Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tarikh Masa Bilangan Murid Kelas Bidang Tajuk Standard Kandungan

: : : : : : : :

Pendidikan Islam 1 Ogos 2013 8.00 pagi 9.30 pagi (30 minit) 25 orang 1 Siti Khadijah Jawi Belajar Huruf Jawi 6.1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal

Standard Pembelajaran

6.1.1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal dengan betul 6.1.2 Membezakan huruf-huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan betul

Objektif pembelajaran : Di akhir pembelajaran tajuk ini, murid dapat : Aras 1 : Mengenal dan menyebut huruf jawi tunggal dengan betul Aras 2 Aras 3 : : Murid dapat menulis huruf jawi tunggal dengan betul Murid dapat membezakan huruf-huruf yang hampir sama bunyi dan bentuk dengan betul Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar dan mengetahui cara menyebut huruf tunggal jawi di tadika

Penggabungjalinan Penyerapan Penerapan nilai Kemahiran Berfikir

: : : :

Akhlak Pendidikan Seni Visual Tekun, bekerjasama, berdisiplin dan cintai tulisan jawi Murid dapat membezakan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama

Bahan Bantu Belajar

Komputer riba, LCD, video, kad huruf dan kertas A4

FASA/MASA Fasa Persediaan [Pemerhatian dan Analisis]

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P&P -Guru menayangkan

CATATAN BBM : Video huruf jawi tunggal

-Tayangan video huruf jawi tunggal

video huruf jawi tunggal kepada murid -Guru bersoal jawab

(5 minit)

dengan murid berkenaan video yang ditonton Contoh soalan : 1. Apakah yang dapat kamu lihat daripada video tadi? 2. Apakah perkara yang disebut berulang kali dalam video tadi? -Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk Belajar Huruf Jawi Elemen : Muzik Kaedah : Soal jawab

Fasa Imaginasi [Penjanaan Idea dan Sintesis Idea]

-Paparan slaid huruf jawi beserta contoh bunyi huruf

-Guru memaparkan slaid huruf jawi tunggal bermula huruf alif sehingga huruf ya

BBM : Komputer, LCD & Slaid

(10 minit)

-Guru menyebut huruf jawi tunggal beserta bunyi huruf kepada murid -Murid dikehendaki menyebut huruf jawi tunggal secara kelas, kumpulan dan individu

Kaedah : Pengulangan

Nilai : Tekun

-Melukis bentuk huruf jawi di udara

-Kemudian, guru membimbing murid membentuk huruf-huruf jawi dengan melukis di udara mengikut arah yang betul

Elemen : Pergerakan

Nilai : Bekerjsama & berdisiplin

Fasa Perkembangan [Penambahbaikkan dan Menilai]

-Huruf hampir sama bentuk

-Pengajaran diteruskan dengan permainan Lontaran ceper -Guru menyediakan kad-kad huruf yang

BBM : Kad huruf

(12 minit)

hampir sama bentuk -Permainan ini melibatkan semua

Elemen : Pergerakan

murid - - - - - - - - - - - - - -Murid dikehendaki melontar ceper ke arah kad huruf -Kemudian murid perlu menyebut huruf yang tertulis di atas kad huruf yang terpilih -Guru boleh menukar kedudukan kad huruf di tempat yang lain -Guru membetulkan sebutan murid jika terdapat kesalahan

- -

-Bunyi huruf jawi

-Guru mengedarkan sehelai kertas A4 kepada setiap murid -Murid dikehendaki

BBM : Kertas A4

melukis gambar yang mewakili bunyi huruf jawi di atas kertas Contoh : Murid melukis gambar ayam mewakili bunyi huruf alif -Lukisan yang kemas dan cantik akan

Nilai : Tekun

Elemen : Seni visual

mendapat hadiah dan akan ditampal di hadapan kelas

Fasa Tindakan [Pelaksanaan dan Amalan Berterusan]

Penutup kognitif

-Murid diminta menyebut huruf jawi bermula huruf alif sehingga huruf ya -Guru mengingatkan

Nilai : Cintai tulisan jawi

(3 minit)

murid supaya membentuk huruf mengikut arah yang betul - Guru membuat rumusan keseluruhan tajuk pelajaran

Penutup sosial :

- Guru menerapkan nilai murni dalam diri murid iaitu cintai dan budayakan tulisan jawi

Refleksi Kendiri :

Ulasan Guru Pembimbing :

Ulasan Pensyarah Pembimbing :