Anda di halaman 1dari 1

Contoh soalan Kenegaraan

1. Jelaskan tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. 2. Bagaimanakah caranya Parlimen membuat undang-undang? 3. Huraikan tugas dan tanggungjawab Dewan Rakyat dan Dewan Negara. 4. Apakah fungsi-fungsi Suruhanjaya Pilihanraya dan bagaimanakah fungsifungsi tersebut dilaksanakan? 5. Tuliskan rencana ringkas mengenai perkara-perkara berikut: a) Keistimewaan-keistimewaan Parlimen b) Pilihanraya Umum c) Persidangan Parlimen1. Jelaskan tugas dan tanggungjawab Yang diPertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. 2. Bagaimanakah caranya Parlimen membuat undang-undang? 3. Huraikan tugas dan tanggungjawab Dewan Rakyat dan Dewan Negara. 4. Apakah fungsi-fungsi Suruhanjaya Pilihanraya dan bagaimanakah fungsifungsi tersebut dilaksanakan? 5. Tuliskan rencana ringkas mengenai perkara-perkara berikut: a) Keistimewaan-keistimewaan Parlimen b) Pilihanraya Umum c) Persidangan Parlimen