Anda di halaman 1dari 13

BAB 1 MEMBENTUK

TETULANG KELULI
TETULANG BAR DAN FABRIK
Saiz Bar Ø:
- 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm,
20mm, 25mm, 32mm, dan 40mm.
Panjang Bar :
- 12 mm

Saiz Bar
MEMOTONG DAN
MEMBENGKOK
 PROSEDUR:
2) Mentafsir plan tetulang
3) Mengisi Jadual Bentuk
4) Memotong tetulang
5) Membengkok tetulang
MENTAFSIR PLAN TETULANG

Simbol Tetulang :

3) Y - Keluli Tegangan Tinggi


4) R - Keluli Lembut
5) X - Lain-lain gred tetulang yang
dijelaskan dalam dokumen
kontrak.
Penerangan penulisan dalam
plan:
Contoh :
2Y12 01

R603-200

2Y12 02
MENGISI JADUAL BENTUK

 CONTOH JADUAL BENTUK


 Diisi oleh Jurutera Struktur
 Jadual Bentuk memberi penerangan
yang lengkap dan panduan mengenai
pekerjaan membengkok keluli.
 Ia juga digunakan untuk
mendapatkan anggaran kuantiti,
berat dan juga jenis keluli bar yang
diperlukan.
MEMOTONG DAN
MEMBENGKOK
PERKARA YANG PERLU DIAMBIL
PERHATIAN SEMASA KERJA
MEMOTONG DAN MEMBENGKOK
TETULANG DIJALANKAN:
2) Keluli mestilah bersih dari minyak
dan gris serta bebas dari habuk.
3) Keluli mestilah dipotong dan
dibengkok mengikut kehendak Jadual
Bentuk yang disediakan
4) Pemotongan dan bengkokan tetulang
hendaklah mematuhi piawaian
PERALATAN/MESIN UNTUK
MEMOTONG
PERALATAN/MESIN UNTUK
MEMBENGKOK
UKURAN BENGKOK DAN
CANGKUK (PEMBASIAN)
Tugasan Berkumpulan Bab 1
 Dapatkan plan lukisan tetulang (pilih
satu) :
1) Ground Beam Layout Plan
2) Upper Beam Layout Plan
3) Roof Beam Layout Plan
Arahan : Isi dan lengkapkan Jadual
Bentuk
Tetulang berdasarkan Plan
Lukisan
Tetulang yang dipilih.
HANTAR : 2 MAC 2009 ( ISNIN)