Anda di halaman 1dari 23

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

UJIAN : Suatu instrumen digunakan untuk mendapatkan maklumat. Contohnya soalan bercetak, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. PENGUKURAN : Satu proses mengumpul data maklumat tentang tahap ciri-ciri tertentu. Juga sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. PENILAIAN : Suatu proses mengumpul, menganalisis dan mentafsir data. Ianya merangkumi ujian dan pengukuran.

TUJUAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI


1. Memfokus kepada setiap orang murid : Memberi maklumat mengenai kelebihan dan kelemahan untuk memperbaiki atau membangunkan prestasinya. 2. Menentukan status semasa murid/pelajar : pemberian gred pengecualian dari aktiviti maklumat balas untuk prestasi mengkelompokkan individu menentukan aktiviti

3. Memilih wakil sekolah : Memberi maklumat untuk mewakili sekolah setelah pemilihan dijalankan menggunakan kriteria tertentu.

SAMBUNGAN 4. Memotivasikan murid : Maklumat balas prestasi yang memberi kesan positif atau negatif jika disalah guna dan menjadi hampa.

5. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani : Menentukan keberkesanan pencapaian objektif program PJ dan strategi penyesuaian terhadap penambahbaikan program tersebut.

6. Membekalkan maklumat untuk kajian lain : Membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain.

PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN JASMANI

PSIKOMOTOR

KOGNITIF

AFEKTIF

KECERGASAN FIZIKAL

KEMAHIRAN MOTOR

BERTULIS

LISAN

KERTAS DAN PENSEL

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

Penilaian Domain Psikomotor


Penilaian Kecergasan Penilaian Kemahiran - Pergerakan Asas: lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan - Olahraga - Permainan - Gimnastik artistik - Gimrama - Gimnastik pendidikan - Pergerakan kreatif Penilaian Kesukanan

UJIAN KECERGASAN FIZIKAL


KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KESIHATAN KOMPONEN KECERGASAN
1. DAYATAHAN KARDIOVASKULAR 2. KEKUATAN OTOT 3. DAYATAHAN OTOT

UJIAN
COOPER TEST, BERJALAN 12 MINIT, LARIAN 2.4 KM, BLEEPS TEST. BANGKIT TUBI VARIASI MENDAGU (LELAKI) MENDAGU KEDUDUKAN CONDONG (P) DUDUK JANGKAU

KUMPULAN SASAR
TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN 5 TINGKATAN 3 - 5 TINGKATAN 4 - 5

4. KELENTURAN

TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN 5 TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN 5

5. KOMPOSISI TUBUH BADAN

UKURAN LILITAN GIRTH

CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR ASPEK KECERGASAN

KOMPONEN KECERGASAN 1. KELAJUAN (SPEED) 2. IMBANGAN 3. KETANGKASAN (AGILITY) 4. KUASA (POWER) 5. KOORDINASI

UJIAN LARI PECUT 30M / 50M LARI ULANG ALIK 20 M DIRIAN BANGAU (STOK STAND) LOMPAT KUADRON ILLINOIS LOMPAT JAUH BERDIRI MENGELICIK BOLA KERANJANG

KUMPULAN SASAR TAHUN 3 HINGGA TINGKATAN 5 TINGKATAN 4 - 5 TAHUN 1 HINGGA TINGKATAN 5 TINGKATAN 1 - 5 TINGKATAN 1 - 5

6. MASA TINDAK BALAS

NELSON CHOICE-RESPONSEMOVEMENT

TINGKATAN 1 - 5

CONTOH UJIAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN

UJIAN SERVIS TENIS


Untuk menilai kebolehan melakukan servis

murid melakukan servis

Contoh Rekod Penilaian Kemahiran


Tahun : 6 Mutiara Kemahiran : Bola Tampar Tarikh menyangga Kemahiran Catatan : 1= lemah 2= sederhana 3= baik
5/1/09 7/1/09 11/1/09 13/1/09 18/1/09

servis

Mengumpan

merejam

menghadang

Bil 1 2

Nama Abidah Aleeza Amira 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3

3
4 5 6 7

Lee Saw Lan


Nurul Izni Parameswary Rosanita Suhailiza

3
2 2 2 3

3
3 2 2 3

2
2 1 1 3

3
2 2 1 3

3
2 2 1 3

Contoh Rekod Penilaian Afektif


Tahun : 6 Mutiara Catatan : 1= lemah 2= sederhana 3= baik
5/1/09 7/1/09 11/1/09 13/1/09 18/1/09

Tarikh Kerjasama Domain afektif

Bertanggung J awab

Berdisiplin

Berkeyakinan

Hormat

Bil 1 2

Nama Abidah Aleeza Amira 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

3
4 5 6 7

Lee Saw Lan


Nurul Izni Parameswary Rosanita Suhailiza

3
3 3 3 3

3
3 2 2 3

2
2 3 3 3

3
2 2 3 3

3
2 2 3 3

Contoh Rekod Penilaian Kognitif


Tahun : 6 Mutiara Kemahiran : Bola Tampar Tarikh Markah penuh 5 Bil 1 2 3 4 5 6 7 Nama Abidah Aleeza Amira Lee Saw Lan Nurul Izni Parameswary Rosanita Suhailiza 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 6 6 5 5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 3 4 5
5/1/09 7/1/09 11/1/09 13/1/09 18/1/09

Contoh Rekod Penilaian Pergerakan Kreatif


Tahun : 6 Mutiara markah : 1= sangat lemah 2= lemah 3= sederhana 4= baik 5= cemerlang
13/1/09 18/1/09

Tarikh Persembahan mengikut tema

5/1/09

7/1/09

11/1/09

Tubuh badan

Bentuk badan

Masa

Daya

Pekerjaan pertanian

Kumpulan
1

Nama
Abidah 5 5 4 4

Aleeza Amira
Lee Saw Lan Nurul Izni Parameswary 2 Rosanita Suhailiza Zanariah

5
5 5 5 4 4 4

5
5 5 5 5 5 5

4
4 4 4 4 4 4

4
4 4 4 5 5 5

4
4 4 4 5 5 5

PENILAIAN DALAM
PENDIDIKAN KESIHATAN
PENGETAHUAN SIKAP AMALAN KEMAHIRAN Melibatkan dua Perkara :
1. Pengetahuan berkenaan amalan/ kemahiran yang betul. 2. Keupayaan murid mendemonstrasi kan kemahiran yang betul. 3. Lain-lain Ujian Pendidikan Keselamatan. Skala Myers.

Bentuk Ujian Piawai :


a. Ujian betul salah. b. Ujian aneka pilihan/objektif. c. Ujian padanan. d. Ujian melengkap kan. e. Ujian bentuk karangan.

Melibatkan perasaan, nilai dan apresiasi.


Skala Sikap : 1. Skala sikap paksa-pilih. 2. Skala Likert. 3. Pemerhatian dan anekdotal. 4. Ujian gunakan cerita.

Mengukur Perubahan :
1. Pemerhatian Terus. 2. Kajian lisan. 3. Senarai semak.

4. Inventori atau ujian/skala komersial.

PEMBINAAN JPU PENILAIAN KOGNITIF


JPU : ADALAH SATU PENANDA ARAS YANG BOLEH DIGUNAKAN DAN DIRUJUK UNTUK MEMBINA SOALAN BERASASKAN KEPADA TAJUK, PEMBERATAN DAN ARAS KOGNITIF.

ARAS KOGNITIF
1
PENGETAHUAN

(BLOOM 1980)

2
KEFAHAMAN

3
APLIKASI

4
SINTISIS

5
ANALISIS

A. UJIAN BETUL SALAH


Sesuai untuk soalan yang mempunyai dua Alternatif shaja : 1. Dadah akan memudaratkan kesihatan jika _______ disalahgunakan. Protein tidak menyumbangkan kalori kepada _______ guna tenaga tubuh kita. Hanya orang miskin sahaja mengalami ________ hipokinetik.

2.

3.

B. ANEKA PILIHAN / OBJEKTIF Jenis yang paling lazim digunaka :


1.

Nutrien berikut yang manakah membantu membina tisu badan kita ? (A) Lemak (B) Protein (C) Vitamin (D) Karbohiderat

C. JENIS PADANAN
A. Soalan
1.

B. Pernyataan Doktor yang mengubati orang yang mengidap penyakit kardiovaskular. Satu jenis bahan yang dihasilkan dalam badan kerana aksi antigens. Makanan yang paling banyak dimakan oleh sesaorang.

Merupakan versi alternatif ujian aneka pilihan. Jawapan diletakkan dalam satu lajur, dan pernyataan dilajur yang lain :

1. ___ antibodi

2.

2. ___ karbohoiderat

3. ___ pakar jantung.


3.

D. JENIS MELENGKAPKAN Mempunyai beberapa pernyataan yang mempunyai kata kunci atau frasa ditinggalkan. Pelajar perlu melengkapkan dengan frasa yang betul dan tepat :
1. Vitamin ________ menolong mencegah rabun malam.

2. Di Malaysia penyakit ________ menyebabkan kematian yang tinggi.

E. UJIAN BENTUK KARANGAN

Ujian ini memerlukan pelajar menyusun maklumat secara sistematik. Guru menilai sejauh mana murid faham mengenai apa yang diajar atau sesuatu tajuk yang dibincangkan.

SKALA SIKAP
SESUAI UNTUK TAHAP 1
1.

Setuju

Tidak Setuju

Kecergasan fizikal saya adalah pada tahap yang baik. Soya boleh bergaul rapat dengan rakanrakan saya.

2.

CONTOH SKALA LIKERT


Sangat Setuju
1.

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Pasti

Sangat Tidak Setuju

Saya lebih suka menonton TV daripada melakukan senaman.


Senaman boleh meningkatkan tahap kesihatan diri individu.

2.

PEMERHATIAN DAN REKOD ANEKDOTAL


Memerhati tingkah laku pelajar Menemu duga pelajar / murid Menyemak catatan pelajar / murid : reaksi terhadap situasi kesihatan nilai yang dihayati

GURU

Merekod sikap pelajar / murid : suka / tidak suka minat pertalian emosi dengan rakan

MAKLUMAT TAMBAHAN

DAPATKAN MAKLUMAT TAMBAHAN BERKAITAN DENGAN PELBAGAI CONTOH PENILAIAN LAIN YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN.

Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai