Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN G Borang Instrumen Pemerhatian Sebelum Kaedah Intervensi Diperkenalkan Bil Item-item pemerhatian Adakah murid- murid berminat

untuk menyertai 1 aktiviti seni yang diperkenalkan oleh pengkaji? Adakah terdapat tingkah 2 laku positif pada diri murid- murid? Ya, terdapat beberapa tingkah laku positif dalam pengajaran aktiviti ini antaranya murid- murid menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap penerangan yang diberikan, murid-murid tidak membuat bising serta memberikan kerjasama kepada pengkaji. Adakah murid faham 3 mengenai aktiviti yang sedang berlangsung di dalam kelas? Adakah murid dapat 4 menghasilkan bingkai gambar dengan ukuran yang tepat? Semua murid faham tentang aktiviti yang sedang berlangsung. Mereka telah didedahkan dengan aktiviti menghasilkan kolaj pada pengajaran seni sebelum ini. Tidak, kerana ada beberapa murid tidak tahu mengaplikasikan pembaris sebagai alat pengukuran. Oleh itu, terdapat beberapa bingkai gambar yang tidak betul ukurannya serta rosak. Adakah murid dapat 5 menghasilkan corak teknik kolaj sebagai hiasan bingkai gambar? Ya. Terdapat enam daripada 12 orang pelajar yang dapat menghasilkan corak teknik kolaj berikutan terdapat beberapa murid lain menumpukan perhatian Ya Tidak Refleksi penyelidik Pengkaji mendapati semua murid di dalam kelas ini mempunyai minat dan menyukai aktiviti seni yang telah diperkenalkan.

sepenuhnya terhadap aktiviti membina bingkai gambar. Adakah murid faham 6 mengenai proses pelaksanaan bingkai gambar? Oleh kerana tidak tahu menggunakan pembaris sebagai alat pengukuran, maka pengkaji mengklasifikasikan proses pelaksanaan membina bingkai gambar tidak dapat difahami oleh murid tahun 5 Abu Hurairah. Adakah murid mengambil 7 masa yang lama untuk menghasilkan bingkai gambar? Ya, terdapat enam orang murid dalam kelas tersebut mengambil masa yang telalu lama untuk menghasilkan bingkai gambar sehinggakan aktiviti menghias bingkai dengan corak teknik kolaj tidak dapat diteruskan kerana mereka menghabiskan masa dengan membina bingkai gambar sahaja. Adakah murid dapat 8 menyiapkan bingkai gambar dan corak hiasan teknik kolaj semasa tempoh Pengajaran dan Pembelajaran? Murid tidak dapat menyiapkan bingkai gambar dan hiasan corak teknik kolaj dalam tempoh pengajaran kerana mereka menggunakan masa yang lama dalam membina bingkai gambar. Oleh itu pengkaji telah membuat keputusan untuk mencari kaedah yang paling berkesan dalam membantu murid menyiapkan bingkai gambar tersebut.

LAMPIRAN H Borang Instrumen Pemerhatian Selepas Kaedah Intervensi Diperkenalkan Bil Item-item pemerhatian Adakah murid- murid berminat untuk menyertai 1 aktiviti seni yang diperkenalkan oleh pengkaji? Adakah terdapat tingkah 2 laku positif pada diri murid- murid? Ya, terdapat beberapa tingkah laku positif dalam pengajaran aktiviti ini antaranya murid- murid menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap penerangan yang diberikan, murid-murid tidak membuat bising serta memberikan kerjasama kepada pengkaji. Adakah murid faham 3 mengenai aktiviti yang sedang berlangsung di dalam kelas? Adakah murid dapat 4 menghasilkan bingkai gambar dengan ukuran yang tepat? Semua murid faham tentang aktiviti yang sedang berlangsung. Mereka telah didedahkan dengan aktiviti menghasilkan kolaj pada pengajaran seni sebelum ini. Ya, kerana ada beberapa murid mula memahami dalam mengaplikasikan pemidang tetingkap sebagai alat pengukuran. Oleh itu, terdapat beberapa bingkai gambaryang kemas dan tepat potongannya dapat dibuat. Adakah murid dapat 5 menghasilkan corak teknik kolaj sebagai hiasan Ya. Terdapat semua pelajar dapat menghasilkan corak teknik kolaj berikutan mereka menggunakan Ya Tidak Refleksi penyelidik Pengkaji mendapati semua murid di dalam kelas ini mempunyai minat dan menyukai aktiviti seni yang telah diperkenalkan.

bingkai gambar?

pemdidang tetingkap ini sebagai alat untuk membantu pelajar membina binaan bingkai gambar

Adakah murid faham 6 mengenai proses pelaksanaan bingkai gambar? Adakah murid mengambil 7 masa yang lama untuk menghasilkan bingkai gambar? Adakah murid dapat 8 menyiapkan bingkai gambar dan corak hiasan teknik kolaj semasa tempoh Pengajaran dan Pembelajaran?

Murid dapat mengaplikasikan alat pemidang tetingkap dengan hanya tiga proses iaitu tekap, lakar dan gunting

Selepas alat intervensi dikenalkan. Semua murid yang lemah seramai enam orang tadi tidak lagi mengambil masa yang lama dalam membina rekaan bingkai gambar. Murid dapat menyiapkan bingkai gambar dan hiasan corak teknik kolaj dalam tempoh pengajaran kerana mereka tidak menggunakan masa yang lama dalam membina bingkai gambar. Oleh itu pengkaji telah membuat keputusan yang plaing sesuai dalam memperkenalkan kaedah yang paling berkesan dalam membantu murid menyiapkan bingkai gambar tersebut.