Anda di halaman 1dari 2

Makanan yang diperbolehkan tetapi dibatasi : 1. Daging ayam, ikan tongkol, banding. 2. Jenis kacang-kacangan dan biji-bijian. 3.

Say ran hija seperti bayam. !. "angka m da, emping, sa#i, k bis. $. Minyak terbatas Min mlah air mineral sebanyak 2%% cc setiap 2 & 3 jam pada siang hari hari dan saat terbang n nt k b ang air kecil pada malam hari ' : 'ayam ( : (mping " : "anas J : Jerohan ) : )tak * : *emak dalam j mlah

ARTHRITIS GOUT (ASAM URAT)

APAKAH ARTHRITIS GOUT ? +enyakit Metabolic ,ta Syndrome klinis dengan gambaran khas +eradangan pada sendi akibat endapan kristal asam sendi ata menyr pai dibiarkan menimb lkan jar m nyeri rat pada dan hebat bila akan dan jari yang bent knya berlanj t

BAGAIMANA TANDA DAN GEJALANYA ? a. 'engkak pada sendi b. c. d. e. /. g. h. "yeri pada sendi Sendi kak ata tegang .emerahan + sing Demam 0asa malas "a/s makan men r n

BAHAN MAKANAN a. b. 4ang boleh diberikan Sem a karbohidrat +rotein he#ani 5 daging ayam +rotein nabati 5 kacangkacangan Sem a b ah-b ahan Min man 5 teh, kopi, min man bersoda 4ang diberikan tidak boleh s s,

ker sakan sendi. PENATALAKSANAN DIET APAKAH PENYEBABNYA ? a. b. c. d. e. -angg an sejak lahir +ola makan tidak sehat +emakaian alkohol )bat analgesik .omplikasi hipertensi dan arterosklerosis ke di retk ata c. d. e. /. a. b. +embatasan p rin .alori ses ai dengan keb t han. 1indarielebiha dan kek rangan gi2i 3inggi karbohidrat 0endah protein 0endah lemak 3inggi cairan c.

+rotein he#ani 5 otak, kald

kerang, par , hati, lim/a, Say ran 5 b ncis, bayam, jam r, kembang kol 6ndikasi diit : +ada penderita -)73 dan bat ginjal asam rat

3anpa alcohol