Anda di halaman 1dari 2

Bil 4

NOTA RINGKAS PRA 3111

1.

Maksud Penilaian Proses atau prosedur bagi mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil dan standard pembelajaran (meliputi

pengujian, penilaian dan pengukuran).

2. Objektif penilaian autentik. Mengesan perkembangan secara menyeluruh. Melihat perubahan pada perkembangan setiap murid. Membuat perancangan aktiviti. Meneliti keberkesanan aktiviti, rutin dan strategi yang digunakan. Mempelajari keperluan murid (kelemahan dan kekuatan murid).

3.

Kelebihan mengumpul bahan melalui video (pemerhatian). Memfokuskan perkara yang ingin diperhatikan. Mempunyai rekod (bukti atau evidens) yang kukuh. Dilaksankan dalam suasana tidak formal. Kanak-Kanak tidak tertekan dengan apa yang dilaksanakan guru. Sesuai dengan masa dan tempat. Memberi gambaran tentang minat dan perkembangan kanak-kanak yang lebih mendalam (yakni tidak dapat diperhatikan dengan cara lain).

4.

Ciri-Ciri rekod berterusan Mempunyai masa tertentu : cth 5 10 Minit. Setiap perkara atau ucapan murid dicatatkan pada pemerhatian tersebut. Dilaksankan dalam bentuk narratif. Boleh dilaksanakn ke atas individu dan kumpulan.

5. Kepentingan Portfolio.

Bil 4

Memahami dan menjelaskan hasil kerja murid Memotivasikan pelajar dan meningkatkan pembelajaran mereka melalui refleksi dan penilaian kerja sendiri Menilai kemahiran,hasil kerja dan pengetahuan dalam suasana bilik darjah seharian Penilaian bercorak individu Merekodkan perkembangan dan pencapaian keupayaan kanak-kanak bukan kegagalan mereka

6. Bagaimana guru menganalisis data? Hasil kerja murid yang terpilih sahaja dimasukkan dalam portfolio. Catatan dibuat pada hasil kerja murid setelah dianalisis dan dinilai. Membaca dengan teliti semua data yang diperoleh daripada hasil pemerhatian. Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam tunjang. Membuat catatan terhadap maklumat yang diperoleh.

7. Kepentingan guru membuat laporan Membekalkan maklumat kepada ibu bapa dan pihak sekolah Data akan mudah dilihat dan ditunjuk secara sistematik Memudahkan urusan penempatan melalui analisis data yang dibuat