Anda di halaman 1dari 81

TOPIC 1 penaakulan moral DAN TEORI ETIKA 1.0 PENGENALAN 1.1 penaakulan moral DAN TEORI ETIKA 1.1.

1 Maksud Etika 1.1.2 Maksud Etika Perniagaan 1.1.3 Maksud Etika Profesional 1.1.4 Mengapa Perniagaan Sekiranya etika? 1.1.5 Pembentukan Etika Individu 1.3 PRINSIP ETIKA 1.2 normatif FALSAFAH DAN relativisme etika 1.3 PRINSIP ETIKA 1.3.1 Undang-undang Kekal 1.3.2 klasik teleologikal Teori Etika: utilitarianisme 1.3.3 klasik Deontological Teori Etika: Universalisme 1.3.4 Teori Keadilan Edaran 1.3.5 Teori Liberty peribadi 1.4 KESIMPULAN ON FALSAFAH normatif SEBAGAI ASAS BAGI PILIHAN MORAL 1.4.1 Peraturan Emas 1.4.2 Hak Kantian RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIC 2 BERKEPENTINGAN HUBUNGAN 2.0 PENGENALAN 2.1 KONSEP BERKEPENTINGAN 2.1.1 Pengkelasan Pemegang Kepentingan 2.1.2 Sokongan untuk Konsep pihak berkepentingan yang 2.2 PENGURUSAN PIHAK BERKEPENTINGAN 2.2.1 Mengenal pasti Berkepentingan Relevan Firma itu 2.2.2 Pemegang Kuasa 2.2.3 Pemegang Kesahtarafan 2.2.4 Pemegang Segera 2.3 TANGGUNGJAWAB FIRMA TERHADAP KEPERLUAN 2.4 MENGURUS BERKEPENTINGAN HUBUNGAN RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIK 3 SIFAT ETIKA DALAM PERNIAGAAN MODEN 3.0 PENGENALAN 3.1 MASALAH ETIKA SEBAGAI MASALAH PENGURUSAN 3.2 CIRI-CIRI MASALAH ETIKA DALAM PENGURUSAN 3.2.1 Keputusan yang beretika Adakah Extended Akibat 3.2.2 Keputusan yang beretika Ada Alternatif Pelbagai 3.2.3 Keputusan yang beretika Ada Hasil Campuran

3.2.4 Keputusan yang beretika Mempunyai Akibat Pasti 3.2.5 Keputusan yang beretika Ada Implikasi peribadi 3.3 CONTOH MASALAH ETIKA DALAM PENGURUSAN 3.4 ANALISIS MASALAH ETIKA DALAM PENGURUSAN 3.5 ETIKA DALAM ISLAM 3.5.1 Pesanan Universal 3.5.2 Syariah 3.5.3 Perniagaan dan Perdagangan 3.5.4 Ajaran mengenai Amalan Ekonomi 3.5.5 The Kewajipan Takwa 3.5.6 Kesimpulan RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIC 4 ETIKA PENGURUSAN DAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 4.0 PENGENALAN 4.1 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 4.2 UNDANG-UNDANG SEBAGAI PANDUAN PILIHAN MORAL 4.3 CONTOH SATU PILIHAN MORAL 4.4 UNDANG-UNDANG AS PERTIMBANGAN MORAL GABUNGAN 4.5 DEFINISI UNDANG-UNDANG 4.6 HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG DAN STANDARD MORAL 4.7 PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 4.7.1 Proses Individu 4.7.2 Proses Kumpulan 4.7.3 Proses Sosial 4.7.4 Proses Politik 4.8 KESIMPULAN TENTANG KEDAULATAN UNDANG SEBAGAI ASAS BAGI PILIHAN MORAL RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIC 5 PENDEKATAN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN PERLAKUAN ETIKA 5.0 PENGENALAN 5.1 MENINGKATKAN IKLIM ETIKA DALAM ORGANISASI 5.1.1 Kod Etika 5.1.2 Ombudsman Jawatan 5.1.3 Etika Hotline 5.1.4 Latihan Etika 5.2 PUNCA STRUKTUR OF PERLAKUAN TIDAK BERETIKA 5.3 PENYELESAIAN KEPADA STRUKTUR PUNCA DARI PERLAKUAN TIDAK BERETIKA 5.4 TANGGUNGJAWAB ETIKA PENGURUSAN RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIC 6 TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN ORGANISASI

6.0 PENGENALAN 6.1 PANDANGAN SEJARAH TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.1.1 Era Keusahawanan 6.1.2 Era Kemelesetan 6.1.3 Era Sosial 6.2 KAWASAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.3 HUJAH ATAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.4 PENDEKATAN ORGANISASI UNTUK TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.5 KERAJAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.6 BAGAIMANA KERAJAAN pengaruh ORGANISASI 6.7 BAGAIMANA ORGANISASI MEMPENGARUHI KERAJAAN 6.8 MENGURUS TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.9 MENILAI TANGGUNGJAWAB SOSIAL 6.9.1 Audit Sosial RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIC 7 URUS KORPORAT 7.0 PENGENALAN 7.1 APAKAH TADBIR KORPORAT? 7.1.1 Komponen Tadbir Urus Korporat 7.2 PERSPEKTIF TADBIR KORPORAT 7.3 TADBIR KORPORAT BERURUSAN DENGAN PENGURUSAN TOP 7.4 KENAPA BELAJAR URUS KORPORAT? 7.5 KOD TADBIR URUS KORPORAT 7.6 MASA DEPAN tadbir urus korporat RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIK 8 THE DIMENSI MORAL YANG SISTEM EKONOMI 8.0 PENGENALAN 8.1 SISTEM EKONOMI 8.2 PEKERJAAN DAN GAJI 8.2.1 Hak Moral untuk Pekerjaan 8.2.2 Fair Hiring Amalan 8.2.3 Tindakan afirmatif dan Rawatan Keutamaan 8.2.4 Upah 8.2.5 Gaji Sama Kerja Sama 8.2.6 Gaji Sama Kerja setanding 8.2.7 Bahagian Pulangan ke atas Sumber 8.3 KEDUDUKAN DAN PENARAFAN 8.4 IMPLIKASI ETIKA BAGI PENILAIAN PRESTASI RINGKASAN SYARAT UTAMA

TOPIC 9 PEKERJA DAN TEMPAT KERJA 9.0 PENGENALAN KANAN 9.1 MENGENAI PEKERJA UNTUK PRIVASI 9.2 BAHAN PENDERAAN 9.3 PEKERJA menyalahgunakan RINGKASAN SYARAT UTAMA TOPIC 10 KESETIAAN KEPADA SYARIKAT 10.0 PENGENALAN 10.1 APA KESETIAAN BERMAKNA 10.2 Pemberi Maklumat 10.2.1 Dalaman Whistle-blowing 10.2.2 Luar Whistle-blowing 10.3 THE KESUSILAAN untuk menamatkan PEMBERITAHUAN-peniup 10.4 KESETIAAN WAJAR RINGKASAN SYARAT UTAMA RUJUKAN

.1 penaakulan moral DAN TEORI ETIKA Adakah anda tahu bahawa masalah etika yang benar-benar kompleks apabila ia datang kepada pengurusan sesebuah organisasi? Masalah-masalah ini adalah kompleks kerana ciri-ciri berikut mengaitkan (yang akan dihuraikan lebih lanjut dalam Topik 3): akibat Extended pelbagai alternatif hasil yang bercampur-campur kejadian yang tidak menentu implikasi peribadi Masalah etika juga meluas kerana pengurus membuat keputusan dan mengambil tindakan yang memberi kesan kepada orang lain. Keputusan dan tindakan pengurusan perlu ditangani dan memerlukan sedikit analisis moral apabila: Ia memberi kesan negatif kepada orang lain, atau Ia membahayakan atau menyakitkan orang lain dengan cara yang di luar kawalan masingmasing Dalam seksyen yang berikut, anda akan diberi definisi etika, etika perniagaan dan etika profesional. Anda juga akan mengetahui mengapa perniagaan perlu menjadi etika dan pembentukan etika individu.
.1.1 Maksud Etika Apakah etika? Etika umumnya boleh ditakrifkan sebagai prinsip-prinsip tingkah laku moral yang diterima individu. Etika juga bermakna kepercayaan peribadi individu tentang tingkah laku yang betul dan salah. Walaupun definisi mudah ini berkomunikasi intipati etika, tiga implikasi mewajarkan pertimbangan: Etika individu tertentu. Rakyat mempunyai etika, manakala organisasi tidak mempunyai ia; Apa yang membentuk tingkah laku beretika boleh berbeza-beza dari seorang ke seorang yang lain; dan Etika adalah relatif, ia tidak mutlak. Ini bermakna bahawa walaupun apa yang dikatakan kelakuan beretika adalah di mata penonton, ia biasanya sesuai dengan norma-norma sosial secara umumnya boleh diterima.

1.1.2 Maksud Etika Perniagaan Walaupun etika merujuk kepada konsep betul dan salah (Lawrence & Weber, 2011), etika perniagaan merujuk kepada aplikasi nilai-nilai etika dan idea mengenai isu-isu yang timbul

dalam konteks perniagaan. Ia tidak berbeza daripada etika secara umum. Sebagai contoh, jika kita menganggap berbohong kepada tidak beretika, maka sesiapa sahaja dalam perniagaan yang terletak kira-kira produk atau prestasi kewangan syarikat kepada pihak-pihak berkepentingan beliau bertindak secara tidak beretika juga.
.1.3 Maksud Etika Profesional Adakah anda tahu apa etika profesional adalah? Mari kita rujuk di bawah untuk mengetahui maknanya. Profesional etika menunjukkan nilai-nilai moral bahawa sekumpulan orang yang sama dilatih membangunkan mengawal prestasi tugas mereka atau penggunaan sumber. Orang mendalami kaedah-kaedah dan nilai-nilai budaya profesional mereka hanya kerana mereka orang-orang dalam masyarakat mereka. Mereka reflexively mematuhi peraturan dan nilai-nilai profesional apabila membuat keputusan mengenai bagaimana untuk bertindak. Sesetengah organisasi mempunyai banyak kumpulan pekerja profesional seperti jururawat, peguam, penyelidik, doktor dan akauntan, tingkah laku yang dikawal oleh etika profesional. Etika profesional membantu untuk membentuk budaya organisasi dan menentukan nilai-nilai ahli-ahlinya dalam urusan mereka dengan pihak-pihak berkepentingan yang lain. Kumpulan yang paling profesional yang dibenarkan untuk menguatkuasakan standard etika profesion mereka. Kumpulan profesional, seperti doktor dan peguam, boleh dilarang daripada mengamalkan jika mereka melanggar peraturan profesional mereka. 1.1.4 Mengapa Perniagaan Sekiranya etika? Etika memainkan peranan penting dalam perniagaan kerana ia diperlukan dalam apa-apa tingkah laku perniagaan. Perniagaan perlu etika bagi kedua-dua sebab utama: Pengaruh besar ke atas Alam Sekitar dan Pihak Berkepentingan Tindakan perniagaan boleh memberi kesan kepada alam semula jadi dan pelbagai pihak berkepentingan organisasi seperti pelanggan, pekerja dan masyarakat. Sejak perniagaan boleh mempunyai pengaruh yang besar terhadap pihak-pihak berkepentingan, organisasi perlu bertanggungjawab dan beretika dalam segala tindakan. Meningkatkan Prestasi Perniagaan Etika perniagaan meningkatkan prestasi perniagaan organisasi. Perniagaan mengakui bahawa tindakan beretika langsung boleh menjejaskan garis bawah organisasi mereka (Lawrence & Weber, 2011). Sebaliknya, yang tidak beretika boleh memberi kesan yang buruk kepada organisasi seperti yang ditunjukkan di bawah. Satu kajian yang dijalankan oleh University of Washington mendapati bahawa syarikat-syarikat yang telah nyata maklumat perakaunan mereka kehilangan 41 peratus daripada nilai pasaran mereka selepas perbuatan jahat mereka ditemui. Ini adalah kerana syarikat-syarikat yang tidak jujur cenderung untuk

kehilangan pelanggan mereka dan menghadapi kos pembiayaan yang lebih tinggi. Sumber: Institut Etika Global (2006)

1.1.5 Pembentukan Etika Individu Apa yang membuatkan sesetengah individu beretika dan ada yang tidak beretika? Mengapa beberapa orang yang jujur, manakala yang lain adalah tidak jujur? Pelbagai faktor yang memainkan peranan penting dalam pembentukan etika individu, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1: Rajah Rajah 1.1: Faktor-faktor yang membentuk etika individu Pengaruh Keluarga Individu mula membentuk standard etika mereka sejak zaman kanak-kanak mereka sebagai tindak balas kepada persepsi mereka terhadap tingkah laku ibu bapa mereka. Kanak-kanak adalah lebih cenderung untuk menerima pakai standard etika yang tinggi jika mereka melihat bahawa ahli-ahli keluarga mereka mematuhi standard yang tinggi (seperti yang benar) dan jika mereka menerima ganjaran untuk mematutkan, dan hukuman kerana tidak mematuhi untuk piawaian ini. Walau bagaimanapun, jika ahli keluarga yang terlibat dalam tingkah laku yang tidak beretika (seperti yang tidak benar) dan membenarkan anak-anak mereka untuk melakukan perkara yang sama, maka kedua adalah berkemungkinan untuk membangunkan standard etika yang lebih rendah. Pengaruh rakan sebaya Apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, mereka dipengaruhi oleh rakan-rakan dengan siapa mereka berinteraksi setiap hari. Sebagai contoh, jika rakan-rakan kanak-kanak terlibat dalam mencuri, vandalisme atau penyalahgunaan dadah, kanak-kanak juga boleh membuat keputusan untuk melakukan perkara yang sama. Sebaliknya, jika rakan-rakan kanakkanak itu mempunyai standard etika yang tinggi dan menolak tingkah laku yang berkata, dia mungkin akan menerima pakai piawaian ini. Pengalaman Hidup Berpuluh-puluh peristiwa-peristiwa penting, kedua-dua positif dan negatif, bentuk kehidupan manusia dan mempengaruhi kepercayaan etika dan tingkah laku. Peristiwa-peristiwa ini adalah sebahagian daripada membesar dan matang. Sebagai contoh, seseorang yang mencuri sesuatu dan tidak terperangkap mungkin merasa ada penyesalan dan terus mencuri. Walau bagaimanapun, orang yang ditangkap mencuri mungkin merasa bersalah cukup untuk mengubah etika dan membuat ia satu titik untuk tidak mencuri pada masa hadapan. Nilai-nilai Peribadi dan Akhlak Nilai-nilai dan akhlak juga mempengaruhi etika seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang meletakkan keuntungan kewangan dan kemajuan peribadi sebagai keutamaan akan mengguna pakai kod etika peribadi yang menggalakkan mengejar kekayaan. Oleh itu, dia boleh menjadi kejam dalam usaha untuk mendapat ganjaran ini tanpa mengira

kos kepada orang lain. Seseorang yang memberi keutamaan kepada keluarganya akan menerima pakai standard etika yang berbeza. Faktor-faktor keadaan Penentu akhir etika individu adalah faktor keadaan. Kadang-kadang, orang yang tidak disangka-sangka mendapati diri mereka dalam situasi yang menyebabkan mereka untuk bertindak terhadap penghakiman mereka lebih baik. Sebagai contoh, beberapa orang-orang yang menipu pada akaun perbelanjaan mereka berbuat demikian kerana masalah kewangan peribadi. Walaupun ini tidak membenarkan kecurangan mereka, ia tidak memberi sedikit konteks untuk memahami mengapa orang kadang-kadang boleh berkelakuan tidak beretika jika mereka tidak mempunyai pilihan lain. 1.3 PRINSIP ETIKA Pengiktirafan sejagat bahawa kita berhutang sesuatu kepada orang-orang lain di dalam masyarakat kita, dan kita terikat dengan konsep betul dan salah dalam tingkah laku kita untuk orang-orang, telah dibuat operasi. Kita perlu mewujudkan beberapa kaedah analisis yang konsisten mengklasifikasikan tindakan kita sebagai "betul" atau "salah". Jika kita tidak boleh, ia bukan kerana kekurangan cuba. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sejarah intelektual sejak 2,400 tahun yang lalu dipenuhi dengan cubaan untuk mewajarkan standard moral dan mewujudkan sistem etika. Tiada ia adalah sempurna tetapi terdapat sekurangkurangnya lima sistem utama yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan keputusan pengurusan. Rajah 1.2 menunjukkan lima sistem utama. Rajah 1.2: Lima sistem utama yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan keputusan pengurusan Mari kita lihat penjelasan disediakan untuk sistem ini dalam bahagian-bahagian berikut. 1.2 normatif FALSAFAH DAN relativisme etika Penaakulan moral memerlukan pemahaman falsafah normatif. Falsafah ialah kajian pemikiran dan tingkah laku. Oleh itu, falsafah normatif adalah kajian pemikiran dan tingkah laku yang betul, iaitu, bagaimana kita harus bertindak. Falsafah normatif telah melihat isu falsafah normatif lebih daripada 2,400 tahun yang lalu; sejak zaman Plato. Mereka telah cuba untuk mewujudkan satu proses pemikiran logik berdasarkan prinsip yang tidak dapat dinafikan yang akan menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu dilabelkan sebagai berikut: "Betul" atau "Salah", atau "Baik" atau "jahat"; atau "Adil" atau "tidak adil".

Isu seterusnya yang perlu ditangani dalam huraian ini teknik penaakulan moral berkenaan relativisme etika. Persoalannya di sini adalah sangat asas. Prinsip-prinsip sejagat apabila terdapat objektif yang mana satu boleh membina sebuah sistem etika kepercayaan yang terpakai kepada semua kumpulan, dalam semua budaya dan pada setiap masa? Standard moral tingkah laku berbeza di antara kumpulan dalam suatu kebudayaan, antara budaya dan antara masa. Ini adalah jelas. Sebagai contoh, dalam kontemporari Malaysia, standard moral untuk membuat keputusan mengenai keselamatan produk berbeza antara pemimpin kumpulan kepentingan pengguna dan eksekutif syarikat-syarikat perindustrian utama. Ia juga berkemungkinan bahawa piawaian ini keselamatan produk akan berbeza lebih besar di antara Malaysia dan Amerika Syarikat, atau di antara tempoh yang kontemporari dan abad ke-19.
1.3 PRINSIP ETIKA Pengiktirafan sejagat bahawa kita berhutang sesuatu kepada orang-orang lain di dalam masyarakat kita, dan kita terikat dengan konsep betul dan salah dalam tingkah laku kita untuk orang-orang, telah dibuat operasi. Kita perlu mewujudkan beberapa kaedah analisis yang konsisten mengklasifikasikan tindakan kita sebagai "betul" atau "salah". Jika kita tidak boleh, ia bukan kerana kekurangan cuba. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sejarah intelektual sejak 2,400 tahun yang lalu dipenuhi dengan cubaan untuk mewajarkan standard moral dan mewujudkan sistem etika. Tiada ia adalah sempurna tetapi terdapat sekurang-kurangnya lima sistem utama yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan keputusan pengurusan. Rajah 1.2 menunjukkan lima sistem utama. Rajah 1.2: Lima sistem utama yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan keputusan pengurusan Mari kita lihat penjelasan disediakan untuk sistem ini dalam bahagian-bahagian berikut. 1.3.1 Undang-undang Kekal Ramai pemimpin agama dan beberapa ahli-ahli falsafah seperti Thomas Aquinas dan Thomas Jefferson percaya bahawa terdapat Undang-undang Kekal (juga dikenali sebagai "undang-undang semula jadi") dimasukkan dalam fikiran Allah. Undang-undang ini adalah jelas dalam keadaan semula jadi dan mendedahkan dalam "Kitab Suci". Ia akan segera jelas kepada mana-mana lelaki atau perempuan yang akan mengambil masa untuk mengkaji sama ada sifat atau kitab. Thomas Jefferson, pertama humanis sekular, percaya bahawa kebenaran undang-undang ini adalah "jelas." Dalam frasa yang terkenal yang ditunjukkan di bawah, hak adalah "tidak terpisah" dan tugas dengan mudah boleh diperolehi daripada hak-hak ini. Jika orang mempunyai hak untuk "kehidupan, kebebasan dan mengejar kebahagiaan", maka mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan hak yang sama kepada orang lain. Pemimpin agama

cenderung untuk menekankan sumber mendedahkan kebenaran lebih daripada sifat alasan. Walau bagaimanapun, mereka juga percaya bahawa keadaan undang-undang adalah tidak berubah, dan yang hak dan tanggungjawab adalah jelas: jika kita sayangi, maka kita perlu mengasihi orang lain. Ini pertukaran timbal balik dirumuskan dalam teologi Kristian dengan Peraturan Emas: Adakah kepada orang lain seperti anda mahu orang lain lakukan kepada kamu. Apa yang salah dengan Undang-undang Kekal atau Undang-undang Asli (ditafsirkan oleh sama ada pemimpin-pemimpin agama atau falsafah normatif) menjadi asas untuk sistem etika dalam pengurusan? Tiada apa-apa, kecuali bilangan tafsiran. Tiada dua teori Undang-undang Asli dan sangat sedikit penulispenulis agama telah dapat bersetuju dengan peruntukan yang tepat kebenaran didedahkan atau alasan. Setiap agama menyediakan standard moral untuk ahli-ahli mereka dan ramai daripada ahli-ahli mematuhi piawaian dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, piawaian berbeza antara kumpulan, dan tidak ada cara yang sempurna untuk menentukan mana satu yang "betul" atau "terbaik" atau "sesuai" untuk masyarakat. Malah Peraturan Emas, yang mudah, elegan, panduan yang wajar untuk hidup, tidak boleh digunakan universal pada setiap masa. 1.3.2 klasik teleologikal Teori Etika: utilitarianisme Adakah anda sedar bahawa pendekatan teleologikal etika pengurusan memberi penekanan yang lengkap mengenai hasil dan bukan niat tindakan individu? "Teleologi" berasal daripada istilah Yunani yang bermaksud "hasil" atau "hasil". Sebahagian daripada ahli-ahli falsafah yang paling berpengaruh dalam tradisi Barat seperti Jeremy Bentham dan JS Mill berpendapat bahawa nilai moral kelakuan peribadi boleh ditentukan semata-mata oleh kesan-kesan tingkah laku itu. Iaitu, sesuatu perbuatan atau keputusan adalah "hak" jika ia memberi manfaat kepada rakyat. Sebaliknya, ia adalah "salah" jika ia membawa kepada kerosakan atau bahaya. Objektif, jelas, adalah untuk mewujudkan tahap paling manfaat untuk bilangan terbesar orang manakala menanggung jumlah kurangnya kerosakan atau bahaya. Terdapat lebih kepada kehidupan daripada perolehan faedah kebendaan semata-mata. Persahabatan, pengetahuan, kesihatan dan lain-lain kepuasan kita dapati dalam kehidupan perlu diambil kira juga. The kepuasan agregat atau manfaat untuk semua orang dalam masyarakat perlu dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, faedah tidak semua yang positif. Terdapat kos negatif dan hasil yang buruk yang dikaitkan dengan setiap tindakan, dan mereka perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan keseimbangan. Kos yang negatif dan hasil yang buruk (rujuk Rajah 1.3) termasuk kesakitan, penyakit, kematian, kejahilan, pengasingan dan rasa tidak puas hati. Bahaya agregat atau kos perlu dipertimbangkan, dan kemudian keseimbangan akibat bersih boleh dikira.

1.3.3 klasik Deontological Teori Etika: Universalisme Adakah anda tahu bahawa perkataan "tata susila" adalah istilah Yunani merujuk kepada kewajipan atau obligasi individu? Pendekatan deontological (seperti yang ditunjukkan di bawah) dengan etika pengurusan adalah, pada asasnya, bertentangan dengan teori teleologikal.

The deontological negeri teori yang bernilai moral sesuatu tindakan tidak boleh bergantung kepada hasil kerana hasil ini begitu terhad dan tidak menentu pada masa keputusan untuk bertindak dibuat. Bernilai moral sesuatu tindakan telah dan bukannya bergantung kepada niat orang yang membuat keputusan atau melakukan perbuatan itu. Jika anda mahu yang terbaik untuk orang lain, maka tindakan moral anda dipuji, walaupun anda berada individu unimpressive dan kekok yang sentiasa seolah-olah akan melakukan perkara yang salah. Oleh itu, ini niat yang baik biasanya akan menyebabkan hasil yang berfaedah. Niat peribadi boleh diterjemahkan ke dalam kewajipan atau obligasi peribadi kerana jika kita benar-benar ingin yang terbaik untuk orang lain, maka kita akan sentiasa bertindak dengan caracara tertentu untuk memastikan hasil yang berfaedah. Mereka cara menjadi tugas yang wajib kepada kita dan bukannya pilihan yang terbuka kepada kita. Tugas peribadi kami adalah universal, terpakai kepada semua orang dan akibatnya banyak teori deontological juga disebut sebagai Universalisme. Tugas pertama Universalisme adalah untuk merawat orang lain sebagai berakhir dan tidak bermakna. Orang lain harus dilihat sebagai hujung yang berharga dalam diri mereka sendiri, sesuai dengan kemuliaan dan hormat, dan tidak bersifat peribadi sebagai cara untuk mencapai cara kita sendiri. Tiada tindakan boleh dianggap sebagai "hak" mengikut kewajipan peribadi jika ia tidak menghiraukan bernilai moral utama mana-mana manusia lain. Apa yang salah dengan Universalisme? Ia adalah kaedah yang berguna pemikiran moral tetapi tidak ada keutamaan dan tiada darjah. Ia adalah sukar untuk merawat orang lain sebagai berakhir dan tidak bermakna sepanjang masa, terutama apabila banyak bertindak sebagai cara untuk berakhir peribadi kita. Stor adalah cara mendapatkan barangan runcit kami, pelanggan adalah cara kami mendapatkan mata pencarian; pekerja adalah cara-cara kakitangan kilang kami.
1.3.4 Teori Keadilan Edaran Kedua-dua teori klasik yang disebutkan di atas, utilitarianisme atau Universalisme, boleh digunakan untuk menilai semua tindakan moral dalam semua keadaan. Oleh itu, kedua-dua sistem etika yang moden telah dibangunkan yang berdasarkan nilai-nilai dan bukannya prinsip. Yang pertama ini, teori Keadilan Edaran, telah dicadangkan oleh John Rawls dan jelas berdasarkan keutamaan nilai tunggal: keadilan. Keadilan dirasai untuk menjadi kuasa pertama institusi sosial, sama seperti kebenaran adalah sebab pertama sistem pemikiran. John Rawls mencadangkan masyarakat dan institusi-institusi di dalamnya ditanda oleh kedua-dua unsur: Kerjasama Kerjasama datang kira-kira kerana individu menyedari bahawa tindakan bersama menjana manfaat yang lebih besar daripada usaha bersendirian.

Konflik Konflik tidak dapat dielakkan kerana rakyat bimbang dengan pengagihan yang adil dalam faedah yang diperolehi. Setiap orang lebih suka yang lebih besar untuk bahagian yang lebih kecil, serta sistem pengagihan yang memastikan bahagian besar kepada dirinya sendiri. Sistem-sistem pengedaran boleh mempunyai asas yang sangat berbeza kepada setiap orang sama-sama, atau kepada setiap orang mengikut keperluannya, usaha, sumbangan atau kecekapan. Sistem ekonomi yang moden menggunakan semua lima prinsip: sama, keperluan, usaha, sumbangan dan kecekapan. Sebagai contoh, pendidikan awam, secara teorinya, diagihkan sama, bayaran kebajikan atas dasar keperluan, komisen jualan ke atas usaha, penghormatan kepada sumbangan orang ramai, dan gaji pengurusan pada kecekapan. Orang biasanya tidak akan memilih kesaksamaan mutlak dalam pengagihan manfaat. Ini adalah kerana mereka sedar bahawa sesetengah daripada mereka akan mengemukakan usaha yang lebih besar, mempunyai kemahiran yang lebih tinggi dan sebagainya. Mereka juga tidak bersetuju untuk ketidaksamaan mutlak berdasarkan usaha, kemahiran atau kecekapan kerana mereka tidak akan tahu siapa di antara mereka mempunyai kualiti dan seterusnya di antara mereka yang akan menerima manfaat yang lebih atau kurang. Sebaliknya, mereka akan membangunkan satu konsep ketidaksamaan bersyarat, di mana perbezaan dalam faedah perlu wajar. Mereka akan mencadangkan satu peraturan untuk memastikan bahawa perbezaan ini dalam faedah dibenarkan hanya jika mereka ditunjukkan untuk menghasilkan faedah pampasan untuk semua orang, terutamanya ahli-ahli yang kurang bernasib baik dalam masyarakat mereka. Apakah masalah dengan keadilan pengedaran? Ia adalah bergantung sepenuhnya kepada penerimaan cadangan bahawa kerjasama sosial adalah asas untuk semua manfaat ekonomi dan sosial. Usaha individu memandang ringan, jika tidak diabaikan.

1.3.5 Teori Liberty peribadi Teori Liberty peribadi adalah sistem etika yang dicadangkan oleh Robert Nozick. Sistem ini adalah berdasarkan keutamaan nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal: kebebasan. Liberty adalah dianggap sebagai syarat pertama masyarakat. Institusi atau undang-undang yang melanggar kebebasan individu perlu ditolak walaupun ia boleh menyebabkan kebahagiaan yang lebih besar dan faedah yang meningkat bagi orang lain. Nozick bersetuju bahawa masyarakat merupakan persatuan individu, dan kerjasama antara individu-individu ini adalah perlu bagi keuntungan ekonomi. Pegangan setiap individu (pendapatan, kekayaan dan asas lain hormat diri) yang diperolehi daripada orang lain dalam pertukaran barang-barang atau perkhidmatan, atau diterima sebagai hadiah. Corak yang sedia ada pegangan mungkin telah berlaku melalui permohonan mana-mana prinsip-prinsip pengagihan (kepada setiap sama, atau untuk setiap mengikut keperluan, usaha, sumbangan, atau kecekapan). Walau bagaimanapun, corak ini akan diubah oleh pemindahan. Pemindahan ini, dengan pertukaran atau hadiah, boleh dianggap sebagai "hanya" selagi mereka adalah secara sukarela.

Liberty peribadi boleh berkembang daripada sistem pasaran untuk pertukaran pegangan kepada sistem etika untuk penilaian tingkah laku. Individu mesti dibenarkan untuk membuat pilihan antara tindakan alternatif menuju ke arah kebajikan mereka sendiri. Pilihan-pilihan ini akan dianggap adil, hak atau yang betul selagi peluang yang sama untuk pilihan berdasarkan maklumat yang diberikan kepada orang lain. Keadilan bergantung kepada peluang yang sama untuk pilihan dan pertukaran, bukan pada peruntukan yang sama kekayaan dan pendapatan. Apa yang kurang dalam konsep ini kebebasan? Ia adalah berdasarkan kepada definisi yang sangat sempit kebebasan yang terhad kepada hak negatif untuk tidak mengalami gangguan orang lain. Hak untuk hidup, misalnya, adalah hak untuk tidak dibunuh oleh orang lain. Walau bagaimanapun, ia juga boleh termasuk hak untuk terus hidup melalui akses kepada beberapa tahap minimum makanan, tempat tinggal, pakaian dan bantuan perubatan, yang datang dari inisiatif peribadi, bukannya kerjasama sosial. 1.4 KESIMPULAN ON FALSAFAH normatif SEBAGAI ASAS BAGI PILIHAN MORAL Seperti yang dihuraikan sebelum ini, terdapat lima sistem etika utama. Walaupun mereka tidak zahirnya bercanggah dengan satu sama lain, mereka tidak boleh diselaraskan ke dalam keseluruhan yang secara logik konsisten. Setiap sistem menyatakan hanya sebahagian daripada kebenaran; dan masing-masing adalah tidak lengkap atau tidak mencukupi sebagai satu cara untuk menilai kandungan moral tindakan individu atau keputusan. Apakah ini bermakna kepada pengurus? Implikasi utama untuk pengurus adalah bahawa tidak ada sistem tunggal kepercayaan, dengan piawaian yang diperolehi secara rasional tingkah laku moral atau kaedah pemikiran moral, yang sepenuhnya boleh membimbing mereka dalam mencapai keputusan beretika sukar. Apa yang perlu kita buat? Daripada menggunakan hanya satu sistem etika, kita harus menggabungkan semua sistem lima dan berfikir melalui akibat tindakan kita. Penaakulan moral, yang menggunakan semua sistem etika lima, tidak mudah atau mudah, tetapi ia tidak bekerja, terutamanya apabila digabungkan dengan analisis ekonomi dan undang-undang. Kita telah melihat semua sistem utama, sekarang, marilah kita beralih perhatian kita kepada yang berikut dua perspektif etika penting: peraturan emas Kantian hak 1.4.1 Peraturan Emas The Golden Peraturan adalah prinsip Kristian yang berdasarkan ayat di dalam kitab "Adakah kepada orang lain kerana anda akan mereka lakukan kepada kamu." Prinsip ini juga boleh didapati di kebanyakan, jika tidak semua, agama-agama dunia. Ia memerlukan mengenal pasti pelbagai kursus tindakan dan memilih salah satu yang merawat orang lain dengan cara yang anda mahu dirawat. Dari segi organisasi perniagaan, "orang lain" merujuk kepada pihak-pihak

berkepentingan organisasi. Pihak-pihak berkepentingan termasuk pelabur organisasi, rakan-rakan, pekerja, kesatuan sekerja, pelanggan, pembekal dan kerajaan. 1.4.2 Hak Kantian Berasal dari pandangan ahli falsafah, Immanuel Kant, perspektif ini menganggap bahawa dalam alam semesta moral, setiap orang mempunyai hak asas tertentu, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.2: Jadual 1.2: Kantian Hak Penjelasan Hak Persetujuan Percuma Rakyat mempunyai hak untuk dirawat hanya kerana mereka sedar dan rela mahu dirawat. Privasi Rakyat mempunyai hak untuk melakukan apa yang mereka mahu dalam kehidupan peribadi mereka, dan mereka mempunyai hak untuk mendedahkan setakat aktiviti peribadi mereka. Kebebasan suara hati Rakyat mempunyai hak untuk menolak untuk melakukan apa yang melanggar kepercayaan moral mereka kerana kepercayaan ini mencerminkan biasa diterima norma. Kebebasan mengkritik Rakyat mempunyai hak untuk mengkritik kepercayaan etika organisasi, selagi kritikan mereka tidak melanggar hak-hak individu dalam organisasi. Keadilan Jika orang percaya hak-hak mereka dicabuli, mereka mempunyai hak untuk perbicaraan yang adil dan saksama. Dalam pandangan ini etika, tindakan moral yang betul adalah salah satu yang mengurangkan pelanggaran hak-hak ini. Untuk menyelesaikan dilema etika dari sudut pandangan ini, kita perlu mempertimbangkan yang pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dengan tindakan itu dan sejauh mana hak-hak mereka boleh dicabuli.
RINGKASAN Etika merujuk kepada kepercayaan peribadi individu tentang tingkah laku yang betul dan salah. Etika individu dibentuk oleh gabungan faktor-faktor seperti pengaruh keluarga dan rakan-rakan, pengalaman hidup, nilai-nilai peribadi dan moral dan faktor-faktor keadaan. Penaakulan moral memberikan sebab dan alasan bagi menentukan sama ada tindakan dari segi moral betul atau salah. Sesetengah ahli teori berpendapat bahawa terdapat satu standard moral sejagat untuk semua orang (mutlak moral), manakala yang lain berpendapat bahawa tidak ada standard tersebut wujud (relativisme moral). Beberapa moralis berpendapat bahawa tindakan-tindakan tertentu yang salah dalam diri mereka sendiri. Lain percaya bahawa tiada tindakan boleh dinilai tidak bermoral itu sendiri kerana keadaan dan keadaan sosial memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada atau tidak tindakan yang diberikan adalah betul atau salah. Utilitarianisme menyatakan bahawa hasil daripada keputusan atau actionis sangat penting dan ia adalah keputusan yang benar-benar penting dalam rawatan kami orang lain. Prinsip yang perlu diikuti ialah beneficiency: a keputusan atau tindakan yang benar, yang betul dan baik hanya jika ia menjana

jumlah manfaat yang terbesar bagi bilangan terbesar orang-orang pada kos yang paling rendah atau kemudaratan kepada orang lain. Sementara itu, Universalisme menyatakan bahawa ia adalah niat di sebalik keputusan atau actionthat adalah penting, kerana kita tidak boleh meramalkan dengan tepat dan menilai semua keputusan mungkin. Prinsip yang perlu diikuti ialah konsisten: sesuatu keputusan atau tindakan yang tepat, betul dan baik hanya jika kita dapat meyakinkan semua orang menghadapi set yang sama keadaan untuk membuat keputusan yang sama atau melakukan perbuatan yang sama. Edaran Keadilan adalah berdasarkan keutamaan nilai tunggal (keadilan) dan bukannya satu prinsip tunggal. Kepercayaan dalam keutamaan keadilan akan membawa kita untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dijangka akan menghasilkan faedah pampasan untuk semua, terutamanya ahli-ahli yang kurang bernasib baik dalam masyarakat kita. Liberty peribadi juga berdasarkan keutamaan nilai tunggal (kebebasan) dan bukannya satu prinsip tunggal. Kepercayaan dalam keutamaan kebebasan akan membawa kita untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dan faedah yang meningkat bagi semua. Undang-undang Kekal merujuk kepada standard moral yang dinyatakan di dalam kitab atau sifat kepada pemimpin-pemimpin agama atau ahli falsafah manusia. Kepercayaan adalah bahawa undangundang adalah tidak berubah dan sah untuk setiap masa.

2.1 KONSEP BERKEPENTINGAN Sebelum kita menyelidiki definisi dan konsep yang berkepentingan, marilah kita memahami definisi "kepentingan". Pegangan adalah satu kepentingan, tuntutan atau bahagian dalam aku janji atau perusahaan. Sebuah organisasi yang besar mempunyai banyak pihak yang berkepentingan. Dalam jangka perniagaan, definisi yang diberikan bagi pihak-pihak berkepentingan adalah seperti yang ditunjukkan di bawah: "Individu atau kumpulan yang boleh menjejaskan atau yang terjejas oleh tindakan-tindakan, keputusan, dasar, amalan atau matlamat organisasi". (Freeman, 1984) 2.1.1 Pengkelasan Pemegang Kepentingan Secara umumnya, terdapat dua kategori pihak berdasarkan sifat hubungan mereka dengan organisasi. Wheeler dan Sillanpaa (1997) telah dikategorikan berkepentingan kepada: Pasaran, dan Pihak yang berkepentingan bukan pasaran. Mari kita lihat sekarang ke dalam setiap kategori dalam maklumat lanjut. Pihak berkepentingan pasaran / Stakeholder Utama

"Pihak berkepentingan Pasaran adalah individu atau kumpulan yang mempunyai kepentingan langsung dalam organisasi serta terlibat dalam urus niaga ekonomi dengan organisasi kerana ia menghasilkan barangan dan perkhidmatan". (Lawrence & Weber, 2011) Pihak-pihak berkepentingan utama termasuk pelanggan, pemegang saham, pembekal, pemiutang dan majikan. Sebagai contoh, pemegang saham sebagai pihak berkepentingan utama menyumbang modal kepada organisasi dalam bentuk pelaburan dalam pertukaran untuk dividen. Pemegang saham juga boleh mempengaruhi dasar-dasar organisasi sebagai pemegang saham boleh melantik ahli lembaga firma pengarah. Mereka juga mempunyai hak untuk mengundi pada keputusan firma seperti penggabungan dan pengambilalihan. Pihak berkepentingan bukan pasaran / Stakeholder Menengah "Mereka yang berkepentingan bukan pasaran termasuk individu dan kumpulan-kumpulan yang tidak terlibat dalam urus niaga ekonomi secara langsung dengan organisasi tetapi dipengaruhi oleh atau boleh menjejaskan tindakannya". (Lawrence & Weber, 2011) Pihak-pihak berkepentingan termasuk Menengah komuniti, media, kumpulan sokongan perniagaan, kerajaan dan orang awam. Pihak media boleh menjejaskan organisasi melalui berita bahawa akhbar atau majalah menerbitkan. Manakala bagi masyarakat, ia juga boleh dipengaruhi oleh dasar dan keputusan organisasi. Sebagai contoh, kesihatan masyarakat boleh dipertaruhkan apabila firma memutuskan untuk membuang sisa toksik ke dalam sungai dan anak sungai yang masyarakat menggunakan. Sebaliknya, masyarakat juga boleh menjejaskan operasi organisasi apabila masyarakat tidak mengalu-alukan organisasi dan membantah rancangan untuk menubuhkan operasi di kawasan masyarakat itu. Mari kita lihat di Jadual 2.1 yang menunjukkan contoh pasaran organisasi dan pihak-pihak berkepentingan bukan pasaran. Jadual 2.1: Pasaran Pertubuhan dan Pihak Berkepentingan Bukan Pasaran Pasaran berkepentingan Stakeholders Bukan Pasaran Pekerja komuniti tempatan Pemilik / Pemegang / Pemegang Saham aktivis sosial Pelanggan Media Pembekal kumpulan sokongan perniagaan (contohnya persatuan perdagangan) Pesaing Kerajaan Peruncit / Pemborong Persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan Am Pemiutang awam
2.1.2 Sokongan untuk Konsep pihak berkepentingan yang

Donaldson dan Preston (1995) mengenal pasti tiga hujah untuk konsep pihak berkepentingan. Organisasi perlu mengikut konsep pihak berkepentingan berdasarkan ketiga-tiga pihak berkepentingan teori hujah: Hujah deskriptif "Hujah deskriptif menerangkan bagaimana organisasi mengurus dan berinteraksi dengan pihak-pihak berkepentingan". (Donaldson & Preston, 1995) Walaupun prestasi kewangan organisasi adalah penting, organisasi masih perlu mengambil berat tentang aspek: Menghasilkan produk yang selamat dan inovatif kepada pelanggan; Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada pekerja dan Mematuhi peraturan-peraturan kerajaan. Hujah normatif "Hujah normatif mengatakan bahawa menjaga pihak-pihak berkepentingan hanya perkara yang betul untuk organisasi yang perlu dilakukan. Sebagai organisasi mempunyai kuasa yang luas dan sumbersumber, mereka mempunyai tanggungjawab terhadap semua mereka yang terjejas oleh tindakantindakan organisasi ". (Lawrence & Weber, 2011) Hujah instrumental "Hujah instrumental mengatakan bahawa teori pihak berkepentingan adalah strategi korporat yang berkesan. Syarikat-syarikat yang mengambil kira hak dan kebimbangan pemegang saham mereka cenderung untuk melakukan yang lebih baik dalam jangka masa panjang berbanding mereka yang tidak ". (Lawrence & Weber, 2011)

2.2 PENGURUSAN PIHAK BERKEPENTINGAN Adakah anda tahu bahawa organisasi mempunyai banyak pihak-pihak berkepentingan yang ia bertanggungjawab kepada? Pengurus perlu menguruskan hubungan mereka dengan baik dengan pihak berkepentingan organisasi mereka. Kegagalan untuk menangani kebimbangan pemegang saham mereka boleh merosakkan reputasi syarikat dan akhirnya memberi kesan ke atas keuntungan. Oleh itu, pengurusan pihak berkepentingan yang telah menjadi semakin penting sebagai pengurus mendapati bahawa kumpulan berkepentingan organisasi mereka perlu agak berpuas hati bagi firma untuk mencapai objektifnya (Carroll & Buchholtz, 2006).

Adakah anda tahu makna bagi istilah "pengurusan pihak berkepentingan"? Mari kita lihat di bawah untuk mengetahui maknanya. Pengurusan pemegang saham merujuk kepada proses menguruskan kehendak individu-individu dan kumpulan-kumpulan yang mempunyai kepentingan dalam organisasi anda atau akan terjejas oleh aktiviti-aktiviti organisasi. Organisasi yang ingin melaksanakan pengurusan pihak berkepentingan yang mesti terlebih dahulu mengenal pasti pihak yang berkepentingan firma. Kita akan membincangkan isu ini dalam bahagian seterusnya. 2.2.1 Mengenal pasti Berkepentingan Relevan Firma itu Organisasi perlu mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan. Kami telah dibincangkan sebelum ini kedua-dua jenis utama berkepentingan. Walau bagaimanapun, tidak semua pihak berkepentingan yang berkaitan dengan organisasi. Sebagai contoh, sebuah syarikat seperti Amazon atau Dell yang menjual produk secara terus kepada pelanggan tidak akan mempunyai peruncit atau pengedar. Walau bagaimanapun, pengedar akan menjadi pihak berkepentingan yang penting untuk syarikat seperti Nestle yang menjual produk terutamanya melalui pasar raya dan kedai-kedai runcit. Untuk mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan dengan sesebuah organisasi, pengurus perlu memahami ciri-ciri pemegang saham mereka. Pengurus boleh mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan firma berdasarkan elemen-elemen ini: pihak berkepentingan kuasa kesahihan pihak berkepentingan pihak berkepentingan mendesak 2.2.2 Pemegang Kuasa Apa yang dimaksudkan dengan istilah "kuasa pihak berkepentingan"? "Kuasa pihak berkepentingan merujuk kepada keupayaan untuk menggunakan sumber-sumber untuk membuat acara yang berlaku atau untuk mendapatkan hasil yang diingini." (Lawrence & Weber, 2011) Pemegang kepentingan boleh mempunyai kuasa paksaan, utilitarian atau simbolik atas organisasi. Kuasa paksaan "Kuasa paksaan melibatkan penggunaan tenaga fizikal atau keganasan". (Thorne, Ferrell, & Ferrell, 2008) Kumpulan berkepentingan seperti aktivis alam sekitar boleh mempunyai kuasa paksaan

apabila mereka protes terhadap dasar organisasi atau tindakan dan memusnahkan kemudahan organisasi semasa protes mereka. Rajah 2.1 menunjukkan beberapa alam sekitar mengumpul sokongan untuk menyebabkan planet ini. Rajah 2.1: Alam sekitar perhimpunan sokongan untuk tujuan yang Source: Kuasa utilitarian "Pihak berkepentingan boleh mempunyai kuasa utilitarian apabila mereka mempunyai kuasa untuk mengawal sumber-sumber organisasi seperti kewangan atau bahan-bahan". (Thorne et al., 2008) Kuasa simbolik "Pihak berkepentingan boleh memiliki kuasa simbolik apabila mereka mempunyai akses kepada atau boleh menggunakan simbol atau prestij". (Thorne et al., 2008) Sebagai contoh, surat yang ditulis oleh seorang menteri pada kepala surat kementerian akan mempunyai kuasa simbolik berbanding surat biasa. Internet juga boleh menjadi satu bentuk kuasa simbolik apabila berjaya menguasai perhatian media atau kerajaan. 2.2.3 Pemegang Kesahtarafan Adakah anda tahu makna untuk istilah "kesahihan pihak berkepentingan"? Mari kita rujuk di bawah untuk mengetahui maknanya. "Pemegang Amanah kesahihan merujuk kepada sama ada tuntutan pihak berkepentingan adalah wajar atau sesuai dalam konteks tertentu. Tuntutan pihak berkepentingan boleh dianggap sah apabila tuntutan mereka dinilai sebagai munasabah oleh pihak berkepentingan lain dan masyarakat. " (Thorne et al., 2008) Sebagai contoh, ia akan menjadi sah untuk pengguna untuk mengharapkan sebuah organisasi untuk menghasilkan produk yang selamat untuk kegunaan mereka. Oleh itu, organisasi mahu menangani kebimbangan pengguna 'jika mereka berhadapan dengan kritikan terhadap makanan yang tidak sihat. Pemegang saham, pelabur institusi dan lembaga ahli pengarah yang memiliki saham semua mempunyai tuntutan yang sah pemilikan kerana mereka semua pemilik organisasi. 2.2.4 Pemegang Segera Segera merujuk kepada berapa cepat organisasi respons kepada keperluan pemegang

kepentingan mereka. Semakin kuat pihak berkepentingan dan yang lebih tinggi kesahihan isu berkepentingan, lebih cepat organisasi perlu bertindak balas terhadap isu tertentu di tangan. Menurut Mitchell, Agle dan Wood (1997), isu yang mendesak satu akan bergantung kepada faktor-faktor ini: Kepekaan masa Sensitiviti masa merujuk kepada sejauh mana kelewatan pengurusan dalam melayan tuntutan atau hubungan pihak berkepentingan. kritikal Kritikal merujuk kepada kepentingan tuntutan atau hubungan dengan pihak berkepentingan. 2.3 TANGGUNGJAWAB FIRMA TERHADAP KEPERLUAN Apabila pengurus telah mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan organisasi, soalan logik seterusnya bertanya akan ini: Apakah tanggungjawab firma saya kepada pihak yang berkepentingan? Tanggungjawab organisasi terhadap pihak-pihak berkepentingan boleh dianggap sebagai tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang akan dibincangkan dalam Topik 6. Tanggungjawab sosial organisasi termasuk tanggungjawab ekonomi, undang-undang, etika dan dermawan seperti ditunjukkan dalam Jadual 2.2 di bawah. Jadual 2.2: Tanggungjawab Pertubuhan ke arah yang berkepentingan Tanggungjawab Penjelasan Ekonomi Jadilah menguntungkan; memaksimumkan jualan dan mengurangkan kos. Menyediakan pelabur dengan pulangan yang mencukupi dan menarik untuk pelaburan mereka. Patuhi semua undang-undang undang-undang dan peraturan-peraturan undang-undang pengguna alam sekitar, pekerjaan dan. Etika Adakah apa yang betul, adil dan saksama. Menegaskan kepimpinan beretika dalam organisasi. Mengendalikan keperluan undang-undang minimum. Dermawan Menjadi warga korporat yang baik; terlibat dalam kesukarelawanan. Memberi sokongan kepada masyarakat dengan menyediakan program-program pendidikan, perkhidmatan kesihatan, budaya dan program-program seni. Source: Carroll & Buchholtz (2006) 2.4 MENGURUS BERKEPENTINGAN HUBUNGAN Carroll dan Buchholtz (2006) mengenal pasti tiga langkah strategik yang boleh membawa organisasi untuk menguruskan hubungan pihak berkepentingan yang mereka berjaya dan mereka adalah: Mengintegrasikan pengurusan pihak berkepentingan ke dalam falsafah firma itu, nilai-nilai dan visi Kenal pasti misi organisasi anda, nilai-nilai dan norma. Kemudian, nyatakan kumpulan berkepentingan dan isu-isu berkaitan dengan organisasi anda. Buat wawasan atau pernyataan nilai yang termasuk pihak-pihak berkepentingan Mengukuhkan komitmen organisasi anda kepada pihak-pihak berkepentingan dalam satu kenyataan awam.

Melaksanakan sistem pengukuran prestasi yang berkepentingan Sistem seperti ini perlu diaudit, bersepadu dan dipantau sebagai hubungan pihak berkepentingan yang bertambah baik. Pengukuran menunjukkan bahawa terdapat niat yang serius untuk mencapai keputusan dan kehadiran sistem tersebut akan memastikan komitmen berterusan pihak berkepentingan untuk organisasi.
RINGKASAN Pihak yang berkepentingan adalah individu atau kumpulan yang boleh menjejaskan atau yang terjejas oleh tindakan-tindakan, keputusan, dasar, amalan atau matlamat sesebuah organisasi. Pihak-pihak berkepentingan boleh dikategorikan kepada dua: pemegang kepentingan pasaran dan pihak berkepentingan bukan pasaran. Organisasi perlu mengikut konsep pihak berkepentingan berdasarkan ketiga-tiga pihak berkepentingan teori hujah: hujah deskriptif normatif hujah dan hujah instrumental. Pengurus perlu berbaik-baik dengan pihak berkepentingan organisasi mereka. Kegagalan dalam memenuhi keperluan pihak berkepentingan boleh merosakkan reputasi syarikat dan akhirnya memberi kesan ke atas keuntungan. Organisasi perlu mengenal pasti dengan jelas pihak yang berkepentingan dalam usaha untuk memastikan kesinambungan organisasi. Pengurus boleh mengenal pasti pihak berkepentingan firma relevan berdasarkan unsur-unsur: kuasa pihak berkepentingan, kesahihan pihak berkepentingan dan mendesak pihak berkepentingan. Tanggungjawab organisasi terhadap pihak-pihak berkepentingan termasuk yang berikut: ekonomi, undang-undang, tanggungjawab etika dan kedermawanan. Langkah-langkah strategik yang boleh membawa organisasi untuk menguruskan hubungan pihak berkepentingan yang mereka berjaya adalah: Mengintegrasikan pengurusan pihak berkepentingan ke dalam falsafah syarikat, nilai-nilai dan visi; Buat wawasan atau pernyataan nilai yang termasuk pihak-pihak berkepentingan dan Melaksanakan sistem pengukuran prestasi yang berkepentingan.

Adakah anda tahu bahawa masalah etika yang benar-benar kompleks apabila ia datang kepada pengurusan sesebuah organisasi? Masalah-masalah ini adalah kompleks kerana ciri-ciri berikut mengaitkan (yang akan dihuraikan lebih lanjut dalam Topik 3): akibat Extended pelbagai alternatif hasil yang bercampur-campur kejadian yang tidak menentu implikasi peribadi Masalah etika juga meluas kerana pengurus membuat keputusan dan mengambil tindakan yang memberi kesan kepada orang lain. Keputusan dan tindakan pengurusan perlu ditangani dan memerlukan sedikit analisis moral apabila: Ia memberi kesan negatif kepada orang lain, atau Ia membahayakan atau menyakitkan orang lain dengan cara yang di luar kawalan masingmasing Dalam seksyen yang berikut, anda akan diberi definisi etika, etika perniagaan dan etika profesional. Anda juga akan mengetahui mengapa perniagaan perlu menjadi etika dan pembentukan etika individu. 3.1 MASALAH ETIKA SEBAGAI MASALAH PENGURUSAN Masalah etika adalah masalah pengurusan kerana mereka mewakili konflik antara prestasi ekonomi organisasi dan prestasi sosial. Perlu ada "hak" atau baki "sesuai" antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial. Oleh itu, dilema pengurusan adalah untuk mencapai keseimbangan antara prestasi ekonomi dan sosial. Mari kita mengkaji faktor-faktor yang masuk ke dalam baki itu dan mempertimbangkan pelbagai struktur teori yang mungkin dapat membantu pengurusan dalam mencari penyelesaian. 3.2 CIRI-CIRI MASALAH ETIKA DALAM PENGURUSAN Menurut Hosmer (1991), terdapat lima ciri-ciri masalah etika dalam pengurusan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1. Rajah 3.1: Lima ciri-ciri masalah etika dalam pengurusan Seksyen 3.2.1-3.2.5 diambil dari buku, "Etika Pengurusan" oleh LaRue nada Hosmer (1991). Mari kita lihat pada setiap ciri dalam seksyen yang berikut. 3.2.1 Keputusan yang beretika Adakah Extended Akibat Adakah anda sedar bahawa hasil keputusan dan tindakan pengurusan tidak berhenti dengan kesan-kesan peringkat pertama? Sebaliknya, mereka melanjutkan seluruh masyarakat, dan

lanjutan yang merupakan intipati hujah beretika. Hujah ini menyatakan bahawa keputusan pengurus memberi kesan kepada orang-orang di dalam organisasi dan di luar organisasi: masyarakat. Sejak kesan adalah di luar kawalan mereka, pengurus perlu serius mempertimbangkan keputusan mereka. Sebagai contoh: Rasuah mengubah proses kerajaan. Pencemaran alam sekitar memberi kesan kepada kesihatan. Produk yang tidak selamat memusnahkan nyawa. Terdapat perselisihan pendapat sedikit di sini, kebanyakan orang menyedari kesan lanjutan daripada tindakan pengurusan. Perbezaan pendapat, jika ada, biasanya timbul daripada kewujudan pelbagai alternatif, hasil campuran, kejadian yang tidak menentu dan implikasi peribadi yang menyukarkan proses membuat keputusan yang membawa kepada tindakan tersebut. Jadi, mari kita lihat baki empat ciri-ciri masalah etika yang memainkan peranan penting dalam pengurusan sesebuah organisasi. 3.2.2 Keputusan yang beretika Ada Alternatif Pelbagai Ia biasanya berpendapat bahawa isu-isu etika dalam pengurusan terutamanya sempit, "ya" atau "tidak" pilihan, dengan tidak ada alternatif lain. Sebagai contoh, sesetengah akan menganggap bahawa ini akan menjadi soalan-soalan yang diperkatakan dalam sesebuah organisasi: Sekiranya pengurus memberi rasuah atau tidak? Sekiranya kilang mencemarkan udara atau tidak? Sekiranya sebuah syarikat yang mengeluarkan produk yang tidak selamat atau tidak? Walau bagaimanapun, soalan-soalan di atas tidak mendedahkan keadaan sebenar yang dihadapi dalam organisasi perniagaan. Walaupun rangka kerja dikotomi membentangkan isu-isu etika berbeza tajam, ia tidak membayangkan dengan tepat dilema pengurusan. Oleh itu, pelbagai alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam membuat pilihan beretika. .2.3 Keputusan yang beretika Ada Hasil Campuran Ia biasanya berpendapat bahawa isu-isu etika dalam pengurusan sebahagian besarnya bercanggah, dengan pulangan kewangan secara langsung menentang dan kos sosial. Sebagai contoh: Membayar rasuah tidak langsung, tetapi mengekalkan jumlah jualan barang-barang yang diimport melalui penghantaran segera. Punca pencemaran udara atau air, tetapi mengelakkan kos memasang dan mengendalikan

kelengkapan kawalan pencemaran. Reka bentuk produk yang sedikit tidak selamat, tetapi mengurangkan bahan dan kos buruh pembuatan. Seperti rangka kerja sempit, model bertentangan untuk penilaian hasil membentangkan isu-isu etika dalam fokus tajam tetapi ia tidak tepat menggambarkan dilema pengurusan. Faedah sosial dan kos serta pendapatan dan perbelanjaan kewangan yang dikaitkan dengan hampir semua alternatif dalam pilihan etika. 3.2.4 Keputusan yang beretika Mempunyai Akibat Pasti Ia biasanya berpendapat bahawa isu-isu etika dalam pengurusan adalah bebas daripada risiko dan keraguan, dengan hasil yang dikenali untuk setiap alternatif. Sebagai contoh: Membayar rasuah, dan menerima barang-barang yang diimport dengan segera. Melabur dalam peralatan mengawal pencemaran, dan pengeluaran akan dikurangkan. Menghasilkan produk yang benar-benar selamat dengan kos tambahan dolar Z seunit. Satu model berketentuan iaitu, satu tanpa kebarangkalian memudahkan proses analisis, tetapi ia tidak tepat menggambarkan dilema pengurusan. Ia tidak jelas apa yang akan mengikuti akibat daripada alternatif dipertimbangkan untuk mengelakkan membayar rasuah tidak langsung kepada pegawai-pegawai kastam. Begitu juga dengan jelas apa kesan akan mengikuti dari pilihan yang paling beretika. 3.2.5 Keputusan yang beretika Ada Implikasi peribadi Keputusan yang paling etika mempunyai implikasi peribadi. Ia biasanya berpendapat bahawa isu-isu etika dalam pengurusan sebahagian besarnya bersifat peribadi, bercerai dari kehidupan dan kerjaya pengurus. Ramai orang percaya bahawa keputusan beretika prima facie dalam operasi yang diberikan boleh mengurangkan keuntungan syarikat tetapi tidak gaji eksekutif 'atau peluang mereka untuk promosi. Kawalan pengurusan, bagaimanapun, direka untuk mencatatkan keputusan kewangan operasi, bukan kualiti etika satu keputusan yang membawa kepada keputusan. Kebanyakan sistem insentif adalah berdasarkan kawalan ini. Sebagai contoh: Mengekalkan jualan dolar barangan import pada tahap yang dijangkakan, dan walaupun perbelanjaan meningkat sedikit untuk rasuah tidak langsung, kajian semula suku tahun akan menjadi menyenangkan dan menguntungkan. Melambatkan pemasangan peralatan mengawal pencemaran, dan pulangan ke atas modal yang dilaburkan akan dekat dengan peratusan yang dirancang. Satu model bersifat peribadi pasti memudahkan proses membuat keputusan mengenai isu-isu etika, tetapi ia tidak tepat menggambarkan dilema pengurusan. Faedah individu dan kos, serta manfaat kewangan dan sosial dan kos, yang berkaitan dengan kebanyakan alternatif dalam membuat keputusan beretika.

Anda telah hanya membaca ciri-ciri Masalah etika dalam Pengurusan. Sebelum kita teruskan ke bahagian seterusnya, cuba latihan di bawah untuk meningkatkan kefahaman anda.
3.3 CONTOH MASALAH ETIKA DALAM PENGURUSAN Apa adalah beberapa contoh masalah etika? Mari kita lihat beberapa. Ingatlah bahawa kandungan moral setiap masalah berbeza, dan bahawa setiap daripada kita akan berbeza dalam pandangan kita terhadap tahap moral kandungan tersebut. Standard moral yang berbeza antara individu kerana sistem etika kepercayaan, nilai-nilai atau keutamaan, sabitan bahawa orang-orang percaya yang benar-benar penting, dan di mana standard moral mereka adalah berdasarkan juga berbeza. Kepercayaan ini bergantung kepada latar belakang keluarga setiap orang, warisan budaya, pengalaman pendidikan dan faktor-faktor lain. Perbezaan kepercayaan etika tidak penting pada peringkat ini perbincangan. Apa yang lebih penting pada peringkat ini adalah untuk menyedari bahawa mereka boleh memberi kesan kepada orang buruk. Mereka mungkin menyakiti atau mencederakan orang lain dengan cara yang di luar kawalan mereka yang memegang kepercayaan yang beretika. Keadaan kecederaan atau kemudaratan kepada orang lain dengan cara yang di luar kawalan mereka adalah elemen yang penting dalam dilema etika pengurusan. Bahawa keadaan adalah hadir dalam semua contoh-contoh yang dinyatakan di bawah. Tahap Harga Harga, ia akan kelihatan, harus menjadi satu keputusan ekonomi semata-mata berdasarkan kos dan permintaan. Namun tahap harga yang dipilih boleh memberi kesan yang buruk kepada beberapa pelanggan. Dalam perbankan, sebagai contoh, di bawah kesan gabungan penyahkawalseliaan oleh kerajaan dan persaingan daripada lain-lain firma perkhidmatan kewangan, ia telah menjadi perkara biasa untuk membayar kadar yang agak tinggi faedah ke atas deposit pelanggan. Walau bagaimanapun, faedah mereka kadar pergi terutamanya kepada pelanggan-pelanggan dengan baki bank besar. Untuk mengimbangi kepentingan peningkatan yang perlu dibayar untuk menarik deposit yang lebih besar dan untuk mencerminkan kos sebenar perkhidmatan, kebanyakan bank telah menaikkan yuran mereka mengenakan bayaran kepada pelanggan yang lebih kecil. Mesej Pengiklanan Kebenaran dalam pengiklanan adalah satu isu yang kompleks. Sebuah televisyen tegar benar atau iklan majalah, setiap kenyataan yang disokong oleh rujukan kepada kajian saintifik, akan menjadi sangat membosankan dan mungkin tidak berkesan. Sebuah televisyen sama sekali tidak benar atau iklan majalah, dengan tuntutan liar dibesarbesarkan, menyalahi undang-undang dan mungkin juga tidak berkesan. Pelbagai peringkat kebenaran dan pembohongan penipuan antara kedua-dua keterlaluan. Masalahnya ialah melukis garisan sepanjang spektrum itu. Promosi Produk Promosi adalah satu bentuk pengiklanan; lain ialah penggunaan "percuma" hadiah dan rebat harga untuk menarik pelanggan. Di bawah kesan penyahkawalseliaan, syarikat penerbangan telah membangunkan promosi produk dalam bentuk penerbangan tambahan dan penginapan percutian untuk "risalah kerap" penumpang yang melebihi perbatuan yang diberikan pada syarikat penerbangan tertentu setiap tahun. Risalah yang sering perjalanan perniagaan, namun faedah yang diberikan kepada pelancong yang

membuat keputusan yang syarikat penerbangan untuk menggunakan, bukan kepada syarikat yang menjana jumlah trafik dan membayar tiket. Kos manfaat ini adalah ditanggung oleh pengembara bukan perniagaan, yang pada umumnya lalat banyak kurang kerap. Keadaan Kerja Syarat-syarat yang bekerja untuk banyak pengguna dan pekerja perkeranian adalah kurang daripada yang ideal. Suhu, kelembapan atau tahap bunyi mungkin terlalu tinggi, pengudaraan dan pencahayaan mungkin tidak mencukupi, dan asap dan habuk masih terdapat di beberapa tempat kerja. Yang paling berbahaya syarat-syarat ini bersama-sama dengan bahaya keselamatan yang jelas, telah diharamkan oleh undang-undang negeri dan persekutuan, tetapi masih terdapat banyak peluang untuk memperbaiki keadaan kerja untuk pekerja jam. Perkhidmatan Pelanggan Penurunan kualiti produk telah menjadi masalah dalam banyak industri untuk beberapa tahun. Penurunan kualiti produk dalam keputusan industri automobil dalam "lemon." Ia bermakna kereta baru dengan kecacatan utama yang boleh membuat kesusahan yang besar bagi pembeli yang tidak boleh bergantung kepada kereta-kereta untuk pengangkutan ke dan dari tempat kerja atau perubatan pelantikan, perjalanan membeli-belah, perhimpunan keluarga, dan sebagainya. Pengurangan Tenaga Kerja Ia telah menjadi perkara biasa bagi banyak syarikat-syarikat besar untuk mengurangkan saiz dan kos overhed dalam usaha untuk mewujudkan pengurusan "tanpa lemak dan bermakna". Ini "operasi pengecilan" biasanya tindak balas kepada peningkatan dalam tekanan persaingan, tetapi terdapat kos manusia yang jelas kepada rakyat terpaksa meninggalkan. Pencemaran Alam Sekitar Pelupusan tidak wajar sisa toksik adalah jelas menyalahi undang-undang, namun beberapa syarikatsyarikat terus untuk membuang bahan kimia. Ini, walaupun mungkin bahaya kepada alam sekitar dan kemungkinan konflik dengan undang-undang, masih banyak berlaku. Perhubungan Masyarakat Majikan utama dalam komuniti tempatan mempunyai kuasa ekonomi besar, terutamanya jika majikan mempunyai tumbuh-tumbuhan di lokasi lain dan boleh bergerak kerja dan pekerjaan antara mereka. Ini kuasa ekonomi sering digunakan dalam menekan untuk pengurangan cukai, yang boleh memberi kesan jelas pada penduduk masyarakat dengan meningkatkan cukai mereka atau mengurangkan perkhidmatan mereka. Perhubungan Pembekal Firma pembuatan yang lebih besar mempunyai kuasa ekonomi dalam masyarakat di mana mereka beroperasi, dan terhadap pembekal kecil dari mana mereka membeli bahan-bahan, alat ganti dan bekalan. Kuasa ekonomi adalah satu konsep yang sukar untuk menentukan tetapi mudah untuk mengenali.

3.4 ANALISIS MASALAH ETIKA DALAM PENGURUSAN Bagaimana kita membuat keputusan ini dan masalah-masalah etika yang lain? Anda mungkin menganggap beberapa contoh yang dipetik dalam bahagian sebelum ini sebagai contoh mudah pengurusan praktikal. Sementara itu, anda mungkin menganggap beberapa contoh lain penyalahgunaan keterlaluan kuasa dan kedudukan. Keputusan etika adalah lebih sukar untuk membuat apabila seseorang itu terlibat secara langsung dalam keadaan. Keputusan beretika tidak adalah pilihan yang mudah di antara betul dan salah. Mereka adalah kompleks pertimbangan pada keseimbangan antara prestasi ekonomi dan sosial dalam sesebuah

organisasi. Perlu ada keseimbangan antara prestasi ekonomi dan sosial. Bagaimanakah kita mencapai keseimbangan ini? Kita boleh membuat kira-kira melalui tiga kaedah yang berkaitan analisis yang menyelesaikan dilema etika dalam pengurusan (Rajah 3.2). Rajah 3.2: Kaedah Analisis masalah etika Dengan menggunakan contoh pengurangan tenaga kerja dan penutupan loji, mari kita lihat bagaimana ketiga-tiga kaedah yang digunakan untuk mewujudkan keseimbangan antara prestasi ekonomi dan sosial seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.1. Jadual 3.1: Kaedah Analisis Masalah Etika Kaedah Penjelasan Analisis Ekonomi Kita boleh melihat banyak masalah etika dari sudut pendekatan mikroekonomi; bergantung kepada kuasa pasaran yang bersifat peribadi untuk membuat keputusan antara prestasi ekonomi dan sosial. Ia adalah benar-benar tidak menyenangkan bagi pekerja kehilangan pekerjaan mereka apabila pengurangan tenaga kerja dan penutupan loji berlaku. Namun, ada pasaran buruh, dan pekerja-pekerja ini akan digunakan sekali lagi, dengan syarat mereka bersedia untuk menyesuaikan tuntutan gaji mereka kepada keadaan pasaran. Kepercayaan asas adalah bahawa ekonomi pasaran yang mempunyai bilangan yang terhad sumber. Apabila pengguna dibekalkan dengan barang-barang berkualiti tertinggi pada kos yang paling rendah yang mungkin, sumber-sumber yang digunakan sebagai cekap dan berkesan yang mungkin. Analisis undang-undang Kita juga boleh melihat masalah etika melalui rangka pendekatan undang-undang; bergantung kepada kuasa-kuasa sosial bersifat peribadi untuk membuat keputusan antara "betul" dan pengurangan tenaga kerja dan penutupan tumbuhan adalah tidak menyenangkan, tetapi masyarakat tidak pernah merasakan mereka begitu "salah." berbahaya kepada orang yang terlibat bahawa undang-undang yang melarang mereka adalah perlu. Sekiranya mereka menjadi satu masalah yang besar, undang-undang yang boleh diluluskan adalah bagi menangani keadaan. Kepercayaan asas di sini adalah bahawa masyarakat demokratik boleh mewujudkan peraturan sendiri. Jika orang dan organisasi mengikut peraturan-peraturan ini, ahli-ahli masyarakat yang akan dianggap sebagai adil yang mungkin. Analisis Etika Akhir sekali, ia tidak mustahil bagi kita untuk melihat masalah-masalah etika menggunakan struktur falsafah normatif; bergantung kepada prinsip-prinsip asas untuk membuat keputusan antara "betul" dan "salah". Kita boleh mengira "yang paling besar baik untuk sejumlah besar" dan membuat keputusan atas dasar itu apabila pengurangan tenaga kerja dan penutupan loji berlaku. Kepercayaan asas di sini adalah bahawa jika semua orang-orang yang rasional dan wanita dalam masyarakat yang bertindak atas prinsip yang sama sama ada beneficiency atau keselarasan, ahliahli masyarakat yang akan dianggap sebagai agak mungkin.
3.5 ETIKA DALAM ISLAM Ia adalah penting untuk tidak melihat etika dalam satu perspektif tunggal tetapi juga melihatnya dari perspektif yang lain berbeza. Jadi, mari kita lihat apa yang Islam telah mengatakan tentang etika. Dalam usaha untuk menjelaskan aspek-aspek utama pemikiran etika dalam Islam, kedua-dua kaedah yang mungkin digunakan:

Satu kaedah sejarah atau mendatar yang hanya berikut garis kronologi pembangunan, atau Satu kaedah analisis atau skema yang berkaitan dengan tema utama etika menegak Kadang-kadang orang mempersoalkan sama ada terdapat perkara yang sedemikian sebagai etika Islam. Mereka jelas hairan dengan legalism dan ritualisme kehidupan agama dan institusi Islam. Mereka juga tertanya-tanya mengapa sumbangan penulis Islam kepada isu ini adalah tidak mencukupi jika dibandingkan dengan sumbangan mereka dalam mata pelajaran sastera, bahasa, falsafah, sejarah, teologi dan sains. Sebenarnya, terdapat satu percubaan sederhana untuk mempamerkan bahan etika dalam pemikiran Islam sebagai objektif yang mungkin.

3.5.1 Pesanan Universal Pendekatan holistik Islam adalah jelas dalam rukun tiga teras seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.3 di bawah. Rajah 3.3: Pendekatan holistik Islam Oleh kerana prinsip ini, Islam dianggap sebagai universal dan abadi. Oleh itu, ia terpakai kepada semua orang di semua tempat. Islam bukanlah agama baru tetapi kesinambungan daripada ayatayat suci dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad saw, yang merupakan nabi terakhir yang diberikan kepada manusia. Al-Quran jelas menyatakan bahawa Islam adalah kesinambungan dan kesimpulan agama Pencipta yang diberikan kepada manusia. 3.5.2 Syariah Sebelum kita beralih kepada membincangkan aspek etika Islam, mari kita lihat apa yang "Syariah" ertinya. Syariah adalah undang-undang Islam yang berdasarkan Al-Quran. Mungkin preskripsi etika yang paling menyeluruh dan paling universal Syariah itu terkandung dalam salah satu daripada ayatayat al-Quran yang memerlukan seorang Muslim, pada setiap masa dan dalam semua keadaan, untuk bertindak dalam apa yang boleh diterjemahkan daripada bahasa Arab sebagai yang baik dan cara baik hati, dan menjauhkan diri daripada salah laku. Ini konsep membimbing keseluruhan adalah sama dengan teguran Aristotle seperti yang ditunjukkan di bawah. "Jangan memudaratkan orang lain dan berurusan dengan orang lain sebagai salah satu akan ingin mempunyai orang lain berurusan dengan diri sendiri". Mesej asas Pencipta terdapat dalam semua ayat-ayat agama-Nya kepada umat manusia seperti yang ditunjukkan di bawah: Peraturan Kristian; terkenal "Peraturan Emas" dalam Perjanjian Baru: "Adakah kepada orang lain kerana anda akan mereka lakukan kepada kamu." Pemerintahan Islam:

"Tiada siapa dari kamu yang beriman sehingga dia berhasrat untuk saudara yang dia berhasrat untuk dirinya sendiri beliau." Peraturan Buddha: "Hurt tidak orang lain dengan cara yang anda akan mendapati diri anda menyakitkan." Peraturan Yahudi: "Apa yang kamu benci, jangan lakukannya kepada sesama manusia anda. Itulah undangundang keseluruhan; semua yang lain adalah ulasan. " Selain daripada ini pengajaran asas yang dikongsi bersama tradisi lain etika yang besar, Syariah mengawal hampir setiap aspek hubungan, dari yang ada di antara Pencipta dan manusia, dengan perkara-perkara intim hubungan interpersonal. Syariah adalah sistem perundangan yang komprehensif, kaedah-kaedah tafsiran mencapai kedudukan yang tinggi, dan teknik tafsiran undang-undang berdasarkan kepada sekolah-sekolah yang berbeza perundangan yang cemerlang. Pelbagai jawatan yang berbeza dan sekolah-sekolah pemikiran yang telah dibangunkan di kalangan umat Islam di sepanjang zaman.
3.5.3 Perniagaan dan Perdagangan Perdagangan dan perniagaan telah kekal subjek utama dalam tradisi Islam beretika. Untuk satu masa, Islam telah tersebar melalui pedang. Jika tidak, penyebarannya telah dasarnya telah melalui proselytisation individu, lebih khusus sebagai hasil daripada perdagangan dan perdagangan. Terkenal dengan tradisi mereka perdagangan dan perniagaan, orang-orang Arab yang menjadi Muslim meneruskan tradisi itu. Ia adalah disebabkan oleh keunggulan mereka dalam pelayaran, pembinaan kapal, astronomi dan alat-alat pengukuran yang saintifik bahawa perdagangan Arab dan Islam dan perdagangan maju dan merebak ke seluruh dunia. Tambahan pula, dunia Islam, pada abad pertama ini, adalah di persimpangan jalan perdagangan purba dari Mediterranean, Teluk Arab, Afrika Timur, benua kecil India dan sepanjang jalan ke China. Oleh itu hubungan dagangan, sejumlah besar kata-kata Arab yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan telah menemui cara mereka ke dalam bahasa-bahasa Barat. Walau bagaimanapun, peniaga Islam tidak boleh berkembang iman dan perdagangan mereka jika tidak kerana berpegang teguh dengan apa yang kita kenali sebagai "etika perniagaan".

3.5.4 Ajaran mengenai Amalan Ekonomi Dalam ketiadaan bersatu berkuasa perundangan dan kehakiman di kalangan umat Islam, amalan berbeza dan penguatkuasaan boleh dikatakan tidak wujud. Kepelbagaian ini di kalangan orang Islam telah menghasilkan adat yang berbeza, tingkah laku dan harapan dalam hubungan perniagaan. Secara umumnya, bagaimanapun, konsep ekonomi dan perniagaan Islam adalah amat sama dengan pendekatan ekonomi perusahaan bebas, sektor swasta pasaran, walaupun mereka tidak termasuk hak masyarakat untuk mengenakan batasan untuk faedah masyarakat yang lebih besar.

Syariah mengiktiraf hak kepada harta swasta tetapi mengekalkan hak masyarakat untuk apa yang boleh dipanggil sebagai "domain yang terkenal" atau kepentingan kolektif. Malah, salah satu pertimbangan etika yang penting dalam hartanah adalah bahawa penggunaannya adalah dibenarkan, tetapi penyalahgunaan dan pembaziran adalah dilarang. Dalam sebuah hadis, nabi mengatakan bahawa sembilan per sepuluh daripada semua nikmat Allah, yang termasuk pendapatan, berasal dari perdagangan. Untuk sebahagian besar, ini menjelaskan memandu umat Islam sepanjang zaman untuk memenuhi keperluan ekonomi mereka melalui perdagangan dan mempertimbangkan keuntungan bukan sahaja sah tetapi cara yang wajar melibatkan diri dalam apa-apa jenis industri. Membuat keuntungan adalah sebahagian besar daripada aktiviti-aktiviti umat Islam, dengan syarat keuntungan yang diperolehi dengan cara yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, keuntungan tidak boleh membayangi tugas persaudaraan, perpaduan dan kebajikan. Mereka adalah, sudah tentu, tertakluk kepada zakat, yang merupakan cukai yang dikenakan ke atas umat Islam. Syariah membahagikan peraturan kelakuan antara "halal" dan "haram", yang bermaksud pada dasarnya apa yang dibenarkan dan apa yang tidak. Perbezaan antara "halal" dan "haram" terpakai kepada yang sah dan tidak sah. Keuntungan yang tidak sah yang ditunjukkan oleh riba, yang sebahagian besarnya sama dengan riba. Walau bagaimanapun, ia juga telah datang kepada bermakna pengumpulan jumlah yang tetap yang telah ditetapkan kepentingan. Islam adalah dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan hanya dari kerja atau, jika modal itu yang terlibat, apabila dia berkongsi risiko kerugian. Oleh itu, perjudian adalah dilarang, kerana ia adalah satu dosa untuk mendapat keuntungan daripada keperluan atau kesengsaraan orang lain.
3.5.5 The Kewajipan Takwa Memenuhi kewajipan dengan niat yang baik dan selaras dengan prinsip-prinsip "etika perniagaan" bukan sahaja diperlukan tetapi tidak dapat dipisahkan daripada kewajipan am ketakwaan seperti yang dapat dilihat di dalam ayat berikut. Dalam Al-Quran, Bab 2, Ayat 177, ia mengatakan bahawa: "Ia bukan suatu kebajikan itu kamu menghadapkan muka ke Timur atau Barat, tetapi ia adalah kebenaran untuk beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan segala Kitab, dan Rasul-rasul; untuk menghabiskan bahan anda, daripada cinta untuk Dia , untuk kaum kerabat anda, anak-anak yatim, mereka yang memerlukan, untuk musafir, bagi orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba abdi; untuk berpegang teguh dalam solat, dan zakat. untuk memenuhi kontrak yang telah dibuat " Kontrak adalah ikatan yang paling penting yang wujud di antara orang Islam, serta di antara orang Islam dan bukan Islam seperti yang ditunjukkan dalam Hadis Nabi berikut ini: "Pembeli dan penjual mempunyai pilihan (untuk membatalkan kontrak), selagi mereka belum berpisah

maka, jika kedua-dua mereka bercakap benar dan membuat ia jelas, urus niaga mereka akan diberkati, tetapi jika mereka menyembunyikan dan berbohong , berkat jual beli mereka akan dipadamkan. " Terjemahan: Mana-mana kecacatan dalam perkara yang dijual mesti dibuat jelas. Dalam kes kecacatan yang tersembunyi, kontrak atau perjanjian yang dibuat akan menjadi tidak sah. Source: http://aaiil.org/text/had/manhad/ch22had.shtml Nabi seterusnya berkata: "The truthfullest, peniaga jujur adalah dengan nabi dan orang-orang yang benar dan yang mati syahid." Oleh itu, memenuhi tanggungjawab dengan niat yang baik dan selaras dengan prinsip-prinsip "etika perniagaan" bukan sahaja diperlukan tetapi tidak dapat dipisahkan daripada kewajipan am takwa. Memenuhi tanggungjawab juga termasuk konsep kejujuran, yang termasuk tidak mengambil kesempatan yang tidak wajar yang lain. Keadilan dianggap kedua-dua cara dan berakhir, tanpa mengira realiti praktikal. Kejujuran bukan sahaja kuasa tetapi sifat dijangka bagi setiap Muslim.

3.5.6 Kesimpulan Mereka kualiti dan ciri-ciri yang disebutkan di atas adalah penting kerana Nabi Muhammad adalah seorang saudagar yang hidup adalah satu contoh untuk diikuti. Lima belas abad yang lalu, Islam adalah revolusi rohani, sosial dan undang-undang. Potensi untuk melaksanakan kemajuan dalam cara yang positif masih tidak berubah. Ini pada asasnya adalah kepercayaan umat Islam liberal pencerahan yang tidak mempunyai pandangan yang regresif agama dan sejarah. Malah, pada ketinggian tamadun, antara abad ketujuh dan kedua belas, Islam adalah tidak menindas atau regresif. Sebaliknya, ia adalah satu kuasa progresif, kemanusiaan dan legalistik pembaharuan dan keadilan. Cendekiawan Islam daripada pelbagai latar belakang tidak menganggap Islam sebagai agama yang sentiasa berubah, tetapi agama dan sistem undang-undang yang diluluskan untuk setiap masa semestinya memerlukan evolusi. Malah, peruntukan al-Quran adalah seperti itu, dengan tafsiran mereka yang berdisiplin, Islam boleh memberikan penyelesaian kepada masalah ekonomi kontemporari, etika dan sosial dalam masyarakat Islam.

.1 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Kita akan melihat undang-undang sebagai asas mungkin untuk membuat keputusan pengurusan apabila seseorang itu berhadapan dengan dilema etika. "Undang-undang adalah satu set peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat untuk mengawal tingkah laku dalam masyarakat itu". Kami akan kembali kepada peraturan-peraturan (undang-undang) apabila berhadapan dengan konflik antara prestasi ekonomi organisasi dan prestasi sosial. Kita harus membiarkan undangundang yang membuat keputusan, terutamanya dalam masyarakat yang demokratik, di mana hujah boleh dibuat bahawa peraturan dalam undang-undang mewakili kolektif keputusan yang dibuat oleh ahli-ahli masyarakat. Kita perlu mengikut pertimbangan ini secara kolektif, bukannya cuba untuk mewujudkan pendapat moral kita sendiri. Terdapat banyak contoh undang-undang yang mencerminkan kolektif pertimbangan moral.
4.2 UNDANG-UNDANG SEBAGAI PANDUAN PILIHAN MORAL Kita tidak boleh bergantung kepada pasaran sebagai panduan untuk membuat keputusan dan tindakan pengurusan apabila berhadapan dengan dilema etika, tetapi apa yang kira-kira undang-undang? Hujah undang-undang adalah sangat berbeza. Sekarang mari kita melihat makna hujah undang-undang. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah "hujah undang-undang" itu? Hujah undang-undang merujuk kepada satu set peraturan yang ditubuhkan dalam masyarakat. Peraturan ini mencerminkan pilihan kolektif ahli masyarakat mengenai apa-apa keputusan dan tindakan yang memberi kesan kepada kebajikan. Hujah ini boleh digunakan, contohnya, untuk seorang pegawai bank yang mempunyai untuk membuat keputusan sama ada untuk: Membuat pinjaman berisiko tinggi kepada syarikat kecil, tempatan dengan kadar faedah pulangan dihadkan oleh undang-undang; atau Menyediakan pinjaman yang bersamaan dengan besar, perbadanan yang jauh pada risiko yang lebih rendah tetapi pulangan yang sama, sudah pasti pulangan lebih tinggi jika kos pentadbiran yang lebih rendah meminjamkan kepada yang besar, syarikat-syarikat yang dibiayai termasuk dalam pengiraan.

4.3 CONTOH SATU PILIHAN MORAL Sekarang, mari kita kembali kepada bank dalam contoh sebelumnya. Pegawai bank telah memutuskan sama ada dia perlu melabur dalam sebuah syarikat yang berisiko tinggi tempatan yang akan menyediakan peluang pekerjaan dan faedah lain kepada masyarakat. Marilah kita

bersetuju bahawa: Masyarakat tempatan di kawasan seluas pengangguran yang tinggi di mana pekerjaan baru sangat diperlukan, dan syarikat yang dicadangkan itu adalah di dalam, industri pertumbuhan tinggi intensif buruh yang memerlukan tenaga kerja yang besar; Pelaburan alternatif, perbadanan besar adalah di bandar yang jauh, berintensif modal dan mampu mencipta beberapa peluang pekerjaan; Produk syarikat tempatan yang dicadangkan adalah amat diperlukan item penjagaan kesihatan yang akan mengurangkan kesakitan dan penderitaan pesakit warga tua di seluruh negara. Walaupun produk pelaburan alternatif adalah selaras berkalori tinggi dibungkus makanan yang mempunyai nilai pemakanan yang rendah dan Dana yang biasa boleh didapati melalui "Pentadbiran Perniagaan Kecil" untuk syarikatsyarikat kecil telah dikurangkan dengan ketara dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Di samping itu, tiada jaminan kerajaan atau subsidi faedah disediakan untuk syarikat yang lebih kecil. Sekarang, kita mempunyai dilema etika klasik: pilihan antara prestasi ekonomi dan tanggungjawab sosial, rumit oleh akibat dilanjutkan, hasil yang tidak menentu dan implikasi kerjaya. Bagaimana bank akan membuat keputusan apabila berhadapan dengan jenis ini dilema? Jika dia menjawab kepada pemilik syarikat kecil bahawa dia sangat ingin untuk membantu, dia akan menghadapi berikut: Undang-undang menghalang pulangan yang mencukupi untuk mengimbangi risiko; Tiada jaminan kerajaan atau subsidi faedah adalah kini boleh didapati dan Pegawai Bank yang dikehendaki oleh sistem undang-undang untuk mengurangkan risiko untuk pendeposit. Sudah tentu, sambutan biasa kebanyakan bank-bank untuk pinjaman wajar sosial tetapi kewangan berisiko adalah untuk menolak pinjaman tanpa memberi sebarang penjelasan. Mereka biasanya akan mencadangkan kepada peminjam yang berpotensi bahawa mereka mendapatkan dana di tempat lain. Persoalan dalam kes ini, bagaimanapun, adalah tidak sama ada bank-bank perlu membuat pinjaman wajar sosial tetapi unfeasible ekonomi. Tiada bank boleh memberi pinjaman kepada semua orang dan kekal dalam perniagaan. Dengan cara yang sama, bank tidak boleh terlalu tegar dalam memberi pinjaman pada perbelanjaan masyarakat di mana ia beroperasi. Perlu ada had ke atas kedua-dua belah pihak dan keseimbangan. Persoalannya ialah,: bagaimana seseorang mencapai keseimbangan ini? Meningkatkan pemahaman anda dengan cuba latihan di bawah.
4.4 UNDANG-UNDANG AS PERTIMBANGAN MORAL GABUNGAN Sebelum kita bergerak lagi, marilah kita membaca kenyataan di bawah. "Jika kita mahu melampaui kaedah-kaedah asas undang-undang dalam membuat keputusan dan

tindakan kita sendiri, kita boleh berbuat demikian. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh melampaui undang-undang, untuk kemudian kita mematuhi standard moral yang tidak mematuhi majoriti penduduk. Kita hidup dalam masyarakat yang demokratik. Oleh itu, jika kita tidak suka sesuatu yang kita lakukan, kita perlu mendapatkan majoriti pengundi untuk meluluskan undang-undang menyekat tindakan ini. Walau bagaimanapun, sehingga maka kita perlu mematuhi majoriti penduduk. " Bagaimana kita bertindak balas terhadap kenyataan di atas? Jika ia tidak mungkin untuk bertindak balas secara logik dan meyakinkan, kami pula terpaksa menerima kedaulatan undang-undang sebagai penentu akhir dalam kebanyakan dilema moral? Untuk menjawab soalan-soalan ini, ia adalah perlu untuk: Pertama, menentukan undang-undang untuk memastikan bahawa kita membincangkan set yang sama konsep dan Kedua, memeriksa proses yang terlibat dalam penggubalan undang-undang.

4.5 DEFINISI UNDANG-UNDANG Sebelum kita bergerak ke atas, mari kita lihat definisi "undang-undang". Undang-undang ini boleh ditakrifkan sebagai satu set konsisten peraturan sejagat yang secara meluas diterbitkan, diterima umum dan biasanya dikuatkuasakan. Terdapat cara-cara tertentu di mana orang-orang yang diperlukan untuk bertindak dalam hubungan mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Mereka dikehendaki untuk bertindak dengan cara yang tertentu, bukan sahaja dijangka, mencadangkan atau petisyen untuk bertindak dengan cara itu. Terdapat unsur ketegaran tentang undang-undang, yang menentukan apa yang perlu kita lakukan. Rajah 4.1 menunjukkan lima ciri dalam takrif undang-undang. Rajah 4.2: Ciri-ciri dalam takrif undang-undang Mari kita lihat ciri-ciri dengan lebih terperinci seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.1. Jadual 4.1: Ciri-ciri Ciri-ciri Undang-undang Keterangan Selaras Syarat-syarat untuk bertindak atau tidak bertindak perlu konsisten untuk dianggap sebagai sebahagian daripada undang-undang. Sebagai contoh, jika dua keperluan bercanggah antara satu sama lain, kedua-dua tidak boleh disebut sebagai undang-undang, kerana jelas orang tidak boleh taat kepada kedua-duanya. Universal Syarat-syarat untuk bertindak atau tidak bertindak juga perlu sejagat, atau terpakai kepada semua orang dengan ciri-ciri yang serupa dan yang menghadapi set yang sama keadaan. Diterbitkan Syarat-syarat untuk bertindak atau tidak bertindak perlu diterbitkan dan dimasukkan ke dalam cetak supaya mereka boleh diakses kepada semua orang dalam masyarakat. Tidak syak lagi bahawa tidak semua orang mempunyai masa untuk membaca atau memahami segalagalanya yang diterbitkan. Walau bagaimanapun, profesional terlatih seperti peguam disediakan untuk mentafsir dan menerangkan undang-undang. Oleh itu, kejahilan undang-undang itu bukan alasan yang sah. Diterima Syarat-syarat untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara yang diberikan perlu

dipatuhi. Jika kebanyakan ahli-ahli pertubuhan itu tidak secara sukarela mengikut undangundang, mereka perlu dipaksa untuk berbuat demikian. Dikuatkuasakan Syarat-syarat untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara yang diberikan perlu dikuatkuasakan. Ahli-ahli masyarakat perlu memahami bahawa mereka akan dipaksa untuk mematuhi undang-undang, jika mereka memilih untuk tidak berbuat demikian secara sukarela. Rakyat perlu sedar bahawa, jika mereka mengingkari undang-undang, dan jika ia mengambil perhatian dan dapat dibuktikan, mereka akan mengalami kerugian kemudahan, masa, wang, kebebasan atau kehidupan. Terdapat unsur ketegaran tentang undang-undang. Terdapat juga atau patut menjadi unsur kepastian kerana ia mentakrifkan apa yang akan berlaku jika kita tidak mengikut peraturan. Ini set peraturan yang konsisten, universal, diterbitkan, diterima dan dikuatkuasakan disokong oleh rangka kerja institusi sosial yang khusus, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.2 di bawah. Jadual 4.2: Institusi Sosial dan Tanggungjawab mereka Institusi Sosial Tanggungjawab Perundangan dan majlis-majlis pembentukan Undang-undang Peguam dan paralegal kakitangan penjelasan Undang-undang Mahkamah dan agensi-agensi tafsiran Undang-undang Polis Penguatkuasaan undang-undang Hubungan musuh mahkamah perbicaraan itu sering kelihatan mengabaikan peruntukan konsisten dan kesejagatan, dan memberi tumpuan dan bukannya untuk memenangi bukannya keadilan. Tindakan penguatkuasaan polis juga sering kelihatan sewenang-wenangnya dan untuk menumpukan perhatian kepada menjaga keamanan dan bukannya mengekalkan ekuiti. Mari kita mengakui bahawa: Menguatkuasakan undang-undang adalah satu tugas yang sukar dan kadang-kadang berbahaya. Mentafsirkan undang-undang, seperti dalam kes-kes mahkamah, sering melibatkan pemberian dalam jumlah yang besar wang. Keuntungan atau kerugian potensi dana ini telah mengubah konsep undang-undang sebagai satu set peraturan-peraturan yang diterbitkan dan diterima. Walau bagaimanapun, kita melihat undang-undang sebagai satu konsep ideal peraturan yang konsisten dan sejagat untuk membimbing keputusan pengurusan, bukan sebagai satu realiti yang cacat. 4.6 HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG DAN STANDARD MORAL Undang-undang, seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, boleh dilihat dari segi sesuai sebagai satu set peraturan sejagat dan konsisten yang mengawal tingkah laku manusia dalam masyarakat. Persoalannya ialah sama ada kita boleh menerima peraturan-peraturan ini sebagai mewakili penghakiman moral kolektif ahli masyarakat kita. Jika boleh, maka kita mempunyai standard untuk membimbing keputusan dan tindakan pengurusan, walaupun piawaian ini mungkin berada pada tahap yang minimum. Jika kita tidak boleh, maka kita perlu mencari tempat lain untuk standard kami. Dalam menimbangkan hubungan yang mungkin antara keperluan moral pertimbangan dan

undang-undang, tiga kesimpulan yang boleh dicapai agak cepat seperti yang ditunjukkan di bawah: Kesimpulan 1 Keperluan undang-undang yang bertindih ke tahap yang agak besar. Walau bagaimanapun, mereka tidak salinan standard moral kemungkinan masyarakat. Jelas sekali, orang yang melanggar undang-undang persekutuan terhadap rompakan bank juga melanggar standard moral terhadap kecurian. Selain itu, ia adalah mudah untuk menunjukkan bahawa undang-undang yang mengawal tingkah laku seksual, penggunaan dadah, liabiliti produk dan pematuhan kontrak adalah sama dengan kepercayaan moral yang mungkin dipegang oleh majoriti orang-orang dalam masyarakat kita. Kita boleh bersetuju bahawa dalam masyarakat yang demokratik, keperluan undang-undang tidak mencerminkan banyak nilai-nilai asas rakyat. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa keperluan undang-undang bertindih dengan standard moral. Terdapat juga kawasan yang bertindih di antara undang-undang dan moral seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.3. Rajah 4.3: Bertindih antara standard moral dan keperluan undang-undang Walau bagaimanapun, kawasan bertindih tidak lengkap. Terdapat beberapa undang-undang yang tidak responsif dari segi moral, dengan apa jua kandungan beretika. Sebagai contoh, keperluan yang kita memandu di sebelah kiri jalan raya adalah tidak betul dan tidak salah, ia hanya penting untuk kita semua bersetuju yang sampingan untuk memandu. Akhir sekali, terdapat beberapa standard moral yang tidak mempunyai kedudukan undangundang di semua. Kita semua objek untuk berbohong kerana ia bertentangan dengan standard moral kita. Walau bagaimanapun, kebenaran tidak diperlukan oleh undang-undang kecuali dalam mahkamah dan di bawah sumpah, dan dalam beberapa keadaan tertentu yang lain, seperti kontrak pekerjaan dan jualan hartanah. Kesimpulan 2 Keperluan undang-undang yang cenderung untuk menjadi negatif, manakala standard moral lebih kerap positif. Menurut undang-undang, kita dilarang untuk menyerang, merompak atau memfitnah satu sama lain. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu untuk membantu orang ramai, walaupun dalam keadaan yang melampau. Sebagai contoh, tidak ada undang-undang menegaskan bahawa kita perlu membantu kanakkanak lemas. Di sini, kita mempunyai situasi di mana piawaian moral majoriti boleh disimpulkan kerana kebanyakan penduduk dewasa di mana-mana negara akan pergi ke bantuan seorang kanak-kanak mati lemas, kepada had kemampuan mereka. Kesimpulan 3 Keperluan undang-undang cenderung untuk ketinggalan standard moral jelas masyarakat. Perhambaan, sudah tentu, adalah contoh yang paling tidak menyenangkan. Walau bagaimanapun, diskriminasi seksual dan kaum, pencemaran alam sekitar dan rasuah di negara-negara asing

semua boleh dinamakan sebagai masalah moral yang perlahan-lahan diatasi dengan undangundang. Penyokong kedaulatan undang-undang akan berkata, bagaimanapun, bahawa keterangan kelewatan antara konsensus moral jelas dan sekatan undang-undang yang digubal tidak semestinya menunjukkan kekurangan hubungan antara keperluan undang-undang dan standard moral. Ia hanya digunakan untuk mengesahkan hubungan itu, mereka akan mendakwa, undangundang untuk mengawal diskriminasi, pencemaran dan rasuah akhirnya berlalu. 4.7.1 Proses Individu Adakah anda tahu bahawa undang-undang yang jelas merupakan entiti yang dinamik, untuk kaedah-kaedah yang berubah mengikut masa? Fikirkan perubahan yang telah berlaku dalam undang-undang pekerjaan. Ini pada asasnya adalah titik yang sama yang dibuat sebelum ini, bahawa terdapat seolah-olah menjadi jarak masa antara perubahan dalam standard moral dan perubahan dalam undang-undang. Walau bagaimanapun, tindakan yang dianggap undangundang 20 tahun yang lalu (seperti diskriminasi kaum dan seksual dalam pengambilan pekerja, atau menunaikan kimia yang dibuang ke dalam tasik dan sungai) kini telah menjadi haram. Persoalannya ialah sama ada perubahan dalam undang-undang yang boleh dikaitkan dengan perubahan dalam standard moral majoriti penduduk kita melalui proses sosial dan politik, dan seterusnya, sama ada undang-undang yang mewakili standard moral kolektif masyarakat kita. Proses sosial dan politik yang mana standard berubah moral manusia individu yang dikatakan menjadi diinstitusikan ke dalam rangka kerja undang-undang formal masyarakat adalah panjang dan kompleks, tetapi versi yang dipermudahkan ditunjukkan dalam Rajah 4.5. Rajah 4.5: Proses oleh individu yang norma, kepercayaan dan nilai-nilai yang diterapkan dalam undang-undang Setiap individu mempunyai satu set norma, kepercayaan dan nilai-nilai yang secara kolektif membentuk standard moral beliau seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.4. Jadual 4.4: Individu Standard Moral Huraian Piawaian Moral Norma Norma kriteria tingkah laku. Mereka adalah cara di mana individu menjangka semua orang untuk bertindak apabila berhadapan dengan situasi yang diberikan. Kepercayaan Kepercayaan adalah kriteria pemikiran. Kepercayaan adalah berbeza daripada norma-norma dalam bahawa mereka tidak melibatkan tindakan (tingkah laku tidak jelas kepada orang lain), tetapi cara yang abstrak pemikiran yang cenderung untuk menyokong norma seseorang individu. Mereka adalah cara yang individu menjangka orang ramai untuk berfikir tentang konsep yang diberikan. Sebagai contoh, jika anda percaya dalam demokrasi penyertaan, maka anda mengharapkan orang lain untuk mengiktiraf bernilai konsep itu dan menerimanya sebagai satu bentuk kerajaan. Nilai Nilai adalah kedudukan atau keutamaan bahawa seseorang memberikan kepada beliau norma-norma dan kepercayaan. Kebanyakan orang tidak menganggap semua norma dan kepercayaan mereka adalah sama penting. Secara umumnya, ada yang lebih penting daripada yang lain. Norma-norma dan kepercayaan yang penting adalah orang-orang bahawa seseorang "nilai-nilai" atau memegang dalam diri yang tinggi.

Adakah anda tahu bahawa nilai-nilai yang sering kontroversi? Adakah anda tahu mengapa? Ia adalah kerana kebiasaan atau kepercayaan bahawa seseorang memegang dalam diri yang tinggi boleh bercanggah dengan norma yang berbeza atau kepercayaan bahawa orang lain memegang dalam diri yang tinggi. Secara umumnya, akan ada sedikit toleransi atau kompromi, kerana setiap orang mempunyai kepentingan yang besar kepada kriteria beliau: Kelakuan (cara-cara di mana orang patut bertindak), dan Kepercayaan (cara-cara di mana orang harus berfikir). Kita hidup dalam masyarakat majmuk dengan pelbagai budaya dan tradisi dalam sebuah negara sekular, tanpa warisan agama diterima atau disahkan. Oleh yang demikian, kita perlu hidup dengan hakikat bahawa norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai akan berbeza antara individu. Perbezaan ini akhirnya boleh membawa kepada konflik.
4.7.2 Proses Kumpulan Konteks, yang bermaksud latar belakang umum atau alam sekitar keadaan, memainkan peranan penting dalam norma, kepercayaan dan nilai-nilai individu. Setiap individu membangunkan set nya norma, kepercayaan dan nilai-nilai melalui pendedahan kepada konteks ini: Budaya atau agama Sosial atau politik Ekonomi atau teknologi Setiap masyarakat mempunyai konteks yang terdiri daripada faktor-faktor yang saling berkaitan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.6. Rajah 4.6: Faktor-faktor yang berkaitan dengan Inter konteks Sifat terjalin konteks itu, dalam mana pilihan individu norma, kepercayaan dan nilai-nilai yang dibuat, memastikan bahawa semua faktor-faktor yang disebutkan boleh berinteraksi antara satu sama lain. Seperti yang dapat dilihat dalam Rajah 4.7, perubahan teknologi dalam komunikasi membawa perubahan politik dalam pentadbiran. Perubahan politik menyebabkan perubahan ekonomi dalam perbelanjaan dan corak cukai, yang akhirnya menyebabkan perubahan budaya dalam gaya hidup peribadi. Rajah 4.7: Interaksi antara faktor-faktor yang berkaitan dengan konteks Hubungan yang tepat antara ekonomi, teknologi,, faktor-faktor politik, budaya dan agama sosial tidak diketahui, dan tidak boleh pengaruh mereka digabungkan kepada norma-norma, kepercayaan dan nilainilai individu diramal dengan ketepatan. Walau bagaimanapun, hubungan dan pengaruh dengan mudah boleh dilihat seperti yang ditunjukkan dalam contoh di:

Status wanita yang kian berubah yang berpunca daripada: Peralihan ekonomi daripada sektor pembuatan berat dan perlombongan kepada berasaskan pengetahuan dan industri perkhidmatan; Pembangunan teknologi kaedah kawalan kelahiran yang lebih baik dan Perkembangan sosial peluang pendidikan. 4.7.3 Proses Sosial Semua individu-individu dalam masyarakat yang tidak mempunyai pendedahan yang sama kepada ekonomi, teknologi,, faktor-faktor politik, budaya dan agama sosial. Pendedahan itu datang dari: Kedudukan individu; Unit keluarga; Rakan sebaya dan Organisasi formal. Dalam masyarakat demokratik, norma-norma berubah, kepercayaan dan nilai-nilai individu dalam masyarakat mempunyai satu jelas, walaupun ditangguhkan, kesan terhadap undang-undang. Kesan ini akan muncul sebagai hasil daripada kedua-dua proses sosial dan politik. Pada asasnya, proses sosial melibatkan pengumpulan kuasa. Orang yang mempunyai norma-norma yang sama, kepercayaan dan nilai-nilai cenderung untuk menjadi yang berkaitan dalam kumpulan kecil. Ia hanya semulajadi untuk menyertai lain-lain yang mempunyai pandangan selari. Kumpulan-kumpulan kecil secara amnya adalah sebahagian daripada organisasiorganisasi yang lebih besar seperti: Firma-firma perniagaan; Kesatuan Buruh; Parti-parti politik; Agensi-agensi kebajikan; Institusi agama dan Persatuan veteran. Pertubuhan-pertubuhan yang lebih besar dari semasa ke semasa sama ada mencapai kompromi yang boleh diterima pada norma, kepercayaan dan nilai-nilai atau berpecah kepada organisasi yang lebih kecil yang boleh mencapai apa-apa kompromi. Terdapat teori-teori alternatif kepada cara di mana kompromi ini terbentuk seperti: Keputusan autokratik; Pelarasan birokrasi; dan Gabungan tawar-menawar atau pilihan kolektif.

4.7.4 Proses Politik Proses politik di mana norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi, kumpulan dan individu-individu yang diinstitusikan dalam undang-undang boleh dilihat sebagai satu cara untuk menyelesaikan konflik. Organisasi, kumpulan dan individu yang jelas mempunyai pendapat yang berbeza pada norma-norma (apa yang perlu dilakukan sekarang) dan kepercayaan (apa yang perlu dicapai pada masa depan). Ini pandangan yang berbeza perlu menjadi biasa dengan peraturan yang konsisten dan sejagat untuk menjadi berkesan. Sekali lagi, terdapat teori-teori alternatif mengenai cara-cara di mana ini dilakukan: kepimpinan presiden kompromi institusi tawar-menawar Kongres tekanan Perlembagaan Wakil-wakil rakyat secara rasmi diberi tanggungjawab untuk penggubalan undang-undang dalam sistem perwakilan. Walau bagaimanapun, isu-isu yang berbeza dengan bahagian-bahagian negara, segmen penduduk dan sektor ekonomi. Oleh itu, pakatan perlu ditubuhkan untuk meluluskan undang-undang yang paling. Orang ramai, sudah tentu, boleh meluahkan pendapat mengenai undang-undang yang berpotensi dengan mengundi untuk beberapa pentadbir dan semua undang-undang, dan secara tidak langsung melalui kaji selidik awam, surat dan media. 4.8 KESIMPULAN TENTANG KEDAULATAN UNDANG SEBAGAI ASAS BAGI PILIHAN MORAL Persoalannya sekarang ialah sama ada proses-proses sosial dan politik, panjang dan kompleks walaupun ia mungkin, benar-benar berkhidmat untuk menggabungkan piawaian peribadi moral majoriti penduduk kepada keperluan undang-undang sejagat. Pandangan bahawa undang-undang yang tidak mewakili penghakiman moral kolektif pastinya menarik. Walau bagaimanapun, terdapat seolah-olah menjadi masalah dalam pemindahan dari standard moral individu kepada keperluan undang-undang sejagat pada setiap peringkat proses sosial dan politik. Mari kita lihat secara terperinci di standard moral seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.5 untuk lebih memahami aspek ini. Jadual 4.5: Piawaian Moral dan Penerangan Its Penjelasan Standard Moral Piawaian moral ahli masyarakat mungkin berdasarkan kekurangan maklumat berbanding dengan isu-isu korporat.

Kebanyakan orang tidak sedar nampaknya pembayaran rasuah asing yang besar sehingga ayatayat Lockheed kes itu. Ramai orang mungkin tidak sedar betapa besarnya masalah pembuangan sisa toksik, dengan 231 juta tan metrik yang dihasilkan setiap tahun. Adalah sukar untuk standard moral peribadi untuk mempengaruhi undang-undang jika

maklumat yang relevan yang hilang. Piawaian moral seseorang individu boleh dicairkan dalam pembentukan kumpulan kecil.

Orang yang mempunyai norma-norma yang sama, kepercayaan dan nilai-nilai cenderung untuk menjadi yang berkaitan dalam kumpulan kecil. Walau bagaimanapun, standard mereka tidak sentiasa tepat sama; kompromi perlu dibuat. Selain itu, banyak kumpulan kecil bertindak daripada motif lain daripada moral, manfaat ekonomi dan prestij profesional yang sering memainkan peranan yang besar. Adalah sukar untuk standard moral peribadi untuk mempengaruhi undang-undang jika mereka tidak disampaikan dengan tepat. Piawaian moral ahli-ahli masyarakat boleh salah nyata dalam persetujuan organisasi besar.

Banyak organisasi berkongsi norma, kepercayaan dan nilai-nilai. Walau bagaimanapun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa setiap individu dan setiap kumpulan dalam organisasi mempunyai pengaruh yang sama dalam menentukan konsensus itu. Ini dapat dilihat di dalam norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai organisasi bukan keuntungan banyak seperti hospital dan universiti, di mana standard kakitangan profesional (doktor dan fakulti) sering diguna pakai. Piawaian moral ahli-ahli masyarakat boleh salah nyata dalam penggubalan undang-undang.

Ini adalah titik yang sama yang telah dibuat di atas dalam membentuk konsensus organisasi, walaupun pada skala yang lebih besar. Tiada jaminan bahawa semua organisasi mempunyai pengaruh yang sama, atau pengaruh walaupun sama diwajarkan mengikut saiz, dalam menentukan undang-undang. Ini dapat dilihat dalam peruntukan undang-undang cukai, di mana pertubuhan-pertubuhan tertentu sentiasa seolah-olah disukai. Keperluan undang-undang dibentuk melalui proses politik sering tidak lengkap atau tidak tepat dan perlu disokong oleh keputusan mahkamah kehakiman atau agensi pentadbiran tindakan.

Ini boleh dilihat dalam kedua-dua kes liabiliti produk dan kajian pekerjaan yang sama. Makna dan pemakaian undang-undang yang perlu dijelaskan di luar proses perundangan. Adalah sukar untuk standard moral peribadi untuk mempengaruhi undang-undang, jika mereka dianggap hanya secara tidak langsung, jika pada semua, dalam dua cara-cara menggubal undang-undang itu. Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Turn off instant translationAbout Go

RINGKASAN Undang-undang adalah satu set peraturan yang konsisten universal ditubuhkan untuk mengawal tingkah laku masyarakat. Peraturan-peraturan ini diterbitkan secara meluas, diterima umum dan biasanya dikuatkuasakan. Terdapat lima ciri dalam takrif undang-undang: konsisten, universal, diterbitkan, diterima dan dikuatkuasakan. Peraturan masyarakat ditubuhkan mencerminkan pilihan kolektif ahli-ahli masyarakat yang mengenai apa-apa keputusan dan tindakan yang memberi kesan kepada kebajikan. Terdapat pertindihan antara standard moral dan keperluan undang-undang dalam masyarakat, seperti undang-undang persekutuan terhadap rompakan bank dan piawaian moral terhadap mencuri. Terdapat empat proses rantaian pembentukan undang-undang: proses individu, proses kumpulan, proses sosial dan proses politik. Beberapa perubahan dalam norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai ahli-ahli individu masyarakat yang akhirnya ditunjukkan oleh perubahan dalam undang-undang. 5.1 MENINGKATKAN IKLIM ETIKA DALAM ORGANISASI Dalam usaha untuk memperbaiki iklim etika organisasi, pengurusan atasan boleh menggunakan pelbagai "perlindungan etika" seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.2. Rajah 5.2: perlindungan Etika Dalam bahagian-bahagian yang berikut, kita akan melihat setiap pendekatan dan melihat bagaimana mereka meningkatkan persekitaran etika organisasi. 5.1.1 Kod Etika Apakah definisi kod etika? Mari kita lihat definasi yang diperuntukkan untuk itu. Kod etika adalah kenyataan mengenai norma-norma dan kepercayaan dalam sesebuah organisasi. Norma-norma dan kepercayaan biasanya dicadangkan, dibincangkan dan ditakrifkan oleh eksekutif kanan dalam firma itu sebelum diterbitkan dan diedarkan kepada semua ahli-ahlinya. Sekarang, mari kita lihat di Jadual 5.1 untuk penjelasan norma-norma dan kepercayaan, berhubung dengan kod etika. Jadual 5.1: Kod Ethicals pada Norma dan Kepercayaan Aspek Normal Kepercayaan Definisi

Norma piawaian tingkah laku.

Mereka adalah cara di mana pengurusan kanan organisasi mahu kakitangan untuk bertindak apabila berhadapan dengan situasi yang diberikan.

Kepercayaan adalah standard pemikiran. Mereka adalah cara pemikiran di mana pihak pengurusan kanan sesebuah organisasi mahu pekerjanya untuk menerima pakai. Walau bagaimanapun, ia tidak penapisan. Tujuannya adalah untuk menggalakkan cara pemikiran dan corak sikap yang akan membawa ke arah tingkah laku yang diingini. Bentuk menyatakan

Norma dalam kod etika biasanya dinyatakan sebagai satu siri kenyataan negatif, kerana ia adalah lebih mudah untuk menyenaraikan perkara-perkara yang orang tidak perlu dilakukan daripada menjadi tepat tentang perkara-perkara yang seseorang perlu lakukan.

Kepercayaan dalam kod etika biasanya dinyatakan dalam bentuk yang positif. Contoh

Pekerja syarikat tidak akan menerima hadiah peribadi dengan nilai wang lebih RM25 dalam jumlah dari mana-mana rakan perniagaan atau bersekutu. Pekerja dikehendaki membayar bahagian mereka sepenuhnya daripada kos makan atau hiburan lain yang mempunyai nilai yang melebihi RM25.

Tanggungjawab pertama kami adalah untuk pelanggan-pelanggan kami. Kami ingin memberikan perkhidmatan yang baik kepada masyarakat di mana kami beroperasi. Adakah anda fikir kod etika kerja? Adakah mereka membantu dalam menyampaikan kepada semua pekerja standard moral yang dipilih oleh lembaga pengarah dan presiden? Jawapannya tidak benarbenar. Masalahnya ialah bahawa ia tidak mungkin untuk menyatakan dengan jelas dan jelas norma-norma dan kepercayaan sesebuah organisasi berbanding dengan kumpulan-kumpulan juzuk (pekerja, pelanggan, pembekal, pengedar, pemegang saham dan orang awam) tanpa melanggar sekurang-kurangnya salah satu daripada kumpulan-kumpulan ini. Sebagai contoh, ia tidak mungkin untuk sebuah syarikat untuk

mengatakan bahawa ia menganggap pekerja adalah lebih penting kepada kejayaan firma itu daripada pemegang saham itu. Dengan mengatakan bahawa, syarikat itu menghantar mesej bahawa keuntungan dan dividen yang datang kedua, yang bertentangan dengan matlamat organisasi perniagaan banyak. Oleh itu, kod etika biasanya ditulis secara umum, menyatakan kewajipan kepada setiap kumpulan tanpa menyatakan yang mereka keutamaan dalam keadaan tertentu. Kesukaran asas dengan kod etika adalah bahawa mereka tidak menetapkan keutamaan antara norma dan kepercayaan. Keutamaan adalah nilai sebenar firma. Sebagai contoh, mari kita mengatakan bahawa satu bahagian dalam firma berhadapan dengan penurunan jualan dan keuntungan. Oleh itu, firma itu akan berhadapan dengan persoalan sama ada ia perlu mengurangkan pekerjaan pertengahan pengurusan dan mengurangkan kos overhed yang (keputusan pengecilan klasik)? Kod etika berkata, dalam satu bahagian, bahawa kita menghormati pekerja, manakala dalam seksyen yang lain, yang kita harapkan "adil" keuntungan. Bagaimana pula kita membuat keputusan pada kursus terbaik tindakan? Apa yang "adil" dalam hal ini? Kod etika tidak memberikan kita jawapan. Dilema etika adalah konflik antara prestasi ekonomi dan sosial. Yang terakhir ini dinyatakan sebagai obligasi kepada pekerja, pelanggan, pembekal, pengedar dan orang awam. Kod etika boleh meluahkan rasa umum obligasi yang ahli-ahli pengurusan kanan rasa ke arah kumpulan-kumpulan. Walau bagaimanapun, mereka tidak boleh membantu pengurus pertengahan atau lebih rendah peringkat pengurusan untuk memilih antara kumpulan, atau antara prestasi ekonomi dan sosial. 5.1.2 Ombudsman Jawatan Ombudsman adalah orang dalam sesuatu organisasi, sering pengurus lebih tua dan dihormati yang rapat dengan persaraan. Beliau telah dilepaskan daripada tanggungjawab operasi dan ditugaskan kaunseling pekerja muda mengenai masalah kerjaya, masalah organisasi dan isu etika. Istilah "Ombudsman" berasal dari bahasa Sweden dan ia bermaksud: Seorang ejen kerajaan di negara yang telah dilantik khas untuk menyiasat aduan yang dibuat oleh warga individu terhadap pegawai-pegawai awam untuk penyalahgunaan kuasa atau peduli perbuatan. Selalunya, Ombudsman boleh pergi jauh di luar kaunseling dan penyiasatan dan mampu untuk bertindak secara tidak rasmi untuk menyelesaikan masalah. Adakah kedudukan kerja Ombudsman? Sebenarnya, ia tidak. Masalahnya ialah bahawa orang yang melaporkan kejadian itu tidak benar-benar "tidak terlibat dalam apa-apa cara." Kita boleh menganggap bahawa Ombudsman umumnya diskret dalam bercakap kepada pesalah. Walau bagaimanapun, sumber maklumat untuk Ombudsman (pemula aduan) biasanya jelas. Ia mempunyai untuk menjadi orang yang di dalam organisasi yang mempunyai maklumat mengenai amalan dan rasa bersalah moral untuk melaporkannya. Beliau biasanya seseorang yang telah bercakap kepada pesalah mengenai amalan

dalam tempoh 30 hari yang lalu. Ombudsman tidak perlu bimbang tentang hukuman tetapi maklumat itu pada amnya tidak.

5.1.3 Etika Hotline Kadang-kadang, pekerja mungkin menghadapi isu etika tetapi enggan untuk meningkatkan dengan pengurus atau rakan-rakan mereka. Talian hotline etika boleh memberi ruang untuk pekerja, yang tidak mahu dilihat dengan seorang pegawai etika, melaporkan atau bertanya tentang perkara-perkara etika tanpa nama. Sebagai contoh, Telekom Malaysia (TM) telah menubuhkan satu Hotline Etika, yang beroperasi 24 jam setiap hari, bagi kakitangan yang perlu dirujuk untuk nasihat mengenai isu-isu etika dan kebimbangan. Talian hotline etika boleh menjadi pendekatan yang berkesan untuk melindungi kerahsiaan pemanggil, sementara mengumpul maklumat penting yang diperlukan untuk menyelesaikan aduan atau dakwaan yang berkaitan dengan etika. Mari kita lihat Rajah 5.3, kita boleh melihat contoh sebuah syarikat korporat yang menyediakan laporan berasaskan web dan Etika nombor Hotline untuk kakitangan mereka, mereka harus mahu melaporkan kelakuan yang mungkin tidak beretika, menyalahi undang-undang, yang melanggar piawaian profesional, atau sebaliknya tidak konsisten dengan kod syarikat kelakuan.
5.1.4 Latihan Etika Satu program pematuhan organisasi memerlukan memulakan program latihan etika dan sistem komunikasi untuk mendidik kakitangan mengenai standard etika syarikat. Latihan etika biasanya melibatkan kuliah yang ditawarkan oleh jurulatih syarikat dan biasanya diberikan kepada pengurus. Untuk lebih berkesan, latihan etika perlu berkaitan dengan keadaan sebenar bahawa pekerja mungkin akan mengalami dalam tugas mereka dan penyelesaian etika mungkin untuk masalah itu. Secara umumnya, program latihan etika perlu mendidik pekerja-pekerja organisasi tentang dasar syarikat, jangkaan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan, dan standard sosial umum. Satu latihan etika yang berkesan juga akan membuat pekerja menyedari sumber yang ada, sistem sokongan dan kakitangan yang boleh membantu dengan etika dan nasihat undang-undang. Menurut Thorne, Ferrell, & Ferrell (2008), latihan etika organisasi boleh mempunyai tiga gol. Matlamat latihan etika adalah untuk memastikan bahawa pekerja: Mengiktiraf apabila keadaan memerlukan pembuatan keputusan yang beretika; Memahami nilai-nilai dan budaya organisasi dan Pekerja menilai kesan keputusan beretika kepada syarikat itu

5.2 PUNCA STRUKTUR OF PERLAKUAN TIDAK BERETIKA Kita telah melihat bahawa tidak kod tingkah laku atau Ombudsman boleh memastikan bahawa standard moral yang dipilih oleh presiden dan lembaga pengarah firma akan dipatuhi oleh semua

anggota firma itu. Oleh itu, kita perlu melihat punca-punca tingkah laku yang tidak beretika dan lihat jika kita boleh menghapuskan orang-orang sebab. Sebagai contoh, mari kita lihat organisasi yang ditubuhkan seperti General Electric, General Dynamics, EF Hutton dan Thorp Bahagian ITT. kita akan melihat sebab mengapa pengurus produk di General Electric ditipu kerajaan, dan mengapa pengurus serantau di EF Hutton menipu bank. Pengurus individu pertubuhan-pertubuhan besar ditipu kerajaan, bank-bank dan pelanggan. Walau bagaimanapun, mereka tidak langsung mendapat manfaat daripada perbuatan yang tidak beretika mereka. Ini bukan kejadian kecurangan pengurusan kerana tidak ada bayaran, percutian dan hadiah. Walau bagaimanapun, individu-individu yang tidak mendapat manfaat secara tidak langsung. Oleh itu, adalah perlu untuk memahami manfaat ini secara tidak langsung ini adalah punca struktur tingkah laku yang tidak beretika dalam organisasi. Syarikat-syarikat yang paling besar hari ini pelbagai, dalam banyak bahagian. Setiap bahagian biasanya terdiri daripada barisan produk yang diberikan, segmen pasaran dan proses pengeluaran. Struktur dibahagikan mengikut bahagian, jenis ini biasanya berpusat: kuasa untuk produk, pasaran dan proses perubahan yang diperuntukkan kepada pengurus bahagian, yang kemudian bertanggungjawab untuk prestasi ekonomi. Terdapat dua masalah utama dengan dibahagikan mengikut bahagian, jenis berpusat struktur organisasi: Saling-hubungan antara bahagian (dalam produk, pasaran, proses atau teknologi) tidak boleh digunakan sebagai asas untuk skala ekonomi atau ekonomi skop kerana sifat yang berasingan daripada bahagian. Pengurusan korporat dalam struktur berpusat mempunyai sedikit kawalan ke atas strategi bahagian sehingga selepas kejayaan cemerlang atau kegagalan mutlak telah berlaku. Mereka dikurangkan kepada fungsi kajian tidak berkesan. Masalah-masalah ini membawa perubahan dalam pengurusan kepelbagaian, bermula sekitar tahun 1975. Sebelum bergerak ke bahagian seterusnya, cuba senaman yang ditunjukkan di bawah. 5.3 PENYELESAIAN KEPADA STRUKTUR PUNCA DARI PERLAKUAN TIDAK BERETIKA Apa yang boleh dilakukan untuk menghapuskan punca struktur tingkah laku yang tidak beretika dalam organisasi? Malangnya, tidak banyak yang boleh dilakukan. Dalam topik sebelum ini, kita belajar pada pilihan individu yang tidak ada cara yang benar-benar memuaskan mencapai keputusan apabila berhadapan dengan dilema etika. Pelbagai analisis (menggunakan ekonomi, bentuk undang-undang dan moral pemikiran) muncul untuk membuat isu-isu yang lebih jelas, dan "betul", "betul" atau "hanya" keputusan yang lebih jelas. Walau bagaimanapun, proses tidak menjamin kesepakatan sebagai nilai-nilai dan keutamaan yang timbul daripada hasil ekonomi, undang-undang dan moral berbeza di kalangan ahli-ahli setiap organisasi. Oleh itu, tidak ada cara yang memuaskan lengkap menukar perancangan, kawalan dan motivasi sistem untuk

memastikan bahawa standard moral eksekutif kanan akan diikuti. Kita boleh meletakkan penekanan kurang pada langkah-langkah kewangan prestasi (hasil jualan, kos berubah, perbelanjaan tetap dan keuntungan suku tahun) dan banyak lagi mengenai langkahlangkah bernombor (aduan pelanggan, penolakan yang berkualiti, ketidakhadiran tenaga kerja, sikap masyarakat dan kelewatan dalam menjawab pertanyaan dividen) . Walau bagaimanapun, ini sahaja tidak akan menyelesaikan masalah dalam pengurusan merupakan konflik antara prestasi ekonomi dan sosial dalam sesebuah organisasi. Apa yang anda fikir akan berlaku jika konflik itu tidak dinyatakan secara khusus dan diselesaikan oleh eksekutif kanan dalam firma itu? Jika ia tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh eksekutif kanan dalam firma, kecenderungan semulajadi peringkat pertengahan dan pengurus peringkat operasi akan cenderung untuk memihak kepada prestasi ekonomi organisasi. Ini adalah supaya di bawah sistem pengurusan semasa, prestasi mereka diukur dengan kriteria ekonomi dan masa depan mereka bergantung kepada keputusan ekonomi. 5.4 TANGGUNGJAWAB ETIKA PENGURUSAN Marilah kita mengatakan bahawa anda adalah seorang eksekutif kanan firma. Bagaimana anda menangani dan menyelesaikan konflik antara prestasi ekonomi dan sosial? Resolusi konflik itu perlu dilakukan sebagai sebahagian daripada proses perancangan strategik. Isu-isu etika perlu dijadikan sebahagian daripada proses itu, dan tidak lagi diabaikan atau ditolak turun ke tahap operasi. Persoalan etika keras perlu ditanya oleh pengurus dalam unit perniagaan, dan jawapan etika tertentu perlu dibekalkan oleh eksekutif korporat. Jika anda seorang eksekutif korporat, bagaimana anda akan menjawab soalan-soalan etika sukar? "Salah satu daripada pelanggan utama kami menegaskan apabila meletakkan kenyataan yang tidak tepat dalam iklan mereka. Sekiranya kita mengekalkan pelanggan itu? " "Kita boleh mengurangkan kos kami dengan menggantikan pengedar borong yang membantu kami dalam membina pasaran. Sekiranya kita mula penghantaran langsung kilang-ke-kedai? " Pada asasnya, jawapan anda perlu mempunyai komponen-komponen berikut: Watak Ciri-ciri untuk menghadapi isu-isu yang mempunyai impak sosial yang dikaitkan dengan setiap alternatif. Keberanian Keberanian untuk menilai dengan teliti setiap alternatif ini berikutan ekonomi, bentuk undangundang dan moral pemikiran. Ia juga melibatkan yang mempunyai ciri-ciri untuk mengakui bahawa kos peribadi boleh dikaitkan dengan pilihan dan keberanian untuk menanggung kos-kos. Walau bagaimanapun, orang lain mungkin tidak bersetuju dengan keputusan ini kerana perbezaan berikut:

Perbezaan perspektif dalam firma itu; Perbezaan kepercayaan dalam kepentingan hasil ekonomi, keperluan undang-undang, prinsipprinsip moral kebajikan dan konsisten, dan nilai-nilai moral keadilan dan kebebasan. Kami mempunyai hasil yang banyak ekonomi, undang-undang dan etika, keperluan, prinsipprinsip dan nilai-nilai, tetapi tidak ada pesanan yang jelas di kalangan mereka. Walau bagaimanapun, ini bukan alasan untuk mengelakkan daripada membuat keputusan beretika dalam pengurusan. Kami mempunyai untuk membuat keputusan berdasarkan rasa tanggungjawab kami kepada orang lain kerana ia adalah ujian watak dan ukuran keberanian kita.
RINGKASAN Terdapat empat pendekatan dalam menangani iklim etika organisasi dan mereka kod etika, kedudukan Ombudsman, talian hotline etika dan latihan etika. Kod etika adalah senarai penyata yang mengandungi norma-norma dan kepercayaan organisasi diterbitkan dan diedarkan kepada semua ahli syarikat. Ombudsman adalah biasanya orang tua dan dihormati dalam sesebuah organisasi yang telah dilepaskan daripada tanggungjawab operasi dan diberikan tugas kaunseling pekerja muda mengenai pelbagai isu-isu etika. Divisionalisation dan buktinya dipercayai menjadi punca utama struktur tingkah laku yang tidak beretika. Penyelesaian bagi kelakuan yang tidak beretika adalah dengan meletakkan penekanan kurang pada langkah-langkah kewangan prestasi dan lanjut mengenai langkah-langkah yang berangka. Pihak pengurusan telah membuat keputusan yang berkaitan dengan tingkah laku yang tidak beretika berdasarkan rasa tanggungjawab kepada orang lain kerana ia adalah ujian watak mereka dan ukuran keberanian mereka.

6.1 PANDANGAN SEJARAH TANGGUNGJAWAB SOSIAL Views tanggungjawab sosial yang dipegang oleh organisasi, kerajaan dan orang ramai telah berubah secara dramatik sejak beberapa ratus tahun lalu. Khususnya, terdapat tiga titik kritikal dalam evolusi memikirkan tentang tanggungjawab sosial seperti yang digariskan dalam Rajah 6.2. Rajah 6.2: Evolution pemikiran mengenai Tanggungjawab Sosial Mari kita lihat secara terperinci di setiap era tanggungjawab sosial dalam seksyen yang berikut.
6.1.1 Era Keusahawanan Era Keusahawanan bermula di Amerika Syarikat pada 1800-an. Pada masa itu, ketua-ketua yang dipanggil industri, termasuk John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, JP Morgan dan Andrew Carnegie, telah mengumpul kekayaan dan empayar bangunan industri yang terdiri daripada minyak untuk kereta api dan perbankan untuk keluli. Sebelum hari dan usia mereka, hampir semua perniagaan yang kecil, jadi

orang-orang ini adalah benar-benar eksekutif pertama untuk mengawal kuasa dan pengaruh menggunaan di peringkat kebangsaan. Malangnya, dalam banyak kes, usahawan awal memilih untuk menyalahgunakan kuasa mereka melalui amalan kejam seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.1. Jadual 6.1: Amalan Usahawan Awal Amalan Awal Huraian Usahawan Buruh mengunci pintu sekat-masuk adalah taktik pekerjaan pegangan digunakan oleh majikan untuk menghalang organisasi kesatuan atau untuk mendapatkan pengaruh dalam pertikaian buruh. Ia sering dicapai dengan benar-benar mengunci pekerja keluar dari tempat kerja tetapi ia juga boleh dilakukan melalui pemberhentian kerja, pemberhentian atau pengambilan pekerja gantian bukan kesatuan. (Sumber: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/345839 / sekat-masuk) Dasar harga diskriminasi dasar harga diskriminasi adalah tindakan mengenakan harga yang tidak munasabah bagi produk atau perkhidmatan. Sesetengah kumpulan pengguna, misalnya, boleh membayar harga yang berbeza untuk produk atau perkhidmatan yang sama. Pembekal perkhidmatan ini memperkenalkan dasar-dasar diskriminasi harga untuk mengambil kira status yang ekonomi individu, iaitu kebolehan dan kesanggupan untuk membayar mereka. (Sumber: http://www.globecon.org/en/globecon-weekly/march-2009.html) Sogokan Sogokan adalah pembayaran atau penawaran perkhidmatan dengan niat untuk mempengaruhi atau mendapat sesuatu daripada sebuah organisasi atau seseorang. Sogokan berkaitan rapat dengan rasuah. (Sumber: http://www.wisegeek.com/what-are-kickbacks.htm) Ugut mengugut adalah tindakan memeras wang atau barang berharga daripada orang yang dengan mengancam untuk mendedahkan perbuatan atau maklumat ternoda. (Sumber: http://www.answers.com/topic/blackmail) Pengelakan cukai pengelakan cukai adalah satu amalan yang menyalahi undang-undang di mana seseorang, organisasi atau perbadanan sengaja mengelakkan membayar liabiliti cukai sebenar. Tuduhan jenayah dan hukuman yang besar yang dikenakan kepada orang-orang yang ditangkap mengelakkan cukai. (Sumber: http://www.Investopedia.com/terms/t/taxevasion.asp) Akhirnya, outcries dari pegawai-pegawai awam dan pemimpin-pemimpin lain, memaksa kerajaan persekutuan untuk campur tangan dan meluluskan undang-undang yang diharamkan beberapa amalan perniagaan yang tidak diingini dan lain-lain yang terhad. Undang-undang ini adalah penting dalam bahawa mereka mengakui hubungan antara perniagaan, kerajaan dan masyarakat. Ia juga menunjukkan buat kali pertama bahawa perniagaan mempunyai peranan untuk dimainkan di dalam masyarakat di luar memaksimumkan tulen keuntungan.

6.1.2 Era Kemelesetan Perubahan ketara dalam pemandangan ke arah tanggungjawab sosial berterusan sepanjang awal abad ke-20. Walau bagaimanapun, pandangan berubah secara drastik semasa Era Kemelesetan tahun 1930-an. Pada masa ini, organisasi-organisasi besar telah datang untuk menguasai keadaan

ekonomi Amerika, dan ramai orang mengkritik mereka untuk amalan kewangan yang tidak bertanggungjawab yang membawa kepada kejatuhan pasaran saham pada 1929. Sebagai sebahagian daripada program Tawaran Baru Franklin Roosevelt, kerajaan telah meluluskan beberapa undang-undang untuk melindungi pelabur dan perniagaan kecil. Mari kita lihat di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program Tawaran Baru yang dibawa ke hadapan oleh Presiden ke-32 Amerika Syarikat, Franklin D. Roosevelt. Pada tahun 1929, pasaran saham Amerika terhempas catastrophically, mencetuskan kesan domino di seluruh ekonomi Amerika. Di samping perjuangan ekonomi, negara juga menghadapi isu-isu utama dalam sektor pertanian. Ramai rakyat Amerika mendapati diri mereka sangat miskin hampir semalaman, yang mencetuskan pergolakan sosial di negara ini sudah bermasalah. Roosevelt berpendapat bahawa negara ini memerlukan ketiga-tiga perkara penting: pelepasan, pemulihan dan pembaharuan. Oleh itu, Program Tawaran Baru diperkenalkan pada 1930-an. Perjanjian Baru adalah satu siri pembaharuan sosial, ekonomi dan kerajaan yang dimulakan oleh Franklin. Ia memberi tumpuan kepada menyediakan bantuan kepada rakyat Amerika menganggur dan sektor pembuatan yang bermasalah di samping menggalakkan pemulihan ekonomi dan pembaharuan sistem kewangan Amerika untuk mencegah berulangnya Era Kemelesetan. Pada masa itu, New Deal telah bertemu dengan sejumlah besar kritikan dari sesetengah pihak dan pujian besar daripada orang lain. Apabila ditinjau kembali, Perjanjian Baru adalah satu acara utama dalam sejarah Amerika kerana ia membentuk landskap dan sikap Amerika. (Sumber: http://www.wisegeek.com/what-was-the-new-deal.htm) "Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC)" juga telah ditubuhkan pada tahun 1934 untuk mengawal selia jualan sekuriti dan membendung amalan pasaran saham yang tidak adil. Sebagai hasil daripada ini dan tindakan yang lain, tanggungjawab sosial organisasi jelas diterangkan. Khususnya, tindakan kerajaan baru menegaskan bahawa organisasi mengambil peranan aktif dalam menggalakkan kebajikan umum orang awam Amerika.
6.1.3 Era Sosial Era di mana sejarah Amerika telah disifatkan oleh tanggungjawab sosial yang dikenali sebagai Era Sosial 1960-an. Pergerakan hak asasi dan pembangkang yang meluas untuk perang di Vietnam bertenaga orang awam Amerika untuk mengkaji nilai-nilai negara, keutamaan dan matlamat. Pelajar dan aktivis dituduh perniagaan besar, seperti McDonnell Douglas dan Du Pont, cuba untuk menggalakkan dan memperluaskan Perang Vietnam untuk meningkatkan keuntungan mereka. Peningkatan trend ke arah tanggungjawab sosial yang dibangkitkan kedua-dua soalan penting: Kepada siapa harus organisasi perniagaan bertanggungjawab ke? Yang akhirnya bertanggungjawab untuk amalan organisasi?

Kami akan menjawab soalan-soalan dalam bahagian-bahagian berikut.

6.2 KAWASAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL Adakah anda tahu bahawa terdapat beberapa kawasan utama tanggungjawab sosial? Secara umum, organisasi boleh menjalankan tanggungjawab sosial mereka dalam tiga bidang berikut, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.3. Rajah 6.3: Tiga bidang tanggungjawab sosial organisasi Komponen Organisasi Juzuk Organisasi orang dan organisasi yang terlibat secara langsung dengan amalan-amalan sebuah organisasi yang khusus dan mempunyai kepentingan dalam prestasi. Jenis utama juzuk adalah kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan, pemiutang, pelanggan, pembekal, pekerja, kumpulan berkepentingan, mahkamah dan pelabur. Kepentingan orang-orang yang memiliki dan melabur dalam sesebuah organisasi yang terlibat dengan hampir apa-apa firma tidak. Jika pengurus firma ditangkap melakukan perbuatan jenayah atau melanggar etika diterima, akhbar akibat buruk dan bantahan awam mungkin menyakiti keuntungan organisasi, harga saham dan sebagainya. Organisasi yang bertanggungjawab sosial dalam urusan mereka dengan pekerja merawat pekerja dengan adil, menjadikan mereka sebahagian daripada pasukan itu, dan menghormati maruah mereka dan keperluan asas manusia. Untuk mengekalkan pendirian yang bertanggungjawab sosial terhadap pelabur, pengurus perlu melakukan perkara yang berikut: Mengekalkan prosedur perakaunan Menyediakan maklumat yang sesuai kepada para pemegang saham mengenai prestasi kewangan semasa dan unjuran firma Menguruskan organisasi dalam apa-apa cara untuk melindungi hak dan pelaburan pemegang saham Alam Sekitar Asli Organisasi Satu kawasan kedua kritikal tanggungjawab sosial adalah alam semula jadi. Tidak lama dahulu, banyak organisasi secara berkala dan sewenang-wenangnya dibuang produk kumbahan, sisa daripada pengeluaran dan sampah ke dalam sungai, sungai, udara dan di atas tanah kosong. Sekarang, bagaimanapun, banyak undang-undang telah diwujudkan untuk mengawal selia pelupusan bahan-bahan buangan. Dalam banyak kes, syarikat-syarikat yang telah melihat akibat tindakan mereka dan telah menjadi lebih sosial yang bertanggungjawab dalam pengendalian pencemaran. Rajah 6.4 menunjukkan limpahan kumbahan mentah yang boleh mencemarkan sungai dan membahayakan kehidupan organisma yang hidup di sana. Ini perbuatan melupuskan bahan buangan itu adalah dilarang oleh undang-undang. Rajah 6.4: kumbahan melimpah mentah Source: http://www.i8not.net

Syarikat-syarikat juga perlu untuk membangunkan cara dilaksanakan dari segi ekonomi untuk mengelakkan menyumbang kepada hujan asid, penipisan lapisan ozon dan pemanasan global. Mereka perlu mencari kaedah alternatif kumbahan pengendalian sisa berbahaya dan sampah biasa. Syarikat-syarikat juga perlu untuk membangunkan dasar-dasar keselamatan yang mengurangkan kemalangan yang mempunyai hasil alam sekitar yang berpotensi bencana. Rajah 6.5 menunjukkan punca dan kesan pemanasan global yang mengancam kehidupan organisma hidup di bumi. Pemanasan global adalah terutamanya disebabkan oleh pelepasan asap kilang yang mengandungi peratusan yang tinggi karbon dioksida. Haba dibebaskan ke atmosfera membuat topi ais menjadi nipis dan mudah untuk mencairkan, menjadikan Bumi terdedah kepada bahaya jika dibiarkan tidak dapat diselesaikan. Rajah 6.5: Punca dan kesan pemanasan global Sebagai contoh, syarikat-syarikat boleh mengikuti amalan-amalan untuk mematuhi tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar: Sumbangan kepada badan amal, pertubuhan amal, yayasan bukan keuntungan dan persatuan Sokongan untuk muzium, simfoni, radio dan televisyen awam Mengambil peranan dalam meningkatkan kesihatan awam dan pendidikan Organisasi Kebajikan Masyarakat Umum Sesetengah orang merasakan bahawa di samping merawat juzuk dan alam semula jadi secara bertanggungjawab, organisasi perniagaan juga harus menggalakkan kebajikan umum masyarakat. Sesetengah orang juga percaya bahawa organisasi perlu bertindak untuk membetulkan atau sekurang-kurangnya tidak menyumbang kepada ketidaksamaan politik. 6.3 HUJAH ATAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL Pada permukaannya, terdapat seolah-olah menjadi sedikit perselisihan tentang keperluan untuk organisasi untuk bertindak secara bertanggungjawab, bukan sahaja ke arah pengundi mereka tetapi juga alam sekitar dan masyarakat yang lebih luas di mana mereka beroperasi. Walau bagaimanapun, beberapa hujah-hujah yang meyakinkan telah dikemukakan oleh mereka yang menentang tafsiran yang lebih luas tanggungjawab sosial. Antara hujah-hujah yang paling menonjol pada kedua-dua belah perbahasan kontemporari ini diringkaskan dalam Jadual 6.2. Jadual 6.2: Hujah Menyokong dan Menentang Tanggungjawab Sosial Sokongan Tanggungjawab Sosial Menentang Tanggungjawab Sosial Perniagaan menimbulkan masalah dan oleh itu perlu membantu untuk menyelesaikannya.

Tujuan perniagaan ialah untuk menjana keuntungan bagi pemilik. Syarikat warganegara dalam masyarakat kita.

Penglibatan dalam program-program sosial perniagaan memberi terlalu banyak kuasa.

Perniagaan sering mempunyai sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

Terdapat potensi untuk konflik kepentingan. Tanggungjawab sosial boleh meningkatkan keuntungan.

Perniagaan kekurangan kepakaran untuk menguruskan program-program sosial. Walaupun setiap satu daripada hujah-hujah yang dirumuskan di atas adalah satu justifikasi yang berbeza untuk tingkah laku sosial yang bertanggungjawab di pihak organisasi, satu lagi sebab asas bagi tanggungjawab sosial adalah keuntungan sendiri. Organisasi yang membuat sumbangan yang jelas dan nyata kepada masyarakat boleh mencapai reputasi dipertingkatkan dan mendapatkan bahagian pasaran yang lebih besar bagi produk mereka. 6.4 PENDEKATAN ORGANISASI UNTUK TANGGUNGJAWAB SOSIAL Sesetengah orang menyokong peranan sosial diperluaskan untuk organisasi, manakala yang lain berpendapat bahawa peranan sosial mereka sudah terlalu besar. Tidak menghairankan, organisasi mempunyai pelbagai pendekatan tanggungjawab sosial. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.6, empat pendekatan yang organisasi boleh mengambil berhubung dengan kejatuhan tanggungjawab sosial di sepanjang kontinum, mulai dari rendah ke darjah yang tinggi dalam amalan tanggungjawab sosial. Rajah 6.6: pendekatan Organisasi tanggungjawab sosial Mari kita melihat penjelasan setiap tanggungjawab sosial seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.3. Jadual 6.3: Pendekatan Organisasi untuk Tanggungjawab Sosial Pendekatan Organisasi Penjelasan Halangan Sosial Pendekatan ini mempunyai tahap yang paling rendah tanggungjawab sosial. Beberapa organisasi yang mengambil pendekatan ini biasanya serendah mungkin untuk menyelesaikan masalah sosial atau alam sekitar. Apabila mereka melintasi garisan etika atau undang-undang yang memisahkan diterima daripada amalan yang tidak boleh diterima, sambutan biasa mereka adalah untuk menafikan atau menutup tindakan mereka. Tanggungjawab Sosial Pendekatan ini melibatkan melakukan segala-galanya yang diperlukan undang-undang untuk menyelesaikan masalah sosial atau alam sekitar tetapi melakukan apa-apa lagi. Pendekatan ini adalah yang paling konsisten dengan hujah-hujah terhadap tanggungjawab sosial yang diterangkan sebelum ini. Pengurus dalam organisasi yang mengambil pendekatan ini biasanya menegaskan bahawa tugas mereka adalah untuk menjana keuntungan. Response Sosial Pendekatan ini melibatkan memenuhi keperluan undang-undang dan etika dan melampaui keperluan mereka dalam kes-kes tertentu. Firma itu secara sukarela bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program-program tertentu sosial terhad, tetapi peguam mesti

meyakinkan organisasi yang mereka yang layak sokongan. Sumbangan Sosial Pendekatan ini mempunyai tahap tertinggi tanggungjawab sosial. Pendekatan ini pergi jauh melebihi keperluan minimum dan melibatkan secara proaktif mencari peluang untuk menyumbang kepada masyarakat. Firma yang mengamalkan pendekatan ini mengambil hati hujah-hujah yang memihak kepada tanggungjawab sosial. Mereka melihat diri mereka sebagai rakyat dalam masyarakat. 6.5 KERAJAAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL Terdapat hubungan dua hala antara organisasi dan kerajaan. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.7, organisasi dan kerajaan menggunakan beberapa kaedah dalam usaha mereka untuk mempengaruhi satu sama lain. Rajah 6.7: Bagaimana organisasi dan kerajaan mempengaruhi satu sama lain .6 BAGAIMANA KERAJAAN pengaruh ORGANISASI Kerajaan mempengaruhi organisasi melalui peraturan-peraturan yang secara langsung dan tidak langsung. Sebelum kita mengulas lanjut mengenai bagaimana kerajaan mempengaruhi organisasi (rujuk Rajah 6.8), marilah kita melihat takrif peraturan. Peraturan adalah penubuhan undang-undang dan peraturan yang menentukan apa yang organisasi boleh dan tidak boleh dilakukan di bawah keadaan tertentu. 6.7 BAGAIMANA ORGANISASI MEMPENGARUHI KERAJAAN Adakah anda tahu bagaimana organisasi mempengaruhi kerajaan? Terutamanya, terdapat empat kaedah utama yang digunakan oleh organisasi dalam menangani tekanan kerajaan untuk tanggungjawab yang lebih sosial seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.4. Jadual 6.4: Kaedah Mempengaruhi Pertubuhan Kerajaan Pertubuhan Kaedah Penjelasan Hubungan peribadi Ramai eksekutif korporat dan pemimpin-pemimpin politik dalam bulatan sosial yang sama. Oleh itu, hubungan peribadi dan rangkaian menawarkan satu kaedah pengaruh. Seorang eksekutif perniagaan boleh dapat menghubungi seorang ahli politik secara langsung dan mengemukakan kesnya mengenai sekeping undang-undang yang sedang dipertimbangkan. Melobi Melobi adalah satu percubaan oleh individu atau kumpulan untuk mempengaruhi undang-undang. Pelobi A rasmi mewakili organisasi sebelum badan membuat undang-undang. Jawatankuasa Tindakan Politik (PAC) PAC adalah organisasi khas yang dicipta untuk mendapatkan dan kemudian mengagihkan wang kepada calon-calon politik, kerana syarikatsyarikat itu sendiri tidak boleh sisi undang-undang membuat sumbangan langsung kepada kempen politik. Kakitangan firma boleh digalakkan untuk membuat sumbangan kepada PAC tertentu sebagai pengurus tahu bahawa PAC menyokong calon-calon dengan pandangan politik yang sama dengan mereka sendiri. PAC, sebaliknya, membuat sumbangan itu sendiri, biasanya menyeluruh kepada calon-calon negeri dan negara. Nikmat Organisasi kadang-kadang bergantung kepada nikmat dan taktik pengaruh lain untuk mendapatkan sokongan.

6.8 MENGURUS TANGGUNGJAWAB SOSIAL Seperti yang kita lihat, terdapat kesulitan bagi pengurus yang gagal mematuhi piawaian etika yang tinggi dan bagi syarikat-syarikat yang cuba untuk mengelakkan kewajipan undang-undang mereka. Organisasi, oleh itu, perlu tampil dengan satu pendekatan untuk tanggungjawab sosial serupa dengan cara mereka akan membangunkan mana-mana strategi perniagaan yang lain. Mereka harus melihat tanggungjawab sosial sebagai satu cabaran utama yang memerlukan perancangan yang teliti, membuat keputusan, pertimbangan dan penilaian. Mereka boleh mencapai ini melalui pendekatan formal dan tidak formal seperti yang digariskan dalam Rajah 6.9. Rajah 6.9: formal dan tidak formal pendekatan organisasi Pendekatan formal yang organisasi boleh gunakan untuk menguruskan tanggungjawab sosial adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 6.5 di bawah. Jadual 6.5: Pendekatan Organisasi formal Pendekatan formal Explanantion Undang-undang Pematuhan pematuhan undang-undang adalah sejauh mana organisasi mematuhi, undang-undang negeri, persekutuan dan antarabangsa. Tugas mengurus pematuhan undang-undang biasanya diberikan kepada pengurus berfungsi sesuai. Pematuhan etika pematuhan etika adalah sejauh mana ahli-ahli organisasi mengikuti etika standard asas (dan undang-undang) tingkah laku. Banyak organisasi juga menubuhkan jawatankuasa etika formal, yang mungkin akan diminta untuk mengkaji cadangan-cadangan bagi projek-projek baru, membantu menilai strategi menyewa baru atau menilai pelan persekitaran yang baru. Dermawan Memberi Dermawan memberi adalah pemberian wang atau hadiah lain kepada badan amal atau program lain. Malangnya, di zaman ini pengurangan, banyak syarikat telah terhad amal mereka sejak beberapa tahun yang lalu kerana mereka mengurangkan bajet mereka. Pendekatan formal yang digunakan oleh organisasi untuk menguruskan tanggungjawab sosial adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.6. Jadual 6.6: Pendekatan formal Organisasi Pendekatan formal Explanantion Kepimpinan dan Kebudayaan Pertubuhan amalan kepimpinan dan budaya organisasi boleh pergi jauh ke arah menentukan pendirian tanggungjawab sosial organisasi dan ahli-ahlinya akan menerima pakai. Oleh itu, menyediakan kepimpinan dan budaya yang sesuai adalah penting dalam menguruskan sesebuah organisasi rasmi. Whistle-Blowing Whistle-blowing adalah pendedahan oleh seorang pekerja haram atau tidak beretika menjalankan oleh orang lain di dalam organisasi mereka. Whistle-peniup mungkin perlu meneruskan melalui beberapa saluran untuk didengar dan mungkin juga dipecat kerana usaha mereka mendedahkan tingkah laku itu. Walau bagaimanapun, banyak organisasi mengalu-alukan sumbangan mereka.

6.9 MENILAI TANGGUNGJAWAB SOSIAL Sebuah organisasi yang serius tentang tanggungjawab sosial perlu memastikan bahawa usaha menghasilkan manfaat yang dikehendaki. Pada dasarnya, ini memerlukan menggunakan konsep kawalan terhadap tanggungjawab sosial. Banyak organisasi memerlukan pekerja yang sedia ada dan baru untuk membaca garis panduan atau kod etika mereka dan menandatangani kenyataan bersetuju untuk mematuhi mereka. Organisasi juga perlu menilai bagaimana ia bertindak balas kepada keadaan tingkah laku undang-undang atau etika dipersoalkan.

6.9.1 Audit Sosial Selain itu, beberapa organisasi kadang-kadang menjalankan audit sosial korporat. Adakah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan "audit sosial"? Baca penjelasan di bawah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai istilah ini. A audit sosial korporat adalah analisis formal dan teliti keberkesanan prestasi sosial syarikat. Ia adalah alat untuk menilai tanggungjawab sosial. Ia memerlukan organisasi untuk menentukan semua matlamat sosial yang jelas. Ia juga menganalisis sumber-sumber yang dikhaskan untuk setiap matlamat, menentukan sejauh mana pelbagai matlamat telah dicapai dan membuat cadangan tentang kawasan memerlukan perhatian tambahan. Secara ringkas, audit sosial adalah satu proses menilai dan melaporkan prestasi perniagaan ekonomi, undang-undang, etika dan dermawan tanggungjawab sosial yang diharapkan oleh pihak-pihak berkepentingan seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam topik ini. Pengauditan sosial menyediakan alat-alat yang syarikat-syarikat boleh gunakan untuk mengenal pasti dan mengukur kesannya terhadap pihak-pihak berkepentingan, menyampaikan maklumat ini secara dalaman dan luaran, memohon maklumat ini untuk membuat penambahbaikan yang berterusan dalam kawasan-kawasan yang berkepentingan lihat sebagai penting. Salah satu garis panduan yang paling baru-baru ini bagi tanggungjawab sosial adalah "Panduan ISO 26000 bagi Tanggungjawab Sosial". Walau bagaimanapun, ISO 26000 adalah satu garis panduan bukan untuk tujuan pensijilan seperti yang dapat dilihat di bawah. ISO 26000:2010 menyediakan garis panduan kepada semua jenis organisasi, tanpa mengira saiz mereka atau lokasi, pada: Konsep, terma dan definisi yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial Latar belakang, arah aliran dan ciri-ciri tanggungjawab sosial Prinsip dan amalan yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial Mata pelajaran teras dan isu-isu tanggungjawab sosial Integrasi, melaksana dan menggalakkan sikap bertanggungjawab sosial di seluruh organisasi dan, melalui dasar-dasar dan amalan, dalam sfera pengaruh Mengenal pasti dan melibatkan diri dengan pihak berkepentingan Berkomunikasi komitmen, prestasi dan maklumat lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial ISO 26000:2010 adalah bertujuan untuk membantu organisasi dalam menyumbang kepada pembangunan mampan. Garis panduan ini adalah bertujuan untuk menggalakkan mereka untuk melampaui pematuhan undang-undang mereka, menyedari bahawa pematuhan undang-undang adalah tanggungjawab asas mana-mana organisasi dan bahagian penting daripada tanggungjawab sosial mereka. Ia bertujuan untuk menggalakkan pemahaman yang sama dalam bidang tanggungjawab sosial, dan untuk melengkapkan instrumen dan inisiatif-inisiatif lain bagi tanggungjawab sosial tetapi tidak untuk menggantikan mereka. Dalam menggunakan ISO 26000:2010, adalah dinasihatkan bahawa organisasi mengambil kira masyarakat, alam sekitar, undang-undang, budaya, politik dan organisasi kepelbagaian, serta perbezaan dalam keadaan ekonomi, sementara selaras dengan norma antarabangsa tingkah laku.

Untuk maklumat lanjut mengenai ISO 26000, sila layari laman web ini: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail RINGKASAN Terdapat tiga zaman yang berbeza daripada tanggungjawab sosial: era sosial, era kemurungan dan era keusahawanan. Organisasi menjalankan tanggungjawab sosial mereka dalam tiga bidang berikut: pengundi, alam sekitar dan kebajikan sosial umum. Hujah-hujah yang menyokong tanggungjawab sosial mengatakan bahawa tanggungjawab sosial boleh meningkatkan keuntungan, syarikat warganegara dalam masyarakat kita dan perniagaan sering mempunyai sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Walaupun hujah-hujah yang menentang tanggungjawab sosial mengatakan bahawa perniagaan kekurangan kepakaran untuk menguruskan program-program sosial, terdapat potensi konflik kepentingan dan tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan bagi pemilik. Terdapat empat pendekatan organisasi: sumbangan sosial, tindak balas sosial, tanggungjawab sosial dan halangan sosial. Kerajaan mempengaruhi organisasi melalui peraturan-peraturan yang secara langsung dan tidak langsung. Terdapat empat kaedah utama yang digunakan oleh organisasi dalam menangani tekanan kerajaan untuk tanggungjawab yang lebih sosial: nikmat, jawatankuasa tindakan politik, melobi dan hubungan peribadi.

7.1 APAKAH TADBIR KORPORAT? Dalam bertindak balas kepada dunia yang dinamik perniagaan, syarikat-syarikat perlu sentiasa berjaga-jaga amalan korporat mereka. Ini adalah amat penting memandangkan banyak contoh di mana syarikat-syarikat yang berakhir dalam amalan kontroversi seperti Enron, American International Group (AIG), Transmile dan Sime Darby. Sebagai syarikat-syarikat senaraian awam perlu bertanggungjawab kepada pihak-pihak berkepentingan dan pemegang saham mereka khususnya, pengurusan atas mempunyai memperlengkapkan kepada amalan terbaik mereka untuk menegakkan kontrak sosial mereka, iaitu untuk memenuhi harapan masyarakat. Sebelum kita meneroka lebih jauh ke dalam tadbir urus korporat, mari kita lihat definisi tadbir

urus korporat. Tadbir urus korporat adalah satu sistem formal pengawasan, akauntabiliti dan kawalan keputusan korporat, operasi dan tindakan yang telah berada di tempat untuk mendapatkan komoditi yang amat diperlukan perbadanan itu: kepercayaan berterusan pihak-pihak berkepentingan. (Ferrell, 2011; Thorne, 2010) Fenomena tadbir urus yang lebih besar adalah akibat langsung perkembangan masyarakat, kewujudan maklumat dan aktivisme pemegang saham.
7.1.1 Komponen Tadbir Urus Korporat Dari definisi tadbir urus korporat, kita dapat mengenal pasti tiga komponen seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.1. Rajah 7.1: Tiga komponen tadbir urus korporat Mari kita lihat secara terperinci di bahagian tadbir urus korporat: Pemantauan Pemantauan bermakna check and balance. Oleh itu, pengawasan membolehkan keputusan pengurusan yang akan dipersoalkan dan dicabar, sekali gus mengurangkan risiko salah urus. Sebagai contoh, praktikal untuk melabur dalam satu projek baru di luar negara boleh dipersoalkan dan pengurusan atasan perlu menjawab apa-apa isu-isu yang berkaitan dengan projek. Objektif utama penyeliaan adalah untuk mengurangkan penyalahgunaan pengurusan atasan kuasa. akauntabiliti Kebertanggungjawaban bermakna bagaimana keputusan yang diambil oleh pihak pengurusan selaras dengan arah firma yang dinyatakan strategik. Dalam erti kata yang mudah, adakah tindakan pihak pengurusan berdasarkan misi mereka dinyatakan atau penglihatan? Seperti janji-janji yang dibuat kepada orang ramai, pengurusan perlu bertanggungjawab kepada mereka atau jika tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan orang ramai. Sebagai contoh, sebuah syarikat berjanji untuk mengurangkan pelepasan karbon. Persoalan yang dibangkitkan ialah: Adakah perbadanan melakukan atau mengambil apa-apa usaha untuk memenuhi janji-janji ini? Jika tidak, maka akauntabiliti perbadanan yang dipertaruhkan kerana janji-janji yang tidak dihantar itu. kawalan Kawalan adalah satu proses pengauditan dan meningkatkan keputusan dan tindakan organisasi. Ia adalah di sini bahawa prestasi sebenar berbanding dengan bajet, piawaian atau matlamat. Akhirnya, tadbir urus korporat yang bertujuan untuk mengimbangi kuasa, kesilapan alamat, mengurangkan risiko dan mengelakkan salah laku dalam usaha untuk mencapai integriti.

7.2 PERSPEKTIF TADBIR KORPORAT Adakah anda tahu bahawa tadbir urus korporat boleh dilihat dari dua perspektif yang berbeza?

Kedua-dua perspektif seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.2. Rajah 7.2: perspektif tadbir urus korporat Semua perbincangan, keputusan dan tindakan dibuat berdasarkan perspektif ini. Oleh itu, pihak pengurusan atasan perlu menjadi sangat jelas perspektif tadbir urus korporat yang mereka berpegang kepada. Dari perspektif pemegang saham, semangat mengamalkan tadbir urus korporat yang baik adalah untuk kepentingan para pemegang saham. Sebagai pemilik syarikatsyarikat, tujuan tadbir urus korporat adalah pada kepentingan para pemegang saham. Rasional mengikut Friedman (1962, 1970) adalah bahawa pemegang saham adalah pemilik syarikat tersebut. Oleh itu, perbadanan itu perlu bertanggungjawab dan bertanggungjawab kepada para pemegang saham. Sebagai contoh, jika para pemegang saham gembira dengan keputusan pihak pengurusan atasan dan tindakan untuk membersihkan sebidang tanah untuk pembangunan, pengurusan atasan akan meneruskan dengan proses tersebut. Kepentingan semua pihak berkepentingan yang lain adalah penting menengah. Walau bagaimanapun, dari perspektif pihak berkepentingan, semangat tadbir urus korporat adalah untuk kepentingan pihak yang berkepentingan. Ini adalah kerana pihak-pihak berkepentingan yang lain juga melabur dalam kejayaan syarikat. Hujah lain ialah semua keputusan dan tindakan korporat yang boleh memberi kesan kepada pihak-pihak berkepentingan dan pihak berkepentingan, sebaliknya, boleh mempengaruhi keputusan dan tindakan (Freeman, 1984) perbadanan itu. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat yang terlibat dalam perdagangan orang dalam, situasi berikut mungkin berlaku: Pemegang saham mungkin mengalami kerugian Pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka Pelanggan mungkin menolak perkhidmatan pelanggan mereka layak Oleh itu, pekerja yang setia akan meninggalkan perbadanan itu dan pelanggan yang setia mungkin berhenti membeli dan menggunakan produk atau perkhidmatan syarikat itu. Ini menunjukkan hubungan refleksif antara perniagaan dan pemegang saham mereka. Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder
7.3 TADBIR KORPORAT BERURUSAN DENGAN PENGURUSAN TOP Dalam sesebuah organisasi, keputusan korporat, tindakan dan operasi terutamanya tanggungjawab pengurusan atasan. Tadbir urus korporat yang kebanyakannya tawaran dengan pihak pengurusan atasan, khususnya lembaga pengarah (rujuk di bawah). Lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi adalah fidusiari kepada pemegang saham. Mereka adalah orang-orang yang diletakkan dalam kedudukan yang amanah yang menjaga dengan wajar dan kesetiaan dalam yang bertindak bagi pihak kepentingan terbaik organisasi. Apabila pengurusan atasan mengamalkan perhatian yang sewajarnya, mereka membuat keputusan yang tepat dan berhemat. Keputusan-keputusan ini terdiri daripada penggabungan, pemerolehan, pelaburan

untuk melupuskan. Pengurusan atasan dan lembaga pengarah dijangka akan setia. Ia hanya apabila mereka setia bahawa semua keputusan dibuat demi kepentingan perbadanan itu dan pihak-pihak berkepentingan. Sebagai contoh, apabila eksekutif (pihak pengurusan) Pampasan diputuskan, adalah keputusan yang bermanfaat hanya kepada sekumpulan orang atau ia akan memberi manfaat kepada syarikat itu? Sebuah syarikat dengan amalan tadbir urus korporat yang baik akan membuat keputusan berdasarkan hasil yang terbaik untuk syarikat.

7.4 KENAPA BELAJAR URUS KORPORAT? Selepas mengetahui apa tadbir urus korporat dan apa tadbir urus korporat yang terdiri daripada, persoalan terletak pada mengapa ia begitu penting untuk mempelajarinya. Ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab korporat syarikat untuk memerhatikan beberapa amalan yang dianggap sebagai sesuai. Sebagai pemilik syarikat, pengurusan tertinggi bertanggungjawab dan bertanggungjawab kepada pemegang saham mereka. Di samping itu, berlakunya penyelewengan baru-baru ini diletakkan syarikat di bawah penelitian yang lebih besar oleh semua pihak termasuk bukan sahaja pemegang saham tetapi juga pelabur masa depan, kerajaan, media dan industri. Syarikat-syarikat tidak mampu untuk menjejaskan reputasi mereka lebih diperlukan untuk sokongan apabila menghadapi persaingan sengit. 7.5 KOD TADBIR URUS KORPORAT The Malaysian Kod Tadbir Urus Korporat (juga dikenali sebagai Kod) dirumuskan dan ditadbir oleh Suruhanjaya Sekuriti (Suruhanjaya Sekuriti, 2010). Suruhanjaya Sekuriti, yang ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, merupakan badan pembiayaan sendiri berkanun dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Ia melapor kepada Menteri Kewangan dan akaunnya dibentangkan di Parlimen setiap tahun. Suruhanjaya Sekuriti, yang merupakan sebuah agensi kerajaan, melindungi hak-hak pemegang saham 'dengan memastikan bahawa pasaran saham dijalankan secara adil dan bahawa maklumat pelaburan didedahkan sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk memberi maklumat pemegang saham syarikat yang lebih dan lebih baik sebagai pendedahan adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi kepentingan pelabur. Rajah 7.3 menunjukkan kepada kita fuction kawal selia Suruhanjaya Sekuriti. Rajah 7.3: Fungsi pengawalseliaan Suruhanjaya Sekuriti Sekarang, mari kita beralih kepada Kod. Pertama dikeluarkan pada tahun 2000, merangkumi tiga bidang utama berikut: Pengarah Kod ini meliputi pelantikan pengarah, formaliti dan ketelusan. Pemegang saham Kod ini memberi penekanan kepada maklumat untuk membuat keputusan pelaburan dan mesyuarat agung tahunan. Akauntabiliti dan Audit Akauntabiliti dan audit merujuk kepada kawalan dalaman dan hubungan juruaudit.

Kod, yang bertujuan untuk mencapai rangka kerja tadbir urus yang optimum, terbahagi kepada dua bahagian: Prinsip-prinsip tadbir urus korporat Amalan-amalan terbaik tadbir urus korporat Versi yang disemak semula 2007 Kanun terutamanya menumpukan kepada pengukuhan Lembaga Pengarah dan jawatankuasa audit. Ia memberi tumpuan kepada kriteria kelayakan bagi ahli lembaga pengarah untuk memastikan keberkesanan lembaga dalam menjalankan tanggungjawabnya. Untuk maklumat lanjut mengenai versi semakan 2007 Kod, anda boleh merujuk kepada laman web ini: http://www.sc.com.my/eng/html/cg/cg2007.pdf. Walau bagaimanapun, ia bernilai untuk ambil perhatian bahawa pematuhan kepada Kod TIDAK adalah wajib. Pematuhan adalah tidak dikawal untuk mengurangkan menjalankan berdetik-thekotak. Fleksibiliti adalah untuk menggalakkan pengawalseliaan sendiri dalam memenuhi amalan terbaik pasaran. Di bawah Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia, syarikat-syarikat perlu termasuk akaun naratif bagaimana mereka telah menggunakan prinsip-prinsip dan amalan terbaik yang ditetapkan di dalam Kod. Dalam erti kata lain, syarikat telah mendedahkan bagaimana ia telah mematuhi Kod. Kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan dalam perbadanan itu perlu memberi penjelasan naratif satu sebab. Matlamatnya adalah untuk memberi pelabur maklumat mengenai prestasi syarikat, kedua-dua kewangan dan tadbir urus, di mana mereka boleh membuat keputusan yang tepat dan kukuh. Dua organisasi lain yang menyokong amalan-amalan terbaik tadbir urus korporat di Malaysia ialah: The Malaysian Institut Tadbir Urus Korporat The Malaysian Institut Tadbir Urus Korporat (MICG), yang ditubuhkan pada tahun 1998, adalah sebuah syarikat awam bukan keuntungan. Salah satu objektif MICG adalah untuk menjadi sebuah pertubuhan utama bagi menggalakkan amalan terbaik dan pembangunan tadbir urus korporat melalui program pendidikan berterusan bagi tokoh korporat utama seperti pengarah syarikat, ketua pegawai eksekutif (CEO), setiausaha syarikat, penasihat syarikat, juruaudit syarikat, akauntan, peguam, ahli-ahli jawatankuasa audit dan pelabur (Malaysia Institut Tadbir Urus Korporat, 2007-2008). Misi MICG adalah seperti yang dinyatakan dalam Rajah 7.4. Rajah 7.4: Misi Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia The Malaysian Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun Ditubuhkan pada tahun 1958, Institut Setiausaha dan Pentadbir (MAICSA) Chartered menetapkan untuk menghasilkan setiausaha syarikat yang layak dan pada masa yang sama memastikan profesionalisme ahli-ahlinya (Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun, 200). MAICSA bertujuan untuk mengekalkan standard tertinggi integriti dan etika di kalangan ahliahlinya dalam profesion. Ia juga bertujuan untuk bertindak sebagai pemangkin perubahan dengan melibatkan diri secara aktif dalam meningkatkan tadbir urus korporat dalam bidang korporat. Di samping itu, ia menetapkan untuk memperjuangkan amalan-amalan terbaik dalam urus tadbir

korporat dan kepentingannya dengan mendidik sektor korporat Malaysia. Rajah 7.5 menunjukkan misi MAICSA. 7.6 MASA DEPAN tadbir urus korporat Adakah anda tahu bahawa tadbir urus korporat akan menjadi sebahagian besar pengurusan korporat pada masa-masa akan datang? Untuk pengurusan untuk menguruskan perbadanan yang cekap dan berkesan, ia mesti mengambil tadbir urus korporat yang dipandu oleh prinsip-prinsip dan amalan terbaik yang serius. Oleh itu, dalam usaha untuk mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, pihak pengurusan perlu melihat kepada aspek-aspek berikut yang menunjukkan manfaat mengamalkan tadbir urus korporat yang baik: Penglibatan Lembaga Pengarah Lembaga pengarah akan bertanggungjawab untuk membangunkan misi perbadanan itu dan penglihatan, yang mengambil kepentingan pihak-pihak berkepentingan kira berhati-hati. Dalam arena perniagaan, lembaga pengarah perlu peka bahawa syarikat tidak beroperasi secara berasingan. Lakukan Self-Penilaian Selain daripada itu, ahli-ahli lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian diri. Ini dibentangkan untuk menggambarkan bagaimana berkesan lembaga dalam mentadbir syarikat. Dengan menjalankan penilaian diri, mereka juga dapat menyedari betapa berkaitan mereka berada dalam proses membuat keputusan korporat. Semakin, pemilihan ahli lembaga akan menjadi lebih rasmi. Peranan dipertingkatkan Jawatankuasa Pencalonan Seperti yang dinyatakan dalam semakan 2007 Kanun, peranan Jawatankuasa pencalonan dipertingkatkan. Jawatankuasa ini dijangka memainkan peranan yang lebih aktif dalam pencalonan ahli-ahli lembaga yang berkelayakan. Berdasarkan hakikat bahawa ahli-ahli lembaga beroperasi dalam jawatankuasa, mereka cenderung untuk bekerja secara bebas yang memberi kesan kepada fungsi tadbir urus korporat pengawasan. Oleh itu, papan dijangka untuk melaksanakan dengan lebih berkesan sebagai satu pasukan. Penjelasan yang dihuraikan Ia dijangka bahawa maklumat naratif lebih akan muncul dalam laporan tahunan. Syarikatsyarikat yang dijangka untuk menerangkan lebih daripada keputusan mereka dan mewajarkan tindakan mereka dan melaporkan bukan sahaja pencapaian mereka tetapi juga kelemahan dan kegagalan mereka. Peralihan Model Peralihan kepada model pihak berkepentingan yang bertentangan dengan model pemegang saham akan menjadi lebih ketara. Menjalankan Latihan dan Seminar Satu siri latihan dan seminar yang dianjurkan bagi syarikat-syarikat untuk menyedari kepentingan mempunyai pandangan yang lebih luas daripada apa yang mereka harus dipertanggungjawabkan. Sokongan Pengurusan Greater Akan ada sokongan pengurusan yang lebih besar untuk tadbir urus korporat kerana mereka

mula menyedari kepentingan amalan tadbir urus korporat yang baik. Pemegang berpengetahuan dan Pihak Berkepentingan Pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain kini lebih berpengetahuan dan berpendidikan. Mereka lebih sensitif terhadap kejadian semasa dalam dunia perniagaan. Penglibatan Kerajaan yang lebih besar Selain syarikat, terdapat juga penglibatan kerajaan yang lebih besar dan kehadiran dalam menggalakkan amalan tadbir urus korporat yang baik dalam cahaya daripada usaha pembaharuan ekonomi. Baik amalan tadbir urus korporat akan memastikan sokongan berterusan untuk perniagaan, yang seterusnya akan mengukuhkan ekonomi negara.
RINGKASAN Tadbir urus korporat adalah satu sistem formal pengawasan, akauntabiliti dan kawalan keputusan korporat, operasi dan tindakan. Terdapat tiga komponen dalam definisi tadbir urus korporat: pengawasan, kawalan dan akauntabiliti. Terdapat dua perspektif tadbir urus korporat dan mereka adalah: Perspektif pemegang saham dan Perspektif pihak berkepentingan. Lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi adalah fidusiari kepada pemegang saham. Mereka adalah orang-orang yang diletakkan dalam kedudukan amanah yang menggunakan teliti dan kesetiaan dalam yang bertindak bagi pihak kepentingan terbaik organisasi. Di Malaysia, selain Suruhanjaya Sekuriti, terdapat pertubuhan-pertubuhan lain yang menyokong amalan terbaik tadbir urus korporat seperti Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia (MICG) dan Institut Setiausaha dan Pentadbir (MAICSA) Chartered.

TOPIK 8 THE DIMENSI MORAL YANG SISTEM EKONOMI HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda akan dapat: Menentukan sistem ekonomi; Jelaskan kesan penilaian prestasi pada dimensi etika;

Jelaskan empat garis panduan etika bagi penilaian prestasi dan Bandingkan antara "tindakan afirmatif" dan "layanan istimewa".

PENGENALAN Adakah anda pernah mendengar "sistem ekonomi" yang panjang? Sistem ekonomi adalah satu proses yang berterusan di mana orang ramai bertukar-tukar barang-barang bahan dan perkhidmatan peribadi di dalam menyokong pelbagai kepentingan manusia. Dimensi moral sistem ekonomi, di mana sumber-sumber yang dicapai dan dimanipulasikan manakala barangan dan perkhidmatan yang ditukar dan diedarkan, ditentukan oleh apa yang dilakukannya untuk rakyat. Dalam topik ini, kita akan melihat ke dalam komponen ini: sistem ekonomi, pekerjaan dan gaji, kedudukan dan penarafan, dan implikasi etika bagi penilaian prestasi.

8.1 SISTEM EKONOMI Setiap orang untuk mengakses sumber-sumber fizikal untuk memenuhi fisiologi, psikologi, teknologi, estetika, intelek dan keperluan rohani untuk membangunkan sebagai manusia. Di sini, sistem ekonomi menyediakan akses yang sangat diperlukan. Sumber diberikan dengan murah hati di alam semula jadi, tidak ada satu mempunyai tajuk tunggal kepada mana-mana daripada mereka. Keperluan, kebolehan dan kesanggupan individu untuk membelanjakan usaha mereka menentukan bagaimana produk-produk dari sumber-sumber yang dihasilkan dan diedarkan. Oleh itu, ia tidak dari segi moral yang diperlukan semua orang yang mempunyai bahagian yang sama atau sama sumber. Apa yang diperlukan adalah bahawa semua manusia, mempunyai peluang yang sama untuk mengakses dan menggunakan sumbersumber yang ada dan bahawa setiap orang mempunyai hak saham minimum sumber. Satu sistem ekonomi dari segi moral yang kukuh akan memastikan perkara berikut: Keadilan dalam akses kepada sumber dan pertukaran dan pengedaran barangan dan perkhidmatan Melarang sebarang halangan buatan manusia seperti diskriminasi atas alasan-alasan yang tidak relevan yang mengganggu sesiapa akses kepada sumber Tiada satu kumpulan orang dalam sistem ini mempunyai bahagian yang tidak seimbang sumber; semua orang mempunyai hak untuk berkongsi "adil" Masyarakat, di mana sistem ekonomi beroperasi, mempunyai kewajipan untuk menggunakan agensi-agensi kerajaan dan sosial mengagihkan semula sumber yang apabila mereka tidak adil diedarkan di kalangan ahli-ahlinya. Adakah anda tahu bahawa sejauh mana pekerja dibayar biasanya bergantung kepada sejauh mana

mereka dinilai oleh majikan mereka? Semua pekerja adalah tertakluk kepada proses penilaian formal atau tidak formal. Syarikat-syarikat besar lazimnya menubuhkan kedudukan dan Kedudukan sistem yang membandingkan pekerja dalam unit perniagaan dan anugerah merit membayar rawatan kepada mereka dinilai melakukan pekerjaan yang lebih baik dan menyumbang lebih banyak untuk organisasi.
8.2 PEKERJAAN DAN GAJI Adakah anda sedar betapa pentingnya mempunyai seorang pengurus yang baik? Rajah 8.1 menunjukkan kriteria pengurus yang baik walaupun ia digambarkan dengan cara yang menyindir. Mengapa anda berfikir ia adalah penting bagi sesebuah organisasi untuk mempunyai seorang pengurus yang baik? Rajah 8.1: Bagaimana untuk menjadi seorang pengurus yang baik Source: http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/images/2008/02/19/goodmanager.jpg Pengurus yang baik akan menarik orang-orang yang mampu ke dalam perniagaan, menyimpan perolehan mereka rendah, menjamin kesetiaan mereka kepada syarikat dan objektif, dan mengekalkan dan meningkatkan tahap produktiviti mereka di mana mungkin. Satu perniagaan yang mahu mengekalkan pekerja yang baik akan mempunyai untuk menawarkan gaji yang kompetitif bersama-sama dengan perlindungan insurans kesihatan, simpanan dan pelan pencen sebagai sebahagian daripada pakej gaji asas. Untuk memberi motivasi dan memuaskan pekerja, pengurus juga perlu melakukan perkara berikut: Memberikan mereka di dalam dan latihan off-the-kerja; Beri mereka maklum balas prestasi kerja yang berkesan; Membolehkan mereka untuk mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan yang memberi kesan kepada struktur dan objektif kerja mereka dan bagaimana prestasi mereka kepada orang-orang pekerjaan akan diukur; Memberi peluang kepada mereka untuk bergerak ke kedudukan yang lebih tinggi membayar dengan lebih banyak tanggungjawab dan Menyediakan mereka dengan keadaan bekerja yang selamat. Walaupun amalan-amalan yang disebutkan merupakan "pengurusan yang baik", mereka mempunyai satu dimensi moral juga. Pengurus sebuah syarikat boleh mengabaikan atau penyalahgunaan mereka demi kepentingan keuntungan syarikat. Tindakan ini adalah salah dari segi moral kerana ia melibatkan beberapa bentuk kecederaan atau ketidakadilan kepada individu, atau kegagalan untuk memberikan mereka hormat. Dalam subseksyen yang berikut, kita akan melihat ke dalam aspek: Hak moral untuk pekerjaan Amalan pengambilan Fair Tindakan afirmatif dan layanan istimewa

upah Gaji yang sama bagi kerja yang sama Yang sama bagi kerja yang setanding Bahagian pulangan ke atas sumber-sumber

8.2.1 Hak Moral untuk Pekerjaan Apakah tuntutan moral dan hak-hak pekerja yang ada terhadap majikan mereka sejauh pekerjaan berkenaan? Adakah anda sedar apa yang telah berlaku di Amerika untuk sepuluh tahun yang lalu dari segi pekerjaan? Banyak tumbuhan dan industri Amerika memutuskan untuk menutup atau menempatkan semula operasi mereka atau mengecilkan tenaga kerja mereka. Selain daripada meletakkan beribu-ribu orang kehilangan pekerjaan, ramai pekerja yang terlibat terpaksa bermula lebih dengan majikan baru, mungkin dalam kerjaya yang berbeza. Selain daripada kerugian ekonomi, sebahagian daripada mereka juga mengalami tamparan yang teruk psikologi kepada harga diri mereka. Rajah 8.2 jelas menunjukkan kesan menutup, memindahkan dan pengecilan tumbuhan dan industri Amerika. Rajah 8.2: Kesan menutup, memindahkan dan pengecilan tumbuhan dan industri Amerika Sesetengah mungkin berhujah bahawa orang-orang yang terlibat dalam penutupan, penempatanpenempatan semula dan pengurangan tenaga juga mengalami melanggar hak undang-undang mereka untuk pekerjaan. Walau bagaimanapun, soalnya ialah sama ada apa-apa hak moral boleh ditunjukkan untuk wujud dan betul-betul terhadapnya ia boleh ditegaskan. Kita semua dilahirkan ke dalam beberapa jenis sistem ekonomi yang boleh terdiri daripada amalan-amalan yang agak mudah puak-puak primitif kepada urus niaga yang kompleks dalam sangat perindustrian, masyarakat teknologi berorientasikan. Kebanyakan kita, yang di negaranegara yang sangat perindustrian, mendapat akses untuk sumber bahan dengan cara "kerja" atau "kerja", bukan pertanian atau memburu. Seperti yang dikatakan sebelum ini, setiap manusia mempunyai hak moral untuk memperoleh dan menggunakan beberapa bahagian sumber bahan untuk memastikan mereka hidup pada tahap yang baik fizikal dan psikologi kesejahteraan. Ia seolah-olah mengikuti bahawa jika kebanyakan orang adalah tertakluk kepada satu sistem ekonomi di mana kerja adalah cara-cara untuk mendapatkan sumber, maka mereka mempunyai hak moral untuk kerja; sistem ekonomi "berhutang" mereka pekerjaan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, seperti di Amerika Syarikat, sektor swasta menyediakan sebahagian besar peluang pekerjaan. Oleh itu, tanggungjawab merealisasikan hak moral untuk pekerjaan jatuh pada majikan swasta. Berhubung dengan ayat di atas, bagaimana anda akan menjawab soalan yang berikut? Adakah semua perniagaan dari segi moral diwajibkan untuk menggunakan beberapa jumlah minimum orang untuk mencapai tahap yang memuaskan pekerjaan di dalam masyarakat di mana

ia beroperasi? Jawapannya ialah "Tidak". Masyarakat yang ditonjolkan dalam soalan telah menerima pakai sistem ekonomi yang sangat bersifat memerlukan kebebasan yang luas dalam perusahaan komersial untuk menjana tahap maksimum kemakmuran bahan untuk ahli-ahlinya. Dalam sistem kapitalis, kebebasan ini termasuk hak: Untuk sewa dan menyimpan di dalam senarai gaji pekerja-pekerja yang diperlukan untuk memenuhi permintaan perniagaan tertentu Untuk beroperasi dengan cekap pada tahap yang memuaskan daripada keuntungan Ia juga seolah-olah termasuk mengambil hanya orang-orang yang pendidikan, kemahiran dan personaliti yang dinilai sebagai paling sesuai untuk operasi perniagaan yang terlibat masuk Salah satu andaian yang dibuat di sini ialah pilihan untuk hidup di bawah sistem kapitalis boleh terbukti secara bebas yang dipilih oleh ahli-ahli masyarakat, sama ada melalui beberapa proses demokrasi secara langsung atau oleh kontrak sosial tidak langsung. Dalam erti kata lain, dengan terus hidup di bawah sistem tanpa bantahan politik, mereka tidak langsung menunjukkan pilihan mereka untuk itu. Memandangkan andaian ini, kebebasan majikan untuk mengambil dan mengekalkan pekerja kerana mereka melihat cara patut bahawa tiada ahli masyarakat di mana mereka beroperasi mempunyai tuntutan moral atas apa-apa kerja yang khusus yang ditawarkan dalam sektor swasta. 8.2.2 Fair Hiring Amalan Berhubung dengan pengambilan amalan yang adil, ini akan menjadi pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli teori etika: The susila Undang-undang Asli The susila undang-undang semula jadi (atau sesiapa sahaja yang komited untuk teori yang berasaskan hak moral) akan menunjukkan bahawa amalan pemeriksaan berdasarkan bangsa, jantina, umur atau kecenderungan agama adalah tidak bermoral dan melanggar hak sesiapa sahaja untuk dirawat dengan maruah. Oleh itu, majikan akan memastikan tidak mendiskriminasi ciri-ciri yang mempunyai apa-apa kaitan dengan prestasi kerja individu. The Utilitarian Utilitarian akan datang kepada kesimpulan yang sama diguna pakai oleh susila hukum alam, walaupun penghakiman beliau akan bergantung kepada kesan keseluruhan amalan-amalan ini. The relativis Kebudayaan The relativis budaya akan berhujah bahawa jika tidak ada undang-undang terhadap diskriminasi, maka pengambilan dan dasar promosi perlu mematuhi apa-apa adat boleh diterima oleh masyarakat yang tertentu. Kami telah melihat pandangan yang diterima pakai oleh ahli-ahli teori etika masing-masing berhubung dengan pengambilan amalan adil. Sekarang, mari kita beralih kepada satu lagi aspek berkaitan - amalan-amalan anti-diskriminasi. Baca soalan berikut dengan teliti:

Adakah agensi pekerjaan salah dari segi moral jika mereka mematuhi amalan anti-diskriminasi tetapi enggan untuk menghantar minoriti atau pemohon lain di temu duga bagi jawatan yang mereka layak untuk mengisi? Adakah kerjasama mereka menjadi formal atau bahan dalam hal ini? Mari kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli teori etika yang berkaitan dengan soalan di atas: The susila Undang-undang Asli The susila undang-undang semula jadi akan menganggap ia formal sejak agensi telah bersetuju untuk menjadi lanjutan daripada pejabat pekerjaan pelanggan dan tidak melakukan perbuatan yang langsung diskriminasi yang salah dari segi moral itu sendiri. The Utilitarian The utilitarian, di sisi lain, mungkin akan menimbang kesan kepada agensi-agensi berkenaan seperti kemungkinan kehilangan pelanggan dengan menolak untuk bekerjasama dalam amalan anti-diskriminasi. Beliau juga akan cuba untuk menentukan sama ada keadaan yang lebih baik hal ehwal akan terhasil daripada pematuhan. The relativis Kebudayaan The relativis budaya akan meluluskan mematuhi kehendak majikan jika diskriminasi adalah amalan sosial diterima dan tidak menyalahi undang-undang. 8.2.4 Upah Apabila ia datang kepada upah, paling biasa, pekerja mungkin melihat ke dalam soalan-soalan seperti: Apa upah adalah pekerja-pekerja dari segi moral berhak? Adakah mereka berhak untuk tahap tertentu manfaat tambahan kepada gaji asas? Gaji pekerja biasanya ditentukan oleh pasaran kerja; apa sahaja untuk menarik dan mengekalkan orang-orang yang produktif. Mari kita lihat bagaimana upah yang berbeza apabila ia datang kepada perniagaan besar dan kecil: Dalam industri yang lebih besar, ia biasanya menganggap bahawa gaji yang kompetitif termasuk gaji pokok dan bonus serta faedah aneka seperti cuti bergaji, bercuti, cuti sakit, insurans perubatan dan pergigian, simpanan dan pelan pencen. Walau bagaimanapun, dalam perniagaan kecil, upah seringkali hanya apa perusahaan mampu untuk memberi; bonus dan manfaat mungkin atau tidak mungkin menjadi sebahagian daripada pakej. Pekerjaan adalah akses pekerja untuk berkongsi saksama sumber bahan, jadi sekurangkurangnya, kerja mereka harus menyediakan gaji dan faedah pada tahap yang akan memastikan mereka tinggal di beberapa set minimum tetapi baik keadaan. Dalam mana-mana, kerana ia tidak mungkin untuk menghendaki perniagaan tertentu untuk membayar gaji yang lebih tinggi daripada yang sah mampu, apa yang orang-orang ini tidak boleh mendapatkan ke arah standard minimum yang layak mereka keperluan hidup untuk datang

daripada kerajaan sebagai satu perkara keadilan pengedaran. Jumlah yang akan berdasarkan statistik ekonomi yang sesuai, seperti "apa yang diperlukan untuk mengekalkan sebuah keluarga yang empat". 8.2.5 Gaji Sama Kerja Sama Prinsip "yang sama bagi kerja yang sama" kini ditubuhkan sebagai sebahagian daripada undangundang buruh Amerika Syarikat. Prinsip ini menyatakan bahawa orang-orang melaksanakan jenis yang sama kerja-kerja perlu dibayar gaji yang sama juga. Walau bagaimanapun, prinsip yang tidak diambil kira apabila pekerja boleh melakukan kerja-kerja yang lebih cepat atau lebih cekap daripada pekerja lain; yang mewajarkan membayar mereka lagi. Bangsa, jantina, umur dan kecacatan tidak mempunyai kaitan dengan rawatan gaji di mana kerja yang sama berkenaan. Adakah keadilan sosial memerlukan pekerja yang mempunyai tanggungan (dengan ahli-ahli keluarga yang perlu dijaga) dibayar lebih daripada orang yang tidak mempunyai tanggungan (orang tunggal) tetapi yang melakukan jumlah kerja yang sama? Ia tidak mungkin bahawa rawatan yang tidak sama rata seperti yang pernah akan diterima di Amerika Syarikat. Single orang pasti akan mengatakan bahawa majikan hanya perlu membayar gaji pasaran untuk kerja tertentu dan tidak dalam perniagaan menjaga keadilan sosial. Jika pengedaran keadilan yang menjadi isu, maka kewajipan jatuh pada masyarakat. Program kebajikan atau keluarga subsidi khas mungkin diperlukan dan tanggungjawab yang perlu dikongsi oleh semua orang dalam masyarakat secara saksama. 8.2.6 Gaji Sama Kerja setanding Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, konsep "yang sama bagi kerja yang setanding" telah mempengaruhi beberapa negeri di Amerika Syarikat untuk membayar penjawat awam gaji sama jika ia boleh ditunjukkan bahawa pekerjaan yang melibatkan tanggungjawab yang berbeza, seperti perapi pokok dan pemandu lori, menghendaki tahap relatif sama pendidikan, kemahiran, pengetahuan dan pengalaman. Adakah anda berfikir bahawa yang sama bagi kerja yang setanding adalah kehendak keadilan? Jawapannya ialah "Tidak" kerana pasaran masih yang paling efisien pekerjaan. Walaupun kemahiran dan pengetahuan keperluan mungkin kelihatan yang sama untuk banyak pekerjaan, faktor-faktor lain (misalnya waktu kerja yang panjang, faktor-faktor risiko yang berbeza-beza dan persekitaran fizikal) juga perlu dipertimbangkan. Apa yang diperlukan dari segi moral adalah bahawa tidak ada golongan orang yang dikecualikan daripada mendapatkan pekerjaan ini bergaji tinggi atas alasan tidak relevan. Pendekatan untuk menentukan gaji datang kira-kira kerana wanita telah bertahun-tahun telah dibayar gaji yang lebih rendah untuk pelbagai jenis kerja yang memerlukan kemahiran yang sama dan pengetahuan seperti rakan lelaki mereka. Jika wanita yang dikecualikan daripada pekerjaan ini hanya kerana jantina mereka, maka amalan diskriminasi ini perlu diperbetulkan untuk memberi peluang yang sama untuk wanita.

8.2.7 Bahagian Pulangan ke atas Sumber Terdapat hubungan antara jumlah sumber bahan syarikat menggunakan dan kewajipan untuk mengagihkan pulangan yang diperoleh daripada sumber-sumber kepada ahli-ahli masyarakat itu. Bahawa pulangan tidak bergantung semata-mata kepada jumlah sumber yang digunakan, tetapi juga kepada bagaimana syarikat menguruskan mereka dan bagaimana produktif pekerja adalah. Pengurus dan pekerja, maka, mempunyai hak untuk berkongsi "adil" pulangan berasaskan kepada sumbangan mereka kepada kejayaan perusahaan. Pengurus Top biasanya berfikir mereka membuat sumbangan yang terbesar dan, hasilnya, menjangka untuk menerima bahagian terbesar gaji dan bonus yang dibayar oleh syarikat. Pemegang saham, sudah tentu, mempunyai hak untuk berkongsi saksama pulangan syarikat mereka. Mereka mempunyai tuntutan pertama pada pulangan dan hak untuk bahagian terbesar. Para pemegang saham, melalui pelaburan mereka, hanya mengakses sumber dan berhak untuk berkongsi saksama balasan kepada orang-orang sumber. 8.3 KEDUDUKAN DAN PENARAFAN Sejauh pekerja yang dibayar secara amnya bergantung kepada bagaimana penyelia mereka fikir mereka sedang melakukan kerja mereka. Walaupun prestasi di tempat kerja dan potensi untuk kemajuan tidak adalah perkara yang sama, seseorang yang mampu untuk mengendalikan tanggungjawab meningkat mungkin tidak akan bergerak ke atas di syarikat tanpa prestasi yang baik di dalam tugasan sekarang. Semua pekerja adalah tertakluk kepada beberapa jenis penilaian prestasi sama ada formal atau tidak formal. Mari kita lihat bagaimana penilaian kerja-kerja dalam organisasi kecil dan besar: Penilaian formal Dalam perniagaan kecil, majikan secara amnya dapat melihat prestasi pekerja mereka secara langsung dan proses penilaian tidak begitu kompleks. Penilaian formal Syarikat-syarikat besar, terutamanya mereka dengan ramai orang dalam pengurusan, gred, pangkat dan kadar pekerja dalam pelbagai unit perniagaan terhadap mereka bersama-pekerja. Mereka disifatkan sebagai penghibur yang lebih baik daripada yang lain pada tahap yang sama dalam unit amnya menerima gaji yang lebih baik.
8.4 IMPLIKASI ETIKA BAGI PENILAIAN PRESTASI Orang menyatakan maruah dan nilai mereka sebagai individu melalui kerja mereka. Kerja mereka memberikan mereka satu cara untuk mencapai matlamat peribadi dan menyumbang kepada mereka sendiri kesejahteraan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat mereka. Pengiktirafan awam formal atau tidak formal kerja mereka yang diterima daripada pelbagai kaum yang mereka milik, adalah satu juzuk yang kuat imej diri mereka dan "siapa mereka". Tiada pendapat adalah lebih penting kepada mereka daripada apa yang majikan mereka memikirkan prestasi kerja mereka. Pengurus mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan penilaian prestasi yang kukuh. Jika pekerja mempersoalkan keadilan ganjaran mereka, semangat dan prestasi mereka akan terjejas. Walau

bagaimanapun, terdapat juga satu dimensi moral tanggungjawab ini. Kita perlu mengambil kira kesan yang penilaian terhadap orang-orang yang sedang dinilai dan persepsi mereka terhadap diri mereka seperti yang diukur dengan apa yang penyelia mereka berfikir daripada mereka. Pelan penilaian syarikat yang menggariskan peraturan untuk menyediakan penilaian prestasi merupakan kontrak moral dengan pekerja kerana ia adalah janji. Ia biasanya menyatakan bahawa bagaimana individu memenuhi standard yang ditetapkan dalam pelan akan menentukan berapa banyak dia akan dibayar. Seorang penyelia yang gagal untuk mengikuti rancangan penilaian, tidak adil terhadap bawahannya yang mempunyai hak untuk diadili selaras dengan peruntukan dan standard mereka. Untuk memastikan rawatan etika pekerja dalam proses penilaian, beberapa garis panduan asas yang perlu dipatuhi. Walaupun garis panduan yang ditunjukkan dalam Jadual 8.1 mungkin kelihatan seperti kemahiran asas pengurusan yang baik, ia adalah penting untuk menanggung dalam fikiran mereka kerana mereka secara langsung memberi kesan kepada manusia yang bermaruah memerlukan bahawa mereka dilayan secara adil dan dengan hormat. Jadual 8.1: Key Garis Panduan Etika Penilaian Prestasi Garis Panduan Explanantion Menetapkan objektif bawahan perlu mempunyai matlamat yang jelas dan konkrit yang dibentangkan untuk tempoh penilaian, dan mereka perlu menyediakan input mereka sendiri kepada objektif ini. Dapatkan maklum balas Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan maklum balas terhadap prestasi mereka secara tetap. Ia akan menjadi tidak adil untuk menunggu sehingga akhir tempoh penilaian untuk memberitahu seseorang bahawa dia adalah buruk. A yang rendah prestasi adalah miskin atau tidak memuaskan perlu dibuat menyedari hakikat itu. Ia akan menjadi tidak baik dan tidak adil untuk membiarkan orang berfikir bahawa dia telah menjalankan tugasnya dengan baik apabila yang tidak kes itu. Gunakan Prestasi kriteria sah mesti diukur berdasarkan kriteria sah. Ia akan menjadi tidak adil untuk sengaja mengukur prestasi pekerja menggunakan pelan yang tidak terpakai dalam beberapa berkenaan penting kepada operasi diuruskan. Ada maklumat penting bawahan Hanya mereka yang mempunyai pengetahuan yang baik daripada apa yang pekerja lakukan harus dibenarkan untuk menilai atau prestasi beliau. Penyelia perlu membawa maklumat anekdot yang mencukupi pada pencapaian yang rendah dan kegagalan untuk sesi kedudukan dan Kedudukan. Majikan yang gagal untuk membuat satu kes yang dihormati orang bawahan dengan bergantung kepada butiran setengah diingati daripada kejadian yang berlaku semasa tempoh penilaian yang boleh menyebabkan pekerja mereka kalah dalam pertandingan untuk merit membayar rawatan dengan rakan sekerja mereka yang majikan boleh menyokong-baik pada persembahan mereka. Mempunyai hak untuk peningkatan bawahan mempunyai hak untuk kaunseling, bimbingan dan latihan untuk membantu meningkatkan prestasi mereka. Sekarang, mari kita cuba untuk melakukan senaman di bawah.

RINGKASAN Sistem ekonomi adalah satu proses yang berterusan di mana orang ramai bertukar-tukar barang-barang bahan dan perkhidmatan peribadi di dalam sokongan daripada pelbagai keseluruhan kepentingan manusia. Jika pengurus mahu mengambil dan mengekalkan pekerja yang produktif dan setia, mereka perlu menawarkan gaji yang kompetitif dan faedah, latihan yang mencukupi dan maklum balas mengenai prestasi, peluang untuk kenaikan pangkat, cara saksama membetulkan ketidakadilan tanpa takut tindakan balas keadaan kerja dan selamat.

Pengurus dan ejen-ejen mereka diwajibkan untuk mengikuti amalan pengambilan adil, dan untuk mengelakkan diskriminasi terhadap rakyat atas alasan jantina, bangsa, umur dan status kurang upaya apabila mereka ciri-ciri yang tidak relevan kepada kerja. Tawaran tindakan afirmatif dengan pekerjaan dan promosi peluang-peluang yang terbuka kepada semua, tanpa mengira jantina, bangsa, agama, umur dan sebagainya. Layanan istimewa adalah amalan menyewa atau menggalakkan ahli-ahli kumpulan minoriti dalam keutamaan kepada orang-orang dari kumpulan bukan minoriti. Pengurus, pekerja dan pemegang saham mempunyai tuntutan kepada bahagian yang adil dalam pengagihan kepada usaha mereka untuk menggunakan sumber dengan cekap dan produktif dalam perusahaan. Semua pekerja adalah tertakluk kepada proses penilaian formal atau tidak formal. Walau bagaimanapun, sistem penilaian prestasi mempunyai dimensi etika. Orang menyatakan maruah dan nilai mereka melalui kerja; pengiktirafan awam formal dan tidak formal kerja mereka menegaskan diri mereka. Terdapat beberapa garis panduan etika utama yang berhubung dengan penilaian prestasi: Mempunyai hak untuk penambahbaikan; Mendapatkan maklum balas; Menggunakan kriteria yang sah; Mempunyai maklumat yang penting pada bawahan; dan Menetapkan objektif. ANAN 9.1 MENGENAI PEKERJA UNTUK PRIVASI Mana-mana syarikat mempunyai hak untuk melindungi diri daripada penipuan, kehilangan maklumat proprietari dan rahsia perdagangan, dan daripada bahaya kepada kemudahan, pekerja, pelanggan atau kepada orang ramai ia berfungsi. Kerana pekerja boleh menjadi punca kemudaratan ini, pengurus sering perlu untuk menyiasat sejarah peribadi pemohon kerja mereka. Sesetengah syarikat menggunakan ujian pra-pekerjaan bagi mendapatkan bacaan di peringkat pekerja mereka kejujuran. Ujian polygraph, sebagai contoh, telah digunakan pada masa lalu oleh banyak syarikat sebagai alat pemeriksaan prapekerjaan tetapi amalan itu kini haram. Rajah 9.2 menunjukkan seorang lelaki menjalani ujian polygraph, yang digunakan untuk menentukan tahap kejujuran bahawa seseorang individu mempunyai.
9.2 BAHAN PENDERAAN Tiada syarikat mahu diletakkan dalam bahaya oleh pekerja-pekerja yang tidak boleh melaksanakan tugas-tugas mereka kerana pengaruh dadah atau alkohol. Pada masa kini, akibat penyalahgunaan meluas alkohol dan dadah, kebanyakan majikan takut mereka secara tidak sengaja boleh mengupah penagih atau alkohol. Oleh itu, ujian bagi penggunaan dadah adalah satu keperluan pra-pekerjaan dalam banyak perniagaan. Persoalannya ialah: adakah syarikat mempunyai hak moral untuk pekerja dadah ujian?

Hak untuk tidak mempunyai privasi seseorang menyerang tidak mutlak dalam erti kata bahawa seseorang tidak boleh mengetepikan ia. Demi kepentingan menunjukkan majikan yang berpotensi bahawa dia bukanlah satu ancaman mungkin untuk syarikat, pemohon pekerjaan boleh bersetuju untuk diuji bagi dadah. Begitu juga, ia kelihatan jelas bahawa sesebuah syarikat itu dari segi moral wajar berkeras menguji pemohon kerja untuk penggunaan dadah sebagai langkah perlindungan, terutamanya di mana keselamatan pelanggan dan majikan lain yang dipertaruhkan. Syarikat yang memerlukan ujian itu, bagaimanapun, perlu memastikan bahawa: Ujian adalah tepat; pemohon dibenarkan untuk menyediakan bukti bahawa dia mengambil dadah di bawah preskripsi perubatan yang sah. Keputusan ujian dirahsiakan dan akan dibuat hanya diketahui oleh orang-orang yang mempunyai keperluan yang sah untuk mengetahui. Jika langkah berjaga-jaga tidak boleh semunasabahnya diperhatikan, maka syarikat itu tidak mempunyai hak untuk menuntut ujian dadah. Berikut adalah dua soalan yang berkaitan dengan ujian dadah pekerja: Bagaimana pula menguji orang yang sudah di dalam senarai gaji? Ini bermakna penyelia latihan dalam teknik yang betul mengiktiraf tanda-tanda penyalahgunaan; Ia juga boleh bermakna ujian "selepas fakta", jika seseorang pekerja yang telah terlibat dalam kemalangan yang telah dirosakkan orang lain atau telah menyebabkan kerosakan harta benda yang menyeluruh dan Ia adalah keselesaan yang kecil untuk mengetahui bahawa seorang pekerja adalah tinggi pada dadah atau mabuk selepas dia telah menyebabkan syarikat penerbangan maut, kereta api atau kemalangan bas. Kesimpulan bahawa tidak berpuas hati menjelaskan mengapa majikan kadang-kadang beralih kepada ujian rawak daripada semua pekerja dalam pekerjaan di mana risiko bahaya kepada orang atau harta adalah tinggi perlu pekerja membuat kesilapan. Adakah ujian rawak pekerja moral wajar? Prinsip "sebab kemungkinan" seolah-olah berkenaan, yang bermaksud bahawa ujian untuk penyalahgunaan dadah adalah sah hanya jika majikan mempunyai syak yang sah bahawa prestasi kerja seorang pekerja yang terjejas dengan penggunaan dadah. Ia diperdebatkan bahawa hanya dua keadaan boleh membenarkan apa-apa ujian pekerja: Syak wasangka yang sah yang pekerja tertentu adalah mengenai dadah, atau Statistik bukti yang sah bahawa kadar penggunaan dadah di kalangan pekerja-pekerja yang disyaki adalah penting. Ia akan menjadi terutamanya berkenaan dalam pekerjaan di mana keselamatan pekerja lain, pelanggan

atau orang awam akan diancam oleh prestasi kerja terjejas. Jika ujian rawak memastikan hasil yang memuaskan, ia seolah-olah bahawa ia adalah dari segi moral wajar selagi semua pekerja sama-sama tertakluk kepada ia. 9.3 PEKERJA menyalahgunakan Pernahkah anda mengalami keadaan di mana majikan anda, yang berada di dalam kemarahan dan tidak dapat mengawal nya emosi, tegur anda dengan kuat di hadapan rakan sekerja anda? Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9.4, ia mungkin tidak biasa bagi majikan untuk terbang ke marah pada orang bawahan mereka. Rajah 9.4: Majikan memarahi pekerja Source: http://www.inmagine.com/lilyoh-006/ptg00927587-photo Bos boleh memarahi orang bawahan mereka untuk beberapa sebab, biasanya disebabkan oleh kegagalan berkaitan dengan kerja. Walau bagaimanapun, pekerja juga boleh diancam dengan kehilangan pekerjaan mereka untuk kegagalan seperti: Tidak bersetuju untuk memalsukan penyata kewangan, atau Enggan seksual, atau Tidak cuba untuk keluar dari tugas juri, atau Enggan untuk melakukan penipuan bagi pihak kesatuan atau syarikat Keadaan itu melibatkan pelanggaran jelas privasi. Ia sudah pasti perlu untuk membiarkan pekerja tahu bahawa dia tidak melaksanakan dengan memuaskan. Walau bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang pekerja atau pengurus lain, yang tidak berada dalam garis langsung orang itu penyeliaan atau yang tidak akan mungkin pernah menyelia orang itu, mempunyai hak untuk tahu. Setiap orang adalah berhak kepada reputasi awam yang baik beliau. Akhirnya, dengan menggunakan ancaman untuk mencuba untuk memaksa pekerja untuk melanggar undang-undang adalah sejenis pencerobohan privasi. Ia mengganggu ke dalam alam orang itu perasaan hati dan meletakkan beliau dalam bahaya undang-undang. Bagi undang-undang semula jadi susila atau mana-mana susila berasaskan hak, keadaan ini adalah bukti penderaan pekerja, pencabulan maruah manusia dan menghormati orang. Oleh itu mereka dianggap sebagai tidak bermoral. Ia tidak mungkin bahawa susila utilitarian pernah akan berhujah bahawa amalan-amalan ini adalah wajar dari segi moral dan akan menghasilkan keputusan yang baik pada keseluruhannya. Bagi relativis budaya, ia adalah tidak mungkin bahawa adat resam masyarakat di manamana di dunia akan menerima jenis ini rawatan di tempat kerja.

RINGKASAN Seorang pekerja mempunyai hak untuk privasi dan tiada siapa, walaupun majikan, mempunyai hak untuk menceroboh ke dalam privasi pekerja.

Syarikat-syarikat yang mahu melindungi diri mereka, pekerja-pekerja mereka dan pelanggan mereka dari bahaya dielakkan. Syarikat-syarikat perlu mengetahui butir-butir peribadi seperti sejarah dan tabiat pekerja mereka untuk melindungi daripada penipuan, kecurian dan berbahaya perbuatan yang pekerja mungkin lakukan. Ujian rawak untuk penyalahgunaan dadah boleh dari segi moral wajar jika terdapat kecurigaan sah dan bukti kukuh bahawa sebilangan besar pekerja mungkin menyalahgunakan alkohol atau menggunakan dadah haram. Memarahi pekerja di tempat awam untuk prestasi kerja yang lemah adalah melanggar privasi mereka. Setiap orang adalah berhak kepada reputasi awam, dan hanya mereka yang perlu tahu tentang prestasi seseorang harus mendengar mengenainya. Mengancam seseorang bagi keengganan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau menyalahi undang-undang menyerang hati nurani orang itu atau meletakkan dia ke dalam masalah undang-undang dan melanggar privasi. Moralis undang-undang semula jadi akan menganggap apa-apa penyalahgunaan pekerja sebagai salah dari segi moral, manakala moralis utilitarian akan mendapati ia dibenarkan hanya dalam keadaan ekstrem, di mana keseluruhan baik menuntut ia. Relativists Kebudayaan akan mempunyai untuk menentukan sama ada masyarakat tertentu di mana penyalahgunaan berlaku akan bertolak ansur itu.
10.1 APA KESETIAAN BERMAKNA Seperti yang disebutkan tadi, kesetiaan adalah sesuatu yang diperlukan daripada pekerja oleh majikan. Walau bagaimanapun, apakah kesetiaan kepada majikan maksudkan? Mari kita lihat apa yang ia bermakna. Kesetiaan menunjukkan kewajipan moral pekerja untuk melakukan perkara berikut: Menjalankan tugas mereka dengan cekap Mematuhi arahan yang sah daripada pegawai atasan mereka Menyimpan maklumat syarikat dan rahsia perdagangan sulit Elakkan apa-apa kelakuan yang bercanggah dengan kepentingan sah syarikat Adakah anda tahu bahawa kesetiaan adalah kuasa berharga, sekurang-kurangnya sejauh majikan berkenaan? Apabila seseorang menerima pekerjaan dengan sebuah syarikat, dia dianggap berhutang kesetiaan kepada syarikat itu, kedua-dua semasa bekerja dan di bawah syarat-syarat tertentu, walaupun selepas meninggalkan syarikat itu. Apakah kesetiaan kepada majikan seseorang obligasi moral? Jawapannya bergantung kepada bagaimana anda menentukan kesetiaan. Jika ia bermakna bahawa orang-orang yang akan melakukan kerja mereka pada tahap tertentu boleh diterima kecekapan atau untuk melakukan apa yang penyelia mereka memberitahu mereka untuk berbuat demikian, sama ada dari segi penerangan pekerjaan atau arahan sehari-hari, maka kesetiaan adalah satu perkara moral kewajipan kerana harapan adalah intipati kontrak

pekerjaan. Tambahan pula, melakukan kerja seseorang termasuk memahami bahawa pekerja akan menyimpan rahsia perdagangan, pelan pemasaran, keputusan strategik dan maklumat kakitangan sulit. Ia juga bermakna bahawa pekerja tidak akan berkongsi maklumat sulit dengan pihak luar, sama ada rakanrakan, ahli keluarga atau media. Mana-mana pengurus yang melanggar syarat-syarat kontrak pekerjaan adalah tertakluk kepada tindakan disiplin oleh syarikat itu sehingga dan termasuk pemecatan, dokumen-dokumen rasmi syarikat sering berwaspada. Seorang pengurus yang mendedahkan maklumat syarikat kepada orang luar walaupun mungkin menghadapi tuntutan mahkamah oleh syarikat itu untuk ganti rugi. Jelas sekali, kesetiaan dalam erti kata ini melibatkan kewajipan moral. Pengurus tidak boleh menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan kepentingan syarikat mereka, melainkan jika dibenarkan secara langsung oleh syarikat-syarikat atas sebab-sebab yang baik. Tambahan pula, pengurus tidak perlu menyediakan off-jam perkhidmatan perundingan kepada pesaing, atau percubaan untuk ciptaan paten atau menjual proses teknikal mereka mungkin telah membentuk sebahagian besar daripada maklumat yang diperolehi secara langsung daripada pekerjaan mereka atau dengan menggunakan bahan-bahan dan kemudahan syarikat. Pengurus masa depan mungkin bertanya soalan-soalan berikut untuk memberi penjelasan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kesetiaan: Adakah sekatan ini terhad? Bolehkah syarikat memaksa pengurus untuk menandatangani perjanjian yang muncul untuk menjadi inklusif dalam menyekat aktiviti-aktiviti di luar? Ia adalah ragu bahawa syarikat-syarikat mempunyai hak untuk mendesak had yang luas itu. Ia seolaholah boleh diterima bagi seorang akauntan, pakar pengurusan, jurutera atau pakar kakitangan untuk menawarkan kepakaran profesional kepada orang atau organisasi yang tidak pesaing atau bakal pelanggan syarikatnya.

10.2 Pemberi Maklumat Siapa whistle-blower? Baca penerangan di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wiselblower. A "whistle-blower", dalam dunia perniagaan, adalah salah satu yang melaporkan pada rakan sekerja, penyelia atau pegawai-pegawai syarikat yang menyalahi undang-undang atau tindakan tidak bermoral. Rajah 10.2 menunjukkan bagaimana whistle-blower boleh mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sesebuah organisasi.

Rajah 10.2: Satu contoh wisel-blower Source: http://www.cartoonstock.com/directory/w/whistle_blowers.asp Whistle-blowing boleh dibahagikan kepada dua kategori: Dalaman Whistle-blowing Kategori pertama berlaku apabila tuduhan itu dibuat melalui talian penyeliaan atau saluran lain yang ditetapkan di dalam syarikat. Luar Whistle-blowing Sementara itu, kategori kedua ini berlaku apabila tuduhan itu dilaporkan kepada orang atau agensi-agensi di luar syarikat, seperti pihak berkuasa kerajaan atau media. Justifikasi yang paling mungkin untuk meniup wisel dalam situasi di mana seseorang dalam syarikat yang melibatkan diri dalam atau bertolak ansur dengan aktiviti yang akan membahayakan pekerja, pemegang saham atau orang awam. Satu-satunya cara untuk menghentikan aktiviti itu adalah untuk memaklumkan kepada penyelia yang sesuai dalam syarikat itu atau, jika saluran yang tersumbat, kita boleh pergi kepada pihak berkuasa atau media. Jadi, anda perlu menjawab kedua-dua soalan. Bilakah pemberi maklumat dari segi moral wajar? Adakah ia dari segi moral wajib? Sejak jawapan kepada soalan-soalan ini berbeza-beza bergantung kepada sama ada pemberi maklumat adalah dalaman atau luaran, setiap pelbagai akan dilayan secara berasingan di bahagian-bahagian yang berikut.
10.2.1 Dalaman Whistle-blowing Bayangkan diri anda sebagai seorang eksekutif di sebuah syarikat besar. Kononnya, anda mempunyai sebab-sebab yang baik untuk mengesyaki bahawa pengurus di firma anda melakukan apa-apa salah satu kesalahan berikut: Memalsukan akaun perbelanjaan, atau Mengambil rasuah daripada pembekal atau Menggunakan sumber-sumber atau peralatan companys 'untuk kegunaan peribadi, atau Mencuri bekalan dan bahan-bahan dari syarikat itu, atau Bekerja untuk pesaing Anda boleh menganggap ia sebagai tanda kesetiaan kepada syarikat anda untuk meniup wisel pada pengurus anda yang jelas melakukan tindakan menyalahi undang-undang. Walau bagaimanapun, ia dibenarkan untuk anda untuk meniup wisel itu kepada orang ini; yang merupakan seorang pengurus syarikat di mana anda bekerja di? Jawapannya sudah pasti "Ya", dengan syarat dia mematuhi berhati-hati, seperti yang digariskan dalam Jadual 10.1.

Jadual 10.1: Kriteria Justifikasi Dalaman Kriteria Whistle-blowing daripada Explanantion Justifikasi Kemudaratan yang ketara Ia seharusnya jelas bahawa kemudaratan kepada syarikat itu adalah penting. Fakta yang tepat The whistle-blower mempunyai untuk memastikan fakta-fakta beliau. Tuduhan salah serius boleh merosakkan reputasi tertuduh, walaupun ia terbukti kemudian bahawa dakwaan itu adalah palsu. Sudah diketahui oleh pihak pengurusan The whistle-blower harus cuba untuk mengetahui sama ada aktiviti suspek sudah diketahui oleh pihak pengurusan yang lebih tinggi, mungkin sebagai hasil daripada audit atau penyiasatan yang berasingan yang dijalankan oleh keselamatan syarikat. Jangkaan yang munasabah Perlu ada beberapa jangkaan yang munasabah bahawa meniup wisel akan berkuat kuasa; penyelia suspek akan menghentikan apa yang sedang berlaku kerana beliau percaya bahawa kesalahan itu adalah serius seperti wisel-blower difikirkan ia. Kesan ke atas diri ini whistle-blower mempunyai untuk mempertimbangkan kerosakan yang mungkin kepada reputasi sendiri dan prospek dalam perniagaan beliau. Adakah tindakan yang dilihat sebagai tanda kesetiaan, atau bercakap remeh, atau perbuatan walaupun, atau hanya, peluang untuk memburuk-burukkan saingan untuk promosi? Adakah whistle-blower dilabelkan sebagai pengacau, bagaimanapun baik niat beliau mungkin? Tanggungjawab moral Akhirnya, pemberi maklumat mungkin mendapati bahawa, dalam keadaan tertentu seperti menggunakan peralatan syarikat untuk kegunaan peribadi, hanya yang dihadapi pekerja yang bersalah dengan salah laku beliau mungkin cukup untuk menghentikannya. Adakah ia dari segi moral wajib untuk meniup wisel pada pengurus? Jawapan kepada soalan ini bermula dengan mewujudkan yang mempunyai obligasi utama untuk berhati-hati dan menyiasat apa-apa tindakan boleh dipersoalkan oleh mana-mana pekerja. Marilah kita mengatakan bahawa jika seorang pengurus menandatangani perjanjian dengan syarikat itu mengakui tanggungjawab untuk melaporkan, melalui garisan yang betul pengawasan, semua keadaan kemungkinan kesalahan dia mungkin hadapi. Kemudian, kita akan ada tanggungjawab moral untuk meniup wisel apabila diperlukan. Walau bagaimanapun, seperti perjanjian rasmi yang jelas jarang berlaku.

0.2.2 Luar Whistle-blowing Seorang pengurus yang melaporkan salah laku syarikat kepada pihak berkuasa kerajaan atau media yang terlibat dalam luar wisel-bertiup. apabila anda fikir pemberi maklumat luaran adalah dibenarkan? Adakah ia pernah wajib? Selain kriteria justifikasi yang disenaraikan lebih awal bagi dalaman whistle-blower, beberapa orang yang lain yang diperlukan sebelum luaran pemberi maklumat adalah wajar seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 10.2. Jadual 10.2: Kriteria Justifikasi Luar Kriteria Whistle-blowing daripada Explanantion Justifikasi Laporan dalaman kelakuan salah Ia mesti memastikan bahawa usaha perlu dibuat untuk melaporkan salah laku dalaman, melalui talian yang betul organisasi. Syarikat berkenaan perlu mempunyai peluang untuk membersihkan perbuatan sebelum wisel-blower pergi awam.

Agensi-agensi luar Ia mesti jelas bahawa agensi-agensi luar seperti juruaudit atau badan-badan kawal selia awam tidak mampu atau tidak melaporkan apa yang sedang berlaku. Kes yang ketara membahayakan Satu kes yang ketara memudaratkan pemegang saham, pekerja atau orang awam telah menjadi isu di, seperti penipuan, penyelewengan, keadaan kerja yang tidak selamat atau pembuangan secara haram bahan-bahan berbahaya. Tahap bahaya Tahap bahaya bahawa syarikat itu akan mengalami akibat daripada pemberi maklumat perlu seimbang dengan kemudaratan yang zalim yang menyebabkan. Hanya apabila syarat-syarat ini dipenuhi, akan luar wisel-bertiup dibenarkan. Kita telah melihat kriteria yang diperlukan justifikasi untuk luaran wisel-bertiup. Walau bagaimanapun, apabila ia akan menjadi wajib dari segi moral? Tanggungjawab utama untuk mencegah dan menghentikan kesalahan terletak dengan tahap pengawasan. Lebih banyak tanggungjawab pengurus mempunyai untuk operasi syarikat, lebih kuat kewajipan yang. Pengurus akan diwajibkan untuk melaporkan salah laku kepada orang luar hanya jika kecederaan serius yang menjadi isu dan jika ia adalah jelas bahawa tahap yang sesuai penyeliaan tidak dapat menghentikannya. Di Amerika Syarikat, pekerja kerajaan yang meniup wisel dilindungi oleh undang-undang terhadap tindakan balas. Kerajaan nampaknya berfikir bahawa whistle-blower akan menunjukkan tahap kesetiaan apabila mereka melaporkan salah laku. Dalam sektor swasta, bagaimanapun, wisel-peniup seolah-olah dianggap sebagai sedikit lebih baik daripada "maklumat." Meningkatkan pemahaman anda dengan cuba latihan di bawah. 10.3 THE KESUSILAAN untuk menamatkan PEMBERITAHUAN-peniup Adakah anda berfikir bahawa syarikat-syarikat yang dibenarkan dalam menembak, menjatuhkan atau memotong pendek kerjaya whistle-blower? Jawapannya ialah "Tidak". Selagi whistleblower telah melaporkan kes salah laku yang tulen melalui saluran yang sesuai, atau telah di luar syarikat (sebagai jalan terakhir), tidak ada alasan yang sah sekalipun untuk mendisiplinkan mereka. Walau bagaimanapun, sebuah syarikat yang akan dibenarkan untuk mengambil tindakan terhadap pekerja (wisel-blower) atas sebab-sebab berikut: Berbohong tentang hal ini, sengaja salah nyata supaya ia kelihatan lebih serius daripada ia benar-benar adalah, Sebagai tindakan membalas dendam pada rakan sekerja atau penyelia Sebagai protes ke atas dasar syarikat yang tidak menguntungkan Untuk menjatuhkan saingan untuk tujuan promosi A whistle-blower, sama ada dalaman atau luaran, melakukan perbuatan terpuji dari segi moral jika dia melangkah ke dalam mencegah kemudaratan yang serius kepada orang-orang atau alam sekitar, satu bahaya yang tidak boleh dibenarkan oleh pegawai syarikat. Oleh itu, ia akan

menjadi satu kes yang jelas ketidakadilan atau tidak bermoral perbuatan, untuk menghukum orang itu untuk melakukan apa yang betul dari segi moral, hanya untuk membalas dendam kepadanya atau hanya tahap pengurusan yang lebih tinggi yang mungkin tidak suka kebenaran daripada terdedah. 10.4 KESETIAAN WAJAR Kadang-kadang pengurus percaya bahawa kesetiaan kepada bos bermakna menutup untuk kesilapan yang serius atau salah laku. Kepercayaan bahawa hanya palsu. Pengurus mempunyai kewajipan fidusiari kepada pemilik perniagaan. Oleh itu, ia akan menjadi satu pelanggaran kewajipan untuk menutup tindakan oleh seorang penyelia yang merosakkan kepentingan pemilik 'dalam apa jua cara yang serius. Bawahan mempunyai untuk menjalankan perintah yang sah daripada penyelia dan memastikan dia dimaklumkan mengenai kemajuan kerja atau tugas beliau. Bawahan mungkin diwajibkan untuk memberitahu penyelia tentang tindakan orang-orang atau kumpulan-kumpulan lain yang boleh menjejaskan operasi bos. Walau bagaimanapun, salah laku oleh bosnya tidak harus diabaikan. Mari kita lihat berapa banyak anda telah difahami dari pembacaan anda dengan cuba latihan berikut. RINGKASAN Majikan menghargai dan mengharapkan kesetiaan daripada pekerja mereka. Pekerja mempunyai kewajipan moral untuk setia kepada majikan mereka dengan melakukan tugas mereka dengan cekap, mematuhi perintah yang sah penyelia, menyimpan maklumat syarikat dan rahsia perdagangan sulit, dan mengelakkan perbuatan yang bercanggah dengan kepentingan sah syarikat. Majikan tidak perlu meminta pengurus untuk menunjukkan kesetiaan mereka dengan melakukan tindakan yang menyalahi undang-undang atau tidak bermoral, terlibat dalam pengiklanan menipu, atau mengganggu, menjatuhkan, atau menembak pekerja atas sebab-sebab yang tidak berkaitan dengan kerja. Kewajipan untuk meniup wisel dalaman bergantung kepada yang mempunyai tanggungjawab utama untuk menemui dan menyiasat tindakan yang boleh dipersoalkan pekerja. Penyelia terdekat pekerja perlu peka kepada apa-apa tindakan serius dipersoalkan bawahan mungkin melaksanakan. Organisasi keselamatan sebuah syarikat, jika ia mempunyai satu, adalah bertanggungjawab untuk membantu untuk melindungi aset syarikat. Sesuatu keputusan untuk meniup wisel luaran, beberapa pihak luar, adalah wajar apabila semua syarat-syarat dalaman pemberi maklumat telah dipenuhi, dan jika penyeliaan syarikat tahu tentang tetapi enggan mengambil tindakan untuk memulihkan kerosakan yang ditimbulkan untuk kepentingan pemegang saham, pekerja atau orang awam. Tiada justifikasi moral untuk menembak peniup wisel yang mendedahkan kes-kes salah laku yang melibatkan kemudaratan yang serius kepada orang-orang atau persekitaran yang tidak boleh dielakkan melalui saluran syarikat biasa. Untuk berbuat demikian adalah untuk tidak adil menghukum seseorang untuk melakukan apa yang moral yang betul. Kesetiaan kadang-kadang tersilap diambil untuk bermakna menutup kesilapan penyelia atau salah laku.

Anda mungkin juga menyukai