Anda di halaman 1dari 35

TOPIK 7: PENGURUSAN BILIK DARJAH

DISEDIAKAN OLEH: MAIMUNAH BINTI MOHD RODYI ZAINIZAM BIN MAT YATIM DAN AHLI-AHLI KPM OUM 3

OBJEKTIF: Pada akhir topik ini , anda seharusnya dapat:


1.

Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah

2. Mengenalpasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus bilik darjah yang sesuai untuk pembelajaran; 3. Mengenalpasti peraturan yang sesuai untuk mengurus bilik darjah : dan 4. Menghuraikan bagaimana mengurus tingkah laku pelajar

APAKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH?


Definisi:

Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: menyusun merancang prosedur atur kurikulum, dan sumber, untuk mengorganisasi memaksimumkan

persekitaran kecekapan,

memantau

kemajuan
kemungkinan

pelajar,

dan

menjangka
masalah

Lemlech (1988)

Menurut Anderson (1989),mengatakan pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah terdiri daripada: 1. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan 2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain 3. penggunaan masa pembelajaran yang efesien.

Definisi lain:

Para pendidik mendefinisi pengurusan bilik darjah mengikut pendekatan pengurusan bilik darjah itu sendiri: iaitu
ADA 4 PENDEKATAN:

AUTORITARIAN

PERMISIF
MODIFIKASI TINGKAH LAKU PELAJAR
MENGGALAKKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YG +VE

a)
1.

Pendekatan Autoritarian
Proses mengawal tingkah laku pelajar

2. Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti 3. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar. 4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal

b) Pendekatan Permisif
1. Bertentangan dengan autoritarian 2. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar. 3. Jika pelajar dikawal, akan menyekat perkembangan semulajadi mereka.

4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar

c)Modifikasi tingkah laku pelajar


Mengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan. Guru mengubah tingkah laku pelajar ( dari t / laku ve kpd t /laku +ve ) Pengurusan bilik darjah adalah satu set akt. yg menggalakkan t/ laku +ve. Cth: jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. Secara tak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan.

d) Menggalakkan persekitaran pembelajaran yang +ve


Pembelajaran dimaksimumkan : -hubungan baik antara : i. pelajar pelajar dan ii. guru pelajar.

Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg +ve Bilik darjah adalah satu sistem sosial - pengajaran berlaku dlm konteks kump @ ind - t/ laku kump. beri kesan dlm pembelajaran Peranan guru : -merangsang pembentukan t/laku -menjaga sistem organisasi b/darjah

Pengajaran dan Pengurusan samb.


AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PENGURUSAN

Menggalakkan pencapaian pelajar kpd obj. pengajaran yang spesifik. Cth : mengesan keperluan pelajar

Membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan. Cth : membentuk hubungan guru dengan pelajar

merancang pemb.
menyoal /menilai kemajuan pelajar

membentuk norma kumpulan yg produktif

Pembentukan & pengurusan persekitaran

Pengurusan bilik darjah

Keadaan bilik darjah yg tersusun membantu guru mengajar beberapa waktu pembelajaran dlm sehari

Pembentukan & pengurusan persekitaran


Pastikan lalu lintas dlm blk djh X sesak Penggunaan ruang perabot & alatan disusun teratur Pastikan semua pljr dpt dilihat oleh guru

Papan buletin utk pamer hasil kerja murid & bahan p&p

perkara utama utk dptkan susunan blk darjah yg baik

Pastikan pljr mudah lihat & dengar penyampaian guru

Bahan pengajaran utk guru & murid mudah didapati

Ruang & tempat yg sesuai utk guru berdiri sms mengajar

PEMBENTUKAN PERATURAN

BENTUK PERATURAN
EKSPILIST

JELAS BOLEH DIIKUTI

MERANCANG PERATURAN
Tidak terlalu banyak Setiap peraturan ditujukkan contoh Berbincang dengan pelajar Nyatakan tingkahlaku tidak sesuai

Bincang pada hari pertama kelas


Berbincang dengan pelajar sebab dibuat peraturan tersebut.

GANJARAN DAN HUKUMAN


JENIS GANJARAN Simbol Pengiktirafan aktiviti JENIS HUKUMAN Gred Hilang keistimewaan Dendaan Gantung sekolah

JENIS GANJARAN

CONTOH

nombor, bintang, dan lainSIMBOL lain. Mempamerkan kerja pelajar, pengiktirafan PENGIKTIRAFAN secara lisan, sijil atau pelekat. Aktiviti yang menarik AKTIVITI seperti lawatan.

JENIS HUKUMAN GRED HILANG KEISTIMEWAAN DENDAAN GANTUNG SEKOLAH

CONTOH
Mengurangkan gred atau markah jika tidak hantar atau menyiapkan tugasan. Pelajar yang telah merosakkan alat tidak diberi menggunakan alat tersebut. Bentuk kerja yang berulang seperti menulis berkali-kali. Pelajar yang melakukan t/laku yang kronik seperti terlibat dalam pergaduhan.

PENGURUSAN T/LAKU PELAJAR


Memantau Perlakuan Pelajar.

Ketekalan.
Pengurusan Segera kepada T/laku negatif.

MEMANTAU PERLAKUAN PELAJAR Emmer dan Rakan-Rakan ( 1989 )


1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. 2. Pemantauan pelajar kepada peraturan bilik darjah.

Pemantauan dilakukan semasa : Pengajaran

perbincangan
Membuat tugasan

KETEKALAN
Emmer & Rakan-Rakan: - Mengekalkan harapan perlakuan yang sesuai dan tidak sesuai dalam aktiviti tertentu. - Ia juga bermakna harapan ini adalah untuk semua pelajar dalam semua keadaan.

KETEKALAN
Contoh :

Jika pelajar dikehendaki memakai kot makmal semasa kerja makmal, maka setiap kali kerja makmal, pelajar dikehendaki memakai kot tersebut.

Ketidaktekalan akibat 3 sumber :


1. Peraturan tidak munasabah/tidak sesuai. 2. Guru gagal memantau dengan rapi 3. Guru tidak merasakan peraturan itu penting dikuatkuasakan.

Alternatif jika tidak tekal :


1. Peraturan tersebut dijelaskan semula. 2. Ubah suai peraturan dan perkenalkan.

3. Batalkan peraturan dan ganti peraturan lain.

CONTOH PERATURAN BILIK DARJAH.

1. Semua murid hendaklah duduk di tempat masingmasing apabila pelajaran bermula.


2.

Murid-murid tidak dibenarkan makan atau minum di dalam bilik darjah.

3. Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di

dalam bilik darjah. 4. Murid-murid dilarang menconteng dinding, meja, papan notis dan papan tulis. 5. Murid-murid dilarang duduk di atas meja kecuali diarah oleh guru. 6. Murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat.

PENGURUSAN SEGERA KEPADA TINGKAHLAKU NEGATIF

TINGKAHLAKU NEGATIF
1. Kurang penglibatan dan aktiviti pembelajaran. 2. Memanjangkan masa membuat tugasan.
3. Tidak memberi perhatian dan mengelak membuat tugasan.

4. Sengaja melanggar peraturan.

Cara menangani T/laku Negatif :


1. Arah semula perhatian pelajar kepada tugas. 2. Semak kemajuan pelajar beberapa minit.

3. Perhati atau bergerak ke arah pelajar berkenaan. 4. Ingatkan pelajar tentang peraturan berkenaan. 5. Beritahu pelajar supaya berhenti melakukan.

MASALAH DISIPLIN
KATEGORI MASALAH DISIPLIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN


Merosakkan harta benda sekolah, mencuri, berjudi, memeras ugut, menyertai kongsi gelap, menyalahgunakan dadah, menumbuk guru, bergaduh, membaca atau melukis gambar lucah.

JENAYAH

MASALAH DISIPLIN
KATEGORI MASALAH DISIPLIN JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Berambut panjang Memakai stokin berwarna Berkuku panjang Menghisap rokok Bercakap kasar Berbual-bual dengan dialek Tidak menghormati guru Makan dalam bilik darjah Membuat bising. Tidak membuat tugasan

KELAKUAN NEGATIF

MASALAH DISIPLIN
KATEGORI MASALAH DISIPLIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN Ponteng kelas Ponteng sekolah Ponteng aktiviti kokurikulum Datang lambat ke sekolah Makan di kantin semasa waktu P&P Lewat ke perhimpunan sekolah Berkhayal atau tidur dalam bilik darjah

MEMBOLOS

MASALAH DISIPLIN
KATEGORI MASALAH DISIPLIN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN


Meniru dalam ujian @ peperiksaan Menyalin kerja murid lain. Tidak menghantar buku latihan Menandatangani sendiri surat ibubapa Bercakap bohong Berpura-pura sakit.

MENIPU

RUMUSAN
Pengurusan bilik darjah yang baik tidak berlaku tanpa perancangan. Pengajaran akan berlaku dengan lancar sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti pembelajaran yang tidak ada gangguan t/laku yang tidak menyenangkan.