Anda di halaman 1dari 3

PENDAHULUAN Semua orang boleh menjadi pentadbir tetapi bukan semua boleh menjadi pemimpin.

Pemimpin yang berkeliber memerlukan ciri-ciri positif bagi dirinya diiktiraf sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang baik bukan lahir dengan sendirinya tetapi diperoleh melalui latihan berterusan, pengalaman mahupun ilmu. Memimpin sesebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Sungguhpun begitu, bersama-sama gabungan ilmu, pengetahuan, personaliti dan visi, kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Seseorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi itu. Dalam erti kata lain, kejayaan sesebuah organisasi itu adalah kejayaan bersama. Namun begitu, keberkesanan, keunggulan dan kecemerlangan bergantung kepada kepimpinan sesebuah orgnisasi. Sarjana disiplin pengurusan dan kepimpinan ada berkata apa yang berada di belakang kita dan apa yang b erada di hadapan kita adalah perkara yang kecil berbanding dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, diri pemimpin dan apa yang tersirat di dalam dirinya adalah penting dalam

memanifestasikannya menjadi sebuah realiti. Mengapa kepimpinan berkesan perlu dalam sesebuah organisasi: kepimpinan berkesan ada kaitan dengan jatuh bangun sesebuah organisasi kepimpinan berkesan ada kaitan dengan keberkesanan dan kecekapan organisasi kepimpinan berkesan ada kaitan dengan prestasi kerja orang bawahan kepimpinan berkesan ada kaitan dengan kepuasan kerja orang bawahan

Siapa pemimpin berkesan: pemimpin berkesan mesti ada pengikut pemimpin berkesan mestilah boleh mempengaruhi dan memotivasikan orang lain pemimpin berkesan ialah pemimpin yang boleh membuat perubahan kepada organisasi dan ke atas sikap dan tingkah laku orang bawahan. Apa peranan pemimpin berkesan? Seorang pemimpin berkesan haruslah berperanan sebagai: pemikir perancang pengurus pengerak perubahan pendidik pembimbing penasihat pendorong Dalam usaha menjadi pemimpin berkesan, individu itu harus menguasai tiga kemahiran: 1. Kemahiran konseptual iaitu kemahiran menganalisi, berfikir secara logik, kreatif dalam menjana idea dan penyelesai masalah. 2. Kemahiran tektikal iaitu kemahiran berkaitan dengan kaedah-kaedah, prosedur dan teknik-teknik untuk menjalankan aktiviti khusus serta kebolehan menggunakan peralatan yang digunakan dalam menjalanakan aktiviti tersebut.

3. Kemahiran hubungan kemanusiaan- iaitu kemahiran berhubung dengan orang lain serta boleh memahami perasaan dan sikap orang lain. Terkandung dalam kemahiran ini ialah kemahiran berkomunikasi dengan jelas dan berkesan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar boleh mempengaruhi orang bawahan supaya menjadi pengikut yang setia bukanlah suatu perkara yang senang. Untuk itu, seseorang pemimpin yang berkesan hendaklah menguasai kemahirankemahiran tertentu, mengamalkan tinkah laku yang sesuai dengan memadankannya dengan keadaan-keadaan tertentu.