Kepentingan Pendekatan Pendidikan Moral Analisis pendekatan - Pemupukan Nilai - Bertimbang rasa - Rasional - Tindakan Sosial - Moral Kognitif

- Penjelasan Nilai - Analisis Nilai

PEMIKIRAN MORAL
BP7 : KEAMANAN & KEHARMONIAN

BP1 : PERKEMBANGAN DIRI

KESEDARAN HATI NURANI

PERASAAN MORAL
BP6 : DEMOKRASI

(MORAL CONSCIENCE)

INSAN BERAKHLAK MULIA TINGKAH LAKU MORAL

BP2 : KELUARGA

BP5 : HAK ASASI MANUSIA

BP3 : ALAM SEKITAR

BP4 : PATRIOTISME

strategi.PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK PENDIDIKAN MORAL (PM) Guru PM perlu mantap dengan ilmu kandungan (Content Knowledge) dan pengetahuan pedagogi kandungan (Pedagogical Content Knowledge) bagi mengaplikasikan pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran PM. . Guru digalakkan menggunakan gabungan beberapa pendekatan untuk meningkatkan lagi tahap pertimbangan dan tindakan moral murid serta menyediakan peluang yang secukupnya untuk menggalakkan perkembangan moral murid.

TEKNIK .

kuliah perbincangan dan lain-lain. strategi dan pendekatan.Pendekatan mementingkan bagaimana pelajaran disampaikan secara berkesan sama ada secara deduktif yang digunakan untuk peringkat rendah atau induktif yang digunakan pada peringkat yang lebih tinggi. Strategi ialah langkah yang diambil untuk melaksanakan pengajaran misalnya strategi yang baik dilaksanakan dalam set induksi mampu menarik murid kepada tajuk yang akan diajar. Teknik pula ialah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan kaedah. Kaedah ialah cara yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran seperti. .

• Memusatkan Murid Demontrasi. STRATEGI TEKNIK • Memusatkan guru • Set induksi • Menerang • Menyoal •Menggunakan papan kapur. Lawatan. BBM •Meneguh •Variasi rangsangan •Penutup Perbincangan. Lakonan. Penyelesaian Masalah. Simulasi. Nyanyian. Bermain.UNTUK KAEDAH Bercerita. Projek. • Memusatkan Bahan .

UNTUK PENDEKATAN • Pemupukan Nilai TUJUAN Menyemai dan membina nilai-nilai murni dalam diri pelajar PENGASAS Superka • Penjelasan Nilai Membantu pelajar menyedari nilai diri sendiri dan nilai orang lain Louis. Harmin & Simon .

PENDEKATAN • Bertimbang Rasa TUJUAN Membantu pelajar menggunakan pemikiran logik dan kritis bagi menjana perasaan dan perkembangan emosi moral KAEDAH Mc Phail • Pembinaan Rasional Membantu pelajar membina kebolehan meneliti makna dan fungsi nilai dan menganalisis nilai masyaraktat demokratik Shaver & Strong .

PENDEKATAN • Analisis Nilai TUJUAN Membantu pelajar menggunakan pemikiran logik dan kritis dalam menyelesaikan konflik moral KAEDAH Fraenkel • Perkembangan Moral Kognitif Membantu pelajar membina kebolehan menaakul di peringkat yang lebih tinggi Kohlberg • Tindakan Sosial Menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif sebagai anggota masyarakat dalam usaha menyelesaikan masalah sosial Newmann .

2. 3. To know the good is to do the good . 4.Socrates Langkah-Langkah 1.PENDEKATAN PEMUPUKAN NILAI FOKUS Menanam nilai-nilai murni/universal/mutlak yang patut dimiliki oleh setiap individu. Kenal pasti nilai yang ingin dipupuk Mengenalpasti bahan/situasi membawa nilai yang ingin dipupuk Pilih kaedah/teknik yang sesuai dan lebih bersifat kontekstual bagi menggalakkan proses pembelajaran melalui pengalaman Perbincangan bagi menggalakkan perkembangan moral kognitif dan afekif .

negotiation/perundingan. 1. indoktrinasi) 2. Kenal pasti bahan yang releven dan impresif – nilai yang perlu dihayati (pujukan.PENDEKATAN BERTIMBANG RASA FOKUS Membantu murid berfikir secara mendalam dan menimbulkan perasaaan moral(sentuhan hati nurani. Kesesuaian kaedah/teknik dengan nilai yang menjadi objektif pengajaran .emosi moral) Put yourself in other people’s shoes.

Contoh Emosi moral • Rasa malu (shame) – apabila buat kesalahan •Rasa Bersalah (guilt) •Rasa kasihan •Empati •Rasa gembira ditonjolkan apabila keadilan •Rasa marah apabila kesalahan moral dilakukan .

berpuashati dengan pilihan dibuat Sanggup menghargai pipihan itu kepada orang lain C. hidup tanpa tujuan.PENDEKATAN PENJELASAN NILAI FOKUS Sesuai untuk murid-murid bersikap tidak peduli. Menghargai Menghargai. Memilih .Secara bebas/tanpa paksaan daripada beberapa alternatif untuk buat keputusan B. Mengambil Tindakan Bertindak terhadap apa yang dipilih Berulang-ulang dalam sesuatu pola kehidupan . keliru tentang nilai Langkah-Langkah (Newmann) A.

buat kesimpulan. baiki kerja murid Penilaian . berfikir. aktiviti kumpulan Murid memilih nilai-nilai moral yang sesuai bagi mereka Murid beri hujahbukti dan mengesahkan pilihan. susun semula dan membuat laporan Membuat refleksi dan menerang kpd.LANGKAH Menemui i su-isu Moral Menganalisa masalah Memilih nilai-nilai moral Menghargai pemilihan nilai sendiri Mengaplikasi dan mengambil tindakan AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membaca satu petikan. Kelas b/mana aplikasikan pilihan mereka ke situasi baru Guru bandingkan proses danhasil kerja setiap individu atau kumpulan. sumbangsaran. berbincang dan menimbulkan persoalan Perbincangan.

Kenal pasti dan jelas nilai dari segi maksud dan perhubungan antara satu dengan lain Membuat generalisasi konsep nilai diri dan nilai diterima oleh masyarakat Menimbang implikasi dan kesan yang mungkin timbul dalam sesuatu situasi berkonflik Membuat keputusan munasabah dengan krtiteria keutamaan nilai Memupuk penglibatan diri secara emosi . 3. 5. 2. (What will others think of me) Pembinaan rasional kepada pemahaman konsep-konsep nilai dan hak demokrasi Langkah-Langkah 1.PENDEKATAN PEMBINAAN RASIONAL FOKUS Pendekatan ini memberi fokus kepada kesan sesuatu tindakan berhubung kait dengan nilai orang lain. 4.

CONTOH STRATEGI PEMBINAAN RASIONAL • FOKUS . Implikasi dan kesan yang timbul 4. Membuat keputusan yang munasabah (mana nilai diberi keutamaan dalam situasi berkonflik) . Mengaitkan konsep/nilai dengan nilai diterima oleh masyarakat 3. Jelas nilai segi maksud dan hubungan antara satu dengan.konflik Masyarakat Tempatan 1. lain Jogging senaman Sihat Jarang dilakukan oleh orang tempatan (terumatannya wanita) 2.

Menjelaskan fakta berkenaan releven atau tidak 6. Kenal pasti dan jelas nilai yang dipersoalkan 2. Mengumpul apa yang didakwa sebagai fakta 3. Mencapai keputusan yang tidak muktamad 7.PENDEKATAN ANALISIS NILAI FOKUS Membantu seorang individual memilih fakta yang releven dalam sesuatu isu kontroversial Mencari alternatif terbaikberdasarkan kriteria Langkah-Langkah 1. Mengukur Kebenaran tentang fakta 4. |Mencari alternatif terbaik berdasarkan kriteria 5. Menguji prinsip .

apakah yang sepatutnya dibuat oleh X ? .STRATEGI ANALISIS NILAI Apakah berlaku di sini Apakah yang boleh/mungkin dibuat oleh X dalam situasi ini Jikalau X melakukan y. akan berlaku Apakan bukti atau kesan manakah yang. Baik/positif ? negatif ? Mengapa ? Mengikut fikiran anda. apa seterusnya yg. apa kesan yg. Akan berlaku Jikalau itu berlaku.

8 KEJUJURAN NILAI TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AM : : : : Kejujuran Asas Prinsip Hidup Persahabatan Bersikap jujur seperti yang dituntut oleh agama dan norma masyarakat .MATA PELAJARAN TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 1 : : : PENDIDIKAN MORAL 4 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.

gelama ikan duri” PENDEKATAN TEKNIK BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) PROSEDUR Set Induksi : : : Pantun ““Siakap senohong. iii. gelama ikan duri” . ii. . : Mendefiniskan Konsep kejujuran Menghuraikan implikasi moral perilaku tidak bercakap benar.HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS i.bersikap tidak ikhlas dalam setiap perlakuan. Mencadangkan nilai dan tindakan dalam usaha memupuk sikap keujuran : : Analisis Nilai Lakonan – mainan peranan Sumbangsaran Perbincangan Kajian Kes Kata-kata hikmat berdasarkan tema kejujuran/ pantun ““Siakap senohong.

tidak setuju kumpulan C – Beri nasihat kepada Mira/Ani Cari beberapa alternatif Apa kesan setiap alternatif Pilih satu daripanya Wakil ahli kumpulan memberi hasil perbincangan (Kemahiran berfikir cth.setuju dengan Mira Kumpulan B . CAF) Langkah 2 : Langkah 3 : .Langkah 1 : Guru membacakan satu senario di padang bola jaring ( Lampiran 1) Guru meminta beberapa orang murid secara sukarela melakon aksi secara spontan watak-watak berdasarkan senario di atas (teknik main peranan) Aktiviti Kumpulan Perbincangan apakah yang patut dilakukan oleh pelajar yang terlibat Perbincangan berdasarkan kad arahan Kumpulan A .

cekap dan amanah ‟. PENILAIAN : .Langkah 4 : Menggunakan buku teks sebagai bahan pengajaran yang berkaiatan sikap tidak jujur dan amalan Perbincangan tentang kes tidak jujur dan langkah memumpuk sikap jujur Langkah 5 : PENUTUP : Rrumusan tentang kesan sikap jujur kepada diri. keluarga dan negara serta memupuk rasa kebencian terhadap sikap tidak jujur/amanah Pelajar membuat catatan refleksi terhadap pelajaran hari ini Pelajarmembuat poster atau mengubah senikata lagu bertemakan „bersih.

Aktiviti sebelum program 2.projek. Aktiviti selepas program . “Do something about it” Galakkan murid-murid bertindak sebagai agen moral Kaedah . Pro-aktif/ambil tindakan. lawatan.PENDEKATAN TINDAKAN SOSIAL FOKUS Meningkatkan keperihatinan murid kepada isu-isu masyakarat. Aktiviti semasa program 3. khidmat masyarakat Prosedur 1.

PENDEKATAN PERKEMBANGAN MORAL KOGNITIF Fokus Meningkatkan tahap penaakulan murid-muird ke satu tahap yang lebih tinggi (+ one) Peringkat Perkembangan Moral Mengikut Kohlberg Tingkat Prakonvensional Peringkat 1 : Orientasi dendaan dan kepatuhan Peringkat 2 : Orientasi hendonistik Peringkat Konvensional Peringkat 3 : Orientasi “Good boy – nice girl” Peringkat 4 : Orientasi undang-undang dan peraturan Tingkat Poskonvensional Peringkat 5 : Orientasi kontrak sosial Peringkat 6 : Orientasi prinsip etika sejagat .