LAPORAN MANAJERIAL BEBEK SUPER LAPORAN PENJUALAN ANGGARAN REALISASI xx xx xx xx

JENIS Makanan Minuman

SELISIH xx xx

TOTAL

xx

xx

xx

BEBEK SUPER LAPORAN PENJUALAN MAKANAN JENIS BAHAN POKOK ANGGARAN REALISASI Bebek Goreng xx xx Ayam Goreng xx xx Rempela ati xx xx Ceker dan kepala xx xx TOTAL xx xx

SELISIH xx xx xx xx xx

BEBEK SUPER LAPORAN PENJUALAN MINUMAN JENIS MAKANAN RINGAN ANGGARAN REALISASI Teh (dingin /panas) xx xx Jeruk (dingin / panas) xx xx emon tea xx xx !us buah xx xx "s #ampur xx xx $o%t drink xx xx TOTAL xx xx

SELISIH xx xx xx xx xx xx xx

BEBEK SUPER

JENIS Makanan Minuman

LAPORAN PEMBELIAN ANGGARAN REALISASI xx xx xx xx

SELISIH xx xx

TOTAL

xx

xx

xx

BEBEK SUPER LAPORAN PEMBELIAN MAKANAN JENIS BAHAN POKOK ANGGARAN REALISASI Bebek potong xx xx Ayam potong xx xx Jeroan (rempela ati) xx xx Ceker dan kepala xx xx TOTAL xx xx

SELISIH xx xx xx xx xx

BEBEK SUPER LAPORAN PEMBELIAN MINUMAN JENIS MAKANAN RINGAN ANGGARAN REALISASI "s batu xx xx !eruk xx xx teh xx xx Buah&buahan xx xx $o%t drink xx xx susu xx xx TOTAL xx xx

SELISIH xx xx xx xx xx xx xx

pembeli

pelayan

kasir A

koki

manager B
nota pembayaran

mulai

memberi menu

A
#antatan pesanan

#atatan pesanan

duduk
men#atat pesanan
memilih pesanan #atatan pesanan

pesanan di proses

!urnal pen!ualan

menerima pesanan

A
menghitung harga pesanan

pesanan !adi

selesai

membayar pesanan

memberikan pesanan ke pelanggan nota pembayaran

B
nota pembayaran

B

selesai