Anda di halaman 1dari 4

Amalan membuat keputusan dalam kalangan guru besar

Ihsan Amirul Asyraf Ikhwan

Pengenalan
Sesuatu keputusan bergantung kepada kecekapan dalam membuat pilihan. Kejayaan sesebuah organisasi berkait rapat dengan pemimpin kerana pemimpin menentukan matlamat.

Latar belakang masalah


Guru besar tidak dapat menerima kritikan dari pihak sekolahnya sendiri. Tekanan wujud apabila guru besar cuba mengelak dari masalah. Faktor masa yang singkat dama membuat keputusan.

Skop kajian
Kajian dijalankan pada guru sekolah kebangsaan. Skop kajian melibatkan 4 aspek; keadaan emosi kesediaan mengambil risiko penerimaan kritikan faktor membuat keputusan