Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SJKC YU MING 2, PONTIAN JOHOR JBC6025

PENGETUA / GURU BESAR PN. TEO SIW LUAN GURU PENOLONG KANAN 1 PN. YEO FAI KUEN BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TAHUN 6

PN. GOH SEW LEE EN. LIM CHONG SING

1

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

3hb Mac 2009 14hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb Mei 2009 1 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

14hb Julai 2009 11hb Ogos 2009 9hb Sept 2011

Tiada 4hb Dec 2009

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

4 Perkara Jum. Pelajar a b c d e f g h Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan 78 81 81 81 81 81 81 Bil 5 2 4 6 9 3 A % 6.41 2.47 4.94 7.41 11.11 3.70 Bil 20 8 8 9 11 12 14 2 B %

3 C Bil 26 24 24 19 13 8 3 (5) %

2 D Bil 26 48 48 33 17 2 3 1 %

1 LULUS Bil 77 80 80 63 45 28 29 1 % 98.72 98.77 98.77 88.89 210.70 69.14 23.02 -46.12 Bil

0 G/E % 1 1 1 1 3 2 1 (1) 1.28 1.23 1.23 1.79 3.99 2.89 4.34 1.45

GP

25.64 9.88 9.88 60.58 124.46 162.00 126.00 -36.00

33.33 29.63 29.63 21.40 52.67 4.94 2.38 -2.56

33.33 59.26 59.26 53.01 125.77 40.50 126.00 85.50

(5.80) (2.00) 12.00 (0.60) 0.80 2.20 1.30 -0.90

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MELAYU

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SJKC YU MING 2, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SJKC YU MING 2, PONTIAN JOHOR

3

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan,ayat, sebutan,intonasi,dan nada yang sesuai Membaca kuat dengan kelancaran sebutan intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M1

1.1

i. Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan topik yang diberikan.

1

2

0

3

6

0

perbualan

5.1 8.1

1 1

2 2

0 0 0

3 4

6 8

0 0

berbincang membaca petikan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 20 42.00

12 12

4

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu M2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara koleksi hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kod HSP 1.2 5.2 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. i. membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. Aras (Level) 1 1 Standard Minimum (s) 2 2 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

9.3

1

2

0 0

3

6 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

5

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang betul. i. membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang serta gaya yang sesuai. i. menulis karangan prosa. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 4 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) sumbang saran

M3

2.1

0

2

5.2 8.2

3 3

1 1

0 0 0

1 1

1 1 0

0 0 0

Bacaan intensif perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

6

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat, Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M4

3.1

i. mengkategorikan maklumat tentang sesuatu topik yang dibincangkan.

3

1

0

1

1

0

pemetaan minda

11.2 7.1

i. mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. i. menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

1 1

1 2

0 0 0

3 3

3 6 0

0 0 0

latih tubi soal jawab

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 10 0.00

0 0

7

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat dengan kelancaran sebutan intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuaisecara sopan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 1 Standard Minimum (s) 1 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 6 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) latih tubi perbincangan

M5

5.1 8.3

ii. Menerangkan makna perkataan dan ayat. i. menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan.

0 0

3 3

4.3

1

1

0 0

3

3 0

0 0

perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

8

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuaisecara sopan. membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M8

4.3

i. memberikan hujah yang bernas untuk membidas hujah lawan. i. menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. ii. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

3

2

0

1

2

0

Perbahasan

6.6 10.1

3 1

1 1

0 0 0

1 3

1 3 0

0 0 0

Main peranan Penyoalan 5W +1H

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

11

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) i. membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam bahan bacaan. memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. i. membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. i. menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan isi tersirat dalam sesuatu bahan. i. membina perenggan yang kohesi dengan ayat topik dan ayat huraian Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 2 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) perbincangan

M6

6.3

0

2

1.5

3

1

0

1

1

0

lakonan

8.4

3

1

0 0

1

1 0

0 0

Pendekatan Proses Penulisan (3P )

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 4 0.00

0 0

9

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M7

1.4

i. memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

1

1

0

3

3

0

Lakonan

5.2

i. membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. memahami teks untuk mendapatkan mesej dan nilai.

1

1

0

3

3

0

Perbincangan

11.2

1

1

0 0

3

3 0

0 0

Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

10

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M9

3.1

ii. Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun

1

1

0

3

3

0

soal jawab

5.2

i. membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.

1

1

0

3

3

0

Mendeklamasikan sajak

8.4

1

2

0 0

3

6 0

0 0

Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

12

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M10

4.4

i. mempertingkatkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. i. membaca bahagian pengenalan sesuatu teks. i. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal.

2

1

0

2

2

0

Main peranan

6.4 8.1

2 3

1 2

0 0 0

2 1

2 2 0

0 0 0

Sumbang saran Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

13

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M11

1.6

i. menyoal untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. i. memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca dan didengar. i. mengimbas fakta yang relevan daripada sumber untuk mengukuhkan maklumat.

1

1

0

3

3

0

Main peranan

9.2 6.5

1 2

1 1

0 0 0

3 2

3 2 0

0 0 0

Soal jawab Bacaan Intensif

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 8 0.00

0 0

14

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. memberi pandangan yang relevan mengenai sesuatu topik. i. membentang hasil perbincangan tentang sesuatu topik. i. memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras (Level) 1 2 1 Standard Minimum (s) 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 2 3 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Nyanyian Soal jawab Perbincangan

M13

4.1 2.2 9.2

0 0 0 0

3 2 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 8 0.00

0 0

16

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M12

1.5 6.2 10.3

i. menyatakan penerangan tentang sesuatu isi berkaitan perkara yang dibualkan. i. mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre. i. membuat ringkasan dari[pada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

1 1 3

1 1 1

0 0 0 0

3 3 1

3 3 1 0

0 0 0 0

Main peranan Bacaan Intensif Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

15

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. mengemukakan data yang diperoleh daripada sesuatu bahan. i. menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. i. membina ayat majmuk dengan kata hubung Aras (Level) 1 1 2 Standard Minimum (s) 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 3 2 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) simulasi perbincangan perbincangan

M15

2.2 6.6 8.1

0 0 0 0

3 3 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 8 0.00

0 0

18

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. mendengar dan menerima pendapat orang lain secara rasional dan memberi respon. i. membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. i. menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. Aras (Level) 3 3 1 Standard Minimum (s) 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 1 1 3 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan Perbincangan Perbincangan

M14

4.1 6.4 9.3

0 0 0 0

1 1 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 5 0.00

0 0

17

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M16

1.4

Menggunakan kata dan ayat yang sesuai dan menyatakan permintaan untuk meyakinkan pihak lain.

3

2

0

1

2

0

Bersoal jawab

5.2

ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca.

3

2

0

1

2

0

perbincangan

10.1

Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

3

1

0 0

1

1 0

0 0

sumbang saran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 5 #DIV/0! 0.00

0 0

19

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) i. membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam bahan bacaan. mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. i. mencatat nota dalam bentuk grafik. i. menerangkan makna perkataan dan ayat. Aras (Level) 1 2 1 Standard Minimum (s) 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 2 3 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bacaan intensif perbincangan lakonan

M17

6.3 9.2 5.1

0 0 0 0

3 2 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 8 0.00

0 0

20

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat, Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M19

1.5

i. menyatakan penerangan tentang sesuatu isi berkaitan perkara yang dibualkan. i. membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. i. mengenal pasti isi daripada sumber lisan berdasarkan tajuk.

1

1

0

3

3

0

Lakonan

7.1 10.1

1 1

1 1

0 0 0

3 3

3 3 0

0 0 0

Perbincangan soal jawab

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

22

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M18

1.6 1.2 8.3

i. menggunakan bahasa yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. i. mengemukakan soalan pelbagai aras dengan menggunakan bahasa yang sesuai, i. menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

3 3 3

1 1 2

0 0 0 0

1 1 1

1 1 2 0

0 0 0 0

Main peranan bacaan intensif Penulisan berpandu

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 4 0.00

0 0

21

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat, Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M20

1.5

i. menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. i. menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

2

1

0

2

2

0

bercerita

7.1 10.1

3 3

1 1

0 0 0

1 1

1 1 0

0 0 0

perbicangan perbicangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 4 0.00

0 0

23

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan. i. mendengar dan menerima arahan untuk dilaksanakan mengikut keutamaan. i. mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam teks. Aras (Level) 1 3 1 Standard Minimum (s) 3 2 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 2 6 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) soal jawab soal jawab soal jawab

M21

1.2 1.3 10.2

0 0 0 0

3 1 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 17 0.00

0 0

24

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuaisecara sopan. membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M22

4.3

i. menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas. i. membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

2

1

0

2

2

0

pemainan

5.2

3

1

0

1

1

0

simulasi

3.1

i. mengkategorikan maklumat tentang sesuatu topik yang dibincangkan.

3

3

0 0

1

3 0

0 0

perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

25

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat, menyatakan oandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.1 i. memilih bahan ilmu dan bahan sastera yang sesuai untuk dibaca. i. meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton ayau dibaca. Aras (Level) 1 1 1 Standard Minimum (s) 2 2 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 3 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) bercerita soal jawab bercerita

M23

2.1 7.3 11.1

0 0 0 0

3 3 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 15 0.00

0 0

26

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M25

3.1

ii. Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun.

1

1

0

3

3

0

perbincangan

6.1 10.3

i. merujuk kepada ensiklopedia dan terurus untuk mendapatkan maklumat. i. mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.

2 2

1 1

0 0 0

2 2

2 2

0 0

perbincangan perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7

0 0

#DIV/0!

28

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. i. membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. i. menulis karangan prosa. Aras (Level) 3 3 3 Standard Minimum (s) 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 1 1 1 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Lakonan latih tubi perbincangan

M24

2.1 5.1 8.2

0 0 0 0

1 1 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 3 0.00

0 0

27

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat, Kod HSP 1.2 8.4 7.3 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. mengemukakan soalan pelbagai aras dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. i. menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Aras (Level) 3 2 3 Standard Minimum (s) 2 2 1 Pencapaian (a) 0 0 0 0 Pemberat (w) 1 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 2 4 1 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) simulasi soal jawab perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

29

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Membaca kuat dengan kelancaran sebutan intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. i. membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) sumbang saran

M27

5.1

i. menerangkan makna perkataan dan ayat.

0

3

3.1

ii. Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun.

1

1

0

3

3

0

soal jawab

8.4

i. membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isu.

1

2

0 0

3

6 0

0 0

soal jawab

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

30

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. mengemukakan cadangan berdasarkan perbincangan tentang sesuatu isu. i. membaca dan mencari fakta yang relevan. i. mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras (Level) 3 1 1 Standard Minimum (s) 1 1 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 1 3 3 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) lakonan soal jawab soal jawab

M28

2.2 6.5 11.2

0 0 0 0

1 3 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 7 0.00

0 0

31

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuaisecara sopan. i. membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam bahan bacaan. memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M29

4.3

i. menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. i. membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

1

2

0

3

6

0

soal jawab

6.3 11.2

1 1

1 1

0 0 0

3 3

3 3 0

0 0 0

soal jawab sumbangan saran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

32

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

EN. LIM CHONG SING TAHUN 6

Item Minggu M 30 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Kod HSP 6.2 8.3 10.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. menyatakan perbezaan penggunaan format yang terdapat dalam pelbagai genre. i. menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. ii. Membina draf karangan yang lengkap. Aras (Level) 2 2 2 Standard Minimum (s) 2 1 1 Pencapaian (a) 0 0 0 0 Pemberat (w) 2 2 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 4 2 2 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) nyanyian perbincangan sumbang saran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

0

0

0 8 0.00

0 0

33

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.