Anda di halaman 1dari 5

CONTOH MENGISI BORANG KAD KAWALAN STOK (KEW.

PS-3)

Diisi di hujung tahun

Diisi pada setiap suku tahun

Diisi di hujung tahun

*** UNTUK BARANG MASUK DAN UNTUK MEMERIKSA BARANG HENDAKLAH MENGGUNAKAN PEN MERAH MANAKALA UNTUK CATAT BARANG KELUAR MENGGUNAKAN PEN HITAM ATAU BIRU

PARAS STOK : Diisi pada setiap hujung tahun berdasarkan tahap penggunaan berdasarkan kuantiti akhir di bahagian TERIMAAN STOK TAHUNAN terhadap KELUARAN STOK TAHUNAN CONTOH :TERIMAAN KELUARAN PARAS STOK MAKSUD ISTILAH STOK TAHUNAN STOK TAHUNAN 15 15 15/15 (MINIMUM) MINIMUM penggunaan barang mencukupi 15 2 2/15 (MENOKOK) MENOKOK Penggunaan barang sedikit saja / menurun dari simpanan 15 0 (MAXIMUM) MAXIMUM apabila penerimaan terlalu tinggi melebihi permintaan No.Kad pada kad kawalan stok hendaklah sama pada kad petak (Ruj.Kawalan Stok) Catatan barang terima dan keluar pada kad kawalan stok dan Kad petak hendaklah sama. Pengiraan stok oleh pegawai stok hendaklah dilaksanakan sepanjang tahun (setiap suku tahun) dan dicatat pada TERIMAAN DAN KELUARAN STOK SUKU TAHUN pada Kad Kawalan Stok (KEW-PS 3) Setelah pengiraan stok dilakukan oleh PEGAWAI STOK, satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok dan hendaklah ditandatangani serta ditarikhan. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh PEGAWAI PEMERIKSA STOK yang dilantik, satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Kawalan Stok dan hendaklah ditandatangani berserta tarikh.

CONTOH MENGISI BORANG PADA KAD PETAK (KEW.PS-4)

*** UNTUK BARANG MASUK DAN UNTUK MEMERIKSA BARANG HENDAKLAH MENGGUNAKAN PEN MERAH MANAKALA UNTUK CATAT BARANG KELUAR MENGGUNAKAN PEN HITAM ATAU BIRU

CONTOH MENGISI BORANG PADA LAPORAN PEMERIKSAAN/ VERIFIKASI STOR (KEW.PS-14)

**elakkan daripada berlakunya lebih atau kurang pada kuantiti stok bagi mengelakkan masalah audit

Anda mungkin juga menyukai