RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Matapelajaran : Kajian Tempatan Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : 6 Mutiara : /41 Orang

: 7.50 – 8.20 pagi : 4 April 2013 : Ekonomi Negara : Unit 3 – Sumbangan Kegiatan Ekonomi Kepentingan Kegiatan Ekonomi

Hasil Pembelajaran: Selepas pembelajaran ini, murid dapat: 1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi

Penerapan Nilai:     Kegigihan Menghargai Berterima kasih Bertanggungjawab

Unsur patriotisme:  Bersyukur dengan kestabilan ekonomi negara

Pengetahuan sedia ada:  Murid-murid tahu beberapa jenis pekerjaan yang terdapat di Negara kita

Bahan/sumber PNP:  Lembaran kerja, Kad jawapan, pen marker

Murid dikehendaki masuk ke dalam kumpulan masing-masing yang telah ditetapkan. berdisiplin. membuat inferens KB : memproses maklumat.PROSEDUR PELAKSANAAN ELEMEN PENGURUSAN P&P CATATAN Set Induksi : 5 minit 1. menghormati. 6. KBF : Menghubungkaitkan KB : Menyampaikan maklumat Strategi: Berpusatkan guru BSPP: Papan Putih Nilai Murni: Bekerjasama. Soalan mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya akan dibacakan. 2. Guru memberikan arahan mengenai permainan roda impian 3.Guru mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran pada hari ini. 3. Kumpulan yang dapat KBF: Menganalisis maklumat. Strategi: Kooperatif TKP : Interpersonal Verbal Linguistik Isi Pelajaran: Kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan BSPP: Roda impian Nilai murni: Bekerjasama. . menghargai. 4. bertanggungjawab Langkah 1 : 20 minit 1. Kumpulan yang telah mendapat jawapan perlu mengangkat tangan untuk menjawab. Murid dikehendaki meneka jenis pekerjaan yang sesuai bagi jenis pekerjaan yang disebutkan oleh guru berdasarkan klu huruf yang diberikan 5. Pekerjaan tersebut disenaraikan pada papan tulis. menghormati. Menumpukan perhatian . Murid bersoal jawab dengan guru mengenai pekerjaan ibu bapa masing-masing 2.

2. kolaboratif TKP : Intrapersonal Linguistik Nilai murni: Menghormati Bekerjasama menghargai Langkah 3 : 20 minit KBF: Menghubungkait 1. BSPP: Lembaran Kerja Strategi : Berpusatkan murid. Murid diarahkan duduk di tempat masingmasing 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran hari ini. Murid diedarkan dengan lembaran kerja mengenai kepentingan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan. menganalisis. menghargai. memproses maklumat. bekerjasama . Langkah 2 : 10 minit 1. 3.menjawab soalan dengan bilangan betul paling banyak akan diberikan 1 token. Murid dikehendaki mengisikan jawapan berdasarkan maklumat yang mereka dapati daripada buku teks dan penerangan guru. Guru membincangkan jawapan bersama murid KBF: Mentafsir maklumat Menghubungkait Isi pelajaran: Kepentingan kegiatan ekonomi KB: Pemerhatian. 3. Strategi:Berpusatkan murid TKP: Verbal linguistik Nilai murni: Menghormati. Murid memberikan respons dan guru mengaitkan respons murid untuk membuat kesimpulan terhadap keseluruhan isi pelajaran KB: Memproses maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful