Anda di halaman 1dari 10

BAB 3

ISU ETIKA GURU

Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : - Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : - Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka - Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. - Guru dikawal oleh etika perguruan. Fokus Etika Guru : - Kesantunan guru - Kepedulian guru - Penampilan guru - Berniaga di sekolah - Pengurusan masa - Kerjaya sambilan - Pengurusan kewangan

1.0 ISU KESANTUNAN GURU - Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

- Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan - Kawalan suara - Memonopoli sidang perbualan - Cakap banyak - Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi - Ikut norma budaya setempat, bukan tatacara kita sahaja. Kesantuan berbahasa menjadi pemangkin kepada pembentukan keperibadian murid. Ciri-ciri kesantunan termasuklah : i. Ikhlas, jujur, baik hati, penyayang dan sanggup berjuang. Bersyukur dan berterima kasih. Berani, tegas dan mengelakkan perkara keji daripada berlaku . Menghargai dan menghormati pihak lain. Menggunakan kata-kata yang baik. Peramah, pemurah dan bersedia membaiki kelemahan diri .

ii. iii. iv. v. vi.

2.0 ISU KEPEDULIAN GURU Definisi ; perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas - Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. - Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. - Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) Van den Berg & Ros ( 1999):-

Memenuhi keperluan pelajar Mementingkan perkembangan pelajar dr segi rohani, intelek, emosi & jasmani Mengeratkan hubungan dgn pelajar, prihatin & mendengar pandangan pelajar Mewujudkan suasana kondusif, memahami pelajar secara individu, berempati & memenuhi keperluan akademik & emosi pelajar

Fuller, Parsons & Watkins (1974) Persoalan2 keraguan & kemungkinan mengkategorikan kpd 3 prgkat:tentangan pihak guru apabila i. Penyempurnaan diri menghadapi situasi baharu atau tuntutan yg kian mencabar. ii. Tugas-tugas pengajaran Gabungan perasaan, pemikiran dan iii. Impak pengajaran perhatian yang diberi oleh guru a) Kepedulian dari segi penyempurnaan terhadap isu yang dihadapi semasa diri melaksanakan tugasnya. - urus hal kehidupan seharian - Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan Tumpuan perhatian terhadap pelajar - jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas b) Kepedulian terhadp tugas pengajaran - ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban p & p - bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru

c) Kepedulian pengajaran

impak Howard (2007) Menghuraikan 4 ciri utama penampilan & sahsiah guru yg dpt menghasilkan pembelajaran yg - yakin terhadap kebolehan pelajar lebih baik iaitu:- guru lebih fokus kepada keperluan i. Penampilan utk perbezaan pelajar dan penambahbaikan - Guru perlu mempunyai tahap keterampilan berasaskan budaya iaitu Cadangan: satu kebolehan mengenalpasti & Membuat refleksi terhadap mengiktiraf pelbagai realiti yg wujud dlm kepedulian harian dan sedia menerima b/darjah yg mempunyai pelbagai maklum balas daripada guru lain, budaya. mentor atau penyelia tentang masalah - Guru perlu tahu menangani perbezaan dihadapi. bangsa, agama,jantina, warna kulit, 3.0 PENAMPILAN GURU konservatif atau liberal dsbnya. Stewart (2005) Tret-tret perwatakan & ii. Penampilan utk berdialog personaliti yg dianggap perlu utk kejayaan sebagai seorg guru spt t/jwb, - Mempunyai keinginan & minat utk meneroka persamaan & perbezaan kreativiti, empati & profesionalisme. antara individu. Ciri-ciri peribadi yg dimiliki oleh guru spt sikap, kepercayaan,minat, apresiasi - Dpt mengenalpasti 2 jenis dialog iaitu dialog professional antara rakan sejawat dan nilai-nilai. & dialog di dlm b/darjah antara guru & Penting bagi pendidik guru mengetahui murid. & memahami penampilan guru yg efektif supaya mrk dpt mencipta pengalaman iii. Disilusi (Disillusionment) yg akan membantu membentuk ciri-ciri - Guru yg dpt meneroka & pelajar serta membantu pelajar mengenepikan ilusi (khayalan)adalah meneroka penampilan utk mengajar. lebih responsif dari segi budaya dlm Crick et al., (2004) - Penampilan persekitaran yg pelbagai. merangkumi gabungan pengalaman lampau, hubungan sosial, nilai, sikap & kepercayaan.

terhadap

iv. Demokrasi

-Guru yg efektif dpt mengenalpasti kepentingan demokrasi & memberikan 6.0 PENGURUSAN MASA peluang yg sama kpd pelajar utk Good (1973), - Perancangan masa yg melibatkan diri dlm pelbagai aktiviti p& berkesan sama ada secara harian, p. mingguan atau jangka masa panjang utk pelbagai aktiviti spt kuliah, belajar, 4.0 BERNIAGA DI SEKOLAH riadah, t/jwab peribadi & rehat. Guru sepatutnya melaksanakan t/jwb sebagai pendidik dlm b/darjah & Melibatkan 2 dimensi:bukannya menjlnkan perniagaan di a) Pengurusan masa utk diri guru sekolah. sendiri Guru yg berniaga di sekolah melanggar b) Menanamkan aspek kepentingan etika perkhidmatan awam & guru terikat mengurus masa kpd pelajar. dgn Perintah Am yg bertujuan mengawal 7.0 PENGURUSAN KEWANGAN tingkah laku & etika pekerja dlm perkhidmatan awam. i. Cara menguruskan kewangan semasa bertugas Guru yg ghairah berniaga di sekolah sehingga mengabaikan t/jwb mrk perlu - Kutipan wang SUWA (Sumber Wang diberi teguran oleh pihak pentadbir Awam) spt yuran pelajar,derma, &mengambil tindakan sewajarnya agar sumbangan orang ramai, sewa harta tidak menjejaskan profesion perguruan. sekolah spt kantin,bas & pelbagai hasil jualan drp projek2 sekolah. 5.0 KERJAYA SAMBILAN - Guru perlu mempunyai akauntibiliti Pendidik tergolong sebagai penjawat terhadap wang yg dikutip. awam & tertakluk kpd peraturan Perintah Am Kerajaan. ii. Cara menguruskan kewangan diri sendiri & keluarga Penjawat awam perlu memohon kebenaran utk melakukan kerja sambilan - Mengamalkan sifat kesederhanaan & bagi menambah pendapatan. berhemat. Kelulusan hanya diberikan jika kerja - Berwaspada ketika berbelanja, tidak sambilan itu tidak bercanggah dgn mengamalkan gaya hidup yg boros & peraturan yg ditetapkan spt tidak suka bermegah.

dilakukan dlm waktu bekerja & tidak menjejaskan tugas.

- Harus tahu membezakan keperluan & kemewahan.

antara

BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN - Berbelanja secara berhemat sesuai dgn GURU kemampuan diri. Teori Keprihatinan (Fuller 1969) - Perlu menabung utk masa depan diri & - Peringkat Keprihatinan Diri - Peringkat Keprihatinan Terhadap keluarga. Tugas - Peringkat Impak Prihatin Diri : - Apakah pelajar suka saya? - Bolehkah saya mengajar apabila diselia? - Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. - Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : - Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? - Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? - Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru - Peringkat novis - Peringkat novis lanjutan - Peringkat cekap - Peringkat mahir - Peringkat pakar

1.0 GURU PERMULAAN Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau universiti. Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks social sekolah selepas penempatan baru. Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Fokus isu i) Guru baru sering menghadapi masalah ii) Guru Besar dan guru iii) Mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar iv) masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Kurang mahir urus Koku Kurang mahir urus aktiviti sukan Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah Kurang teori dan amalan latihan Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber Kurang kemahiran sosial

Cabaran Guru Permulaan -Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative - Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah - Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. - Mula mengaplikasikan kaedah mengajar - Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran - Membentuk kerangka kognitif tugastugas guru - Kurang berupaya menangani tugas harian guru 2.0 GURU CEKAP : - Ada kecekapan pada tahap minimum - Guru mula kenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. - Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Menjadi guru cekap : a)Kecekapan profesionalisme b)Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip c) Keutuhan peribadi d) Kecekapan menggunakan teknologi maklumat

Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi bermatlamat, fikiran positif, yakin dan sabar 2) Ciri mengajar gaya tersendiri, kepakaran, bermotivasi 3) Ciri intelektual suka membaca, mempunyai mental-life yang segar, mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. Prinsip Guru Cekap : - Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap - Guru mengajar murid belajar : mengajar, membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguhsungguh - Berkongsi visi yang sama - Bakti disemai bukti dituai - Penambahbaikan berterusan - Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif 3.0 GURU MAHIR Terbaik dalam bidang - Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Menjadi teladan profesionalisme - Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. - Guru Berintelek - Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu, yang akan mendorong diri mempelajari dan

menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru mahir perlulah : a)Mahir berkomunikasi Guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. b)Dapat memberikan motivasi yang berkesan - Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. -c) Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT, mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam p & p dan tahu kemahiran aplikasi Komputer. Kemahiran guru yang perlu ada : - Kemahiran penyampaian - Kemahiran penilaian - Kemahiran merangsang - Kemahiran pengurusan bilik darjah 4.0 GURU PAKAR Definisi Guru Pakar : - Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran,pengetahuan, dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam p & p. Menyerlahkan diri secara profesionalisme Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.

Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. - Menyerlahkan diri secara profesionalisme - Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. - Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Sahsiah guru pakar : - Sahsiah terpuji - Berketrampilan -Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam - Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar - Role model kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : - Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran - Menjadi pakar rujuk p & p - Bijak mengurus masa, bahan dan sumber - Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar. Hasil kerja : -Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) - Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.

Potensi : - Berwawasan, proaktif, responsif, inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara - Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. 5.0 GURU BERKESAN (EFFECTIVE) Amalan pengajaran-pembelajaran guru yang berkesan bermakna pengajaran guru tersebut di anggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran, menyediakan alat bantu mengajar (ABM), mendalami isi kandungan yang hendak di ajar. mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran, memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh, dapat mengawal kelakuan pelajar,mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. Pengajaranpembelajaran yang berkesan merupakan kebolehan guru itu sendiri untuk mengajar dengan baik dan berkesan dan dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik.

Model awal tentang amalan pengajaran Konsep Sekolah dan Guru Berkesan guru yang berkesan telah dikemukakan oleh Carroll (1963, 1989). Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem Mengikut Caroll (1963), pengajaran pendidikan kearah kecemerlangan yang berkesan di pengaruhi oleh lima seiring dengan slogan membawa sistem faktor, iaitu : sikap (attitude), kebolehan pendidikan ke taraf dunia. untuk memahami pengajaran (ability to understand), ketekunan (perseverance), Ciri guru berkesan : peluang (opportunity) dan pengajaran - Profesional yang berkualiti (Quality of instruction). - Mempamer kekuatan teori Mengikut Carroll lagi, jika sikap pelajar - Kaya ilmu terhadap pelajaran adalah tinggi, ia - Bertindak atas landasan etika kerja mudah untuk memahami pengajaran - Morality yang teguh dan dengan demikian itu pelajar akan - Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti tekun belajar dan akhirnya mudah untuk pengajaran memahami sesuatu konsep dan - Prihatin dengan kehendak murid dan kemahiran. ibu bapa Begitu juga jika pengajaran guru itu - Menilai kekuatan dan kelemahan murid baik maka pelajar akan belajar dengan sekolah mudah. - Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa Slavin (1987, 1994) telah membina - Menampilkan watak terpuji, berimej, model pengajaran berkesan yang peribadi mulia, berwawasan baru, yang memberi penekanan hanya - Taat setia terhadap perkhidmatannya, kepada faktor pengajaran guru sahaja. memartabatkan profesionnya - Menunjukkan kesetiaan kepada Mengikut Slavin (1994) terdapat empat kerajaan, bebas berpendirian faktor yang mempengaruhi pengajaran - Professional dengan PNP di sekolah yang berkesan, iaitu : - Berupaya melahirkan persekolahan A) Kualiti pengajaran (quality of berwatak supaya pelajar mempunyai instruction) ilmu, berpesonaliti sihat dan serba B) kesesuaian aras pengajaran boleh. (appropriate level of instruction), insentif (incentive) C) masa (time).