Kepentingan Pendekatan Pendidikan Moral Analisis pendekatan - Pemupukan Nilai - Bertimbang rasa - Rasional - Tindakan Sosial - Moral Kognitif

- Penjelasan Nilai - Analisis Nilai

PEMIKIRAN MORAL
BP7 : KEAMANAN & KEHARMONIAN

BP1 : PERKEMBANGAN DIRI

KESEDARAN HATI NURANI

PERASAAN MORAL
BP6 : DEMOKRASI

(MORAL CONSCIENCE)

INSAN BERAKHLAK MULIA TINGKAH LAKU MORAL

BP2 : KELUARGA

BP5 : HAK ASASI MANUSIA

BP3 : ALAM SEKITAR

BP4 : PATRIOTISME

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK PENDIDIKAN MORAL (PM) Guru PM perlu mantap dengan ilmu kandungan (Content Knowledge) dan pengetahuan pedagogi kandungan (Pedagogical Content Knowledge) bagi mengaplikasikan pendekatan. strategi. Guru digalakkan menggunakan gabungan beberapa pendekatan untuk meningkatkan lagi tahap pertimbangan dan tindakan moral murid serta menyediakan peluang yang secukupnya untuk menggalakkan perkembangan moral murid. kaedah dan teknik pengajaran PM. .

TEKNIK .

Teknik pula ialah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan kaedah. Strategi ialah langkah yang diambil untuk melaksanakan pengajaran misalnya strategi yang baik dilaksanakan dalam set induksi mampu menarik murid kepada tajuk yang akan diajar. Kaedah ialah cara yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran seperti.Pendekatan mementingkan bagaimana pelajaran disampaikan secara berkesan sama ada secara deduktif yang digunakan untuk peringkat rendah atau induktif yang digunakan pada peringkat yang lebih tinggi. strategi dan pendekatan. . kuliah perbincangan dan lain-lain.

• Memusatkan Bahan . • Memusatkan Murid Demontrasi. Projek. Penyelesaian Masalah. Lawatan.UNTUK KAEDAH Bercerita. BBM •Meneguh •Variasi rangsangan •Penutup Perbincangan. STRATEGI TEKNIK • Memusatkan guru • Set induksi • Menerang • Menyoal •Menggunakan papan kapur. Nyanyian. Bermain. Simulasi. Lakonan.

UNTUK PENDEKATAN • Pemupukan Nilai TUJUAN Menyemai dan membina nilai-nilai murni dalam diri pelajar PENGASAS Superka • Penjelasan Nilai Membantu pelajar menyedari nilai diri sendiri dan nilai orang lain Louis. Harmin & Simon .

PENDEKATAN • Bertimbang Rasa TUJUAN Membantu pelajar menggunakan pemikiran logik dan kritis bagi menjana perasaan dan perkembangan emosi moral KAEDAH Mc Phail • Pembinaan Rasional Membantu pelajar membina kebolehan meneliti makna dan fungsi nilai dan menganalisis nilai masyaraktat demokratik Shaver & Strong .

PENDEKATAN • Analisis Nilai TUJUAN Membantu pelajar menggunakan pemikiran logik dan kritis dalam menyelesaikan konflik moral KAEDAH Fraenkel • Perkembangan Moral Kognitif Membantu pelajar membina kebolehan menaakul di peringkat yang lebih tinggi Kohlberg • Tindakan Sosial Menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif sebagai anggota masyarakat dalam usaha menyelesaikan masalah sosial Newmann .

3.Socrates Langkah-Langkah 1.PENDEKATAN PEMUPUKAN NILAI FOKUS Menanam nilai-nilai murni/universal/mutlak yang patut dimiliki oleh setiap individu. Kenal pasti nilai yang ingin dipupuk Mengenalpasti bahan/situasi membawa nilai yang ingin dipupuk Pilih kaedah/teknik yang sesuai dan lebih bersifat kontekstual bagi menggalakkan proses pembelajaran melalui pengalaman Perbincangan bagi menggalakkan perkembangan moral kognitif dan afekif . To know the good is to do the good . 4. 2.

Kesesuaian kaedah/teknik dengan nilai yang menjadi objektif pengajaran . negotiation/perundingan. indoktrinasi) 2.emosi moral) Put yourself in other people’s shoes.PENDEKATAN BERTIMBANG RASA FOKUS Membantu murid berfikir secara mendalam dan menimbulkan perasaaan moral(sentuhan hati nurani. 1. Kenal pasti bahan yang releven dan impresif – nilai yang perlu dihayati (pujukan.

Contoh Emosi moral • Rasa malu (shame) – apabila buat kesalahan •Rasa Bersalah (guilt) •Rasa kasihan •Empati •Rasa gembira ditonjolkan apabila keadilan •Rasa marah apabila kesalahan moral dilakukan .

Secara bebas/tanpa paksaan daripada beberapa alternatif untuk buat keputusan B. Mengambil Tindakan Bertindak terhadap apa yang dipilih Berulang-ulang dalam sesuatu pola kehidupan . hidup tanpa tujuan. Memilih . berpuashati dengan pilihan dibuat Sanggup menghargai pipihan itu kepada orang lain C.PENDEKATAN PENJELASAN NILAI FOKUS Sesuai untuk murid-murid bersikap tidak peduli. keliru tentang nilai Langkah-Langkah (Newmann) A. Menghargai Menghargai.

LANGKAH Menemui i su-isu Moral Menganalisa masalah Memilih nilai-nilai moral Menghargai pemilihan nilai sendiri Mengaplikasi dan mengambil tindakan AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membaca satu petikan. susun semula dan membuat laporan Membuat refleksi dan menerang kpd. buat kesimpulan. berbincang dan menimbulkan persoalan Perbincangan. Kelas b/mana aplikasikan pilihan mereka ke situasi baru Guru bandingkan proses danhasil kerja setiap individu atau kumpulan. sumbangsaran. baiki kerja murid Penilaian . aktiviti kumpulan Murid memilih nilai-nilai moral yang sesuai bagi mereka Murid beri hujahbukti dan mengesahkan pilihan. berfikir.

2. 4. 5. (What will others think of me) Pembinaan rasional kepada pemahaman konsep-konsep nilai dan hak demokrasi Langkah-Langkah 1. Kenal pasti dan jelas nilai dari segi maksud dan perhubungan antara satu dengan lain Membuat generalisasi konsep nilai diri dan nilai diterima oleh masyarakat Menimbang implikasi dan kesan yang mungkin timbul dalam sesuatu situasi berkonflik Membuat keputusan munasabah dengan krtiteria keutamaan nilai Memupuk penglibatan diri secara emosi . 3.PENDEKATAN PEMBINAAN RASIONAL FOKUS Pendekatan ini memberi fokus kepada kesan sesuatu tindakan berhubung kait dengan nilai orang lain.

Jelas nilai segi maksud dan hubungan antara satu dengan. Mengaitkan konsep/nilai dengan nilai diterima oleh masyarakat 3. Membuat keputusan yang munasabah (mana nilai diberi keutamaan dalam situasi berkonflik) .CONTOH STRATEGI PEMBINAAN RASIONAL • FOKUS .konflik Masyarakat Tempatan 1. lain Jogging senaman Sihat Jarang dilakukan oleh orang tempatan (terumatannya wanita) 2. Implikasi dan kesan yang timbul 4.

Menguji prinsip . Mencapai keputusan yang tidak muktamad 7. Mengukur Kebenaran tentang fakta 4. Menjelaskan fakta berkenaan releven atau tidak 6.PENDEKATAN ANALISIS NILAI FOKUS Membantu seorang individual memilih fakta yang releven dalam sesuatu isu kontroversial Mencari alternatif terbaikberdasarkan kriteria Langkah-Langkah 1. Mengumpul apa yang didakwa sebagai fakta 3. Kenal pasti dan jelas nilai yang dipersoalkan 2. |Mencari alternatif terbaik berdasarkan kriteria 5.

apa kesan yg. apakah yang sepatutnya dibuat oleh X ? . Baik/positif ? negatif ? Mengapa ? Mengikut fikiran anda. Akan berlaku Jikalau itu berlaku. akan berlaku Apakan bukti atau kesan manakah yang. apa seterusnya yg.STRATEGI ANALISIS NILAI Apakah berlaku di sini Apakah yang boleh/mungkin dibuat oleh X dalam situasi ini Jikalau X melakukan y.

8 KEJUJURAN NILAI TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AM : : : : Kejujuran Asas Prinsip Hidup Persahabatan Bersikap jujur seperti yang dituntut oleh agama dan norma masyarakat .MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 1 : : : PENDIDIKAN MORAL 4 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.

iii.HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS i. Mencadangkan nilai dan tindakan dalam usaha memupuk sikap keujuran : : Analisis Nilai Lakonan – mainan peranan Sumbangsaran Perbincangan Kajian Kes Kata-kata hikmat berdasarkan tema kejujuran/ pantun ““Siakap senohong. gelama ikan duri” PENDEKATAN TEKNIK BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) PROSEDUR Set Induksi : : : Pantun ““Siakap senohong. . : Mendefiniskan Konsep kejujuran Menghuraikan implikasi moral perilaku tidak bercakap benar. gelama ikan duri” .bersikap tidak ikhlas dalam setiap perlakuan. ii.

Langkah 1 : Guru membacakan satu senario di padang bola jaring ( Lampiran 1) Guru meminta beberapa orang murid secara sukarela melakon aksi secara spontan watak-watak berdasarkan senario di atas (teknik main peranan) Aktiviti Kumpulan Perbincangan apakah yang patut dilakukan oleh pelajar yang terlibat Perbincangan berdasarkan kad arahan Kumpulan A .tidak setuju kumpulan C – Beri nasihat kepada Mira/Ani Cari beberapa alternatif Apa kesan setiap alternatif Pilih satu daripanya Wakil ahli kumpulan memberi hasil perbincangan (Kemahiran berfikir cth.setuju dengan Mira Kumpulan B . CAF) Langkah 2 : Langkah 3 : .

cekap dan amanah ‟. PENILAIAN : . keluarga dan negara serta memupuk rasa kebencian terhadap sikap tidak jujur/amanah Pelajar membuat catatan refleksi terhadap pelajaran hari ini Pelajarmembuat poster atau mengubah senikata lagu bertemakan „bersih.Langkah 4 : Menggunakan buku teks sebagai bahan pengajaran yang berkaiatan sikap tidak jujur dan amalan Perbincangan tentang kes tidak jujur dan langkah memumpuk sikap jujur Langkah 5 : PENUTUP : Rrumusan tentang kesan sikap jujur kepada diri.

Aktiviti selepas program . lawatan.projek. “Do something about it” Galakkan murid-murid bertindak sebagai agen moral Kaedah . Aktiviti sebelum program 2.PENDEKATAN TINDAKAN SOSIAL FOKUS Meningkatkan keperihatinan murid kepada isu-isu masyakarat. khidmat masyarakat Prosedur 1. Aktiviti semasa program 3. Pro-aktif/ambil tindakan.

PENDEKATAN PERKEMBANGAN MORAL KOGNITIF Fokus Meningkatkan tahap penaakulan murid-muird ke satu tahap yang lebih tinggi (+ one) Peringkat Perkembangan Moral Mengikut Kohlberg Tingkat Prakonvensional Peringkat 1 : Orientasi dendaan dan kepatuhan Peringkat 2 : Orientasi hendonistik Peringkat Konvensional Peringkat 3 : Orientasi “Good boy – nice girl” Peringkat 4 : Orientasi undang-undang dan peraturan Tingkat Poskonvensional Peringkat 5 : Orientasi kontrak sosial Peringkat 6 : Orientasi prinsip etika sejagat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful