Anda di halaman 1dari 11

POLITEKNIK UNGKU OMAR JALAN RAJA MUSA MAHADI 31400 IPOH PERAK DARUL RIDZUAN MOHD.

FAZRUL NIZAM BIN MISNO 01 DPU 00012 DPU 6 A TUGASAN SISTEM KAWALAN B 515 2h APRIL 2003 SOALAN 1 Sistem penghantaran motor kedudukan terbahagi kepada dua iaitu motor kedudukan jenis arus terus dan motor kedudukan jenis arus ulang alik. Dapatkan gambarajah kedua-dua motor tersebut dan terangkan selengkapnya carakerja/operasi kerja yang dilakukan beserta satu contoh penggunaan motor tersebut dalam bidang kejuruteraan. MOTOR ARUS TERUS Binaan motor dan penjana a.t. hampir sama bentuknya. Malah boleh dijadikan sebagai penjana atau sebaliknya tanpa mengubah binaannya. Sungguhpun begitu prinsip kendalian dan jenis tenaga yang dikeluarkan oleh kedua-dua mesin ini adalah berbeza. Motor memerlukan tenaga elektrik untuk membolehkan ia berkendali sedangkan penjana memerlukan tenaga mekanik. Penggunaan motor amat meluas jika dibandingkan dengan penjana. Sebab itulah ia dibina dalam berbagai bentuk badan bagi penyesuaian dengan keadaan dan tempat penggunannya. Misalnya tahan titisan, kalis nyala, d iaci, pemasangan badan terbalik, mendatar, tegak dan sebagainya. PRINSIP KENDALIAN MOTOR !pabila "luks yang dihasilkan oleh kutub seperti dalam rajah , dan "luks yang dihasilkan oleh angker dalam rajah berikutnya bergabung, satu daya tolakan akan terhasil di pengalir itu, seperti dalam rajah.

#olakan ini menyebabkan pengalir $angker% berputar di atas paksinya. Pemusingan angker ini sebenarnya berlaku disebabkan oleh si"at-si"at magnet, iaitu kutub yang berlainan akan menarik dan kutub yang sama akan menolak di antara satu sama lain. Daya ini juga disebabkan oleh si"at garisan "luks yang cuba melurus untuk kembali kepada keadaan asalnya apabila ia dibengkokkan. &arisan ini adalah selari dan tidak akan memotong di antara satu sama lain. &arisan ini boleh diibaratkan sebagai getaran yang dihasilkan oleh seutas tali getah regang yang ditarik dan kemudian dilepaskan. Dalam sebuah motor, medan kutub dan medan angker diperolehi secara electromagnet. !pabila bekalan elektrik diberikan, arus di angker akan dika al supaya mengalir hanya pada satu arah sahaja. 'ni bertujuan untuk mengekalkan arah putaran yang terhasil di antara tindakbalas medan kutub dengan medan angker. Bagi mencapai tujuan ini, sambungan pengalir angker ke bekalan menggunakan penukar tertib.

(ajah menunjukkan hanya satu gegelung pengalir sahaja. Sebenarnya belitan di angker terdiri daripada beberapa ratus utas pengalir yang di pasang dalam sudut berlainan. 'ni tentunya memberikan daya tolakan yang lebih kuat dan lebih menyeluruh kepada semua arah seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

FUNGSI DAN BINAAN MOTOR A.T.

)leh kerana motor boleh dijadikan penjana atau sebaliknya, binaan kedua-dua mesin ini pada amnya adalah sama. Perbezaan binaan mungkin berlaku pada bahagian penutup hujung dan aci. Perubahan ini dibuat bagi menyesuaikan dengan jenis beban dan tempat ia dipasangkan. Misalnya, jika motor itu bekerja untuk menarik dua beban ia mungkin memerlukan motor yang mempunyai dua aci. Bagi motor yang dipasang di tempat yang mudah terbakar, penutup tepi dan rangka badan motor itu mestilah dari jenis tahan haba. Seterusnya motor itu akan disesuaikan dengan penggunaan dan situasinya. Sebagai kesimpulan binaan motor tidak boleh dikecualikan daripada tiga bahagian penting, iaitu* i. Sistem medan magnet ii. !ngker iii. Penukar tertib bersama berus I. SISTEM MEDAN MAGNET Sistem ini terdiri daripada electromagnet atau magnet kekal bagi motor berukuran kecil sama ada dengan satu atau lebih pasang kutub. +utub ini dipasang pada kuk ,yoke-. #ugas kutub ini ialah untuk menghasilkan medan magnet yang bertindak balas dengan medan dari angker. +utub antara mungkin diperlukan bagi motor berukuran sederhana dan besar. +utub ini bersaiz kecil dan dipasang di antara kutub utama. +utub antara dalam penjana dipasang sama kekutubannya dengan kutub utama mengikut arah pusingan angker. #etapi dalam motor, kutub ini dipasang berlainan dengan kutub utama seperti dalam rajah di ba ah.

+utub antara ini bertugas sebagai pencegah bunga api di penukar tertib dan membaiki tindak balas angker. Belitan kutub antara ini disambungkan secara siri dengan angker. II. ANGKER !ngker ialah bahagian yang berputar dalam mesin a.t. 'a terbina daripada lapisanlapisan kepingan besi yang dilekapkan menjadi bentuk silinder yang berlubang alur pada jarak yang sama. &egelung pengalir angker akan dipasangkan ke dalam lubang alur itu. Bagi penjana, bekalan elektrik hanya diperlukan oleh medan tetapi bagi motor, bekalan elektrik dibekalkan kepada angker dan medan. III. PENUKAR TERTIB Penukar tertib diperbuat daripada bar kuprum yang ditebat di antara satu sama lain oleh mika. &egelung angker disambungkan ke penukar tertib ini dan seterusnya disambungkan ke luar melalui sentuhan berus karbon yang terletak di atas permukaan penukar tertib. Bagi motor, penukar tertib bertugas sebagai penetap arah arus yang mengalir dalam pengalir di ba ah tindakan sesuatu kutub magnet. .alaupun kedudukan pengalir itu berubah, arah pengaliran arus akan tetap sama dan ini penting bagi memperolehi daya tolakan yang berterusan untuk memutarkan angker dalam satu arah. MOTOR ARUS ULANG!ALIK Motor jenis ini merujuk kepada jenis bekalan elektrik yang digunakan. 'anya menggunakan bekalan arus elektrik jenis ulang-alik !./. Di dalam motor jenis ini terdapat dua jenis yang biasanya digunakan iaitu motor !./. "asa tunggal dan juga motor !./. aruhan tiga "asa. Bagi motor !./. "asa tunggal ianya menggunakan bekalan elektrik sebanyak 0123 ataupun menggunakan bekalan "asa tunggal. Sebahagian besarnya termasuk dalam kumpulan motor kuasa kuda pecahan $kuran daripada 02 k.k.%, di mana motor ini mudah dibaiki, murah dan tahan lasak. Bagi motor !./. aruhan tiga "asa ianya menggunakan bekalan elektrik sebanyak 1453 dan merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam industri. 'ni disebabkan binaannya ringkas dan tahan lasak. Motor tiga "asa mempunyai ukuran yang lebih kecil pada kuasa yang sama dengan motor-motor

yang lain. 6arga dan kecekapannya juga sama dengan motor-motor lain dan ini menjadi "aktor utama mengapa motor-motor tiga "asa paling banyak digunakan. BAHAGIAN!BAHAGIAN UTAMA MOTOR A.U. FASA TUNGGAL !mnya motor-motor "asa belah mempunyai binaan bahagian yang sama, perbezaan mungkin ujud pada sambungan luar motor-motor ini. Binaan yang sama itu ialah pemegun, pemutar, suis empar, perisai hujung, kuk dan kipas. I. PEMEGUN Pemegun ialah bahagian yang tidak bergerak dalam motor a.u., di sini akan ditempatkan belitan utama dan belitan tambahan. Pemegun ini dibuat berlurah dan berlapis bagi membolehkan pengalir-pengalir belitan di masukkan ke dalamnya di samping mengurangkan kehilangan arus pusar. Pemegun bolehlah dianggap sama seperti kutub dalam motor a.t. Bezanya adalah ia mempunyai lubang alur mengelilingi keseluruhan rangka motor itu. Pemegun diperbuat daripada besi tuang. Belitan utama berada di sebelah ba ah sementara belitan tambahan di bahagian atas permukaan pemegun.

II. PEMUTAR Pemutar ialah bahagian yang berputar dalam motor a.u. Pemutar ini tidak mempunyai belitan seperti angker dalam mesin a.t. tetapi mempunyai batang-batang pengalir yang telah dipaterikan pada bahagian hujungnya atau dipanggil sebagai pemutar sangkar tupai. Pada keseluruhannya bentuk pemutar ini seperti silinder yang berlapis-lapis, batangbatang pengalir yang berlitar pintas ini dipasangkan berhanpiran dengan permukaan pemutar. Batang ini diperbuat daripada kuprum atau aluminium.

III. SUIS EMPAR Suis ini dipasangkan pada bahagian pemutar dalam motor. Suis ini adalah dari jenis kutub tunggal dan dikendalikan secara daya empar yang diperolehi apabila pemutar berputar. Dalam keadaan biasa $motor tidak bekerja% suis ini tertutup $hidup% dan ia akan terbuka apabila motor ini telah bekerja.

I". PERISAI HUJUNG Dua perisai hujung dilekapkan kepada rangka motor bersama-sama galas bebola bagi menyokong aci pemutar. #erdapat berbagai jenis perisai hujung. Dua jenis umum ialah jenis tutupan terbuka dan tutupan sepenuhnya.

". KUK +uk motor-motor aruhan ini diperbuat daripada besi tuang. Pemegun motor akan dipasangkan pada kuk ini. Di samping itu ada juga kuk yang dibuat bersirip bagi memerangkap udara sejuk untuk menyejukkan motor. 6aba motor akan keluar secara sinaran terus melalui kuk. "I. KIPAS +ipas ini dipasang pada bahagian hadapan dan belakang pemutar. Satu daripada dua kipas mempunyai pembilah besar dan satu lagi pembilah kecil. +ipas yang kecil melekat terus ke bahagian pemutar sementara yang besar melekat pada aci di hadapan pemutar. PRINSIP KENDALIAN MOTOR A.U. FASA TUNGGAL !pabila bekalan satu "asa dibekalkan, belitan utama dan belitan tambahan akan bertenaga. )leh kerana sambungan antara belitan utama dan belitan tambahan dalam litar selari, arus bekalan telah terbelah dua. #ambahan pula litar belitan utama mempunyai ciri-ciri kearuhan yang tinggi berbanding dengan belitan tambahan. !rus di belitan

tambahan akan mendahulu arus dalam belitan utama pada sudut hampir 728 $bagi yang unggul%. Dua cara yang digunakan untuk membolehkan arus "asa ini terbelah adalah* a% menyambungkan belitan tambahan yang mempunyai ciri rintangan lebih tinggi daripada regangan berkearuhan $saiz da ai belitan kecil sedikit% atau menyambung perintang sesiri dengan belitan tambahan. 3 9 :oltan bekalan ; 9 <28 hingga 528 's 9 arus permulaan litar tambahan 'm 9 arus litar utama arus larian bersama pemuat sesiri dengannya. 's 3 ' ; 9 =28 hingga 728 'm +ehadiran dua "asa arus terbelah memberikan nama kepada motor ini iaitu motor "asa belah. Dua "asa arus ini menghasilkan satu gabungan medan magnet yang berputar atau dipanggil medan magnet berputar di pemegun. Medan magnet berputar ini akan melalui selar udara dan memotong batang-batang pengalir di pemutar $pada ketika ini pemutar masih belum berputar%. Dengan perubahan bekalan arus ulang-alik, "luks di pemegun juga turut berubah. >luks ini akan memotong pengalir di pemutar dan menghasilkan d.g.e. teraruh di pemutar atau dipanggil d.g.e. pengubah kerana prinsip penghasilannya sama dengan pengubah. Di samping itu d.g.e. boleh juga teraruh kerana pemotongan pengalir oleh medan magnet nberputar atau dipanggil d.g.e. kelajuan. Mengikut hokum >araday tentang aruhan electromagnet, apabila pengalir dipotong oleh "luks atau sebaliknya, d.g.e. teraruh akan terhasil. !rus aruhan akan mengalir dalam pengalir

' 9 arus bekalan

b% menyambungkan belitan tambahan yang mempunyai regangan berkearuhan rendah

pemutar kerana litar pengalir itu lengkap. !rus yang terhasil ini cukup kuat untuk mengahasilkan "luks di pemutar kerana litar pengalir pemutar itu berlitar pintas. >luks ini akan memerangkap medan magnet yang berputar di pemutar dan menyebabkan ia berputar bersama-sama medan magnet itu. 'ni bermakna pemutar juga akan berputar kerana ia adalah bahagian yang mudah berputar. +elajuan putaran pemutar ini tidak dapat menyamai kelajuan putaran segerak kerana perbezaan kelajuan diperlukan bagi menghasilkan d.g.e teraruh di pemutar. Setelah motor ini berputar kira-kira ?5@ hingga =2@ kelajuan putaran medan magnet $kelajuan segerak%, suis empar akan membuka litar belitan tambahan $pemula% dan motor boleh terus berputar mengikut perubahan medan magnet belitan utama pada arah yang sama semasa dihidupkan atau boleh dikatakan motor ini berputar secara aruhan. Bagi motor yang mempunyai pemuat pembelahan sudut "asa lebih besar, putaran medan magnet yang dihasilkan adalah lebih baik. Dengan itu daya kilas yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat. Bagi motor yang mempunyai pemuat pada belitan utama dan tambahan, pemuat di belitan utama akan terus dipasang bagi membaiki "actor kuasa motor di samping menambahkan daya kilas motor itu dan membolehkan kendaliannya menjadi lebih senyap. MOTOR ARUHAN TIGA FASA A.U. PRINSIP KENDALIAN MOTOR ARUHAN Belitan medan atau belitan pemegun bagi kesemua motor tiga "asa hampir sama, tambahan mungkin dibuat pada bilangan kutub, litar d i:oltan dan susunan pelbagaian kelajuan. Belitan medan ini pada amnya sama seperti tiga belitan "asa tunggal di pemegun yang dipisahkan di antara satu samalain sebanyak 4028 elektrik. !pabila bekalan tiga "asa diberikan, medan magnet berputar akan terhasil di pemegun, penghasilan medan magnet ini disebabkan oleh turun naiknya arus di belitan mengikut gelombang "rekuensi bekalan. Medan magnet yang berputar ini akan memotong pengalirpengalir di pemutar. 3oltan akan terhasil di pemutar sama seperti janakuasa a.t. apabila medan memotong pengalir. 3oltan ini dihasilkan juga oleh prinsip-prinsip pengubah di mana belitan pemegun menjadi belitan utama pengubah dan pengalir di pemutar menjadi belitan sekunder pengubah. )leh kerana medan di pemegun mengembang dan

menguncup, ia seolah-olah memotong pengalir-pengalir di pemutar dan d.g.e. balik akan terhasil. Prinsip penghasilan ini menyebabkan :oltan dikenali sebagai ,d.g.e. pengubah-. Dengan litar lengkap pengalir di pemutar $litar pintas%, arus akan mengalir. !rus ini cukup kuat kerana litar selari $berlitar pintas% boleh meghasilkan medan magnet yang kuat. +utub magnet pemutar ini akan ditarik oleh kutub magnet berputar $kutub yang berlainan menarik% dan seterusnya pemutar akan berputar mengikut arah putaran medan magnet.