Anda di halaman 1dari 8

Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT ) dalam Pengajaran dan Pembelajaran ( PdP)

Kemahiran TMK

Disediakan oleh :

Kemahiran Teknologi maklumat dan komunikasi ( TMK ) ialah kebolehan, keupayaan menggunakan alat-alat ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara berfikrah, terancang, kesesuaian dan berkesan.

Memudahkan murid untuk mencari dan mendapat maklumat untuk tujuan pembelajaran.

Meningkatkan kecekapan pengajaran dan keberkesanan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Memudahkan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mail

Tujuan

Aktiviti pemerolehan maklumat menggunakan TMK


Murid menggunakan enjin pencarian tertentu seperti google, yahoo, mozilla dan sebagainya untuk mencari dan mendapatkan sesuatu maklumat. Murid memindahkan fail grafik daripada kamera digital untuk aktiviti pembentangan atau aktiviti persembahan.

Internet

Kamera digital

Kamera video digital

Murid memindahkan fail video digital melalui kabel USB.

CD Rom

Murid meneroka CD ROM untuk mendapatkan sesuatu maklumat.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK.

Aktiviti pengajaran

Persembahan
Guru menggunakan power point, petikan, gambar, gambar rajah, gambar visual dan sebagainya dalam pengajaran.

Demonstrasi
Guru membuat tunjuk cara menggunakan video pengajaran, gambar visual berkenaan tunjuk cara dan rajah contoh pelaksanaan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK.

Aktiviti pembelajaran

Tutorial
Murid mencari maklumat dalam internet, menyelesaikan atau melengkapkan tugasan, menghantar maklumat menggunakan email, menonton demostrasi contoh tugasan, dan sebagainya

Penerokaan
Murid mengkaji, mengalami, mempelajari atau melihat demonstrasi sesuatu untuk dilaporkan menerusi internet, CD Rom dan sebagainya.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK.

Aktiviti pembelajaran
Pengaplikasian
Murid menulis dan mengedit karangan dalam perisian, mencari dan melengkapkan maklumat yang diusahakan, mengaplikasi graf, carta dan sebagainya untuk tujuan melengkapkan maklumat, menyisih dan mengkelas datadata yang diperoleh dengan menggunakan perisian-perisian yang sesuai

Komunikasi
Murid menghantar, menerima dan berkongsi maklumat sama ada antara individu mahupun dengan ramai individu menerusi email, video konferens, forum internet dan sebagainya

Murid dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik

Murid dapat mengakses maklumat yang sukar diperoleh dengan mudah

Manfaat TMK

Murid dapat belajar pada bilabila masa dengan menggunakan perisian yang diberikan.