Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

Bil. Borang Kolaborasi Penghargaan Pengenalan Bahagian A 5.

Kandungan

Muka surat

1. 2. 3. 4.

i ii 1-2

A1 : Rekod stok - enis- enis !eralatan kekal dan !eralatan tidak kekal A2 : Peranan g"r" P#$ dala% !enga aran

3-6 7-11

Bahagian B B1 : &ontoh ga%bar bilik P#$ B2 : &ontoh r"ang !e%bela aran bilik P#$ 'ang kond"si( B3 : )a%bar bilik seni 'ang di!ilih B4 : Pelan lantai bilik P#$ 'ang kond"si( B5 : )a%bar !eralatan*bahan stor seni 12-14 15-21 22 23-25 26-32 33-36 Pen"lisan Re(leksi iii Bibliogra(i i, +a%!iran

6. 7. 8.

Anda mungkin juga menyukai