Anda di halaman 1dari 8

PROGRAM MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS

PERANCANGAN STRATEGIK MBMMBI PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED IBRAHIM PENDAHULUAN Perancangan Strategik MBMMBI Panitia Bahasa Inggeris 2013 dirancang dan akan dilaksanakan sebagai usaha bagi mencapai matlamat dan objektif kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggeris dan ia berlandaskan Falsafah Pelajaran Kebangsaan.Program dan aktiviti selaras dengan visi sekolah iaitu Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang . Sehubungan dengan itu, Panitia Bahasa Inggeris telah membuat perancangan untuk mengaplikasikan matlamat MBMMBI dengan mengambil kira kelemahan, kelebihan, potensi dan peluang penambahbaikan yang sesuai dengan persekitaran dan iklim sekolah. PELAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI MBMMBI PANITIA BAHASA INGGERIS
BIL 1. STRATEGI Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa a) Modul P&P mengikut sukatan dan rancangan pelajaran tahunan. Ting.3 dan 5 Fokus P&P dalam kelas yang terancang dan berperingkat untuk menguasai setiap kemahiran menjawab soalan bahasa Inggeris PMR dan SPM Latih tubi di dalam kelas dan kerja rumah. Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting. 3 dan 5. Jan Sept. Ting.1,2 dan 4. Apr -Julai Ting.3 &5 Peruntukan Panitia untuk mencetak modul-modul P&P terpilih. RM500.00 Semua guru BI Tingkatan 1-5. Pelajar dapat mencapai sekurang-kurangnya gred C (Ting. 3) Atau gred C+ (Ting. dan 5) PELAN TINDAKAN T/JAWAB TEMPOH KOS /SUMBER OUTPUT PELAN KONTIGENSI Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran menjawab soalan bahasa Inggeris akan menghadiri Klinik Bahasa Inggeris yang dikendalikan oleh guru bahasa Inggeris mengikut tingkatan. Kelas dilaksanakan selepas waktu persekolahan biasa CATATAN

Modul P&P dihasilkan oleh JPN dan PPD dengan bantuan guru-guru pakar.

Modul P&P terpilih kemudiannya dicetak untuk kegunaan pelajar.

BIL 2.

STRATEGI Pendekatan P&P yag berkesan dan menarik. a) Aplikasi 8 jenis Peta pemikiran Peta buih Peta buih berganda Peta alir Peta pokok Peta bulatan Peta dakap Peta pelbagai alir Peta titi

PELAN TINDAKAN Fokus P&P dalam kelas yang merangsang daya fikir pelajar. Penyoalan aras tinggi (HOTS). Tricks and Riddles Guru menggalakkan pelajar mengaplikasikan peta pemikiran yang sesuai dalam proses menghasilkan karangan. Pelajar membentangkan hasil tugasan untuk penilaian-kerja kumpulan.

T/JAWAB

TEMPOH

KOS /SUMBER

OUTPUT Pelajar memperoleh kemahiran meghasilkan tugasan secara teratur dan berkualiti serta menambahbaik kemahiran interpersonal masingmasing. Pelajar diharapkan dapat mengingati rumus-rumus tatabahasa dengan lebih baik.

Sepanjang tahun 2013 Ketua panitia Guru mata pelajaran

Peruntukan panitia RM 100- RM 250.00 untuk kos cetakan bahan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PELAN KONTIGENSI Program pengukuhan 8 peta pemikiran dilaksanakan dari masa ke semasa. Program guided writing dilaksanakan bersama mata pelajaran lain .

CATATAN

b) Program Ekspresi Tugasan dalam P & P. 1. Program penulisan berkualiti. 2. Program pengayaan dalam komponen kesusasteraan.

Pelajar didedahkan dengan kaedah menulis/ menjawab tugasan dengan baik dan seterusnya memperolehi hasil tugasan yang baik. Hasil tugasan yang baik akan dipamerkan di papan kenyataan di hadapan bilik SAL.

Ketua Panitia Guru mata pelajaran tingkatan 3, 4 dan 5. Guru mata pelajaran ting. 1 dan 2.

Sepanjang tahun 2013

Peruntukan panitia RM 100- RM 250.00 untuk kos cetakan bahan.

Pelajar (ting. 3 dan 5) dapat menghasilkan karangan yang dapat menarik minat pembaca (arouse the readers interest) Pelajar dapat mengekspresi diri dan menambahbaik kemahiran estetika masing-masing

Tumpuan kepada pelajar sederhana dan baik serta cemerlang.

Taklimat dan pendedahan awal diberikan kepada semua guru. Guna modul yang dibekalkan oleh JPN

Tumpuan dan peluang diberikan kepada semua pelajar. Bahan hasilan pelajar telah dan sedang dipamerkan di hadapan bilik SAL.

BIL 3.

STRATEGI Program Khas Panitia memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris a) Asas Berbahasa 1.A Word/A Sentence A Day 2. Spelling and Dictation 3.Word Search and Word Puzzles 4. Scrabbles 5. Reading galore 6. Vocabulary and General Knowledge Quiz. 7. English Fun Corner. b) Didik Hibur 1. Choral reading 2. Poem Recital (a closed- door competition)

PELAN TINDAKAN

T/JAWAB

TEMPOH

KOS /SUMBER Peruntukan panitiauntuk cetakan bahan dan hadiah penghargaan. RM 250- RM 300.00

OUTPUT

PELAN KONTIGENSI

CATATAN Bahan-bahan telah disediakan. Guru boleh rujuk KP untuk mendapatkan bahan dan panduan penggunaan.

Guru mata pelajaran bertanggungjawab menjalankan aktiviti aktiviti yang disenaraikan mengikut kesediaan dan kesesuaian kelas masingmasing.

Ketua Panitia -menyediakan bahan seperti berikut: a)daftar perkataan b) bahan word puzzles and word search c)bahan bacaan untuk reading galore d) soalan kuiz

Sepanjang tahun 2013

Pelajar diharap dapat menguasai kemahiran asas dalam suasana yang menyelesakan mereka. Pelajar menggunakan peluang yang disediakan sebaik mungkin untuk mengasah bakat dan kemahiran semasa berada di sekolah.

Perkataan ditulis di papan kenyataan yang disediakan. Pelajar menyalin perkataanperkataan tersebut dalam buku khas yang disediakan sendiri.

Lantik pelajar untuk menulis perkataan dan ayat di papan kenyataan.

Guru mata pelajaran untuk setiap tingkatan bertanggungjawab untuk memperbanyakkan bahan tersebut bagi kegunaan kelas masingmasing

Guru menjalankan aktiviti dalam suasana santai dan seronok.

BIL

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

T/JAWAB Guru mata pelajaran

TEMPOH

KOS /SUMBER Peruntukan panitiauntuk cetakan bahan dan hadiah penghargaan.

OUTPUT

PELAN KONTIGENSI

CATATAN

3. Creative writing. (intra-class competition) 4. Cartoon Stripes - fill in the dialogues 5. Book theatre. -introduction to drama and role play. 6. Lost in translation!! -express yourself creatively. (a closed- door competition)

Guru mata pelajaran boleh mendapatkan tajuk/tema penulisan menerusi laman web. Contoh lakaran kartun asal disediakan

Tajuk/tema penulisan adalah mengikut format PMR dan SPM Bagi tingkatan 1,2 dan 4 ,tajuk/tema adalah bebas. Guru mata pelajaran boleh memberikan manamana tajuk/tema yang bersesuaian.

Contoh skrip disediakan.

Guru mata pelajaran melaksanakan aktiviti mengikut konsep adapt and adopt

Sepanjang tahun 2013

RM 250- RM 300.00

Pelajar didedahkan dengan seni lakonan Statik mengikut lenggok dialog yang diberi. Pelajar dapat mengekspresi diri masing-masing.

Pelajar mengalihbahasa perkataan/prasa/ayat/perenggan dari bahasa melayu ke bahasa inggeris.- ikut model lagumerapu mat salleh

BIL

STRATEGI Perkongsian ilmu dan jaringan Guru a)Latihan Dalam Perkhidmatan

PELAN TINDAKAN

T/JAWAB

TEMPOH

KOS /SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTIGENSI

CATATAN

Ketua Panitia Pendedahan kepada pemantapan pedagogi dan pengetahuan berbahasa di kalangan guru. Guru mata pelajaran Sepanjang tahun 2013

b) Profesional Learning Community.

Membincangkan isu-isu dalam pendidikan bahasa Inggeris secara profesional. Medan penyebaran informasi dan penyemai minat kreatif

Ketua panitia

c)Buletin MBI

Guru penasihat persatuan Bahasa Iinggeris Guru pemeriksa kertas PMR dan SPM

d)Guru Berkualiti

Peningkatan kemahiran memeriksa kertas jawapan pelajar.

Disediakan oleh: En Zaidi azman Bin Yaacob KetuaPanitia Bahasa Inggeris SMK Syed Ibrahim 03022013

MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBI)


SMK SYED IBRAHIM MBI PROGRAMME 2013 DOCUMENTATION CHECKLIST
No 1 Programme Pendekatan Modular P&P Tingkatan 3 dan 5 -Penggunaan modul yang dibekalkan oleh JPN Teacher in-Charge Ketua Panitia En Muhd Shariff Bin Hamid Cik Syamimi Bt Musa Pn Aslina Bt Abu Kassim Pn Noor Baity Bt Baharuddin Pn Wan Yati Bt Wan Mohd Cik Nur Adilah Bt Ismail Ketua Panitia Semua guru mata pelajaran Date/Duration April- Oktober 2013/PMR April- November 2013/SPM

Remarks

Pendekatan P&P yang berkesan dan menarik a)Aplikasi 8 peta pemikiran

Januari- pengenalan 8 peta pemikiran Februari-Ogos Aplikasi peta pemikiran dalam P&P Pengenalan kepada HOTS

b) Ekspresi tugasan pelajar - Penulisan -Komponen sastera 3 Program Khas Panitia a) Asas Berbahasa 1.A Word/A Sentence A Day 2. Spelling and Dictation 3.Word Search and Word Puzzles 4. Scrabbles 5. Reading galore 6. Vocabulary and General Knowledge Quiz. 7. English Fun Corner.

Semua guru mata pelajaran

Januari-September 2013 Latihan secara berterusan. Pameran hasilan pelajar di hadapan Bilik SAL

Ketua Panitia Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris lantik pelajar Semua guru mata pelajaran bertanggungjawab memeriksa hasil kerja pelajar Semua guru mata pelajaran Januari- Oktober Januari- September Januari-September Januari-Oktober Februari- September

MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBI)


SMK SYED IBRAHIM MBI PROGRAMME 2013 DOCUMENTATION CHECKLIST
No 3 Programme b) Didik Hibur 1. Choral reading 2. Poem Recital (a closed- door competition) 3. Creative writing. (intra-class competition) 4. Cartoon Stripes - fill in the dialogues 5. Book theatre. -introduction to drama and role play. 6. Lost in translation!! -express yourself creatively. (a closed- door competition) 4 Perkongsian ilmu dan jaringan Guru a)Latihan Dalam Perkhidmatan b) Profesional Learning Community. c)Buletin MBI d)Guru Berkualiti Ketua Panitia & semua guru Ketua Panitia & semua guru Cik Syamimi dan Cik Nur Adilah Pn Wan Yati dan Pn Noor Baity Januari- Oktober/ sekurang-kurangnya 7 kali setahun Februari- Oktober/ sekurang-kurangnya 3 kali setahgun April-Oktober/ sebulan sekali Jun/ Julai/ Ogos Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Ketua panitia Guru mata pelajaran April-Oktober/ sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. April-Oktober/ sebulan sekali Mac- Oktober/ 2 kali sebulan Mac-Oktober/ 2 kali sebulan Mei/Jun April- Oktober Teacher in-Charge Date/Duration

Remarks

Disediakan oleh: En Zaidi azman Bin Yaacob Ketua Panitia Bahasa Inggeris SMK Syed Ibrahim

03022013

Anda mungkin juga menyukai