RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Matapelajaran : Kajian Tempatan Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : 6 Mutiara : /41 Orang

: 7.50 – 8.20 pagi : 4 April 2013 : Ekonomi Negara : Unit 3 – Sumbangan Kegiatan Ekonomi Kepentingan Kegiatan Ekonomi

Hasil Pembelajaran: Selepas pembelajaran ini, murid dapat: 1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi

Penerapan Nilai:     Kegigihan Menghargai Berterima kasih Bertanggungjawab

Unsur patriotisme:  Bersyukur dengan kestabilan ekonomi negara

Pengetahuan sedia ada:  Murid-murid tahu beberapa jenis pekerjaan yang terdapat di Negara kita

Bahan/sumber PNP:  Lembaran kerja, Kad jawapan, pen marker

Murid dikehendaki masuk ke dalam kumpulan masing-masing yang telah ditetapkan. Strategi: Kooperatif TKP : Interpersonal Verbal Linguistik Isi Pelajaran: Kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan BSPP: Roda impian Nilai murni: Bekerjasama. berdisiplin. Menumpukan perhatian . bertanggungjawab Langkah 1 : 20 minit 1. menghormati. 2.PROSEDUR PELAKSANAAN ELEMEN PENGURUSAN P&P CATATAN Set Induksi : 5 minit 1. . Kumpulan yang telah mendapat jawapan perlu mengangkat tangan untuk menjawab. membuat inferens KB : memproses maklumat. 4. KBF : Menghubungkaitkan KB : Menyampaikan maklumat Strategi: Berpusatkan guru BSPP: Papan Putih Nilai Murni: Bekerjasama. Guru memberikan arahan mengenai permainan roda impian 3. menghargai. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai pekerjaan ibu bapa masing-masing 2. Pekerjaan tersebut disenaraikan pada papan tulis. Murid dikehendaki meneka jenis pekerjaan yang sesuai bagi jenis pekerjaan yang disebutkan oleh guru berdasarkan klu huruf yang diberikan 5. menghormati. Soalan mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya akan dibacakan. Kumpulan yang dapat KBF: Menganalisis maklumat.Guru mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran pada hari ini. 6. 3.

BSPP: Lembaran Kerja Strategi : Berpusatkan murid. Guru membincangkan jawapan bersama murid KBF: Mentafsir maklumat Menghubungkait Isi pelajaran: Kepentingan kegiatan ekonomi KB: Pemerhatian. kolaboratif TKP : Intrapersonal Linguistik Nilai murni: Menghormati Bekerjasama menghargai Langkah 3 : 20 minit KBF: Menghubungkait 1. Murid dikehendaki mengisikan jawapan berdasarkan maklumat yang mereka dapati daripada buku teks dan penerangan guru. Murid memberikan respons dan guru mengaitkan respons murid untuk membuat kesimpulan terhadap keseluruhan isi pelajaran KB: Memproses maklumat. memproses maklumat. menganalisis. Murid diarahkan duduk di tempat masingmasing 2. menghargai. 2. bekerjasama . Strategi:Berpusatkan murid TKP: Verbal linguistik Nilai murni: Menghormati. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran hari ini. 3. Murid diedarkan dengan lembaran kerja mengenai kepentingan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan. Langkah 2 : 10 minit 1.menjawab soalan dengan bilangan betul paling banyak akan diberikan 1 token. 3.