Anda di halaman 1dari 5

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

“ KUASA PENGGUNA: SATU PENGGUNA, SATU SUARA ”


(07 OGOS 2009 / 16 SYAABAN 1430)
_____________________________________________________________

‫ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ‬
‫ﮜ ﮝﮞ‬

Sidang Jumaat yang dirahmati,

Pada hari Jumaat yang berkat ini marilah kita tingkatkan ketaqwaan kepada
Allah s.w.t dengan mengerjakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan
segala larangan-Nya. Mudah- mudahan kita berbahagia di dunia dan di
akhirat. Sempena dengan sambutan Hari Pengguna Malaysia 2009 mimbar
akan membicarakan khutbah bertajuk “ Kuasa Pengguna : Satu Pengguna,
Satu Suara.”

1
Sidang Jumaat yang dirahmati,

Islam mewajibkan umatnya bersaudara. Hidup saling membantu demi


kebahagian bersama. Adalah berdosa dan berkelakuan zalim jika seorang
muslim menyakiti dan menganiaya seorang muslim yang lain dalam apa
bidang sekalipun terutamanya dalam urusan jual beli dan sewa menyewa.
Islam telah menetapkan hukum syarak yang jelas dalam muamalat seperti
urusan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai dan
sebagainya. Bagi menjaga kebajikan dan mewujudkan keharmonian di
antara pengguna dan pengusaha. Selari dengan kehendak hukum syarak,
maka Islam memang mengharamkan sebarang bentuk eksploitasi dan
penindasan seperti riba, judi, menipu dan sebagainya. Ini berdasarkan firman
Allah s.w.t melalui surah Al-Mutaffiffin ayat 1-5:

‫ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯟﯥﯥﯥﯥ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯥﯥﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ‬
Maksudnya: “Kecelakaan besar bagi orang yang curang (dalam
timbangan dan sukatan). Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari
orang lain mereka mengambilnya dengan cukup, Dan (sebaliknya) apabila
mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi
Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan (hidup
semula sesudah mati)?.Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-
haranya).”

Namun apa yang mendukacitakan ialah berleluasanya kegiatan sesetengah


pengusaha dan peniaga yang mengamalkan budaya berdosa menipu
pengguna. Antaranya ada yang ditipu timbangan dan ukuran, ada yang
diperdaya dengan harga yang dipropaganda harga murah tetapi sebenarnya
mahal, ada yang ditipu dengan barangan tiruan dan ada yang terjebak
dengan barangan dan perkhidmatan yang tidak halal dan ada juga yang
terperangkap dengan janji palsu along dan skim cepat kaya. Dalam tahun

2
2008 kerajaan telah menerima sebanyak 10,720 aduan dengan pelbagai isu
dan masalah yang menimpa pengguna. Ribuan aduan juga dilaporkan oleh
persatuan-persatuan pengguna di seluruh negara.

Sidang Jumaat yang dirahmati,

Kadang kala kita mengeluh dan marah apabila menyedari kita ditipu oleh
peniaga. Sebagai pengguna atau pembeli, kita mempunyai hak yang perlu
dipertahankan. Di antara hak-hak tersebut ialah pertama, mempastikan
barangan kegunaan yang dibeli adalah suci dan halal. Kedua, mempastikan
barangan dan perkhidmatan yang dibeli adalah tulen dan berkualiti. Ketiga,
mempastikan harga yang dibayar adalah harga sebenar dan berpatutan.

Bagi mempastikan hak-hak kita sebagai pembeli dan pengguna dapat


dilindungi, maka kita hendaklah menjadi pengguna yang bijak. Bijak dalam
erti kata tidak dapat dieksploitasi oleh pengusaha dan penjual. Bijak memilih
penjual yang boleh dipercayai dan bijak memilih barangan dan
perkhidmatan yang suci, hala dan berkualiti. Sesungguhnya untung rugi
nasib pembeli dan pengguna adalah terletak di tangan kita sendiri. Jika kita
prihatin, berhemah dan waras dalam mendapatkan barangan dan
perkhidmatan maka terjaminlah kehidupan kita.

Sidang Jumaat yang dirahmati,

Dalam usaha mengaut keuntungan besar dan menjadi orang kaya cepat,
maka terdapat peniaga menjadikan pembeli sebagai mangsa. Kita amat sedih
jika mangsa itu adalah orang miskin dan kumpulan daif yang lain. Oleh itu,
para pembeli dan pengguna perlu sedar bahawa sikap tidak kisah terhadap
barangan dan perkhidmatan yang dibeli akan merugikan pengguna sendiri.

3
Para pengguna akan terus menjadi mangsa eksploitasi peniaga yang rakus,
terpaksa membayar lebih daripada harga sebenar atau mungkin mendapat
barangan yang tidak berkualiti dan mungkin juga akan menggunakan
barangan dan perkhidmatan yang tidak halal.

Justeru itu, mimbar menyeru marilah kita menjadi pengguna yang


prihatin dan bijak dengan langkah-langkah berikut ;

Pertama : Setiap pengguna perlu mendapatkan maklumat dan


pengetahuan yang secukupnya mengenai barangan
dan perkhidmatan yang akan dibeli.
Kedua : Para pengguna perlu membuat pengaduan terhadap
peniaga-peniaga yang didapati menipu dan menindas
Ketiga : Para pengguna patut memilih premis perniagaan yang
dipercayati amanah.
Keempat : Pihak berwajib hendaklah sentiasa membuat pemantauan
dan penguatkuasaan ke atas pusat-pusat perniagaan
secara integriti dan bertanggungjawab.

ِ‫شيْطَانِ ال ّر ِجيْم‬
ّ ‫أَعُ ْوذُ بِالِ مِنَ ال‬
‫ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ‬
Maksudnya: Wahai orang yang beriman! Mahukah aku tunjukkan sesuatu
perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak
terperi sakitnya? ( Surah al- Saf:10)

4
5

Anda mungkin juga menyukai