Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS, PERLIS.

LAPORAN AKTIVITI PROGRAM PELANCARAN MINGGU ANTI DADAH PERINGKAT SEKOLAH Pada hari Jumaat, 1 Mac 2013 telah diadakan majlis perasmian pelancaran program anti dadah bagi peringkat sekolah. Program ini telah dirasmikan oleh Tuan Guru esar, !n "b. Jalil . #aibu. #a$a dan rakan lain telah ditugaskan untuk men$ediakan gimik bagi pelancaran program ini. Program ini dilancarkan selepas perhimpunan pagi. Program dimulakan dengan bacaan doa, bacaan ikrar oleh pelajar, perutusan hari anti dadah bagi tahun 2013 dan diakhiri dengan perasmian pelancaran minggu anti dadah bagi peringkat sekolah. Program ini adalah program tahunan Pengurusan %al !h&al Murid sekolah selaras dengan arahan 'ementerian Pelajaran Mala$sia melalui (nit Pendidikan dan Pencegahan )adah untuk men$okong sambutan %ari "nti )adah Peringkat 'ebangsaan. Program ini adalah medium utama bagi murid di peringkat sekolah rendah bagi mendapatkan pendidikan pencegahan dadah kerana generasi pelapis kita pada hari ini berdepan dengan ancaman gejala dadah $ang sangat serius. *leh itu, kesedaran tentang baha$a dan ancaman dadah perlulah diterapkan sedari a&al lagi. Murid+murid diharap dapat terkesan dengan bahana dadah menerusi aki,iti+ akti,iti $ang disediakan dan seterusn$a memberi impak $ang luar biasa dalam melahirkan modal insan $ang berkualiti tinggi dan mampu menjadi pemimpin dan men$umbang kepada pembangunan sosial -egara. Progam ini juga dijalankan selaras dengan )asar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan )adah, 'ementerian Pendidikan Mala$sia kea rah merealisasikan #!'*."% ! "# )")"%. "khir sekali, program ini memberi peluang kepada sa$a dan rakan+rakan untuk mengelola sesuatu akti,iti. #elain itu, sa$a juga belajar tentang cara+cara membuat gimik pelancaran program kerana ini merupakan kali pertama sa$a ditugaskan sebagai ja&atankuasa bahagian pelancaran.