pelaksanaan
PELAKSANAAN KURIKULUM perlu perhatian semua pihak

LATIHAN UNTUK GURU supaya berkemampuan untuk mengendalikan kurikulum RBT KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR yang mencukupi untuk pelaksanaan kurikulum RBT

PERUNTUKAN KEWANGAN melalui PCG, Naik taraf bengkel, peruntukan penyelenggaraan


PEMANTAUAN BERTERUSAN oleh pegawai KPM, JPN, PPD dan Pentadbir Sekolah
www.moe.gov.my/bpk

Peruntukan Masa

RBT

DUA WAKTU SEMINGGU (60 MINIT) DIKENDALIKAN SELAMA 6 BULAN

Peruntukan Masa ALTERNATIF 1

RBT

Hanya SATU kelas


( 1 guru RBT , 1 guru TMK dan murid < 30)

RBT dikendalikan selang sebulan/6 bulan Guru /Bengkel berfungsi

Peruntukan Masa ALTERNATIF 1


Hanya SATU kelas
( 1 guru RBT , 1 guru TMK dan murid > 30)

RBT

Murid dibahagi 2 kumpulan RBT dikendalikan selang seminggu / sebulan ikut kumpulan Guru /Bengkel berfungsi

Peruntukan Masa
Contoh Pengagihan Penawaran RBT (Alternatif 1)

RBT

Peruntukan Masa
Contoh Pengagihan Penawaran RBT (Alternatif 2)

RBT

Peruntukan Masa
Contoh Pengagihan Penawaran RBT (Alternatif 3)

RBT

Peruntukan Masa
Contoh Pengagihan Penawaran RBT (Alternatif 4)

RBT

SEKOLAH KURANG MURID (SKM) MURID KURANG 15 ORANG GURU SEORANG

DIJALANKAN SELANG SEBULAN

CARTA PAI GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DATA PADA 31 MEI 2012

Sumber : Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Sektor Data Pendidikan Unit Penyelidikan dan Pembangunan

Unit Reka Bentuk dan Teknologi Sektor Pendidikan Teknikal dan Vokasional Bahagian Pembangunan Kurikulum
www.moe.gov.my/bpk

LOGO