RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Matapelajaran : Kajian Tempatan Kelas Bil Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : 6 Mutiara : /41 Orang

: 7.50 – 8.20 pagi : 4 April 2013 : Ekonomi Negara : Unit 3 – Sumbangan Kegiatan Ekonomi Kepentingan Kegiatan Ekonomi

Hasil Pembelajaran: Selepas pembelajaran ini, murid dapat: 1. Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi

Penerapan Nilai:     Kegigihan Menghargai Berterima kasih Bertanggungjawab

Unsur patriotisme:  Bersyukur dengan kestabilan ekonomi negara

Pengetahuan sedia ada:  Murid-murid tahu beberapa jenis pekerjaan yang terdapat di Negara kita

Bahan/sumber PNP:  Lembaran kerja, Kad jawapan, pen marker

KBF : Menghubungkaitkan KB : Menyampaikan maklumat Strategi: Berpusatkan guru BSPP: Papan Putih Nilai Murni: Bekerjasama. 4. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai pekerjaan ibu bapa masing-masing 2. bertanggungjawab Langkah 1 : 20 minit 1. Soalan mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya akan dibacakan. berdisiplin. Murid dikehendaki masuk ke dalam kumpulan masing-masing yang telah ditetapkan. Murid dikehendaki meneka jenis pekerjaan yang sesuai bagi jenis pekerjaan yang disebutkan oleh guru berdasarkan klu huruf yang diberikan 5. 6. menghormati. Strategi: Kooperatif TKP : Interpersonal Verbal Linguistik Isi Pelajaran: Kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan BSPP: Roda impian Nilai murni: Bekerjasama. Pekerjaan tersebut disenaraikan pada papan tulis. 3. Kumpulan yang telah mendapat jawapan perlu mengangkat tangan untuk menjawab. menghargai. membuat inferens KB : memproses maklumat. Kumpulan yang dapat KBF: Menganalisis maklumat. Menumpukan perhatian . menghormati.Guru mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran pada hari ini.PROSEDUR PELAKSANAAN ELEMEN PENGURUSAN P&P CATATAN Set Induksi : 5 minit 1. Guru memberikan arahan mengenai permainan roda impian 3. 2. .

kolaboratif TKP : Intrapersonal Linguistik Nilai murni: Menghormati Bekerjasama menghargai Langkah 3 : 20 minit KBF: Menghubungkait 1. Murid diarahkan duduk di tempat masingmasing 2.menjawab soalan dengan bilangan betul paling banyak akan diberikan 1 token. 3. 2. BSPP: Lembaran Kerja Strategi : Berpusatkan murid. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran hari ini. menghargai. menganalisis. memproses maklumat. 3. bekerjasama . Langkah 2 : 10 minit 1. Guru membincangkan jawapan bersama murid KBF: Mentafsir maklumat Menghubungkait Isi pelajaran: Kepentingan kegiatan ekonomi KB: Pemerhatian. Murid memberikan respons dan guru mengaitkan respons murid untuk membuat kesimpulan terhadap keseluruhan isi pelajaran KB: Memproses maklumat. Murid dikehendaki mengisikan jawapan berdasarkan maklumat yang mereka dapati daripada buku teks dan penerangan guru. Murid diedarkan dengan lembaran kerja mengenai kepentingan kegiatan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan. Strategi:Berpusatkan murid TKP: Verbal linguistik Nilai murni: Menghormati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful