Anda di halaman 1dari 54

Program pemaufakatan pintar 4s

Menjana Kualiti Kepimpinan Melalui Pemaufakatan Strategik


Your Best Companion In Quality

Pemimpin Berkualiti
Kotter (1990) merumuskan bahawa untuk menjadi pemimpin berkualiti dalam sesebuah organisasi perlu memiliki kemahiran mengurus dan juga memimpin bagi menjamin kejayaan dan keberkesanan organisasi yang kita pimpin.

Pemimpin Berkualiti
Dalam hal ini sekolah tidak terkecuali untuk memastikan kumpulan kepimpinan sekolah mempunyai pengetahuan, kemahiran serta kepakaran yang relevan dalam mengurus organisasi berteraskan pengetahuan ke arah menuju kecemerlangan.

DIMENSI-DIMENSI KUALITI
Demensi-demensi yang diberikan fokus seperti ; Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi, Pengurusan Kurikulum, Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pengurusan Kokurikulum serta elemen-elemen sokongan yang lain seperti ; Pengurusan Kewangan, Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia dan Perhubungan Komuniti/Luar.

MATLAMAT MP4S
2.1 Mewujudkan rangkaian kerjasama dan pemaufakatan antara sekolah buah sekolah dalam bagi mencapai kecemelangan pendidikan.
2.2 Berkonsi maklumat, bahanbahan / modul pengajaran, kepakaran serta amalan tebaik antara sekolah terlibat.

MATLAMAT MP4S
2.3 Merancang, menyelaras, melaksana secara bersama dalam usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan pendidikan merangkumi bidang pengurusan, pengajaran & pembelajaran, hal-ehwal murid, kokurikulum dan perkembangan staf. 2.4 Merangka program latihan bersama dalam meningkatkan ilmu dan pengalaman guru-guru, staf dan murid-murid antara sekolah terlibat dalam bidang-bidang terpilih.

SKOP ELEMEN PERKONGSIAN


4.1
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pengurusan & Pentadbiran Sekolah. Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran. Pengurusan Hal-Ehwal Murid. Pengurusan Kokurikulum. Pekembangan Guru/Staf Pembangunan ICT

MITOS DALAM ORGANISASI SEKOLAH

KASSIM BIN MAHADI

MITOS DALAM ORGANISASI ( 1 )

Hanya bos sahaja yang boleh memimpin ! Jika kita bukan bos kita tidak perlu memimpin ! Kita hanya mula memimpin selepas mendapat pangkat !
KASSIM BIN MAHADI

MITOS DALAM ORGANISASI (2) Saya tidak boleh memimpin jika saya bukan orang atasan ! Apabila saya menjadi ketua, saya akan belajar memimpin ! Saya tidak dapat mencapai potensi sebenar sekiranya saya tidak menjadi pemimpin tertinggi !
KASSIM BIN MAHADI

DAPATAN KAJIAN

Di dapati 99% kepimpinan belaku bukan dari pihak atasan, tetapi datang dari peringkat pertengahan organisasi.

KASSIM BIN MAHADI

Definition of Leadership :

Leadership ia the ability to influence, motivate, and direct others in order to attain desired objectives.
Hellrienel & Slocum (1993)
KURSUS INDUKSI KASSIM BIN MAHADI

KEPIMPINAN LIMA TAHAP


PENGHORMATAN
Orang terus mahu mengikut kita peribadi dan pendirian murni kita... Orang yang mahu mengikut kita kerana jasa yang terus kita sumbangkan kepada mereka Orang terus mengikut kita atas jasa yang kita telah sumbangkan kepada organisasi . Orang yang mahu mengikut kita atas kerelaan mereka sendiri justeru kita telah membina hubungan baik. Individu mengikut perintah kerana terpaksa .
KASSIM BIN MAHADI

SUMBANGAN BERTERUSAN JASA

HUBUNGAN

KUASA

YOUR BEST COMPANION IN QUALITY

SENARIO KEPIMPINAN DI SEKOLAH

KASSIM BIN MAHADI

DI MANA SAYA ? APAKAH FUNGSI DAN PERANAN SAYA ? KE MANA HALA TUJU SAYA ?

PK PETANG

PK HEM

PENGETUA/ GURU BESAR

PK KURIKULUM

PK KOKO

BARISAN PEMIMPIN INSTRUKSIONAL SEKOLAH


KURSUS INDUKSI KASSIM BIN MAHADI KASSIM BIN MAHADI

CONTINGENCY MODELS
Traits
Maturity of followers

Task Structure

2
6 6 Effective Leadership 3 5

Employees Needs

Group decision making

Power Sources of Leadership

4
Leader / member relations
KASSIM BIN MAHADI

JOHN C. MAXWELL (2007)

How to become a real leader


ABILITY: What they can do CHARATER : Who they are

PAST SUCCESS: What theyve done

2
6 6 7 Key Areas 3 5

RELATIONSHIPS: Who they know

KNOWLEDGE: What they know

EXPERIENCE: Where theyve been

4
INTUITION: What they feel
KASSIM BIN MAHADI

JOHN C. MAXWELL (2007)

SCHOOL LEADERSHIP STYLES


Sustainable Leadership Personal Leadership

5
Distributed Leadership

6
Managerial Leadership

Educational Leadership

Transformational Leadership

Instructional Leadership

(IAB School Leadership Development, 2008)


KASSIM BIN MAHADI

FUNGSI SEKOLAH
Bidang :
MEMBANGUNKAN MODEL INSAN CEMERMANG Meliputi ; Jasmani Emosi, Rohani dan Intelek. AKADEMIK KOKURIKULUM SAHSIAH JATIDIRI
Melahirkan Individu yang mempunyai berpengetahuan, berkemahiran dan berketrampilan
KASSIM BIN MAHADI

Matlamat :

QUALITY FUNDAMENTALS
Amalan-Amalan Terbaik Kemudahan Fizikal & Keceriaan Hubungan Komuniti Kepimpinan Sekolah Pengurusan Sekolah

DIMENSI

Pengurusan Kurikulum

Pengurusan Kokurikulum
KASSIM BIN MAHADI

Pengurusan Hal Ehwal Murid

11 ELEMEN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL (MODEL HALLINGER)


1) Merangka matlamat 6) Melindungi waktu P& P 7) Membudayakan Perkembangan Profesional 8) Mengekalkan ketampakan Mewujudkan 9) Menyediakan ganjaran Iklim kepada guru 10) Penguatkuasaan standard Pembelajaran Positif akademik 11) Menyediakan insentif kpd pelajar
sekolah 2) Menyampaikan matlamat sekolah

Mendefinisikan misi sekolah

Mengurus Program instruksional 3) Penyeliaan dan penilaian Instruksi 4) Menyelaras kurikulum HALLINGER 5) Memantau kemajuan pelajar
KASSIM BIN MAHADI

KEPIMPINAN TRANSFORMSIONAL
MENGURUS PERUBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI

MENYELESAI MASALAH
MEMBUAT KEPUTUSAN MENGURUS PENEMBAHBAIKAN SEKOLAH
KASSIM BIN MAHADI

MODEL

OUTCOME

Melahirkan Modal Insan Yang Cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani ,Intelek dan Sosial
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang Membangun Potensi lndividu melalui Pendidikan Berkualiti

VISION

MISION
Mempunyai Barisan Pemimpin Pengurusan Yang Berintegriti Mempunyai Sumber Manusia Yang Berkualiti Dari Segi Keilmuan, Kemahiran dan Sahsiah Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Global Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran dan Penilaian Mempunyai Kemudahan Pendidikan Yang Berkualiti Mempunyai Sistem Pengurusan Yang Cekap dan Berkesan

MATLAMAT STRATEGIK

KPI Pengarah Pelajaran Johor


INISIATIF 121 Aktiviti Strategik JPN Yang Melibatkan 10 Sektor

30 Inisiatif Pengarah Pelajaran Johor


Aktiviti Strategik Sekolah-Sekolah

Aktiviti Strategik Pejabat-pejabat Daerah

RAKAN KONGSI

MPKK, PKPSM, MGB, PIBG, Majlis-majlis Perhubungan, Agensi Luar (NGO) dan JK Strategik Integrator Daerah

PELAKSANA

30 Inisiatif Pegawai-pegawai Jabatan, PPD, Pengetua, Guru Besar, GPK, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang, Penyelaras Aktiviti, Jurulatih Utama dan Guru-guru, Pentaksir Daerah, Konsultan Daerah dan Panel Perunding Mata Pelajaran Mesyuarat KSPPD, JK Induk (Cth: JK Pengurusan Kualiti, JK Pengurusan HEM, JK Pengurusan Sekolah, JK Pengurusan & Pembangunan, JK Kurikulum dll) dan Jemaah Nazir

PENGAWAL

MODEL PERANCANGAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

KASSIM BIN MAHADI

KASSIM BIN MAHADI

KASSIM BIN MAHADI

KRA 1 : Mempunyai pemimpin pendidikan yang berkualiti dan berintegriti

KPI 1 :
Semua pengetua dan guru besar melaksanakan amalan kepimpinan transformasional di sekolah sebelum akhir tahun 2011

KASSIM BIN MAHADI

KRA 2 : Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah
KPI 2 :
Semua guru dipantau dan memperolehi skor pemastian standard SKPM2 melebihi 80% sebelum akhir tahun 2011 KPI 3 :

Menyediakan keperluan guru mencukupi dan mengikut opsyen sebelum akhit tahun 2011

KASSIM BIN MAHADI

KRA 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhikeperluan global KPI 4 : Semua murid sekolah rendah menguasai 3M sebelum memasuki tahun 4 pada tahun 2011
KPI 5 : Memastikan lebih 80% murid-murid Negeri Johor telah melalui pendidikan prasekolah sebelum memasuki tahun satu pada akhir tahun 2011
KASSIM BIN MAHADI

KRA 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhikeperluan global

KPI 6 :
Penglibatan 90% pelajar dalam kegiatan kokurikulum dan memperolehi skor minimum 5% dalam penilaian 10% markah bagi syarat ke IPTA dalam kokurikulum sekolah pada akhir tahun 2011

KASSIM BIN MAHADI

KRA 3 : Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhikeperluan global


KPI 7 : Kes disiplin murid dapat dikurangkan di bawah paras 0.1% sebelum akhir tahun 2011 KPI 8 : Johor mencapai kedudukan JOHAN dalam Kejohanan Sukan & Olahraga MSSM pada tahun 2011
KASSIM BIN MAHADI

KRA 4 : Mencapai prestasi Cemerlang dalam Pentaksiran dan Penilaian


KPI 9 :

Johor mencapai kedudukan Top 5 dalam semua peperiksaan Awam pada tahun 2011.

KASSIM BIN MAHADI

KRA 4 : Mempunyai kemudahan Pendidikan yang berkualiti


KPI 10 :

Semua sekolah mempunyai bilik darjah yang mencukupi dan lengkap dengan kemudahan asas (kerusi, meja, tingkap cermin, papan kenyataan, perabot, lampu dan kipas) sebelum akhir tahun 2011

KRA 5 : Mempunyai kemudahan Pendidikan yang berkualiti (sambungan)


KPI 11:

Semua perpustakaan di negeri Johor mempunyai nisbah 1 murid : 15 buku bagi sekolah rendah dan nisbah 1 murid : 20 buku bagi sekolah menengah sebelum akhir tahun 2011

KRA 5 :

Mempunyai sistem Pengurusan yang cakap dan berdisiplin

KPI 12 :
Semua sekolah di Negeri Johor memperolehi sijil Audit tanpa berteguran dalam pengurusan kewangan sebelum akhir tahun 2010

Kepimpinan Pendidikan Berkualiti


Kemudahan fizikal Sumber manusia berkualiti

Pengurusan berkualiti

Modal insan berkualiti Prestasi cemerlang

KEPIMPINAN PENDIDIKAN BERKUALITI

1. Perancangan Strategik 2. Kepimpinan Berkesan (5 Fasa) 3. Pemantauan Berfokus 4. Pemimpin Pertengahan 5. Kepimpinan Transformational 6. Kepimpinan Instruksional 7. Program Immersion

SUMBER MANUSIA BERKUALITI

8. Budaya llmu 9. Program Tolong Bantu 10. Kajian Tindakan

MODAL INSAN BERKUALITI


11. Disiplin 12. Headcount Kehadiran 13. Pembugaran Sukan Sekolah 14. Sahsiah Unggul 15. P1NCH 16. Transisi Pendidikan Khas

PRESTASI CEMERLANG 17. Headcount Akademik 18. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 19. E-Bank Soalan 20. Panel Perunding Mata Pelajaran 21. KRK Cemerlang 22. SABK Cemerlang

PENGURUSAN BERKUALITI 23. Pelaksanaan KPI Jabatan 24. MS ISO 9001:2008 25. Sifar Audit Berteguran 26. Penyampaian Maklumat Berkesan 27. Inovasi & Kreativiti 28. Kebajikan Guru 29. Pusat Sumber Cemerlang

KEMUDAHAN FIZIKAL

30. Kemudahan Bilik Darjah mencukupi dan lengkap

MODEL TANGGA PEMIMPIN

3. PEMIMPIN 2. PEKERJA 1. HAMBA

% KEBERTANGGUNGJAWAPAN
PEMIMPIN

(60%) (20%) (20%)

PEKERJA HAMBA

HAMBA (SELF)

TANGGUNGJAWAB

JADILAH HAMBA YANG TAAT & SOLEH

Takutkan Allah Sedia Menerima Tanggungjawab Merendah Diri Kepada Ilahi Tingkatkan Semangat Ketekunan Kuat Beramal Tingkat Ketinggian Rohani Takut Kepada Kemungkaran Bersedia Mengubah Keburukan

PEKERJA
(KNOWLEDGE)

JADILAH PEKERJA YANG PRODUKTIF

TANGGUNGJAWAB
Berilmu Berkemahiran Berketrampilan Sentiasa Patuh Masa Peraturan/Prosedur Rajin & Bersungguh Dalam Tindakan Sentiasa Menepati Masa Setia Pada Majikan Buat Yang Terbaik Sentiasa Ke Arah Kemajuan Profesional

PEMIMPIN (DRIVE)

TANGGUNGJAWAB
Sedia Berkhidmat Tidak Mengira Masa Kerja Berpasukan Berani & Cekap Dan Bijaksana Drive & Intiution Bertanggungjawab & Dipercayai Cekap Berhujah & Berkomunikasi Problem Solver Jujur & Amanah Dan Bertakwa Nilai & Peribadi Mulia

JADILAH PEMIMPIN YANG BERKUALITI DAN BERKESAN

MENDAPAT HIDAYAH ALLAH


MEMPUNYAI IMAN YANG KUKUH MEMPUNYAI ILMU YANG HAK & BENAR MELAKUKAN AMALAN YANG BAIK MEMPUNYAI AKHLAK YANG MULIA MEMPUNYAI KESABARAN & KETENANGAN

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Menonjolkan amalan organisasi pembelajaran secara konsisten dan berterusan. Menguasai pengetahuan dan skil dalam amalan P & P berkesan. Memahami pertumbuhan, perkembangan dan potensi kanakkanak.

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Mengamalkan program Instruksional yang terancang dan bersepadu. Penggunaan waktu akademik secara berkesan. Mempunyai sistem penilaian prestasi pelajar yang cekap dan berkesan. Sentiasa menyokong usaha-usaha guru.

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Mempunyai sistem pengawasan dan penyampaian yang berkesan. Menyediakan program membangunkan kapasiti guru dan staf sokongan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bertulis. Berkemampuan menguasai dan menggunakan teknologi ICT

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Memahami proses dan budaya atau politik sekolah. Menguasai pengetahuan dan skil dalam teori dan prinsip-prinsip kepimpinan dan P & P secara berkesan. Dapat menghayati dan mengamalkan Visi dan Misi yang jelas.