Anda di halaman 1dari 306

HATROZ

KZIKNYVEK

Kpes ismertet tbb mint 500 gombrl

tli likacsosgomba

barna porhanys gomba

rzrozsdaszn csszegomba

lgyl galca

vrspikkelyes pkhlsgomba

vrs nedgomba

kis ldcskgomba

Thomas Laessoe

vestnk pkhlsgomba

HATAROZO

K E Z I K N Y V E K

GOMBK
T H O M A S LYESS0E

Fnykpezte
NEIL FLETCHER

Szaktancsad
GORDON RUTTER

TARTALOM
BEVEZETS 6
A DORLING KINDERSLEY BOOK www.dk.com Fontos megjegyzsek A szerz s a kiad azt tancsolja minden amatr gombsznak s brkinek, aki tkezsi cllal gombt gyjt, hogy felhasznls eltt vizsgltassa meg gombit gombaszakrtvel. Csak olyan gombt fogyasszon el, amelyet tel jes biztonsggal meghatrozott s az ehet fajnak bizonyult. Azokrt az olvaskrt, akik i- tancsot nem fogadjk meg, felelssget nem vllalunk. A m eredeti cme: Eyewitness Handbooks - Mushrooms Copyright 1998 Dorling Kindersley Limited, London Text copyright 1998 Thomas Laessoe Fordt: dr. cs Eszter Lektor: dr. Siller Irn Mszaki szerkeszt: rdi Jlia A 30. s 52. oldal fels, a 81., 148., 182., 186., 201., s 263. als, a 191. oldal kzps s a 276. oldal mindkt fnykpt Albert Lszl ksztette. Hungarian translation Panemex Kft. s Grafo Kft., 1998, 2002 A kiadsrt felel a Panemex Kft. gyvezetje Budapest, 2002 Msodik kiads ISSN 1217-5641 ISBN 963 9090 719 Minden jog fenntartva. Jelen knyvet, illetve annak rszeit tilos reproduklni, adatrgzt rendszerben trolni, brmilyen formban vagy eszkzzel elektronikus ton vagy ms mdon - kzlni a kiad engedlye nlkl. Hogyan hasznljuk a knyvet ? 9 Mi a gomba ? 10 A termtest alakja 12 A kalap jellemzi 14 Sprk s terjedsk 16 A gombk letmdja 18 G o m b k termhelyei 20 A gombk gyjtse 22 Hatrozkulcs 24

KALAPOS GOMBK,

LEFUT LEMEZEKKEL 28

Tlcsr alak, rostos hs gombk 28 Dombor kalap, rostos hs gombk 37 Trkeny hs, tejnedvet ereszt gombk 43

KALAPOS GOMBK, FELKANYAROD VAGY TNKHZ NTT LEMEZEKKEL 5 6


Hsos gombk, burokmaradvny nlkl 56 Pkhls burk gombk 69 Gallros vagy gallrzns gombk 78 Szlas kalap s stt spraszn gombk 98 Kzepes mret, sima kalap gombk 103 Trkeny hs gombk 120 Apr, sima kalap gombk 132 Apr, dsztett kalap gombk 142

Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felels vezet: Gera Imre gyvezet igazgat

A G A N C S - VAGY K O R A L L S Z E R G O M B K 248 GMBLY TERMTEST G O M B K 253 Talajszintben nv gombk 253 Talajban term gombk 258 K R T E VAGY M O Z S R T R ALAK G O M B K 260 K A L A P O S G O M B K , SZABADON L L L E M E Z E K K E L 145 Hsos gombk, bocskorral vagy burokmaradvnyokkal 145 Gallros vagy gallrzns gombk 156 Gallr s bocskor nlkli gombk 171 Tintagombk 174 Gyrben sszentt lemez gombk 177 KALAPOS GOMBK, OLDALT LL T N K K E L VAGY T N K N L K L 178 C S V E S T E R M R T E G KALAPOS G O M B K 184 Rugalmas hs gombk 184 Szvs hs gombk 202 G O M B K M H S E J T , AGY VAGY NYEREG ALAK K A L A P P A L 207 K O N Z O L - VAGY K R E G S Z E R G O M B K 211 Csves termrteg gombk 211 Rncos vagy sima termrteg gombk 228 Kregszer bevonatot kpez gombk 232 TSKS TERMRTEG GOMBK 234 C S S Z E VAGY K O R O N G ALAK G O M B K 264 Gmbcske nlkli gombk 264 Cssze vagy serleg alak gombk, gmbcskkkel 274 T R O M B I T A ALAK G O M B K 275

C S I L L A G ALAK S RCSOS GOMBK 2 7 7 F L - VAGY AGYSZER, KOCSONYS G O M B K 281 Spratblzat 284 Kislexikon 289 Latin nvmutat 290 Magyar nvmutat 299 Ksznetnyilvnts 304

B U N K ALAK G O M B K 240 Sima vagy szrs felszn gombk 240 Szemcss vagy poros felszn gombk 244 Szmrcsggombk 246

BEVEZETS
A gombk orszga az lvilg hatalmas rszt alkotja; vilgszerte minden ltez lhelyen megtallhatk. Nagysguk a mikroszkpos mret lesztktl a termetes kalaposgombkig s pfetegekig terjed. letmdjuk is rendkvl vltozatos; egyesek klcsnsen elnys egyttlst alaktanak ki l nvnyekkel, msok lebontjk vagy elpuszttjk gazdjukat. Fontos szerepet jtszanak bolygnkon az kolgiai rendszerekben s szmos letfolyamatban
gombkkal a mikolgia tudomnya foglalkozik. A kzelmltig a gombkat alacsonyabb rend nvnyeknek t e k i n t e t t k , e z r t a n v n y tan ( b o t a n i k a ) f o g l a l k o z o t t v e l k . A / az. l t a l n o s a n e l f o g a d o t t t n y , h o g y a l k a t u k b l s l e t m d j u k b l f a k a d a n mg a nagyobb mret g o m b k sem mindig kerlnek szem el, valamint az, h o g y f k n t e s u t n l t h a t k , m a g y a r z a t o t ad a r r a , h o g y m i r t f e d e z n e k fel m g n a p j a i n k b a n is o l y a n sok, a tudomny szmra j gombafajt. F a j a i k s z m t j e l e n l e g k b . 1,5 m i l l i r a becslik; sszehasonltskppen a virgos nvnyek fajszma mintegy

250 000. A mikolgusok gy vlik, hogy ez idig csupn 8 0 0 0 0 f a j t rtak le h e l y e s e n - ami kevesebb, mint a becslt fajszm 5 s z z a l k a . E h i h e t e t l e n LGYL GALCA nagy szm, ismeretlen A sznpomps, de f a j nagy rsze a trpusi mrgez Amanita muscaria valsznleg e s e r d k b e n h o n o s , de a legismertebb mg a sokkal jobban gombafaj. megkzelthet s a l a p o s a n k u t a t o t t t e r l e t e k e n , pl. E - E u r p b a n is r e n d r e f e d e z n e k fel j fajokat, belertve a nagy termet, hsos t e r m t e s t g o m b k a t is.

R E J T E T T LET
A FAJOK SZMA

A krdiagratn egsze az millira becslt gombk szmt mutatja. A szeletek jelzik a mr megismert fajokat: a 28 700 nagy gombt (termtestet JELLSEK fejleszt fajok); a 24 000 E32I3 nagygombk rozsdagombt, szggombt 1 J rozsda-, szg-, penszgombk s penszgombkat mmm zuzmk '1
1

Az tlagember gombaknt a kalaposgombkat s a taplkat ismeri. Kevesen tudjk, hogy amit ltnak, az csupn a rsze egy sokkal nagyobb szervezetnek, amely a t a l a j b a n , a f b a n l s a g o m b t " , v a g y i s a termtestet fejleszti.

stb.; a 13 500 zuzmt.

ismeretlen fajok

ZUZMK

A zuzmk sszetett szervezek: gombk s moszatok egyttlsvel jnnek ltre. A zuzmk egyarnt kpesek meglni a levegben tallhat tpanyagszemcsk kiszrsvel s algarszk fotoszintzisnek rvn is. rzkenyek a levegszennyezdsre, ezrt a leveg minsgnek jelzsre alkalmasak. A kpen egy kznsges faj, a srga falizuzm (Xanlhoria parietina) lthat.

HASZNOS GOMBK

A gombk nemcsak a termszetben jtszanak fontos szerepet, de letnk szmos terletn is ltfontossgak. Felhasznljuk ket tpllkknt, fszerknt s az alkohol ksztshez. Egyesek antibiotikumokat termelnek, MOSSZER mg msok enzimanyagait A mosporok egy a mosszergyrts hasznostja. rszben tisztt anyagknt gombkbl kivont enzimeket alkalmaznak.

ROQUEFORT-SAJT E sajtflesg klnleges zt a Penicillium roqueforti fonalasgomba adja.

PENICILLIN A Penicillium penszgomba termeli a baktriumos fertzsek kezelsre hasznlt antibiotikumot.

NEMES PENSZ A szalmit rlel s vd nemespensz a Penicillium nalgiovense.

Ezek a termtestek a magasabbrend g o m b k (tmls- s bazdiumosgombk) szaport szervei, a sprkat termelik s t e r j e s z t i k . S z m o s g o m b a f a j s o h a s e m n v e s z t t e r m t e s t e t . I l y e n e k pl. a p e n s z g o m b k , m e l y e k llott lelmiszeren jelennek meg.
SR

KENYR A kenyrtsztt a Saccharomyces cerevisiae lesztgomba keleszti meg.

A srt lesztgombk, pl. a Saccharomyces carlsbergensis erjesztik.

NAGYGOMBK
Knyvnkben csak a jl lthat, feltn termtestet fejleszt gombkkal foglalkozunk. A mikolgusok ezeket a fajokat nagygombknak nevezik; kzjk tartoznak a kznyelvben gombnak hvott fajok. Alakjuk igen vltozatos, a jl ismert kalapra s tnkre tagold kalaposgombktl a kagyl alak vagy konzolszer termtest fajokon keresztl a kregszer, lapos bevonatot kpez (1. 12-13. old.) gombkig terjed. Nagy formagazdagsguk ellenre, egyes kzeli rokonsgban lev fajok termteste rendkvl hasonl, ezrt pontos meghatrozsuk krltekint vizsglatokat ignyel. Knyvnk a gombafajok azonostshoz s a gombk orszgnak alaposabb megismershez nyjt segtsget.

EHET GOMBK A gombkat tpllkozsi cllal mr az kori kultrkban is gyjtttk. A shii-take (Lenlinula edodes) gomba termesztsnek Knban s Japnban sok vszzados hagyomnya van; Eurpban a ktsprs csiperkt, a kzkedvelt sampinyont" (Agaricus hisporus 161. old.) mr rgta termesztik kereskedelmi mretekben. Ujabban a laskagombkat (Pleurotus fajok, 178-179. old.) is sokfel termesztik, mg az egyes kucsmagombkat, rkagombkat s tinrukat vilgszerte hatalmas mennyisgben gyjtik s rtkestik. Mieltt brmilyen vadon gyjttt gombt elfogyasztannk, mindig gyzdjnk meg arrl, hogy pontosan meghatrozott, ehet gombrl van sz (1. mg 23. old.)! Ha mrgezs gyanja merl fel, krjnk orvosi segtsget s tegynk el mintt a gombs telbl!

SHII-TAKE

K T S P R S CSIPERKE

LASKAGOMBA

(Lenlinula edodes)

(Agaricus hisporus)

(Pleurotus faj)

G O M B K RENDSZEREZSE Az lvilg megrtst s tanulmnyozst megknnyti az llnyek rendszerezse. Az lvilgot jabban 5 orszgra tagoljk, melybl az egyik a gombk orszga. Mindegyik orszg tovbb tagoldik kisebb egysgekre (trzsekre) s azok mg kisebb csoportokbl plnek fel. Knyvnk a gombk orszgbl 3 trzset taglal (1. 11. old.). (Meg kell jegyezni, hogy ms rendszerek is lteznek, pl. 3 helyett 4 trzset klntenek el a gombk orszgban s a kategrik rendszertani rangja is lehet ms, pl. trzs helyett osztly rtkek.) Ezek a trzsek osztlyokbl llnak, az osztlyok pedig rendekbl. Az azonos rendbe sorolt fajok csaldokra oszthatk, majd vgl az egymssal szoros rokonsgban lev gombk egy nemzetsget alkotnak. Mindegyik rendszertani kategrinak nll tudomnyos (latin) neve van: az egyes fajok kttag nevbl az els a nemzetsgnv, a rokonokkal val kzs tulajdonsgokra utal, a msodik sz, a fajnv" pedig az egyedi sajtsgokat jelzi. Az ismertebb, gyakori fajoknak kznapi neve is van. Az albbiakban a srga rkagomba (Cantharellus cibarius) rendszertani besorolst mutatjuk be. ORSZG Fungi TRZS Basidiomycota OSZTLY Hymenomycetes REND Aphyllophorales CSALD Cantharellaceae NEMZETSG Cantharellus FAJ Cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius ^

KLIAS FRIES ( 1794-1878) Eliiis ittt'\ n korai mikolgusok legkivlbbika volt. A Syslema Mycologicum (1832) c. knyvben a gombk modern rendszerezsnek alapjait fektette le.

GYJTTT GOMBK FOGYASZTSA A f a j o k egyszer azonostsn kvl, k n y v n k f o g y a s z t h a t s g u k r l is eligaztst n y j t . E n n e k ellenre, nagyon ajnlott, h o g y a k e z d k egy tapasztalt g o m b s z m e l l s z e g d j e n e k , ha tkezsi cllal g y j t e n e k g o m b t , mivel sok m r g e z f a j van. Nehezti a helyzetet, hogy e g y e s ehet f a j o k n a g y o n hasonltanak a m r g e z k r e (1. 23. old.); a f a j o k j e l l e m z s b e n ezekre a v e s z l y e k r e is f e l h v j u k a f i g y e l met. A z e g y e s m r g e z g o m b k e l f o g y a s z tsa utn k l n f l e g y o m o r b n t a l m a k , slyos m j k r o s o d s o k , idegrendszeri z a v a r o k , m a j d hall k v e t k e z h e t be, ezrt nem t a n c s o s velk ksrletezni.

HALLOSAN

MRGEZ FAJOK Az Amanita virosa (a lap szln) s az A. phalloides rendkvl mrgez fajok: elfogyasztva slyos mjkrosodst vagy hallt okoznak.

H O G Y A N HASZNLJUK A KNYVET?
16 fejezete kzl abban az egyben tallhatk meg, ahov legfontosabb, szabad szemmel lthat tulajdonsgaik szerint (1. 24-27. old) besorolhatk. Azonostsukat mg egyszerbb teszi,
a fejezet cme (aft csoport jellemzje) a csald tudomnyos neve

EGYES GOMBAFAJOK

knyvnk

hogy a fejezetek tovbb tagoldnak a gombk finomabb jellegzetessgei szerint. A bemutatott fajok zme a kpeken kisebb, mint a valsgban; nhny nagyts mutatja a rszleteket.
a termotest elfordulsnak ideje

a f a j rvnyes tudomnyos neve

238 TSKS TERMRTEG GOMBK Csald HYDNACEAE


Fa|

Hydnum repandum

a f a j magyar neve

SRGA GEREBEN
Hsos gomba; erteljes tnkje kiss oldalt ll. Nagy, dombor vagy kzepn benyomott kalapja # j gyakran szablytalan alak; felszne sima vagy \ ' M kiss nemezes, als feln trkeny tsks term| ttBM rteg tallhat. A srgsfehr vagy okkersrga termtest idvel s a srlsek helyn narancssrgra vltozik. Ehet gomba; az idsebb pldnyokat alaposan meg kell fzni; hsa idvel megkeseredik. E L F O R D U L S Tlevel s lombos fkkal l egytt 4 savany talaj erdkben. Szles krben elterjedt az szaki h mrskelt vben, a hidegebb terleteken is. <j H A S O N L F A J O K A H. albidum kalapja fehr, spri '' kisebbek s meszes talajon terem. Kzeli rokona a H. rufescens kisebb s narancssrga szn. E G Y B N E V E K Dentinum repandum. srga elsznezds a termotest kpn lthatk a f a j f jellegzetessgei

a f a j f jellegzetessgeinek ismertetse

termhely fldrajzi elterjeds

az egyes tulajdonsgok rszletes bemutatsa

a hasonl fajok s rvid jellemzsk

a f a j egyb ' tudomnyos (pl. szinonim) s magyar nevei

magyarazo megjegyzsek a pontos azonostshoz

srgsfehr vagy okkersrga termtest

az bra egy kb. 20 cm-es tenyrhez kpest mutatja a termtest nagysgt jellegzetesen vastag s kiss oldalt ll tnk

a spraterm rteg kzelkpe termlestek miatt eltorzulnak a kalapok

A KALAP ALJA a kalap kzepe P besllyedi

BRAMAGYARZAT mrgez ehetetlen ehet

hasonl vagy rokon f a j kpe, rvid jellemzssel

magassg szlessg tmr METSZET ) vastagsg az oldal tbbi brjhoz kpest nagytott pldny TERMHELY Tmegesen vagy csoportosan n. i a f a j tkezsi rtke (bra magyarzatot a rajz es a szveg l.fnt) a f a j tipikus megjelenst s termhelyi sajtsgait mutatja

a fbb eltrsek a f f a j s a hasonl vagy rokon f a j kztt

vagy srgsfehr hs A HYDNUM UMBIUCATUM A srga gerebenhez hasonl, ehet gomba, de kisebb, vkonyabb, narancssrga szn s kalapjnak kzepe besllyedt. -Amerika-szerte megtallhat. f Q |

a pontosabb azonostst az rett termtest pldny tlagos mretei segtik

a keresztmetszeten tovbbi jellegzetessgek - pl. a hs szne lthatk

a spralenyomat szne (l. 16-17. old.) gyakran dnt fontossg kt hasonl faj azonostsakor

ML A GOMBA?

lthat termtestet fejlesztenek: ezek a nagygombk. A gombknak ltalban csak egy rsze, a termteste lthat, melynek alakja a lent bemutatott jl ismert kalapos gombktl a 12-13. oldalon lthat f o r m k i g terjed. A TERMTEST FELPTSE A gombk szervezete, gy icrmtcstk is, gombafonalakbl (hifa) pl tel. Az aljzatban elrejtve a gombafonalak szvedkei. n. micliumot kpeznek (ez a gombk lnyleges teste, a teJ nysztesl), amely megfelel krlI menyek kztt nha vagy rendszeresen a leisznen lthat termtesteket fejleszii. Minden termtesten tallhat egy termkeny terlet, a himniumnak nevezett spraterm szvet, melyet tbbnyire valamilyen hsos kpzdmny vd, pl. a kalap lemezek a tnk cscsn.

nyvnkben olyan gombkat mutatunk be, melyek feltn, szabad szemmel

A termtest

feladata mdja

az

ivaros 3

sprk trzsre

termelse. A mikolgusok a gombafajokat sprakpzsk szerint osztottk (1. 11. old.). A knyvben szerepl fajok zme a Basidiomycota, sokuk az A s c o m y c o t a s csupn 2 parazita f a j a Zygomycota trzsbe tartozik.
pikkelyek a kalapon (az ltalnos burok maradvnyai)

kalap

a kalap

hsa

kalapszl

himnium

gallr (a rszleges burok maradvnya)

AMANITA FLVA

AMANITA

SP1SSA

tnk bocskor {az ltalnos burok maradvnya) a tnk bzisa (itt gums s burokmaradvnyok vannak rajta)

tnk

(reges)

EGYB JELLEMZK
BUROK < 4 Z ltalnos burok az egsz fiatal termtestet vdi. Az rett termtesten maradvnyai pikkelyek vagy bocskor formjban lthatk. A rszleges burok a termrteget vja, ennek maradvnya a gallr.
a burkot a nvekv termtest sztrepeszti

HIFA FONALAK ^ Egyes termtestek vastag hifa fonalakkal rgzlnek az aljzatban rejtzkd micliumon.
\ fehr hifa | / f fonalak

AMANITA FLVA

MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA

ASCOMYCOTA A tmlsgombk (Ascomycota) spri apr, zsk- vagy tmlszer kpzdmnyekben fejldnek: minden tml (aszkusz) jellemz mdon 8 sprt termel. Az aszkuszok a himniumban tallhatk. A himnium elhelyezkedhet a termtest felsznn mint pl. a kucsmagombknl vagy a termtest belsejben lazn sztszrdva a szarvasgombkhoz hasonlan. Szmos tmlsgomba nem fejleszt termotestet, ellenben ivartalan sprkkal a kondiumokkal szaporodilJ

CSSZEGOMBA ASZKUSZAI Itt egyes aszkuszok mr kilvelltek sprikat, mg msokban lthatk az retlen sprk.

az aszkusz nylsa fedvel

res

aszkusz

sprk az aszkuszban

ZLETES KUCSMAGOMBA A Morchella esculenta spri' a sveg mhsejtszer mlyedseit blel himnium aszkuszaiban fejldnek.

E G Y TMLSGOMBA-FAJ ASZKUSZAI Az rett sprk az aszkuszok tetejn lev nylson keresztl tvoznak a szabadba.

stt sprk az aszkuszban

aszkuszok himniumban

BASIDIOMYCOTA Majdnem valamennyi bazdiumos gomba (Basidiomycota) fejleszt termtestet. Himniumuk bunk alak sejtekbl, bazdiumokbl ll, melyek egyik vgn a spratart nyeleken (sterigma) kpzdnek a sprk. Minden bazdiumon ltalban 4 spratart nyl tallhat, egy-egy sprval. A bazdiumos gombk tbbsge mg abban is eltr ms gombktl, hogy hifik kztt csatkpzds jn ltre.

A LEMEZEK FELSZNE A lemezek felsznn lthatk a bazdiumok, klnbz rettsg sprkkal.

bazdium 4 rett sprval

himnium

CSATKPZDS A bazdiumos gombk egyes hifinak vgn lthat jellegzetes kpzdmny, a csat. BIMBS PFETEG A Lycoperdon perlatum spri a termtest cscsn elhelyezked himnumot alkot bazdiumokon fejldnek.

hifa

csatkpzds

hifa i

ZYGOMYCOTA A jromsprs gombk (Zygomycota) nem nvesztenek termtestet. Ivaros sprik, a zigosprk sokig letben maradnak s csak a szmukra kedvez idszakban csrznak ki. Ivartalan sprik a sporangiumnak nevezett kpzdmnyekben fejldnek a nyeles sporangiofrumok vgn. Az lelmiszereken vagy az rlken megjelen penszek tbbnyire jromsprs gombk.

SPINELLUS

FUSIGER

Ez a faj nyeles sporangiofrumok tmegbl ll.

sporangio frum(ok)

ivartalan sprkat tartalmaz sporangiumok A Spinellus egy Mycena fajon n.

A TERMTEST ALAKJA
gombk vltozatos alak termtestn klnbz mdon helyezkedhet el a spraterm himnium. A termrteg lehet lemezes vagy csves szerkezet, vagy a termtest felsznn sima rteget alkothat; egyes gombkban a termtest belsejben tallhat. Amikor a term-

test megrik, a sprk aktv vagy passzv mdon (1. 16-17. old.) sztszrdnak. A termtest alakja elrulhatja a sprk terjesztsnek a mdjt: pl. a gum alak, talajban nv termtestekben (258-259. old.) termeldtt sprk passzvan terjednek.

KZPONTI
TNK

A himnium a kalap alatt elhelyezked lemezeket fedi. A sprk aktvan lkdnek le.

OLDALT LL VAGY TNK NLKLI A himnium a kalap alatt elhelyezked lemezeket fedi. A sprk aktvan lkdnek le.

NYEREG ALAK SVEG A himnium a sveg rncain helyezkedik el. A sprk aktvan lkdnek le.

MHSEJTSZER SVEG ^ A himnium a sveg regeit bleli. A sprk aktvan lkdnek le.

KONZOLSZER A konzol als felsznn a himnium sima vagy csves szerkezet. A sprk aktvan lkdnek le.

BRSZER, LAPOSAN NV VAGY KREGSZER BEVONAT A himnium a termtest felsznnek nagy rszt befedi. A sprk aktvan lkdnek le.

BUNK ALAK A himnium a felsznen helyezkedik el vagy a hsba gyazdott tmlkben tallhat. A sprk aktvan lkdnek le.

FALLOSZ-SZER A himnium egy tojs alak kpzdmny belsejben alakul ki, majd a tnk emeli a felsznre. A nylks spratmeget legyek terjesztik.

<4 AGANCSSZER A himnium a felszn nagy rszt befedi. A sprk aktvan lkdnek le. GMBLY MT A himnium a term^H test belsejben vagy ^ tmlkben helyezkedik el. A sprk passzvan terjednek vagy aktvan lkdnek ki.

KORALLSZER

A himnium az elgaz felszn nagy rszt befedi. A sprk aktvan lkdnek le.

< KRTE- VAGY MOZSRTR ALAK A himnium a termtestben alakul ki. A sprk passzvan vagy escseppben jutnak ki.

CSSZE- A VAGY KORONG ALAK A himnium a bels vagy a fels oldalon helyezkedik el. A sprk aktvan lkdnek le.

FSZEK-VAGY A POHR ALAK, GMBCSKKKEL A gmbcskkben alakul ki a himnium. A gmbcskt egszben mossa ki az es.

TROMBITA ALAK A himnium a sima vagy rncos kls oldalon helyezkedik el. A sprk aktvan vlnak le.

CSILLAG ALAK A himnium egy zrt kpzdmnyben alakul ki, amely ksbb felnylik. A sprkat az esvz vagy a rovarok terjesztik.

RCSSZER * A himnium a rcs ' bels oldaln helyezkedik el. A sprkat rovarok terjesztik.

FLSZER A himnium a lebenyek felsznn tallhat. A sprk aktvan lkdnek le.

LEBENYES S KOCSONYS A himnium a lebenyek felsznn helyezkedik el. A sprk aktvan lkdnek le.

A KALAP JELLEMZI
kalap fontos szerepet jtszik a fajok fontos blyegek. Kulcsfontossg jellegazonostsban. Alakja, felsznnek zetessgek tallhatk a kalap alatt, pl. a lejellemzi, pl. a pikkelyek s szln a rojtok mezek vagy a csvek s ezek tnkhz val (az ltalnos burok maradvnyai) mind csatlakozsa.
A KAI.AP ALAKJA S F E L S Z N E A kalap alakja s felsznnek szerkezete a termtest rsvel vltozhat, ezrt fontos tbb pldnyt megvizsglni. A ragads felszn ltalban szrazz vlik szraz idben. Minsgi a nedves als ajak hozzrintsvel lehet ellenrizni: ha ajkunkhoz tapad, nedvesebb idben ismi ragads lesz.

DOMBOR A kalap tbb-kevsb konty alak

KPOS A kalap kp- vagy majdnem kp alak

LAZN PIKKELYES A pikkelyek letrlhetk

RNCOS A kalap felszne sugarasan reds vagy rncos

PIKKELYES A kalap brt rntt pikkelyek fedik

BARZDLT A barzdk a kalapbrn ttetsz lemezek

BORDS SZL A kalap szln sugr irny bordzat van

KRKRSEN SVOZOTT Klnbz szn svok vannak raita

GYAPJAS A kalapot srn fedik a hossz, szlas pikkelyek, szrk

RAGADS A kalap bre ragads, nylks (de megszradhat)

BEGNGYLT SZL A kalap szle alhajl, klnsen fiatalon

LEBENYES A kalap szmos hsos lebenybl ll

NYEREG ALAK Tbb-kevsb lebenyes kalap, alakja nyeregszer

MHSEJTSZER A kalap felsznn mhsejthez hasonl mlyedsek vannak

L E M E Z E K LEFUTSA Ha a kalap alatt lemezek vannak, meg kell vizsglni, hogy csatlakoznak-e a tnkhz (ha van), s ha igen, akkor hogyan. Lthatjuk, ha a termtestet les kssel hosszban kettvgva metszetet ksztnk. A szabadon ll lemezek nem rik el a tnkt; a tnk a kalapbl a lemezek srlse nlkl eltvolthat. Ha a lemezek csak nagyon kis darabon futnak r a tnkre, akkor lekanyarod lemezekrl beszlnk.

LEFUT A lemezek hosszabb darabon lefutnak a tnkre

TNKHZ NTT A lemezek szlesen hozznttek a tnkhz

FELKANYAROD A lemezek csak keskeny alappal csatlakoznak a tnkhz

SZABADON LL A lemezek nem csatlakoznak a tnkhz; a tnk eltvolthat

FOGGAL LEFUT A lemezeken befzds lthat, mieltt a tnkre kiss rfutnnak

KIBLSD A lemezek kiszlesednek majd elkeskenyednek, mieltt a tnkhz csatlakoznnak

L E M E Z E K ALLASA A kalap als rszn is tallunk hatroz blyegeket. Pl. fontos lehet a teljes hosszsg s a rvidebb lemezek arnya, valamint a szmuk s egymstl val tvolsguk is. EGYENL Minden lemez elri a tnkt s egyenl hosszsgak EGYENLTLEN .Teljes hosszsg s rvidebb lemezek is vannak VILLS A lemezek egyszer vagy tbbszr elgaznak

SRN LL A lemezek nagyon kzel llnak egymshoz

RITKN LL A lemezek egymstl tvol helyezkednek el

GYRBEN SSZENTT SUGARAS A lemezek nem rik el a tnkt, A lemezek a kalap szlnek egy pontjbl sugarasan vgk gyrszern sszentt futnak szt

EGYB SPRATERM FELSZNEK Egyes kalapos- s konzolos termtest gombk termrtege nem lemezeken, hanem csvekben, tskkvagy rncok fel 'Jletn, illetve sima felszneken helyezkedik el. A termtest als oldaln kerek vagy szgletes likacsok jelzik, ha a himnium csves.

LEMEZSZER EREZET A himnium redkn s rncokon helyezkedik el az als felsznen

CSVEK LIKACSOKKAL A himnium a prusszer likacsokkal nyl csveket bleli

TSKS A himnium fgglegesen ll, tskeszer kpzdmnyeken helyezkedik el

SPRK S TERJEDSK
gombk ltal termelt sprk megfelel aljzaton megtelepednek, de billiszm kell termeldnik ahhoz, hogy csupn egyetlen termotest is kialakuljon. A sprk lehetnek ivartalanok vagy ivarosak. Az ivartalan sprk (kondiumok)

egyedl hozhatnak ltre nll nvekedsre kpes micliumot. Az ivaros sprkbl nha fggetlen miclium is kialakulhat, de ezek ltalban egyeslnek egy msikkal, mieltt tovbb nvekednnek.

A SPRK TERJEDSNEK MDJAI A sprk passzvan vagy aktvan szrdhatnak szt. A passzv sztterjedsben az llatok, a s/.l vagy a vz segthet; aktv terjedsrl akkor beszlnk, ha az rett termtest specilis mkdse rvn kilvellj vagy sztszrja a sprkat.

KILVELLSSEL Tmlsgombk rett aszkuszai - pl. ez a Xylaria - a sprikat kpesek bizonyos tvolsgra kilvellni apr termtestk nylsain keresztl.

LLATOK KZVETTSVEL A ragads masszba gyazott sprkat - pl. e Phallus fajt - megeszik a rovarok. Egyes sprk a rovarokra ragadnak s messzire elszlltdnak.

SZL S VZ LTAL Amikor escsepp hull a pfeteg - pl. a Lycoperdon - termtestre, az sszehzdik, kiprseli a sprit, melyeket aztn felkap a szl.

SPRALENYOMAT A gomba nemzetsgek azonostsnl fontos a spraszn ismerete. A lemezek szne gyakran eltr a sprk szntl. Pontos sznket spralenyomat ksztsvel ismerhetjk meg. A lemezes gombk spralenyomata nemcsak a sznrl, de a lemezek tvolsgrl is rulkodik. Spralenyomat ksztse igen egyszer: a friss gomba kalapjt levgva bortsuk le egy paprra. Vilgos szn spra vizsglathoz fekete paprt, ismeretlen sznhz egyik rszn fekete, msik rszn fehr paprt hasznljunk.

A KALAP LEFEDSE

A tnkt levgva a kalapot lemezeivel lefel helyezzk a paprra. A tetejre cseppentett vz szolgltatja a szksges nedvessget. vegpohrral vagy tlkval letakarva hagyjuk gy nhny rt vagy egy jszakt.

Az vegednyt majd a kalapot felemelve lthatv vlik a spralenyomat. Ha a lenyomat vastagabb, knnyebb pontosan meghatrozni a spra sznt. A spralenyomatot termszetes fnynl kell megvizsglni.

A KALAP FELEMELSE

SPRASZN Egy nemzetsghez tartoz gombafajok spralenyomata kzel azonos szn, az egyv tartoz pldnyokat sprasznk alapjn is fel lehet ismerni. Pl. minden Agaricus faj spraszne sttbarna rnyalat. Egyes nemzetsgekben, - pl. Russula - a hasonl fajok elklntsre is alkalmas. A spralenyomatok ltalban fekete, fehr, srgsfehr, vrs- vagy bborsznek, vagy barna myalatak, 'kivve a zld sprj Chlorophyllum molyhdilest (1. 166. old.).

RZSASZN-VRS

OKKERSRGA-AGY AGSZI'N

FEKETE

FEHR-SRGSFEHR

BBORSZN-BARNA

ROZSDABARNA

A SPRA ALAKJA S MRETE A spra alakja s szne rendkvl fontos a fajok pontos azonostsakor. A sprk tbbsgnek mrete nem ri el a 20 m-t (0,02 mm) s sokuk kisebb, mint 5 m, st egyesek tmrje csupn 2 !>!. Alakjuk vltozatos, fgg terjedsk mdjtl: az aktvan kilkd sprk jellegzetesen aszimmetrikusak, mg a passzvan terjedk inkbb szimmetrikusak. A 284-288. oldalakon tallhat tblzat az egyes fajok sprinak alakjrl, tlagos nagysgrl sznrl s egyb jellemzirl tjkoztat.

szemlencse, beptett mikromterrel

trgyasztal

finombellt csavar

MIKROSZKP A sprk alakjnak s mretnek vizsglathoz szksges egy j minsg, de nem felttlenl nagyon drga mikroszkp. A legmegfelelbb. ha 1000 x nagytst hasznlunk, de mr 400 x is elegend lehel. A beptett vilgts nagyon jl hasznlhat.

beptett vilgts

2000 X-es - nagyts

ENTOLOMA CONFERENDUM Az Entoloma fajok spri szgletesek. Az E. conferendum csillagszeren sokszgek.

GANODERMA APPLANATUM A G. applanatum sprinak felszne rdes, egyik vgk csonka s dupla falak.

COPRINUS ATRAMENTOSUS Sok Copnnus fajhoz hasonlan e faj fekete sprin is van egy apr nyls, a csraprus, amin keresztl a hifa kicsrzik.

CONIOPHORA PUTEANA A C. puteana ellipszis alak spri sima felsznek s srgsbarnk.

A GOMBK LETMDJA
mikor a gomba megtelepszik s micliumot kpez, folyamatos nvekedst s fennmaradst valamilyen mdon biztostania kell. A klnfle gombk ms-ms tllsi stratgit alaktottak ki. Sokuk klcsnsen elnys kapcsolatban l nvnyekkel, pl. fkkal alkot mikorrhizt, amely mindkt fl tllst segti; a szaprofita vagy lebont szervezetek holt szerves anyagon lnek, s lebontjk azokat. Olyan gombk is vannak, melyek elpuszttjk a nvnyeket vagy az llatokat: ezek a nekrotrf fajok. A gombk azzal a kpessgkkel, hogy lebontjk a holt szerves anyagokat, megfelel feltteleket teremtenek ms llnyek nvekedshez. Ezzel ltfontossg szerepet tltenek be a krnyezet kolgiai egyenslyban.

< A GAZDANOVENY Egyetlen fa klnfle gombknak nyjt megfelel letteret. Az itt lthat lucfenyvel mikorrhizs gombk lhetnek egytt; avarjban a szaprofita fajok nhetnek; a nekrotrfok elpusztthatjk, majd a maradvnyain tovbb fejldhetnek.

MIKORRHIZS A mikorrhiza a nvny s a gomba kztt ltrejtt klcsnsen elnys kapcsolat (szimbizis), melyben a nvny szerves anyagokat ad a gombnak, mg a gomba segti gazdja vz- s svnyianyag-felvtelt. Mikorrhizs kapcsolat gy alakul ki, hogy egyes gombafajok (szmos lemezesgomba s a tinruk zme) Ilifi behatolnak az l gazdanvny gykereibe.

a gazdanvny egy lucfeny

a gomba partner a lgyl galca

KLNLEGES KAPCSOLAT Az Amanita muscaria (146. old.) termtestei annak a lucfenynek a kzelben nnek, amellyel hifi mikorrhizt kpeznek. Ms fafajok, pl. a bkk s a tlgy is alkotnak mikorrhizt gombkkal.

i vills cscs

A TALAJBAN A mikorrhizs kapcsolat kialakulsa sorn a hifk szvedke, a miclium kpenyszeren krlveszi fk vkonyabb gykereit s hlzatot kpeznek a gykr kls sejtjei kztt. Az anyagok bonyolult kmiai mechanizmussal cserldnek ki a kt fl kztt.

ktts feny gykere a vilgos szn, villsan elgaz micliumkpeny a ktts fenyk mikorrhizjra jellemz

SZAPROTRF termtest A szaprotrf gombk krnyezetkbe kibocstott enzimeik segtsgvel lebontjk a holt szerves anyagokat a gombk maradvnyaitl kezdve az llati tetemekig. Egyes szaprotrf fajok, pl. a Strobilurus esculentus (jobbra) csak egyfle aljzaton, jelen esetben az lucfeny tobozn l meg. aljzatknt a lucfeny Ms fajok tbbfle szerves anyagot toboza szolgl kpesek hasznostani. Lteznek olyan gombk is, melyek az l nvnyekben passzvan jelen STROBILURUS ESCULENTUS (133. old.) vannak s ugrsra kszen vrjk, Specializldott szaprotrf gomba: csak a lehullott mikor pusztul el gazdjuk, lucfeny tobozokat bontja le. Miutn az aljzatbl amikor is nvekedsnek indulnak. a szksges anyagokat megszerezte, termtestet fejleszt. NEKROTROF A nekrotrf gombk l nvnyeken lskdnek s gyakran elpuszttjk azokat. Nmelyek gy lik meg gazdjukat, hogy hifik vagy az ltaluk termelt klnleges, lesztszer-sejtek gtoljk vagy tnkreteszik a nvny vz- s svnyianyag-szlltst; msok mrgeket termelnek. Miutn a gazdanvnyt elpuszttottk, a nekrotrf fajok szaprotrf gombaknt viselkednek (lsd. fnt), lebontjk az aljzatul szolgl nvny szervezett. A nekrotrf gombk kz tartoznak pl. a Fomes fomentarius (219. old.) s az Armillaria fajok (42 s 80. old.).

lucfeny tusk

termtest

A HETEROBASIDION ANNOSUM (222. old.) Ez a gombafaj hatalmas krokat okoz a lucfeny ltetvnyekben, mikzben frl fra terjed gykereiken keresztl. A fk pusztulsa utn a gomba lebontja anyagaikat s termtestet fejleszt.

PARAZITA A mikorrhizs (gykrkapcsolt) gombkhoz hasonlan, a parazita gombk (pl. rozsdagombk, szggombk) is l gazdaszervezeten fejldnek. Ebbl a kapcsolatbl azonban a nvnynek semmi haszna nem szrmazik. A gomba klnleges hifkat bocst a gazdanvny sejtjeibe, melyeken keresztl a gazda tpanyagai visszajutnak a gombba. Habr a nvnyt nem puszttja el a gomba, gtolhatja annak letfolyamatait, fejldst. A sprk beszennyezhetik a magokat s mr a nvnnyel egytt csrznak ki.

hastkszer nyls a termtesten

fertztt fenyt

LOPHODERMIUM P1CEAE Ez a tmlsgomba fekete foltokat okoz a ktts fenyk levelein. Ms Lophodermium fajok levlhullst idznek el fenykn s ms fkon.

G O M B K TERMHELYEI
ombk vilgszerte elfordulnak, de kontinensre, vagy annak csupn kis terknyvnkben csak az szaki mrs- letre korltozdik. A gombafajok tbbkelt v fajaival foglalkozunk. Kzlk sgnek klnleges krnyezeti ignyei egyesek szles krben elterjedtek, meg- vannak, ezrt fontos a fbb termhely ttallhatk E-Amerikban, Eurpban s pusok s a nvnyek ismerete, melyeken zsiban; msok elfordulsa egyetlen a gombk lnek.
ERDK A klnfle erdtpusok vltozatos gombavilgnak adnak otthont. A meszes talaj, krises trsulsokban a mikorrhizt nem kpez fajok a gyakoriak, pl. az zlbgombk. A gykrkapcsolt gombk nagy rsze - tinruk, galambgombk - savany talajon, pl. bkkel vagy nyrrel l egytt. svnyokban ds helyen, pl. utak vagy rkok mentn a kisebb szervesanyag-igny zlbgombk s a porhanysgombk telepednek meg.

A. FENYVES Szmos tinru fajnak-pl. a Suillus bovinusrtA' (200. old.) s a galambgombknak (120-129. old.) - nyjtanak otthont a homokos talaj fenyerdk. Nedves, mohs talaj fenyvesek szintn gazdag gombaterm helyek.

SUILLUS BOVINUS

TLGYES Mikorrhizs s szaprotrf gombk - pl. a mjgomba - egyarnt elfordulnak tlgyfkon. E fajok kzl nmelyek a szeldgesztenyn is megtallhatk.
M FISTULINA HEPATICA

FENYK A fenyk letben fontos szerepe van a gombkkal ltestett mikorrhizs kapcsolatnak. Szmos gombafaj csak egy fenyfaj vagy bizonyos tpus feny alatt tallhat meg, ezrt pontos azonostsukhoz szksges a gazdanvny ismerete is. Itt fontosabb csoportjaikat mutatjuk be. VRSFENY ( L A R I X )

LUCFENY

(P/CEA)

K T T S F E N Y K <PRNVS)

MEZK, RTEK
A fves termhelyek a fknt monokultrban mvelt mezktl a gyakrabban vagy ritkbban trgyzott s a termszetkzeli legelkig, kaszlkig igen vltozatosak lehetnek. Az ilyen helyeken term gombk fvekkel vagy ms nvnyekkel lhetnek egytt a gyepben, de lehetnek trgyalakk is, melyek a legeltetett llatok rlkn telepednek meg. A talaj sszettele is nagyon fontos; egyes fajok a savany, msok a semleges vagy meszes talaj rteket kedvelik.

TRGYZOTT LEGEL Jellegzetes legel, legelsz llatokkal, kis fajszm, tlnyoman fvekbl ll nvnyzettel. Sok trgyakedvel csiperketintagomba- s trgyagomba fajnak nyjt termhelyet.

AGARICUS CAMPESTRIS

<

TERMSZETES RT Nvny- s gombafajokban gazdag, fves terlet. Leggyakoribb gombi a pfetegek, dggombk s a nedgombk kzl kerlnek ki, melyek nem lnek meg a trgyzott legelkn, mivel nem versenykpesek a magas tpanyagszintet kedvel fajokkal szemben.

-4

HYGROCYBE PUNICEA

L O M B O S FK Az itt bemutatott lombos fk s a gombk kztt , gyakran jn ltre mikorrhizs kapcsolat. Ezeken kvl mg szmos lombos fa faj ltezik - pl. kris, szil, juhar - melyek ritkbban ugyan, de egytt lnek gombkkal.

NYR ( B E T U I A )

BKK

IFAGUS)

TLGY

(QVERCVS)

A GOMBK GYJTSE
gombagyjts sorn a termhelyen mindig hagyjunk ott nhny pldnyt megrni. A gombk hulladkt dobjuk a komposztra vagy vigyk vissza az erdbe. Az tkezsi cllal szedett gombkat ellenrizzk, hogy kukacosak-e? FELSZERELS
Az les ks, a kosr s a rekeszes gyjtdoboz a gombszs fontos kellkei. A csipesz j szolglatot tesz. a z apr pldnyok kzbevtelekor, a kzi nagyt pedig a finomabb jellegzetessgek vizsglatnl. A fnykpezgp s a jegyzetfzet a lelet dokumentlshoz kell.

LAPOS KOSR

KZI NAGYT REKESZES GYJTDOBOZ FNYKPEZGP TELEOBJEKTVVEL JEGYZETFZET S CERUZA

HOGYAN

GYJTSNK?
A gombk tbbsge kssel gyjthet, de metszollt vagy kis kzi frszt kell hasznlni az gakon vagy fadarabokon nv fajok szedshez. A leszedett gombt fedett trolednyben tartsuk. A troledny kinyitsakor szippantsunk egyet a gomba jellegzetes szagnak megllaptsa vgett! A mrgez vagy veszlyeztetett fajok szedst kerljk, ezrt igyekezznk a pldnyokat leszedsk eltt meghatrozni!

FONTOS TULAJDONSGOK SZNVLTOZS A g o m b t k -

rmmel megkaparva ellenrizzk, hogy vltozik-e a szne.


SZERKEZET A hst u j j a i n k

kztt megdrzslve vizsgljuk meg a szerkezett. SZAG Szagoljuk meg, hogy van-e jellegzetes illata.
A GOMBA LEVGSA Gombaszedskor a tnk tvt les kssel vgjuk keresztl. A termtesteket ne fogdossuk szksgtelenl, mivel az srlseket okoz s tnkreteheti az azonostshoz szksges jellegzetessgeket.

z Csak apr darabot zleljnk meg s utna kpjk ki. KMIAI TESZTEK Gombsz trsasgok vagy gombavizsglk kmiai tesztekkel is segthetnek a fajok pontos azonostsban.

M R E T E K S A M R S A klnbz tpus gombk szabvnyos mreteit mutatjuk be ezeken az brkon. Br a gombk mrete vltoz s elgg sokat nnek amg megrnek, mreteik azrt segthetnek az azonostsban. A fajok lersnl szerepl adatok tlagos mret, kifejlett pldnyra vonatkoznak.
a kalap legszlesebb rsze

az eleje s a hely kzti

lapadsi tvolsg

a konzol teteje s alja kzti tvolsg

A KONZOL a kt legmesszebb fekv oldal tvolsga A KONZOL HOSSZA S SZLESSGE VASTAGSGA

a kalap cscsa s pereme kzti * tvolsg

A kalap aljig

" mrjk

T N K SZLESSGE

T N K MAGASSGA

a bzis szlessge A KALAP MAGASSGA L

A KALAP TMRJE

AMANITA PANTHERINA 149. old.

AMANITA RUBESCENS 147. old.

RVSSULA MAIRE1129. old.

RUSSVLA XERAMPELINA 127. old.

AGARICUS XANTHODERMA 159. old.

AGARICIS ARVENS1S 15S. old.

HATROZKULCS
kvetkez oldalakon szerepl hatrozkulcs segtsgvel megllapthat, hogy a gomba termteste melyik jellegzetes tpushoz tartozik s ott a faj lersa is szerepel. Miutn vlaszoltunk a jobb oldali krdsre, kvessk az utastst s az brk szerinti oldalszmot. Ha brhol megakadnnk, ismteljk meg mg egyszer. Fontos! Soha ne egynk olyan gombt, amit nem hatroztunk meg abszolt pontosan!

VAN A GOMBNAK KALAPJA S TNKJE?

IGEN
LSD LENT

NINCS
L S D 26. O L D A L T >

KALAPOS GOMBK: F TPUSOK


Vizsgljuk meg a kalapot, majd vlasszuk ki az brk kzl a leghasonlbbat. Ha a kalap als oldala lemezes, dntsk el, vajon a lemezek lefutk, felkanyarodk, tnkhz nttek vagy szabadon llk: gy eljutunk a hasonl brhoz s egy oldalszmhoz. Ha a kalap alatt likacsok vagy tskk vannak (1.15. old.) vlasszuk ki az annak megfelel kpet. Ellenrizzk, hogy a tnk kzponti helyzet vagy sem. A vizsglt pldny alakja s szne minden bizonnyal eltr az albbi pldktl.

Lefut lemezekkel
LSD 2 5 . OLD.

Felkanyarod vagy tnkhz ntt lemezekkel


LSD 2 5 . OLD

Szabadon ll lemezekkel
LSD 2 5 . OLD.

Oldalt ll tnkkel
LSD 1 7 8 . OLD.

Csves termrteg gombk


LSD 2 5 . OLD.

Mhsejt-, agy- vagy nyereg alak kalap


LSD 2 0 7 . OLD.

Tsks termrteg gombk


LSD 2 3 4 . OLD.

KALAPOS GOMBK: EGYB JELLEGZETESSGEK Knyvnkben a lemezes vagy csves termrteg kalapos gombkat a lent lthat mdon tovbb csoportostottuk. Vlasszuk ki a meghatrozni kvnt gombhoz legjobban hasonlt brt s lerst, majd LEFUT LEMEZEK lapozzunk a megadott oldalra. Ellenrzskppen egy msik termtesttel ismteljk meg az eljrst, hogy ugyanahhoz a csoporthoz jutunk-e el. A spra szne s mrete segtheti a pontos azonostst.

Tlcsr alak, rostos hs


LSD 2 8 . OLD.

Dombor kalap, rostos hs


LSD 3 7 . OLD.

Trkeny hs, tejnedvet ereszt


LSD 4 3 . OLD.

FELKANYAROD VAGY TNKHZ NTT LEMEZEK

Hsos gombk, burokmaradvny nlkl


LSD 5 6 . OLD.

Pkhlszer burokmaradvnyokkal
LSD 6 9 . OLD.

Gallrral vagy gallrznval


LSD 7 8 . OLD.

Szlas kalappal s stt sprkkal


LSD 9 8 . OLD.

Kzepes mret, sima kalap gombk


LSD 1 0 3 . OLD.

Trkeny hssal
LSD 1 2 0 . OLD.

Apr gombk, sima kalappal


LSD 1 3 2 . OLD.

Apr gombk, dsztett kalappal


LSD 1 4 2 . OLD.

SZABADON LL LEMEZEK

CSVES

Hsos gombk, bocskorral vagy burokmaradvnyokkal


LSD 1 4 5 . OLD.

Gallros vagy gallrzns gombk


LSD 1 5 6 . OLD.

Rugalmas hs gombk
LSD 1 8 4 . OLD.

Gyrben sszentt lemez gombk


LSD 1 7 7 . OLD.

Gallr s bocskor nlkli gombk


LSD 1 7 1 . OLD.

Tintagombk
LSD 1 7 4 . OLD.

Szvs hs gombk
.SD 2 0 2 . OLD.

EGYB GOMBK: F TPUSOK


A hatrozkulcsnak ez a rsze tartalmazza azokat a fajokat, melyek termteste nem klnl tnkre s kalapra s nincs hagyomnyos gomba" alakjuk. Azonostsukhoz elsknt az alakjukat s kinzetket kell megvizsglni, majd egyb tulajdonsgaik, pl. szerkezetk s termhelyk (1.27. old.) kvetkeznek. Az ismeretlen faj alakjt hasonltsuk ssze az brkkal s vlasszuk ki a leghasonlbbat; vegyk figyelembe a 27. oldalon lthat vltozatokat is. Nem biztos, hogy a keresett gomba pontosan megegyezik az itt lthat pldkkal, ezrt lapozzunk a megadott oldalakra, ahol meggyzdhetnk a krdses csoport alak s mretbeli sajtsgairl.

Konzol- vagy kregszer gombk


LSD 2 7 . OLD.

Kalap, tnk nlkl


LSD 1 7 8 . OLD.

Bunk alak gombk


LSD 2 7 . OLD.

Agancs- s korallszer gombk


LSD 2 4 8 . OLD.

Agancs- s korallszer gombk tskkkel


LSD 2 3 9 . OLD.

Gmbly termtest gombk


LSD 2 7 . OLD.

Krte- vagy mozsrtr alak gombk


LSD 2 6 0 . OLD.

Cssze- vagy korong alak gombk


LSD 2 7 . OLD.

Trombita alak gombk


LSD 2 7 5 . OLD.

Csillag alak gombk


LSD 2 7 7 . OLD.

Rcsos gombk
LSD 2 7 7 . OLD.

Fl- vagy agyszer gombk


LSD 2 8 1 . OLD.

EGYB GOMBK: TOVBBI JELLEGZETESSGEK A vltozatos alak s tulajdonsg gombk fejezetei tovbbi rszekre tagoldnak. Az albbi kpek segtsgvel a knyv azon rszeibe juthatunk el, ahol a nem kalapos gombkat mutatjuk be. Vlasszuk ki a leghasonlbb KONZOL- VAGY KREGSZER GOMBK gombt, majd lapozzunk a megadott oldalra. Kzi nagytval ellenrizhetjk, hogy a termtest als oldala sima vagy sok szz apr likacs van rajta. Az brk itt nem mretarnyosak!

Csves termrteggel
LSD211.0LD.

Rncos- vagy sima termrteggel


L S D 2 2 8 . OLD.

Brszer, lapos- vagy kregszer gombk


L S D 2 3 2 . OLD.

BUNK ALAK GOMBK

Sima vagy szrs felszn gombk


LSD 2 4 0 . OLD.

Szemcss vagy poros felszn gombk


LSD 2 4 4 . OLD.

Szmrcsggombk
LSD 2 4 6 . OLD.

GMBLY TERMTEST GOMBK

CSSZE- VAGY KORONG ALAK GOMBK

Talajszintben nv gombk
LSD 2 5 3 . OLD.

Talajban term gombk


LSD 2 5 8 . OLD.

Gmbcske nlkl
LSD 2 6 4 . OLD.

Fszek vagy pohr alak gombk, gmbcskkkel"


LSD 2 7 4 . OLD.

KALAPOS GOMBK, LEFUT LEMEZEKKEL

kalapra s tnkre tagold termtest gombkat kalapos gombknak nevezik. Ebben a fejezetben a tnkre lefut, lemezes termrteg (lemezesgombk) kalapos gombkat s a lemezszer, tnkn lefut, eres termrteg rkagombkat ismertetjk.

a tnkrre mlyen lefut lemezek

TLCSR ALAK, ROSTOS HS GOMBK


A fejezetnek ez a rsze a tlcsr alak _ - v a g y benyomott kalap gombkat mutatja be. Hsuk a trkeny, tejnedvet ereszt tejelgombkkal (1. 43-55. old.) s
Csald CANTHARELLACEAE ^ Cantharellus cibarius

a galambgombkkal (1. 120-131. old.) ellenttben feltnen szlakra hasad, rostos, Rostos hs, tlcsres gombk ms, tvolabbi rokon csaldokban is elfordulnak.
ldny

nyr-sz a kalap szle hullmos a kalap kzepe benyomott

SRGA RKAGOMBA A kalap kzepe benyomott, majd tlcsr alak, szle hullmos; termrtege lemezszeren eres, vastag, a tnkre lefut. Szne ltalban srga rnyalat; a kalap vilgos hsa drzslsre narancssrgra vagy vrsre vltozik. Ehetj illata kajszibarackra emlkeztet. ELFORDULS Tlevel s lombos fkkal (tlgy) kpez mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt; egyes helyeken gyakori, mshol ritkbb. HASONL FAJOK Hygrophoropsis aurantiaca (29. old.), de az nem kpez mikorrhizt. Omphalotus olearius (29. old.), elhalt faanyagon term, fnyl, feltn szn faj. EGYB NEVEK kznsges rkagomba, csirkegomba, nylgomba, nylica.

METSZET

sima, merev, lefel elkeskenyed tnk

szn, illat hs

TERMHELY J vzelvezets, savany talajon tmegesen n. Meret


KALAP

lefut, villsan elgaz, lemezszer erek

CANTHARELLUS SUBALBIDUS Amerika Ny-i rsznek erdsgeiben l; termteste hsos, szne piszkosfehr vagy srgsfehr. J(Q)| Spraszn
srgsfehr

0 3 - 1 0 cm

TNK | 2-10 cm <-* 0,4-1,5 cm

rtk

Csald PAXILLACEAE

Omphalotus

learius

Idny nyar-osz

VILGT TLCSRGOMBA

Ersen benyomott kalap vagy tlcsr alak gomba. Kalapja srga lemezek sima, fnyes, narancssrga-narancsvrs szn; merev tnkje kiss vilgosabb, hsa halvnysrga. Elnk narancssrga lemezei a trpusi s szubtrpusi rokon fajokhoz hasonlan a sttben vilgtanak. Mrgez, hnyst okoz. ELFORDULS Elhalt vagy kiszrad fkon, tuskkon n; kedveli az olajft s a tlgyet, rajtuk fehrkorhadst okoz. A rokon fajokhoz hasonlan, elssorban az szaki mrskelt v dli rszn - a mediterrn terleteken - s a trpusokon terjedt el. HASONL FAJOK Az ehet Cantharellus fajok (28., 30., 275-276. old. mindig mikorrhizt kpeznek, termrtegk vastag, lemezszer ereket alkot. EGYB NEVEK Clitocybe vhosphorea C. zizyphina.

vilgt aranyvagy narancs-

kzepesen srn ll, mlyen lefut lemezek

tlcsres, narancsvrs vagy srgsbarna kalap vilgos, lefel elkeskenyed tnk

TERMHELY Mindig csoportosan terem korhad fkon vagy tuskkon.


MRET

szlas felszn kalap


J 5-15 cm > > 0,8-2 cm

KALAP 0 6 - 1 4 c m

TNK

Spraszn

piszkosfehri

S&GISFEHER

rtk

Jg

Csald PAXILLACEAE

Hygrophoropsis

aurantiaca

ldn

y nyr-tl H narancssarga vagy . V vrses, finoman |Bnemezes felszn WEBf,; kalap

NARANCSSRGA LRKAGOMBA
A rkagombkhoz hasonl, de velk nem rokon faj. Narancssrga vagy vrsessrga, nemezes felszn kalapja dombor, majd tlcsress vlik; pereme ltalban begngylt. Hsa vkony, fehr vagy vilgos narancssrga; dohszag. Hasonl szn tnkje idvel megfeketedik. Tbb vltozata ismert; az egyik nagyobb, kalapja barna pikkelyes; a msik lemezei majdnem fehrek. ELFORDULS Tlevel erdk avaijban, korhad fkon vagy frszporon n. Szles krben elterjedt s gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Cantharellus cibarius (28. old.), Omphalotus olearius (fnt). EGYB NEVEK Cantharellus aurantiaca., Clitocybe a., narancsszn tlcsrgomba, narancsvrs tlcsrgomba, narancssrga rkagomba. ,; ^ t ^ ^ t ^ I ' "

vkony, puha, fehr vagy narancssrga hs f

elgg vkony, reges tnk

puha, S lefut lemezek a tnk idvel feketedik

TERMHELY Erdk talajn nha tmegesen n. Mret KALAP 0 2 - 8 cm

vilgos vagy stt narancssrga, vills, srn ll lemezek


METSZET

TNK t 2 - 5 cm

3 - 8 mm

Spraszn piszkosfehr-vilgossrga

Csald CANTHARELLACEAE

Cantharellus

cinereus

ldn

y nyr-sz

SZRKE RKAGOMBA
Egysgesen szrke szn, jellegzetesen trombita alak gomba. Kalapja mlyen tlcsres, szrksbarna szn. A tnk szrke, a kalap majd regen fekets. Az eres felszne termrteg fehresszrke, lefut, kzpen finoman villsan elgaz. A kalap hsa szlas vkony, elszr szrksbarna, majd fekets. A tnk hsa vgig reges. Ehet gomba. ELFORDULS Az szaki mrskelt vben elterjetd, de ritka faj. A Cralcrellus cornucopioidessel (275. old.) hasonl termhelyeken, savany talaj lomberdkben terem, tlgy- s bkkfa alatt; mikorrhizs faj. HASONL FAJOK C. cornucopioides (275. old.), de az nagyobb s kalapja alatt sima a termrteg. A C. lulescens (275. old.) feltnen gymlcs szag.

a termrteg erei villsan elgaznak

a kalap szle hullmos t

a kalap ersen tlcsres alak

TERMHELY Lombos erdkben, talajon, csoportosan n.

Mret KALAP 0 2 - 6 cm

TNK | 3-8 cm - 0,5-0,8 cm


Fa

Spraszn
ldn

fehr

Csald CANTHARELLACEAE

i Cantharellus

tubaeformis

V sz-tl

TLCSRES RKAGOMBA
Kalapja fiatalon dombor, az ids gomb tlcsres, szle hullmos; szne szrksbarna. A tnk krmsrga, az ids pldnyokon szrkssrga. Lemezszer, eres termrtege van. Vkony hsa keser s ersen aroms illat. Szrks szne miatt elg nehz megtallni, de tbbnyire tmegesen bukkanhatunk r. Nagy mennyisgben gyjthet, ehet gomba. ELFORDULS Lombos- s tlevel fkkal is alkot mikorrhizt; ids s fiatal lucosokban klnsen gyakori. Az egsz szaki mrskelt vben elterjedt faj. HASONL FAJOK A Cantharellus lutescens, (275. old.), de a termrtege nem eres.
lefut, halvnyszrke, eres termrteg krmsrga, majd szrkssrga tnk szablytalan,* hullmos kalapszl

a kalap retten tlcsres

tbb-kevsb reges tnk

METSZET

szrksbarna

TERMHELY Mohk kztt s savany erdei talajon nagy tmegben terem.


KALAP 0 1-6 cm TNK t 3-8 cm < > 3-8 mm

rncos, villsan elgaz eres termrteg Spraszn


srgsfehr

rtk

Csald XRICHOLOMATACEAE

Fa)

Lepista

flaccida

ldny

nyr-tl eleje

ROZSDASRGA TLCSRGOMBA
Kalapja szlesen tlcsres, szle begngylt. Szne rozsdasrga, idvel sttebb foltok jelenhetnek meg rajta. Lemezei mlyen lefutnak a sima vagy finoman szlas tnkre. Ehet, de nem tl zletes gomba. ELFORDULS Erdkben, lombos fk kzelben terem. Eurpban elterjedt s gyakori faj; mshol ismeretlen. HASONL FAJOK A Lepista fajok tbbsghez hasonlan, ez a faj is jl elklnthet a Clitocybe (31., 33-34., 39-40. old.) s a Tricholoma (59-64., 81. old) fajoktl alkata s bibircses spri alapjn. sima, A Clitocybe gibba (lent) kevsb hsos, spri begngylt kalapszl vilgosabb sznek. A L. gilva sokkal srgbb s foltos. EGYB NEVEK Clitocybe flaccida, Lepista inversa. lefut lemezek
surun alio, srgsfehr vagy halvny vrsesbarna lemezek

a kalapon idvel sttebb foltok jelen hetnek meg

a rozsdabarna kalap kzepe mlyen benyomott \

sima vagy finoman szlas tnk

rostos, vrsbarna hs
METSZET

TERMHELY Csoportosan vagy gyrben n az erdei avarban.


Mret

a tnk kalapszn, vagy vilgosabb

KALAP 0 4 - 1 2 cm

TNK I 3 - 7 cm <-* 0,5-1 cm


FAI

Csald XRICHOLOMATACEAE

Clitocybe

gibba

Idny r[y.-r vgc-kcs sz

SEREGES TLCSRGOMBA
Halvny okkersrga, brsrga vagy rzsasznes rnyalat kalapjnak kzepe hatrozottan benyomott, de nha megmarad benne egy kis pp. A kalapszl gyakran jellegzetesen rovtkolt. A tnk sima s vilgosabb, mint a kalap. A mlyen lefut lemezek fehresek. Ehet, de fogyasztsa nem ajnlott, mivel knnyen sszetveszthet a nemzetsg ms fajaival (1. hasonl fajok). ELFORDULS Szles krben elterjedt az erds vidkeken az alfldektl a magashegysgekig. Az szaki mrskelt vben mindentt gyakori. HASONL FAJOK Lepista flaccida (fent). Az L. gilva hsosabb s vilgosabb szn, kalapjnak szle foltos. EGYB NEVEK C. infundibuliformis, kznsges tlcsrgomba.

sima felszn kalap

rzss rnyalat, okkersrga kalap

mlyen lefut lemezek fehres, tnk .

az avar rtapad a tnk aljra srn ll, halvny szn lemezek TNK t 2,5-6 cm <-> 0,5-1 cm

\ puha, fehr, gymlcs illat hs

TERMHELY Erdei avarban seregesen terem. Mret KALAP 0 3 - 8 cm

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fa

' Pseudoclitocybe

cyathiformis

ldny

sz vge-tl eleje

KVBARNA LTLCSRGOMBA
Nagyon jellegzetes faj; kalapja mlyen tlcsres, stt szn, tnkje hossz. A kalap stt szrksbarna szne megszrtva szrks okkersrgra vltozik; szle begngylt. Hsa aroms s jz; habr ehet, fogyasztsa nem ajnlott. A Pseudoclitocybe nemzetsg abban tr el a Clitocybe nemzetsgtl, hogy sprik jd hatsra kkre sznezdnek (amiloid reakci). ELFORDULS Erdkben, parkokban s svnyek mentn, avarban s magas f kztt vagy korhadt fatnkn l. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, elgg gyakori faj. HASONLO FAJOK A tbbi Pseudoclitocybe a sotet faj kisebb s vilgosabb szn s tbbnyire szrksbarna nyltabb termhelyeken nnek. Az Omphalina kalap szrazon vilgos, szrks fajok (36. old) kisebbek. okkersrgra EGYB NEVEK Clitocybe cyathiformis, vltozik kvbarna tlcsrgomba.

mlyen lefut lemezek sima, mlyen - tlcsres kalap

begngylt kalapszl

hosszanti barzdk a tnkn

METSZET

TERMHELY Sokfle termhelyen megl, egyesvel vagy csoportosan n. Mret KALAP 0 3 - 7 cm TNK t 6 - 1 0 cm -> 0,5-1 cm Leucopaxillus giganteus

idvel vilgosbarnra vltoz, meglehetsen srn ll, szrkssrga lemezek Spraszn srgsfehr-fehr nyr vege-osz

hengeres vagy bunks tnk

Csald TRICHOLOMATACEAE

RIS CLPPERESZKE
A faj jellegzetessge, a fiatalon lapos, hatalmas tlcsres kalap. A kalap, a lemezek, a hs s az arnylag rvid, clpszer tnk piszkosfehr vagy srgsfehr szn. Spri jd tartalm reagens hatsra kkre sznezdnek (amiloid reakci), ami minden Leucopaxillus fajra jellemz. Ehet, de a piszkosfehr gyomorrontst okozhat. vagy srgsfehr ELFORDULS Olyan kalap vilgos barnra rik micliumbl fejldik, amely tbb szz ves is lehet. Termtestei rteken, parkokban s erdei tisztsokon fejldnek. Eurpa-szerte ela rvid tnk terjedt; mshol alig ismert. eltnik a fben HASONL FAJOK A Clitocybe geotropa (33. old), melynek hosszabb s karcsbb a tnkje. EGYB NEVEK Clitocybe gigantea, Aspropaxillus giganteus, hatalmas tlcsrgomba, ris lpereszke
Mret KALAP 0 12-40 cm TNK | 4 - 8 cm - 2 - 4 cm

a kalap szle fiatalon begngylt, ksbb hasadoz

a hatalmas, tlcsres kalap tmrje 40 cm is lehet

srgsfehr, srn ll, lefut lemezek

TERMHELY Hatalmas boszorknykrkben n tpanyagban gazdag rteken. Spraszn fehressrga rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Clitocybe

geotropa

Idny

sz-tl eleje

RIS TLCSRGOMBA

A hsos, tlcsres kalap kzepe mindig ppos. Tnkje hossz, szne okkersrga. A tbbi nehezen azonosthat Clitocybe fajtl eltren boszorknykrben n, ezrt ezt az ehet gombt knny meghatrozni. ELFORDULS Elssorban erdei faj. Ritks lomberdkben, erdei tisztsokon s legelkn terem, de egyes vltozatai fenyerdkben is jl rzik magukat. A hideg tjak kivtelvel Eurpaszerte elterjedt gomba; egyb elfordulsa kevss ismert. HASONL F A J O K A Lepista nebularis (40. old.) tbbnyire azonos erdei termhelyen fordul el, de szrkbb s kalapja inkbb dombor, majd lapos, ritkn tlcsres. A Leucopaxillus giganteus (32. old.) tnkje rvidebb s fknt tpds rteken terem.

vilgos okker srga, tlcsres kalap

a tnk alja fehren nemezes

kzponti pp

lefut, * srgsfehr lemezek

tbb-kevsb hengeres tnk

a vilgosbarna tnk hosszabb a kalap szlessgnl

a lemezek S srn llnak merev, fehr hs

METSZET

a tnk bzisa kiss gykeres


Mret

TERMHELY Erdei avarban boszorknykrben terem. Spraszn


fehr

KALAP 0 5 - 2 0 cm

TNK t 8 - 2 0 cm - 1 - 3 cm

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Clitocybe

metachroa

ldn

* sz-tl

PLROSLB TLCSRGOMBA
A nemzetsg szmos kis termet fajhoz hasonlan, / ezt a vilgos szrksbarna gombt is nehz felismerni. Valsznleg alig rezhet szaga a legjellegzetesebb tulajdonsga, amely nem hasonlt a Clitocybe fajok gyakori lisztes illatra. Kalapja lapos vagy mlyen benyomott, idvel megszrad; kzepe sttebb marad, a szle bordsodik. ELFORDULS Erdei avarban terem, lombos- s tlevel fk alatt. Eurpa-szerte elterjedt, de magyarorszgi elfordulsa nem ismert. HASONL FAJOK Az ersen lisztszag s z Clitocybe vibecina.
a sima tnk tvt vastag, nemezes miclium fedi

a kalap szle f vkony, bords

METSZET

lefut, szrks- fehr lemezek a tnk ltal- < ban reges

gyenge illat, fehr hs

TERMHELY Sovny vagy kevss termkeny talajokon tmegesen n.


Mret

a kalap kiszradva vilgosabb barna

srn ll lemezek
piszkosfehr

KALAP 0 2,5-6 cm

TNK $ 3 - 6 cm <- 3 - 7 mm Clitocybe dealbata

Spraszn

Csald TRICHOLOMATACEAE

nyr-sz

M E Z E I TLCSRGOMBA
Ezt az ersen mrgez gombt nha kt fajknt rjk le: a barna szn vltozatot C. rivulosa, a fehres sznt C. dealbata nven emltik. (A kt taxon rendszertani elhatrolsa bizonytalan s vitatott.) A dombor, majd tlcsr alak kalap felszne lisztes bevonat, gyakran gyrsen rendezdtt stt foltok vannak rajta; szradskor berepedezik s egyenletesen kivilgosodik. A tnk piszkosfehr vagy vilgosbarna. Hsa srgsfehr, lisztszag s lisztz. Ersen mrgez gomba. ELFORDULS Fves terleteken (vrosi parkokban, sportplykon is), legelkn terem; gyakran tallhat egytt az ehet Marasmius oreadesA (117. old.), amely ritkn ll, tnkhz ntt lemezeivel klnbzik. Az egsz szaki mrskelt vben elterjedt faj.
a kalap lisztes bevonat

a kalap vkony s felszne idvel * berepedezik

a kalap felsznn krkrsen stt foltok sorakoznak

- a tnk piszkosfehrvilgosbarna, lefel vkonyodik

TERMHELY F kztt, boszorknygyrben n. KALAP 0 3 - 6 cm

fehr vagy vilgosszrke, kiss lefut lemezek

PAXILLACEAE

Faj

Paxillus

involutus

Idny

nyr-sz

BEGNGYLTSZL CLPGOMBA
Gyakori, mrgez gomba; srgtl vrsesbarnig terjed szn, ersen begngylt, rovtkolt szl, kiss benyomott kzep kalapjrl elgg knnyen felismerhet. Srn ll, lefut, villsan elgaz, puha, srga lemezei nyomsra megbarnulnak, knynyen levlnak a hsrl. A rvid, hengeres vagy lefel vastagod tnk szne hasonl a kalaphoz; hsa halvnysrga vagy vilgosbarna, a vgsfelsznen sttedik. ELFORDULS Erdei faj azonban kertekben, parkokban is megtallhat - , lombos- s fenyfkkal is kpez mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben szles krben elteijedt, gyakori gomba. HASONL FJOK A Paxillus filamentosus, pereme kevsb begngylt, hsa srga s gerfk alatt terem. nemezes tnk
lefut, puha, knnyen levl lemezek halvnysrga vagy vilgosbarna hs

nemezes vagy sima, srgs vagy vrsbarna kalap

TERMHELY Fk alatt, csoportosan, gyrben vagy egyesvel n. Mret KALAP 0 6-15 cm POLYPORACEAE TNK | 4 - 8 cm <-> 1 - 2 c Faj Lentinus tigrinus

finoman rovtkolt, begngylt kalapszl Spraszn Idny a vastag, pkhlszer burok a lemezekre ragadhat
rozsdabama

NYR-FAGOMBA
Fiatalon dombor, majd lapos, vgl tlcsres, piszkosfehr kalapjn sttbarna pikkelyek vannak, szle begngylt; tnkje szintn piszkosfehr, stt pikkelyei svokba rendezdtek. Tnkre fut, srn ll, keskeny lemezei is piszkosfehr sznek. Nha a rszleges burok felnyls utn a lemezekre tapad, ezrt a gomba penszesnek tnik. ELFORDULS rtri begngylt erdkben lombos fkon terem; kalapszl fehrkorhadst okoz. Eurpban s E-Amerikban szles krben elterjedt, gyakori faj. svosn HASONL FAJOK A Lentinus rendezdtt pikkelyek lepideus, de az egyesvel vagy a piszkosfehr kis csoportokban n; fenykn tnkn okoz barnakorhadst. EGYB NEVEK Panus tigrinus, kznsges nyrfa-gomba, mert egykor adtak neki ilyen, rosszul kpzett nevet is!
Mret

tlcsres, piszkosfehr kalap

frszes l lemezek

TERMHELY Csoportosan terem ids gakon vagy tuskkon; fknt nyrfn s fzfn n, vz kzelben.
s

KALAP 0 1-10 cm

TNK t 1,5-7,5 cm 0,5-1 cm

P r a s z n fehr

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

FA

' Omphalina

umbellifera

ld

" y tavasz-ks sz

RNCOS BKAGOMBA
Kis termet faj; srgsbarna kalapjnak kzepe benyomott, felszne sugarasan szlas, a lemezek lefutsnak megfelelen. A vkony tnk sima, srgsbarna, fels rsze kkesszrke rnyalat. Hsa nagyon vkony, piszkosfehr vagy okkersrga szn. ELFORDULS A zuzmkhoz hasonlan, moszatokkal l szimbizisban. Az algk ltal termelt fotoszintetikus energia segtsgvel olyan szlssges termhelyeken is megl, mint a savany lpok s fenyrek; savany talaj erdkben is elfordul. Tzegen vagy tzegmoha kztt is megtallhat, gyakran nagy tengerszint feletti magassgokban, felfldeken. Az szaki flteke hidegebb terletein terjedt el. HASONL FAJOK A hasonl termhelyeken l 0. sphagnicola s 0. oniscus szrkbb sznek s ritkbbak. EGYB NEVEK 0. ericetorum.
Mret KALAP 0 0,5-1,5 cm TNK J 1 - 2 cm <-> 1 - 2 mm Faj Rickenella fibula

a kalap sugarainak lefutsa a lemezekvel azonos vkony, gyenge, . sima tnk a kalap kzepe be nyomott

tzegmohba gyazdott algagomba szimbionta sejtek halvny, srgsfehr lemezek

<m

tvol ll, lefut lemezek Spraszn


ld

TERMHELY Egyesvel n vagy nhny pldny terem egy helyen.


fehr

Csald TRICHOLOMATACEAE

"V nyr-sz

M O H A KGYGOMBA
Apr, narancssrga vagy vilgossrga szn faj; flgmb alak kalapjnak kzepe benyomott, felszne sugarasan szlas; szrazon kifakul. A tnk hossz s vkony, a lemezek mlyen lefutk. Kzi nagytval a termtest krl finom szrk lthatk. Ez a faj s a Rickenella setipes (jobbra a kis kpen) a nemzetsg kt leggyakoribb gombja. A Rickenella fajokat a Mycena, Omphalina s a Gerronema nemzetsgbe is szoktk sorolni. ELFORDULS Fves terleteken mohk parazitja; mohos erdkben, erdszleken, lpokban terem. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt faj. EGYB NEVEK Mycena fibula, Omphalina fibula.
mlyeds a flgmb alak kalap kzepn narancssrga vagy srga kalap

RICKENELLA SETIPES Vilgosszrke vagy szrksbarna faj; a kalap kzepe (a kldk) majdnem fekete. A tnk fels rsze stt ibolyakk rnyalat. | Q r

- vkony, narancssrgs hs

ritkn ll, piszkosfehr, mlyen lefut lemezek

a kalap sugarait szrazon nehz szrevenni

apr szrkkel fedett, vilgos narancssrga tnk

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban terem. Spraszn


fehr

Mret KALAP 0 0,3-1 cm

TNK t 3 - 5 cm <-* 1 - 2 mm

rtk

DOMBOR KALAP, ROSTOS HS GOMBK


A z ide sorolt gombknak flgmb O J alak, dombor vagy ppos a kalapja, hsuk szlas, rostos. A 28-36. oldalakon ismertetett fajoktl eltren,
Csald GOMPHIDIACEAE Chroogomphus rutilus

a kalap kzepn csak elvtve alakul ki mlyeds. Kalapjuk alakja hasonlt a 43-45. oldal fajaira, de azok hsa sajtszeren morzsalkony.
nyr vege-osz

VRSES NYLKSGOMBA
, . . . , , .

Dombor vagy ppos kozepu -kalapja rozsdabarna szn, rnyalat rzvrs rnyalattal; ms Gomphidius fajoktl (38. old.) eltren, fellete csak nedves idben tapads, szrazon fnyl. Rozsdabarna tnkjn vrsesbarna svban ltszik a gallr maradvnya. Hsa narancssrga, borvrs vagy lnksrga (a tnk aljn); feltn szaga s ze nincs. ELFORDULS Ktts fenykkel kpez mikorrhizt ^( -Mesban,, lemezek fekets- ltetvnyeken s erdkben. Az szaki fltekn szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj. r barnra rnek EGYB NEVEK Ch. viscidus, Gomphidius rutilus, , szlas. G. viscidus, narancsszn nyirokgomba. ^SSSXUiWIHSi
vrsbarna gallrmaradvny vastag, ritkn ll lemezek a puha lemezek levlnak a kalap hsrl Spraszn
ldn majdnem

a vrsbarna kalap rzvrs

a tnk bzisa vkonyodik

TERMHELY Homokos talajon, kis csoportokban vagy tmegesen n. Mret


KALAP 0 crn

TNK I 4 - 1 2 cm <- 0,5-1,5 cm


Fa

fekete

Csald HYGROPHORACEAE

' Hygrophorus

hypothejus a kalap felsznt vastag " nylka fedi

V sz-tl eleje ritkn ll, srga vagy narancssrga lemezek<

FAGYLL CSIGAGOMBA
Ksn term faj; kalapja dombor vagy kiss benyomott, kzepn ppos. Fellete nylks, barna, szrksbarna vagy olajbarna szn. Tnkje nylks, lemezei lefutk. ELFORDULS Ktts fenykkel alkot mikorrhizt, a homokos talajt kedveli; az els fagyokat kveten jelenik meg. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; helyenknt gyakori. HASONL FAJOK Az lnksrga szn H. lucorum vrsfeny alatt terem. Ms Hygrophorus fajok is lnek ktts fenyk kzelben, de azok szne klnbzik a H. hypothejustl.

lefut lemezek

a tnk fels rsze nem nylks

a barna vagy olajbarna kalap szle vilgosabb nylks, vilgossrga tnk

TERMHELY Kis csoportokban terem moha vagy zuzm kztt. KALAP 0 3 - 5 cm TNK t 4 - 7 cm <-+ 0,5-1 cm Spraszn
fchr

rtk

Csald GOMPHIDIACEAE

Gomphidius

roseus

nyr vge-sz

RZSAPIROS NYLKSGOMBA
Fiatalon dombor, begngylt szl, majd ellaposod kalapjnak korallvrs szne miatt knnyen azonosthat faj. Ors alak tnkjn az egybknt szntelen, nylks gallr gyakran fekete a rhullott sprktl. Hsa fehr, a kalap alatt s a tnk bzisban pirosas rnyalat. Feltn szaga s ze nincs. Ehel, de ritkasga miatt kmljk! ELFORDULS Ktts fenyk alatt, homokos talajon, mohk, zuzmk s fenytk kztt terem. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, de nem tl gyakori faj. EGYB NEVEK rzsaszn nylksgomba.
jellegzetes, korallpiros, nylks kalap puha, ritkn ll, - szrke lemezek

A GOMPHIDIUS GLUTINOSUS barna nylksgomba Szrksbarna faj. Fiatalon szntelen, nylks burok fedi; ennek maradvnya - a hengeres, citromsrga tnkn lthat - a sprktl fekete gallr. Fenykkel alkot mikorrhizt. |Q)|

mlyen lefut lemezek sprktl fekete gallr ors alak tnk a fiatal pldnyok kalapszle begngylt Spraszfn
ld

TERMHELY Ritksan n a Suillus bovinus (200. old.) trsasgban.


olajbamai fekets

Mret KALAP 0 1,5-5 cm HYGROPHORACEAE

TNK ! 2 - 4 cm - 0,5-1 cm Camarophyllus pratensis

rtk

"V nyr-sz

ELNKSZN NYIROKGOMBA
Narancssrga szn faj; hsos kalapja fiatalon dombor, majd ellaposodik, felszne sima vagy szrazon apr pikkelyes, de nem nylks; szle hullmos, kzepn pp lehet. A lefel elvkonyod, selymes fny tnk halvnyabb szn a kalapnl. Hsa srgs, kemny, kellemesen gomba illat s z; kedvelt tkezsi gomba. A Camarophyllus virgineusal (39. old.) egytt gyakran soroljk a Hygrocybe vagy a Cuphophyllus nemzetsgbe. ELFORDULS Hegyi rteken, legelkn, ritkn de erdkben terem. Szles krben elterjedt s elgg gyakori az szaki mrskelt vben. HASONLO FAJOK A Hygrophorus nemoreus kalapj szraz s tlgyesekben terem. EGYB NEVEK Hygrocybe pratensis, ' nyirokgomba ,,

sima kalap

lefut, a kalaptl vilgosabb szn lemezek szraz fellet, finoman rostos tnk lefel el- vkonyod tnk

vastag, viaszos lemezek

egyszn narancssrga vagy fehr tnus kalap Spraszn fehr

TERMHELY Moha s f kztt csoportosan vagy boszorknygyrben n.

Mret

KALAP 0 2,5-6 cm

TNK t 2,5-6 cm <-* 0,5-1,5 cm

Csald HYGROPHORACEAE

Fa

' Camarophyllus

virgineus

Idny

sz

FEHR NYIROKGOMBA
A faj jellegzetessge, hogy felszne nem nylks. Fehres, halvnysrga, szraz kalapjnak szle ttetszen bords; lefut lemezei ritkn llnak. A tnk fehr, tvnl gyakran rzss rnyalat; hsa vgsra kkusz illat. Kt vltozata ismert: a var. fuscescens kalapjnak kzepe srga vagy okkersrga; a var. ochraceopallida kalapszne halvny okkerbarna. Apr pldnyai nha Camarophyllus niveus nven szerepelnek. ELFORDULS Fves terleteken, ritkbban erdkben tallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL FAJOK C. russocoriacea; illata brre, szantlfra stb. emlkeztet. Szintn elterjedt faj. EGYB NEVEK Hygrocyhe virginea.

dombor vagy lapos kalap, kzepn gyakran kldk vagy pp van

a fehr kalap felszne nem t nylks

ritkn ll, lefut, vastag, viaszos, fehrsrgsfehr lemezek

szraz, ers, fehr tnk METSZET

if
O

TERMHELY F kztt tmegesen vagy boszorknykrben terem.


Mret

KALAP 0 1,5-5 cm

TNK t 2-7 cm + 0,3-1 cm Faj Clitocybe odora

Spraszn
ldn

fehr

Ertk

Csald TRICHOLOMATACEAE

nyr-sz begngylt kalapszl

ZLD NIZSGOMBA
A kalap dombor vagy ppos kzep, ritkbban tlcsres; fiatalon kkeszld szne szrkre, szrksbarnra rik. Ritkn tiszta fehr pldnyai is elfordulnak. Lemezei tnkhz nttek vagy kiss lefutk, ami ritka ebben a nemzetsgben, de ers nizsillat, mrvnyozott hsa gyakori a Clitocybe fajok kztt. Ehet, de ld. a Hasonl fajokat! l, erdei faj; (('j' ELFORDULS Avarban l. ci mrskelt szles krben elterjedt az szaki vben. HASONL FAJOK Sok fajnak van hasonl illata; a C.fragrans kisebb, fehr vagy srgsbarna, lemezei kiss lefutk, nem fogyaszthat. EGYB NEVEK nizsszag tlcsrgomba.

tnkhz ntt vagy kiss lefut lemezek

mrvnyos hs a zldeskk felszn kalap barnsra rik

METSZET '

finoman nemezes, fehr miclium a kalapnl vilgosabb, srn ll lemezek

TERMHELY Humuszos erdei talajon seregesen n.


fak rzsaszn

Mret KALAP 0 3 - 6 cm

TNK 3 - 8 cm <-> 0,4-1 cm

Spraszn

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Lepista

nebularis

Idny

sztl

SZRKE TLCSRGOMBA
Dombor, majd ellaposod, nha kiss tlcsres kalapja stt szrksbarna vagy szrke; felszne finoman hamvas, szle begngylt. A kalapnl vilgosabb szn tnk lefel kiss szlesebb. Hsos, ersen aroms z s illat gomba. Ehet, de sok embernek gyomorfjst okoz; ld. mg Hasonl fajokat! ELFORDULS Erdkben szles krben elterjedt, ltalban gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A mrgez Entoloma sinuatum. EGYB NEVEK Clitocybe nebularis.
vilgos

begngylt kalapszl

vastag, fehr hs a kalapon parazita Volvariella fajok telepedhetnek meg

a sima, kiss nemezes kalap felszne gyakran hamvas

srn ll, halvny srgsfehr, kiss lefut lemezek Mret KALAP 0 8 - 2 0 cm

a tnk alja kiss szlesebb

TERMHELY Vastag avaron gyakran boszorknykrben n.


srgsfehr

TNK $ 5 - 1 0 cm *-
Faj

1 c m clavipes

Spraszn

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Clitocybe

Idny nyar vege-osz

DUZZADTTNK TLCSRGOMBA
Bunk alak, alul duzzadt, fell elvkonyod tnkjrl, viszonylag nagy termetrl s puha, srgsfehr lemezeirl felismerhet gomba. Kalapja majdnem lapos, skos tapints; szne szrksbarna, szle gyakran vilgosabb. Hsa fehr vagy srgsfehr, ers, desks szag, puha, szivacsos llag; termteste nagy mennyisgben tartalmaz vizet. Ehet, de gyomorpanaszokat okozhat. ELFORDULS Tbbnyire fenyk alatt n, de lombos fk - pl. bkk - krnykn is megterem. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt s elgg gyakori faj.
majdnem lapos, skos tapints kalap mlyen lefut, srgsfehr srgsbarna tnk

jgm-1 puha, szivacsos, fehr vagy srgsfehr hs l f I f j ||gj |

bzisa 3 cm szlesre duzzadt

TERMHELY Humuszban gazdag, savany talajon kis csoportokban n. Mret KALAP 0 4 - 8 cm TNK t 3-10 cm <-> 1,5 cm Spraszn
fchr

srn ll lemezek rtk

Csald ENTOLOMATACEAE

Fa

' Clitopilus

prunulus

Idny

KAJSZA LISZTGOMBA

* szraz, fnytelen kalapfelszn

Jellemzi a vilgos, szrksfehr kalap s a lefut, halvny rzsaszn lemezek, melyekhez ers, friss, lisztszag trsul. A kalap eleinte dombor, majd kiss tlcsres; a tnk oldalt ll, hengeres, kalapszn. Puha, fehr hs, ehet gomba, de Id. a Hasonl fajokat! ELFORDULS Fknt savany talaj erdkben terem, de nylt, fves helyen, fk alatt is megtallhat. Szles krben elterjedt s elgg gyakori szrksfehr kalap piszkosfaj az szaki fehrtnk * mrskelt vben. HASONL FAJOK Sok mrgez Clitocybe s Entoloma faj hasonlt hozz. srn ll, lefut lemezek EGYB NEVEK Paxillus prunulus, P. orcellus.
KALAP 0 3 - 9 cm TNK | 2 - 6 cm
Faj

X
halvny rzsasznrzsasznes szrke lemezek * a dombor vagy tlcsres kalap szle begngylt is lehet

TERMHELY Humuszos talajon csoportosan terem. Spraszn


ldn vgos rzsaszn

0,4-1 cm decastes

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Lyophyllum

y ks sz

CSOPORTOS LPERESZKE
Egyike a szmos, hsos, kzel rokon s nehezen megklnbztethet Lyophyllum fajnak. Dombor, majd ellaposod, szrksbarna kalapjnak a szle fiatalon sima majd hullmos. Tnkje piszkosfehr vagy szrksbarna; srn ll lemezei a tnkhz nttek vagy lekanyarodnak. Szaga s ze nem jellegzetes, de ehet gomba. ELFORDULS Erdei utak mentn, kertekben s parkokban nv, nem mikorrhizs gomba. Az egsz szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A sttebb kalap, sszentt tnk L.fumosum is ehet gomba. EGYB NEVEK L. aggregatum, csoportos pereszke.

METSZET

fehr 9K vagy vilgosszrke, | lekanyarod * 5 lemezek

TERMHELY Sr csoportokban terem, tnkjei alul sszenttek.

halvnyszrke vagy piszkosfehr tnk 0,5-2,5 cm Spraszn

rostos, vilgos < szrksbarna hs

TNK t 410 cm

rtk
fehr

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Lyophyllum

connatum

FEHRCSOKROS LPERESZKE
Fehr, dombor kalapjnak szle gyakran hullmos; tnkje alul elvkonyodik. Srn ll, fehr vagy vilgosszrke lemezei kiss lefutk; fehr hshoz hasonlan, kristlyos, vagy oldott vasszulft hatsra megkklnek. ELFORDULS Erdkben n, gyakran bolygatott talajon. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; a magas hegysgekben is megtallhat. HASONLO FAJOK Nmely fehr Clitocybe faj hasonl kinzet; ezektl vasszulftos reakcijval lehet elklnteni.

dombor, hullmos szl kalap

lefut, halvnyszrke vagy fehr lemezek

TERMHELY Egyesvel vagy csoportosan n erdei utak mentn. Spraszn


fehr

Mret

KALAP 0 3-10 cm

TNK t 5 - 1 2 cm <- 0,5-1,5 cm Faj Armillaria tabescens

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

CSOPORTOS TUSKGOMBA
A szraz, dombor, lapos majd bemlyed kalap szne srgsbarna, kzepn felll, barna pikkelyek vannak. A piszkosfehr, tvknl gyakran sszentt tnkk felszne szlas. Fekete micliumai lthatk a tvnl. Hsa piszkosfehr, fzs utn fogyaszthat. ELOFORDULS Lomberdkben, fatuskkon, gykerek mentn vagy fk kzelben (klnsen tlgyek alatt) n. Haznk egyes terletein gyakori, mshol ritkn megjelen faj. HASONL F A J O K Az A. melleanak (80. old.) gallrja van. A Clitocybe fajok kalapja nem pikkelyes s a miclium nem fekete. EGYB NEVEK Armillariella tabescens. 1
Mret KALAP 0 2,5-10 cm TNK t 7,5-20 cm Faj Phylloporus 0.5-1,5 cm pelletieri

felll, barna pikkelyek a kalap kzepn

szlas, piszkosfehr tnk

TERMHELY Tskkn, fk kzelben csoportosan n a talajon; veszlyes parazita. Spraszn Idny


halvanysrga

rtk

Csald BOLETACEAE

nyar-osz

ARANYSRGA LEMEZESTINRU
A vrsbarna kalap felszne szraz, a tnk vrs vagy vrses srga. Termrtege lemezes, de lemezei a tnk kzelben sszenve csveket kpezhetnek. Kzelebbi rokonsgban ll a csves termrteg tinrukkal, pl. a Boletus edulisal (192. old), mint a lemezes gombkkal. Lemezei knnyen lefejthetk srgs vagy vrses rnyalat hsrl. ELFORDULS Tlgyekkel alkot mikorrhizt; fenyk alatt is megtallhat. Az szaki mrskelt vben a sarkvidki terletek kivtelvel elterjedt faj. Ritkasga miatt kmlend! HASONL FAJOK nemzetsg egyetlen Eurpban elfordul faja. EGYB NEVEK Phylloporus rhodoxanthus, Paxillus rh., aranylemez clpgomba, lemezes tinru.
KALAP 0 2,5-7,5 cm TNK I 4.5-10 cm <- 0,5-1 cm

dombor, lapos vagy benyomott kzepkalap az lnksrga lemezek nyomsra megzldlnek vagy kklnek lefut, sszenv lemezek

TERMHELY Egyesvel, elszrtan vagy kis csoportokban n. Spraszn


okkersrga

rtk

TRKENY HS, TEJNEDVET ERESZT GOMBK


z albbiakban bemutatsra kerl gombk kizrlag a Lactarius nemzetsgbe tartoznak. Lemezeik kiss lefutk, kalapjuk alakja vltoz, de majdnem mindegyik faj hst megtrve
Csald RUSSULACEAE
Fa

fehr vagy sznes folyadkot ereszt. Ez a tejnedv" gyorsan vltoztathatja sznt a levegn s j hatroz blyeg; legjobban gy vizsglhat, ha nhny cseppjt fehr papr zsebkendre kenjk.
ldny

' Lactarius

piperatus

nyr-kora sz

F E H R T E J KESERGOMBA
Nagy termet, trkeny hs faj; termteste piszkosfehr, lemezei nagyon srn llnak, sima kalapjnak kzepe besllyed. Fehr tejnedvnek a szne megszradva nem vltozik. ze igen csps, ezrt csak marinls vagy alapos sts utn fogyaszthat, amikor is elveszti get zt. ELFORDULS J vzgazdlkods lombos- s fenyerdkben l mikorrhizs faj. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A L. glaucescens tejnedve szrkskkre szrad. Egyes rokon fajok, pl. a L. vellereus (44. old.) kalapja nemezes, lemezeik ritkbbak s ltalban gyengn okkersrgs rnyalatak.

A
a piszkosfehrsrgsfehr szn kalap kzepe bemlyedt

a fiatal gomba kalapszle sima vagy brsonyos

lefut lemezek *

a hs mindenhol fehr

HYPOMYCES LACTIFLUORUM
Ez az lnk narancssrga tmlsgomba a Lactarius (45-55. old.) s Russula (120-131. old) fajokon lskdik. Ha gazdja ehet, ez is elfogyaszthat, Jf Spraszn
piszkosfehr

TERMHELY Boszorknykrben vagy csoportosan n az erdei talajon. Mret KALAP 0 8 - 2 0 cm TNK I 8 - 1 5 cm <-* 2 - 4 c

rtk

Csald RUSSULACEAE

Lactarius vellereus

PELYHES KESERGOMBA
Nagy termet faj; fehr vagy srgsfehr, benyomott kzep kalapjnak fellete srn nemezes. Srgsfehr lemezei elgg srn llnak; tnkje viszonylag rvid, lefel elvkonyodhat. Hsa < a srlsek helyn fehr, barnra szrad -ji tejnedvet ereszt, amely nem sznezdik el JKE klium-hidroxid hatsra. E L F O R D U L S Elssorban lombos fkkal, pl. bkkel alkot mikorrhizt, de Jfc * ' megtallhat fenyk alatt is. Pontos ' elterjedse nem ismert, de szles JKIILJ, krben megtallhat az szaki K u mrskelt vben. R

HASONL FAJOK
A L. bertillonii tejnedve srga majd narancssrga lesz KOH hatsra, ze csps; ritka faj. A L. piperatus (43. old.) lemezei srbben llnak, tnkje hosszabb, kalapja csupasz. HN^. ' wpF,.

fehr vagy * srgsfehr, nemezes felszn kalap

a hatalmas kalap kzepe besllyedt, majdnem tlcsres

elegge srn ll lemezek

* srgsfehr, lefut lemezek

rvid, vastag, csupasz tnk

TERMHELY Boszorknykrben vagy csoportosan n fk alatt az avarban. KALAP 0 10-25 cm

a tejnedv barnra szrad a lemezeken Spraszn piszkosfehr rtk

TNK t 4-8 cm -> 2-5 cm

Csald RUSSULACEAE

FA

' Lactarius

controversies

ld6

" y nyr-sz

RZSSLEMEZ TEJELGOMBA
A tbbi Lactarius fajtl abban klnbzik, hogy lemezei hssznek. Dombor, majd benyomott kzep kalapja piszkosfehr, halvnyszrks vagy rzsasznes mezkkel; szle begngylt. Rvid, fehr tnkje rzsaszn vagy szrke foltos; trkeny hsa tejnedvet ereszt, amely megszradva is fehr marad. ELFORDULS Homoki nyrasokban nyrfkkal alkot mikorrhizt; nyr vgn s sszel bven terem. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de nem
tl g y a k o r i f a j . fedett', mg^ds

EGYEB NEVEK vrspettyes kesergomba


kiss lefut lemezek

felszn kalap

rvid, ltalban elkeskenyed tnk

fehr tejnedvet ereszt, fehr vagy rzsasznes hs

METSZET

srn ll, villsan elgaz, hsszn lemezek


Mret

TERMHELY Egyenknt, csoportosan vagy boszorknykrben terem. Spraszn


piszkosfehr

KALAP 0 7 - 2 0 cm

TNK t 2 - 7 cm
Fa

1,5-4 cm torminosus

rtk

Csald RUSSULACEAE

j Lactarius

NYRFA-SZRGOMBA
Az ersen bemlyedt kzep kalap felszne szrs, szle begngylt. A srn ll, kiss lefut lemezek szne piszkosfehr vagy halvny rzsaszn. Trkeny, fehr hsa igen csps, fehr tejnedvet ereszt, ami fehr papr zsebkendn halvnysrga nyomot hagy s megszradva sem vltoztatja sznt. Szs s pcols utn ehet. ELFORDULS Nyrekkel alkot mikorrhizt, gyakran terem nylt, fves terleteken is. Szles krben elterjedt, gyakori gomba az szaki mrskelt v nyreseiben. HASONL FAJOK A szintn nyrek alatt nv L. pubescens vilgosabb szn, kevsb szrs kalapjn fakbbak a znk. Nem ritka a lombos fkkal mikorrhizs L. mairei szintn vilgosabb szn, szrs kalapja okker bams.
a kalap felszne klnsen a begngylt szlnl szrs

TERMHELY Gyrben vagy csoportosan n, nedves talajon.


Mret

KALAP 0 5 - 1 5 cm

TNK t 3 - 6 cm ** 1 - 3 cm

Csald RUSSULACEAE

Lactarius

deliciosus

nyar vege-osz

ZLETES RIZIKE
Barns-narancssrga faj; bemlyed kzep kalapjnak szle begngylt, fellete finoman zns. Rvid tnkjn sttebb foltok vannak. Vastag, trkeny, halvnysrga hsa srlskor narancssrga levet ereszt, ami csak nhny ra mlva vltozik zldre. J minsg, ehet gomba; riadalmat kelthet, hogy a vizeletet vrsre sznezi. ELFORDULS Ktts fenykkel kpez mikorrhizt homokos vagy meszes talajon; szles krben megtallhat az szaki mrskelt vben, de pontos elterjedse nem tisztzott. HASONL FAJOK L. deterrimus (bal als kp). A L. salmonicolor jegenyefenykkel kpez mikorrhizt, csak nagyobb; tejnedve narancsszn, ami lassan borvrsre sznezdik. A L. semisanguifluus ktts fenyk alatt n, srgarpa szn tejnedve 5 perc mlva borvrsre szrad. L. sanguifluus (jobb als kp). EGYB NEVEK kznsges rizike, rizikegomba, fenyaljagomba.
narancssrga foltos, rvid tnk

halvnysrga hs

METSZET

finom barns narancssrga znk a kalapon

a csupasz kalap ragads vagy szraz

srn ll, elgaz, tnkhz ntt vagy kiss lefut, narancssrga lemezek

begngylt kalapszl

LACTARIUS DETERRIMUS lucfenyvesi rizike Lucfeny alatt terem, narancssrga tejnedve borvrsre sznezdik. Eurpaszerte gyakori faj. JQ)|
Mret

LACTARIUS SANGUIFLUUS vrstej rizike Kedvelt ehet gomba; vrvrs tejnedve zldre szrad. Ktts fenykkel alkot mikorrhizt. O Spraszn

TERMHELY F vagy fenyt kztt csoportosan, tmegesen n.


viIgossrga

KALAP 0 5-15 cm

TNK I 3 - 7 cm - 1 - 3 cm

Csald RUSSULACEAE

Faj

Lactarius

necator

Idny nyr-sz

STT KESERGOMBA
A faj jellemzje, hogy stt olajzld, ragads felszn kalapjnak a kzepe bemlyedt, szle nemezes s fiatalon begngylt. Trkeny fehr hsa bsges fehr tejnedvet ereszt, amely megszradva zldesbarna foltokat hagy a piszkosfehr vagy halvnyzld lemezeken. lltlag szva vagy marinlva ehet, de rkot okozhat. ELFORDULS Nyrrel s luccal alkot mikorrhizt erdkben, kertekben s parkokban. Eurptl Kelet-zsiig elterjedt; E-Amerikban nem l. HASONLO F A J O K L. blennius (alul); L.fluens, vilgosabb szn, kalapja ltalban feltnen zns s foltos. EGYB NEVEK L turpis.

fnyes, stt olajzld, krkrsen zns kalap

&
rvid, ltalban a kalapnl vilgosabb tnk srn ll, keskeny, kiss lefut lemezek TERMHELY Egyenknt, kis csoportban vagy tmegesen terem. Mret KALAP 0 6-15 cm Csald RUSSULACEAE TNK 4 - 7 cm 1-2,5 cm Faj Lactarius blennius Spraszn
ldr, piszkosfehr

rtk

Jg

y nyr-3sz

ZLDES KESERGOMBA
Csupasz kalapjnak kzepe benyomott; szne vltoz, de ltalban barna, szrke s zld keverke vagy olajzld, jellegzetesen svozott, szln stt foltok vannak. Kemny, fehr hsa fehr tejnedvet ereszt, ami megszradva zldesszrke foltokat hagy a fehr lemezeken. Habr ehetetlen, lltlag forrzs vagy szs utn fogyasztjk ELFORDULS Bkkel alkot mikorrhizt. Eurpban s zsia mrskelt vi terletein szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K A L. circellatus csak gyertyn alatt terem s sttebb, okkersrga lemezei vannak. A L. fluens nagyobb s zldebb kalap; zns kalapjnak szle fehres, lemezei srgsfehrek. L. hortensis (48. old.), L. trivilis (49. old.).
Mret KALAP 0 4 - 9 cm TNK 3 - 7 cm <- 1-2,5 cm

a csupasz kalap nedvesen ragads

csupasz, a kalapnl vilgosabb tnk srn ll, a tejnedvtl foltos lemezek kiss lefut, fehr lemezek

TERMHELY Tmegesen terem az avarban, savany talajon. Spraszn


ha]vnysrga

rtk

Csald RUSSULACEAE

Lactarius

fuliginosus

Idny

VRSDHS TEJELGOMBA
Barna kalapjnak felszne kiss nemezes, kzepe ltalban bemlyed. Tnkje vilgosbarna, majdnem fehr, lefel elvkonyodik. Merev, piszkosfehr hsa a levegn rzssbarnra vltozik; fehr tejnedvet ereszt, amely lassan rzsaszn lesz. Az okkersrga lemezek srls hatsra rzssbarna sznt ltenek. Gmbly sprinak felszne hlzatosan tarajos. ELFORDULS Erdei faj, lombos fkkal - klnsen mogyorval, tlggyel, bkkel - kpez mikorrhizt. Eurpban elterjedt, mshol nem ismert. HASONL FAJOK Ms barna szn, fehr, de rzsasznre vlt tejnedv Lactarius fajok kalapsznk, sprik mintzata s tejnedvk sznvltsnak gyorsasga alapjn klnthetk el: az L. acris vilgosabb szn, nedve gyorsan elsznezdik; az L. lignyotus tlevel fk alatt l, stten molyhos s lassan vltozik a tejnedve; az L. pterosporus kalapja vilgosabb, spri bordsn szemcssek.
Meret

a piszkosfehr hs a szabad levegn rzsasznes barnra vltozik a majdnem fehr, vilgosbarna tnk tve fehr

brsonyos kalapfelszn

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n. Spraszn


viMgos okkersrga

KALAP 0 6 - 1 0 cm

TNK 1 4 - 7 cm Faj Lactarius

1-1 ,5 cm hortensis

rtk

Csald RUSSULACEAE

MOGYOR-KESERGOMBA
A halvny szrksbarna kalap szeglye ltalban hullmos, kzepe besllyedt; felsznn halvny, krkrs svok lthatk; kiss ragads, okkersrga lemezei a tbbi Lactarius fajhoz kpest szokatlanul rit- ^ kn llnak. Trkeny hsbl szivrg fehr tejnedvnek egyetlen cseppje egy rig is eltart, get zt okozhat. ELFORDULS Erdben s kertekben mogyorval kpez mikorrhizt. Szles krben elterjedt, elgg gyakori faj Eurpban s zsia megfelel terletein. HASONL FAJOK Az L. circellatus gyertyn alatt terem; lemezei srbben llnak, kalapjnak svozsa hatrozottabb. A nyrfk alatt nv L. vietus ibolysszrke szn, kalapja kevsb svozott, srgsa kalap kzefehr lemezei idvel szrke pe ltalban besllyedt foltosak; fehr tejnedve lomszrkre szrad. EGYB NEVEK L. pyrogallus.
Mret KALAP 0 4 - 1 0 cm TNK 3 - 7 cm <- 0,5-2 cm Spraszin

TERMHELY Termkeny talajon kis csoportban vagy tmegesen n.


vi]gos okkersarga

rtk

Csald RUSSULACEAE

Faj Lactarius

trivilis

Idny nyar-osz

SZAKI KESERGOMBA
A kalap nagy, hsos; felszne gyakran foltos vagy finom, krkrs svozs. Pldnyainak szne az ibolyakktl a srgsszrkig terjed. Trkeny hsa csps, a lemezeken srgszldre szrad tejnedvet ereszt. Szs s pcols utn igen zletes gomba. ELOFORDULS Fenykkel s gyertynnal alkot mikorrhizt, ltalban de talaj erdkben n. Az szaki mrskelt vben elterjedt faj; E-Eurpban gyakori. EGYB F A J O K A Lactarius flexuosus lemezei kevsb srn llnak s tnkje jellegzetesen zmkebb.

I halvny- srga lemezek

tmr, fehr hs METSZET a tnk hamar iiregesedik

srn ll, kiss lefut lemezek a kalap kzepe f besllyedt

begngylt kalapszl

a tnk kalapszn

a csupasz, ragads kalap szne idvel kifakul


Mret

a tnk elgg hossz Spraszn Idny

TERMHELY Nhny, vagy kis csoport termtest n egytt.


vilgossrga

KALAP 0 6 - 2 0 cm

TNK | 4 - 1 0 cm +-> 1 - 3 cm Faj Lactarius paliidus

Csald RUSSULACEAE

FAKSRGA KESERGOMBA
Kalapja s tnkje rzss rnyalat vilgos barnssrga. A kezdetben dombor majd kiss besllyedt kalapon nagyon finom, krkrs svok futnak. Csps, fehr tejnedve nem vltoztatja a sznt, vastag, fehr hsa kiss keser. Illata gyenge. ELFORDULS Lombos erdkben s parkokban bkkfk csupasz alatt terem. Eurpban szles krben elterjedt, -Amerikban tnk ritka faj. HASONL FAJOK L. blennius (47. old) s a L. curtus tejnedve nem csps. A L. musteus szne valamivel sttebb s fenyk alatt n. L. necator (47. old.). -

dombor vagy kiss benyomott kalap halvny barnssrga kalap

TERMHELY ltalban nhny termtest tallhat egytt. KALAP 0 5 - 1 2 cm

su tnkhz ntt vagy lefut lemezek

halvnysrga, esetleg rzss vagy barns rnyalat lemezek Sporaszin


v i l g o s 0 kkersrga

TNK t 3 - 8 cm - 0,5-2 cm

rtk

Csald RUSSULACEAE

Faj Lactarius

mitissimus

ENYHEZ TEJELGOMBA
Kis termet tejelgomba; dombor kalapjnak kzepe idvel bemlyed. Trkeny, vilgos narancssrga hsa desks s bsges, sznt nem vlt fehr tejnedvet ereszt. ELFORDULS Fknt fenykkel kpez mikorrhizt; gyakran mohban tallhat; nlunk lombos erdben is a tnk vil(tlgyesek, gyertynos tlgyesek) terem. Eurpa-szerte gosabb a kalapelteriedt; a kzeli rokon fajokhoz hasonlan, ms "''! J
, ' , . , , olyan szn'

dombor vagy benyomott kzep kalap

csupasz, szarai, srgs narancssrga vagy narancssrga kalap

mersekeltovi terleteken is megtalalhato. EGYB FAJOK A hasonl mret rokon fajok ltalban sttebbek, kevsb lnk narancssrgk vagy tbb-kevsb csps zek. A L. ichoratus kiss nagyobb, vrses narancssrga s kellemetlenl melyt szag. A L. volemus (54. old.) nagyobb.

kiss lefut, piszkosfehr lemezek

vilgos sargassrgs- narancssrga hs TERMHELY Jellemzen nhny termtest tallhat egytt. Mret KALAP 0 2 - 6 cm RUSSULACEAE TNK I 2 - 5 cm <- 3 - 8 mm Lactarius theiogalus Spraszn
srgsrzsaszn

A
rtk

LPI TEJELGOMBA
A gomba halvny narancssrgs rnyalat, szrksbarna kalapjnak kzepe ppos; szle nedvesen bords. Vkony, vilgos szn hsa desks; fehr tejnedve papr zsebkendn kevesebb, mint 30 mp. alatt megsrgul. Tnkje hossz, karcs s a kalaphoz hasonl szn. (Nagy, rncos vltozatait nha kln fajknt, L. tabidus nven ismertetik.) ELFORDULS Fenykkel s lombos fkkal egyarnt kpez mikorrhizt; nedves, savany talajon, mohk kztt terem. Az szaki mrskelt v szmos terletn elterjedt faj; nlunk ritka. HASONL F A J O K A L. lacurtarum tejnedve szintn srgra vltozik, de sttebb szn kalapjnak szle kevss rncosodik, bordsodik; srgra vltoz, ger vagy nyr alatt terem. Nlunk ritka. fehr tejnedv

bordzott kalapszl

narancsos rnyalat, szrksbarna felszn

elgg hossz s vkony tnk

a lemezek kiss lefutk

srn ll lemezek

TERMHELY Termtestei tbbesvel vagy csoportosan nnek. Mret KALAP 0 2 - 5 cm

piszkosfehr vagy srgsfehr lemezek <

vkony s trkeny, vilgos szn hs

METSZET

TNK 3 - 8 cm

0,4-1 cm

Spraszn

rzss piszkosfehr

rtk

Csald RUSSULACEAE

Fa

' Lactarius

hepaticus

Idny

KSEI TEJELGOMBA
Sima, fnytelen, mjszn kalapjnak kzepe bemlyedt vagy kis pp van rajta. Tnkje kalapszn vagy vilgosabb. Trkeny hsa srgsfehr vagy vilgosbarna, fehr tejnedve srgra vltozik. Csps ze miatt fogyasztsra nem alkalmas. ELFORDULS Fenykkel kpez mikorrhizt erdkben s faiskolkban savany, homokos talajon; a savas esk hatsra egyre gyakoribb vlt. Szles krben elterjed faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A L. badiosanguineus szne lnkebb gesztenyevrs, tejnedve csak gyengn srgul; nlunk ritka. A L. rufus (53. old) br ltalban ugyanazokon a helyeken terem, de tejnedve nem tveszthet ssze, mivel fehr s nem vltozik. A L. theiogalus (50. old) sokkal vilgosabb szn, tejnedve vizesfehr s lassan srgul.
Mret KALAP 0 3 - 6 cm Csald RUSSULACEAE TNK t 4 - 6 cm
Fa

fak mjszn, nha olajzld rnyalat kalap tnkhz ntt vagy lefut lemezek srgsfehr vagy vilgosbarna, vkony, trkeny hs hengeres tnk METSZET

a csupasz kalap kzepe besllyedt vagy kiss ppos

TERMHELY Kis csoportokban vagy tmegesen n fenytk kztt. Spraszn


srgsfehr

0,6-1 cm subdulcis

rtk

i Lactarius

Idny nyr-osz

DESKS TEJELGOMBA
A faj jl azonosthat hinyz tulajdonsgai alapjn; fehr tejnedve nem srgul meg, vkony, fehr hsa nem csps. Vrsbarna dombor kalapjnak kzepe bemlyedt vagy kiss ppos. Tnkje a kalaphoz hasonl szn, kiss lefut lemezei fiatalon piszkosfehrek, majd retten vilgosbarnk. ELFORDULS Lombos fkkal, fknt bkkel alkot mikorrhizt. Eurpban elterjedt, gyakori faj; vilgmret elterjedse nem ismert. EGYB NEVEK des kesergomba, desks kesergomba.
elgg srn ll lemezek kiss lefut, vilgosbarna lemezek

vkony, fehr hs

a dombor kalap kzepe bemlyedt vagy ppos lehet

T E R M H E L Y Jellemz mdon, nhny termtest n egy helyen.


Mret

KALAP 0 3 - 7 cm

TNK 3 - 6 cm 0,5-1 cm

Spraszn

sarga

Csald RUSSULACEAE

Lactarius

lacunarum

nyr-sz

POCSOLYS TEJELGOMBA
Kalapja kezdetben vrsbarna, majd rkavrs, fak okkersrgra kifakul pereme kiss bordzott, emezei srn llk, tnkre lefutk, a kalaphoz hasonl sznek. Tnkje rozsdssrga, tejnedve fehr, enyhe, kiss srgul. Hsa kezdetben jz, ksbb kesernys. ELFORDULS Mikorrhizs rkavrs, gomba, gerfk, olykor nyr alatt idvel kifakul terem. Az szaki mrskelt kalap vben szrvnyosan elterjeds, nem gyakori faj. HASONL FAJOK A L. theiogallus (50. old.) fehr tejnedv > kisebb, halvnyabb sznezs. Nedves lomb- s fenyerdkben l.

kiterl, nha kiss ppos

TERMHELY gerfk, ritkn nyrek tvben, iszapos, pocsolys helyeken egyenknt terem. Mret KALAP 0 2-7 cm Csald RUSSULACEAE TNK t 1,5-5 cm <-> 0,4-1 cm Faj Lactarius quietus Spraszn
srgsfehr

rtk

nyar-osz

VRSBARNA TEJELGOMBA
Gyakori gomba; fak vrsbarna szn, eleinte dombor majd retten kiss besllyedt kzep kalapjnak svozsa vltozatos lehet. Trkeny, vilgosbarna hsa kevs, de sr, sznt nem vltoztat tejnedvet ereszt. Jellegzetes, olajos szaga a cmerespoloskkra hasonlt. ELFORDULS Ersen ktdik a tlgyfkhoz; fknt savany talaj erdkben fordul el. Eurpban s zsia szomszdos terletein nagyon gyakori. HASONL FAJOK A L. chrysorrheus szintn tlgyekkel kpez mikorrhizt, de szne vilgosabb s srgbb; bsges fehr tejnedve gyorsan knsrgra vltozik. Az L. serifluus hasonl, de szaga ersebb s sttebb szn a kalapja.
tnkhz ntt vagy kiss lefut lemezek

kevs tejnedvet ereszt, vilgosbarna hs

az ids kalapok kzepe kiss besllyed

METSZET

a kalapon stt foltok vagy znk lehetnek

a tnk ltalban olyan hossz, mint a kalap tmrje

TERMHELY Termtestei tmegesen nnek. Mret KALAP 0 4 - 8 cm

a tnk bzisa borvrs, bunks

a kzepesen srn ll, vilgosbarna lemezek idvel megvrsdnek Spraszn


srgsfehr

TNK t 3 - 7 cm <- 0,5-1,5 cm

Csald RUSSULACEAE

Lactarius

camphoratus

Idny

nyr-sz

KMFORSZAG TEJELGOMBA
Stt vrsbarna kalapjnak kzepe bemlyedt vagy ppos. Tnkje arnylag vkony, tvnl bborbarna rnyalat. A szrad gomba ers kmfor- vagy cikria szag; fiatalon a L. quictusf (52. old.) hasonlt. Trkeny, vilgos rozsdabarna hsa keser z; vzszer tejnedve nem vltoztatja a sznt. ELFORDULS Fenykkel s lombos fkkal kzepesen egyarnt kpez mikorrhizt; a savany, j vz^lemezek v a s , a g gazdlkods talajt kedveli. Nha moha kztt vagy korhad tuskkon tallhat. Az szaki ^ttmtTHlk. mrskelt vben elgg elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K A L. helvus (55. old.) szaga hasonl. EGYB NEVEK cikria tejelgomba
a vilgos vrsbarna lemezek idvel rozsdabarnn foltosodnak Spraszn Idny

- bordzott kalapszl

stt vrsbarna, benyomott majd ppos kzep kalap

a tnk bzisa bborbarna

a kalap felszne kiss szraz, vedl Mret KALAP 0 3-6 cm Csald RUSSULACEAE TNK t 3-6 cm <-> 4-8 mm Faj Lactarius rufus

TERMHELY Fk alatt n kis csoportokban vagy tmegesen.


srgsfehr

fehr yagy

rtk

nyar-osz

R T KESERGOMBA
A faj legtbb pldnyn, a bemlyed kalap kzepn pp lthat. A termtest vrsbarna, a lemezek vilgosbarnk. A trkeny, halvnybarna hs fehren marad tejnedvet ereszt; ze 30 msodperc mlva mr igen csps, de szs majd pcols utn fogyaszthat. ELFORDULS Fenykkel, ritkbban nyrrel kpez mikorrhizt; elssorban savany talajon n. Szmos vidken a legismertebb Lactarius faj. Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K A L. hepaticus (51. old.) fehr tejnedve srgra szrad.
- a tnk bzisa fehr szraz fellet, vrsbarna, ezsts fny kalap

a kalap tmrje egyenl vagy kisebb a tnk hossznl

tnkhz ntt vagy lefut lemezek


METSZET

TERMHELY Tmegesen terem vagy nhny termtest n egytt. Mret KALAP 0 3-10 cm TNK t 5-10 cm <-> 0,5-2 cm

elgg srn ll, vilgosbarna lemezek Spraszn

vilgosbarna hs / rtk

piszkosfehr

Csald RUSSULACEAE

Lactarius

glyciosmus

ldny

nyr-sz

EDESSZAG TEJELGOMBA
Kalapjnak besllyedt kzepe ppos lehet, szle idvel felfel hajolhat; szne finom szrks-okkeres rnyalat. Halvny srgsfehr lemezei rzss tnusak. Szaga frissen slt kkuszos stemnyre emlkeztet. Vkony, fehr hsa kevs, csak kiss csps, sznt nem vltoztat, fehr tejnedvet ereszt. ELFORDULS Nedves helyeken nyrfkkal alkot mikorrhizt; ms lombos fk - pl. ger vagy fz - alatt is terem. Az szaki mrskelt v szmos terletn elterjedt, gyakori gomba. HASONL FAJOK A L. mammosus ugyanolyan szag, de ritkbb, sttebb szn, fenyk alatt nv faj. EGYB NEVEK fak tejelgomba kiss lefut,
vilgos, srgsfehr lemezei rzss rnyalatv vlnak szraz, kiss * nemezes felszn kalap

a kalap kzepe besllyed, szle felfel hajlik

fehr hs *

karcs, a kalapnl vilgosabb szn tnk

elgg srn ll lemezek KALAP 0 2 - 6 cm Csald RUSSULACEAE TNK t 2-7 cm - 0,5-1 cm


Fa

TERMHELY Tmegesen n az avarban. Spraszn


ldr,

halvnysrga

rtk

' Lactarius

volemus

y nyr-sz

KENYRGOMBA
Fnytelen, narancsbama szn, dombor kalap faj; vkony kalapbre idvel berepedezhet. Vastag, vilgos narancssrga tnkjnek brsonyos a felszne. Piszkosfehr hsa megtrve bsges fehr, barnra vltoz tejnedvet ereszt; jellegzetesen hering szag, klnsen az ids pldnyok. Srn ll, kiss lefut lemezei srgk. Ehet, nem tl zletes gomba. ELFORDULS Szmos lombos fval alkot mikorrhizt. Elterjedse szleskr, de nem tl gyakori az szaki a vastag tnk vilga mrskelt vben. narancssrga HASONL FAJOK A L. mitissimus (50. old.) s rokonai kisebbek, kalapbrk nem repedezik s tnkjk felszne nem brsonyos.

a dombor, fnytelen narancssrga kalap bre vkony, repedez

srn ll, kiss lefut lemezek

TERMHELY Lombos fk, ritkbban fenyk alatt n kis csoportban, savany talajon. Spraszn piszkosfehr rtk

Mret KALAP 0 6 - 1 2 cm

TNK J 4-12 cm

1-4 cm

Csald

R U S S

L A C E A

Lactarius helvu

Idny

nyr-sz

DARC-TEJELGOMBA
Meglehetsen nagy kalapja idvel tlcsresedik, kzepn pposs vlik; szne okkersrgtl a szrksbarnig terjed. Ersen fszeres illat, trkeny hsa srga, fehr vagy rzsaszn lehet; kiss csps, kesernys teje kevesebb s vizesebb, mint ms A Lactarius fajok. Szaga megszradva ers, ^B aroms, maggi-fszerre emlkeztet. ELFORDULS Nyrrel s fenykkel fl alkot mikorrhizt, gyakran tzegmoha kztt ' talljuk. Az szaki mrsklet vben szles krben elterjedt. HASONL F A J O K A L. lilacinus kalapja rzssbama, tejnedve szrkszldre szrad; gerfk alatt terem.

a nagy, dombor kalap idvel tlcsress vlik

a kalaptl valamivel vilgosabb, csupasz tnk pirosas rnyalat

a szraz, nemezes kalap kzepe ppos

a lemezek s a hs kevs, vizes tejnedvet eresztenek

a tnkre tzeg vagy moha tapadhat

kzepesen srn ll, okkersrgs, rzsaszn rnyalat lemezek

TERMHELY Nedves, savany talajon fk alatt tmegesen n. Mret KALAP 0 5 - 1 6 cm TNK I 5 - 1 3 cm 0,7-3 cm Spraszn halvnysrga-rzsasznes
rtk

St

KALAPOS GOMBK, FELKANYAROD VAGY TNKHZ NTT LEMEZEKKEL


Ez a fejezet azokat a lemezes gombkat trgyalja, melyek lemezei nagyon kis felleten rintkeznek a tnkkel (felkanyarodk) vagy I ^ hosszan kapcsoldnak hozz (tnkhz nttek). .4 kanyarod A lemezek egyik tpusn, a tnk kzelben les be^ metszs tallhat; ezeket foggal lefutnak nevezik (I. 15. old.). A lemez le lehet sima vagy hullmos. ^

HSOS GOMBK, BUROKMARADVNY NLKL


C bben a rszben azokat a hsos termi r j test lemezes termrteg kalapos gombkat ismertetjk, melyek kalapjn, kalapszln vagy tnkjn - ms hsos termHYGROPHORACEAE Faj Hygrocybe punicea

test fajoktl eltren (69-97. old.) - nem tallhat burokmaradvny. Ide sorolhatk egyes tlcsrgombk, a mikorrhizs pereszkk tbbsge s szmos ms gombacsoport fajai.
Idny

VRS NEDGOMBA
Nagy termet, hsos gomba; kalapja szlesen kpos, majdnem lapos, szne skarltvrs vagy cseresznyepiros; lemezei narancssrgk. Tnkje srga, pirosas rnyalattal, felszne szraz, hosszban barzdlt. ze s szaga jellegtelen. Fogyasztsa nem ajnlott (1. Elforduls). ELFORDULS Hbortatlan hegyi rteken, legelkn terem; mindig ms Hygrocybe, Geoglossum s Clavulinopsis trsasgban fordul el. Elterjedt az szaki mrskelt vben, de nem gyakori; egyes vidkekrl kipusztult. Eurpa tbb orszgban vrslists faj. HASONL FAJOK H. coccinea (105. old.). A H. splendidissima lnk cinbervrs szn, szraz kalapfelszn s desks illat gomba. Mg ritkbb elforduls faj, mint a H. punicea.
Mret

ritkn ll, vastag, viaszos lemezek

felkanyarod lemezek

a nedves felszn, krminvrs kalap szrkre rik

\ F fehr, srga vagy halvnyvrs hs

TERMHELY Kis csoportokban vagy tmegesen terem. Spraszn


fehr

KALAP 0 4 - 1 2 cm

TNK I 5 - 1 2 cm <- 0,5-2,5 cm

rtk

Csald

TRICHOLOMATACEAE

Lepista irina

ILLATOS PERESZKE
Termteste mindenhol fakbarna, de lemezei rzsasznesre rnek. Dombor kalapja idvel ellaposodik, tnkjnek fellete szlas. Ers illat, fehres, vizes hsa ehet. Felismershez gyakorlat kell. ELFORDULS Meszes talajon nha tmegesen n a vastag avarban. Eurpa-szerte elterjedt, de nem gyakori fa J HASONL F A J O K A L. nuda (lent) s a L. personata (58. old.) hasonl kinzet, de kkes-lils rnyalatak s illatuk gyengbb.

dombor, gyakran hullmos szl kalap TERMHELY Elegyes erdkben, rtri ligeterdkben, rteken gyakran boszorknykrben n. Mret KALAP 0 5 - 1 5 cm TNK t 5 - 1 0 cm <- 1 - 2 cm
Faj

tnkhz ntt, * foggal lefut, \ hullmos szl lemezek

illatos, fehres hs Spraszn Idny


fak

Csald TRICHOLOMATACEAE

Lepista nuda

LILA PERESZKE
Ibolysbarna kalapjrl viszonylag knnyen felismerhet, ehet gomba. Fiatalon stt szn, dombor kalapja ksbb ellaposodik, szne a szln megfakul, fellete szrazz vlik. Szlas tnkje a tvnl kiss vastagabb, ibolysbarna szn; hullmos l lemezei lnkebb lilk, srgs-barnsra rnek. Lilskkkel mrvnyozott, merev hsa fszeres, szlas aroms illat. A lila pereszkt termesztik is. ink'" ELFORDULS Tpanyagban ds fenyvesek s lomberdk talajn, kertekben (komposzthalmon), gymlcsskben, mly avarban n. z szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K Lepista personata (58. old.). A L. sordida kisebb, . ~ ,, szinten ehet. Calocybe ionides (116. old.).
. ' ^ a kalap ettl lehet kkebb

merev, lilskken mrvnyozott hs

* a tnk bzisa bunks

jyjff-*

UggEM^Skt;,

g , lemezek

surun alio

dombor kalap, stt szn fiatal gomba KALAP 0 5 - 2 0 cm TNK I 4 - 1 0 cm 1,5-3 cm Spraszn

TERMHELY Kis csoportokban s boszorknykrben n.


fakr6zsaszn

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Lepista personata

Idny

sz

LILATNK PERESZKE

dombor majd lapos, vilgos brbarna kalap

Hsos termtest lemezes gomba; kezdetben dombor kalapjnak szle p, szne vilgos brbama. A kalap idvel ellaposodik. Tnkje bunk alak, lila, fellete szlas. Fszeres illat, kemny hsa halvnylila. Kedvelt tkezsi gomba, knny felismerni. ELFORDULS Meszes talajon, fknt rteken, utak mentn, parkokban tallhat, de elfordul fves erdrszekben is. Eurpban s -Amerikban elteijedt, elgg gyakori faj. HASONL FAJOK A L. nuda (57. old.) nem ennyire zmk megjelens erdei faj. EGYB NEVEK Lepista saeva, Tricholoma personata.

a kalap felszne kiss ragads

lnk lila, szlas fellet tnk

hullmos lemezek kemny, halvnylila hs

a tnk * bzisa bunks

METSZET

srn ll, vilgosszrke vagy rzss szrksbarna lemezek cm Spraszn


ldny

TERMHELY Kis csoportokban vagy boszorknygyrkben n.


rzsas2(n

Mrel

KALAP 0 5 - 2 0 cm

TNK I 3 - 7 cm <-
Fa

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

' Calocybe gambosa

ks tavasz-nyr

MJUSI PERESZKE
Igen hsos faj; ltalban srgsfehr szn, habr a vilgosbarntl a narancsbamig elfordulnak sznvltozatai. Hsos, gmblyded, majd dombor kalapjnak begngylt a szle. Tnkje csupasz, lemezei srn llnak, felkanyarodk vagy foggal lefutk. Kemny hsa ersen lisztszag s-z; ehet gomba. , f ELFORDULS Rteken, erdkben, erdszleken, parkokban s kertekben is megtallhat; a meszes talajt kedveli. Szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj Eurpban s zsiban. HASONL FAJOK A tavasszal term, fehr Entoloma fajok spri s rett lemezei rzsasznek. EGYB NEVEK Calocybel Tricholoma georgii, szentgyrgygomba.
Mret

kiss ragads kalapfelszn

sw...

felkanyarod lemezek

N begngylt kalapszl

4 \
Spraszn
fehr

TERMHELY Boszorknykrben vagy tmegesen n, tpds, talajon. rtk

KALAP 0 3 - 1 2 cm

TNK 2 - 7 cm

1-2,5 cm

TRICHOLOMATACEAE

Faj Tricholoma terreum

Idny

FENY-PERESZKE
Sttszrke vagy vilgosszrke sznvel eltnik a talajon. A sttszrke, ppos kalap fellete sugarasan szlas, szle csupasz. A tnkt szrksfehr, finom szlak fedik. Hullmos lemezei foggal lefutk, vilgosszrkk; a T. In scalpturatumti eltren (lent), retten sem i! srgulnak meg. Fehres hsa kellemes illat s z. Ehet gomba, de 1. a Hasonl fajokat! ELFORDULS Fenykkel alkot mikorrhizt tpanyagban gazdag, meszes talajon. Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK A T. pardinum (60. old.) nagyobb, pikkelyes s lisztszag; gyengn mrgez. T. scalpturatum (lent). EGYB NEVEK rkz pereszke.

a szraz, sttszrke kalap kzepe ppos

hullmos, foggal lefut lemezek

rvid, zmk tnk

a szlas kalap szle csupasz

TERMHELY Tmegesen n fenyt avarban. KALAP 0 3 - 7 cm Csald TRICHOLOMATACEAE Tricholoma scalpturatum

kzepesen srn ll, vilgosszrke lemezek Spraszn

SRGUL PERESZKE
Ez a vilgos szn gomba, olyan csoportba tartozik, melynek kzeli rokonsgban ll fajai nehezen klnthetk el egymstl; egyes szakrtk ezt a vilgos vltozatot T. argyraceumnak nevezik. Dombor vagy ppos kalapja idvel ellaposodik; szrke pikkelyek fellete szrks, apr pikkelyekkel fedett. a vilgos (A fiatal pldnyok tnkjn lthat a kalapon rszleges burok mlkony maradv- gflj nya.) A piszkosfehr vagy vil- ^ M S gosszrke tnk kiss szlas; ^ ^ ^ p a lemezek hullmosak, BBEjp^ foggal lefutk. Az ids termtestek megsrgulnak. Ehet, de 1. a Hasonl fajokat. ELOFORDULS Lombos erdkben s fenyvesekben terem, parkokban gyakran n nyrfk |||| krl. Elterjedt, gyakori faj Eurpban. HASONL FAJOK A mrgez T. pardinum srgra r, fehr vagy vilgosszrke lemezek (60. old.), T. terreum (fent).
Mret

dombor vagy ppos kalap rostos, vilgos szn, liszt vagy uborka szag hs

METSZET

TERMHELY Gyakran tmegesen, szzasval n.

KALAP 0 2 - 8 cm

TNK t 3 - 7 cm - 0,5-1 cm

Csald TRICHOLOMATACEAE

FA

' Tricholoma

atrosquamosum

FEKETESZEGLY PERESZKE
Vilgosszrke, dombor vagy ppos kalapjt sugarasan rendezdtt, elll, stt, szlas pikkelyek fedik; szle begngylt. Szrksfehr tnkje fekete pikkelyes. Halvny, rostos hsa musktli illat. Nehezen azonosthat (1. Hasonl fajok), ezrt tkezsre nem ajnlott. ELFORDULS Lombos- s fenyfkkal is alkot mikorrhizt. Eurpban sokfel elterjedt, de nem gyakori faj HASONL F A J O K A T. orirubens hsa rzsasznre vltozik. A jobb oldali kpen lthat T. pardinum mrgez faj, tnkjnek bzisa zldre sznezdik; ersebben pikkelyes; nlunk ritka.

a hullmos. foggal lefut, vilgosszrke lemezek le feketn foltosodik

HA.

-suw. a szrke kalap felsznn sugarasan fekete pikkelyek s sziak sorainak Spraszn TRICHOLOMA PARDINUM prducpereszke / Fekete pikkelyes kalap, lisztszag s -z gomba. Savany talaj erdkben n, lombos s fenyfk alatt. Nlunk ritka.
fehr

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n, meszes talajon.


Mret

KALAP 0 3 - 1 2 cm

TNK I 4 - 8 cm ++ 0,5-1,5 cm Tricholoma sciodes

Csald TRICHOLOMATACEAE

Idny sz-ks sz a piszkosfehr felsznre pikkelyek tapadnak

BKKS PERESZKE
Piszkosfehr kalapja felletnek egy rszt stt, a felsznre tapad pikkelyek fedik; kzepn hatrozottan ppos. A lemezek fekete foltosak; hengeres, fehresszrke tnkjt szrke, szrszer pikkelyek bortjk. A lemezek s a tnk rzsasznes rnyalat is lehet; lk barnul vagy feketedik. Hsa fldszag, csps, ehetetlen. ELFORDULS Lombos fkkal - ltalban bkkel - kpez mikorrhizt, termkeny talajon. A magashegyi s sarkvidki terletek kivtelvel Eurpa-szerte elterjedt gomba. HASONL FAJOK A T. orirubens lemezei vrsdnek. A T. virgatum fenyvesekben l, szne ezstszrke, kalapja kpos.
n ll, foggal lemezek halvnyszrke, stt l

a kalap ppos

szlas fel- let, vilgos hs, fldszag tnk

T E R M H E L Y Nhny pldny n egytt az avarban. Mret KALAP 0 4 - 8 cm TNK t 4 - 1 0 cm <- 1 - 2 cm Spraszn


fehr

METSZET

C
rtk

TRICHOLOMATACEAE

Fa

i Tricholoma saponaceum

nyrut-sz vge

SZAPPANSZAG PERESZKE
Nagyon vltozkony faj, szmos vltozata ismert, de mindegyik hsos s ersen szappanszag. Nmelyek tnkje stten pikkelyes. Lemezeik srgsfehrek vagy szrksfehrek, vrses sznre vltoznak vagy idvel vilgoszldre rnek. A lapos vagy ppos kalap szrkszld, de ms szn is lehet. ELFORDULS Lombos fkkal kpez mikorrhizt, de fenyk alatt is nhet. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A T. portentosum (lent) s a T. sejunctum (63. old.) kalapbre nedvesen ragads, szrazon pikkelyes.
ritkn ll, hullmos, a tnkre foggal lefut srgsfehr vagy szrkszld lemezek piszkosfehr hs TERMHELY Egyesvel vagy csoportosan n, talajban nem vlogat.
Mret

csupasz kalapszl

f
a tnk bzisa yakran rzsaszn Spraszn
ldny fchft.

METSZET rtk jg,

KALAP 0 4 - 1 0 cm

TNK t 4 - 1 0 cm <-> 1 - 3 cm
Fa

Csald TRICHOLOMATACEAE

Tricholoma portentosum

sz-ks sz

SZRKE PERESZKE
Szrke termtest gomba. Dombor, majd ppos, vilgosszrke kalapja fnyes, sugr irny szlakkal dsztett; szle s lemezei idvel megsrgulnak. A kalap fellete fiatalon nedves, ragads, talaj- s trmelkszemcsk tapadnak r. A lemezek a tnkhz hasonlan, srgs rnyalatiak is lehetnek. Lisztz s -szag, ehet gomba. ELFORDULS Fenyk alatt l. Az szaki mrskelt vben elterjedt, helyenknt gyakori faj. HASONL FAJOK A T. sejunctum (63. old.) kalapja zld vagy barns rnyalat.

hullmos, foggal lefut, fehr vagy vilgossrga lemezek METSZET a kalap felsznre gyakran talajJ szemcsk ~~K

dombor, majd pposs vl kalap sugarasan szlas, szraz vagy kiss ragads, szrke kalap 1 - 3 cm Spraszn
fehr

TERMHELY Fenyvesekben, savany talajon terem egyesvel vagy tmegesen. KALAP 0 5-12 cm

srgs, szlas felszn tnk rtk

TNK t 5 - 1 0 cm

Csald TRICHOLOMATACEAE

Tricholoma ustale

ldn

y sz-ks sz a kiterlt, barna kalap szle csupasz

SZENESED PERESZKE
Ennek a fajnak semmi klns ismertet jegye , nincs; kalapja dombor, majd lapos, barna l szn, nedvesen ragads. Tnkje vilgosbarW na, vrsbarna rajzolattal. Lemezei piszkosfehrek, retten rozsda foltosak, lk feketed. ELFORDULS Semleges vagy meszes talajon lombos fkkal alkot mikorrhizt; ltalban tpds talajon n, bkkfk alatt. Eurpa mrskeltvi terletein elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK a T. populinum, de az nyrfk alatt terem. A T. ustaloides tnkjnek cscsn vilgosabb, fehres sv van.

fellete nedves idben ragads

hullmos, foggal lefut, vrsbarnra foltosod lemezek /V

vilgos szn, vrsbarna rajzolat tnk piszkosfehr lemezek METSZET

A TRICHOLOMA AURANTIUM narancsvrs pereszke Fknt lucosokban tallhat faj; szne narancssrga, a tnkjn kevs fehr szn is van. Az idjrstl fggen, kalapja ragads vagy nemezes. Mret KALAP 0 3-10 cm TNK I 4 - 1 0 cm <-> 0,5-2 cm
Faj

a fehr hs a tnk bzisban narancsvrs

elg srn ll lemezek Spraszn Idny


fehr

TERMHELY A termtestek egyesvel vagy tmegesen nnek. rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Tricholoma lascivum

sz-ks sz

SZEMRMETLEN PERESZKE
Kicsi vagy kzepes termet Tricholoma faj. Termhelyrl, desks, melyt szagrl ismerhet fel; ez utbbi tulajdonsga egyesekben undort kelt. Kalapja dombor, majd ellaposodik; vilgos brbarna szn. Piszkosfehr tnkje idvel vilgosbarnra vltozik. Mrgezst okozhat. ELFORDULS Lomberdkben terem, tlggyel, bkkel s gyertynnal kpezhet mikorrhizt. Eurpa-szerte elterjedt, fehres- gyakori faj. szrke vagy vilgos br HASONL FAJOK A tbbi barna kalap fehres Tricholoma faj kzl a T. album majdnem tiszta fehr s fleg nyrfk alatt tallhat. A Calocybe gambosa (58. old) tavasszal terem.

fehr vagy vilgosbarna, srn ll, foggal lefut lemezek

a tnk fehr vagy a kalapho: hasonl szn Spraszn


fehr

TERMHELY Savany vagy semleges erdei talajon tmegesen terem. rtk

Mrel

KALAP 0 4 - 8 cm

TNK 1 5 - 8 cm

1-1,5 cm

Csald TRICHOLOMATACEAE

Tricholoma sejunctum

Idny

sz

ZLDESSRGA PERESZKE
Zld vagy barna szn dombor kalapja idvel ellaposodik; felszne stten szlas, nedves idben ragads. A fehr tnk idvel srgra vltozik. Hsa piszkosfehr, a kalapbr alatt srgs rnyalat. Ehet, de hnyingert okozhat; 1. mg a Hasonl fajokat! ELFORDULS Lombos fkkal, pl. bkkel kpez mikorrhizt; fenyk alatt is fellelhet. Erdkben vagy faiskolkban, ltalban savany talajon n; a bkkhz ktd alak a meszet kedveli. Az szaki mrskelt vben szrvnyosan terjedt el. HASONL F A J O K Tricholoma portentosum (61. old.). Nagyon hasonlt r a mrgez Amanita phalloides (151. old.), de annak bocskora s gallrja van, lemezei pedig szabadon llk.

vilgosbarna, stt, sugaras szlakkal lsztett kalap

a tnk bzisa orsszer

nedves idben ragads kalapfelszn

idvel ellaposod, dombor kalap

hullmos, i foggal lefut, fehr vagy srgsfehr lemezek

TERMHELY Kis csoportokban vagy tmegesen terem. Mret KALAP 0 5 - 1 0 cm

a fehr tnk idvel megsrgul 1-1,5 cm Spraszn


ldn fehr

kemny, piszkosfehr hs

TNK 5 - 8 cm
Fa

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

' Tricholoma equestre

" sz-tl eleje dombor majd kiterlt, srgszld-srgsa kalapra s a tnkre trmelk s piszok rakdik

SRGSZLD PERESZKE
A fajnak szmos vltozata ltezik; mindegyik srga szn, dombor kalapjuk kiterl, tnkjk vilgossrga. Eltrnek a termtestek mretben; az lhelytl fggen tnkjk lehet karcs vagy zmk. A hs fehres-srga s gyengbben vagy ersebben lisztszag, az egyes vltozatoktl fggen; a fenyk alatt termk (mint az itt lthat pldny) szaga ersebb. Ehet gomba, de a fenyk alatt vilgostermett pldnyokat nehz megtiszttani srga tnk a bentt trmelk miatt. ELFORDULS A zmkebb (I. auralum nven is ismert) alakok ktts fenyk alatt tallhatk; a karcsblnksrga bak ( T.flavovirensknl elnevezett lemezek alakok) elssorban luc s rezg nyr alatt nnek. Az szaki mrskelt vben elterjedt, elgg gyakori gomba. EGYB NEVEK Tricholoma auralum, T.flavovirens.
Mret KALAP 0 5 - 1 4 cm TNK t 5 - 1 0 cm <~ 1,5-2,5 cm

kzepesen srn ll, hullmos, foggal lefut lemezek

TERMHELY Homokos talajon tmegesen terem; klnbz vltozatai lnek ktts fenyk, lucok vagy rezg nyr alatt. Spraszn
fchr

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fa

' Tricholoma sulphureum

ldny

sz-ks sz

BDS PERESZKE
E mrgez faj jl felismerhet termtestnek knsrga sznrl s hnyingert kelt szagrl; ez utbbi a knhidrognre hasonlt s a szkatol nev vegylet okozza. A kalap dombor, gyakran ppos kzep, szle sima. A tnk fellete kiss szlas, piszkosfehr tvnl kiszlesedhet. Egyes mikolgusok a kisebb pldnyokat T. bufonium nven elklntik; ezek kalapjnak kzepe rkavrs szn, szaguk hasonl. ELFORDULS Lombos- s fenyfkkal is kpez mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben meglehetsen gyakori faj.

dombor vagy ppos kalap

szraz felszn, p knsrga kalap

Jjjf

a kalap szle sima

< a tnk bzisa piszkosfehr s gyakran megvastagszik TNK 1 4 - 1 0 cm <- 0,5-2 cm Tricholoma fulvum Spraszn

TERMHELY A termtestek egyesvel vagy tmegesen nnek.


fehr

Mret

KALAP 0 2 - 8 cm

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

SRGALEMEZ PERESZKE
Magas nvs gomba; legjobban jellemzi meleg narancsbarna szne s lnksrga, des z, lisztszag hsa. Dombor kalapja ppos, szle bordzott. Vilgossrga lemezei rozsdabarnra fi rnek; a Tricholoma fajokra * jellemzen hullmosak s foggal Mgl rnttek. Mrgezst okozhat. ELFORDULS Nyrrel s valsznleg luccal is alkot mikorrhizt. Viszonylag elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A fenyk alatt term T. striatum (albobrunneum) hsa fehr vagy barns. T. ustale (62. old.). EGYB NEVEK T.flavobrunneum.

TERMHELY Tmegesen n, fknt nedves talajon.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fa

' Melanoleuca polileuca

Idny

VLTOZKONY LGYPERESZKE
Stt szrksbarna kalapjnak kzepe ppos. Lisztes tnkjnek stt szne ellenttes a fehr vagy vilgosszrke lemezekkel. Fehr hsa a tnk bzisa fel sttbarnra vltozik. Jellegzetes szaga s ze nincsen; tkezsi szempontbl rtktelen. ELFORDULS Fves helyeken n; nagy szmban terem kertekben, parkokban s erdei utak mentn. Az szaki mrskelt vben elterjedt gomba. HASONL F A J O K A Melanoleuca melaleucava\ egykor azonos fajnak hatroztk; ma mr gy vlik, hogy ez a nemzetsg egy arnylag ritkbb faja; fenyvesekben n. Szmos hasonl Melanoleuca faj ltezik. EGYB NEVEK sttlb lgypereszke/pereszke.
lapos kalap, szles pppal

ragads, csupasz, sttbarna kalapfelszn

hullmos, foggal - lefut lemezek

hosszanti irnyban szlas tnk * a tnk bzisa kiss bunks Spraszn halvny srgsfehr Idny srn ll, fehr vagy vilgosszrke lemezek

TERMHELY Bolygatott talajon tmegesen n. KALAP 0 4 - 7 cm TNK t 3 - 8 cm


Faj

0,5-1 cm

Csald TRICHOLOMATACEAE

Melanoleuca cognata

FAKSRGA LGYPERESZKE
Ez a faj tavasszal is terem, amikor mg
i i ' i , r. i *. r

csak keves lemezes gombt ltni. Korai ltalban barna megjelense s rzss rnyalat, srga szn kalap vagy okkersrga lemezei alapjn elg jl azonosthat. A Melanoleuca fajokat terepen nehz elklnteni, de mikroszkpos vizsglattal lehetsges. A nemzetsg majd minden fajnak ppos a kalapja s lemezeik keskenyek, tnkhz nttek; br egyik faj sem mrgez, fogyaszthat lenne, de nem rdemes elkszteni. t imwmmmm^ " EL_ _ _ _ _ FORDULS trtt tnk; bzisa Erdkben, tbbnyire bunks parkokban, parlagon, f s avar kztt n. El srn ll, hullmos, terjedt s elgg foggal rntt, rzss gyakori gomba vagy stt okkersrga az szaki mrskelt lemezek vben.
METSZET

vltozkony, de

. rozsdabarna elsznezds a tnk piszkosfehr vagy srgsfehr hsn

TERMHELY A termtestek tmegesen nnek a fben.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Megacollybia platyphylla

nyr-sz dombor vagy yarna

SZLESLEMEZ FLKE
Dombor, majd ellaposod, ppos kalapja szrksbarna vagy vilgosbarna; lemezei szlesek. Vilgosbarna tnkje hosszanti szlas; tvnl ers, hosszban vastag, zsinrszer miclium ktegek lthatk, szlas, melyek mlyen sztterjednek a talajban. ze vilgosbarna kesernys, jellegzetes szaga nincs; gyomorrontst tnk okozhat. ELFORDULS Lombos fk gykern s tuskkon l az erdei talajban; gyakran n avarban s korhad fkon is. Az szaki mrskelt v elterjedt, gyakori gombja. HASONL F A J O K A Collybia fajok (67., 111-113. old.) kisebbek s tnkjk bzisn nincsenek miclium ktegek. EGYB NEVEK Oudemansiella platyphylla.

kzepesen srn ll, rntt vagy foggal csatlakoz lemezek -

kemny, fehr hs a tnk kzepe reges METSZET szraz, sugarasan szlas kalapfelszn

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n, raicliummal sszektve. Mret KALAP 0 6 - 1 5 cm

vastag, fehr miclium ktegek a tnk aljn Spraszn fehr


ldny

TNK t 5 - 1 2 cm -> 1-2,5 cm


Fai

rtk

TRICHOLOMATACEAE

Tricholomopsis rutilans

nyr-sz vge a dombor kalapot sr, bborszn nemez fedi

BRSONYOS FAPERESZKE
Srga szn, bborvrs nemezzel dsan fedett kalapjrl s azzal ersen kontrasztos, tojssrga szn lemezeirl felismerhet faj. A kalap dombor, kzepe kiss besllyedhet. Az reges tnkt finomj bborszn pikkelyek bortjk. ELOFORDULAS A mikorrhizt alkot Tricholoma fajoktl eltren, a T. rutilans fenyfk korhadst okozza. Erdkben s faiskolkban fordul el. Az szaki mrskelt vben meglehetsen gyakori faj. HASONL F A J O K A T. decora ltalban ritkbb; nincsenek bborszn pikkelyei, viszont bbor- vagy srgssrga kalapjt finom fekete szrk fedik. h i h o r Jzi EGYB NEVEK <nk Tricholoma rutilans, j brsonyos pereszke. Mml

a sarga alapszn alig lthat

sotetsarga hs METSZET

TERMHELY Korhad fkon, fatuskkon n kis csoportokban.

hullmos, foggal rntt, srga lemezek

&

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Collybia maculata

Idny

FOLTOS FLKE
A gomba termteste fiatalon tiszta fehr vagy piszkosfehr s nagyon kemny. Az rs sorn rozsdabarna foltok jelennek meg dombor, csupasz kalapjn s tnkjn. Ms Collybia fajoktl eltr, alakilag inkbb a Tricholomakra (59-64. old.) hasonlt; halvnysrga sprkat rlel. ^ . E kt tulajdonsga miatt egyes TO mikolgusok nhny hasonl fajjal egytt a Rhodocollybia nemzetsgbe helyezik. ELFORDULS Erdkben terem lombos- s fenyfk alatt, humuszban gazdag, savany talajon. Rengeteg termtestet nveszt. Elterjedt, nagyon gyakori faj az szaki mrskelt vben. A S O N L F A J O K A C. distorta s a C. prolixa alakja hasonl, de kalapjuk sttebb. A Tricholoma album hsa puhbb s ers illat.
felkanyarod lemezek kemny, rostos, fehr hs

idvel rozsdabarna foltok jelennek meg a fehr vagy srgsfehr kalapon

srn ll, fehr vagy srgsfehr, foltos lemezek

rozsds elsznezds a tnkn

TERMHELY A teimtestek ltalban tmegesen jelennek meg az avaron. KALAP 0 4 - 1 0 cm Csald CORTINARIACEAE TNK t 6 - 1 2 cm -< 1-2,5 cm
Fa

Spraszn Idny

ha|vnysrga

rtk

' Hebeloma crustuliniforme

sz

ZSEMLESZN FAKGOMBA
Kiss hsos, barnssrga kalapja dombor. Piszkosfehr, lisztes fellet tnkje lefel vastagodik. Lemezeinek ln szntelen folyadkot vlaszt ki, melybe az rett sprk megtapadnak; ettl a lemezek le sttfoltos lesz. Fehr, rostos hsa retekszag, mrgez. ELFORDULS Lombos- s tlevel fkkal egyarnt alkot mikorrhizt erdkben s parkokban. A tbbi rokon fajjal egyetemben, szles krben elterjedt s gyakori gombi az szaki mrskelt vnek. HASONL F A J O K A tbbi rokon faj, a H. edurum, H. leucosaryx s a H. sinapizans hasonlan retekszagak vagy nha kaka illatak; sprik mrete s alakja, jddal val reakcijuk, a kalap szne s a faj kolgija alapjn klnthetk el. EGYB NEVEK kznsges fakgomba.

barnssrga

a kalap szle majdnem fehr lisztes bevonat a piszkosfehr tnk fels harmadn a tnk lefel kiss kiszlesedik

tnkhz ntt, agyagbarna lemezek fiatal pldny kicsi, dombor kalappal a lemezen kivl szntelen cseppek sttre szradnak

TERMHELY Csoportosan vagy boszorknykrben n.

Csald ENTOLOMATACEAE

Fa

' Entoloma sinuatum

nyar-osz

NAGY DGGOMBA
Dombor kalapja halvny szrksbarna vagy fehressrga. Kzepesen srn ll lemezei fiatalon vilgossrgk, idvel az Entoloma fajokra jellemz rzsasznek lesznek. Tnkje fehr vagy szrkssrga, liszt- vagy dohszag. Fontos tudni, hogy a Lepista fajokkal val hasonlsga miatt ez a gomba a mrgezsek igen nagy szzalkrt felels. ELOFORDULS reg lomberdkben n, ltalban agyagos talajon. Eurpban elterjedt, de nem ll gyakori faj. E-Amerikban s Keletzsiban egy kzeli rokona helyettesti. HASONL FAJOK A Lepista irina (57. old.) ers illat s szrksbarna tnkje szlas. EGYB NEVEK E. lividus. 4f*n!// Rhodophyllus lividus.
KALAP 0 8 - 2 0 cm Csald ENTOLOMATACEAE TNK I 10-18 cm <- 2 - 4 cm
Fai

hullmos, foggal rntt, vilgos szrksbarna vagy kzepesen srn ll

a dombor kalap kzepn

TERMHELY Lombos fk alatt erdben, tisztsokon n kis csoportokban. Spraszn rtk

Entoloma rhodopolium

ZLDESSZRKE DGGOMBA
Vltozkony faj, nagyon nehz azonostani. Szrke vagy szrksbarna kalapja dombor, kzepe ppos vagy kiss besllyedt. Tnkje ltalban hossz s karcs, hsa vilgosszrke vagy szrksbarna. Szagtalan vagy lgszag. A lgszag vltozat karcsbb s rgebben Entoloma nidorosum nven kln fajknt rtk le. Minden vltozat mrgez. ELFORDULS Fknt bkksben fordul el, tpds talajon. Elterjedt, helyenknt gyakori az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Szmos hasonl faj van, melyek alig klnbznek sznben; mikroszkpos jellemzik alapjn klnthetk el. EGYB NEVEK E. nidorosum, szrke/nyri/lgszag/kis dggomba.
j H H H H M ^ ^ ^ B ^ ^ H H H a karcs, selymes fellet tnk hosszban szlas srn ll, fehresszrke majd rzsa, szn lemezek elgg sz.~, vastag, hullmos, foggal rntt lemezek

a kalap szle berepedezhet

' * r

puha, vilgos- * szrke vagy vilgosbarna hs

A ENTOLOMA CLYPEATUM tvisaljagomba Tavasszal kkny, galagonya vagy gymlcsfk alatt term gomba; kalapja szrksbarna, fehr tnkje barns. Hullmos, foggal rntt, . vilgosszrke lemezei rzsasznre rnek.

TERMHELY Egyesvel vagy csoportokban n az avarban.

Csald ENTOLOMATACEAE

Entoloma porphyrophaeum

Idny nyar-osz

STTLEMEZ DGGOMBA A szrks bbor sznvel s magas termetvel fves termhelyrl kimagasl gombt knny azonostani. Ppos kalapja idvel kposs vlik. Fehr hsa desks, kellemetlen utz; mrgezst okozhat. ELFORDULS Hbortatlan rteken, magashegysgekben gyakran n egytt a Hygrophoraceae s a Clavariaceae csald fajaival. Eurpaszerte elterjedt, habr nem gyakori; a legelk mtrgyzsa miatt megritkult.

a kalap szle begngylt

a kalap egyenletesen szlas

METSZET

vilgos szn, a bzisa fel srgs tnk

szlas fellet tnk

surun ll, hullmos, foggal rntt vagy szabadon ll lemezek

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n. KALAP 0 4 - 8 cm TNK t 7-14 cm <- 0,5-2 cm Spraszn

jCjf

kemny, * fehr hs

vgos rzsaszn

rtk

P K H L S BURK GOMBK
z itt bemutatsra kerl Cortinariux fajok mretben s alakban igen vltozatosak. Kzs jellemzjk, hogy minden fajon jelen van a rszleges
Csald CORTINARIACEAE Cortinarius bolaris

burok pkhlszer maradvnya, amely a fiatal gomba lemezeit vdi. Spraporuk rozsdabarna, ami gyakran rozsdasznre festi a burokmaradvnyt.
Idny

VRSPIKKELYES PKHLSGOMBA Kalapjt fed vrs pikkelyeirl s tnkjrl azonosthat faj. Hsos kalapja szlesen dombor, szln a burokmaradvny finom szlakban lthat. Viszonylag rvid tnkje miatt kiss zmknek tnik. Vastag hsa a kalapban fehr, a tnk tvnl srgra, narancssrgra vltozik. ELFORDULS Lombos fkkal kpez mikorrhizt; fknt tlgy s bkk alatt qp, savany talajon. Elterjedt, helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben, de egyes vidkekrl hinyzik; nlunk ritka.

szrke vagy cinberbarna, vrs foltos lemezek

a kalap szln lthat a burok maradvnya srga, a tnk tvnl narancssrgs hs

vrs pikkelyek s svok a tnkn

TERMHELY Kis csoportokban n vegyes erdkben.

Csald CORTINARIACEAE

Cortinarius pholideus

Idny

PLKKELYESV PKHLSGOMBA
Fiatalon dombor kalapja retten kiterl, kzepn pp van; barns szn, fellett srn fedik a felll, rozsdabarna pikkelyek. Tnkhz ntt, fiatalon ibolyslila rnyalat lemezei fahjbarnra rnek; sprapora vrsbarna. Ibolys rnyalat, vilgosbarna hsa gyengn mandarin illat. ELFORDULS Nyrekkel alkot mikorrhizt, de vegyes erdkben tlgyek alatt is megtallhat. A savany talajt kedveli. Elterjedt s elgg gyakori gomba az szaki mrskelt vben.
ibolysbarna lemezek

a kalapot felll, barna pikkelyek fedik

rdes pikkelyek alkotta barna svok

a kalap kpos vagy ppos kzep a tnk cscsa ibolyaszn

az ers tnk hsa ibolysbarna TERMHELY Kis csoportokban n a mohos talajon.


Mret

METSZET Spraszn Idny


METSZET
rozsdabama

KALAP 0 3 - 8 cm

TNK I 5 - 1 2 cm ^ 0,5-1 cm ^ Cortinarius semisanguineus

rtk

Csald CORTINARIACEAE

VOROSESLEMEZU PKHLSGOMBA
Egyenletesen vrsbarna sznrl s vrvrs lemezeirl jl felismerhet faj. Dombor kalapja idvel ellaposodik, de kzepe ppos marad; szne zldes rnyalat vrsbarna. Tnkjn fonalszer burokmaradvnyok lthatk. A kalapban a hs vilgosabb vrsbarna, mint a tnkben. Vrs festkanyagval gyapjt szneznek. ELFORDULS Kizrlag fenykkel l egytt; ltalban luc alatt n, tmegesen; a savany talajokat kedveli. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben.
H A S O N L F A J O K A Cortinarius phoenicus kalapja vrsebb,

tnkje krl feltnbbek a burokmaradvny rvei. Ritkbb, mint


a C. semisanguineus. zldes- vagy i stt vrsbarna
kala

EGYEB NEVEK Dermocybe semisanguineus,

M lim

dombor,
kala

majd ppos

vrseslemez brgomba.

mk

fonalszer burokmaradvnyok CORTINARIUS C1NNAM0MEUS fahjbama pkhlsgomba Kzeli rokon faj; fleg fenyk, ritkbban lombos fk alatt n. Fiatalon narancssrga lemezei fahjbarnra rnek. 3lt

TERMHELY Fenyk alatt, moha kztt terem.

Csald CORTINARIACEAE

Cortinarius paleaceus

Idny

nyar-osz

MUSKTLIS PKHLSGOMBA
A faj felismersben sokat segtenek a ppos kzep vagy kpos, sttbarna kalapon lthat finom, fehr vagy piszkosfehr burokmaradvnyok alkotta pikkelyek s ers, musktli illata. Egyes pldnyai majdnem pikkelytelenek vagy kalapjuk szle behasadozik. Tbbnyire a kalap szln is van burokmaradvny, valamint karcs tnkjn gyakran vkony, fehr gallrt alkothat (a lila tnk vltozatot nha nll fajknt Cortinarius paleiferus nven klnbztetik meg). Ritkn ll lemezei fiatalon ibolys rnyalatiak lehetnek; fahjbarnra rnek. ELFORDULS de talaj erdkben fknt fenykkel l egytt, de lombos fk alatt is megtallhat az erdsgekben. Az szaki mrskelt vben elterjedt, helyenknt gyakori faj. HASONL F A J O K Sok kis termet Cortinarius faj kinzete nagyon hasonl. EGYB NEVEK Cortinarius paleiferus, Telamonia -jg^ paleifera, musktliszag vesgomba/pkhlsgomba.
burokmaradvny a kalap szln TERMHELY Moha s fenyt kztt tmegesen n. Mret KALAP 0 1 - 3 cm Csald CORTINARIACEAE TNK t 4 - 7 cm <- 3-5 mm
Faj

vilgosbarnra szrad, ppos, sttbarna kalap

keskeny gallr szles, foggal rntt, fahjbarnra r lemezek

barns szn hs

"* finom, felll, piszkosfehr pikkelyek a kalapon METSZET Spraszn


ldp rozsdabama

rtk

Cortinarius violaceus

y sz

STTLILA PKHLSGOMBA
A faj stt ibolyslila sznvel tnik ki a tbbi pkhlsgomba kzl. Dombor, majd ppos kzep kalapja finoman, sugarasan szlas. Tnkjnek cscsn a burok pkhlszer, hosszanti szlak bevonataknt marad meg. Vastag, szles, felkanyarod lemezei ibolyabarna sznre vltoznak, amint a rozsdabarna sprk megrnek. Trsnvnye alapjn kt vltozatt klntik el a mikolgusok (1. Elforduls); mindkett ritka, ezrt br ehetek, fogyasztsuk nem ajnlott! ELFORDULS Lombos fkkal, fleg bkkel, nyrrel alkot mikorrhizt; hegyvidki fenyvesekben l vltozatt nha Cortinarius hercynicus nven, nll fajknt rjk le. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de ritka, vdett faj.

a szraz, ibolyaszn kalapfelsznt finom, sugr irny szlak fedik

a tnk szlacski keverednek a burokmaradvnnyal

METSZET

pkhlszer, fehr burokmaradvny a kalap szln

a tnk alja megvastagszik TERMHELY de erdkben vagy lpokban kis csoportokban n.

a tnk aljn vilgosabb a hs

Csald CORTINARIACEAE

Cortinarius armillatus

Idny

nyar-osz METSZET

VRSY PKHLSGOMBA
Nagy, hsos, narancsbarna, dombor kalapjnak felszne finoman szlas. Hossz, vastag tnkjt a burok maradvnyaibl szrmaz, nhny feltn, cinbervrs sv vezi. A kalap szln is lthatk burokmaradvnyok. ELFORDULS Nyrekkel s feltehetleg ms lombos fkkal alkot mikorrhizt, nedves erdkben, savany talajon. Szles krben elterjedt, de manapsg visszaszorulban van. Vrslists vdett faj. HASONL FAJOK A C. paragaudis valamivel kisebb, tnkjn a svok fakbbak. Fenykkel l egytt, a fentinl is ritkbb faj.
tnkhz ntt, vilgosbarna, sttre r lemezek

a kalapot finom pikkelyek s kemny, vilgosbarna hs

vrs burokmaradvny a kalap szln

a tnk bzisa megvastagodott

cinbervrs sv a tnkn

nhny tnk tben sszen

TERMHELY Nhny gomba n egytt. Spraszn


rozsdabama

Mret

KALAP 0 5 - 1 2 cm

TNK t 7-15 cm < > 1 - 3 cm Cortinarius rubellus

rtk

Csald CORTINARIACEAE

nyar-osz

CSCSOSKALAP PKHLSGOMBA
Hallosan mrgez gomba. Kalapja kpos alak
KUDOS szatas

,,

,,

vagy ppos, narancsvrs szn, szlas; retek fellet kalap szag. Hengeres vagy bunks tnkjn a burokmaradvny vilgossrga vagy okkersrga svokban lthat. Kzepesen srn ll, vilgos szn felkanyarod lemezei vilgos okkerbarnk, stt s a l l e r z o n a & . \ , , , a narancsrozsdabarnara ernek. i,arm ELFORDULS Fknt fenykkel l egytt, tnkn elssorban savany, nedves talajon. Eurpban s zsia mrskelt vi terletein honos, csak helyeknt gyakori faj. HASONL F A J O K A C. limonius szintn "2 'Szles" mrgez, szne lnkebb narancssrga. A C. orellanus (73. old.) kalapja kevsb kpos s kemnyfk alatt n. EGYB NEVEK C. speciosissimus/orellanoides.

TERMHELY A termtestek egyenknt vagy tmegesen nnek savany talajon.

Csald

CORTINARIACEAE

Cortinarius

orellanus

Idny

MRGES PKHLSGOMBA
Hallosan mrgez gomba. Dombor, majd kiterlve ppos kzep, vrsbarna kalapjnak ersen szlas a felszne. Szles, felkanyarod vagy tnkhz ntt lemezei narancsvrsek, ritkn llk. Hengeres tnkjnek szne vilgos srgsbarna. A tnkn a rszleges burok tnk a tve stt fonalak formjban marad fel elvkomeg, de a C. rubellusti (72. old.) nyodik eltren, nem svos. Mreganyaga a vest krostja; elfogyasztsa utn a tnetek csak tbb nap a tnk tben mlva jelentkeznek. srgs na ELFORDULS ltalban rancssrga, lomberdkben tlgy alatt l, svc,r ' nek savany talajon. Eurpa meleg vidkein terjedt el; E-Amerikban nem honos. EGYB NEVEK Dermocybe orellana, rkaszn brgomba/pkhlsgomba.
Mret KALAP 0 3 - 6 cm TNK I 4 - 9 cm <-> 1 - 2 cm
Fai

ppos kzep vagy lapos, szlas fellet kalap

a kalap felszne

felkanyarod vagy tnkhz ntt, narancs-

T E R M H E L Y ltalban kis csoportokban terem, savany talajon, lombos fk alatt. Spraszn Idny
rozsdabama

at

Csald CORTINARIACEAE

Cortinarius

alboviolaceus

LILSFEHR PKHLSGOMBA
Hsos kalapja dombor vagy ppos, szne lilsfehr. Grbn ntt, gyakran bunks vg tnkje is hasonl szn; ltalban rozsdabarna gallrzna lthat rajta, melyen lerakdik a sprapor. A kalap s a tnk egyarnt selymesen fnyl. Szles, hullmos, foggal rntt lemezei kzepesen srn llnak, vilgos kkesszrkk vagy fahjbamk. ELFORDULS Mikorrhizt alkot, ltalban lombos fkkal, de fenyk alatt is megtallhat, savany talajon. Szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A C. malachius kalapja kiss pikkelyes. A C. camphoratus s a C. traganus szaga bds; az elbbi rohadt krumplira emlkeztet, az utbbi desks, melyt. Fenyk alatt nnek.

dombor, selymesfellet, lilsfehr kalap

ei, j

.>.uAjjj$ks } v' <

vilgos szrkskk vagy fahjbarna lemezek

A
fpffpiipgf k . piszkosfehr, ibolys rnyalat hs

PN
a fehr burokmaradvny ltalban rozsdabarna a sprktl (

grbe, lilsfehr tnk

a tnk bzisa bunks

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n az avarban.

kzepesen srn ll lemezek

Csald CORTINARIACEAE

Faj Cortinarius torvus

ldny

sz-ks sz

SZAGOS PKHLSGOMBA
Vilgos sznrl, gallrznjrl, hsos kalapjrl s ritkn ll lemezeirl azonosthat gomba. Kalapja flgmb alak, szrksbarna; szln fiatalon ibolys majd fehr burokmaradvny lthat; felszne sugarasan szlas. Srgsbarna hsa a tnk fels rszn ibolys rnyalat, szaga thatan desks. ELFORDULS Gykrkapcsolt gomba, ltalban bkkel l egytt klnfle talaj erdkben. Eurpban s -Amerika keleti rszn szles krben elterjedt; nlunk is gyakori. HASONL FAJOK A C. subtorvus sttebb szn, az alpesi terleteken trpe fzek s a magcsk ( Dryas ) alatt l. Szmos hasonl faj ltezik, melyek fknt sznkben s lhelykben klnbznek. EGYB NEVEK szagos vesgomba.
Mret KALAP 0 4 - 8 cm Csald CORTINARIACEAE TNK I 4 - 9 cm - 0,5-1,5 cm
Fa

flgmb alak, szrksbarna kalap vastag, eros, hullmos, foggal rntt lemezek

gallrzna a tnkn a tnk bzisa bunk alak

ritkn ll, ibolys szn, rozsdabarnra r lemezek

METSZET Spraszn Idny

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n az avarban.


rozsdabarna

rtk

' Cortinarius anserinus

BDS PKHLSGOMBA
Hsos gomba; kalapja dombor, srgsbarna szn. Ers tnkje gums. Szilva illat, ehetetlen; lils vagy piszkosfehr hsa des, de kalapbre keser. ELOFORDULS Meszes talajon bkkel l egytt. Eurpban szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj. HASONLO F A J O K Tbb rokon faj, pl. a C. calochrous (lent) l hasonl termhelyen. EGYB NEVEK C. amoenolens.

a vastag, kemny hs a kalapban piszkosfehr felkanyarod lemezek

szrkskk vagy lila, rozsds szrksbarnra r lemezek

METSZET a kalap szln burokmaradvnyok lthatk a tnk cscsa fehrebb a bzisnl a tnk gums tve a burokmaradvnyoktl okkersrga Ij

CORTINARIUS CALOCHROUS lilslemez pkhlsgoma A faj srga vagy zldessrga kalapjnak kzepe stt, lemezei lilk, tnkje gums. Kalapbre s hsa des. JQJ|

1 * 7

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban terem.

Csald CORTINARIACEAE

Faj Cortinarius triumpharts

ldn

y nyr-sz dombor, ragads fellet, narancssrga kalap foggal rntt, szrke vagy kkesfehr lemezekt

OVESTNK PKHLSGOMBA
Mutats gomba; dombor narancssrga kalapja ragads, szln ltalban lthatk a burokmaradvnyok; ezek ers tnkjn feltn srga szn svokban maradnak meg. Vastag, srgsfehr hsa keser, szaga kellemes. ELFORDULS Nyrfkkal l egytt nedves erdkben, parkok s kertek nedves gyepjeiben; a savany talajt kedveli. Eurpban s zsiban sokfel megtallhat, de nem tl gyakori faj; szmos orszgban vdett. E-Amerikban is elfordul. HASONL F A J O K A sttebb kalap C. cliduchus (C. olidus) meszes talajon, lomberdben l; hsa vkonyabb s ersen fldszag s nem fordul el nyrfk krnykn. A C. saginus kalapja vrsebb s fenyk alatt n EGYB NEVEK
TERMHELY Tmegesen n nyrfk alatt a fben.
Meret

a srga burokmaradvny svokat a hull spra barnra sznezi

C.

crocolitus.

az ers, halvnysrga tnk alul elvkonyodik

KALAP 0 8 - 1 5 cm CORTINARIACEAE

TNK 10-15 cm <-> 1 - 3 cm Faj Cortinarius mucosus

Spraszn Idny

rozsdabama

Ertk

Csald

nyar-osz

FEHRTNK PKHLSGOMBA
Dombor, gyakran hullmos szl kalapja stt vrses vagy narancsbarna; ers tnkje fehr szn. A kalapot s a tnkt nylks burokmaradvny fedi. Vastag hsa fehr, lemezei szrkk, majd fahjbarnk. ELFORDULS Ktts fenykkel kpez mikorrhizt, homokos talajon. Az szaki mrskelt vben elterjedt, helyenknt gyakori faj. Nlunk erdei fenyvel elegyes tlgyesekben terem. a fehr tnkt nylks burok HASONL F A J O K A lucosokban term maradvny fedi C. collinitus tnkjn kkes szn, nylks burokmaradvny van. Ms hasonl fajok egyb nvnyekkel lnek egytt.

dombor vagy hullmos szl kalap

hullmos, * tnkhz ntt, szrke vagy fahjbarna lemezek

vastag, fehr hs

a kalap felszne igen nylks TERMHELY Fenyk alatt n egyesvel vagy kis csoportokban. a kalap kzepe sttebb vrsbarna

METSZET

Csald CORTINARIACEAE

Cortinarius sodagnitus

Idny a kalap bsa fehreslila

LILATNK PKHLSGOMBA
A gomba dombor kalapjnak lnk ibolyakk szne a kalap kzeptl kiindulva idvel barns okkersrgra sznezdik. Karcs tnkjnek tve bunkszeren megvastagodott. Kalapbre keser, de hsa des z; tkezsre nem ajnlott. ELFORDULS Fknt bkkel kpez mikorrhizt. Elterjedt, de csak helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben. Eurpban vdett, vrslists faj. HASONL F A J O K A C. dibaphus kiss nagyobb s valamivel sznesebb gomba. Hsa nagyon keser. Fenyvesekben, fleg luc alatt n. Ritka, vdett faj.
KALAP 0 4 - 1 0 cm Csald CORTINARIACEAE * -RBggf

az lnk ^ ibolyakk kalapon srgsbarna foltok lesznek

B&

foggal rntt lemezek

a tnk als rsznek hsa okkersrgs -

a tnkt finom szlak fedik

a lemezek halvnylilk majd rozsdabarnk, lk gyakran lils

J ?

a tnk bzisa 3 cm szles lehet

TERMHFXY Meszes talajon terem egyenknt vagy kis csoportokban.


rozsdabama

TNK I 6 - 1 0 cm <- 0,5-1,5 cm Cortinarius rufoolivaceus

Spraszn

rtk

IBOLYSVRS PKHLSGOMBA
A Phlegmacium alnembe tartoz, nagy termet faj. Egyedi sznkombincija jellemzi; dombor, majd ppos kzep kalapja rzvrs, szeglye lilsrzsaszn vagy barnszld. Hossz, karcs, de gumban vgzd tnkje tbbszn; lemezei olajzldek vagy lilk. Fehr hsa a kalapban s a tnk fels rszben is bbor rnyalat. ELFORDULS Gykrkapcsolt gomba, bkkel s tlggyel l egytt. Eurpban elterjedt, de elgg ritka faj. H A S O N L F A J O K A subgenus tbb faja is lehet olajzld rnyalat; a C. atrovirens hsos kalapja ^ g j K k . pl. olajzld, tnkje knsrga, lemezei pedig olajzld vagy rozsdabarna sznek lehetnek. Hegyvidki lucosokban, meszes talajon terem; ritka.

CORTINARIUS CAERULESCENS kk pkhlsgomba / Hsos termtest faj; kalapja s tnkje szrkskk fehr burokmaradvnyokkal. Vilgoskk lemezei okkersrgra rnek. Bkkskben, meszes talajon terem; ritka. JQjJ

METSZET

csupasz, ragads fellet kalap

felkanyarod, hullmos lemezek rozsdabarnra sznezdtt burokmaradvny

TERMHELY Kis csoportokban n az avarban, meszes talajon.

tnk bzisa 3 cm szles lehet

a tnk hsa a gumban rozsdabarna

Csald CORTINARIACEAE

Cortinarius splendens

LDN

Y SZ

OKKERSRGA PKHLSGOMBA
E veszlyes faj dombor, aranysrga kalapjnak hullmos a szle. Szlas tnkjn knsrga burokmaradvnyok vannak, tve gums. Srga hsa klium-hidroxid hatsra vrses rzsasznre sznezdik. A Phlegmaciumok kz tartoz, viszonylag kis termet, hallosan mrgez faj. ELFORDULS Lomberdkben, ltalban bkkel l egytt. Eurpban elterjedt, de csak helyenknt gyakori gomba. HASONL F A J O K A C. citrinus zldessrga rnyalat. Az ehet, srga Tricholoma fajok (63-64. old.) sprapora fehr s nincs rajtuk pkhls burokmaradvny.
KALAP 0 3 - 7 cm CORTINARIACEAE TNK t 4 - 9 cm ** 0,7-1,4 cm Faj Cortinarius aurantioturbinatus a kalap kzepe narancsbarna

- a tnk alja gums

a felkanyarod, hullmos, lnksrga lemezek TERMHELY Egyenknt vagy kis barnssrgra csoportokban terein meszes talajon. rnek S P ^ ' " rozsdabarna
Er,ek

DSZES PKHLSGOMBA

dombor, narancssrga kalap

A Phlegmacium subgenusba tartoz tbbi fajhoz hasonlan, dombor, narancssrga szn, ragads kalap gomba. Robusztus tnkje srga s csupasz, br a burokmaradvnybl szrmaz fonalak tapadnak r. Hsa vilgossrga, a tnk cscsban kkes rnyalat, gums tvnl sttsrga. A gomba gymlcs illat, hsa s kalapbre is des z. ELFORDULS Bkkel kpez mikorrhizt. Egsz Eurpban elterjedt, de nem gyakori faj. HASONL F A J O K Ms Phlegmacium alnembe tartoz fajoktl, - pl. C. aureofulvus s C. osmophorus klnbzik ze s illata, valamint a zld szn mennyisge a kalapon. EGYB NEVEK C. elegantissimus.

foggal rntt lemezek burokmaradvnyok a sima, srga tnkn j

/
-jf

V \ J

bzisa zldes- ^ ^ srga, tmrje 5 cm

fnyes, ragads kalapfelszn lnksrga vagy fahjszn lemezek TERMHELY Egyesvel terem vagy nhny pldny n egytt meszes talajon.

G A L L R O S VAGY GALLRZNS GOMBK


bben a rszben azokat a gombkat ismertetjk, melyek fiatal pldnyainak lemezeit rszleges burok vdi. A kalap nvekedse sorn ez a burok felreped s maradvnya a kifejlett gomba tnkjt gyr alakban vezi vagy foszlnyai egy svban, a gallrznban megmaradnak rajta. (A pkhlszer burokmaradvnyokkal fedett fajoCsald STROPHARIACEAE Fa) Phoiota cerfera

kat 1. a 69-77. oldalon!) A gallr s a gallrzna ltalban elsznezdik a lehull sprktl, ezrt a kifejlett gombn nagyon nehz megllaptani a burok valdi sznt. Fknt a fehr spraporos Tricholomataceae s nhny sznes sprapor csald Strophariaceae, Cortinariaceae s a Coprinaceae - fajai tartoznak ide.
ldny

sz, ritkn tavasz

ROZSDASRGA TKEGOMBA
Flgmb alak, dombor majd kiterl kalapja ragads, lnksrga szn, stt rozsdabama pikkelyek a kalap stt pikkelyei fedik; alhajl szln burokmaradvnyokat visel. esben knnyen Tnkje szintn ragads s pikkelyes. Ehetetlen, hsa lemosdnak enyhn retekszag, a kalapban vilgos, a tnkben sttebb szn. ELFORDULS l vagy elpusztult lombos fkon terem, pl. tuskkon vagy elszradt gakon. Fknt bkkn n, de elfordul hrson s fzn is. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. A HASONL FAJOK A Ph. jahnii (muelleri) kalap pikkelyei jobban felllnak, cscsuk fekete; spri kisebbek (5,5 x 3,5 !!! a 9 x 5,5 m Ph. ^ ^ cerifera sprkhoz kpest). A Ph. adiposa JMgfA kalapja aranysrga, felszne ragads pikkelyekkel fedett. EGYB NEVEK Ph. aurivella.

burokmarad- < vnyok az alhajl kalap szln

a kalap hsa vilgos szn

tnkhz ntt lemezek

stt, szlas * pikkelyek a ragads tnkn

METSZET

a tnk tvben a hs rozsdabarna srn ll, vilgossrga vagy rozsdabarna lemezek


Mret

TERMHELY Termtestei csoportosan nnek. Spraszn

KALAP 0 7-15 cm

TNK | 5-15 cm <- 1 - 2 cm

Csald STROPHARIACEAE

Fa

' Pholiota squarrosa

ldn

V sz-tl eleje

TSKS TKEGOMBA
Dombor vagy kiss kiterl, szraz kalapjt srn fed, felll pikkelyeirl knnyen felismerhet gomba. Burokmaradvnyok a kalap szln is lthatk. Halvnysrga hsa gyengn retek szag. ELFORDULS Erdkben l korhad fatnkkn de l fkon is megtallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. HASONL F A J O K A kisebb s vilgosabb szn Ph. squarrosoides kalapja nylks. Lombos fkon l, de Eurpban ritka, E-Amerikban gyakoribb faj. A hasonl termhelyeken tallhat Gymnopilus junonius (83. old.) kalapja nem felllan pikkelyes. EGYB NEVEK alma-tkegomba.

krkrsen ll, szlas, stt pikkelyek a

srn ll, fehres szrke vagy barns lemezek

tnkhz ntt lemezek

stt pikkelyek a srga tnkn a tnk bzisa sttebb Spraszn barna sz, nha nyr rtk

Mret KALAP 0 5-15 em

TNK t 6-15 cm - 1 - 2 cm Oudemansiella mucicla

Csald TRICHOLOMATACEAE

ldny

GYRS FLKE
sszetveszthetetlen faj. Dombor kalapja ragads, nylks, vilgosszrke vagy srgsfehr. Hossz, vkony, piszkosfehr tnkjn fehr vagy szrksfehr gallr lthat. A tnk a gallr fltt szraz, alatta nylks s ltalban fehresszrke szn. Ezen tulajdonsgai s termhelyi sajtsgai miatt knny meghatrozni. Ehet, de tkezsi rtke csekly. ELFORDULS Bkkn, ritkbban tlgyn l; l fkon nagyobb magassgokban is megtallhat, pl. letrt gak helyn. Szles krben elteijedt az szaki mrskelt vben; E-Amerikban nem honos.
szles, alul szrke gallr szlesen a tnkre ntt, hullmos lemezek nylks, fehres vagy elefntcsontszn kalap a gallr fltt szraz a tnk / METSZET j

V
a tnk bzisa megvastagodott

kemny, fehr szn, tvol ll lemezek

vastag nylkarteg a kalapon TERMHELY Csoportosan vagy egyesvel terem l vagy elhalt fkon.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Armillaria melle a

ldn

* sz

GYRS TUSKGOMBA
Kalapja dombor, majd ellaposod, szle hullmos; olajzld rnyalat halvny srgsbarna, a kzepe sttebb, szlas pikkelyekkel ritksan fedett. A vilgos okkersrga tnk karcs s hossz, vge elvkonyodik; srga szegly fehr gallr van rajta' tbb tnk szorosan sszentt a tvnl. Lemezei ritkn llk, tnkhz nttek; fiatalon a tnkk fehrek, rzsasznes barnra rnek, tben idvel stt foltosak lesznek. sszenttek Az A. mellea nven rgebben tbb hasonl kinzet, ma mr klnll fajknt rendszerezett gombt a fehr soroltak (1. <4. cepistipes). Vastag, gallr szle fehr hsa ehel, de gyomorrontst srga okozhat; legalbb 20 percig kell fzni fogyaszts eltt! dombor,

hossz, karcs, alul elvkonyod, vilgos okkersrga tnk

a kalap kzepe, sttebb

halvny srgsbarna, okker es rnyalat kalap

kiterlt vagy ELFORDULS Erdei faj, hullmos szl lomberdkben tallhat; elhalt, kalap de l faanyagon is terem. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK Armillariellal Clitocybe mellea, gyrs/mzszn TERMHELY A termtestek ltalban srn egyms mellett, tlcsrgomba, csuprosgomba. tvknl sszetapadva nnek. KALAP 0 3-10 cm TNK I 8 - 1 0 cm - 1 - 2 c Faj Armillaria cepistipes Spraszn
feh6f

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Idny sz

VASTAGLB TUSKGOMBA
Ers, rostos tnk, vkony, csng, fehr vagy vilgosszrke gallr faj. Dombor vagy ppos kzep, cserszn vagy okkersrga kalapjt ritksan fedik a szlas pikkelyek. A tnkhz ntt lemezek vilgossrgk vagy halvny csersznek; elg ritkn llnak. Szmos, ma mr nll kis fajknt szmontartott, hasonl kinzet gombt soroltak rgebben az A. mellea (fent) fajhoz. Ehet, de gyomorrontst okozhat. ELFORDULS Elssorban korhad, vagy kidlt lombos fkon l, de fenykn is megtallhat erdkben, parkokban s kertekben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK A fiatal A. gallica kalapjnak kzepe vilgos, gallrja fehr vagy srga. Az A. ostoyae tnkje vastagabb, a tvnl barna; nagy, barna szl gallrja s rdes kalappikkelyei vannak.
a csersrga kalap kzept finom, szlas, stt szn pikkelyek fedik

vkony, fehr vagy vilgosszrke, lg, rvid ideig tart gallr

vastag fehr hs

TERMHELY Csoportosan vagy elszrtan terem lombos fkon vagy krnykkn.

a tnk tve megvastagodott

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Tricholoma caligatum

Idny

nyr vge-sz

FOLTOSTNK GYRSPERESZKE
Dombor majd kiterl kalapjnak szraz felszne barna pikkelyes. Karcs tnkje a szles, barna znj gallr fltt fehr, alatta foltos. Hsa fehr. E fajnv al jelenleg tbb, nagyon hasonl kinzet a tnk fehr a gomba tartozik, melyek kztt gallr fltt egyarnt vannak fszeres illat, di z valamint rossz szag s ehetetlen pldnyok is. szles, fehr ELFORDULS Meleg gallrral kedvel gomba; a faj az Atlaszvezett tnk cdrus ( Cdrus atlantira) alatt l D-Eurpban s -Afrikban. Eurpa szaki rszn honos a gallr vltozatai fenyk alatt teremnek. alatt barna zna s foltok -Amerika keleti rszn lombos vannak fkkal l egytt, az Ny-i. csendes-ceni partvidken pedig fenykkel. -Amerika szaki rszn is szles krben elterjedt.

a barna pikkelyek alatt srgsfehr a kalap fellete

dombor vagy ellaposodott, szra

srn ll, hullmos, foggal :ek

TERMHELY Termtestei egyesvel vagy kis csoportokban nnek lombos fk s fenyk alatt. Mret KALAP 0 5-12,5 cm TNK t 5 - 1 0 cm 2 - 3 cm
Faj

Spraszn

fehr

rtk J O )

Csald TRICHOLOMATACEAE

Floccularia rickenii

Idny nyr-sz

A K C PIKKELYESPERESZKE
Hsos termtest, galchoz hasonl alak, ehet gomba. Kalapja srga, szalmasrga pikkelyekkel dsztett, szle a burokmaradvnyoktl gyapjas, pelyhes. Csaknem szabadon ll lemezei halvnysrgk. Tnkje egyenes, tmzsi, bunks vg, a kalaphoz hasonl szn s dszts. ELFORDULS Pontos elterjedse nem ismert. Az szaki mrskelt vben srn ll, Magyarorszgban, csaknem szabad Szlovkiban s Ukrajnban lemezek talltk meg. Mindig akcfk alatt l; korhadklak. a kalap srga HASONL FAJOK pikkelyekkel Az Amanita fajoknak jl srn fejlett gallrja s bocskora dsztett van. A F. straminea zldessrga szn s erdszleken, legelkn terem; hasonlan ritka faj.
gyapjas, pelyhes burokmaradvnyok burokmarada lemezek halvny-

TERMHELY Homokos talaj akcosokban n.

Csald CORTINARIACEAE

Faj Hebeloma

radicosum

Idny nyr-sz

GYKERES FAKGOMBA
Dombor, srgsfehr vagy vilgos srgsbarna kalapjt feltn, bama, bentt pikkelyek dsztik. A hasonlan pikkelyes tnk a talajban mly gykeret" fejleszt. A feltn, szles gallr szokatlan ebben a nemzetsgben. Fehr, kemny hsa ersen marcipn vagy kesermandula illat, keser z; e kt tulajdonsga segt a faj azonostsakor. ELFORDULS Fkkal kpez mikorrhizt, klnsen bkkfk trzse s tuski krl tallhat lomberdkben. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de nem mindenhol gyakori. HASONL F A J O K Nhny kisebb, nem pikkelyes Hebeloma fajnak, pl. a H. sacchariolensnek desks az illata. A Pholliota fajok hasonl kinzetek, de nincs marcipn illatuk s mind elhalt fkon lnek. EGYB NEVEK Pholiota radicosum.

ragads kalapfelszn, bentt, barna pikkelyekkel

a barna pikkelyekkel fedett tnk vilgosabb lehet a kalapnl

a tnk hossz s mlyen gykerezik

a kalap hsa vastag s fehr

a tnk cscsn feltn gallr van srn ll, felkanyarod, barnssrga lemezek

METSZET

TERMHELY ltalban egyenknt n, mlyen gykerezik a j vzelvezets talajban, fk kzelben.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj Phaeolepiola aurea

Idny

nyar-osz

SZEMCSS ARANYGOMBA
Nagy termet, aranysrga, keser mandula szag gomba. Dombor kalapjnak szle ftyolos, fellete szemcss. Nagy, lebenyes gallrja fltt a tnk rncos. Srn ll, felkanyarod lemezei piszkosfehrek, bamssrgra rnek. Barna sprapora miatt nha a Cortinariaceae csaldba soroljk. Ehet, de gyomorpanaszokat okozhat. ELFORDULS Erds vidkeken utak mentn vagy ms bolygatott helyeken tall- , juk, ltalban csaln (Urtica) alatt; a nitrognben ds talajt kedveli. Elterjedt faj az szaki mrskelt vben; ltalban ritka, de nhny termhelyen nagy tmegben jelenik meg. HASONL FAJOK A Gymnopilus speclabilis (lent) korhad fkon l, kalapja s tnkje svos. EGYB NEVEK szemcss tkegomba.
Mret

az aranysarga kalap fellete szemcss .

a kalap szle ftyolos a burokmaradvnyoktl

a nagy, lebenyes gallr okkerbarnra sznezdik a sprktl

TERMHELY Csoportosan n tszleken, erdkben, parkokban. Spraszn Idny dombor vagy ppos, narancssrga, szraz, svozott kalap rtk
okkerbama

KALAP 0 10-25 cm

TNK 10-30 cm <- 1,54 cm Faj Gymnopilus spectabilis

Csald CORTINARIACEAE

ARANYSRGA TKEGOMBA
Csoportos megjelense, feltn gallrja s dombor vagy ppos kalapjn a fonalszer burokmaradvnyok segtenek e vltozkony gomba meghatrozsban. A narancssrga kalap fellete szraz, szln fonalszer burokmaradvnyok vannak. Szlas lkjj|* tnkje hasonl szn, de a gallr krnykn sttebbre .j sznezdik a lehull sprktl. Hsos Gymnopilus faj; keser z, ehetetlen, hallucinogn anyagokat tartalmaz. ELOFORDULS _ _ _ Korhad lombos fkon, ritkbban aflfei KM fenykn n; ltalban tuskkon v srn ll, vagy elhalt fk tnkhz ntt vagy krl tallhat. Az szaki foggal rntt, srga, rozsdabarnra r mrskelt vben elterjedt. lemezek HASONL FAJOK A Phaeolepiola aurea (fent) csoportosan n, * halvnykalapja finoman szemcss s de egyesvel is > srga hs a talajon n, gymint a elfordulhat Pholiota squarrosa (79. old.). k E G Y B NEVEK < a tnk bzisa kiss kiszlesedik r, METSZE U.junomus.

TERMHELY Csoportokban n elhalt fkon, a talaj szintjben.

Csald STROPHARIACEAE

Faj Psilocybe cubensis

ldn

y egsz v

KUBAI BADARGOMBA

Nagy termet Psilocybe faj. Srgsbarna, harang retten fehr alak vagy ppos kalapjnak ragads felsznt a burokbl szrmaz apr, fehr pikkelyek fedhetik. Tnkje piszkosfehr, lg gallrja gyorsan feketre sznezdik a lehull sprktl. Fehr vagy srgsfehr hsa kkre vltozik. Tnkhz ntt, bborbarna, retten fehr l lemezei srn llnak. Ersen hallucinogn hats. ELFORDULS Szubtrpusi vagy trpusi legelkn honos. E-Amerika piszkosfehr szubtrpusi, atlanti-ceni partvidkn tnk, lg gals az Antillkon elterjedt, gyakori gomba. lrral Eurpba is beteleptettk, bdt hats anyagai miatt termesztik. HASONL FAJOK A Panaeolus semiovatus (95. old.), de annak hsa nem kkl meg.

a stt bborbarna lemezek le

harang alak vagy ppos kalap

burok eredet, fehr pikkelyek a kalapon

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n szarvasmarha- vagy ltrgyn, legelkn. Mret KALAP 0 2-12 cm Csald STROPHARIACEAE TNK t 5 - 1 5 cm - 0,5-1,2 cm Faj Stropharia squamosa Spraszn
M bborbama

rtk

sz-ks sz

PIKKELYES HARMATGOMBA
Rvid ideig term gomba. Kalapja harang alak vagy ppos, fehrrel szeglyezett -srgsfehr szn; krkrsen elhelyezked pelyhek dsztik. Lemezei # szrkk, bborbarnk vagy majdnem feketk. Tnkje piszkosfehr, a gallr alatt pelyhes. Nem ehet; vilgosbarna hsa gyengn illatos, ze kiss keser. ELOFORDULS Erdei faj; lombos fk trmelkn, forgcson vagy frszporon l. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj az szaki fltekn. HASONL F A J O K A Stropharia fajok (88-90. old.) mikroszkopikusan klnbznek egymstl. EGYB NEVEK Psilocybe squamosa.
' luirang alak vagy ppos kalap fehr l, szrke, bborbarna vagy majdnem fekete lemezek

a lg, rncos gallr elsznezdik a sprktl

hossz, karcs, elgg ers tnk

pikkelyes, piszkosfehr, a bzis fel idvel megbarnul tnk

METSZET

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban terem.

vilgosbarna, lefel stted hs

Csald BOLBITIACEAE

Agrocybe

cylindracea

ks tavasz-sz

DLI TKEGOMBA
Kalapja hsos, dombor; szne okkeres rnyalat fehr. Mint minden Agrocybe fajnak, szraz idben ennek is berepedezik a fellete. Tnkjn piszkosfehr, a sprktl barnra sznezd, jl fejlett gallrja van. Dl-Eurpban sokfel termesztik s fogyasztjk; vilgos szn, rugalmas hsa illatos s jz. ELFORDULS Fzeken, nyrfkon, krisen s juharfkon vagy alattuk l. Az szaki mrskelt v melegebb vidkein, a szubtrpusig honos. Eurpban a folykat ksr meleg rtri ligeterdkben gyakori. HASONL F A J O K Az A. praecox (lent) faforgcson vagy f kztt n s ltalban kisebb. i EGYB NEVEK Pholiota aegerita.
tnkhz ntt vagy kiss lefut, vilgos szrksbarna lemezek . * a peremen bu-j rokmaradvnyok lehetnek a tnk fellete finoman szlas

nagy, lg gallr

a csupasz, dombor kalap felszne szraz idben METSZET

TERMHELY ltalban csoportokban n, de egyesvel is elfordul.


agyagbama

KALAP 0 6-15 cm Csald BOLBITIACEAE

TNK Agrocybe praecox

Spraszn

tavasz-nyr

TAVASZI RTGOMBA

Vltozkony gomba; ltalban gallrja van, de rntt lemezek a burokmaradvny a tnk helyett nha a kalap szlre tapad. Kalapja dombor vagy ppos, a barna kalap srgs nagyon gyorsan szrad, vilgosbarnrl szrksfehrre szrad srgsfehrre fakul; sima fellete berepedezhet. A tnk tve megvastagodhat, gyakran fehr micliumzsinrokban vgzdik. Vilgos, liszt illat hsa ehet, de gyakran keser utz. ELFORDULS Erdkben, parkokban vagy kertekben korhad faforgcson vagy f kztt is terem. Szles krben elterjedt s gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az A. dura erteljesebb, fehr kalap s kellemes csiperkeillat gomba. Fknt fves helyeken, rteken, legelkn n. EGYB NEVEK Pholiota praecox, tavaszi tkegomba, korai
t k e T E R M H E L Y Termestei kis gombacsoportokban vagy tmegesen nnek.

felkanyarod vagy foggal

vilgos szrke vagy barna lemezek I METSZET

a csng gallrt barnra sznezik a sprk

burok- maradvnyok a kalap szln

* szlas, karcs tnk

fehr vagy barns szn hs

J I METSZET dohnybarna

Mret

KALAP 0 3 - 7 cm

TNK t 4 - 1 0 cm <- 0,6-1 cm

Csald STROPHARIACEAE

Fa

' Hypholoma capnoides

Idny egesz ev narancssrga vagy vilgos narancsbarna kalap

FENY-KNVIRGGOMBA
A gomba dombor, srgs-narancssrga kalapja szrazon vilgos narancsbarna, burokmaradvnyokkal dsztett szle fel halvnyabb. Fellete nedvesen ragads. Tnkje fell vilgosbarna, alul rozsdabarna. Halvnysrga hsa jellegtelen z. ELFORDULS Azon kevs lemezes gombk egyike, melyek egsz vben teremnek, a leghidegebb tli napokat kivve. Korhadt fenytuskkon l. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK A Hypholoma radicosum hasonl termhelyeken n, de halvnyszrke sokkal ritkbb. Tnkje ^Hfte' vagy bbor b rm eykrszeren vgzdik, uM " , , ~ I^S^IlealliHK lemezek eros, luszeres szaga, keser y burokmaradvnyok a kalap szln KALAP 0 3 - 7 cm Csald STROPHARIACEAE " srn ll, tnkhz ntt lemezek Spraszn

a kalap nedves idben ragads s sttebb szn

"

TERMHELY Csoportosan vagy egyenknt n korhad fenykn.


szUrksibolya

TNK t 5 - 8 cm <- 0,5-1 cm


Fa

rtk

' Hypholoma

fascicular

egesz ev

SRGA KNVIRGGOMBA
Legjobb hatroz blyege az a tulajdonsga, hogy csoportosan n korhad fatnkkn s lemezeinek szne zldessrga. Dombor, halvnysrga kalapjnak gyakran sttebb a kzepe; tnkje hasonl szn. A kalap szln fehr burokmaradvnyok lthatk. Knsrga hsa jellegzetes gomba illat, de ehetetlen; csps s keser, ami szintn j azonost blyeg, habr nem ajnlatos megkstolni. ELFORDULS Korhad lombos fatuskkon s gykereken l, ritkbban a dombor, fenykn is elfordul. vilgossrga kalap kzepe Szles krben elterjedt, stt narancsgyakori faj az szaki srga mrskelt vben. EGYB NEVEK Nematoloma fasciculare, kznsges knvirggomba.

srn ll, tnkhz ntt lemezek zldes fny, zldessrga vagy olajzld lemezek

halvnysrga, a tve fel narancsbarnra vltoz tnk TERMHELY Kisebb-nagyobb csoportokban n.

a tnk fellete finoman szlas

STROPHARIACEAE

Hypholoma sublateritium

ldny

sz-ks sz

VRSES KNVIRGGOMBA

SIMA

LT

srn ll, tnkhz ntt, fehresszrke vagy olajbarna lemezek

Nagy termete, tglavrs kalapja s a lemezrl hinyz zld szn alapjn azonosthat knvirggomba. Kalapja dombor, szlas tnkje fell srga, alul vrsesbarna szn. Hsa srgs vagy vrsesbarna, ze kellemetlenl keser. ELFORDULS Lombos fk tuskjn vagy gykern l erdkben vagy parkokban. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Szmos hasonl, de kisebb faj ltezik; pl. a tzegmohs lpokon nv H. udum s a H. elongatum. A H. marginata hegyvidken nagy csoportokban terem fenytkn vagy korhad fenyfkon. EGYB NEVEK vrhenyes knvirggomba.
a fiatal kalap szln a fehr burokmaradvnyt idvel feketre sznezik a sprk
Mrel

P
W t m B K 3 n V ers, szlas felszn tnk

M
'fv *,

METSZET

TERMHELY Termtestei csoportosan nnek. Spraszfn rtk


bborbama

KALAP 0 5 - 1 0 cm

TNK I 5 - 1 0 cm < > 0,5-1,5 cm


Fa

Csald CORTINARIACEAE

' Rozites caperatus

RNCOS FENYGOMBA

l Kalapja fiatalon harang alak, majd dombor, vgl kiterlve kzepn pposs vlik. Szne srgsbarna, fellete rncos, szle gyakran berepedezett, kzepn fehr vagy halvny ibolyaszn burokmaradvnyok lthatk. Sima tnkjt keskeny, kiss bordzott gallr dszti. ELFORDULS Tbbnyire fenyk alatt n, de megtallhat lombos fk, ltalban bkk krnykn is. A savany talajt kedveli. Az szaki mrskelt v egyes terletein gyakori, mshol hinyzik. HASONL FAJOK A Cortinarius fajokkal (69-77. old.) ll rokonsgban, de azoknak nincs gallrjuk s a sprasznk rozsdabarna. EGYB NEVEK Pholiota caperata, rncos tkegomba, gyrs v:' _ rncosgomba.

"

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban n savany talajon.

a kalap fellete barzdlt vagy rncos

Csald STROPHARIACEAE

l Stropharia caerulea

Idny

K K HARMATGOMBA
Ms, kkeszld kalap Stropharia fajoktl abban klnbzik, hogy vilgosabb barna a sprapora s lemezeinek le nem fehr. Dombor, kkeszld kalapja ragads, gyorsan kifakul s srga foltok jelennek meg rajta; szln lthatk a burok maradvnyai, de pikkelyes, szlas tnkjn a gallr jelentktelen. Piszkosfehr hsnak nincs jellegzetes szaga. ELFORDULS Parkokban, kertekben, trgyzott talajon, gyakran csaln ( Urtica ) kztt n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A S. aeruginosa spri s fehr l lemezei is sttebb sznek. A S. inuncta kalapja szrksibolya szn s nedves legelkn, mohos rteken terem. EGYB NEVEK S. cyanea.
tnkhz ntt lemezek a tnk fellete szlas s pikkelyes

kkeszld tnk

fehr burokmaradvnyok a kalap szln METSZET

retlen termtestek fehr miclium fonalak TERMHELY Kis csoportokban vagy egyesvel n.
Mret

a srn ll, vilgosszrke vagy barna lemezek le nem fehr

KALAP 0 3 - 7 cm

TNK t 4 - 8 cm 0,4-1 cm j Stropharia aurantiaca

Spraszn

sttbama

rtk

Csald STROPHARIACEAE

nyar-osz

NARANCSPIROS HARMATGOMBA
Jellegzetes faj; legjobban erteljes, lnk narancssrga termteste s fatrmelken val elfordulsa alapjn azonosthat. Kalapja elbb dombor, majd lapos. Piszkosfehr tnkjnek szlas a felszne, kzepe gyakran reges. Hsa piszkosfehr, narancssrga rnyalat lehet; jellegzetes szaga nincs; nem fogyasztjk. ELFORDULS Korhad fatrmelken s flddel keveredett frszpor kztt terem. Eurpban elterjedt s valsznleg terjedben van. HASONL F A J O K A Stropharia squamosa Zranc'ssrga (var. thrausta) kisebb gomba; vkonyabb . kalap hs kalapja ppos. EGYB NEVEK Hypholoma aurantiaca.

a lemezek le fehr

tnkhz ntt, felkanyarod vagy foggal rntt lemezek METSZET srn ll, srgsfehr, zldes- vagy bborbarna lemezek .

vilgos szn burokmaradvnyok a kalap szln

piszkosfehr, szlas fellet tnk

TERMHELY Gyakran tmegesen terem mulcsozott virggysokban.

- a tnk alja gyakran megvastagodott

Csald STROPHARIACEAE

Fai

Stropharia rugosoanmilata

ldeny

tavasz s 8sz

RIS HARMATGOMBA

harang alak,

a gallr fels a gallr dombor majd A faj sima, szraz kalapja vrsesbarna a megoldala stt fonka 'irsesvilgtstl fggen. Harang alak, idvel dombobordzott kalap rv majd laposs vlik. A piszkosfehr tnkn szles gallr van, melynek als oldala bordzott, fels felt pedig sttre festi a sprapor. A tnk bzisa megvastagodott vagy gums, fehr miclium fonalak lthatk rajta. Fehr hsa fiatalon jz, srn ll, ehet. bborl ELFORDULS Nvnyi szrke maradvnyokon, gyakran lemezek kukoricafldeken terem. Eurpa dli rszn terjedt el; ers, piszkosfehr tnk szakon ritka. -Amerikban is megtallhat. Szalmn termesztik, a szabadban ritka. HASONL FAJOK A S. aurantiaca (88. old.) kisebb s szne lnkebb narancssrga. Az Agaricus fajok (156-163. old.) TERMHELY Nagy csoportokban terem faforgcs mulcson; lemezei szabadon llk. kt termideje van. Mret KALAP 0 5 - 1 5 cm Csald STROPHARIACEAE TNK 10-15 cm
Faj

1 - 2 cm

Spraszn

bfbor| szrksfekete

rtk

Stropharia coronilla

SRGA HARMATGOMBA
Meglehetsen kicsi, de erteljes felpts faj. Hsa vastag, klnsen a dombor, okkersrga kalapban. Fehr tnkjre szlesen rtapad a keskeny gallr. Ibolysszrke lemezei stt bborbarnra vltoznak. Ersen retekszag gomba. E-amerikai tapasztalatok szerinj, hsa megrthat. ELFORDULS Fves terleteken, szraz idben is gyakori; kertekben, parkokban, fenyreken s homokdnken is megtallhat. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Nmely vltozatait, melyeknek spramrete s szne eltr, nll fajknt osztlyozzk: pl. S. halophila, S. melasperma.
L jjgflHB

az okkersrga kalap felszne nedves idben ragads

N B _ a keskeny
gallr szlesen rtapad a fehr tnkre nagyon vastag, fehr hs kalap <>

ibolysszrke vagy bborl barna lemezek

fehr l lemezek

.ILL, M F R J T
a tnk fehr hsa merev TERMHELY Egyesvel vagy tbbedmagval terem f kztt vagy homokos talajon. kzepesen tvol ll lemezek 1 # \ j T METSZET

Csald STROPHARIACEAE

Stropharia semiglobata

ks tavasz-sz a sima kalapfelszn nedves idben ragads

FLGMBALAK HARMATGOMBA
Karcs, vltoz mret faj. Tbbnyire flgmb alak kalapja sima, vilgossrga, nedves idben ragads; hossz, vkony, tapads tnkje piszkosfehr, jelentktelen gallrja feketre sznezdik a spraportl. Ehetetlen, vkony, vilgos szn hsa lisztszag. ELFORDULS Rteken, legelkn l, marha-, l- s juhtrgyn; azok nvnyi maradvnyait bontja le. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A hasonl termhelyeken nv S. luteo-nitens kalapja kisebb s kpos, karcs tnkje f" gyakran gykerez.
dombor vagy flgmb alak kalap

szles, tnkhz hossz, karcs tnk

a tnk bzisa kiss megvastagszik Mret KALAP 0 0,5^t cm Csald STROPHARIACEAE TNK 2 - 8 cm <-> 2 - 5 mm Faj Kuehneromyces mutabilis

/ fr*' Spraszn Idny TERMHELY Kis csoportokban terem trgyban.


bamsfekete

rtk

majdnem egsz vben

ZLETES TKEGOMBA

szaraz

Ppos, mzszn vagy brbama kalapjnak kzepe vilgosabbra szarad, ezert kzep fellete ktszn. A kalapnl vilgosabb szn tnk a sprktl okkerbamra kalap sznezdtt hrtys gallrja felett csupasz, alatta pikkelyekkel fedett. Ehet gomba, de 1. a Hasonl fajokat! ELFORDULS Korhad lombos fkon, ritkbban fenykn l erdkben s par/ lesen a tnkhz ntt . ^''"''''hi^BBRfci^. vagy lefut lemezek kokban. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. majd rozsda^tfMKir-' barna lemezek < HASONL F A J O K Szmos mrgez Galerina faj hasonlt a vilgos tnk a gallr fltt hozz: a Galerina unicolor (91. csupasz old.) s a G. marginata tnkje a vilgosgallr alatt nem pikkelyes, hanem barna szlas aromas hus EGYB NEVEK Pholiota mutabilis, vltozkony tkegomba.
METSZET

TERMHELY Nagy csoportokban terem lombos fk tuskin.

a gallr alatt stt szn a tnk

Csald CORTINARIACEAE

Fa

' Galerim

marginata

M R G E S TURJNGOMBA
Dombor, barna szn, vilgos srgsbarnra szrad kalapjnak kzepn idvel szles pp alakul ki; szle hullmos. Piszkosfehr tnkje tben barna, gallrja fltt szlas. Keskeny lemezei tnkhz nttek vagy kiss lefutk, srn llnak, A Galerina fajokat gondosan kell meghatrozni; mg ht msik faj okoz mrgezst! . jf

ELFORDULS Elhalt vagy korhad tuskkon, ltalban moha vagy avar kztt n, nedves, lpos, lomb- s fenyerdkben. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az ehet Kuehneromyces mutabilis (90. old.) hasonlt r, de az a gallr alatt pikkelyes s nem szlas tnk. EGYB NEVEK G. unicolor, Pholiota marginata, feny-tkegomba.
Mret KALAP 0 1 - 5 cm Csald STROPHARIACEAE TNK t 3 - 7 cm
Fa

3 - 7 mm Idny sz

' Pholiota alnicola

SRGA TKEGOMBA
Kalapja dombor, majd lapos, szne srga, nmi zldes rnyalattal. A pikkelyes kalapfelszn jellemz a nemzetsgre, de ezen a fajon - s mg nhny msikon a pikkelyek nem maradandak, ltalban csak a fiatalabb pldnyokon lthatk a kalap szln. Grbe tnkje majdnem sima, a tve fel kiss szlas. Vilgos hsa jszag s jz. ELFORDULS Elhalt vagy korhad lombos fkon - fknt geren, fzn, nyren - ritkbbari fenykn puhafkon l, gyakran nedves termhelyen. Pontos elterjedse nem ismert, de az szaki mrskelt vben sokfel megtallhat. HASONL FAJOK A Ph. alnicola 3 vltozatt nha kln fajknt osztlyozzk: a Ph. salicicola fzfn l s keser; a Ph.flavida s a Ph. pinicola fenykn fordul el. EGYB NEVEK Flammula alnicola, srga lnggomba.

ragads, gyakran rozsdabarna foltos * kalapfelszn

tnkhz ntt vagy kiss lefut, szalmasrga vagy rozsdabarna lemezek

TERMHELY Termtestei csoportosan nnek.

Csald STROPHARIACEAE

Fa

' Pholiola gummosa

ldny

sz-ks sz

ZLDES TKEGOMBA
A faj hatroz blyegei a kvetkezk: dombor, majd ellaposod, kiss pikkelyes, szalmasrga, okkersrgs-zldes rnyalat kalap; srga vagy barna lemezek; piszkossrga vagy piszkosfehr, pikkelyes tnk. A kalap csak nedves idben ragads, gyorsan szrad. A hs fehr vagy srga szne a tnk tvnl rozsdabarnra vltozik. Jellegzetes szaga vagy ze nincs. ELFORDULS ltalban utak mentn n a talajon a nedves idben erds terleteken. Szles ragads kalap krben elterjedt az szaki gyorsan szrad mrskelt vben. HASONL FAJOK A Ph. scamba kisebb s fenytuskkon n. EGYB NEVEK Flammula gummosa, zldes lnggomba.
srn ll lemezek Mret KALAP 0 2 - 6 cm Csald STROPHARIACEAE TNK t 4 - 9 cm <-> 0,4-1 cm
Fa

a lemezek tnkhz nttek* vagy foggal lefutk

zld rnyalat a szalmasrga kalapon a hossz, METSZET karcs tnk szraz fellett piszkosfehr pikkelyek fedik

halvny srgsbarna vagy barna lemezek Spraszn


Wn bama

TERMHELY Nagy csoportokban n famaradvnyokon. rtk

Pholiota lenta

y ks

FAK TKEGOMBA
Halvnysrga vagy barna lemezei, ragads, nedves idben nylks, ritks fehr pelyhekkel fedett kalapja jellemzi e gombt. A dombor kalap szne piszkosfehr, halvnysrga vagy vilgosszrke lehet s ltalban teljesen sima a fellete. Ehetetlen, vilgos hsa gyengn retek szag. ELFORDULS Fatrmelken, ltalban bkkn, de ms lombos fkon s nha fenyk alatt is megtallhat gomba. Az szaki mrskelt vben elterjedt faj. EGYB NEVEK Flammula lenla, fak lnggomba.
METSZET

tnkhz ntt vagy foggal kiss lefut lemezek

a kiss alhajl kalap szln alig szrevehet hurokmaradvnyok vannak a tnk cscsa szemcss szlas fellet tnk

a tnk bzisa ltalban bunks

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n az avarban s famaradvnyokon.

srn ll, halvnysrga vagy barna lemezek

Csald STROPHARIACEAE

Pholiota carbonaria

lci

ny majdnem az egsz v

SZENES TKEGOMBA
Jellegzetes termhelyn tl - tzraksok helyn n ez a gomba elgg vastag hsval, narancsbarna sznvel, dombor, nha hullmos szl, nylks kalapjval jellemezhet. Tnkje szraz, bzisa fel szlas. Ehetetlen hsa halvnysrga vagy rozsdabarna; szaga nem jellegzetes. ELFORDULS Tzraksok helyn, vagy tzvsz utn n erdkben. Az szaki mrskelt vben elterjedt faj. HASONL F A J O K Ms gallros gombk is megjelennek kigett terleteken: pl. a Mycena galopus (137. old.) s a Tephrocybe anthracophilum, melyek ltalban kisebbek; a Myxomphalia maura szne sttebb. EGYB NEVEK Ph. highlandensis, Flammula carbonaria, szenes lnggomba.

srgsbarna vagy stt narancsbarna, vilgosabb szl kalap tnkhz ntt, nha foggal rntt lemezek

nedves idben nylks, szrazon fnyes kalapfelszn

szaraz tnk

halvnysrga, a tnk bzisnl rozsdabarna hs

a tnk als rszt szlas, pelyhes bevonatfedi srn ll, vilgos szrksbarna vagy barna lemezek Spraszn Idny
bama

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban n. rtk

Mret KALAP 0 2 - 6 cm Csald CORTINARIACEAE

TNK t 2 - 6 cm <- 0,4-1 cm


Fa

' Hebeloma mesophaeum

sz-ks sz

STTLB FAKGOMBA
A gomba dombor, szrksbarna kalapja idvel kiterl, kiss pposs vlhat; szle s tnkje vilgosabb szn. A Hebeloma fajokon ftyolszer burokmaradvny lthat, piszkosfehr szn szlak s foltok formjban a kalap szln s a tnk fels rszn. Hsa vilgosbarna, s a rokon fajokhoz hasonlan, retekszag. E L F O R D U L S Vegyes erdkben, parkokban s kertekben fkkal alkot mikorrhizt; nha kigett talajon is megjelenik. Az szaki mrskelt v elterjedt, gyakori faja. H A S O N L F A J O K Rokonai, pl. a H. candidipes legjobban mikroszkppal azonosthatk. E G Y B N E V E K barnahs fakgomba.

szraz vagy kiss ragads kalapfelszn

vilgosbarna * lemezek

- hengeres, vilgosbarna, fehren szlas tnk

vilgosbarna hs

foggal rntt, srn ll iemezek .

^StRmtto,.. J m m W i f e , i m m W M m

)fehfr , burokmaradIT kalap szelen

lefel kiss szlesed tnk szrksbarna, a kzepe fel stted kalap

TERMHELY Tmegesen terem lombos vagy tlevel fk alatt.

CORTINARIACEAE

Faj Gymnopilus penetrans

FOLTOSLEMEZ LNGGOMBA
Elgg egyenletesen narancsbarna szn faj; dombor, majd kiterl kalapjnak kzepe ppos; kiss vilgosabb szn tnkjn a gallrzna alig lthat. Halvnysrga lemezei rozsdabarnn foltosodnak. Nha kt tovbbi fajra osztjk (G. hybridus, G. sapineus). Minden Gymnopilus faj elhalt fkon vagy nvnyi maradvnyokon l, a mikorrhizt alkot, rokon Cortinariusokka\ (68-77. old.) ellenttben. ELFORDULS Fknt elpusztult fenykn l erdkben. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A G ^Rgv picreus tnkje stt, lemezei lnksrgk.
fahjbarnra r, rozsdabarnn foltosod, halvnysrga lemezek

K a fehren nemes i zes bzis tnkhz gyakran gykrszer W szlak kapcsoldnak

TERMHELY Kis csoportokban vagy egyenknt terem.


Mret

KALAP 0 3 - 8 cm

TNK I 4 - 7 cm - 0,4-1 cm

Spraszn

rozsdabarna

rtk

Csald COPRINACEAE

BARNA PORHANYSGOMBA
A pohanysgombk ( Psathyrella ) nemzetsgbe fknt kicsi, barna gombk tartoznak; fajaik nehezen klnbztethetk meg. E faj jellemzje, hogy csoportosan n, a sprktl barnra sznezdtt fehr burokmaradvny van a kalapja szln. Dombor vagy harang alak kalapja nedvesen stt vrsbarna, szrazon vilgos srgsbarna. Pontos azonostsa csak spramret alapjn lehetsges. ELOFORDULS Erdkben korhad lombos fkon, ritkbban feny-maradvnyokon l, ltalban tuskkon. Szles krben elterjedt, gyakori gomba az egsz szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK P. hydrophilal . majdnem
appendiculatalfusca. csupasz, fehr tnk

TERMHELY Csoportosan n lombos fk tuskjn s azok krnykn.

Csald COPRINACEAE

Faj Psathyrella candolleana

ld6ny

tavasz vge-sz

FEHR PORHANYSGOMBA
Korn term faj; valsznleg az egyik leggyakoribb, ebben a fknt apr, bama gombkat tmrt, problms nemzetsgben. Dombor vagy ppos kzep, srgsbarna kalapja gyorsan srgsfehrre szrad; majdnem csupasz felsznre fonalszer, eltn burokmaradvnyok tapadnak. Termteste szrazon nagyon trkeny. Az rett sprktl fehrjemezei lilra, majd barnra sznezdnek. ELFORDULS Kertekben, parkokban s erdkben terem, korhad faanyagon vagy annak kzelben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt faj. HASONL FAJOK A sokkal sttebb kalapszn P. spadiceogrisea erdei utak mentn s hasonl helyeken n ks tavasztl kora nyrig.
szrke, csokoldbarnra r lemezek

dombor vagy ppos, srgsfehrre szrad kalap


I \

reges tnk <

METSZET

T* a fiatal kalap
vkony szln fehr burokmaradvny van

trkeny, csupasz tnk

TERMHELY Korhad faanyagon tmegesen terem.


M,el

0
TNK I 3 - 9 cm <-> 2 - 6 mm Faj Panaeolus ftmiputris

V
I Spraszn
ldny bamsbbor

KALAP 0 1,5-7 cm

Csald COPRINACEAE

ks tavasz-sz

GYRS TRGYAGOMBA

E faj jellegzetessge a kalapja, amely nedvesen sima vagy ragads, szrazon pedig fnyes s rncos. ftyolos Srgsfehr vagy krmszn, tojs- vagy harang alak; szle csupasz vagy fehr burokmaradvnyok dsztik. Tnkjn a fehr gallrt a hull sprk feketre sznezik. Fehr vagy vilgos szalmasrga hsa hallucinogn anyagokat tartalmaz. ELFORDULS Legelkn vagy szalmval kevert trgyban terem. Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A P. antillarum hasonl kinzet, de nincs gallrja. EGYB NEVEK P. semiovatus/separatus, Anellaria semiovata.
trkeny, krmszn tnk

a kalap szle

fekete-fehr mrv- nyos, szles, tnkhz nt lemezek

nedvesen ragads, szrazon fnyes harang alak kalap

a felll, majd csng fehr gallrt feketre sznezik a sprk

a fiatal pldnyok kalapja tojs alak TERMHELY rlken terem egyesvel vagy kis csoportokban.

a tnk bzisa fehr

METSZET

Csald BOLBITIACEAE

Faj Conocybe arrhenii

Idny

nyr vge-ks sz

VRSBARNA HARANGGOMBA
A Conocybe (Pholiotina) nemzetsg egyik leggyakoribb faja; a fajok annyira hasonlak, hogy csak sprik alapjn klnthetk el biztosan. Gallrjukon s kalapjukon pikkelyes burokmaradvnyok vannak. A gallr gyenge s hamar eltnik. Felkanyarod lemezei srn llnak, lk gyakran fehr. Valsznleg minden fajuk mrgez. ELFORDULS Bolygatott, tpds talajban terem. Gyakran tbb Conocybe faj n egy helyen, Lepiota s Psathyrella fajok trsasgban. zsiban s Eurpban szles krben elterjedt. HASONL F A J O K A C. blattaria s a C. leneroides (percincla) bazdiuma 2 sprs, mg a C. arrhenii 4 sprs. EGYB NEVEK vrsbarna szemtgomba.

a kalap kzepe elszr tglavrs, majd t halvny okkersrgra szrad a kalap szle nedvesen bordzott

mandzsettaszer, fehr, fellrl bordzott gallr

a tben vilgosbarna tnk a cscsa fel vilgosodik

TERMHELY Utak s svnyek mentn egyesvel terem vagy nhny pldny n egytt. Spraszn rozsdabarna Idny

KALAP 0 1 - 3 cm

TNK t 1,5-5 cm < 1,5-3 mm Cystoderma terrei

Csald TRICHOLOMATACEAE

CINBERVRS SZEMCSS-ZLBGOMBA
Dombor vagy ppos kzep, tglavrs kalapjnak szemcss a felszne. Bunks tnkjnek als rszt vrs pikkelyek fedik. Srn ll, felkanyarod lemezei halvny sznek. Kzi nagytval megvizsglva, a lemezek pillsak. Mikroszkp alatt lthat, hogy a lemezek szln cisztidk (steril sejtek) vannak. ELFORDULS Mindenfle erdben megl, humuszos, savany talajon. Vilgmret elterjedse mg nem tisztzott, de Eurpban s Japnban elterjedt. . HASONL FAJOK Tbb hasonl Cystoderma faj l hasonl a tnk bzisa termhelyeken. A C. granulosum megvastagodott kalapja rozsdabarnbb s szemcssebb. EGYB NEVEK Cystodermal Lepiota cinnabarimim, cinbervrs zlbgomba

a halvny lemezek le pills (kzi nagytval lthat)

vilgos rzsa- * szn-narancssrga hs

szemcses, tglavrs kalapfelszn

dombor vagy ppos kzep kalap

apro, vrs pikkelyek a tnk aljn

u IGL S C & I
TERMHELY Egyesvel terem vagy nhny gomba n egytt.

E*

Csald TRICHOLOMATACEAE

Cystoderma amianthinum

SRGA SZEMCSS-ZLBGOMBA

lnk okkersrga szn faj; harang alak, majd ellaposod kalapjnak felszne szemcss, szle a burokmaradvnyoktl rojtos. Tnkje a mlkony gallr fltt szemcss vagy lisztes fellet. Srn ll, felkanyarod, fehr lemezei srgsfehrre rnek; fldszag, vkony hsa halvnysrga szn. A Cystoderma fajokat biztonsgosan csak mikroszkp alatt lehet meghatrozni, spramreteiket sszehasonltva; e faj tlagosan 6 x 3pm. ELFORDULS Klnbz helyeken fenyvesekben, moha kztt, fzfk alatt, fvek vagy pfrnyok kztt - tallhat. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A C. jasonis sttebb szn, kalapjnak felszne durvbb; spri nagyobbak (7 x 4m). Ms hasonl fajok ersebb gallrjukrl vagy lils cscs tnkjk alapjn ismerhetk fel. EGYB NEVEK Lepiota TERMHELY Egyenknt nnek vagy nhny termtest tallhat amianthinum, srga zlbgomba. T egytt moha kztt, nedves, savany talaj erdkben.
Mret

a gallr felett lisztes vagy szemcss a tnk

okker srga, rojtos szl

harang alak, majd lapos, szemcss felszn kalap

KALAP 0 l ^ t cm

TNK I 2,5-6 cm < 3 - 7 mm


Fai

Spraszin
ldn

piszkosfehr

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Cystoderma carcharias

* szks sz

ERSSZAG SZEMCSS-ZLBGOMBA
A gomba kalapja s tnkje rzsasznes szrke. Tnkjn nagy, felfel ll, tlcsres gallr lthat. A kalap s a tnk fellete - ms Cystoderma fajokhoz hasonlan - szemcszett. Felkanyarod lemezei fehrek s ritkn llnak. Fehr hsa , , kellemetlenl avas szag. Jze-/C ELFORDULS Fknt rojtos. fenyvesekben, fenyreken n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, de ms jelleg a rzsasznes termhelyeken nem gyakori. szrke tnk HASONL F A J O K felile,e. , , ,, , . - , szemcses, A C. fallax sargasbarna szinu, fknt a
f e n y e r d k b e n n. gallr alatt ii ... * a kalap

rzsasznes szrke, ppos kzep kalap

jellegzetes, madzsetta-

srn ll, felkanyarod, fehr lemezek

EGYB NEVEK Lepiota carcharias, ersszag zlbgomba.

TERMHELY Kis csoportokban vagy egyesvel n, mindig savany, humuszos talajon, avarban vagy moha kztt.

SZLAS KALAP, STT SPRASZN GOMBK


z a rsz ismerteti a felkanyarod vagy tnkhz ntt lemez gombk (1. 56. old.) kzl a feltnen szlas vagy pikkelyes kalapfellet fajokat. Mindegyikk sprapornak szne a barna valamely rnyalata, de nem rozsdaszn (1. 69-77. old. a rozsdabarna sprj fajokat). Az albb bemuCsald CORTINARIACEAE Faj Inocybe haemacta

tatsra kerl f a j o k az Inocybe s a Lacrymaria nemzetsgbe tartoznak. Egyeseknek van burka, msoknak nincs. Az Inocybe fajokon a burok helyett nagyon finom szrk vannak, amelyek az egsz tnkt elfedik; ezek kzi nagytval lthatk, a nevk cisztida.
ldn

f sz

V E R E S SUSULYKA
A gomba termteste zldes rnyalat, ami ritka ebben gm a tbbnyire fakbarna szn fajokat tmrt nemzetsgben. Kalapja dombor vagy ppos, ^ g a H H szrks-zldesbarna; kzepe szlas vagy pikkelyes. V i a ^ ^ ^ H A kalap s a vilgosszrke szn hs is megvrsdik idvel. A zldesszrke tnk a bzisa ^ I H B fel szlas, vilgosabb szn cscsa szemcss. A gomba vizelet vagy istllszag. ELFORDULS Lombos fkkal alkot mikorrhizt tpds talajon, parkokban s erdkben vagy utak szln. Eurpban a zldessziirke tnk .
sokfel elterjedt, de nem gyakori faj. cscsa vilgosabb

a szrke vagy zldesbarna kalap idvel megvrsdik

dombor vagy ppos kalap

HASONL F A J O K Az I. corydalina kalapjn lehet zldes rnyalat; almabor illat.

...

,,,,..,

a szalak alatt lathato a vilgos szn hs

felkanyarod, szrke vagy szrksbarna, rzsasznre s nem barnra r lemezek

a hs szne vilgosszrkrl vrses rnyalatra rik a kalap kzepe szlas vagy pikkelyes METSZET

a tnk fels rsze szemcss

srn ll lemezek

TERMHELY Egyesvel terem vagy nhny gomba n egytt.

Csald CORTINARIACEAE

Faj Inocybe erubescens

Idny

TGLAVRS SUSULYKA
Korn megjelen, hsos termtest gomba; mrgezseirl ismert (1. Hasonl fajokat). F jellegzetessge, hogy termteste idsdve vagy rintsre vrsre sznezdik. Kalapja harang alak, szlesen kpos vagy ppos; felsznt a nemzetsgre jellemzen, sugr irny szlak dsztik. Tnkje meglehetsen zmk, ritkn hosszabb, mint a kalap tmrje; fellete szemcss. ELFORDULS Fkkal alkot mikotThizt - pl. bkkel s hrssal agyagos vagy meszes talajon. Eurpban s zsiban terjedt el, de csak helyenknt tallhat meg. HASONLO FAJOK sszetveszthet a Calocybe gambosa (58. old.) ehet gombval. z Inocybe pudica is vrsre sznezdik, de termteste sokkal karcsbb s fehrebb. EGYB NEVEK /. patouillardii.
Mret KALAP 0 3 - 9 cm Csald CORTINARIACEAE TNK t 4 - 7 cm < > 1 - 2 c Faj Inocybe godeyi a kalap szle gyakran begngyli

majdnem szabadon ll, piszkosfehr vagy fak olajbarna lemezek

TERMHELY Tpds talajon tbb pldny n egytt. Spraszn


dohnybarna

rtk

PIRUL SUSULYKA
Kpos vagy harang alak, majd kiterl kalapja srgsfehr vagy vilgos okkersrga, gyorsan lnk narancsvrsre vltozik. Piszkos fehr, finom pelyhekkel fedett tnkje alul gums; idvel szintn vrsre vltozik. Rzsasznes fehr hsa kiss savanyks illat ELFORDULS Lombos fkkal, fknt bkkel kpez mikorrhizt meszes talajon. Egsz Eurpban elterjedt, de csak bizonyos helyeken tallhat meg. HASONLO FAJOK Az I. pudica szintn fehr, rzsasznre rik, fenyvesekben terem.

a tnkt finom pelyhek fedik

TERMHELY Nhny gomba n egytt az utak menti talajon.

srn ll, srgsfehr, majd vrsbarnra vltoz lemezek

Csald CORTINARIACEAE

Faj Inocyhe geophylla

Idny

SELYMES SUSULYKA
Kpos vagy ppos kzep kalapja selymes, szlas. A tnk fels rsze pelyhes, alul szlas; gumja nincs. Kt sznvltozatban fordul el: fehr, nha okkeres rnyalat s lila, barna lemezekkel. Az egyik leggyakoribb Inocybe faj. ELFORDULS Lombos- s tlevel fkkal egyarnt alkot mikorrhizt; gyakran n fenytk kztt vagy bolygatott talajon, pl. rkok vagy utak mentn. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K Az I. sindonia szintn fehr, de erteljesebb; fenyk alatt l. Ms vilgos szn fajok nagyobbak, szlasabb vagy pikkelyes a kalapjuk.

- ppos, selymes felszn, sugr irny szlakkal fedett kalap

felkanyarod, vilgosszrke vagy szrksbarna lemezek

fehr, kiss > vizenys, spermaszag hs

TERMHELY Kis csoportokban n a fk alatt.


Mret

KALAP 0

cm

TNK t 2 - 5 cm ~ 3 - 5 mm Faj Inocybe rimosa

| Spraszn Idny

rtk JJJ
bama

Csald CORTINARIACEAE

nyar-osz

KERTI SUSULYKA
Gyakori, vltozkony kinzet susulyka. Cscsos kalapjt durva, sugr irny szlak fedik, idvel felkunkorod kalapszle gyorsan berepedezik. Termteste tbb-kevsb srga szn. A tnk fels rsze finoman pelyhes, a bzisa szlesebb, de nem gums. Lemezei srgs rnyalatak. ELFORDULS Gykrkapcsolt gomba, fknt lombos fkkal l egytt termkeny talajon; gyakran tallhat bolygatott helyeken, pl. t mentn. Gyakori gomba az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Az ugyanolyan gyakori /. maculata kalapja sttebb barna, piszkosfehr burokmaradvnyokkal tarktott. Vilgos szn tnkjnek vgn kis gum van. A tbb szz Inocybe faj csak gondos vizsglat, rengeteg szakirodalom segtsgvel azonosthat. EGYB NEVEK l.fastigiata.
a kalapot durva, sugr irny szlak fedik

- keskeny, tnkhz ntt, srgsszrke vagy srgsbarna lemezek vilgos, spermaszag hs

a kalap szle idvel felfel fordul s be hasadozik

piszkosfehr, srgs rnyalat tnk a tnk bzisa vastagabb, de nem gums TERMHELY Kis csoportokban n a talajon.

Csald CORTINARIACEAE

Inocybe griseolilacina

ldn

V sz METSZET

LILSBARNA SUSULYKA
A gomba dombor, srgsbarna kalapjt apr, barna pikkelyek fedik. Pikkelyes, szlas tnkje halvnylila; ez a szn a kalapon is lthat. A tnk alja nem gums. ELOFORDULS Lombos fkkal kpez mikorrhizt termkeny talajon; rokonaihoz hasonlan, gyakran n tszleken. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, de pontos elfordulsa mg nem ismert. HASONL FAJOK Az I. cincinnala kalapja sttebb, tnkjnek lila szne fll ersebb. Az /. pusio tnkje szintn lila, de kalapja kevsb pikkelyes.

apr, barna pikkelyek a dombor kalapon a pikkelyek alatt a kalap vilgos szn * a vilgos hs lils rnyalat lehet

lila rnyalat, pikkelyes s szlas fellet tnk

okkerbarna, nha lils szl kalap

lefel sttl a tnk szne

tnkhz ntt, okkersrga vagy vilgosbarna, fehr l lemezek


Mrel

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban n.


bama

KALAP 0 0,84 cm

TNK t 4 - 7 cm <-> 2 - 6 mm Inocybe lacera

Spraszn

Csald CORTINARIACEAE

KZNSGES SUSULYKA
E fak- vagy sttbarna faj kalapjt finom szlak s pikkelyek fedik. A fiatal pldnyok kalapjnak szln burokmaradvnyok lthatk. A barna-szlas tnk alja nem gums. Spermaszag hsa a kalapban vilgos szn, a tnk tve fel sttedik. Vltozkony faj; mikroszkppal vizsglva, sima, hengeres spri s vastag fal cisztidi segtenek az azonostsban. ELFORDULS Fkkal alkot mikorrhizt; fzzel s ms fenykkel is. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. H A S O N L F A J O K Az /. lanuginosa tnkje gyapjas-szlas, spri csomsak.

a kalapot pikkelyek s finom szlak fedik

a hs vilgos szn a kalapban

LF>

barna szlak a tnk felsznn

a hs stt szn a tnk bzisban

dombor, fak- vagy sttbarna kalap

METSZET

TERMHELY Tmegesen n vagy nhny gomba tallhat egy helyen, gyakran sovny talajon.

felkanyarod, szrksbarna, fehr l lemezek

Csald CORTINARIACEAE

Faj Inocybe asterospora

Idny

sz

CSILLAGSPRS SUSULYKA
Jellegzetessgei a karcs, szemcss tnk aljn lev peremes gum s hogy kiss ppos, vilgos szn kalapjt sugarasan rendezdtt, vastag, stt vrsbarna szlak fedik. Mikroszkp alatt lthatk csillag alak spri; az Inocybe fajok spri ltalban sima falak vagy szgletesek; a csillag alak spra az utbbi egyik mdosulata. ELFORDULS Lombos fkkal, pl. mogyorval vagy bkkel kpez mikorrhizt; gyakran n csupasz talajon. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, de sok helyen mg nem ismert elgg. HSONL FAJOK Az I. margaritispora sprja is csillag alak, de kalapja vilgosabb, srgbb. Az I. napipes tnkje nem ennyire hatrozottan gums, kisebb termet, spri szgletesek.

a kiss ppos kalap vilgos szn a szlak alatt a hs a kalapban vilgos, a tnkben sttebb

sugarasan rendezdtt, durva, sttbarna szlak a kalapon

lapos, peremes gum a tnk bzisn

felkanyarod, dohnybarna lemezek TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n. Mret KALAP 0 3 - 7 cm Csald CORTINARIACEAE TNK t 4 - 9 cm *- 0,5-1,2 cm Lacrymaria lacrymabunda Spraszn
ldn

szemcses fellet tnk

dohnybarna

f sz

KNNYEZ PORHANYSGOMBA
Dombor vagy ppos kalapja barnsszrke vagy okkersrga, finoman pikkelyes. Tnkje hasonl szn, szlas s trkeny. Szrke, feketre vltoz, tnkhz ntt lemezei srn llnak. A fiatal gomba lemezeinek ln szrke lemezek, cseppek jelennek meg, amelyek cseppekkel feketre festdnek a rjuk hull az lkn spragortl. ELOFORDULS Szaprotrf; tpds, bolygatott talajon n. Az srn ll, tnkhz ntt szaki mrskelt vben elterjedt. lemezek HASONL F A J O K A sok hasonl faj - pl. a L. galerosa - mretk, kalapjuk szne s sprik alapjn klnbztethet meg. EGYB NEVEK Lacrymaria/Psathyrella velutina, Hypholoma lacrimahundum, knnyez szlksgomba/knvirggomba

barzdk a kiss hullmos kalap szln

dombor vagy ppos kzep

barnsszrke ' vagy okkersrga, nemezes kalap

TERMHELY Tmegesen terem utak s svnyek mentn, gyakran csaln kzelben.

KZEPES MERETU, SIMA KALAP GOMBK


bben a rszben a felkanyarod, tnkhz ntt vagy foggal rntt lemez (1. 15. s 56. old.) gombafajokat mretk s a kalap jellegzetessgei szerint csoportostottuk. A kzepes mret a termtestre vonatkozik; a kalapok 1,5-6 cm tmrjek lehetnek. A kalap csupasz felszne a legCsald HYGROPHORACEAE Faj

szembetnbb jellemzje a csoportnak, Az egyes f a j o k spraszne nagyon vltoz; a fehrtl (amely a Hygrocybe f a j o k r a jellemz), a srgsfehren keresztl (ami a Collybiak jellegzetessge), az Entoloma f a j o k rzsasznig s a szmos PsathyrellaniX elfordul feketig terjed.
Idny

Hygrocybe; calyptraeformis

RZSASZN NEDGOMBA
Elegns, trkeny, piszkos rzsaszn termtestrl elg jl felismerhet, ritka faj. A kezdetben kpos kalap az rett gombn teljesen kiterl s sugarasan behasadozik. A tnk nagyon trkeny, nehz kihzni a talajbl. Halvny rzsaszn vagy fehres hsa ehet, de ritkasga miatt nem ajnlott s adatok sincsenek a fogyasztsrl. ELFORDULS Hbortatlan gyepekben, ltalban meszes talajon n. Eurpa-szerte elterjedt. HASONL F A J O K A szintn ritka H. citrinovirens alakja hasonl, de szne srgszld s narancssrga. Ms Hygrocybe fajoknak is van kpos kalapja, de csak a H. calyptraeformis s a H. citrinovirens kalapja hasadozik fel ilyen mrtkben. A H. conica (104. old.) idvel megfeketedik. A H. spadicea kalapja sttbarna, lemezei srgk; nem feketednek meg. EGYB NEVEK H. amoena.

az rett kalap : teljesen felhasad a sugr irny repedsek - mentn

rozsaszn kalap

ritkn ll, hsos, viaszos, rzsaszn lemezek

a fiatal gomba kalapja kpos a tnk hsa fehr METSZET

a tnk felszne sima

v..,'
TERMHELY Kis csoportokban n f s moha kztt.

a lemezek knnyen trnek

Csald HYGROPHORACEAE

Faj Hygrocybe conica

ldny

nyr-ks sz

FEKETED NEDGOMBA
Vltozkony gomba; kpos kalapja szraz, csupasz. A tnk srga vagy vrs, hosszanti szlak fedik. A faj szne, mrete s alakja nagyon vltozatos; valsznleg a legvltozatosabb termhelyeken fordul el a Hygocybe fajok kztt (ezrt sok a kalap felmikolgus gy vli, hogy tbb faj, de szne tbbnyire szraz, legalbbis sok vltozata van). Idsdve fnyl vagy rintsre megfeketedik. Kiss mrgez lehet. ELFORDULS Fves terleteken l (kivve az ersen mtrgyzott rteket). Elterjedt s gyakori gomba az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A H. persistens kalapja fnyesebb s nem feketedik meg. EGYB NEVEK kpos nedgomba.

vilgosszrke vagy vrs lemezek

felkanyarod, sr lemezek

- a tnk tve vilgosabb, amg feketre nem sznezdik

a termtest idvel vagy rintsre megfeketedik

TERMHELY Fves helyeken kis csoportokban n. Mret KALAP 0 1-5 cm Csald HYGROPHORACEAE TNK t 2-10 cm <- 0,4-1,5 cm
Faj

hosszanti szlak a tnkn

sarga vagy vrs tnk

Spraszn
ldn

fehr

rtk

Hygrocybe chlorophana

y sz-ks sz szles, felkanyarod, hsos lemezek <

ZLDESSRGA NEDGOMBA
Elgg nagy Hygrocybe faj; szne stt narancssrgtl a halvny srgig terjed. Kalapja dombor, majd kiterl, szrkssrgra rik; fellete nylks, szle tbb-kevsb bordzott. Tnkje is lehet nylks, de a cscsa fel szemcss. Halvnysrga szn hsa ehet, de fogyasztsa nem ajnlott. E L F O R D U L S Klnfle rintetlen gyepekben l, tbbnyire ms Hygrocybe fajokkal egytt. Szrvnyosan elterjedt az szaki mrskelt vben; veszlyeztetett faj. HASONL F A J O K A H. ceracea kisebb s nem annyira nylks a kalapja; lemezei tnkhz nttek vagy lefutk. A H. glulinipes jval kisebb, kalapja s a tnkje nagyon nylks, lemezei tnkhz nttek vagy lefutk.

dombor, ragadson nylks kalap bordzat a kiss hullmos szl kalapon

ritkn ll, a kalapnl vilgosabb szn lemezek

TERMHELY Csoportosan vagy boszorknykrben n.

Csald HYGROPHORACEAE

Faj

Hygrocybe coccinea

nyr vge-szut

PIROS NEDGOMBA
Harang alak kalapjnak kiss szemcss a felszne. Szraz, de nedves idben ragadss vl fellete s tnkhz ntt lemezei alapjn klnthet el ms piros/vrs szn Hygrocybe fajoktl. Szaga s ze gyenge; ehet, de nem fogyasztjk. Kisebb s narancssrgbb vltozatt nehz meghatrozni; azonostshoz mikroszkp s a szakirodalom szles kr ismerete szksges. ELFORDULS Klnfle hbortatlan gyepekben l. Szrvnyosan elterjedt az szaki mrskelt vben. Kmlend faj, Eurpa szmos orszgban vrslists. HASONL F A J O K A H. punicea (56. old.) s a H. splendidissima hsosabbak, lemezeik szabadon llnak. Az utbbi tnkje majdnem csupasz, kiss mz illat. EGYB NEVEK bbor nedgomba.

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban n. Mret KALAP 0 1,5-6 cm Csald HYGROPHORACEAE TNK I 4 - 8 cm 0,4-1 cm Idny
nyjr

Faj Hygrocybe psittacina

gsz

ZLDES NEDGOMBA
Feltn faj, azonostsa mgis nehzsgekbe tkzhet, mivel szne pldnyonknt s letkor szerint vltozik. Fiatalon dombor vagy harang alak kalapja sttzld; idvel bbor-, narancs- vagy srga sznre vltozik. A tnk srga, kkeszld rnyalattal. A termtestet fknt fiatalon - nylka fedi. Hsa vizenys, trkeny, ztelen s szagtalan. ELFORDULS Hbortatlan gyepekben, tszleken, erdkben l tpds talajon, Geoglossum (242. old.) s felkanyarod, Clavulinopsis fajok trsasgban. Az szaki zld vagy narancssrga mrskelt vben elterjedt, gyakori faj. lemezek HASONL FAJOK A H. psittacina var. perplexa nha faji rangot kap; termteste nem zld, hanem tbb-kevsb tglavrs. trkeny, zldes
s srgs rnyalat fehr hs

nylks, zld vagy narancssrga kalap.

a fiatal ^ pldnyok kalapja zld

nylks, srga s/vagy zld tnk

\
METSZET

TERMHELY ltalban rteken n, kis csoportokban.

Csald HYGROPHORACEAE

Fa

' Hygrophorus eburneus

ldn

y sz-tl eleje

ELEFNTCSONT CSIGAGOMBA
Dombor, majd kiterl, kzepn ppos kalapja fehr, nedves idben nylks, ragads. A tnk szintn ragads s fehr szn. Szne idvel kiss megsrgul. Lemezei vastagok, viaszosak, ritkn llnak. Fehr hsa j z s illatos, ehet, de nemigen fogyasztjk. ELFORDULS Termkeny talajon fknt bkkel l egytt. Az szaki mrskelt v bkks znjban terjedt el. HASONLO FAJOK A H. chrysodon kisebb, vkony hs, a kalap szln s a tnk cscsn aranysrga pelyhekkel dsztett; lomberdkben terem.
a selymesfehr kalap lassan kiss srgsra rik tbb-kevsb * lefut lemezek

a nylks, fehr tnk cscsa szemcss fehr, aroms hs

TERMHELY Kis csoportokban n talajon az avarban.


Mret

nylks kalapfelszn

a vastag, via- / szos, fehr lemezek ritkn llnak Spraszn Idny


fehr

KALAP 0 3 - 8 cm

TNK t 4 - 1 0 cm <-> 0,5-1 cm Faj Agrocybe pediades

rtk

Csald BOLBITIACEAE

nyr-sz

SRGA RTGOMBA
Kiss dombor, ltalban teljesen csupasz, srgs okkerszn, burok nlkli kalapjval nem tl jellegzetes gomba. Tnkje ers, hengeres s egyenes; hsa vilgos szn, lisztz s -szag. Egyes kutatk kt nll fajra osztjk, fkt termhelyi s mikroszkpos tulajdonsgai (spramret) alapjn. ELFORDULS Gyepekben s ms fves terleteken fordul el, de ltrgyt tartalmaz mulcson is megn. Elterjedt s gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONLO FAJOK Az A. arvalis tnkje foltos; tavasszal fekete szklerciumbl fejldik. A rokon A. dura nagyobb termet, fehr kalapja szln burokmaradvnyok vannak. EGYB NEVEK A. semiorbiculars, Naucoria s., nyri/rti szemtgomba.

. a dombor, okkersrga kalap nedves idben nylks

A
-

'I
Vi

a kalap csupasz felszne szraz idben megrepedezik

/
tnkhz ntt. barna lemezek

fcsomban n

Stllf
TERMHELY Egyesvel vagy csoportosan terem.

ritkn ll - lemezek

ers tnk, felletn * nhny szrszllal

- a lemezek le piszkosfehr

Csald COPRINACEAE

N Panaeolus papilionaceus

HALVNY TRGYAGOMBA
Jellegzetessge a kalap szln tallhat, hromszglet burokmaradvnyok. A kalap dombor vagy harang alak, szne a sttszrktl a barns szrkig vltozhat. Az idsebb pldnyok kalapja vilgosabb lehet, amely kontrasztos a sttbarna tnkkel. A lemezek foltossgt a Panaeolus fajokra jellemz egyenetlen sprars okozza. A hs szne a tnkben sttbarna, a kalapban vilgosabb; jellegzetes szaga nincs. Ersen bordzott kalapszl vltozatt rgebben nll fajnak tekintettk, P. retirugis nven. Mrgezseirl szl hrek ellentmondsosak, ezrt ne fogyasszuk! E L F O R D U L S Trgyaraksokon vagy trgyzott szntfldeken tallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt faj. E G Y B N E V E K P. campanulatusl . elgg lrkeny sphinctrinuslrelirugis, csipks szrke vagy sttbarna tnk trgyagopnba.

TERMHELY Trgyn vagy annak kzelben egyesvel n. Mret KALAP 0 l ^ t cm Csald STROPHARIACEAE TNK t 4-10 cm <- 2 - 3 r
Fa

az reg pldnyok kalapja halvny barnsszrke

' Psilocybe cyanescens

Idny

sz-tl eleje

KKL BADARGOMBA
Hallucinogn anyagokat tartalmaz gomba. Kalapja lapos, hullmos szl; elszr vrsesbarna, majd okkersrgra szrad; nyomsra sttkkre sznezdik; nedves idben ragads. A szintn kkre sznezd, piszkosfehr vagy szrke tnkn nincs gallr ltalban nhny tnk sszen a tvnl. Fehr hsa gyengn lisztszag. E L F O R D U L S Tbbnyire bolygatott helyeken n; gyakran tallhat fenymulccsal fedett virggyakban. Az szaki mrskelt vben elterjedt gomba, de nem tallhat meg mindenhol. H A S O N L F A J O K A hsos kalap P. semilanceala vltozatnak (var. coerulescens) tnkje s kalapja is kkes-zldes rnyalat lehet; fves helyeken n.
az ids gombk felpndrd kalapszle hullmos lehet ntt, kiss lefut lemezek

METSZET

a vilgos szn hs s a tnk kkre sznezdik

,, , _ elegge surun alio lemezek

a kk szn legersebb * a kalap szln

selymes, szlas, piszkosfehr vagy szrke tnk

TERMHELY Tmegesen vagy csoportosan n bolygatott talajon.

fehresszrke vagy stt bborbarna, fehr l lemezek

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj Macrocystidia cucumis

ldny

nyr vge-sz

HAMVAS UBORKAGOMBA
A gomba jellegzetes szaga uborkra vagy pcolt heringre emlkeztet. Msik jellemzje, sttbarna vagy narancsbarna, halvnysrga szegly, brsonyos fellet kalapja. Merev tnkje is brsonyos, bzisa fel sttebb, fll vilgosabb szn. Okkersrga sprapora szokatlan ebben a csaldban. ELFORDULS Kertekben, parkokban, erdei utak s patakok mentn, tpds, avarral vagy ms nvnyi trmelkkel fedett talajon n. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de loklis; E-Amerikban ritkbb, mint Eurpban. EGYB NEVEK Naucoria cucumis, uborkaszag szemtgomba.
srn ll, elgg szles lemezek

felkanyarod, srgsfehr vagy halvny vrsbarna lemezek

finom pihk a nha bordzott kalapfelsznen

a kalap szle srga

a kalap dombor, kpos vagy harang alak lehet

TERMHELY Tmegesen terem vagy nhny gomba n egy helyen.


Mret

a tnk bzisa fekete vagy sttbarna

KALAP 0 0,5-5 cm

TNK t 3 - 7 cm <-> 2 - 5 mm Faj Psathyrella multipedata

Spraszn
ldr|

okkcrsrga

Csald COPRINACEAE

y sz a nedvesen szrke vagy vrsbarna kalap szle bordzott

CSOPORTOS PORHANYSGOMBA
Harang alak vagy kpos, szrke vagy vrsbarna kalapja halvny srgsbarnra szrad; a szle bordzott, burokmaradvnyok nincsenek rajta. Fehr, gykrszeren a fldbe hatol tnkjk tvnl akr 80 pldny is sszenhet. Azon kevs Psathyrella faj kz tartozik, melyek a tbbnyire kicsi, barna sznektl eltren, egyrtelm hatrozblyegekkel rendelkeznek. ELFORDULS Tpds, agyagos vagy meszes talajon, gyakran vrosi krnyezetben, parkokban vagy utak mentn n. Szles krben elterjedt Eurpban. HASONL FAJOK P. piluliformis (94. old.). Ms, nylt helyeken csomban nv gombk pl. a Lyophyllum decastes (41. old.) s ms Lyophyllum fajok (132. old.) sprapora fehr.

T m m mm
site.?

fehr l, * halvnyszrke vagy stt bborbarna lemezek

TERMHELY Mindig tmtt csomkban n, mlyen gykerezik".

- a sima kalap a kzeptl vilgos srgsbarnra szrad

ll, felkanyarod, keskeny lemezek

Csald COPR1NACEAE

Faj Psathyrella conopilus

ldny

nyr vge-szut

BRBARNA PORHANYSGOMBA
Elegns termetrl, stt vrsbarna, vilgos okkersrgra szrad kalapjrl felismerhet, jellegzetesen trkeny Psathyrella faj. Kpos, csupasz kalapjnak a szle bordzott. Mikroszkp alatt a kalap felletn s a vkony hsban vastag fal, stt szrk lthatk, ami egyedlll tulajdonsg ebben a nemzetsgben. ELFORDULS Utak szln, erdei svnyek mentn s parkokban, bolygatott talajon, faforgcs s trmelk kztt n. Eurpban szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK Szmos hasonl, de kisebb termet s vilgosabb faj van, melyek rzsasznes rnyalatak. Homokdnken a P. ammophila gyakoribb.

a kpos kalap szle bordzott, de nem ftyolos

felkanyarod, fehr l lemezek

srn ll, trkeny, szrke vagy fekete lemezek nagyon hossz, trkeny, reges, fehr tnk

TERMHELY Elszrtan vagy tmegesen terem. Mret KALAP 0 2 - 6 cm Csald ENTOLOMATACEAE

- narancsbarna, szrazon vilgos okkersrga kalap

a tnk bzisa kalapszn; 5 mm szles is lehet Spraszn Idny

TNK I 9 - 1 9 cm - 2 - 3 mm
f]

fekete kora

rtk

Entoloma cetratum

SRGALEMEZ KUPAKGOMBA
Mzbarna sznrl, bordzott szl kalapjrl s magas, elegns termetrl azonosthat faj. Kalapja harang alak vagy dombor, tnkje szlas. Mikroszkp alatt lthatk 2-sprs bazdiumai. Ezt, s mg nhny Collybia-szcT Entoloma fajt nha kln osztlyozzk, a Nolanea nemzetsgbe vagy alnembe soroljk. ELFORDULS Fenyk alatt humuszban ds talajon n, de megtallhat savany talaj lomberdkben, fenyreken s lpokban. Meglehetsen gyakori faj Eurpban. HASONL FAJOK E. conferendum (110. old.). Az E.juncinum hegyes, cscsos kalap. ersen lisztszag, fves helyeken term faj. EGYB NEVEK Nolanea cetratum, srgalemez dggomba.

a mzbarna kalap kzepe sttebb

bordk a kalap szln

METSZET

a fiatal tnk cscsa szemcss

finom szlakkal 'dett tnk

TERMHELY Egyenknt n vagy nhny pldny tallhat egy helyen.

felkanyarod, rzsasznre r, okkersrga lemezek

a lemezek szabadon llnak

s^

vkony, trkeny, vilgos szn hs

Csald ENTOLOMATACEAE

Entoloma conferendum

Idny tavasz-ks sz

KERESZTSPRS KUPAKGOMBA
Elegns termete s ersen szlas, ezsts tnkje dacra nem knny meghatrozni. Mikroszkppal lthat, csillag alak spri alapjn azonosthat biztonsgosan. Vrsbarna vagy szrksbarna kpos kalapja idvel domborv vlik, kzepn pp marad; szln a sttebb cskok kiszradva vilgos szrksbarnra fakulnak. Srn ll lemezei tnkhz nttek, halvny szn hsa lisztszag s -z. ELOFORDULS Fknt fves helyeken n, pl. parkokban s sportplykon, de nyltabb erdkben is terem f vagy moha kztt. a vrsbarna vagy szrksbarna kalap Az szaki mrskelt vben vilgos szrksgyakori faj. barnra szrad HASONL F A J O K Szmos hasonl megjelens Entoloma faj van, pl. a mzbarna szn halvnr
E. cetratum ( 1 0 9 . ld.) szrke majd

A ENTOLOMA SERICEUM fehr pitykegomba Rvid tnk, nedvesen sltbama, szrazon fnyes bamssziirke kalap gomba. Spri szgletesek. Eurpban gyakori faj.

fiatalon kpos kalap

s az E. sericeum rzsasznes (jobbra). Ezek spri lemezek szgletesek s nem csillag alakak. EGYB NEVEK NolaenalRhodophy Ilus staurosporus, keresztsprs dggomba.

a tnk alul kiss vastagabb s vilgosabb Spraszn


ldr,

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n. rtk

Mret KALAP 0 2 - 4 cm Csald ENTOLOMATACEAE

T0NK

I 3 - 6 cm <-> 3 - 7 mm
FA

halvny rzsaszn

I Entoloma nitidum

y sz

ACLKK DGGOMBA

A nhny kk szn Entoloma faj kztt ez a gomba elgg nagynak s hsosnak szmt. Dombor vagy ppos kzep, sima kalapja stt szrkskk szn. Karcs tnkje csavarodott. Ritka, a tnkhz alig hozzntt lemezei fehrek, halvny rzsasznre rnek. A kalap fehr ritkn ll, hsa a br alatt kkes rnyalat, szaga rzsasznre r, fehr lemezek gyenge; valsznleg nem ehet. ELOFORDULAS Mohk kztt n nedves, savany talaj fenyvesekben. E-Eurpban s zsia hegyvidkein karcs, terjedt el. csavarodott, stt szrks HASONL F A J O K Az E. bloxamii kk tnk kalapja szrkskk, hsosabb s meszes talaj rteken n. Az E. euchroum kisebb, kkebb s lombos fk alatt terem.

stt szrkskk, sima vagy kiss szlas kai

dombor vagy ppos

TERMHELY Magnosan vagy kis csoportokban n nedves mohaprnkon.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj

Collybiafusipes

ld

" l ' nyr-sz

ARVG FLKE
Csomsn nv, mlyen gykerez, csavarodott tnk faj; a tnkt csak sval lehet teljes hosszban kisni a fldbl. A vrsbarna szn kalap dombor, ppos kzep vagy szablytalan alak. A tnk fels rsze vilgosabb a bzisnl. Rugalmas vagy rostos hsa gyenge z, szaga jellegtelen. ELFORDULS Gykereken lskd gomba; fknt ids tlgyeken n parkokban s reg erdkben. Kznsges s gyakori faj Eurpa tlgyeseiben. EGYB NEVEK vrsbarna/kznsges flke.

a dombor, vrsbarna kalapon gyakran vannak stt foltok; nedves idben sttedik

ritkn ll, vastag, srgsfehr, rozsdabarna foltos lemezek Spraszn Idny

TERMHELY Csoportosan n tlgyek gykern, nha bkkn.


fehr

Mret

KALAP 0 4 - 8 cm

TNK t 4 - 8 cm - 0,5-1,5 cm
Fai

rtk

j g

Csald TRICHOLOMATACEAE

Collybia dryophila

nyr_kora6sz

ROZSDSSZR FLKE
A faj kiss tapads, dombor vagy lapos, vilgosbarna kalapjt eltorzthatja a Chrisliansenia lumefaciens parazita gomba. Sima tnkje a kalaphoz hasonl szn, a cscsa fel vilgosabb. Ehet gomba; j vkony hsa enyhe z, szaga jellegtelen. ELOFORDULS Erdkben vagy fves tisztsokon n, avarban vagy humuszban gazdag talajon. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, igen gyakori faj. HASONL FAJOK A Marasmius oreades (117. old.) boszorknygyrben n a f kztt. A C. marasmoides (112. old.) tnkje vrsbarna, csoportos megjelens; a C. distorta sttebb kalap, ritka faj. EGYB NEVEK rozsdstnk/vkonytnk flke. 5lM m
keskeny lemezek

felkanyarod vagy majdnem szabadon ll lemezek

fehr rizoidok a tnk aljn

TERMHELY Tmegesen n az avarban vagy a humuszos talajon.

Csald

TRICHOLOMATACEAE

Faj

Collybia

marasmoides

Idny

sz-ks sz

CSOPORTOS FLKE
Dombor vagy lapos, srgsfehr vagy vilgosbarna kiss ragads felszn kalapjnak tbb-kevsb bordzott a szle. Sima tnkje vrsbarna. A hs a kalapban fehr, a tnkben vrsbarna szn. Szaga s ze jellegtelen, nem rdemes fogyasztani. ELFORDULS Lombos- s fenyerdkben n, mohs tuskkon vagy flig eltemetett, korhad faanyagon. Eurpban elterjedt, igen gyakori faj; valsznleg mshol is elfordul. HASONL FAJOK C. dryophylla (111. old.). A Marasmius fajok (114., 117., 138., 177. old.) szintn hasonlak. EGYB NEVEK C. erythropuslacervarta, ~! vrslb flke. * | | |
szles, gyakran sszekttt lemezek

T E R M H E L Y Csoportosan, vagy ritkbban egyenknt terem. | SP 6 5 * 1 " srgsfehr |


rt6k

M6ret

KALAP 0 1 4 cm

TNK I 3 - 7 cm ~ 2 - 5 m m
Fa

Csald TRICHOLOMATACEAE

' Collybia

butyracea

BUNKSLB FLKE
Ppos kzep, ragads kalapja szrazon megvltoztatja a sznt, ezrt felletn sttebb s vilgosabb barns svok alakulnak ki. Tnkje alul bunksan megvastagodott. Hsa rugalmas s rostos, a tnkben vatts, reges; ehet, de nem fogyasztjk. ELFORDULS Lomb- s fenyerdkben, elssorban avarban vagy humuszban gazdag talajon n. Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK Savany ^ g talaj erdkben term, sttebb ..Jjlfl vltozatait nha C. filamenlosa nven nll fajknt klntik el.

szlas, bunks vg tnk v

T E R M H E L Y Csoportosan vagy egyesvel n az avarban s a talajon.

Csald TRJCHOLOMATACEAE

Collybia confluens

PELYHESTNK FLKE
Termtestei sr csomkban nnek. Hossz, karcs tnkjt teljes hosszban sr, szrksfehr nemez fedi. Kerekded, nagyon halvny szrksfehr kalapja a legtbb Collybia fajhoz kpest kicsi. Finom, kellemesen aroms szag s z, de nem fogyasztjk, mert hsa vkony. ELFORDULS Lomb- s fenyerdkben a vastag avarban n; leggyakoribb tpds talajon. Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori gomba. HASONL FAJOK A C. marasmioides szintn csomsn n, de vrses szn s tnkjnek csak az als rsze nemezes. EGYB NEVEK Marasmius confluens, pelyhestnk szegfgomba.

felkanyarod lemezek

szaraz, sima, nagyon halvny szrksfehr kalap

piszkosfehr vagy vilgosbarna hs

a tuleretl pldnyok tnkje sttbarna

METSZET

srn ll, keskeny, fehr vagy srgsfehr lemezek Spraszn


ldn

TERMHELY Sr csomkban, nha gyrben n.


srgsfehr

Mret

KALAP 0 1 - 3 cm

TNK t 5 - 9 cm <-> 3 - 7 mm Collybia peronata

rtk J Q |

Csald TRICHOLOMATACEAE

" sz-ks sz

GYAPJASLB FLKE
Harang alak, majd ellaposod kalapja barna szn, sugr irny, szablytalan, sttbarna cskokkal. F jellegzetessge a tnkje s az ze: halvnysrga tnkjnek als rszt nemezes, srga rostok fedik, fels rsze mr csak pelyhes; fehr vagy srga, rugalmasan rostos hsa ehetetlenl csps z. Ritkn ll lemezei szintn jellemzek. ELFORDULS Feny- s lomberdkben n ^ az avarban. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt; Eurpban nagyon gyakori, E-Amerikban ritka. HASONL F A J O K A C. alcalivirens s a C. fuscopurpurea kalapja sttebb, tnkjk nem srga. Ejgyik sem csps z. i EGYEB NEVEK Marasmius peronata, gyapjaslb szegfgomba.

ritkn ll, keskeny, merev lemezek

a tnk als rszt nemezes, bozontos rostok fedik

felkanyarod, majdnem szabadon ll, cserszn lemezek

fehr vagy knsrga hs szraz fellet barna kalap, sttebb cskokkal

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban n.

METSZET

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Marasmius alliaceus

lclny

nyr vge- sz

STTTNK FOKHAGYMAGOMBA
Ers, that fokhagyma illat s a vilgos agyag- vagy szrksbarna kalappal les ellenttben ll majdnem fekete tnk jellemzi ezt a gombt. A domsotet bordzat a bor vagy ppos kzep kalap felsznn sttebb vilgosbarna svok lehetnek, tbbnyire a szle fel, ritkbban kalap szln kzptjon; ezek idvel eltnnek. Ers ze miatt fzskor a fokhagyma ptlsra hasznljk. ELFORDULS Bkkskben n korhad faanyagon. Eurpa s zsia bkks znjban elterjedt faj, de nem mindenhol tallhat meg. HASONL FAJOK A M. scorodonius kisebb s vilgosabb szn, szaga hasonl; fenyvesekben terem. EGYB NEVEK feketetnk szegfgomba.

felkanyarod lemezek reges tnk cscsnl vilgosbarna, lefel majdnem fekete tnk

METSZET a tnk csupasz vagy kiss

srn ll, piszkosfehr vagy krmszn

a tnk tve filces TERMHELY Bkkskben fordul el, egyesvel vagy tmegesen n. Mret KALAP 0 1,5-4 cm

TRPE ALAK Spraszn


ld

TNK t 7-15 cm <-> 3 - 6 mm Faj Flammulina velutipes

piszkosfehr

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

"y s;

TLI FLKE
Okkersrga, brsonyos kalapjrl s sttbarna tnkjrl knnyen felismerhet gomba. Egyike azon kevs gombafajnak, amely fagyban szvs, ers is terem. Lemezei felkanyarodk, srn llnak, tnk fehrek vagy halvnysrgk. Vkony, halvnysrga hsa halszag, jz. ELFORDULS l vagy korhad fkon n, erdkben, kertekben, parkokban s folypartokon. Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK A F.fennae s a F. ononidis ritkbbak s ms helyeken nnek. EGYB NEVEK Collybia velutipes, akc-flke.
brsonyos barna tnk

SYZYGITES MEGALOCARPUS Szrksfehr szn parazita gomba; lemezes gombkon, pl. a Flammulina fajokon lskdik.

a narancsbarna kalap csupasz felszne nedvesen ragads a kalap szle vilgossrga

TERMHELY Sr csomkban, faanyagon nnek termtestei.

Csald HYDNANGIACEAE

Faj Laccaria amethystina

LILA PNZECSKEGOMBA
Gyakori faj; fiatalon sttlila sznrl s vastag lemezeirl lehet felismerni; az idsebb pldnyok nehezen klnthetk el a vrses szn Laccaria fajoktl. Kalapja szraz, kiss nemezes, gyengn kldks, szle gyengn bordzott. Ritkn ll vastag lemezei jellemzek a nemzetsgre; mikroszkp alatt lthatk tsks spri (9,5 pm tmrj). Ehet, jellegzetes szaga s ze nincs; nagy mennyisgben tartalmaz arznt. ELFORDULS Lombos s fenyfkkal alkot mikorrhizt. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; tmeges lehet.

TERMHELY Nedves, savany (alaj erdkben tmegesen n az avarban. KALAP 0 2 - 5 cm Csald HYDNANGIACEAE

a tnk tvn piszkosfehr, nemezes miclium van

TNK 1 3 - 7 cm - 4 - 8 mm
Fa)

Laccaria laccata

ld

" y nyr-kora tl a szraz kalap itt vrsbarna, de rzsasznesbarna is lehet

HSBARNA PNZECSKEGOMBA
Rendkvl vltozatos szn faj; a rzsasznesbarna klnbz rnyalataiban pompz pldnyok idvel kifakulnak. Egybknt meglehetsen hasonlt a lila pnzecskegombra (fent), szraz kalapja kiss nemezes vagy pikkelyes, szle gyakran fogas, kzepe kicsit besllyed; tnkje szlas, lemezei vastagok, ritkn llnak. Sprja hengeres vagy ors alak ( 9 x 8 pm), bazdiuma 4-sprs. Ehet, de vkony, vrsbarna hsnak nincs klnsebb szaga s ze. ELFORDULS Fkkal l egytt erdkben s parkokban; mocsaras terleteken is megtallhat, fzfk alatt. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONLO FAJOK Az L. bicolornak kontrasztos, vilgoskk lemezei vannak. A L.fraterna bazdiuma 2-sprs, gy mint a kisebb termet, de nagyobb sprj L. pumila. A L. proximo nagyobb, tnkje szlasabb. A L. purpureobadia sttebb bborbama szn. A L. maritima tengerparti dnken n, ellipszis alak spri majdnem sima felletek. EGYB NEVEK Clitocybe laccata, vltozkony pnzecskegomba.

a kalapszl fogas erteljes, szlas tnk

szlesen a tnkhz ntt vagy kiss lefut lemezek

* a kalap kzepe kiss besllyedt TERMHELY Tmegesen n, ltalban nedves talajon.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj

Calocybe carnea

ldn

* sz vge

HSSZN PERESZKE
Rzsaszn kalapjrl s tnkjrl, valamint ezekkel kontrasztos, srn ll, foggal rntt, fehr lemezeirl felismerhet faj. Nehz megtallni, mivel a fves termhelyeket kedveli. Szaga s ze jellegtelen; ehet, de mivel tl apr, nem rdemes szedni. ELFORDULS Fves terleteken, legelkn, rteken, mg mtrgyzott kaszlkon is elfordul. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de ritka faj. HASONL FAJOK A C. persicolor valsznleg ugyanaz a faj; szne fakbb, tnkjnek tve szrs f" s ltalban sszentt. A C. obscurissima mg s "" fakbb, szrksbarna szn, meszes talaj erdkben n. Az Entoloma rosea szne rnStt
lnkebb, spri rzsasznek. rzsaszn
lemezek

CALOCYBE IONIDES ibolyaszn pereszke Ibolyaszn kalapjrl s tnkjrl, valamint fehr lemezeirl felismerhet, kicsi gomba. Kalapja ppos vagy besllyedt, szle nha hullmos; tnkje bunks, lemezei srgsfehrek.

csupasz, hsos, rzsaszn kalap

csupasz, hsos, rzsaszn tnk

piszkosfehr, A szagtalan hs TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban terem.

KALAP 0 1-4 cm

TNK J 24 cm - 3 - 8 mm Faj Mycena galericulata

Spraszn
ldr,

srgsfehr

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

y nyr-kora tl szra: fellet, nedve sen ragads kalap

RZSSLEMEZ KGYGOMBA
Kt jellegzetessge van ennek a gyakori, de nem knnyen azonosthat gombnak: ms Mycena fajokhoz kpest szokatlanul szvs s lemezei halvny rzsasznre rnek. Kalapja harang alak majd dombor, srgsbarna vagy szrksbarna lehet. Tnkje hasonl szn, reges, nagyon szvs, meg lehet csavarni anlkl, hogy eltrne. Hsa lisztszag s -z. ELFORDULS Fk korhad tuskin s elhalt, lehullott gakon l erdkben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba.

harang alak vagy pposn dombor kalap

-4L
merev, * felkanyarod, sszekttt vagy villsan elgaz lemezek

a vilgosbarna kalap gyakran rncos s bordzott rzsasznre ero, ritkn ll, fehr vagy szrke lemezek

TERMHELY Csoportosan, nha tmegesen nnek termtestei.

Csald

TRICHOLOMATACEAE

Faj

Marasmius

oreades

M E Z E I SZEGFGOMBA
Harang alak vagy dombor, idvel ellaposod kalapjn szles pp lthat; fiatalon okkerszn, kzeptl kezdve vilgosbarnra szrad. Tnkje piszkosfehr vagy fak srgsbarna, szvs s ers. Jz, aroms gomba; ehet, de fogyaszts eltt 1. a Hasonl fajokat! ELFORDULS Fves terleteken, legelkn terem. Elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A mrgez Clitocybe dealbata (34. old.) ugyanolyan fves helyeken terem. Lefut lemezeirl klnbztethet meg. EGYB NEVEK M. caryophylleus, illatos/kznsges szegfgomba, csirkegomba
KALAP 0 1-5 cm TNK t 3 - 6 c

ritkn ll, srgsfehr vagy vilgosbarna lemezek

3-7 mm

Spraszn

piszkosfehr

T E R M H E L Y Egyesvel vagy elszrt csoportokban n.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fa

Mycena pelianthina

Idny

nyar-osz

FEKETESZEGLY KGYGOMBA
A legtbb Mycena fajhoz kpest nagy a kalapja; dombor majd ellaposod, nedvesen bborszrke, vilgos szrkslilra szrad. Szle nedvesen hatrozottan bords. Ritkn ll, szles, szrks bborszn lemezeinek frszes le majdnem fekete. Retekszag, mint a M. pura (lent). Klsleg hasonlt a Collybiakra (111-113. old.), de mikroszkpi tulajdonsgai - az amiloid sprk, hatalmas, sznes cisztidk - miatt a Mycena nemzetsgbe tartozik. ELFORDULS * szles, felFknt tpds, meszes erdtalajokban kanyarod n, vastag avarban, elssorban bkkfk lemezek alatt. Eurpban s zsia mrskelt vi terletein szles krben elterjedt, de loklis faj.

a kalap fellete bbor szrkrl vilgos szrkslilra szrad

reges, vilgos bbor vagy rzss rnyalat tnk

frszes, fekete l lemezek


Mret

a tnk lefel megvastagodik

TERMHELY Egyesvel n vagy nhny termtest tallhat egytt.


fehr

KALAP 0 3 - 6 cm

TNK t 4 - 8 cm <- 4 - 8 mm
Faj

Spraszn
ldny

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Mycena pura

ks nyr-kora tl

RETEKSZAG KGYGOMBA
Vltozkony faj, sok sznben elfordul; ltalban lils rnyalat. Nmely pldnyait kln fajnak vagy vltozatnak tekintik, de mindegyik retekszag. Nagy termet, rzsaszn vltozatrl (Mycena rosea) megllaptottk, hogy mrgez. Dombor vagy ppos kalapjnak szle bordzott, ami fknt nedves idben feltn. reges, szraz tnkje srgs rnyalat lehet vagy kalapszn, de annl vilgosabb. ELFORDULS Humuszos talajon, erdkben l. Gyakori az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A M. diosma kalapja sttebb, megszradva a sznt vltja; cdrus illat, meszes talajon n.
a tnk kalapszn, de vilgosabb

METSZET

a lemezek felkanyarodk 1 vagy tnkhz jjnttek, foggal h rnttek s hullmosak is lehetnek

reges tnk

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n tpds talajon.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Mycena crocala

ldr|

y nyr vge-sz

SRGATEJ KGYGOMBA
Kpos vagy dombor kalapjnak kzepe tbb-kevsb ppos; szne barnsszrke, bordzott szle vilgosabb. Tnkje srlskor srgsvrs tejnedvet ereszt; als rsze srgsvrs, fels fele vilgosabb szn. Ritkn ll lemezei fehrek, srgra sznezdnek. ELFORDULS Majdnem kizrlag bkkel l egytt; elpusztult, korhad gakon vagy vastag avarban terem. Eurpa nedves bkkseire jellemz, helyenknt gyakori; Japnban is elterjedt. HASONL F A J O K Nhny ms Mycena faj is ereszt fehr vagy sznes nedvet srlskor: az M. haematopus (136. old.) leve a M. sanguinolenlahoz hasonlan, vrvrs; a M. galopus (137. old.) nedve fehr.

fehr gombafonalak a l krl Mret KALAP 0 1 - 3 cm TNK 5 - 1 2 cm ** 1 - 3 mm Faj Mycena poly gramma

TERMHELY Tmegesen terem vagy nhny termotest n egytt. rtk

Spraszn srgsfehr
ldn

Csald TRICHOLOMATACEAE

V sz-kora tl

BARZDLTTNK KGYGOMBA
Elgg nagy, rugalmas hs Mycena faj; ezsts tnkjn feltn, hosszanti barzdk futnak. Vilgosszrke vagy szrksbarna kalapja ppos. sz2raz fellete sugarasan rncolt. Piszkosfehr hsa majdnem szagtalan. Ritkn tiszta fehr pldnyai is elfordulnak. ELFORDULS Lombos- s fenyerdkben, fknt ids fk alatt s tuskikon l. Szles krben elterjedt Eurpban s zsia megfelel rszein; Japnban is elfordul. HASONL FAJOK A M.filopes (136. old.) kisebb, de fnyes, csupasz tnkje ugyanolyan szvs. Ugyanazokon a helyeken terem s sokkal gyakoribb. A M. galericulata (116. old.) tnkje ppgy szvs s gykerez.

kalap vagy szrksbarna ritkn ll

rncok a szraz kalapfelsznen

sznre r lemezek

hi>\\:unli

barzdi
az ezsts rnkn

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n.

galambgomba ( Russula ) nemzetsg fajai tartoznak ide. Lemezeik felkanyarodk vagy tnkhz nttek. Hsuk merev, kemny, pattanva trik, morzsalkony, melyet a termtestben kis szigeteket kpez, gmbly sejtek okoznak. A galambgombk nagyon hasonltanak a szintn trkeny hs tejelgombkra (Lactarius, 43-55. old.), amelyek azonban

srlskor tejnedvet eresztenek s lemezeik lefutak. A Russula fajok tbbsge a tejelgombkhoz hasonlan, lnk szn. Minden galambgomba fkkal, ritkbban cserjkkel vagy lgyszr nvnyekkel alkot mikorrhizt (1. 18-19. old.). ltalnossgban elmondhat, hogy a kellemes z fajok ehetk, mg a cspsek mrgezst okozhatnak.

Csald RUSSULACEAE

Russula delica

Idny

nyr-sz

FLDTOL GALAMBGOMBA
Nagy termet faj; kalapja tlcsres, tnkje zmk, hsa kemny s fehr. Srgsfehr kalapjra ltalban fld- s avarszemcsk tapadnak. Fehr lemezei a tnk krl kkeszld rnyalatak lehetnek; ritkn llnak, ltalban villsan elgaznak. ELFORDULS Fkkal kpez mikorrhizt j vzelvezets talajon. Hegyvidken a fahatrig felhatol. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, sokfel gyakori faj. HASONL FAJOK A R. chloroides lemezei srbben llnak, ersebb rajtuk a kkeszld rnyalat; a tnk fels rszn is van egy ilyen szn sv. A Lactarius vellereus (44. old.) nagyobb, kalapjnak felszne nemezes; fehr tejnedve van.

szraz fellet, tbbkevsb tlcsres kalap

' a srgsfehr kalapra talajszemcsk ragadnak a nvekeds sorn

* a lemezek kkeszld rnyalatak lehetnek tnkhz ntt, piszkosfehr lemezek

nagyon rvid, zmk, piszkosfehr tnk TERMHELY Nhny pldnya n egytt vagy tmegesen terem erdkben.

Csald RUSSULACEAE

Russula foetens

nyar-osz

BDS GALAMBGOMBA
E bds szag fajnak hsos, dombor, narancsbarna szn, ragads tapints s bordzott szl a kalapja. Fehr, rvid, majdnem hord alak tnkje a bzisa fel barns. Trkeny, nagyon csps z hsa piszkosfehr, barnra sznezdhet. ELFORDULS Erdkben lombos- s tlevel fkkal is kpezhet mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, sokfel gyakori faj. HASONL F A J O K A R. laurocerasi kesermandula szag. A kiss mandula szag R. illota lemezeinek stt az le. A R. subfoelens hsa klium-hidroxid hatsra srgra sznezdik (a R. foetens nem reagl vele).
a kalap fellete ragads, fknt nedves idben piszkosfehr vagy barnra sznezd hs

a tnk vilgosabb szn a kalapnl, de a bzisa fel barns

a trkeny, felkanyarod,fehr vagy srgsfehr lemezek gyakran barnn foltosodnak .

rvid, hord alak, emeletesen reges tnk

srn ll lemezek

TERMHELY Egyenknt vagy tmegesen n, erdei termhelyeken.

Csald RUSSULACEAE

Fa

' Russula nigricans

ld

" y nyr-sz

SZENES GALAMBGOMBA

sima, szraz fel-

Nagy termet faj; piszkosfehr majd fstbarna kalapjnak kzepe benyomott, tnkje vaskos. Trkeny, de kemny "~ep" " " p hsa felvgva piszkosfehr, lassan vrsre vltozik, vgl teljesen feketre sznezdik; enyhe z vagy keser. A galambgombk tbbsgtl eltren, lemezei eltr hosszsgak. Feketre szradt termtestei a kvetkez vig megmaradhatnak. ELFORDULS Fknt lombos fkkal kpez mikorrhizt j vzelvezets talajon, de fenyk alatt is megtallhat. Szles krben elterjedt s sokfel gyakori az szaki mrskelt vben. ' HASONL FJOK A R. albonigra azonnal feketre sznezdik (nem vrsre); a R. adusla gyengn vrs majd szrke lesz, ze enyhe. A R. anlhracina s a R. acrifolia lemezei cspsek. A R. densifolia lemezei srn llnak s kisebb termet.

a kalap szle begngylt

felkanyarod, faksrga lemezek gymlcs illat hs

rvid, vaskos erezett tnk

a trkeny hs a vgsfelsznen cseresznyepirosra majd feketre sznezdik Mret KALAP 0 5 - 2 0 cm RUSSULACEAE

vastag, ritkn ll, eltr hosszsg lemezek

TERMHELY Tmegesen vagy boszorknykrben n. Spraszn fehr rtk

TNK J 3 - 8 cm <- l ^ t cm
Fa

' Russula fellea

Idny nyr-sz

FAK GALAMBGOMBA
Eurpban ismert, faksrgs narancsbarna galambgomba faj. Vaskos, csupasz tnkje lefel kiss kiszlesedik, dombor, merev hs kalapjnak kiss bordzott a szle. ze nagyon csps, szaga desks (musktlira emlkeztet). A lemezek s a tnk halvny srgsbarna sznek. ELFORDULS Lombos fkkal, fknt bkkel kpez mikorrhizt; elssorban j vzelvezets, savany talaj erdkben n. Eurpa-szerte elterjedt. HASONLO F A J O K A R.farinipes lemezei vilgosabbak, mlyebbek a barzdk a kalap szln, tnkjnek fellete finoman szemcss.

srn ll, felkanyarod lemezek

TERMHELY Egyesvel vagy csoportokban n savany talajon.

Csald RUSSULACEAE

Fa

i Russula claroflava

ldn

y nyr-sz

KROMSARGA GALAMBGOMBA

Dombor vagy lapos kalap, lnksrga szn faj; merev fehr hsa enyhe z, ehet. Lemezei halvnysrgk s csupasz, szraz, srga tbbnyire a tnkig elrnek. Hsa s csupasz, hengeres szn kalap vagy hord alak, fehr tnkje idvel vagy srlsekre megszrkl. .^tSl ELFORDULS Nedves vagy lpos, tzegmohs talajokon nyrfkkal kpez m mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben elterjedt, helyenknt gyakori gomba. HASONL F A J O K Russula ochroleuca (lent). Ms srga szn fajok pl. R. helodes, R. raoultii, R. risigallina s az R. solaris sprapora ltlban sttebb , szn s nem sznezdnek el; nmelyek csps zek. V Q g ^ ^ Q ^ A R. violipes tnkje lils rnyalat.

felkanyarod, srn, ll lemezek >

fehr, szrkre r tnk hengeres vagy hord alak tnk

TERMHELY Egyesvel vagy tmegesen n. Mret KALAP 0 5 - 1 0 cm Csald RUSSULACEAE TNK I 4 - 1 0 cm <-> 1 - 2 c Russula ochroleuca Spraszn
ldn

L
rtk

okkersrga

y nyr-sz

FAKSRGA GALAMBGOMBA
Az egyik leggyakoribb erdei lemezes gomba. Dombor, fnytelen kalapja okkersrga szn, nha j j zldes rnyalat; lemezei fehrek. Fehr tnkje alul kiss vastagabb s szrks rnyalat lehet. Trkeny, fehr hsa enyhe z. ELFORDULS Lomboss tlevel fkkal egyarnt kpez mikorrhizt j vzelvezets talajon; mszkerl. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; Eurpban gyakori. HASONL FAJOK R.fellea (122. old.) s a R. claroflava (fent).

csupasz, fnytelen, okkerKfie* srga kalap

a kalap bre hosszan lehzhat

a tnk tve idvel halvnyszrkre - vltozik

fehr, felkanyarod lemezek

a lemezek zme elri a tnkt

srn ll lemezek

TERMHELY Egyesvel vagy tmegesen n erdben.

Csald RUSSULACEAE

Faj Russula cyanoxantha

Idny

nyar-osz

KKHT
G A L A M B G O M B A N a g y termet f a j ; d o m b o r , majd ellaposod kalapjnak k z e p e b e s l l y e d ; szne v l t o z a t o s , a zldtl a b o r v r s sznig e l f o r d u l n a k pldnyai. Lemezei s vaskos tnkje piszkosfehrek. H s a k e m n y , f e h r , l e m e z e i a tbbi galambgombtl eltren, nem t r k e n y e k , h a n e m rintsre rugalmasak, tapintsuk olajos. rtkes, n y e r s e n is e h e t g o m b a . E L F O R D U L S Lombos fkkal, fknt bkkel kpez m i k o r r h i z t , d e f e n y k alatt is m e g t a l l h a t ; a s a v a n y talajt k e d v e l i . A z szaki m r s k e l t vben szles krben elteijedt, sokfel gyakori gomba. H A S O N L F A J O K R. integra, (lent). R. vinosa vaskos, piszkosfehr tnk

a kalap szne a zldtl a borvrsig sokfle lehet

a kalap csupasz s kiss ragads

- - AII surun alio, felkanyarod, piszkosfehr lemezek

METSZET kemny, de trkeny, jz, nyersen is fogyaszthat hs

TERMHELY Egyenknt vagy tmegesen n j vzelvezets erdei talajon.

RUSSULA VINOSA szrkl galambgomba Fenyk alatt l faj; borvrs kalapja bama foltos. Hsa jz, fehr tnkje vgsra vagy idvel megszrkl. Srn ll, felkanyarod lemezei srgsfehrek, szrksre rnek. YCJ[

RUSSULA INTEGRA barnsvrs galambgomba Jellegzetessge az okkersrga sprapor. Vltozatos szn, hegyvidki faj, fenykkel l egytt. Lemezei vastagok, ritkn llk, majdnem szabadok. Fehr tnkje idvel barnn foltosodik. Merev, fehr hsa mandula z. \C}\

Csald RUSSULACEAE

Faj

Russula vesca

Idny

RNCOS GALAMBGOMBA
Dombor, ellaposod, majd besllyedt kzep kalapja barnval kevert fak borvrs szn. Szle fehres, bords lehet. Piszkosfehr, lefel elkeskenyed tnkjt rozsdabarna foltok dsztik. Kemny, fehr hsa nyersen is ehet, di z. ELFORDULS J vzelvezets erdei talajon lombos- s tlevel fkkal egyarnt kpez mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt; Eurpban gyakori faj.
borvrs vagy barns borvrs, de nha vilgosabb kalap

majdnem minden lemez elri a tnkt

'

a kalap szln ltszanak a lemezek

kemny, 1 METSZET fehr hs

TERMHELY Egyesvel vagy tmegesen n. KALAP 0 5 - 1 0 cm Csald RUSSULACEAE TNK t 3 - 6 cm <-> 1,5-2,5 cm Russula aeruginea

trkeny, fehr, srn ll lemezek

rozsdabarna foltok a tnk tvn


fehr

Spraszn Idny

rtk

nyr-sz a csigargott helyeken lthat a kalap fehr hsa a fiatal kalap sima vagy kiss erezett lehet |

FZLD GALAMBGOMBA
Dombor, majd besllyedt, zld szn kalapjt ltalban rozsdabarna vagy vrsbarna foltok tarktjk, szle gyakran bordzott. Sr, majdnem szabadon ll lemezei fehrek ppgy, mint hengeres vagy lefel eikeskenyed tnkje. Kemny, de trkeny, fehr hsnak kiss csps ze fzskor eltnik. ELFORDULS Nedves talaj erdkben nyrekkel kpez mikorrhizt; ritkbban fenyk alatt is megtallhat. Elterjedt faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A R. heterophylla hsa kemnyebb; a R. virescens (131. old.) kalapjn apr szemcsk vannak; mindkett enyhe z. Ez a gomba a R. xerampelina (127. old.) , ,/ zld vltozata.

a fnyes, zld kalap kzepe sttebb, gyakran rozsdabarna foltos

fehr tnk I a af rozsdabarna foltos lehet

yL

fehr vagy srgsfehr lemezek

TERMHELY Tmegesen n f vagy avar kztt.

Csald RUSSULACEAE

Faj Russula puellaris

Idny nyar-osz felkanyarod vagy szabadon ll lemezek

SRGULTNK GALAMBGOMBA
E trkeny fajnak dombor, majd besllyedt kzep, bbor- vagy vrsbarna a kalapja; kzepe nha majdnem fekete, szle vilgosabb szn; idvel s a srlsek helyn okkersrga rnyalatv vlik. A kalap szltl a br majdnem a kzepig lehzhat. Ehet, de vkony, fehr szn, szagtalan hsa kzepes minsg. E L F O R D U L S Fleg fenykkel, ritkbban lombos fkkal kpez mikorrhizt Az szaki mrskelt v nagy rszn elterjedt, belertve Eurpt s -Amerika nyugati rszt is. HASONLO FAJOK A R. odorata ersen gymlcs illat s elssorban tlgy alatt n. A R. versicolor csps z s tnkje lassan srgul.
Mret KALAP 0 3-6 cm Csald RUSSULACEAE TNK 3-6 c m - " 0 , 7 - 1 , 5 cm

fnyes, kiss ragads kalap

C 5
a tnk bell szivacsos, kvl kemny METSZET ^ ^ a fehr hs narancssrgra sznezdik

I>
rtk m

surun ll lemezek

TERMHELY Nedves erdkben elszrtan vagy tmegesen n. Spraszn Idny


srgsfehr

Russula rosea

nyar-osz

PIROS GALAMBGOMBA
Nagyon kemny hs gomba. Fakvrs kalapja s nem lehzhat bre klnbzteti meg-a sok vrses rnyalat galambgombtl. Tnkje elgg rvid, hengeres vagy bunk alak; fehr vagy a dombor, majd ellaposod kalap sznvel azonos. ze kiss csps, lemezei keserek. E L F O R D U L S ltalban bkkel alkot mikorrhizt; lomberdkben l, j vzelvezets talajon. Eurpa bkks znjban szles krben elterjedt, gyakori faj. H A S O N L F A J O K A R. velutipes kalapbre lehzhat, hsa mg trkenyebb. E G Y B N E V E K R. rosacea!lepida, rzss galambgomba

szraz, mail fakvrs, nem lehzhat br kalap

a tnk hsa kemny, de trkeny

^ rzsaszn l, majdnemj ll, (szabadon J'/'// \ srgsfehr lemezek .

TERMHELY Egyesvel vagy tmegesen n az erdei talajon.

trkeny, srn ll lemezek

a tnk piszkos- fehr vagy kalapszn lehet

^jgr

Csald R u s s u L A C E A E

Faj

Russula lurci

JDSZAG GALAMBGOMBA
Az rett gomba kalapjnak kzepe besllyedt, sima szlt drszer bevonat fedheti. Borvrs sznbe gyakran zld, fekete vagy narancssrga rnyalat keveredik. Jellegzetesen jdszag, klnsen a tnkje. Spralenyomata narancssrga szn. Trkeny, fehr hsa enyhe z. ELFORDULS Ktts fenykkel kpez mikorrhizt, de valsznleg luccal is. Eurpa-szerte elterjedt, de magtallhat E-Amerikban is.
fehr tnk TERMHELY Nhny pldny n egytt vagy tmegesen terem. Spraszn Idny
vilgos okkersrga

a bunks tnk bzisa jdszag

Mret KALAP 0 3 - 1 0 cm Csald RUSSULACEAE

TNK t 3 - 7 cm ** 1-2,5 c Russula xerampelina

rtk

nyar-osz

BARNULHS GALAMBGOMBA
Annak ellenre, hogy itt egy fajknt trgyaljuk, a R. xerampelinai tbb, kzel rokon fajra szoktk osztani, melyek kzs jellemzje, hogy idsdve egyre ersebben hering szagak s hsuk vasszulft hatsra sttzldre sznezdik. A csupasz kalap szne sttvrstl a zldig vltozhat; a hengeres tnk gyakran vrsbarnn foltos; az egsz termtest retten megbarnul. Frissen ehet. ELOFORDULAS A klnbz fajok eltr lhelyeken erdkben, homokdnken - fordulnak el, fleg fenykkel, ritkbban lombos fkkal kpeznek mikorrhizt. E nhny kzeli rokon faj elterjedt s gyakori gombja az szaki mrskelt vnek. EGYEB NEVEK R. erythropoda.

vasszulft hatsra megzldl hs

egyes pldnyok kalapjnak kzepe besllyedt

megvastagodott vagy hengeres tnk - a kalap lehet vrs, fekete kzppel, barnsbbor vagy zld

felkanyarod, srn ll, trkeny lemezek

fehr, idvel barnra r hs

TERMHELY Fk alatt tmegesen n.

Csald RUSSULACEAE

Faj Russula paludosa

Idny

nyar-osz

LPI GALAMBGOMBA
Nagy termet, mutats galambgomba, a tbbi Russula fajnl magasabb. Dombor, majd benyomott kzep, narancsvrs kalapjn srgs foltok lehetnek, fellete nedvesen kiss ragads. Srn ll, felkanyarod lemezei aranysrgra rnek. A lemezek le s a kalap szle gyakran piros. A hengeres, bunks vagy hasas tnk fehr, rzss rnyalat lehet, idvel szle piros kiss megszrkl. Ehet, kemny lehel de trkeny hsa enyhe z, de 1. a Hasonl fajokat! ELFORDULS Mohos, "fehr, rzss savany talaj fenyvesekben ^"J"/"'" , n t.... J terem. Az szaki mersekelt vben elterjedt, helyenknt gyakori gomba. HASONL FAJOK A mrgez s csps z R. emetica (lent) kalapjn nincsen srga szn.
k

a kalap felszne nedvesen kiss ragads

srn ll, halvnysrga

a kalap kzepe srgra fakulhat

,,

idvel megszrkl

TERMHELY Tmegesen vagy elszrtan terem, ltalban savany talajon. Mret KALAP 0 8 - 1 6 cm Csald RUSSULACEAE TNK | 10-15 cm -> 1 - 3 cm Faj Russula emetica Spraszn Idny vilgos okkersrga nyar-osz rtk

HNYTAT GALAMBGOMBA
Dombor vagy kiss benyomott kzep, skarltpiros kalapjnak csupasz, fnyes felszne nedvesen ragads. Hengeres, fehr tnkjnek hml a bre. Trkeny, szagtalan fehr hsa nagyon csps z, amely elfogyasztsa utn gyorsan hnyst okoz, de tbbnyire nem tlsgosan mrgez. ELFORDULS Fknt fenykkel l egytt nedves talajon. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL FAJOK Vltozata a R. e. var. betularum kisebb, regen fehr szn, mocsaras helyeken, nyrfk alatt n. A R. emeticella bkk alatt terem, csps z. Az Amanita muscarina (146. old.) kalapjn fehr foltok vannak, gallrja s gums tnkje van.

dombor vagy kiss benyomott, csupasz, ltalban fnyes, skarltpiros kalap

kiss hml, hengeres tnk

elgg srn ll lemezek

finoman bordzott kalapszl

TERMHELY Tmegesen vagy egyesvel n, nedves helyeken, fenyfk alatt.

felkanyarod vagy szabadon ll, fehr vagy srgsfehr lemez ek

Csald RUSSULACEAE

Faj Russula mairei

ldn

* nyr-sz

BKKFA-GALAMBGOMBA
Dombor majd kiterl, lnk skarltvrs kalap faj; csupasz, fnytelen bre nedvesen ragads. Kiss bunks, piszkosfehr tnkjnek csupasz a felszne. Trkeny hsa kmny, fehr szn, kiss kkusz vagy mz illat. ELFORDULS Erds vidkeken bkkfk alatt l. Eurpa s zsia bkks znjban szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K Russula emetica (128. old.). Az ehet, de kisebb R. velenowskyi jellemzen nyrfk alatt terem.
felkanyarod, trkeny lemezek

dombor, lnk skarltvrs kalap

csupasz, fnytelen, csiga rgta kalapfelszn

kiss bunks tnk

TERMHELY Tmegesen vagy egyesvel n, j vzelvezets erdei talajon.


ere

elgg srn ll, szrkskk rnyalat, fehr lemezek

KALAP 0 3 - 7 cm

TNK * 35 cm * * 0,7-2 cm Russula fragilis

Spraszn

fehr

Csald RUSSULACEAE

nyr-sz

TRKENY GALAMBGOMBA
Kis termet faj; legjobban kzi nagytval azonosthat, mivel az a jellemzje, hogy fehr vagy srgsfehr lemezeinek frszes az le. Dombor vagy benyomott kzep kalapja vrs s bbor szn, csppnyi zldes rnyalattal; kzepe nha megsttl. A fehr tnk alul kiss kiszlesedik. Trkeny, fehr hsa nagyon csps z, mrgez. LFORDULS Lombos- s tlevel fkkal kpez mikorrhizt, erds vidkeken; leggyakrabban nyrrel s tlggyel. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt, helyenknt gyakori gomba. EGYB NEVEK R.fallax.

m
>
* a kalap stt bborszn, bborvrs vagy zldes rnyalat elgg srn ll, fehr vagy srgsfehr lemezek > < felkanyarod lemezek

frszes l lemez a kalap stt kzepe bemlyedt j

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban, nha egyesvel terem.

a kalaj kiss bords

kiss kiszlesed, i fehr tnk

Csald RUSSULACEAE

Russula sanguinaria

ldn

* nyr-sz

VRVRS GALAMBGOMBA
Enyhn mrgez faj; dombor vagy bemlyedt kzep kalapja vrvrs, vrs cskos tnkje idvel szrks rzsasznre vltozik. Trkeny fehr hsa kicsit csps z, spralenyomata halvny okkersrga. ELFORDULS Meszes talajon fknt fenykkel kpez mikorrhizt. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A R. helodes tnkje vilgosabb, idvel mg szrkbbre sznezdik; tzegmoha kztt terem.
a lemezek kiss lefutk lehetnek *

a kalap vkony bre - vrvrs

hengeres vagy kihegyesed tnk

js ,' - trkeny, fehr hs

a piros cskos tnk idvel szrks rzsasznre sznezdik TERMHELY Egyesvel vagy tmegesen n savany talajon. Mret KALAP 0 5 - 1 0 cm Csald RUSSULACEAE TNK t 4 - 7 cm ** 1 - 2 cm Russula undulata trkeny, srgsfehr vagy okkersrga lemezek Spraszn
krmszn

rtk J g

Idny nyr-sz a bbor- vagy ibolyaszn kalapon srga foltok lehetnek

FEKETSVRS GALAMBGOMBA

a kalap kzepe majdnem fekete

Elgg hsos faj; dombor kalapjnak kzepe majdnem fekete s ltalban besllyedt; a kalap tbbi rsze bboribolya szn, gyakran srga foltos. A kalap szne ersen kontrasztos a fehr vagy srgsfehr tnkkel s a lemezekkel. A tnk meglehetsen rvid, bunk rovid, fehr vagy alak, a lemezek srn llk srgsfehr tnk s felkanyarodk. A fehr vagy szrksfehr hs kiss csps z, ehetetlen. felkanyarod, fehr vagy srgs ELFORDULS Tlgyfehr, srn fkkal l egytt; nha ms ll lemezek lombos fk alatt is n. Az szaki mrskelt vben elterjedt gomba. HASONL FAJOK A R. brunneoviolacea s a R. romellii spralenyomata sttebb. qp TERMHELY Erds terleteken tmegesen n tlgyek alatt, T fknt savany talajon. EGYB NEVEK R. atropurpurea.

Csald RUSSULACEAE

Russula sardonia

ldn

y nyr-sz

CLTROMLEMEZ GALAMBGOMBA
Mutats, viszonylag nagy termet faj. Dombor, fnyes, stt bborszn w r kalapjnak szne ellenttet alkot citromsrga lemezeivel. Bborszn vagy borvrs tnkje bunk alak. Enyhn gymlcs illat, csps z. Lemezei s fehr hsa ammnia hatsra rzsasznre vltozik. ELFORDULS Leginkbb erdei feny alatt n. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt. felkanya HASONL FAJOK A R. queletii kisebb, rod vagy 1 lemezei s spralenyomata vilgosabb. Nem kiss lefut f lemezek reagl ammnival s csak alig csps. EGYB NEVEK R. drymeia.
r ijjr

stt bborszn vagy borvrs kalap csupasz, fnyes, dombor ' kalap

IV I

srn ll, citromsrga vagy okkersrga lemezek

TERMHELY Tmegesen n fenyk alatt. Mret KALAP 0 4 - 1 0 cm TNK J 4 - 1 0 cm <-> 1-2,5 cm


Fai

szrks rnyalat, bborszn vagy borvrs tnk

Spraszin

hu|vny

Csald RUSSULACEAE

Russula v

Idny nyir-sz dombor, majd lapos, szemcss vagy korps felszn kalap

VARASHT GALAMBGOMBA
E kemny hs faj legjobban szemcss, srgszld vagy kkeszld szn, gyorsan mezkre repedez kalapfelszne alapjn azonosthat. A kemny tnk fehr, de bzisa kiss barns lehet. Trkeny, fehr lemezei sr llsak, felkanyarodk. Hsa vasszulft hatsra narancsos rzsasznre vltozik. barna bzis, fehr tnk ELFORDULS Lombos fkkal, pl. bkkel kpez mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj. HASONL FAJOK A R. cutefracla szne sttebb zld s a kalap szltl kezdve berepedezik. Nem reagl vasszulfttal

a kalap felszne mezkre t repedezik

sargas- vagy kkeszld f kalap

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban terem j vzelvezets erdei talajon.

A P R , SIMA KALAP GOMBK


agyon sok apr termet, kis kalap gomba tartozik ide, szmos nemzetsgbl s csaldbl. Ebben a knyvben elssorban a Tricholomataceae csald
Faj Lyophyllum palustre

kicsi, fehr sprj fajait ismertetjk. E gombk kalapja finoman hamvas lehet, de nem tallhatk rajtuk szrk, szlak vagy pikkelyek (142-144. old.).
Idny

Csald TRICHOLOMATACEAE

nyr-sz

L P I SZRKEFLKE
A vkony, halvny szrksbarna tnkn dombor, majd kiterl, kzpen kiss bemlyed, szrksbarna kalap l. A kalap fellete a szltl a kzepe fel bordzott; hsa vkony, kiss lisztszag, nem fogyaszthat. A fehr vagy halvnyszrke lemezek felkanyarodk, kzepesen srn llk. ELOFORDULS Csak lpos helyeken n, tzegmoha kztt, melyet vgl elpusztt. Sokfel elfordul az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Ms fajok is lnek tzegmohban, pl.: Galerina paludosa, G. tibiieystis, Omphalina sphagnicola s a 0. philonotis, melyek spri ltalban barnk, lemezeik lefutk. EGYB NEVEK lpi lpereszke.

dombor vagy lapos, besllyedi

hossz, gykerez, szrks-

a kalap szltl a kzepe fel fut

TERMHELY Tmegesen vagy boszorknykrben n lpokban, tzegmoha kztt. Spraszn Idny


fehr

KALAP 0 1 - 3 cm

TNK 1 4 - 8 cm <-> 1-3 mm


Fa

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

'

Baeosporu i myosura

sz-ks sz sr. keskeny, vilgosszrke lemezek

D E R E S T N K FENYFLKE
A kicsi Baeospora nemzetsgbe tartoz vilgosbarna gomba szraz kalapja lapos, kzepn kicsi pp van; tnkje szemcss. Penszszag, jellegtelen z. Lemezei majdnem szabadok. ELFORDULS Parkokban s erdkben l fenytobozokon vagy tobozpikkelyeken. Elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A szintn vilgosbarna B. myriadophylla lemezei tbb-kevsb lilk. Elssorban korhad feny szraz, vilgosbarna kalapfelszn gakon n, ltalban ritka. Fenytobozokon l mg a Strohilurus esculenlus (133. old.) is.

felkanyarod vagy szabadon ll lemezek METSZET

TERMHELY Fenytobozokon vagy sztesett pikkelyleveleiken n, egyesvel vagy kis csoportban.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faf

Strobilurus esculentus

ks sz-tavasz

LUCOS TOBOZFLKE

E kicsi gomba barna kalapja dombor, szle vkony; sima, narancssrga tnkjnek fehr a cscsa. Kemny, fehr hsa jszag. Ehet, de kis termete miatt nem rdemes szedni. ELFORDULS Csak luctobozokon n, ltalban mr flddel fedetteken, de nedves terleteken vkony, les nha megtallhat fld felettieken is. ^ ^ H ^ kalapszl Eurpban s zsia lucos vben szles krben elterjedt, gyakori faj. ragads, HASONL FAJOK A S. stephanocystis barna kalap s a S. tenacellus ktts fenyk tobozn l. A kis Collybia fajok (67., 111-113. old.) " leginkbb csak mikroszkppal azonosthatk.

kzepesen srn ll. fehr lemezek hullmos, * felkanyarod lemezek .

TERMHELY Lucosokban n kis csoportokban.


Mrel

a tnk bzisa gykrszer fonalakkal rgzl a tobozon

KALAP 0 0,5-3 cm

TNK I 2 - 5 cm < * 1-2,5 mm


Faj

Spraszn
ld

sirgsfehr

Csald TRICHOLOMATACEAE

Mycena inclinata

" y sz-kora tl vrs foltok a szrksbarna vagy fehresszrke kalapon

CIFRA KGYGOMBA
Harang alak kalapjnak szle feltnen fogazott s sugarasan bords. Kemny tnkje cscsn fehr, alul vrsbarna. Azonostsban segtsget nyjt csps ze. ELFORDULS Az ids fatuskkat kedveli reg erdkben. ltalban tlgyfk elhalt rszein n, nha megtallhat ms lombos fkon is, pl. a szeldgesztenyn. Eurpban s E-Amerikban merev, sima kznsges faj, helyenknt gyakori. felszn tnk HASONLO FAJOK A Mycena maculata gomba illat, kalapszle sima, tnkje bborbarna. Ritkbb s nem is feltn faj.

METSZET

a tnk bzisa lnk vrsbarna

felkanyarod lemezek

a fiatal pldnyok

TERMHELY Csoportosan n korhad faanyagon.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj

Mycena

arcangeliana

Idny

sz-tl eleje

OLAJSZRKE KGYGOMBA
Ezt a fajt termhelyn nehz azonostani, annak ellenre, hogy a fiatal pldnyok tnkje lila. Kalapja a harang alaktl a domborig brmilyen formj lehet s klnbz fakszrke rnyalatokban fordul el. Jl zrd dobozba helyezve nhny perien bell ers jdszagot raszt. ELOFORDULAS Kertekben, temetkben, parkokban, tpds talaj erdkben, l fk vagy bokrok tvnek mohs krgn, fatrmelken vagy lehullott gakon l. Eurpa-szerte elterjedt, gyakori faj. EGYB NEVEK M. oorliana. "" ""pasz
fellet tnk

felkanyarod lemezek

dombor vagy harang alak kalap

fi, t

barnsszrke, nha lils rnyalat hs

METSZET

T E R M H E L Y Gyakran tmegesen n klnfle faanyagon. Mret KALAP 0 1-2,5 cm TNK t 3 - 7 cm - 2 - 3 mm


Fa

srn ll, fehr vagy rzsaszn lemezek Spraszn


ldeny

fehr sz

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

' Mycena olivaceomarginata

RTI KGYGOMBA
Kalapszne a szrksbarntl a srgig s a rzsaszn rnyalatokig brmilyen lehet, ezrt legjobban kzi nagytval hatrozhat meg. Tnkhz ntt lemezeinek le zldesbarna. Tnkje elgg trkeny, hsa vkony, szmos Mycena fajhoz hasonlan, retekszag; egyes vltozatok gyengn saltromsav szagak. ELOFORDULAS Mohos gyepekben s kaszlt vagy legeltetett rteken tallhat. Eurpa-szerte gyakori. HASONL FAJOK Ms Mycena fajok lemezle is lehet sznes: piros - a faanyagon l M. rubromarginata s a tobozokon tallhat M. seyneii; srga - a f kztt vagy avarban nv M. citrinomarginata s a M. flavescens esetben. EGYB NEVEK M. arenacea.
sugr irny barzdk a kalapon barna vagy szrke kalap, nha srga vagy rzsaszn rnyalattal

dombor vagy kpos kalap

hullmos, tnkhz ntt lemezek

szrksbarna vagy vilgosabb kalapszn tnk

METSZET

T E R M H E L Y Egyesvel vagy tmegesen n a rvid fben.

- a lemez le halvny zldesbarna

kzepesen srn ll, halvnyszrke lemezek

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj Mycena epipterygia

" W nyr-tl eleje

ENYVES KGYGOMBA
Egyike a viszonylag kevs, nylks fellet 4 Mycena fajnak. lnksrga tnkjrl ismerhet fel; gyakran rozsds rnyalat, de egybknt elgg vltozatos a gomba mrete, alakja s a szne. Kiss liszt vagy avas szag. ELFORDULS Nvnyi hulladkon - fknt fenyn - l erdkben, de savany talaj nyltabb, szedres vagy pfrnyos lomberdkben is megtallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL FAJOK A nylks Mycena fajok kztt legvastagabb nylka a Mycena rorida tnkjt fedi, melyen a tnknl vastagabb rteg tallhat. A ndon nv, ersen lefut lemez M. belliae tnkje alig nylks.
a kalap ltal- ban szrke s barzdlt tojs alak, domborra vagy kposra nyl kalap

elgg merev, nylks, srga tnk

TERMHELY Tmegesen vagy kis csoportokban n moha kztt.


Mret

KALAP 0 0,5-2,5 cm

TNK C 3 - 8 cm 1-2,5 mm Faj Mycena leptocephala

Spraszn Idny

srgsfehr

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

nyr-tl

SALTROMOS KGYGOMBA
Harang alak vagy kpos, halvnyszrke vagy lomszrke kalapja nedvesen feltnen barzdlt. Tnkje s vizenys hsa trkeny. Ez s mg ms gyakoribb Mycena fajok is saltromsav vagy ammnia szag. ELOFORDULS Mohs legelkn magas f kztt, erdei avarban vagy ndon n. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt, gyakori gomba. HSONL FAJOK A M. abramsii ltalban nagyobb s nem annyira szrke a kalapja; lombos fkon n. Az erteljesebb termet M. stipata kalapja ragads, fenytuskkon n. A M. capillaripes lemezszle (kzi nagytval lthat) piros, fenytrmelken n. Mindegyik ammnia szag. EGYB NEVEK M. chlorinellal ammoniaca.
TERMHELY Egyenknt vagy tmegesen n mohos legelkn.

barzdk a vilgosszrke vagy lom szrke kalapon

METSZET

/
fel- / kanyarod lemezek trkeny, vizenys, ammnia szag hs * elgg ritkn ll, halvnyszrke lemezek

\I

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj

Mycena fdopes

UREGESTNKC KGYGOMBA
Legjobban mikroszkppal hatrozhat meg, mert akkor ltszanak tsks cisztidi. Egyb jellegzetessge mg a trkeny tnk, a szrke sznezet s a ferttlent szag. Kalapja s tnkje fehren hamvas, a kalap kzepe barzdlt. ELFORDULS Fknt lomberdkben l humuszos talajban vagy trmelkes avarban; fenyfk alatt, fenytkn is megtallhat. Gyakran n csaln kztt, erdei utak mentn. Eurpa-szerte elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK M. arcangelica (\\9. old.). A M. metala rzss rnyalat s a savanybb talajt kedveli, fenyk alatt. Mindkt gomba ferttlent szag s mikroszkp alatt nagyon hasonlak. EGYB NEVEK M. vitilislvitrea.

TERMHELY Tbbnyire egyesvel n.


Mret

KALAP 0 0,8-2 cm

TNK I 6 - 1 0 cm

1 - 2 mm Idny nyar-osz

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj Mycena haeniatopus

VRZ KGYGOMBA
A gomba harang alak, vrsbarna kalapja finoman deres, szle fogas. Amikor a trkeny, vrsbarna tnk - ami szintn deres fellet megsrl vagy eltrik, a vkony, vizenys hs stt vrvrs nedvet ereszt. ELFORDULS Korhad fkon n erdkben. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A M. crocata (119. old.) tejnedve narancssrga; a M. inclinata (133. old.) sr csoportokban n, de nincs nedve; a M. sanguinolenla kisebb s karcsbb, lemezeinek le vrsbarna, ^ ^ ^ ...,,, , , , tobbe-kevesbe tejnedve voros es avarban no. harang alak SPINELLUS FUSIGER 11 ! EGYB NEVEK M. haematopoda JP . kalap A Mycena fajokon gyakori lskd
gomba. gy nz ki, mint egy kis gombost a tprnban. Kzeli rokonsgban van a kenyrpensszel. ]

felkanyarod lemezek

TERMHELY A termtestek sr csoportokban nnek.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj

Mycena galopus

ldny

ks nyr-li

FEHRTEJ KGYGOMBA
Igen vltozkony faj; legknnyebben a tnkben termeld, bsges fehr tejnedve (a tnk tvnl szlelhet legjobban) s a tbbi Mycena fajhoz kpest ritkn ll lemezei alapjn lehet azonostani. Itt a szrke vltozat lthat, de teljesen fehr vagy fekete pldnyai is lteznek. A fekete vltozatot (var. nigra) nll fajknt, M. leucogala nven is emlegetik. Gyenge retekszaga van. Fogyasztsa nem ismert, de mrett tekintve nem is rdemes. ELFORDULS Mindenfle erdtpusban megtallhat, fenytkn vagy lombavaron; nyltabb termhelyeken is megl, humuszos talajon. Eurpa-szerte elterjedt, gyakori faj. a trtt tnk fehr HASONL FAJOK A M. erubescens nedvet ereszt nek kevs, fehr tejnedve van, lassan sznezdik barnsvrsre; hsa keser.

felkanyarod lemezek

dombor, ltalban szrke kalap, sugr irny barzdkkal

J
KALAP 0 0,5-2 cm TNK I 3 - 7 cm <- 1 - 2 mm Faj Mycena acicula TRICHOLOMATACEAE

ritkn ll, fehr lemezek Spraszn Idny

TERMHELY Egyesvel vagy csoportosan n. rtk t p .

srgsfchr

tavasz-tl eleje dombor vagy harang alak, - bordzott kalap

NARANCSVRS KGYGOMBA
A faj meghatrozshoz srga szegly, lnk narancssrga kalapja s ttetsz srga tnkje nyjt segtsget. Az apr termet, avarlak Mycena fajok kzl valsznleg ezt a legknnyebb azonostani. Hossz, karcs tnkje s dombor, harang alak kalapja egyarnt finoman deres. ttetsz, Felkanyarod, inkbb szles, srga vilgossrga lemezei ritkn llnak. * tnk ELFORDULS Avar- s kregtrmelken l nedves helyeken, csaln alatt, erdkben s svnyekben. Szles krben elterjedt s elgg gyakori gomba az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A Rickenella fibula (36. old.) lemezei lefutk, veltek.
a narancssrga kalap szle srga

finoman hamvas kalapfelszn * hossz, karcs tnk a tnk finoman deres


A. A.

E V

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban, nagyon gyorsan n.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj Mycena flavualba

Idny

sz

SRGSFEHR KGYGOMBA
E faj jellegzetessge, hogy dombor vagy kpos, finoman bordzott, faksrga kalapjn stt szemfolt" lehet. Lemezei fehrek. Trkeny tnkje ttetsz srgsfehr. Vkony fehr hsa kiss retekszag s -z. ELFORDULS Mohos rteken n, de megtallhat erdkben, fenyk avarjban. Eurpaszerte elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK Knnyen sszetveszthet ms srgsfehr gombkkal, pl. egyes Hemimycena fajokkal.

kpos vagy donibor kalap

1 / 1 V \ VA

\ 7
,' A 1

/ V

V v V

MYCENA ADONIS piros kgygomba Meglehetsen ritka faj; korallpiros kalapja idvel megfakul, fehr tnkje ttetsz. J 0 (

m
a kalap felszne finoman bordzott

felkanyarod, ritkn ll, a tnkhz foggal csatlakoz lemezek *

stt szemfolt" a kalap kzepn

TERMHELY Hatalmas tmegben, gyakran szzasval n. TNK I 3 - 5 cm - 1 - 2 mm


Fa

KALAP 0 0,5-2 cm

Spraszn piszkosfehr
ldn

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

Marasmius androsaceus

V nyr-ks sz

LSZR SZEGFGOMBA
E fajnak nagyon vkony, klnlegesen merev fnyes tnkje s dombor, lapos tetej, stt kzep vilgosbarna kalapja van, sugaras barzdkkal s rncokkal. Lemezei kzvetlenl a tnkhz nttek, mg sok Marasmius faj tnkje krl kis gyr lthat. Srn sszentt, lszrszer gombafonalaival kapaszkodik meg az aljzaton. Finom illata s enyhe ze van, de tkezsre nem alkalmas. ELFORDULS Fenyvesekben l, lehullott tnkh(r _ n t t fenytkn vagy apr fatrmelken; fenyreken s homokdnken is megtallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL FAJOK A Micromphale perforans tnkje finoman pelyhes, szaga rothadt kposztra emlkeztet.
csupasz, fnyes tnk

lszrszer gombafonalak

sugarasan barzdlt, vilgosbarna kalapfelszn TERMHELY Tmegesen n vltozatos termhelyeken.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Fai

Micromphale

foetidum

ldn

>' sz-ks sz

BDS SZEGFGOMBA

Ezt az elgg kicsi gombafajt gyakran egyedl csak elgaz, sszeers, rothadt kposztra emlkeztet szagrl lehet kttt lemezek szrevenni. Dombor, sima, narancsbama kalapjnak sttebb szn a kzepe, vkony, felkanyarod szle bordzott. reges tnkje brsonyosan fekete, fell vastagabb. ELFORDULS Kizrlag lombos fk lehullott gain l erdkben; kedveli a meszes talajt. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, de nem gyakori faj. felll, HASONL FAJOK A M. brassicolens lehullott bkkgakon vkony s leveleken l. Vilgosabb lemezei srbben llnak. kalapszl A M. perforans kisebb s fenytkn tallhat. a bordzott kalap Mindkt faj bds szag. nedvesen EGYB NEVEK Marasmius foetidus, undort sttebben cskos szegfgomba.

ritkn ll, gyakran villsan

kiss kocsonys, vrsbarna hs szrksbarnra szrad, narancsbarna kalap

T E R M H E L Y Sr csoportokban n lombos fk maradvnyain.


Merel

KALAP 0 0 , 5 - 3 cm

TNK j 1 - 4 cm <-> 2 - 4 mm
Fa

Spraszn Idny

piszkosfehr

Csald TRICHOLOMATACEAE

'

Marasmiellus

ramealis

nyr-sz

FNTERM SZEGFGOMBCSKA
Ennek az apr Marasmiellus fajnak srgsfehr vagy vilgosbarna, dombor de idvel ellaposod, finoman rncos s barzdlt kalapja van. Rvid, grbe, vilgos brszn tnkjnek tvt halvny pelyhek fedik. Tnkhz hasonl szn hsa vkony, rugalmas s rostos. Szles lemezei ritkn llnak; sima fellet, ors vagy ellipszoid alak sprinak mrete 9 x 3m. ELFORDULS Nedves erdkben, elhalt gakon vagy gallyakon s szedervesszkn n. A szrazsgot is elviseli. Eurpa-szerte elterjedt, gyakori faj. HASONLO F A J O K A M. candidus kalapja kisebb s fehrebb, tnkjnek bzisa fekete. A M. vaillanlii elhalt fveken, ssokon, szittykon l. Mindegyik ritkbb, kmlend faj. EGYB NEVEK Marasmius ramealis, fnterm szegfgomba.
szles, ritkn ll lemezek

a kalap fellete finoman rncos s barzdlt

- vilgos szn pelyhek a grbe tnk bzisnl

srgsfehr vagy vilgosbarna kalap

tnkhz ntt, piszkosfehr vagy rzsasznes srga lemezek

bzisa * fel vrses, vilgos brszn tnk

T E R M H E L Y Termtestei tmegesen nnek.

Csald CORTINARIACEAE

Faj Galerina calyptrata

SVEGES TURJNGOMBA
Kicsi, karcs, mzbarna gomba; bordzott kalapja szrazon halvny srgsbarna szn. Vkony, vilgosbarna hsa s lemezei ltalban lisztszagak. Tnkje hossz, vkony s sima. A hasonl fajoktl csak mikroszkpos vizsglattal lehet elklnteni; spri rcsksek, szles ors alakak, kls faluk a belstl hlyagszeren elvlik. E L F O R D U L S Mohos gyepekben vagy nedves erdkben l. Sokfel megtallhat, de pontos elterjedse mg nem tisztzott. H A S O N L F A J O K A G. hypnorum spri eltrnek - kls faluk nem vlik le. A G. sphagnorum csak tzegmoha kztt l, tnkjn gallrzna van. Szmos Galerina faj l mohn vagy korhad faanyagon.

apr, dombor, ersen barzdlt kalap

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban terem.


Mret

KALAP 0 0,3-0,8 cm

TNK t 3-5 cm < 1-2 mm Faj Conocybe lactea

Spraszn Idny

okkerbama

rtk

Csald BOLBITACEAE

nyr-sz a sima kalapfelszn idvel kiss megrncosodhat

TEJFEHR HARANGGOMBA
A Conocybe fajok tbbsgvel ellenttben, ezt a gombi mikroszkp nlkl is fel lehet ismerni hosszks, srgsfehr kalapjrl. A sima kalap finoman bordzott, idvel kiss megrncosodik. Lemezei srn llnak, vilgos rozsdabarna sznek. A tnk fellete finoman deres s rovtkolt. A hs vkony s trkeny. E L F O R D U L S F kztt n - ltalban termkeny talaj gyepekben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. H A S O N L F A J O K A Bolbilius lacteus kalapja lapads, spri kisebbek; 9,5 x 5,5 pm, mg a C. laclea 12,5 x 8 pm. A Galerina fajok (91., 140. old.) lemezei ltalban ritkbban llnak s tnkhz nttek. A A r ^ r r E G Y B N E V E K tejfehr VUKU.^TU^* szemtgomba.

megnylt, srgsfehr kalap

a lemezek kezdetben felkanyarodk, majd szabadd vlnak

TERMHELY Nhny gomba n egytt vagy tmegesen terem.

Csald STROPHARIACEAE

Faj Psilocybe semilanceata

Idny

nyr-sz kzepesen srn ll, felkanyarod vagy majdnem szabad lemezek

HEGYES BADARGOMBA
Jl ismert, hallucinogn anyagot tartalmaz gomba. Elegns, kpos kalapjnak kzepe cscsos; a fiatal pldnyokon bordzott, zldesszrke szn; bordzata gyorsan eltnik s srgsfehrre szrad. Karcs tnkje kalapszn, de a bzisnl kk. Srgsfehr hsa must illat. Elfogyasztva krhzi polst ignyl mrgezst okoz. ELFORDULS Fcsomk kztt terem mtrgya mentes rteken s legelkn. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt faj. HASONL F A J O K A Psilocybe fimetaria kalapjn fehr burokmaradvny van. Ltrgyn fordul el. EGYB NEVEK lndzsagomba, hegyes trgyagomba.
a nedvesen bords s zldesszrke kalap szrazon srgsfehr, bordzata eltnik

vilgos zldesszrke, bborl feketre r lemezek

- a kalap fellete sima, gyakran ragads

1
METSZET

ltalban kanyargs, hossz, karcs tnk

a tnk ltalban kalapszn a tnk bzisa nha kk TERMHELY Egyenknt vagy tmegesen terem. Mret KALAP 0 0,5-2 cm Csald COPRINACEAE TNK t 4 - 1 0 cm
Fa

2-3 r

Spraszn
ldny

bfbor|

fekete

rtk

i Panaeolus foenisecii

ks tavasz-sz

RTI TRGYAGOMBCSKA
Rteken nagyon gyakori faj; flgmb alak vagy kiterl, sima kalapja vrsbarna; hasonl szn tnkjnek hamvas a felszne. Kalapja megszradva svoss vlik, fellete apr, lapos lemezekre tredezhet. Lemezei elgg ritkn llnak, szabadok. A tbbi Panaeolus fajtl eltren, melyek lemezei s spralenyomata fekete, e faj barna szn; mikroszkp alatt lthatk rcsks felszn spri. Hsnak kellemes, vrsbarna,
X ... hamvas feluszradskor a kalap vrsbarna, vilgos barnra

a kalap felszne apr lemezekre tre-

tet tnk tuszeres illata van. ELFORDULS Nedves rteken l. Eurpa-szerte nagyon gyakori faj, de vilgszerte megtallhat a megfelel termhelyeken. HASONL F A J O K A P. aler lemezei feketk, spri sima felletek. EGYB NEVEK Panaeolina foenisecii.

TERMHELY Nitrognben gazdag lalajon - klnfle gyepekben, legelkn - tmegesen n.

A P R , DSZTETT KALAP GOMBK


A z albbi gombk termteste az L 1 elz rszben (132-141. old.) bemutatott fajokhoz hasonlan nagyon kicsi, kalapfelsznk viszont vltozatosan dsztett, de sohasem sima. Szintn sok csald s
Csald TRICHOLOMATACEAE Faj Crinipellis scabella

szmos nemzetsg gombja sorolhat ide. Kalapjuk felszne lehet szlas vagy pikkelyes, esetleg szemcss, vagy pl. a Coprinus dissemiatus (143. old.) kalapjhoz hasonlan, finom szrk fedhetik.
Idny nyr-sz

PIKKELYES LSZEGFGOMBA
Dombor kalapjnak kzepe ppos vagy besllyedhet. Az apr, selymes, vilgosbarna szrcski krkrsen helyezkednek el rajta, ettl fellete finoman filces. Sugr irny svjai is lehetnek. Szvs hsa piszkosfehr; szaga, ze jellegtelen. ELFORDULS Szraz gyepekben, mtrgyamentes kaszlkon, legelkn s homokdnken tallhat. Helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A mrskelt vben csak nhny Crinipellis faj l. Egy trpusi faj, a C. perniciosa a kakafk pusztulst okozza. EGYB NEVEK C. stipitaria, Marasmius stipitaria, pikkelyes szegfgomba

felkanyarod vagy majdnem szabad lemezek

a kalapfelsznre lapul selymes, vilgosbarna vagy vrsbarna szrk

kzepesen ritkn ll, vastag, elgg szvs, piszkosfehr lemezek Spraszin


fehr

TERMHELY Egyesvel vagy tmegesen n elhalt nvnyi szrakor!. rtk


m

Mret

KALAP 0 0,5-1,5 cm

TNK 11,5-3,5 cm <-> 1 - 2 mm Asterophora parasitica

Csald TRICHOLOMATACEAE

F T Y O L O S LSDIGOMBA
Szrke szn, selymesen szlas kalap s tnk gomba; vastag, ritkn ll lemezei a tnkhz foggal csatlakoznak. tkezsre alkalmatlan. ELFORDULS Lactarius s Russula fajok (fknt a R. nigricans) rothad termtestn l, erdei termhelyeken. Szrvnyosan elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Rothad lemezes gombkon l egyb fajok; az apr pfetegre emlkeztet Asterophora lycoperdoides; a Lepista nebularison (40. old.) l Volvariella surrecta; nhny apr Collybia faj.
TERMHELY Kis csoportokban n gombk termtestn.

Csald COPR1NACEAE

^ Coprinus disseminatus

Idny tavasz-kora sz

SEREGES TINTAGOMBA
Harang alak kalapja fiatalon srgsfehr, retten szrke, kzepe mindig sttebb, felszne sugarasan bordzott. A Coprinus fajok tbbsgtl eltren, lemezei nem folysodnak el tintaszeren. A kalap felsznn kzi nagytval finom szrk s szemcsk lthatk. Trkeny tnkje fehr, hsa nagyon vkony. ELOFORDULS Elhalt lombos fk tuskin s azok krl l. Szles krben elterjedt gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A Psathyrella pygmaea alkata s termhelye is hasonl, de kalapfelszne sohasem szrs vagy szemcss s kevsb bords. EGYB NEVEK Psathyrella dissemw
harang alak, bordzott kalap

kzepesen srn ll lemezek

a hordk jl lthatk a fiaj tal kalapon

finom szrk s szemcsk a kalap fehr vagy szrksfekete, szabadon ll lemezek


METSZET

vkony, * fehr hs

TERMHELY Nagy tmegben terem tuskkon. Mret KALAP 0 0,5-1,5 cm Csald HYGROPHORACEAE

trkeny, piszkosfehr tnk Spraszn


fekete

tuskkon s elpusztul fk krl tmegesen terem rtk

TNK 1 - 4 cm ** 1 - 2 mm Faj Hygrocybe miniata

Idny -

APR NEDGOMBA
A szmos, apr termet Hygrocybe faj egyike, melyek szraz kalapjt srn fedik az apr pelyhek. Sprik mikroszkpos vizsglata nlkl pontos meghatrozsuk nehz; az apr nedgomba spri tbbnyire krte alakak. Termteste lnk narancsvrs, dombor kalapja pelyhes, tnkje sima, fnyes. Lemezei tnkhz nttek, narancsvrs hsnak szaga s ze jellegtelen. ELFORDULS Hbortatlan, nedves, mohos gyepekben, gyakran a Hieracium pilosella\t\ l egytt. Az szaki mrskelt vben sokfel elfordul, de pontos elterjedse mg nem tisztzott. HASONL F A J O K A korn megjelen H. helobia a nedves erdket, tzegmohs lpokat kedveli; fokhagymaszag, spri szablyos ellipszis alakak. A H. marchii nagyobb termet s hegyvidki, fves helyeken terem. EGYB NEVEK narancsvrs . nedgomba/vizenysgomba.

lnk narancssrga, pikkelyes fellet

sima, fnyes, lnk narancssrga

TERMHELY Tmegesen n kiss savany talaj rteken s fenyreken.

Csald ENTOLOMATACEAE

Faj Entoloma serrulatum

Idny nyr vege-osz

FEKETSKK DGGOMBA
Dombor, stt kkesfekete kalapjnak felszne szraz tapints, apr, felll pikkelyek fedik; kzepn kldkszer bemlyeds van. Tnkje a kalaphoz hasonl szn. Felkanyarod, vilgoskk lemezeinek az le kkesfekete, frszes. ELFORDULS Rteken, tszli ritks nvnyzet kztt vagy homokdombokon n. Eurpa- s E-Amerika-szerte elterjedt, de meglehetsen ritka faj. HASONL FAJOK Hasonl, tbb-kevsb kkes, sznes lemezl Entoloma fajok: a barns kalap E. caesiocinctum; az E. chalybaeum barna l, kk lemezeinek kevsb frszes az le; az E. querquedula kalapja zldeskk rnyalat.
kzepesen ritkn ll, felkanyarod lemezek

bemlyeds a szraz, kkesfekete kalap kzepn

a kalapot apr, felll pikkelykk fedik

kellemes aromj, vkony, kkesfehr hs

a lemezek le frszes s kkesfekete szn

TERMHELY Kis csoportokban n, sokfle talajon. Mret KALAP 0 1-2,5 cm ENTOLOMATACEAE

rzsasznes kkre r, vilgoskk lemezek Spraszn Idny halvny rzsaszn nyr-kora sz

METSZET

TNK t 2-6 cm <-> 2 - 4 mm Entoloma incanum

rtk

ZLDES PITYKEGOMBA
Zld vagy zldesbarna szn faj, de hsa kkeszldre sznezdik a srlsek helyn. Dombor kalapjnak kiss besllyed a kzepe, tnkje reges. Valsznleg mrgez; ersen egrszag. Annak ellenre, hogy valsznleg a legfeltnbb kis termet Entoloma faj, szne jl lczza fves termhelyn. ELFORDULS Meszes talaj rteken vagy fves erdszleken terem. Eurpban s E-Amerikban elterjedt, de nem tl gyakori gomba.
kzepesen tvol ll lemezek

vilgos fzld vagy zldessrga kalap

halvny rzsaszn, tnkhz ntt vagy felkanyarod lemezek

az ttetsz zld tnk megkkl a srlsek helyn

reges tnk

a kalap szle gyakran hullmos

kis bemlyeds a kalap kzepn ?

METSZET

bordzat a kalap szln a tnk bzisa fehr s zldeskkre sznezdik

TERMHELY Egyenknt vagy tmegesen n lgyszr nvnyek kztt.

KALAPOS GOMBK, SZABADON LL LEMEZEKKEL


Ez a fejezet azt a nhny lemezes termrteg gomba csaldot - Amanitaceae, Agaricaceae s Pluteaceae mutatja be, melyek fajainak lemezei nem rintkeznek a tnkkel (szabadok). Tnkjket ltalban ki lehet csavarni a kalap hsbl anlkl, hogy lemezeik megsrlnnek.

H S O S GOMBK, BOCSKORRAL VAGY BUROKMARADVNYOKKAL lemezes gombknak ebbe a csoportjba az Amanita s a Volvariella nemzetsg fajai tartoznak. Termtestk arnylag nagy s hsos, az ltalnos burok
Csald AMANITACEAE
Fa

maradvnyai pikkelyszer kpzdmnyek vagy bocskor formjban lthatk a tnk tvn s/vagy laza pelyhekknt a kalapon. Nmely faj tnkjn gallr is lehet.
ldn

' Amanita caesarea

" nyr-sz pirosas narancssrga kalap szraz, bordzott szl kalap a kalap hsa halvny srga

CSSZRGOMBA
Eurpa dli rszein az kortl kezdve kedvelt tkezsi gomba. Dombor, majd ellaposod kalapja pirosas narancssrga, tnkjnek 5 cm tjfli szlesre is megnv tvn laza, ^ fehr bocskor tallhat. Puha lemezei ;ei s srn llnak, srgsfehr vagy ,.... . ,

teltuno sargu

aranysrga sznek. Ehet, de ha nem gallr a szakrt hatrozta meg. ne fogyasszuk narancssrga (1. Hasonl fajokat)! "mkn ELFORDULS Lombos fkkal kpez mikorrhizt, pl. tlggyel s szeld gesztenyvel. Szles krben elterjedt, de nem gyakori faj az szaki mrskelt v dli rszn s a szubtrpusi terleteken. Kzp-Eurpban ritka, kmlend faj. HASONL FAJOK A mrgez A. muscarianak (146. old.) is van egy narancssrga vltozata. EGYB NEVEK
TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n savany, homokos vagy agyagos talajon. , , , csaszargaloca, tojsgomba.

.. \
tnk hsa fehr

nagy, zsak- szer bocskor a tnk tvn

Csald AMANITACEAE

Faj Amanita muscaria

Idny

nyr-sz

LGYL GALCA
Gyermekkorunk tndrmesibl jl ismert ez a mrgez kalapos gomba. Dombor, majd ellaposod kalapjnak sima vagy finoman barzdlt ^ a szle, fell fehr burokmaradvnyoktl m pettyes. Szmos sznvltozata van: elfl fordulnak narancssrga pldnyai is, de u|| mind kzl az lnk piros sznek a legnpszerbbek. Tnkjnek gums tve krl hinyzik a ms Amanita fajokra (pl. A. virosa 150. old.) jellemz bocskor. A lgyl galca elfogyasztsa nem mindig vgzetes kimenetel, de tbb termtest mr slyos megbetegedst okozhat. ELFORDULS Fkkal l egytt, fknt nyrrel vagy luccal, ltalban savany ^uk ^ talaj erdkben. Szles krben elterjedt s gyakori faj teseBof^ az szaki mrskelt vben.
r

piros, narancssrga vagy narancssrgs srga kalap

^ ^ ^ ^ M P ^ gS*^
es utn eltn, fehr pikkelyek a kalap felsznn

fehr tnk, burokmaradvnyokkal

szabadon ^ ll lemezek lelg, cafrangos, fehr gallr a tnk tve J j gums, 3 cm tmrj, felszne rcsks vekkel dsztett

a teljes hosszsg lemezek kz rvidebbek vegylnek

fehr vagy vilgossrga hs <

TERMHELY Egyenknt vagy boszorknykrben n fk alatt.

METSZET

srn ll, fehr vagy piszkosfehr lemezek

AMANITA MUSCARIA var. FORMOSA A srga vagy narancssrga kalap vltozat -Amerika keleti rszn gyakori.

Csald

a m a n j t a

CEAE

Faj Amanita ruhescens

ldn

>' nyr-sz

PIRUL GALCA
A gomba dombor, rzssbarna kalapjt * szrke vagy rzsaszn burokmaradvnyok dsztik. Szrke, fehr tM vagy rzsaszn tnkjn a lelg gallr fels oldala bordzott; tve gumsn || megvastagodott, rcsks. Ahol termtestbe apr rovarok petztek, ott hsa rzsasznre vltozik; gyakran ez a tulajdonsga a legjobb hatroz blyeg; egybknt nehezen azonosthat, legjobb, ha fogyasztsa eltt szakrt gombavizsgl ltja. ELFORDULS Lombos fkkal (bkk) s fenykkel alkot mikorrhizt. -. V Az szaki mrskelt v elterjedt, gyakori A r^'^^F^PH^^^t. gombja. ' I B ^ EGYB \ NEVEK pirosl galca. :U fl n \

szrke vagy rzsaszn burokmaradvnyok a bjjfe. kalap felletn

dombor, rzssbarna kalap

METSZET

a lg gallr fels fele bordzott

* a hagymaszern megvastagod tnk tve csak kiss rcsks a burokmaradvnyoktl puha, fehr hs, lassan rzsasznre sznezdik

pelyhes, szrke, fehr vagy rzsaszn tnk

a srlt rszek rzsasznre vltoznak

A HYPOMYCES HYAUNUS Ez a fehr tmlsgomba az Amanita rubescens lskdje -Amerikban. Az A. virosan (150. old.) is elfordul. W

szabadon ll * lemezek

srn ll, puha, fehr vagy piszkosfehr lemezek

TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n, savany talajon.

Csald AMANITACEAE

Faj Amanita spissa

SZRKE GALCA

sttbarna kalap, szrke burok-

A gomba kalapja dombor, szne ltalban foszlnyokkal sttbarna, burokbl ered szrke foltokkal; szle sima. Bunks tnkjn a gallr fels oldala barzdlt. Gyengn fldszag. Habr fzs utn ehet, fogyasztsa nem ajnlott sszetveszthetsge miatt (1. Hasonl fajokat). Gykerez tnk, vilgosabb, szagtalan vltozatt egyes mikolgusok A. excelsa nven nll fajnak tekintik. ELFORDULS Gykrkapcsolt gomba, ltalban bkkel s ktts fenykkel l egytt a kalap sr, szabadon ll, szle sima vagy erdkben. Szles krben elterjedt az szaki fehr szn, puha alig barzdlt mrskelt vben. lemezek HASONL FAJOK A mrgez a lg A. panlherina (149. old.). gallron Az A. rttbescens (147. old.) hatrozott barzdk rzsasznes rnyalat.
vannak

TERMHELY Egyenknt n vagy nhny gomba tallhat egytt.


Mret

a bunk alak tnk tvn a burokbl szrmaz szrksbarna rcskk vannak Spraszn

r t k
fehr

KALAP 0 7 - 1 5 cm

TNK I 8 - 1 4 cm - 2 - 4 cm Faj Amanita solitaria

Csald AMANITACEAE

Idny nyar-osz

TSKS GALCA
Dombor, fehr vagy szrksfehr kalapjn hegyes, burok eredet pikkelyek lthatk. Lemezei szabadok, srn llk; kezdetben fehresszrkk, szrkszldek, vgl lkn megbarnulnak. Tnkje fehr, pikkelyes; hrtys, lg gallrja fellrl bordzott. Kiss gykerez, gums tnkje 1-3 rcsks vvel dsztett. Vastag, fehr hsa zldes rnyalat, kellemetlen szag. Nem ehet. ELFORDULS Lombos s elegyes erdkben terem, meszes talajon. Meleg kedvel, mediterrn faj, mshol szrvnyos elterjeds. HASONL FAJOK Az A. strohiliformis nagyobb termet, kalapjn tblsn kiemelked, szles burokmaradvnyokkal. Hsa sohasem zldes rnyalat. Helyenknt gyakori faj. EGYB NEVEK A. echinocephala.
hegyes, fehres burokmaradvnyok

TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n rtri erdk s elegyes lomberdk talajn.

Csald

AMANITACEAE

Amanita pantherina

nyr-sz

PRDUCGALCA
Rendkvl mrgez faj; vltozatos szne nehezti felismerst. A lapos kalap rendesen vilgosbarna szn, festi, apr burokmaradvnyok s finom, sugr irny barzdk dsztik a felsznt. J hatroz blyeg a tnk tvnek bunks megvastagodsa, melyen feltn ^ ^ perem lthat; gallrjnak fels rsze nem barzdlt. Hsa fehr. ELFORDULS Szmos lombos fval, J w ^ f l ritkbban fenykkel alkot mikorrhizt elssorban meszes talajon, erdkben s ^^jjfltfy parkokban. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj.

sugaras * barzdk a kalap szln

suru, szabadon ll, puha, fehr lemezek lg, sima felszn gai

* szraz, fakbarna kalap, fehr foltokkal

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n fk alatt. Mret


Csald

a tnk vgn a gum cscsos

a fehr * tnkn a peremes gum fltt tbb gyrzna lehet Spraszn nyr-sz szabadon ll lemezek

KALAP 0 5-12 cm
AMANITACEAE

TNK I fr-12 cm < > 0,5-1,5 cm


Amanita gemmata

SRGA GALCA
Lapos, okkersrga kalapjnak bordzott a szle, felsznre fehr burokmaradvnyok tapadnak. Piszkosfehr vagy halvnysrga tnkjn jelentktelen gallrzna lthat; gallrja mlkony. A tnk kiss peremes, 2 cm szles, gums tvt nhny burokeredet sv vezi. ELFORDULS Fenykkel l egytt; P F j homokos talaj lomberdkben is megtallhat. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt v hegyvidkein. Melegkedvel faj. HASONL FAJOK Az A. citrina (150. old.) ^ ^ T/Bb* kalapjnak pelyhei ' \ T w w ? tartsabbak s retek.' ' rafOhssvagy krumpliszag. -

METSZET

okkersrga, bords szl kalap

puha, fehr, a felsznnl kiss srgs hs

puha, srn ll lemezek


Meret

keskeny perem gum TNK : 5 - 1 0 cm -> 0,5-1,5 cm Spraszn

T E R M H E L Y Kis csoportok

ban vagy egyenknt terem.

KALAP 0 3-10 cm

Csald AMANITACEAE

Faj Amanita virosa

nyr-sz

HEGYESKALAP GALCA
A faj zskszer bocskora a fld alatt van, ezrt a gombt a pontos azonosts rdekben, ki kell sni a talajbl. Harang alak vagy kpos, ,L fnyes, fehr vagy srgsfehr kalapjn ltalban nincsenek burokmaradvnyok. Az Amanita fajok tbbsgtl eltren, gallrja muland, tnkjt finom szlak vezik. Hallosan mrgez gomba; minden gombagyjtnek ismerni kell ezt a fajt, hogy biztosan elkerlje! E L F O R D U L S Lombos- s tlevel fkkal egyarnt kpez mikorrhizt erdkben; kedveli a fekete fonyt s a lucosokat. Az szaki mrskelt v magas hegysgeiben terjedt el. H A S O N L F A J O K Az A. verna (az A. phalloides fehr vltozatnak tartjk egyesek) kalapja laposabb, a melegebb vidkeken fordul el. Az A. ovoidea bocskora terjedelmes, srgsfehr gallrja muland.

s
f

a kalapon nha hurok maradvnyok vannak

fnyes, fehr vagy srgsfehr kalap

sr, szabadon ll, puha, fehr lemezek

a tnkt rvid let gallr s szlas znk vezik

j*

1 I

a zskszer bocskor rendesen , a talajba J, sllyed

. V 1eff'-

TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n, sovny talajon. Mret KALAP 0 6-11 cm Csald AMANITACEAE TNK 10-20 cm 1-2 cm Spraszn Idny
fehr

rtk

Faj Amanita citrina

nyr-sz puha. srn ll lemezek szabadon ll, piszkosfehr vagy srga lemezek

CITROMGALCA
A faj kt tulajdonsgrl jl felismerhet; citromsrga vagy fehr sznrl s gumsn meg< vastagodott, peremes, 3 cm tS mrt elr, bocskor nlkli tnkjrl. Dombor kalapjnak sima szln gyakran burokmaradvnyok lgnak, tnkjnek fels rszn nagy. lg gallr van. Fehr hsa ersen nyers krumpliszag. E L F O R D U L S Lomboss tlevel fkkal alkot mikorrhizt, fknt savany talajon. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK A. mappa.

V lg gallr az reges tnk fehr vagy halvnysrga szn

a tnk gumsn megvastagodott bzist peremes

s
TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan terem, savany talajon.

METSZET

Csald AMANITACEAE

Faj Amanita phalloides

GYILKOS GALCA
Hallosan mrgez faj. Dombor, majd ellaposod kalapja zld vagy srgszld szn, nha fehres; szle sima, fellete bentten szlas. Tnkje a kalaphoz hasonl szn, mrvnyozott fellet, feltn bocskora 3-5 cm szles. A fiatal pldnyok viszonylag knnyen azonosthatk zldes rnyalatuk, szabadon ll lemezeik s feltn, fehr bocskoruk alapjn. Gallrjuk ltalban van, de hinyozhat is. Az idsebb gombk kalapja szrkszld szn lehet (1. Hasonl fajokat). ELFORDULS Klnfle lombos fkkal (bkk, tlgy, mogyor) kpez mikorrhizt, ltalban tpds talajon. Eurpaszerte elterjedt; -Amerikban is megtallhat. HASONL FAJOK Egyes Volvariella fajok (154-155. old.) hasonltanak az idsebb gyilkos galckra; rzsaszn spralenyomatukrl s gallrjuk hinyrl ismerhetk fel. Az A. verna dli elterjeds s tiszta hfehr faj.

retlen, zld kalap termtest TERMHELY Egyenknt vagy szrvnyosan terem. Mret KALAP 0 8 - 1 5 cm Csald AMANITACEAE TNK j 8 - 1 6 cm <-> 1-2,5 cm
Fa

i Amanita porphyria

Idny

nyr-sz > a szrksbarna vagy bborszrke kalap felsznn csak kevs burokmaradvny lehet

BBOR GALCA
Dombor vagy ppos kzep kalapja szrksbbor szn. Tnkjt gallr vezi, gums tve krl szrksibolya vagy vilgosszrke, 2,5 cm szles bocskor van. Szaga nyers, csrz burgonyra emlkeztet. Valsznleg rtalmatlan vagy csak kiss mrgez, de mivel knnyen sszetveszthet veszlyes rokonaival, kerljk! ELOFORDULS Fenykkel l egytt savany talajon. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Az A. citrina (150. old.) szaga hasonl, de termhelye s szne eltr. Az A. spissa (148. old.) hasonl szn, de nem > krumpliszag.

lg gallr a tnk kzepe tjn

puha, sr, szabadon ll, fehr lemezek <

METSZET puha, fehr, krumpliszag hs

szrke vagy ^ szrksibolya, sima fellet tnk TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n.

a tnk gums bzisa vilgos- * szrke vagy szrksibolya szn

Csald AMAMITACEAE

Amanita flva

R T SELYEMGOMBA
A gomba kalapja kpos vagy ppos, cserszn Jk (vrsesbarna), szle bordzott. Tnkje kalapszn, pelyhes s kiss szlas, gallrja nincs. Kalapszli bordi s a gallr hinya miatt a faj az Amanitopsis alnembe tartozik; ennek fajait nehz elklnteni, azonostsuk sorn a bocskor szne - ezen a fajon piszkosfehr vagy vilgosbarna - fontos jellegzetessg. Ehet, de fogyaszts eltt alaposan meg kell fzni. Puha, vizes hsa piszkosfehr, fenol hatsra csokoldbarnra vltozik. ELFORDULS Fleg nyrrel l egytt savany talaj feny- s lomberdben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK Az A. croceae s az A. vaginata (153. old.).

vrsesbarna kalap

kpos vagy ppos kzep kalap

majdnem sima felszn, halvnybarna tnk

rovar- vagy csigargs

vizes s puha hs

a kalap kzepe sttebb barna lehet

vastag, piszkosfehr vagy vilgosbarna bocskor reges, elegg trkeny tnk bordzott kalapszl

ltalnos burokbl kibj fiatal termtest

a bocskor belseje piszkosfehr vagy barna szn

srn ll lemezek

TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n.

fehr vagy srgsfehr, szabadon llo lemezek

Csald AMANITACEAE

Faj Amanita crocea

ldn

* kora nyr-sz

NARANCSSZN SELYEMGOMBA
Mutats faj; dombor vagy ppos kzep, fnyes narancssrga, sima kalapjnak a szle bordzott. Gallr nlkli tnkjn keskeny, narancssrga svok vannak; vastag bocskora fehr szn. AzA.fulvahoz hasonlan (152. old.), az Amanitopsis subgenusba tartozik. Habr mindkt faj gyakran tallhat nyrek kzelben, a narancs: szn selyemgomba a tpdsabb talajokat kedveli. 5 Puha, piszkosfehr hsa ehet, de eltte alaposan meg kel fzni, hogy mreganyagai lebomoljanak. Ha tkezsi cllal szedjk, gyorsan kell elkszteni, mert hamar romlik. ELFORDULS Nyrfkkal s valsznleg luccal, bkkel s tlggyel is kpez mikorrhizt, tpanyagban ds talajon, az alfldektl a hegy- .11 vidki fahatrig. Szles krben elterjedt Eurpban s E-Amerikban. HASONL FAJOK Az A. flva (152. old.) piszkosfehr hsa fenol hatsra <0 csokoldbarnra, az A. crocea pedig stt borvrsre vltozik. A. vaginata (1. kis kp, lent). ; , . rf J

sima, narancssrga, dombor vagy ppos kzep kalap

* bordzott kalapszl

szabadon ll - lemezek

gallr nincs a tnkn

puha, piszkosfehr hs

vastag, fehr bocskor

reges, elgg trkeny tnk

METSZET

srn ll, fehr vagy srgsfehr lemezek *

a bocskor belst vilgossrga

A AMANITA VAGINATA szrke selyemgomba Szrke szn, majdnem fehr faj; dombor vagy ppos kzep kalapjnak bordzott a szle. Tnkje lisztes felszn, feltn bocskorn idvel narancssrga foltok jelennek meg. Fknt lombos fk alatt n, tpds talajon. |Q)|

TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n nyrek alatt.

Csald PLUTEACEAE

Votvariella bombycina

idn

y nyr-sz

RIS BOCSKOROSGOMBA
Knnyen felismerhet, de nehezen fellelhet faj, mivel elgg ritka s ltalban magasan n a fkon. Nagy kalapja kpos vagy ppos kzep, fehr vagy halvnysrga, fellete ^^k selymesen szlas, bolyhos. Fehr vagy srgsfehr tnkjnek tvn ^BL okkersrgs bocskor van. J ^ f l H H szag, ehet gomba, de ^^HHiJ ritkasga miatt kmletre szorul. 1 ELFORDULS MSM'R' M Elhalt, de mg ll fkon (ritkn kidlt fatrzseken is), gerendkon vagy pletfn tallhat, de l fk gykern s trzsn is lskdhet. Szles krben elterjedt, de nem gyakori faj az szaki mrskelt vben; dlies elterjeds. HASONL FAJOK A V. caesiotincta hasonl helyeken terem, de a kalap felszne nem selymes, . kisebb s sttebb '-.. i' "-i>-r szn.

szles pp a kalapon

TERMHELY Egyesvel vagy csoportosan terem, ltalban szilfn.

a bocskor gyakran sszetredezik vagy behasadozik

szrszer, fehr vagy vilgos srgsbarna pikkelyekakalapon

feltn, barns bocskor, tmrje 8 cm is lehet *

fehr vagy halvnysrga, kpos vagy pposn dombor kalap sima tnk

sr, szabadon ll lemezek

szilrd, de puha, piszkosfehr hs

puha, fehr vagy rzssbarna lemezek

Mret

KALAP 0 10-25 cm

TNK S 8 - 2 0 cm <-> 1-2,5 cm

Spraszn

h a l v n y rzsasz,-n

Csald

PLUTEACEAE

Faj Volvariella gloiocephala

Idny

RAGADS BOCSKOROSGOMBA
Az sszes talajlak Volvariella faj kzl ez a legnagyobb. Ezen kvl sima fellet, ragads, kpos vagy ppos kzep, fehr vagy egrszrke szn kalapjrl ismerhet fel. Piszkosfehr vagy fak szrkssrga tnkjnek vgn fehr vagy vilgosszrke bocskor van. Piszkosfehr hsa uborka^jg z s retekszag lehet. Leszeds utn azonnal ksztsk el, mivel gyorsan megromlik. ELFORDULS Bolygatott, nitrognds talajon, pl. tarln, komposzthalmon, fakreg mulcson vagy sznaboglya helyn n. Szles krben elterjedt, elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben; dlies elterjeds. HASONL F A J O K Kzeli rokont, a V. volvaceat DK-zsia egyes rszein termesztik is; tnkje rvidebb, bocskora sttszrke, a fiatal pldnyok ^..J^jjjfF * kalapja stt ^ ^ H K szrksbarna. <aBMpr~ / EGYB NEVEK "T p I V. speciosa, ngmk v fsts/kor' A mos/kzns^ K ' tr"'' . / ges bocskoros't . "L / gomba (A korbban 2 fajnak tartott gombt jabban sszevontk, mivel a tpusfaj nyri kp0St v a g y ] s szi formirl ppos kzep,
v a n SZ) sima felszn kalap METSZET * szabadon ll lemezek

' i \ 3L 1

| ;
J

a ragads kalapnak gyakran sttebb a kzepe

piszkosfehr vagy fak szrkssrga tnk

srn ll, puha, fehr vagy halvny rzsaszn fA lemezek

fehr vagy vilgosszrke bocskor a tnk gumsaljn TERMHELY Tmegesen vagy egyenknt terem, gyakran szalmn. KALAP 0 6 - 1 4 cm

G A L L R O S VAGY GALLRZNS GOMBK


bben a rszben azokat a gombkat mutatjuk be, melyeknek szabadon ll lemezeik vannak (1. 145. old.) s burokmaradvnyaik jl lthatk a tnkn gallr vagy gallrzna formjban. Gallrjuk lehet nagy vagy kicsi, tarts vagy muland. Ahol
Csald AGARICACEAE Faj Agaricus sylvicola

gallrt nem tallunk, ott a tnkn fonalak vagy stt mintzat formjban lthatk a burok nyomai egy bizonyos terleten, a gallrznban. A fajok tbbsgnek fehr, sttbarna vagy fekete a spralenyomata s tbbsgk az Agaricaceae csaldba tartozik.
ldn

y nyr-sz

K A R C S CSIPERKE
Ez a faj az A. arvensis (157. old.) erdei vltozata, de tnkje karcsbb s bzisn ltalban kiss megvastagszik. Kalapja dombor, majd laposra kiterl, fellete sima, szne a srgs- vagy piszkosfehrtl a srgs narancssrgsig vagy a halvny okkersrgig terjed. Az erdszli csiperkhez hasonlan M mandulaszag s fehr hsa idsdve vagy a srlsek helyn nagyon lassan srgra sznezdik. Ehet, de csak kis mennyisget fogyasszunk belle, magas kadmium tartalma miatt. ELFORDULS Avarral vegyes, humuszos erdei talajban n, tlevels lombos fk alatt egyarnt. Az egsz szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. EGYB NEVEK A.flavescens.

tbb-kevsb sima kalap

burokfoszlnyok a kalap szln

a fehr hson lassan okkersrga elsznezds jelenik meg

a lemezek le fehr * szabadon ll lemezek

a nagy, lg gallr fonka pelyhes

a gallr fels oldala elsznezdik a spraportl

hossz, karcs tnk

METSZET

srn ll vilgos rzsaszn majd csokoldbarna lemezek

a tnk bzisa 3 cm szlesre duzzadhat TERMHELY Nhny gomba n egytt, nha boszorknygyrben is.

Csald AGARICACEAE

Faj Agaricus arvensis

Idny

nyar-osz

ERDSZLI CSIPERKE
Flgmb alak, dombor majd kiterl, sima, selymes fehr ^ vagy srgs kalap faj. Fellete a srlsek helyn r lassan megsrgul. Lefel i,-.. megvastagod tnkjnek W a szne a kalaphoz hasonl; \ lg gallrjnak als fele \ kllsen dsztett. Vastag, merev, fehr hsa szintn lassan sznezdik el. Mandulaszag s ehet, de magas a kadmium tartalma. ELOFORDULS llatok jrta legelkn, kaszlkon, erdszleken s parkokban gyakori. Szles krben ( elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Szmos hasonl faj ltezik: A. augustus (158. old.); A. macrosporus nagyon hsos termtest gomba, tnkjn pikkelyes svok vannak; A. sylvicola (156. old.) az erdei vltozat; A. xanthoderma (159. old.).

selymes fehr, lassan srgul Icalap

als feln pelyhes, lg, sszetett gallr

a tnk felszne sima

szabadon ll lemezek

a fiatal kalap sima, a szle behajl

a tnk alja vastag, de nem gums

a hs fehr s mandulaszag

METSZET

halvny rzsa- szn vagy csokoldbarna, srn ll lemezek

TERMHELY Boszorknykrben n a f kztt.

Csald AGARICACEAE

Agaricus augustus

RIS CSIPERKE
A faj jellemzi: narancsbaraa pikkelyek a kalapon s a tnkn; vrses srgsbarnra sznezd, mandulaszag hs. A pikkelyek krkrsen helyezkednek el a dombor, majd kiterl kalapon. A tnkn nagy, lelg, fell fehr, alul srgs, pelyhes gallr van. Vastag hsa fehr szn; ehet, de magas kadmium tartalma miatt csak kis mennyisben fogyasszuk! ELOFORDIILS Erdkben, parkokban humuszos talajon s komposzt halmokon n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; nem ritka.

Csald AGARICACEAE

Agaricus xanthoderma

nyr-sz

KARBOLSZAG CSIPERKE
Annak ellenre, hogy fellete s a hsa srgra sznezdik ennek a mrgez gombnak, a szne fehrebb, - majdnem krtafehr a tbbi lassan srgra sznezd Agaricus fajhoz kpest. Legfeltnbb jellegzetessge, tnkjnek tve, amely hosszban elvgva nagyon lnk krmsrgra sznezdik, valamint g fenolra, karbolra vagy tintra emlkeztet szaga. ELFORDULS Parkokban, kertekben, erdszleken, temetkben s hasonl helyeken n, a f kztt vagy a csupasz talajon. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, helyenknt gyakori. HASONL F A J O K A jellegzetesen mandulaszag A. arvensis (157. old.) s A. sylvicola (156. old.), melyek lassan srgulnak s ehetk. Az A. praeclaresquamosus (160. old.) szne sttebb, tintaszag s mrgez. EGYEB NEVEK srgul csiperke.
sima, krtafehr, a kzepe fel halvnyszrke kalap | a kalap fggleges oldalai gyakran szgletesek, teteje f ellaposodik srn ll lemezek \ * a tnk bzisban a hs lnk krmsrgra sznezdik

szabadon * ll lemezek

METSZET

sargara sznezd hs

als feln pikkelyes, lelg, dupla gallr

rzsasznes szrke vagy csokoldbarna lemezek

A AGARICUS CAUFORNICUS Kaliforniban honos faj. Fehr vagy vilgosbarna kalapja pikkelyes. "Fehr tnkjn lg gallr van; lemezei kezdetben fehrek, majd lnk rzsasznek, vgl TERMHELY Gyakran nagy tmegben vagy boszorknykrben n. sttbarnk. Legtbb rsze srgul.

AGARICUS HONDENSIS -Amerika csendes-ceni partvidkn honos faj. Nem sznezdik srgra, de idvel megsttedik. Kalapja fehr vagy rzssszrke, gallrja lg vagy cafrangos. Lemezei szrks rzsasznek.

Csald AGARICACEAE

Agaricus

praeclaresquamosus

Idny

nyar-osz

TINTASZAG CSIPERKE

E kellemetlen szag gomba dombor, majd ellaposod kalapjt hegyes, szrksbarna vagy fstszn pikkelyek fedik. Piszkosfehr tnkje srgra majd barnra sznezdik, hsa a vgsfelszneken gyorsan vltozik fehrrl srgra. Az A. xanthodermahoz (159. old.) hasonl a mrgezse: egyes embereknl gyomorbntalmakat okoz. ELFORDULS Tpds, ltalban meszes talaj erdkben s parkokban n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, de nem mindenhol gyakori. HASONL F A J O K Az A. phaeolepidotus pikkelyei barnbbak, sokkal lassabban sznezdik srgra; hasonlan mrgez. EGYB NEVEK A. moellerilplacomyces.

a gallr als oldala pelyhes

a tnk 2,5 cmre megvastagodott bzisa srgra sznezdik

a fehr tnk srgra, majd barnra sznezdik srn ll, rzss- szrke vagy csokoldbarna lemezek

TERMHELY Boszorknykrben "vagy tmegesen n.


Mrel

KALAP 0 5 - 1 4 cm

TNK t 6 - 1 0 cm < > 1-1,5 cm Faj Agaricus campester

Spraszn Idny

csokoldharna

Csald AGARICACEAE

nyr-sz

KERTI CSIPERKE
Npszer tkezsi gomba; fehr termteste gyengn vrsdik. Dombor kalapja ellaposodik, fellete sima vagy szlas; az ids pldnyokon rzsasznes szrke lehet. A lemezek rzsasznek, majd csokoldbamk, a legtbb Agaricus fajtl eltren, lk nem vilgosabb. Kicsi, sima gallrja mlkony. Fehr hsa jellegzetesen gombaszag s -z. ELFORDULS Szinte kizrlag nylt helyeken fordul el - gyakran megmvelt, ds rteken vagy legelkn. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK A. campestris, mezei csiperke.

a hsos kalap fellete sima szabadon ll lemezek

idvel vagy nyomsra rzsasznre vltoz fehr hs

srn ll rzsaszn, majd csokoldbarna lemezek

TERMHELY Nagy csoportokban vagy boszorknykrben n.

Csald AGARICACEAE

Faj Agaricus bitorquis

ld

" y nyr-sz

ZLETES CSIPERKE
Ennek a fajnak tbb klnleges jellemzje van: gallrja ketts, melyek kzl az egyik lg a msik pedig felll; savany szag, kemny, fehr hsa lassan rzsasznre sznezdik; kiss szgletes kalapjnak begngylt a szle. Ehet, de tszli termhelye miatt fogyasztsa nem ajnlatos. ELFORDULS Gyakran a kalap felszne tallhat vrosi krnyezetben, a gyakran fldes talajon vagy burkolatok rseiben. Eurpban s E-Amerikban szles krben elterjedt, gyakori faj. szabadon ll, HASONL F A J O K Az rzsaszn majd csokoldbarna A. bernardii (162. old.) szikes lemezek rteken vagy az elzhz hasonl tszli termhelyeken fordul el, kalapjnak felszne tredezett, szaga undort. EGYB NEVEK A. edulis.
Mret

a kalap hatrozottan pogcsaszer

sima, fehr vagy piszkos-

lelg s felll ketts gallr

TERMHELY Nhny gomba n egytt; a kemny talajbl trnek el. Spraszn


ldn csokoidbarna

KALAP 0 5 - 1 2 cm

TNK j 4 - 8 cm ^

1-3,5 cm

rtk

Csald A G A R I C A C E A E

Agaricus bisporus

y nyr vge-sz

TERMESZTETT CSIPERKE
Ez a faj minden bizonnyal a legismertebb tkezsi gomba, METSZET Hatalmas mennyisgben termesztik, csakgy, mint a Volvariella volvaceat, a Pleurotus ostreatust (178. old.) s a Lentinula edodest, melyek kztt les a verseny a piacokrt. Dombor kalapjnak szne a fehr s a sttbarna kztt vltozik, tnkjn suru, szabadon gallr felll. Hsa nagyon lassan sznezdik vrsre. ll lemezek ELFORDULS Utszleken, kertekben, szntkon, temetkben s hasonlan tpds, bolygatott helyeken n. Szles krben elterjedt az egsz szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK A. hortensis, ktsprs csiperke.
dombor, majd ellaposod, sima, szraz fellet kalap hurokmaradvnyok a kalap szln

fiatalon felll gallr

fehr vagy sttbarna kalap

TERMHELY Tmegesen vagy boszorknykrben n.

nyomasra vagy trsre a tnk finom srgarpa sznre vltozik

retten csokoldbarna lemezek

Csald

AGARICACEAE

Agaricus bernardii

ld6

" y nyr-sz

SZIKI CSIPERKE
Rendkvl hsos gomba; eltri a magas startalm talajokat is. Dombor vagy kiterlt kalapja fehr vagy szrksfehr szn, fellete gyakran cserepesen berepedezik. Vaskos tnkjn a hvelyszer gallrnak felfel ll pereme van. Merev, kemny, fehr hsa rossz szag, idvel lassan rzsasznre vltozik. Habr ehet gomba, gyenge ze s szaga miatt nem tl rtkes. ELFORDULS Szikes legelkn, szott utak mentn s tengerpartokon n. Eurpa-szerte elterjedt. HASONL FAJOK Az A. hitorquis (161. old.) hasonl helyeken terem. ^ ^ ^

srlskor rzsasznre vltoz fehr hs

dombor vagy lapos, szraz felszn kalap

rendkvl hsos, fehr vagy szrksfehr kalap

felll perem, hvelyszer gallr

a kalap pikkelyesen berepedezett lehet ?

sima kalapszl

begngylt kalapszl

sr, szabadon ll, rzsaszn vagy csokoldbarna lemezek

TERMHELY Termtestei tmegesen nnek.

Csald AGARICACEAE

Faj Agaricus sylvaticus

Idny

nyr-sz

FENYVES CSIPERKE
A gomba dombor vagy ppos kzep kalapjt finom barna szlak fedik. Tnkjt szlas pikkelyek bortjk, gallrja lelg. Piszkosfehr hsa a srlsek helyn sttvrsre sznezdik, habr ez a tulajdonsga egyes rokonaihoz kpest kevsb hatrozott. Jszag, ehet _gomba. ELOFORDULS Erdkben s parkokban fenytrmelken n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az A. langei szintn dombor vagy ppos kzep, ehet gomba, sokkal hsosabb s sttebb sugarasan szlas vrsre sznezdik. Az A. phaeolepidotus felszn kalap srgra sznezdik, mrgez. EGYB NEVEK erdei csiperke.

METSZET

sr, szabadon ll lemezek

lg gallr a barna tnkn

a tnkn szlas pikkelyek lehetnek

a tnk alja cm szles

TERMHELY Tmegesen vagy boszorknykrben n.


M6ret

a kalap kzepe sttbarna Spraszn


ldn

halvnyszrke, pirosas rzsaszn majd csokoldbarna lemezek


csokoIdbarna

KALAP 0 5 - 1 0 cm

TNK I 5 - 1 0 cm < > 0,5-1,5 cm Agaricus porphyrizon

rtk

Csald AGARICACEAE

V sz dombor, vilgos szrks rzsaszn, szabadon

LILSVRS CSIPERKE
Ez a gomba szokatlanul hsos tagja a fknt kicsi Agaricus fajokat tmrt Minores csoportnak, melyek jellemzje, hogy mandula illatak, hsuk srgra sznezdik s kalapjuk gyakran bborszn. A lilsvrs csiperke kalapja dombor, vilgosabb alapon finom bborlila szlak fedik. Fehr, gums tnkje alul srga vagy narancssrga, keskeny gallrja trkeny. Lemezei szrks rzsasznek vagy bborfeketk. Ehet fehr hsa lassan srgra sznezdik. ELFORDULS Talajon s avarban n lombos fk alatt erdkben, de megtallhat fenyk krl s kertekben is. Eurpban szles krben elterjedt, de loklis; ms elfordulsa mg nem tisztzott.

finom, lils-

TERMHELY Egyenknt terem vagy nhny gomba n ' egytt tpds talajon, avarban.

Csald

AGAR1CACEAE

Faj Leucoagaricus leucothites

Idny

nyr vge-sz

FEHR TARLGOMBA
E fehr gomba dombor kalapjnak sima, szraz a felszne. Tnkjn a vkony gallr mlkony, tve bunk alak. Fehr hsa kellemes gombaszag s -z. Finom szneltrsei alapjn egyes kutatk a L. leucothitesi tbb kisebb fajra osztottk. Ehet, de sszetveszthet a hallosan mrgez gyilkos galca fak pldnyaival. ELFORDULS Utak szln, parkokban, kertekben f kztt n s homokdnken is megtrkeny, tallhat. Eurpban s -Amerikban terjedt el. mozgathat gallr HASONL F A J O K Szmos Agaricus faj hasonl, de azok spralenyomata s rett lemezeik szne csokoldbarna. EGYB NEVEK L. pudicus, Lepiota naucina, tarl-zlbgomba.

selymesen sima kalapfelszn a kalap hsa fehr s puha vagy rugalmas < >

a gomba mindenhol fehr

a tnk bunk alak

TERMHELY Kis csoportokban vagy boszorknykrben n, tbbnyire f kztt. KALAP 0 5 - 8 cm


Csald AMANITACEAE

TNK t 4 - 8 cm - 0,8-2 cm
Fa

piszkosfehr vagy rzss rnyalat lemezek Spraszn

METSZET
fehr

rtk
v g e _ s z

j Limacella guttata

Idny ^ ^

IZZAD NYLKSGALCA
Kiss ragads, dombor kalapja srgsfehr vagy nagyon halvnybarna szn. Szraz tnkjnek gums a vge s feltn, lg gallrt visel, amely megszradva zldesbarna foltot hagy folyadkot vlaszt ki. Fehr lemezei szabadok s srn llnak. Annak ellenre, hogy ehetnek tartjk, nem ajnlott e fehr hs gomba fogyasztsa. ELFORDULS Lombos vagy fenyerdkben, tpds talajon, feltn, vastag avarban n. Eurpban s lg gallr -Amerikban szles krben elterjedt, de loklis faj. HASONL FAJOK A L. glioderma nagyon ragads s a kalapja narancsbama. Egyes Amanita fajok hasonl alkatak, de kalapjuk felszne szraz, burokmaradvnyok vannak rajta, tnkjk bocskoros. EGYB NEVEK Limacella lenticularis, Lepiota guttata, izzad zlbgomba.
a srgsfehr kalap idvel a dombor, ragads kalap kzepe sr, szabadon ll, fehr

TERMHELY Tmegesen vagy egyenknt n erdk tpds talajban s avarban.

Csald

AGARICACEAE

Faj Macrolepiota procera

Idny nyr-sz

NAGY ZLBGOMBA
Nagy termet gomba. Felismerhet kgybr mintzat tnkjrl, melyen nagy, mozgathat gallr van. Kalapja erny alak vagy lapos, stt szrksbarna kzepe kiemelkedik, felsznt krkrsen elhelyezked, nagy, barna pikkelyek dsztik. Puha, vastag, fehr hsa nem sznezdik el a srlsek helyn. Egyesek szerint az egyik legjobb ehet gomba, de I. Hasonl fajokat. ELFORDULS Homokdnken, szraz rteken, kis fves terleteken, pl. parkokban s ligetes erdkben, erdszleken no. Szles krben elterjedt s elgg gyakori gomba Eurpban s E-Amerikban. HASONL FAJOK A M. permixta hsa vrsre sznezdik. M. rhacodes (166. old.). EGYB NEVEK Lepiota procera.

krkrsen elhelyezked, L arna pikkelyek a kalapon a kalap kzepe stt szrksbarna

a kalap kezdetben tojs alak, majd erny formj, vgl kiterl, de kzepn marad egy kis pp

suru, szabadon ll, fehr vagy srgsfehr lemezek kiss gums tnk TERMHELY Elszrt csoportokban n ritks erdkben, erdszleken. a tnk bzisa 4 cm szles lehet

Csald

AGARICACEAE

Fai

Macrolepiola

rhacodes

ldny

nyr-sz

P I R U L ZLBGOMBA

a fiatal

gombn

mindig vannak Dombor, majd kiterl kalapjnak felsznt krkrsen elhelyezked, vilgosbarna vilgosbarna pikkelyek fedik. A fiatal pldnyok dobver alakak. pikkelyek Tnkjn feltn, sszetett, mozgathat gallr van. Hsa megtrve lnk srgarpasznre vltozik. Habr ehet, egyes vltozatai gyomorbntalkrkrsen elhelye: makat okozhatnak, ezrt csak kis mennyisg9 ked pikkelyek ben fogyasszuk! (1. Hasonl fajokat.) ^ ELFORDULS Fknt fenyerdben, nha lomberdben tallhat, tpds talajon. Eurpban s -Amerikban szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK A M. permixta s a M. procera (165. old.) nagyobbak, tnkjk kgybrszeren mintzott. A Chlorophyllum molybdites (lent). A M. rhacodes var. hortensis sttebb kalap, peremesen gums tnk gomba, a M. rhacodes kerti feltn, vltozata, komposzt halmokon n t t mozgathat, ketts gallr terem. Ne fogyasszuk, mert mrgezst okozhat! EGYB NEVEK Lepiota rhacodes.

surun alio lemezek *

szabadon ll, fehr vagy srgsfehr lemezek

fiatal pldny, * dobver alak kalappal

* a kalap szle rojtos

a fehr hs srgarpasznre majd stt pirosra sznezdik METSZET

a tnk * bzisa 4 cm szles

sima vagy szlas, fehr tnk

TERMHELY Tmegesen vagy boszorknykrben n.

CHLOROPHYLLUM MOLYBDITES A Macrolepiotakhoz hasonlan, ez is vilgosbarna, pikkelyes kalap faj; hsa vrsbarnra sznezdik, gallrja ketts. Spriban klnbzik, mivel azok fehr lemezeit zldre festik. W

Csald AGARICACEAE

Faj Lepiota aspera

Idny

nyr vge-sz

TSKS ZLBGOMBA
Nagy termet faj. Dombor, piszkosfehr kalapjt lland, kpos vagy hegyes, barna pikkelyek fedik. Barna tnkjn nagy, lg, stt perem gallrt visel, tve megvastagodott; felszne a gallr alatt pikkelyes vagy szlas. Kellemetlen szag, valsznleg mrgez gomba. ELFORDULS Nedves erdkben, utak szln, tpds, meszes talajon n. Az szaki mrskelt vben elgg gyakori faj. HASONL F A J O K A L. hystrix igen stt, szn pikkelyei barna folyadkot vlasztanak ki. A L. perplexum kisebb, lemezei ritkbban llnak. A Macrolepioia procera gallrja mozgathat, szaga kellemes. EGYB NEVEK L. friesiilaculesquamosa, pikkelyes zlbgomba.

barna pikkelyek a piszkosfehr kalapon

a tnk a gallr alatt barna szn, pikkelyes vagy szlas

nagy, lg gallr TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n. Mret KALAP 0 5 - 1 5 cm Csald
AGARICACEAE

- a tnk alja 2 cm-re vastagszik meg

szabadon tl, nagyon sr, fehr vagy srgsfehr lemezek

METSZET Spraszn Idny


fehr

TNK t 5 - 1 2 cm - 0,5-1,5 cm
Fa

rtk

i Lepiota oreadiformis

SIMA ZLBGOMBA
Kpos kalapja, sr, szabadon ll, vkony fehr lemezei jellemzek a nemzetsgre, abban viszont eltr a Lepiota fajok tbbsgtl, hogy gallrja jelentktelen. Termteste kvlrl piszkosfehr, a kalap kzepe barna. Tnkjn a burokmaradvnyok svokban lthatk, melyek a kalap szln is megmaradnak. Egyes mikolgusok a fajt 3 vagy tbb nll fajra osztjk. ELOFORDULAS Szraz rteken, gyakran tengerparti homokdnken n. Eurpa-szerte elterjedt; egyb elfordulsa mg nem tisztzott. HASONL FAJOK A Marasmius oreades (117. old.) felletesen hasonlt r, de lemezei felkanyarodk, hsa rugalmas s nem visel burokmaradvnyokat. EGYB NEVEK L. laevigata.

a gallr alig lthat <

sr, szabadon ll, srgs fehr lemezek

piszkosfehr vagy srgsfehr, stt f kzep kalap

^
TERMHELY Zuzmk s alacsony f kztt tmegesen terem nylt, fves teriileteken s tengerpartokon.

Csald AGARICACEAE

Faj Lepiota ignivolvata

Idny

sz puha, szabadon ll lemezek

VRSLB ZLBGOMBA
Elgg hsos Lepiota faj. Legjobban narancssrga szegly gallrjrl ismerhet fel; kevs narancssrga szn a fehr tnk bunk alak vgn is tallhat. Dombor kalapjn krkrsen finom, narancsbarna pikkelyek sorakoznak, okkerbama kzepe ppos. Piszkosfehr hsa kellemetlen vegyszerszag, ami az elvgott L. eristata (169. old.) szagra hasonlt. ELFORDULS Lombos fk s fenyk alatt terem, meszes talajon. Eurpa-szerte elterjedt, de fknt Kzp- s D-Eurpban gyakori. HASONL F A J O K A L. ventriosospora burokmaradvnyn s tnkjnek tvn nincs narancssrga szn.
a tnk bzisa gyakran megvastagszik s idvel narancssrga rnyalat lesz

a narancsbarna kalap finoman pikkelyes

srn ll, fehr vagy srgsfehr lemezek ^ a tnkn egy vagy thh narancs szegly gallr vagy gallr-

e ^ M

a hs mindenhol piszkosfehr

TERMHELY Tmegesen vagy egyenknt n az avarban. KALAP 0 4-11 cm Csald AGARICACEAE

IFV
Spraszn fehr Idny sz rtk Faj Lepiota clypeolaria

TNK t 5-15 cm < ->0,5-2 cm

GYAPJAS ZLBGOMBA
Elgg nagy, de nem tl hsos faj. Tbbnyire fehr vagy srgsfehr szn, br harang alak vagy kiterl kalapjn a pikkelyek barns rnyalatak; itt egy meglehetsen bama pldny lthat. A kalap szln s a tnkn fehr burokmaradvnyok vannak, emiatt a fiatal pldnyok klleme gyapjasborzas. Fehr vagy vilgosbarna hsa jszag. Spri ors alakak. ELFORDULS Lomb- vagy fenyerdkben n, termkeny talajon, avarban vagy fenytkn. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. HASONL FAJOK A L. alba nyltabb helyeken n s a tnkje simbb. A L. ventriosospora gallrja s kalapja srga a tnk vge vagy srgsbarna bunksan rnyalat, spri mg megvastainkbb orssak. godott

a kalapot vilgos okkerbarna * pikkelyek fedik

* vattaszer, fehr burokmaradvnyok

szabadon ll lemezek

METSZET

fehr vagy srgsfehr. srn ll lemezek

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n.

Csald

AGARICACEAE

Faj

Lepiota

eristata

ldn

nyr-sz

BDS OZLABGOMBA
A kisebb termet zlbgombk kztt a leggyakoribb faj. Dombor, majd kiterlt, ppos kzep, fehres szn kalapjt vilgos okkersrga pikkelyek dsztik; kzepe vrsesbarna. Fiatal pldnyokon lthat, mlkony, hrtys gallrja felfel ll. Hsa kellemetlenl bds. ELFORDULS Legelkn, f s moha kztt, svnyek mentn csaln kzelben, tpds talajon gyakran megtallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL FAJOK Az ersen mrgez L. lilacea sokkal ritkbb, alakja hasonl, v de bbor-, bborbarna szn.
a kalap kzepe mindig sttebb barna

vilgos szn, narancsbarna pikkelyes kalap

a kalapbr alatt fehr a hs mlkony, piszkosfehr gallr a gallrzna alatt sima a tnk

B O I I I LJ
Ivii
* sr, szabadon ll lemezek n a talajon. rtk Jg

wimwi&Mi

T E R M H E L Y Kis csoportokban

Mret

KALAP 0 1 - 4 ctn

TNK t 2 . 5 - 5 c m <-> 2 - 4 m m Faj

Spraszn

fehr

Csald

AGARICACEAE

Lepiota

castanea

Idny

sz

GESZTENYE-OZLABGOMBA
Kicsi zlbgomba. Kezdetben dombor, majd ellaposod kalapjt sttbarna pikkelyek fedik. Sttbarna pikkelyes tnkjn a gallr mlkony. Ers, elgg kellemtlen szag gomba. A kis termet Lepiota fajok pontosan csak mikroszkppal hatrozhatk meg; a nemzetsgbe tartoz gombknak hromfle spra alakjuk van: puskagoly-, tojs- s orsalakak. A L. castanea sprja puskagoly alak. ELFRDULS Tpds, bolygatott talajon, gyakran erdei utak s vizesrkok melett n. Fknt az szaki mrskelt v dli rszn terjedt el. HASONL FAJOK A L.fulvella nagyobb s vilgosabb szn. fehres A L. pseudohelvola gallrja tartsabb, vagy okkerszaga kellmesebb. srga hs Mg szmos hasonl faj ltezik.

LEPIOTA

BRUNNEOINCARNATA

hsbarns zlbgomba Dombor kalapjt stt rzssbarna pikkelyek dsztik. Rzsasznes rnyalat tnkje a jelentktelen gallrzna alatt hsbarna pikkelyektl svozott.

sttbarna pikkelyek a kalapon

a gallr gyorsan eltnik

sttbarna pikkelyek a

tnkn

szabadon ll, sr, fehr lemezek

T E R M H E L Y Nhny termtest n egytt.

Csald AGARICACEAE

Leucocoprinus badhamii

'dny

n y^ r v ge-ks

sz

FEKETED BORDS-ZLBGOMBA
Kezdetben majdnem fehr, kiterl kalapjt finom, vilgosbarna pikkelyek dsztik. Nyomsra a gomba minden rsze sfrny sznre, majd stt vrvrsre sznezdik, vgl majdnem feketv vlik. A vrsre sznezd fajok kz tartozik, melyek ritkk s valsznleg mrgezek. Feltnen brsonyos tnkjn trkeny, felll k j t e r i i l t gallrt visel. Egyes mikolgusok ezt a fajt elszere^ tettel helyezik a Leucoagaricus nemzetsgbe. ELFORDULS Meszes vagy nitrognds talajon terem, avarban s kerti hulladkban vagy fenytk kztt. Tiszafa alatt n, de lombos fk alatt is megtallhat. Eurpa melegebb terletein terjedt el; -Amerikban nem ismert. EGYB NEVEK Lepiota badhamiilrufovelutina, feketed krkrsen zlbgomba. elhelyezked,
barna pikkelyek a kalapon

fehr vagy srgsfehr, sr, szabadon ll lemezek *

METSZET

a tnk nyomasra a tnk fellete elsznezdik TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n, tpds talajon. Mret
KALAP

0 3 - 8 cm

TNK t 3 - 7 cm

4 - 8 mm

Spraszin

fehr

AGARICACEAE

Leucocoprinus birnbaumii

egsz v

SRGA BORDSZLBGOMBA
Jellegzetesen srga szn faj. Harang alak, knsrga kalapjnak felsznt finom, aranysrga, narancssrgs vagy srgsbarna pikkelyek dsztik. Hasonl szn tnkjn a gallr mlkony; bunks tvnek tmrje elrheti a 6 mm-t. Sr, szabadon ll lemezei szintn srgk. Vkony, srga hsa ehetetlen s valsznleg mrgez. A termtest majdnem annyira rvid let, mint a tintagombk (iCoprinus, 174-176. old.); a nemzetsg neve sz szerint fehr tintagombt jelent, mivel spralenyomata fehr. ELFORDULS Az szaki mrskelt vben virgcserepekben s veghzakban fordul el, egybknt a trpusi vagy szubtrpusi vben terjedt el. EGYB NEVEK L. luteus.

finom aranysrga pikkelyek a harang alak kalapon

srga, mlkony gallr

a tnk tve bunks, srga szn s szemcss

TERMHELY Boml szerves anyagokban ds fldraksokon n.

G A L L R S BOCSKOR NLKLI GOMBK


bben a rszben csak egy nemzetsget, a csengettygombkat (Pluteus) mutatjuk be. Ez az egyetlen olyan nemzetsg, melynek fajai szabadon ll lemezek s az ltalnos burok teljesen hinyzik rluk. Minden fajnak rzsaszn spralenyomata s nagyon srn ll lemezei vannak. A fajok tlnyom tbbsge korhad fkon,
Csald PLUTEACEAE
Fa

kidlt fatrzseken, forgcson vagy frszporon n. A bocskorosgombk (Volvariella) kzeli rokonsgban llnak a csengettygombkkal, de azokat, pl. a Volvariella bombycinat (154. old.) fiatalon teljesen befedi az ltalnos burok, amely felhasadva bocskorknt marad meg tnkjk bzisa krl.
Idny tavasz^s/
v gg e

' Pluteus cervinus

BARNA CSENGETTYGOMBA
Rendkvl vltozkony faj. Tipikusan sttbarna kalapja s stten szlas fehr ^ ^ k tnkje van, ami legersebb a tnk bunk ^ ^ k alak bzisnl. A kalap lehet dombo^ H r, ppos vagy kiterl; felszne szlas, kzepe nedvesen ragads. H Ehet^ de szaga s ze jellegtelen. ELOFORDULS Klnfle korhad faanyagon n, erdkben, parkokban s kertekben; a legtekintlyesebb pldnyok faforgcson vagy frszporon teremnek. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; dlre terjeszkedik. HASONL F A J O K A P. pouzarianus A fenyfkon n s nincs szaga. Jellegzetessge a mikroszkppal lthat horgok a bazdiumok melletti steril hifavgeken (korons cisztida). EGYB NEVEK P. atricapillus, vltozkony csengettygomba.
ltalban sttbarna kalap

nedvesen ragads kalap

szabadon ll lemezek

stt szlak a fehr tnkn vastag, fehr, puha hs

srn ll * lemezek * a kalap kzepe nemezes

METSZET

puha, fehr vagy rzssbarna lemezek

a tnk tve 3 cm szles

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n.

Csald PLUTEACEAE

Faj Pluteus umbrosus

Idny

nyr-sz

FEKETEPELYHES CSENGETTYGOMBA
Brsonyos, sttbarna kalapjrl s tnkjrl, valamint stt l lemezeirl jl felismerhet csengettygomba. Ppos kalapja eres mintzat, mg vilgos szn tnkjt srn fedik a barna pikkelyek. Hsa fehr vagy vilgosbarna szn, savany szag. Fogyasztsa nem ismeretes. ELFORDULS Nagy tmrj, korhad lombos fa tuskkon n, gyakran ms Pluteus fajok trsasgban. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; ltalban nem gyakori. HASONL FAJOK A P. cervinus (171. old.) sttebb szn, kalapja nem erezett. A P. plautus lemezeinek le fehr.

kalap

sugarasan erezett kalapfelszn

barna pikkelyekkel srn mintzott vilgos szn tnk

a gomba korhad lombos fn n a kalap vilgos hsa helyenknt lthat vilgos rzssbarna lemezek

a kalap felszne brsonyos sttbarna

pelyhes, barna l lemezek METSZET

szabadon ll lemezek 1 a tnk hsa fehr vagy vilgosbarna

' TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n.

srn ll, puha lemezek

Csald PLUTEACEAE

Pluteus aurantiorugosus

nyr-sz

TZPIROS CSENGETTYGOMBA
E fajnak lnk, tzpiros kalapja van, amely lehet dombor s lapos is; szne alapjn knnyen felismerhet. A kalap felszne gmblyded sejtekbl ll, ezrt nagyon trkeny, ellenttben a szlas kalap P. cervinusai (171. old.). Vilgos szn, tbb-kevsb srga tnkje hajlott, ezltal a termtest jl beilleszkedik a korhad fk rseibe s regeibe. Jellegzetes szaga s ze nincs. ELFORDULS Korhad tuskkon s fatrzseken vagy megnyesett fkon, pl. nyron, krisen vagy szilen n. Szles krben elterjedt, de nem tl gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az -Amerikban honos P. admirabilis aranylbb szn. EGYB NEVEK P. coccineus.

az lnk narancsvrs kalap srgs narancssrgra fakul

dombor vagy kpos, ppos kzep vagy majdnem lapos kalap

vizes, piszkosr fehr hs szabadon ll lemezek

METSZET

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n, korhad fkon. KALAP 0 2 - 5 cm Csald PLUTEACEAE TNK 3 - 8 cm 3 - 6 mm

a finoman brsonyos kalapfelszn vkony s nagyon srlkeny Spraszn

- srn ll, puha, halvny rzsaszn

h a l v % r6zsaszin

rtk

Pluteus chrysophaeus

nyr-sz

SRGSZLD CSENGETTYGOMBA
Szmos vltozata van ennek a feltn gombnak, habr egyes kutatk ezeket nll fajnak tekintik. Annak ellenre, hogy mindegyik vltozat kalapja srga, tnkje vilgossrga, a sznek eloszlsa s erssge vltoz. A kalap alakja dombor vagy szabadon I ppos, felszne sima, nedvesen a szln bordzat lthat. A tnk vilgosabb szn ll lemezek a kalapnl, piszkosfehr vagy srgs hsa szagtalan s ztelen. ELFORDULS Lombos fk ersen korhadt tuskin s kidlt, mohos fatrzseken n. Eurpa-szerte elterjedt, elfordulsa mshol mg nem tisztzott. HASONL F A J O K A P. romellii kalapja dombor sttebb, a tnkje vgig citromsrga, krmsrga. vagy ppos Fknt talajjal kevert faanyagon n. ^ kzep a kalap EGYEB NEVEK P. tuleovirens. nagyrszt srga
a sima kalap szle bordzott

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n korhad faanyagon. Mret KALAP 0 1 - 6 cm TNK t 3 - 8 cm - 3 - 8 mm Spraszn

puha, srn ll, rzsasznes lemezek


halvny rzsaszn

rtk

TINTAGOMBK
lemezes termrteg kalapos gombk kzl ebben a rszben a tintagombkat mutatjuk be, melyek lemezei az rett sprktl feketre festdve a kalap szltl fokozatosan befel haladva tintaszeren elfolysodnak. A szl csak azokat a sprkat sodorja el, A melyek a mg el nem folysodott lemezrszeken termeldnek. Lemezeik a tbbi gombhoz kpest srbben llnak. A tintagombk ltalban kicsik, vkony hsak; sokuk n nvnyev llatok rlkn, pl. juh-, marha-, l- vagy nyltrgyn.

Csald

COPRINACEAE

Coprinus comatus

LDN

Y SZ

GYAPJAS TINTAGOMBA
A gomba kalapja hosszks tojsdad vagy szlesen kpos alak. Magassga 5-20 cm, fehr vagy rzssfehr szn, a szltl kezdve hamar megfeketedik; felsznt gyapjas, elll pikkelyek fedik, szle idvel behasadozik. Tnkjn a gallrt feketre sznezik a lehull sprk. A tbbi tintagombnl hsosabb termtest ) faj; fiatalon szpsge, kellemes illata s ze miatt egyarnt npszer gomba. JgtI Az tkezsi cllal gyjttt pldnyokat korai napszakban szedjk le s ^fiJrS, azonnal ksztsk el! ^fflB ELFORDULS Legelkn, utak s erdei svnyek mentn terem. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, kznsges faj. A

a pikkelyes felszn kalap a szltl kezdve elfolysodik

nagyon suru, szabadon ll, elfolysod lemezek

hosszks tojsdad vagy szlesen kpos kalap

a tnk kzept vez gallrt elsznezik a sprk

hossz s reges tnk

TERMHELY Tmegesen nnek termtestei.

a tnk tve kiss megvastagszik

Csald COPRINACEAE

Coprinus atramentarius

ld

" y tavasz-sz

RNCOS TINTAGOMBA
E hsos faj kalapja tojs alak, idvel kiterl, de kzepn ppos marad; szrke vagy szrksbarna szn, a szltl kezdve lassan elfolysodik. Vrsesbarna, pikkelyes kalap vltozatt C. romagnesiamisnak nevezik. Fiatal pldnyai ehetk, de alkohollal egytt (nhny nap elteltvel is) rosszulltet okoz. ELFORDULS Erdkben, parkokban, kertekben a talajon n, tbbnyire lombos fk tuskin vagy korhad fk kzelben. Gyakran tallhat beteg vrosi fk tvnl is. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A C. acuminalus ppja cscsos; alkohollal egytt fogyasztva hasonl tneteket okoz. A C. alopecia termtestei nem nnek ennyire sr csoportokban, spri pedig rcsksek (a rncos tintagomb simk).

nagyon sr, szabadon ll lemezek fehr l lemezek

METSZET

TERMHELY Termtestei sr csoportokban nnek. Mret KALAP 0 3 - 7 cm COPRINACEAE

finom, vrsesbarna szlak a tnk bzisn TNK | 5-12 cm 0.8-1,5 cm Coprinus picaceus Spraszn fekete rtk

HARKLYTINTAGOMBA

J |

a kalap gyorsan elfolysodik

nagyon srn ll, fehr vagy retten rzss barna lemezek

Ez a gomba azonnal felismerhet fekete-fehr mintzat, hengeres vagy harang alak kalapjrl. A kalap fehr foltjai az ltalnos burokbl keletkeznek, amikor az a kalap nvekedse sorn felszakadozik. A kalap 5-10 cm magas. A tnk hossz s fehr, finoman pelyhes. Szaga kellemetlen, tkezsre nem ajnlott. ELFORDULS Lomberdkben, faforgcson vagy frszporon n. Gyakran tmegesen fordul el, forgccsal mulcsozott virggyakban is. > Eurpa-szerte elterjedt a bkks znban.

a kalapot fehr burokmaradvnyok dsztik reges

fiatal termtest

hossz, fehr tnk

METSZET

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n.

Csald COPRINACEAE

Coprinus micaceus

ldny

ks tavasz-tl eleje a fehr majd barna lemezek idvel sszi zsugorodnak s elfolysodnak

KERTI TINTAGOMBA
Tojs alak vagy kiss kiterl, redztt, vrsesbarna kalapjt fiatalon csillml, szemcss burokmaradvnyok dsztik; szle behasadozik. Vkony, trkeny hsa szagtalan s ztelen. Micliumbl egy idnyben rengeteg termtest fejldhet. ELFORDULS Erdkben s vrosi krnyezetben egyarnt tmeges, reg tuskk s beteg fk krl. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Egyes kzeli rokon fajok vastag, srga miclium bevonatot (oznium) kpeznek klnbz felszneken. Ezek egyike a C. domesticus gyakran n vizes helyisgekben, pl. szabadtri frdszobk burkolatnak rseiben s ms nedves helyeken. A C. truncorum tnkje simbb, spri ellipszis alakak s nem laposak; a kerti tintagomba spri lapos ellipszis alakak, csraprusuk megrvidlt. EGYB NEVEK csillml tintagomba.

a rncos kalap csillog a szemcss burokmaradvnyoktl

/-J4 cm magas

METSZET piszkosfehr, * reges s trkeny tnk

TERMHELY Sr csoportokban nnek termtestei. Mret KALAP 0 2 - 4 cm Csald COPRINACEAE TNK 1 4 - 1 0 cm <-> 2 - 5 mm Faj Coprinus niveus Spraszn Idny
fekete

rtk

nyr-sz

FEHR TINTAGOMBA
Legjobban fehr sznrl s kalapjt fed laza, lisztes burokmaradvnyairl ismerhet fel ez az elgg kicsi, br nem a legaprbb tintagomba faj. Kpos vagy harang alak kalapjnak a szle felpndrdik. Srn ll lemezei fiatalon szrke sznek, retten feketk. Tnkjnek tve kiss megvastagodott. Nagyon vkony, halvny szn, ehetetlen hsa van. ELOFORDULS Majdnem mindenhol megtallhat friss l- s tehntrgyn, nedves fben. Eurpa-szerte elterjedt s gyakori faj. HASONL F A J O K A C. cortinatus nedves talajon n. A C. cothurnatus kalapjnak kzepe barnapikkelyes. Az apr C.friesii rothad fvn n. A C. stercoreus szaga kellemetlen.

a kalap finom lisztes bevonatt lemoshatja az es

pndrd kalapszl

fiatalon tojs alak ^ kalap

TERMHELY Nhny gomba alkotta csoportokban n.

G Y R B E N SSZENTT LEMEZ GOMBK


bben a rszben olyan fajokrl esik sz, melyek lemezei a tnk kzelben gyrben sszenttek (eollarium), teht nem rik el a tnkt, de nem is szabad llsak.
Csald TRICHOLOMATACEAE Marasmius rotula

A lemezek llsa a kerkpr kllire emlkeztet. E fajok tbbsge a szegfgombk (.Marasmius) nemzetsgbe tartozik s fknt trpusi elterjedsek.

N Y A K R V E S SZEGFGOMBA
A gomba lemezei a tnk kzelben gyrben (eollarium) sszenttek, nem csatlakoznak a tnk cscshoz. Dombor, srgsfehr kalapjnak stt, kldkszer kzeprl sugr irny barzdk futnak a vkony, piszkosfehr hson keresztl. Ez a faj tlli a teljes kiszradst is. ELFORDULS Vegyes erdkben lombos fk gain s gallyain l. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONLO F A J O K Ms szegfgombknak is van collariuma, de ezek elssorban trpusi eserdkben lnek, csak nhny apr faj fordul el a mrskelt ghajlati vben. A vilgosbarna M. bulliardii tmegesen n nedves erdk avarjban; a M. limosus ndon terem. A Marasmiellus ramealis (139. old.) hasonl termhelyeken tallhat, de lemezei nem alkotnak gyrt s kalapja sem barzdlt.
Mrel

T E R M H E L Y Termtestei tmegesen nnek. Spraszn piszkosfehr

KALAP 0 0 , 5 - 2 c m

TNK t 2 - 4 c m <-> 1 m m Coprinus plicatilis

Csald COPRINACEAE

ldn

y kora nyr- sz

G Y E N G E TINTAGOMBA
E kicsiny tintagomba teljesen kiterlt, rncos felszn kalapja japn napernyre hasonlt. Felsznn sem szrk sem burokmaradvnyok nincsenek. A tbbi tintagombhoz (174-176. old.) kpest lemezei sokkal ritkbban llnak, a tnk kzelben gyrszern sszenttek s alig folysodnak el. ELFORDULS Es utn n legelkn, a talajon. Szles krben elgg tvol ll, elterjedt gyakori faj f J J az szaki
, nott lemezek

nagyon vkony, trkeny,

kpos vagy kiterlt, csupasz felszn,

mersekelt vben. HASONL FAJOK A C. auricomus valamivel nagyobb s barnbb a kalapja; mikroszkp alatt lthatk vastag fal, barna szrei. Hasonl fajok mg: C. kuehneri, C. leiocephalus s a C. nudiceps; ezek csak sprik mrete alapjn klnthetk el.

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n. jszaka n ki s dlben mr elszrad.

KALAPOS GOMBK, OLDALT LL TNKKEL VAGY TNK NLKL


A kalapos gombk kztt vannak olyan fajok, melyek tnkje nem kzpen helyezkedik el a kalap alatt. A tnk a kalap szlhez is csatlakozhat s nhny fajon nagyon rvid lehet; lteznek olyan gombk is, melyeknek egyltaln nincs tnkje. Tbb, egymssal kzelebbi rokonsgban nem ll nemzetsg fajai tartoznak ide.
Csald poLYPORACEAE
Fa

oldalt ll tnk

tnk nlkli termtest

' Pleurotus ostreatus

ldp

y sz-tl

KSI LASKAGOMBA
Kagyl alak kalapja fiatalon kkesszrke, majd stt szrkskkre, barnsszrkre vltozik. Fehr tnkje a kalap szlhez csatlakozik, de hinyozhat is. Fehr hsa jz, ehet, de regen rgs; ezt a fajt s kzeli rokonait kereskedelmi mretekben termesztik s rustjk. A hideg idt kedveli, ezrt a tbbi hasonl fajhoz kpest, ksn jelennek meg termtestei. E L F O R D U L S Mindenhol megtallhat elhalt vagy beteg lombos fkon; nha fenykn is elfordul. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. H A S O N L F A J O K A P. dryinus tnkjt fiatalon burok fedi. A P. pulmonarius srgsfehr vagy vilgosbarna szn; korbban terem. kalap EGYB NEVEK szli vagy szi/kznsges laskagomba.

sima kalapfelszn

stt szrkskk vagy barna kalap

srn ll, lefut, puha, srgsfehr lemezek

TERMHELY Lombos fkon n emeletes sorokban.

LENTtNEUUS URS1NUS Ehet, de kesernys z faj. Vilgosbarna kalapja srn szrs, lemezeinek le fogas. ( Q j

Csald POLYPORACEAE

Pleurotus cornucopiae

Idny

ERESTNK LASKAGOMBA
Jellegzetesen trombita alak faj; kalapja vilgosbarna szn, tnkje majdnem kzps lls, lefut lemezei elgazva hlzatot alkotnak. Fehr hsa jz s lisztszag. E L F O R D U L S Lombos fkon l, fehrkorhadst okoz; kedveli a szilt; ahol szilfavsz (ofiosztms hervads) puszttotta a fkat, igen elszaporodott. Szles krben elterjedt, de fknt Eurpa dli' rszein gyakori. H A S O N L F A J O K A srga szn P. citrinopileatus Kelet-zsiban honos. A P. pulmonarius lemezei egyszerek s a tnkje rvidebb.

tlcsres kalap

piszkosfehr, kalaprnyalat tnk csomban nv termtestek PLEUROTUS ERYNGI1 rdgszekr laskagomba Ernys virgzat nvnyek kzelben n. Vilgosbarna kalapjnak szarvasbrszer a felszne, szle fiatalon begngylt. Tnkje oldalt ll vagy hinyozhat. ||Q)| Mret KALAP 0 4-12 cm Csald AURISCALP1ACEAE TNK I 1-5 cm <-> 0,5-2,5 cm
Fa

lefut, elgaz lemezek

TERMHELY Egyenknt vagy csoportosan, csomkban n.

Spraszn halvnylila Idny nyar-osz

' Lentinellus cochleatus

NIZSSZAG FRSZGOMBA
Szles tlcsr alak, sima, vrsbarna kalap, begngylt szl gomba. Tnkje oldalt csatlakozik a kalaphoz. Vilgosbarna lemezei lefutk s mint minden Lentinellus fajon, lk fogazott. Egyes pldnyok kellemes nizs illatak, taapsil'' msok szagtalanok. Hsa kesernys. E L F O R D U L S Korhad lombos fk tuskin n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; helyenknt gyakori. sima, vrs H A S O N L F A J O K A L. omphalodes barna kalapkalapja mlyen kldks, a L. castoreus Je'szn kalapja nemezes. E G Y B N E V E K Lentinus cochleatus, nizsszag fagomba. 7*

TERMHELY Emeletes csomkban n, korhad lombos fk tuskin.

Csald TRICHOLOMATACEAE

Faj Pleurocybella porrigens

Idny

HEGYI LASKAGOMBCSKA
Ehet gomba, messzirl szrevehet, mivel vilgos szne ersen kontrasztos a stt tuskval, amin terem. Tnk nlkli, legyez alak termtestnek kifel hajlik a szle. Lemezei srn llnak. Szne fehr, idvel srgs rnyalatot lt. Vkony, fehr hsa jszag s jz. laskagombra E L F O R D U L S Korhad hasonlt fenytuskkon s trzseken n, termtest pl. lucon s erdeifenyn. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, szrvnyos vagy ritka faj. a termotest HASONL FAJOK mindenhol fehres A Panellus mitis hasonl faj, de kisebb; fenygakon, gallyakon terem. EGYB NEVEK Pleurotus!Phyllotus porrigens, hegyi laskagomba.

legyez alak, sima, szraz felszn

hatrozottan kifel hajl

TERMHELY Korhad fenykn nagy csoportokban n, erdkben. Spraszin


ldn fehr

Mret

TERMTEST 2-10 cm <-> 2-7 cm


Fa

rtk

Csald TRICHOLOMATACEAE

' Panellus serotinus

* ks sz-tl

SRGATNK DCSKGOMBA
Alakja a laskagombkra (Pleurotus 178-179. old.) hasonlt. Kalapja zldesbarna s srgs szn, felszne brsonyos. Rvid, okkersrga tnkjt apr pikkelykk fedik. Nem rdemes fogyasztani, mert br finom gombaillat, fehr hsa kiss kocsonys s keser. Egyes mikolgusok a fajt a Sarcomyxa nemzetsgbe helyezik. E L F O R D U L S ltalban vz kzeli vagy nedves, elhalt vagy l lombos fk (bkk) tuskin s gain n; ritkbban fenykn is megtallhat. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. H A S O N L F A J O K A tnk nlkli, okkersrga lemez Phyllotopsis nidulans hasonlt az ids, atipikus pldnyokra, de spralenyomata okkeres rzsaszn.

fiatal pldny tnkje

- retlen lemezek

rvid, okker srga tnk, stt, pontszer pikkelykkkel

kagyl alak, brsonyos kalap

kiss lefut lemezek

b
- nedves idben ragads kalapfelszn a zldes srgsbarna kalap fak barnra rik

srn ll, srgsfehr lemezek

TERMHELY Termtestei gyakran tmtt sorokban nnek.

Csald TRICHOLOMATACEAE

K i s LDCSKGOMBA
Kicsi, kagyl alak gomba, egsz termteste vilgosbarna szn s ltalban tavaszig megmarad. Kalapjnak felszne lisztes, tnkje nagyon rvid. Piszkosfehr vagy vilgossrga hsa gymlcs illat, de ze keser, fanyar; ehetetlen. E L F O R D U L S Erdkben n, lombos fk ^ ^ (bkk, tlgy) tuskin. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. H A S O N L F A J O K A Panellus mitis fehrebb, kisebb s enyhe z. Ksn M terem fenykn. E G Y B N E V E K PanusIPIeurolus stypticus, kis dcskgomba. vilgosbarna kalapfelszn

TERMHELY Sr emeletekben s sorokban n. Mret KALAP 0 1^1 cm

kagyl alak kalap Spraszn

a kalap felszne idvel kiss megrepedezik


pjszkosfehr

TNK t 0,1-1 cm -> 2-7 mm


Fa

rtk

Csald SCH1ZOPHYLLACEAE

' Schizophyllum

Idny egsz v

a rgzlsi helytl sugaHASADTLEMEZ GOMBA rasan kiindul, rzsaE legyez alak f a j nll nemzetsgbe tartozik. Lemezei hosszirnyban sznes szrke lemezek ketthasadtak, szraz idben sszehajolva vdik a spraterm himniumot, nedves idben a szthasadt lemezfelek sztnylnak s kihullanak M a sprk. Tnkje hinyzik vagy rvid, szrksfehr nemezes szrk fedik. Szvs, vilgos szn hst egyes primitv trzsek rggumiknt fogyasztjk. Knnyen termeszthet mestersges tptalajon is, ezrt elszeretettel hasznljk genetikai s anatmiai kutatsokban. E L F O R D U L S Mindenfle faanyagon s szalmablkon is megn; kpes megtelepedni . J^fc, szrazsgban a vihar ltal frissen kidnttt . . v' ' * , a lemezek egyms fel fatrzseken is. Loklis nemezes. szrksfehr fordulnak m elterjeds, E-Eurpban . kalapfelszn sfknt bkkn n. Szles C krben elterjedt az szaki , hasadsok mrskelt vben; a magas a kalap szakrl hinyzik. szln

la zldes sznt a kalapon nv moszatok okozzk

TERMHELY Termiestei tetcserpszeren nnek.

Csald

PAXILLACEAE

Paxillus atrotomentosus begngylt kalapszl

Idny nyar-osz

BRSONYOSTNK CLPGOMBA

Igen hsos termtest, brsonyos fel- sttbarna, szn gomba. Sttbarna kalapjnak finoman brsonyos kalap kzepe bemlyedt, szle begngylt. Vastag tnkje gyakran a kalap szlhez csatlakozik. Puha, srgsfehr vagy barna lemezei srn llnak, vilgos szn hsa kesernys, jellegzetes szaga s ze nincs. Termtestvel a gyapjt szrkre vagy zldesszrkre festik. E L F O R D U L S Fenyfa tuskk krl a lemezek n erdkben. Szles krben elterjedt s sokkssel lefel gyakori faj az szaki mrskelt vben. fejthetk H A S O N L F A J O K A P. panuoides vkonyabb hs s vilgosabb szn, valdi sttbarna vagy tnkje nincs; feny gerendkon terem fekete, brsonyos a szabadban s pletekben is. Ez a f a j bevonat a tnkn s a P. atrotomentosus a Tapinella nemzetsgbe is sorolhat.

METSZET

TERMHELY Egyenknt terem vagy nhny n a tuskk krl. Mret KALAP 0 10-25 cm Csald CREP1DOTACEAE TNK t 5-10 cm <- 2-5 cm
Fa

srgsfehr, okkersrga vagy barns hs Spraszn


srgsbarna

' Crepidotus calolepis

Idny nyar-osz

PELYHES KACSKAGOMBA
A gomba kalapja kagyl alak, kalapbre kocsonys, szmtalan apr, barns pikkelykvel fedett. Lemezei srn llk, halvny piszkosbamk. Tnkje nincs. Hsa szrazon szvs, nedvesen trkeny. Rendszertanilag vitatott: egyesek nll fajnak, msok a C. mollis vltozatnak tartjk. E L F O R D U L S l s elhal lombos fa gallyakon, fknt rezg nyron tallhat. Az szaki mrskelt vben elterjedt gomba. H A S O N L F A J O K A Crepidotus nemzetsg kb. 20 faja, melyek a tnktelen, kagyl alak kalap felszne s a sprk alakja, valamint fellete alapjn klnthetk el. kagyl alak, tnktelen kalap

apr, barna pikkelyekkel fedett kalapbr piszkosbarna, srn ll lemezek

TERMHELY Lombosfa (fknt rezgnyr) gallyakon n csoportosan.

Csald CREPIDOTACEAE

Crepidotus mollis

Idny

KOCSONYS KACSKAGOMBA
Ragads felszne s kocsonys hsa alapjn klnbztethet meg a tbbi, ltalban kisebb Crepidotus fajtl. Sima, kagyl- vagy legyez alak kalapjnak szne a szrksbarntl, megszradva a piszkosfehrig vltozik; nedvesen jl lthat bordzat jelenik meg a kalap szln. Tnkje nagyon cskevnyes vagy hinyzik. Kalapbre knnyen lehzhat halvny szn, gyenge szag hsrl. ELFORDULS Elhalt lombos fk tuskin (pl. szilen, krisen s nyrakon) terem. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vbn. HASONL F A J O K Kzeli rokona a C. calolepis kalapjn vilgosbarna pikkelyek vannak.

a lemezek sugarasan futnak ki a csatlakozsi helytl

nedvesen kagyl alak kalap, elgg ritkn ll lemezekkel

- nedvesen a kalap szle bords szarazon a kalap piszkosfehr TERMHELY Egyenknt vagy emeletekben nnek termtestei.

Mret

KALAP 0 2-7cm Faj Crepidotus variabilis

Spraszn
ldn

dohnybarna

rtk

Csald CREPIDOTACEAE

y n y r - k o r a SZ

VLTOZKONY KACSKAGOMBA
Kicsi, kagyl alak, piszkosfehr szn faj; egyike ama szmos, hasonl kllem, dohnybarna sprj fajnak, melyeket csak mikroszkp alatt lehet megklnbztetni, sprik alapjn: ennek a gombnak tojsdad vagy ellipszis alak, finoman rcsks spri 6,5 x 3 pm nagysgak. A kalap felszne szraz, kiss szlas. Tnkje nincs, vagy csak cskevnyes; a kalap ltalban a fels oldaln, lemezeivel felfel tapad meg az aljzaton. ELFORDULS Lombos fk gn, gyakran rzsektegeken n, nedves erdkben. Szles krben elterjedt, gyakori gomba az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A C. luteolus kalapja srgs szn, ms termhelyeken is n, pl. lgyszr nvnyek szrn. A C. applanatus fehres, kisebb s kevsb gyakori. Egyes orszgokban vrslists faj.

TERMHELY Egyenknt vagy emeletesen terem, korhad lombos fa tuskkon.

CSVES TERMRTEG KALAPOS GOMBK


Ez a fejezet azokat a gombkat ismerteti, melyek spri srn ll csvek alkotta termrtegen fejldnek. A sprk lyukakon keresztl hullanak ki a termtest als feln. Egyes fajaik nagyon hasonltanak a kalapos gombkra (l. 28. old.). Ide tartoznak a rugalmas hs tinruk (l. lent), a szvs hs likacsosgombk (l. 202. old.) s a taplk (l. 211. old.).

R U G A L M A S HS GOMBK
bbe a rszbe a tinrugombk tartoznak. Termtestk rvid let, hsuk puha de merev, kalapjuk als rszn a csves termrteg likacsai lthatk. Sok f a j termteste igen U mutats, szmos llat s az ember tpllkul szolgl. Magnosan nnek az erdk talajn, fkkal kpeznek mikorrhizt (gykrkapcsolt gombk, 1. 18-19. old.).

Csald STROBILOMYCETACEAE

Fa

' Porphyrellus

porphyrospoms szrksbarna, nyomsra kkesszrkre vagy feketre sznezd csvek

nyar-osz

B B O R O S STTTINRU

Ez a stt szn tinru beleolvad avards krnyedombor pikkelyesre zetbe. Dombor kalapja vrsesbarna, brsonyos fellet, idvel pikkelyesre tredezik; tnkje hasonl szn, brsonyos vagy sima fellet. Tnkhz ntt vagy rkos csvei 1 - 2 cm hosszak, sznk szrksbarna, nyomsra vagy ms srlsre kkeszldre vagy feketre sznezdnek. Vilgos hsa kellemetlen szag, rossz z; vilgos, kkeszldre vagy felvgva kkre, zldre vagy feketre sznefeketre, nha vrsre sznezdik; zd hs mrgezsei ismertek. ELFORDULS Lombos s brsonyos vagy sima, tlevel fkkal egyarnt kpez vrsesbarna mikorrhizt. Az szaki mrskelt tnk v nagy rszn elterjedt, fleg hegyvidki faj; a sksgokrl hinyzik. EGYB NEVEK Boletus porphyrosporus, stt tinru. TERMHELY Egyenknt terem vagy nhny pldny
no a mly erdei avarban.

a kalap fellete

brsonyos felszn,

Csald STROBILOMYCETACEAE

Strobilomyces strobilaceus

ldn

V nyr-sz

SZRKE PIKKELYESTINRU
E klns tinru dombor kalapja fehr, szrksfekete pikkelyeitl gy nz ki, mint egy fenytoboz. Kemny, rostos s pikkelyes tnkje szintn szrksfekete, szvs hsa felvgva rzsasznre majd feketre sznezdik. Valsznleg mrgez. ELFORDULS Lombos s tlevel fk alatt egyarnt n, termkeny talajon. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de ritka faj; fleg hegyvidken ismert. HASONLO F A J O K -amerikai s japn vltozatainak - pl. a Strobilomyces confusus vkonyabbak a pikkelyei. EGYB NEVEK BoletusIS.floccopus, pikkelyes tinru.
szrksfekete, kemny, szlas s pikkelyes tnk

dombor, szrksfekete kalap

a kalap felszne pikkelyekre tredezik

tnkhz ntt vagy majdnem lefut csvei 1-1,5 cm hosszak

fehrek, szrkk majd zldesharnk

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n. Mret KALAP 0 5 - 1 0 cm Csald BOLETACEAE

a tnk gykerez lehet

fehr vagy szrke, rzsasznre majd feketre sznezd hs METSZET Spraszin


bborfekele

TNK 1 8 - 1 6 cm <- 1 - 2 cm Faj Chalciporus piperatus

Ertek

Idny nyar-osz METSZET tnkhz ntt vagy lefut csvek

BORSOS TINRU
Kis termet tinru. Mindenhol vrsbarna szn, a tnk krmsrga hst kivve. Nyomsra nem sznezdik el. Kiss ragads kalapja dombor, tnkje karcs; csvei 0,3-1 cm hosszak. Hsa nagyon csipog bors z, ezrt ehetetlen, habr nha fszerknt felhasznljk. ELFORDULS Tlevel s lombos fkkal is alkot mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben savany talaj fenyvesekben terjedt el. HASONL F A J O K A Chalciporus amarellus rzsasznes rnyalat, ze kellemesebb, kevsb csps. A C. rubinus likacsai krminvrsek; ritka, melegkedvel faj, lombos fk alatt n. EGYB NEVEK Boletus!Suillus piperatus.

karcs, vrsesbarna

TERMHELY Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

szgletes, fahjszn vagy rozsdabarna likacsok

krmsrga, elgg puha hs a tnk bzisa elvkonyod

Csald STROBILOMYCETACEAE

Faj Tylopilus felleus

Idny nyar-H

EPEZ TINRU
Dombor, barna kalapja alatt a csves termrteg gyengn vagy feltnen rzsaszn, vastag tnkje stt, hlzatos dszts. Puha, fehr vagy srgsfehr hsa rossz szag s ehetetlenl keser z (1. Hasonl fajokat). ELFORDULS Fenykkel s lombos fkkal is kpez mikorrhizt savany talajon. Szles krben elterjedt s sokfel gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az ehe Boletus edulis (187. old.) s a B. reticulatus (189. old.) hasonlt a fiatal epez tinrura. EGYB NEVEK Boletus felleus.
a vastag tnkn feltn, durva szem, barna van

az retlen termrteg fehr szn a barna kalap fellete szarvas brszer

az rkos termrteg csvei 1-2J cm hosszak

TERMHELY Egyenknt vagy csoportosan terem j vzelvezets, savany talajon. Mret KALAP 0 6-15 cm Csald BOLETACEAE TNK 1 5 - 1 2 cm < > 2,5-5 cm Faj Boletus fechtneri

a csvek rzsasznre rnek

Spraszn
ldny

piszkos

rtk

nyr-sz

FAK TINRU
Dombor kalapja ezsts szrke, szrksbarna, nyomsra rzssbarnra vltoz. A csves termrteg aranysrga, citromsrga. Citromsrga tnkje kzepn krminpiros svval dsztett; hlzata nagyon finom, apr szem. Srga hsa a kalapban s a tnk cscsn kkl. ELOFORDULS Meszes talaj lomberdkben, fknt bkk alatt terem. Eurpban domb- s hegyvidkeken elterjedt, de nem tl gyakori faj. HASONL F A J O K A -zrks kalap Boletus calopus (190. old.) tnkjn meggy vrs sv s hlzat lthat; a B. radicanson nincs piros szn, tnkje hasas s gykerez: mindkett mrgez faj.
a kalap fellete nyomsra barnul citromsrga, nyomsra kkl termrteg dombor, ezstszrke kalap

krminpiros, fehr hlzat sv

TERMHELY Egyesvel vagy kis csoportokban n, meszes talaj lomberdkben.

Csald

BOLETACEAE

Fa

' Boletus edulis

Idny

nyar-osz

ZLETES VARGNYA
A f a j jl a z o n o s t h a t t n k j e f e l s r s z n e k f e h r h l z a t o s erezetrl s h a l v n y s r g a v a g y z l d e s b a r n a csves termrtegrl. Dombor, vilgos- vagy s t t b a r n a k a l a p j a s h o r d vagy bunk alak tnkje van. A z egyik legkeresettebb tkezsi gomba. Fehr hsa a k a l a p b r alatt r z s s rnyalat, gyenge, de kellemes illat, d i z; f e l v g v a n e m k k l m e g . F . L F O R D U L S Savany talajon, fknt luc alatt t e r e m . E l t e r j e d t , h e l y e n k n t g y a k o r i f a j a z szaki m r s k e l t v b e n ; a z intenzv g y j t s miatt n h o l igen ritka. H A S O N L F A J O K Szmos hasonl faj ltezik, pl. a B. aereus s a B. reticulatus ( 1 8 9 . old.).

sima, kiss ragads kalapfelszn

dombor, kalap

a br kiss tlnylik a kalap szln

fehr hlzatos rezet a tnk 'h rszn finom, kerekded, fehr vagy srga likacsok t

lefejthet csves

1-4 cm hossz, retten ldesbarna csvek

a fehr hsban nyvek rgta jratok lehetnek vagy srgra sznezdhet a parazita Sepedonium chrysospermum// (lent, jobbra)

TERMHELY Egyenknt vagy elszrtan n, j vzelvezets talajon.

*IA BOLETUS P1NOPH1LUS Fenyk alatt l, sttbarna faj. Halvny szn tnkje hlzatos erezet. Kalapbre kiss ragads; szrazon nemezes vagy szemcss, gyakran feltnen rncos. JQ)|

SEPEDONIUM CHRYSOSPERMUM Tinrugombk parazitja; elszr fehr bevonatknt jelenik meg, majd aranysrga, szemcss llagv vlik a sprktl. J 0 J |

BOLETACEAE

Boletus

appendiculatus

nyar-osz

SRGAHS VARGNYA
A gomba lnk citromsrga szn, csves termrtege barnssrgra rik, nyomsra kkre vltozik; hlzatos mintzat tnkje hasonl szn. A tnk lefel hirtelen elvkonyodik, gyakran gykerez. Ehet gomba; merev, vilgossrga vagy vrsbarns hsa kiss kkl, finom illat. ELFORDULS Lombos fkkal, pl. tlggyel l egytt erdkben. Fknt Eurpa dlebbi rszein szrvnyosan elterjedt faj; mshol ritka, vdett. HASONL FAJOK A B. radicans vilgosabb szn,
dombor kalap aranyl vrsbarna bre finoman nemezes

rugalmas, halvnysrga, kiss kkl hs az rkolt termrteg csvei 1-23 cm hosszak, likacsai kicsik, kerekek

cscsa szles

METSZET citromsrga hlzatos mintzat

a tnk hirtelen elvkonyodik kkre sznezd, citromsrga vagy barnssrga csvek Mret Spraszn T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.
zldes5arna

KALAP 0 8 - 2 0 cm

TNK t 7 - 1 5 cm <--> 2,5-6 cm Xerocomus badius

rtk

Csald BOLETACEAE

LDN

Y ks SZ

BARNA NEMEZESTINRU
A gomba dombor, majd ellaposod kalapja sima, kiss ragads; szne gesztenyebarna, termrtege fehr vagy srgszld, nyomsra kkre sznezdik. Hengeres tnkje egyenletesen barna, hlminta nlkl. Kedvelt tkezsi gomba, sz vgn is terem, amikor ms tinruk mr nem gyakoriak. Hsnak gyenge kk sznezdse fzs kzben eltnik. ELFORDULS Fenykkel l egytt, de lombos fk alatt is megtallhat. Szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A B. edulis (187. old.) tnkje hord alak s hlzatos mintzat. EGYB NEVEK Boletus badius, barna tinra.
a kalapnl vilgosabb szn s finoman cskos barna tnk a csves termrteg nyomsra kkl 1 - 4 cm

hajlott, 0,6-1 r5 cm hossz csvek a kicsi, kerek likacsok a csvekhez hasonlan fehrek vagy srgszldek dombor, gesztenyebarna, ragads kalap

sima, ragads kalap

TERMHF.LY Egyenknt vagy elszrt csoportokban n erdkben. Spraszn zldesbarna rtk

Csald

BOLETACEAE

Boletus

retkulatus

nyar-osz

NYRI VARGNYA

Dombor kalapjnak szraz s fnytelen bre gyakran repedezett; hosszak szne narancsbama. Hord alak, vilgosbarna tnkjt vgig fehr vagy barna szn, hlzatos mintzat fedi. Kitn tkezsi gomba, rugalmas, fehr hsa di z, felvgva nem sznezdik el. fehr, majd zldes ELOFORDULS Lombos fkkal, pl. bkkel s tlggyel srga vagy zldesbarna csvek kpez mikorrhizt; nhol a B. luridiformissa\ (lent) egytt. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; -Amerikban nem honos. HASONL F A J O K A B. edulis (187. old.) kalapja sttebb, tnkjnek hlzata vilgosabb, csupn a tnk felig r. EGYB NEVEK B. aestivalis.
a szraz, fnytelen kalapon finom repedsek lehetnek

rkolt termrtegnek hajlott csvei l-l Ji

a kalap bre tlnylik a szln

METSZET

a tnk sznt vagy barna hlminta A BOLETUS AEREUS bronzos tinru Nyrvgi, gesztenyebarna szn faj; kalapja brsonyos, tnkjnek hlzata barna. Hsa fehr marad. flQj Mret Csald KALAP 0 7 - 1 5 cm BOLETACEAE TNK l 6 - 1 5 cm <> 2 - 5 cm Faj Boletus lurid if or mis Spraszn Idny

T E R M H E L Y Elszrtan vagy tmegesen terem erdkben.


zldesbarna

rtk

nyr-sz METSZET

CKLATINRU
A kkl hs tinruk kz tartozik, de jl megfzve ehet gomba. Dombor, sttbarna kalapja aljn a srga csvek likacsai stt vrvrsek. Srga tnkje srn vrsfoltos, hlzatos mintzat nincs rajta. ELFORDULS Lombos- s tlevel fkkal is alkot mikorrhizt j vzelvezets, savany, mohs erdei talajon. Eurpa-szerte elterjedt faj. HASONLO F A J O K A B. junquiellus a srga vltozata. A B. luridus tnkje hlzatos mintzat. A B. queletii csak a tvnl foltos, likacsai narancssrgk. EGYB NEVEK B. erythropuslminiatoporus.

rkolt termrtegnek 1-3 cm hossz csvei kkre sznezdnek a kalap brsonyos vagy

sttbarna

vrvrs likacsok

kkes feketre sznezd, srga hs

hasas tnk

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

Csald

BOLETACEAE

Faj Boletus

calopus

Idny

nyar-osz

FARKASTINRU
A gomba dombor kalapjnak bre tlnylik a szln, felszne eleinte nemezes, nha szlas; fstszn vagy szrksbarna. Hengeres, bunkszer vagy elkeskenyed tnkjnek meggypiros a bzisa, a cscsa srga. Vilgossrga hlzatos mintzata fell halvnyabb, lent sttebb s vrses. Ehetetlen, valsznleg mrgez hsa keser, halvnysrga szn, gyengn kkl. ELFORDULS Fenykkel s lombos fkkal l egytt savany, homokos talajon. Az szaki mrskelt vben szrvnyosan elterjedt, loklis faj. HASONLO F A J O K Ms vilgos kalap, vrses tnk fajok, pl. a B. legaliae (191. old.) likacsai pirosak. A B. torosus kivtelesen srga likacs; felismerhet mg kkesfeketre sznezd hsrl s enyhe zrl. EGYB NEVEK B. pachypus.

nemezes, nha szlas kalapbr

^fstszn vagy szrksbarna, nha zldes rnyalat kalap hengeres, elkeskenyed vagy bunks tnk

a kalap bre tlr a szln

a srga s vrs szn tnk feltn srga vagy vrs hlzatos mintzat

az rkolt termrteg citromsrga csvei OJ-1,5 cm hosszak

- citromsarga szn, vilgoskkre vltoz likacsok

BOLETUS LURIDUS vltozkony tinru Feltn, narancsvrs tnkje hlzatos, citromsrga hsa s narancssrga csvei kkesfeketre sznezdnek. A csves rteg alja a kalaphsnl vrs szn. JQ)J

BOLETUS BICOLOR -Amerika keleti rszn gyakori nyri gomba. Kalapja s tnkje lnk rzssvrs, likacsai srgk. Vastag srga hsa lassan kkre sznezdik. | Q ) |

T E R M H E L Y Fk alatt n egyenknt vagy elszrtan.

Csald BOLETACEAE

Faj

Boletus

satanas

ldn

y nyr-kora sz

STNTINRU
Igen hsos faj. Dombor, sima, vilgos szn, szrks kalapja, narancssrga vagy vrvrs likacsai s kvr, srga vagy vrs tnkjnek feltn srga illetve vrvrs hlmintzata alapjn jl felismerhet faj. Srga vagy fehr hsa s likacsai gyengn kklnek. rkolt termrtegnek csvei 1 - 3 cm hosszak, sznk srgszld. Gyenge z, kiss mrgez faj, gyakran okoz gyomorpanaszokat. Az rett termtestek szaga kellemetlen. ELFORDULS Lombos fkkal l egytt, meszes talajon; klnsen bkk alatt terem. Eurpa-szerte elterjedt, de dlen gyakoribb gomba; visszahzdban lev, vrslists faj.
Mrel

hlmints, srga vagy vrs tnk

sima, halvny szn, majdnem fehr kalap

T E M H E L Y Meszes talaj lomberdkben n, egyenknt vagy csoportosan, tbbnyire bkk s tlgy alatt. Spraszn Idny
76|dcsbarna

KALAP 0 1 0 - 2 5 cm BOLETACEAE

TNK t 5 - 1 5 cm > 4 - 1 2 c m
Fa

rtk

Jg

Boletus

rhodoxanthus

nyr-sz

BBOR TINRU
Dombor, majd prna alak kalapja kezdetben rzsaszn, ksbb srgs, srgsbarna rnyalatv vlik. Kiss brsonyos, filces tapints, nyomsra stten foltosod. Csvei srgk, zldessrgk; prusai fiatalon aranysrgk majd bborpirosak, apk, kr alakak. Tnkje feltn srga alapon bborpiros hlmintval dsztett, amely nyomsra kkeszldre vltozik ELFORDULS Lomberdben, klnsen bkk s tlgy alatt term, nem tl gyakori faj. Meleg kedvel, mediterrn elterjeds, mshol ritka, kmlend gomba.
srga alapon bborpiros hlmints tnk

halvnyrzsaszn, majd srgs, prns kalap

TF>
KALAP 0 7 - 2 0 c m Csald BOLETACEAE TNK t 7 - 1 2 cm < 3 - 6 cm
Fa

T E R M H E L Y Meszes talaj bkkskben s tlgyesekben elszrtan vagy egyenknt terem. Spraszn srgs-/zldesbarna rtk

' Boletus

splendidus

ld

" y nyr-kora sz

RZSSKALAP TINRU
Ez a ltvnyos faj az egymstl nehezen elklnthet, piros szn, hlzatos tnk tinruk kz tartozik. Sima kalapja rzss narancssrga szn, hasonl tnkjnek fels rsze vrs hlmints. Likacsai pirosak, rkolt termrtegnek csvei 1-2 cm hosszak. Kellemes illat, piszkosfehr vagy halvnysrga hsa nyomsra megkkl; a tnk tve halvny rzsasznre vltozik. ELOFORDULS Lombos fkkal l egytt, meszes talajon. Eurpban loklisan elterjedt, nagyon ritka, fknt dlen tallhat, vdett, vrslists faj. HASONL FAJOK A B. rhodoxanthus (fent) kalapja srgs rzsaszn. EGYB NEVEK B. legaliaelsatanoides.

rzss narancssrga, megvastagodott, hlmints tnk

sima, dombor, narancssrga

rzss kalap

T E R M H E L Y Egyenknt tetem vagy nhny gomba n egytt.

Csald

BOLETACEAE

Boletus

pulverulentus

ld

" y nyr-sz

LIGETI TINRU
A gomba jellegzetessge, hogy nyomsra minden rsze szinte azonnal tintakkre vltozik. Dombor kalapjnak szne barna vagy vrsbarna, szgletes likacsai srgk. Vrsfoltos srga tnkje elgg vkony. rkolt vagy kiss lefut termrtegnek csvei 0,5-1,5 cm hosszak, halvnysrgk vagy zldessrgk. Ehet gomba, de nem rdemes gyjteni. ELFORDULS Lombos fkkal, ltalban tlggyel l egytt, termkeny savany talajon. Az szaki mrskelt vben szrvnyosan elterjedt, nem tl gyakori faj. HASONL FAJOK A B. luridiformis (189. old.) hasonl, de vaskosabb, tnkje s likacsai pirosak; hsa felvgva kkre sznezdik.
Mret

barna vagy vrsbarna, dombor

halvnysrga, tintakkre szne-

srga szn,

vrs-

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt. Spraszn


z|desbama

KALAP 0 4 - 1 0 c m BOLETACEAE

TNK t 4 - 1 0 c m -> 1 - 3 c m Faj Xerocomus chrysenteron

Erlk

Csald

ldp

nyr-sz

ARANY NEMEZESTINRU
Az egyik legkisebb s legkevsb hsos tinrugomba. Dombor, vrsbarna kalapjnak berepedez bre alatt vrs szn tnik el. Vkony, hengeres, srga vagy vrs szn tnkje erezett, de lthat nem feltnen mintzott. Szgletes, srga vagy zldes likacsai nyomsra kiss kklnek; fehr vagy halvnysrga hsa mindenhol ersen kkl. Ehet gomba, de ze gyenge. dombor, vrsbarna, gyakran ELFORDULS Lombos fkkal, piros szl kalap ltalban bkkel, kpez mikorrhizt, j vzelvezets, humuszds, savany talajon. Szles krben elterjedt, a tnk srga helyenknt gyakori faj az szaki s vrs erezet mrskelt vben. HASONL F A J O K A X. pruinatus, de kalapja nem repedezik meg. EGYEB NEVEK Boletus

XEROCOMUS POROSPORUS hamis nemezestinru E gomba megrepedezett barna kalapbre alatt fehr szn Jthat. Hsa s termrtege srga, kkre sznezdik. Legjobban csonka, ors alak sprirl ismerhet fel.

a kiss rkolt vagy lefut termrteg csvei 1 cm hosszak

T E R M H E L Y Tmegesen s egyenknt is nhet.

kiss kkl, srga vagy zldes likacsok

az retlen sprk halvnysrgk

Csald

BOLETACEAE

Xerocomus

rubellus

ld

" y nyr-sz

PIROS NEMEZESTINRU
Kicsi, sttvrs kalap s tnk faj. Kalapja dombor, tnkjnek gykerez vge megvastagodhat. Srgszld likacsai nyomsra megkklnek; srga csvei 0,5-1 cm hosszak. Vilgossrga hsa lassan kkl. ELFORDULS Lombos fkkal l egytt, ltalban fves terleteken, nyltabb erdkben s parkokban. Szrvnyosan elterjedt, loklis faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az -amerikai Boletus bicolor (190. old.) s a kkl hs X. sensibilis. EGYB NEVEK Boletus

srga szn, lefut vagy rkolt termrteg

idvel megbarnul, sima, dombor, sttvrs kalap

METSZET halvnysrga hs

kkre sznezd, szgletes, srgszld likacsok

a tnk vilgosabb szn a kalapnl

a tnk alul meg vastagodhat


Mret

T E R M H E L Y Tbb pldny terem egytt elszrtan. rtk

KALAP 0 3 - 6 c m BOLETACEAE

TNK t 3 - 8 cm - > 0 , 5 - 1 cm Xerocomus subtomentosus

Spraszn
ldn

zldesbama

Csald

y nyr-sz dombor, nemezes kalapfelszn

MOLYHOS NEMEZESTINRU
Dombor, aranybarna kalapjnak felszne csak nagyon ritkn repedezik meg. Tnkje szintn aranybarna; srga termrtegnek szgletesek a likacsai, csvei 0,5-1,5 cm hosszak; nyomsra kiss kklnek. Ehet gomba, de puha, halvnysrga hsa gyenge z. ELFORDULS Lombos fkkal s fenykkel egyarnt kpez mikorrhizt. Szles krben elterjedt, elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben; a sarkkri s magashegysgi terleteken is megtallhat. HASONL F A J O K A X. pruinatus kisebb. A X. ferrugineus valsznleg csak a X. subtomentosus egyik vltozata, sttebb s tnkje hlztos. finom erezet EGYB NEVEK Boletus subtomentosus, az elvkonyod molyhos tinru. tnkn
nagy, srga vagy zldesbarna, nyomsra kiss kkl likacsok

aranybarna vagy zldesbarna szn kalap

sarga szinu

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

aranybarna vagy vilgossrga tnk

METSZET

Csald BOLETACEAE

Faj

Xerocomus

parasiticus

nyr-sz

LSDI NEMEZESTINRU
Szokatlan termhelye (1. Elforduls) miatt jl azonosthat ez a kis termet tinru. Elgg egynteten okkerbarna szn s nem kkl hs. Kalapja dombor, tnkje arnylag vkony. Srga vagy okkersrga csvei 3-7 mm hosszak, termrtege lefut. Hsa halvnysrga. Ritkasga s rossz ze miatt fogyasztsa nem ajnlott. ELOFORDULS Lombos fkkal l egytt a rt ltrifln ( Scleroderma citrinum 256. old.), melyet alig vagy egyltaln nem krost. Eurpban s E-Amerikban elterjedt, helyenknt veszlyeztetett, kmlend faj. EGYB NEVEK Boletus parasiticus, lsdi tinru.
Mret KALAP 0 2 - 7 c m TNK J 3 - 6 c m
Fa

dombor, okkerbarna kalap

kiss brsonyos s ragads kalapfelszn

citromsrga vagy rozsdabarna, durva likacsok

termtestei a Scleroderma citrinum-on fejldnek

T E R M H E L Y Csoportosan n a Scleroderma citrinumon. Spraszn rtk

0,8-1,5 cm

zldesbarna

Csald PAXILLACEAE

Gyroporus

ld

" y nyr-sz

GESZTENYEBARNA REGESTINRU
Minden Gyroporus fajnak, gy ennek a gombnak is, vilgos sznek a spri, trkeny tnkjk bell emeletesen reges. Piszkosfehr vagy vilgosbarna csvei 3 - 6 mm hosszak, termrtege alig ri el a tnkt. Kalapja dombor s sima, tnkje lnk narancsbarna szn. Hsa felvgva nem sznezdik el; kellemes diz. ELFORDULS Lombos fkkal, tlggyel, bkkel, gyertynnal s szeldgesztenyvel l egytt, de megtallhat fenyk alatt is. ltalban homokos talajon n. Elterjedt, de nem tl gyakori faj az szaki mrskelt vben; helyenknt ritka, vdett. EGYB NEVEK Boletus castaneus, gesztenyebarna tinru.
trkeny, piszkosfehr, el nem sznezd hs

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt lombos fk alatt.

Csald PAXILLACEAE

Gyroporus

cyanescens

ldn

* nyr-<5sz

KKESED REGESTINRU
A faj legjellemzbb tulajdonsga akkor vlik lthatv, ha a gombt felvgjuk vagy megkaparjuk csves termrtegt: a piszkosfehr hs s a csvek bzavirgkkre sznezdnek; ms sznvlt tinruk (fleg a Boletus fajok) sttebb kkek lesznek, vagy majdnem feketk. Tovbbi jellegzetessgei: a trkeny hs, a majdnem szabadon ll termrteg 5-10 mm hossz csvekkel s a nemzetsgre jellemz, emeletesen reges tnk. Kicsi, kerek likacsai vannak, tnkjnek vge gums s hirtelen elvkonyodik. E h e ^ kellemes diz. I ELOFORDULS Fenykkel s lombos fkkal l egytt savany talaj erdkben. J|HB Az szaki mrskelt vben .|?8| i p szrvnyosan elterjedt, de F L B J?~ tbbnyire ritka faj. dombor - E G Y B NEVEK Boletus vagy kiterl, finoman nemezes, rvnnpiren* kkesed tinru.
fnytelen kalap

METSZET

a piszkosfehr hs s a csvek kkre sznezdnek

a gums tnk alul elkeskenyedik T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt homokos talajon.
Mret

halvny okkersrga tnk fehr vagy szalmasrga likacsok, megkaparva kkre vltoznak Spraszn
halvnysrga

KALAP 0 5 - 8 cm

TNK t 6 - t O cm <-> 2 - 3 cm
Fa

rtk

Csald BOLETACEAE

j Leccinum

nigrescens

ldn

>' nyr-sz rkolt, citromsrga termrteg, 13-23 cm hossz csvekkel

SRGA RDESTINRU
A gomba srga szne s repedezett kalapbre szokatlan a Leccinum fajok kztt. Okkersrga likacsai lilsbarnra sznezdnek. Okkersrga foltos, srga tnkje lefel hlzatoss s barnv vlik. Dombor kalapja srgsbarna s kiss brsonyos fellet. Halvnysrga hsa lassan borvrsre, szrkre majd kkesfeketre sznezdik. Ehet, de klnsebb ze nincs. ELFORDULS Tlggyel l egytt. Fknt Eurpa dli terletein fordul el. Kmlend, vrslists faj. EGYB NEVEK Boletus tesselatus, Leccinum tesselatuml crocipodiuml

srgsbarna, nha pikkelyes kalap

if

merev, halvnysrga, borvrsre majd kkesfeketre sznezd hs

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt termkeny talajon.

bunk alak tnk

Csald

BOLETACEAE

Leccinum

scabrum

ldn

nyr-sz

BARNA RDESTINRU
Barna kalap, szrksfehr sprk, szrksfekete pikkelykkkel fedett fehr vagy szrke tnk jellemzi ezt a gombt. Nehz elklnteni a kzeli rokon, barna kalap tininktl (1. L. variicolor lent). Hsa a dombor kalapban puha, bunk alak tnkjben rostos, fehr szn, kiss szrkre sznezdik. Habr ehet, mgsem gyjtik, mert nem kiads. ELFORDULS Nedves vidkeken nyrrel l egytt. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt; pontos elfordulsa nem tisztzott.

dombor, barna kalap

kiss lelg kalapbr

ers, bunks tnk

szrke vagy fekete pikkelyek a tnkn

puha, szrksfehr, rkolt termrteg, 1 cm hossz csvekkel

a tnk hsa merev s rostos METSZET

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

A LECCINUM VARIICOLOR Kalapja mrvnyos feketsbarna, likacsai fehrek vagy srgsfehrek. A szrke pikkelyes, fehr tnk bzisa ltalban vilgoskkre sznezdik. A tnk fehr hsa rzsasznre s trkizkkre vltozik; a kalap hsa rzsaszn, a csvek szrksfehrek. | Q ) |

Csald BOLETACEAE

Fai

Uccinum

versipelle

ldn

y nyr-sz

KORMOSTNK RDESTINRU
Nagyon mutats gomba. Dombor kalapjnak narancsbarna szne ellenttes magas, fekete pikkelyekkel fedett, fehr tnkjvel. Kalapjnak bre tlnylik a peremn, felszne finoman nemezes. Likacsainak szne halvnyszrke vagy srgsszrke, mg az 1 - 3 cm hossz csvek alkotta rkos termrteg piszkosfehr. Merev, piszkosfehr hsa szrksfeketre sznezdik, elgg zletes, de nem olyan j minsg, mint egyes Boletus fajok. ELFORDULS Nyrrel l egytt nedves vidkeken. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt, helyenknt gyakori, mszkerl faj.
piszkosfehr, rkolt termrteg

szrksfeketre sznezd, piszkosfehr hs

dombor kalap

METSZET

* a kalap bre tlnylik a szln

a likacsok halvnyszrkk vagy srgsszrkk lehetnek

fekete pikkelyekkel fedett, hossz tnk

a fiatal * gomba tnkje nagyon stt szn

lnk narancssrga, finoman nemezes kalap

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

Csald

BOLETACEAE

Faj Leccinum

quernum

Idny

nyar-osz

TLGYFA-RDESTINRU
A pirosas kalap Leccinum fajok kz tartozik; termhelyrl s tnkjnek vrsesbarna pikkelyeirl ismerhet fel. Dombor, majd kiss kiterl kalapja narancsbarna, csvei piszkosfehrek, szrkk vagy zldessrgk, merev, fehr hsa majdnem feketre sznezdik. Ehet ^gomba. ELFORDULS Tlgyekkel l egytt meszes talaj lomberdkben. z szaki mrskelt v egyes terletein szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K A L aurantiacum kalapja narancssrgbb, nyrfk alatt l.

dombor kalap

az rkolt termrteg vilgosszrke csvei 2-3 cm hosszak

METSZET

lap bre stt gesztenyebarna s tlr a peremn

majdnem feketre sznezd, merev, fehr

hs

vrsbarna pikkelyek a tnk felsznn

majdnem hengeres, alul kiss szlesebb tnk

T E R M H E L Y Nhny gomba n egytt.


okkercs barna

Mret Csald

KALAP 0 8 - 1 5 c m GOMPHIDIACEAE

TNK | 1 0 - 1 5 cm - 1,5-3 c m
Faj

Spraszn Idny

rtk

Suillus

luieus

nyar vege-osz

BARNA GYRSTINR
Rvid tnk, nylks felszn gomba. Dombor kalapja bborbarna szn, bre knnyen lehzhat. Csves, citromsrga likacs termrtege tnkhz ntt vagy kiss lefut. Stt bborbarna fonk gallrja alatt a tnk fehr, majd bborsznre rik; fltte halvnysrga, sttebb foltokkal. vatosan fogyasszuk, mivel egyes embereknl allergis tneteket okozhat! ELFORDULS Ktts fenykkel l egytt. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, kznsges faj. EGYB NEVEK Boletus luteus, barna vajgomba.

halvnysrga, 0,8-1,2 cm hosszsg csvek

bborbarna - kalap a piszkosfehr vagy halvnysrga hs nem szntelenedik el

fell piszkosfehr, alul bborszn gallr

T E R M H E L Y Ktts fenyk alatt tmegesen n.

finom, halvny citromsrga likacsok

Csald

GOMPHIDIACEAE

Faj

Suillus

grevillei

Idny

nyar-osz

SRGA GYRSTINRU
lnk szn tinru; dombor kalapja lnksrga vagy narancssrga, fellete nagyon nylks; citromsrga likacsai nyomsra fahjbarnra sznezdnek. A fehr s srga szn gallr a srgsbarna, szintn nylks tnk cscsa kzelben helyezkedik el. Ehet, br nincs jelleg zetes ze; hsa fiatalon merev s srga, nem sznezdik el; nylks kalapbrt fzs eltt le kell hzni. ELFORDULS Vrsfenyvel kpez mikorrhizt erdkben, parkokban s kertekben; gazdanvnytl nagy tvolsgra is megtallhat. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK Boletus eleganslflavus, srga vajgomba.
dombor, lnksrga vagy narancssrga kalap

kiss lefut vagy rkolt, I cm-es csvekbl ll termrteg

fehr s srga szn gallr a tnk cscsa kzelben

METSZET

nylks kalapfelszn

SUILLUS VISCIDUS szrke gyrstinru Vrsfeny alatt l, piszkos zldesbarna szn faj, ragads kalapjn fehr burokmaradvnyokkal. Piszkosfehr vagy szrksbarna csvei nyomsra zldesbarnra vltoznak. J Q |

SUILLUS PLORANS cirbolyafeny-gyrstinru Likacsai s tnkjnek mirigyszemcsi tejszer folyadkot vlasztanak ki. Kalapja srgsbarna, bentten szlas lehet, nedvesen ragads. A Pinus cembra s ms 5-ts fenyk alatt l. | Q |

T E R M H E L Y Tmegesen n vrsfenyk krl, fben vagy avarban.

Csald GOMPHIDIACEAE

Fa

i Suillus

bovinus

ldn

* ks nyr-sz

TEHNTINRU
ltalban kis termet, srgsbarna vagy vrsesbarna tinru. kalapja dombor vagy kiterlt, rvid tnkjn nincs gallr. Likacsai jellegzetesek, kt rtegben helyezkednek el: a kls, zldesbarna rteg tg likacsai szgletesek, a bels rteg pedig szkek. Tnkje ltalban hasas. Ehet, puha, barnssrga hsa rzsaszn rnyalat, ze gyenge. ELFORDULS Ktts fenykkel l egytt. Gyakran tallhat a S. varegatus (201. old.) s a Gomphidius roseus (38. old.) trsasgban. Eurpban, zsiban s Japnban terjedt el; E-Amerikban nem l. __ EGYB NEVEK ^^tfriH^kk^ Boletus bovinus, Mm> hsos tinru.

LIKACSOK

nedvesen ragads kalap

tnkhz ntt vagy kiss lefut termrteg, OJ-l cm hossz, srga vagy zldessrga csvekkel

vrsesbarna kalap

sszetett, zldesbarna Mret Csald

tbb-kevsb likacsok Spraszn

T E R M H E L Y Homokos talaj fenyvesekben gyakran tmeges.


barnszld

KALAP 0 3 - 7 c m GOMPHIDIACEAE

TNK | 3 - 6 c m
Fa

0 , 5 - 1 cm granulatus

rtk

Suillus

ldn

nyr-sz

SZEMCSSNYEL FENYTINRU

E faj gallr nlkli tnkjnek fels harmada jellegzetesen szemcss (mirigyes), bzisa cscsos. Kalapja rozsdabarna vagy narancssrga, nedvesen ragads, bre knnyen lehzhat. A fiatal gomba szk s kerek likacsai, valamint a tnk mirigyei tejnedvet vlasztanak ki. Fehr vagy srgsfehr hsa merev, kiss savanyks vagy di z. ELFORDULS Ktts fenykkel kpez mikorrhizt, meszes talajon. Az szaki mrskelt vben helyenknt gyakori faj. HASONL F A J O K A S. collinitus kalapja sttebb, tnkjnek bzisa rzsaszn. S. luteus (197. old.). A S. piacidus s a S. plorans (199. old.) 5-ts fenyk alatt l. EGYB NEVEK Boletus granulatus, fenytinru.

tnkhz ntt, halvnysrga vagy vilgosbarna termrteg, OJ-1 cm hossz csvekkel

nedvesen a kalap felszne ragads s nylks

METSZET

szaraz, fnyes, dombor vagy lapos kalap T E R M H E L Y Tmegesen terem vagy nhny gomba n egytt fenyk alatt.

halvnysrga tnk, srga mirigyekkel

szk, kerek likacsok

Csald

GOMPHIDIACEAE

Suillus

variegatus

Idny

nyar-osz

TARKA TINRU
Elgg hossz tnk s hsos gomba, a Suillus fajok tbbsgvel ellenttben csak ritkn nylksodik. Dombor, narancsbarna kalapjnak nemezes vagy finoman pikkelyks a fellete. Kicsi likacsai barnk vagy zldesbarnk s halvnysrga hshoz hasonlan, nyomsra kklnek. Barna tnkje zldes vagy pirosas rnyalat. Ehet, de fmes szag s nem tl jz. ELFORDULS Ktts fenykkel kpez mikorrhizt, savany vagy homokos talajon. Szles krben elterjedt, gyakori gomba Eurpban s zsia szomszdos rszein. HASONL F A J O K A Scleroderma fajok (256., 263. old.) szaguk hasonl, de ms felptsek. EGYB NEVEK Boletus dombor a variegatus.

rkolt vagy kiss lefut termrteg, rvid, barna, 0,8-1,2 cm-es csvekkel METSZET

kalap

fel-

a srga hs felvgva kkre sznezdik

pikkelyekkel

vrs rnyalat a barna tnkn

1 mm tmrj likacsok

T E R M H E L Y Nhny g o m b a n egytt vagy tmegesen terem.


Meret

zldesbarna, nyomsra kkre sznezd likacsok

KALAP 0 7 - 1 3 c m

TNK ; 6 - 1 0 c m ^ Boletinus

1,5-2 cm cavipes

Spraszn

bamaszB

|d

rtk

Idny

nyr-sz

VRSFENYSZLASTINRU
Dombor, majd ellaposod kalapja fahjbarna, narancs- vagy citromsrga; kzepn gyakran kis pp marad. Csvei a tnkre lefutk, srgk, feltnen szlesek. Tnkje kezdettl fogva reges; piszkosfehr, pelyhes burokmaradvnyok gyrszern vezik. Hsa halvnysrga, fiatalon jz, idvel kellemetlenl kapar. ELFORDULS Vrsfenyvel kpez mikorrhizt. Eurpa-szerte elterjedt a hegyvidkeken; sksgon ritkbb. EGYB NEVEK csvestnk tinru.

piszkosfehr, pelyhes gallros tnk

srga, ellaposod kalap

srgszld, tgas likacsok

T E R M H E L Y Egyesvel vagy elszrtan terem vrsfenyk alatt.

SZVS HS csves termrteg, szvs hs gombk kz tartoznak a likacsosgombk s a taplk. Ezek kzl az albbi oldalakon a tnkkel rendelkez fajokat

GOMBK

ismertetjk (a tnk nlkli fajokat a 211-233. oldalakon mutatjuk be). A tinrukti (184-201. old. ) eltren, csves termrtegk nem vlaszthat le a kalap hsrl.

Csald

ALBATRELLACEAE

Alhatrellus

ovinus

ldn

nyr-sz

F A K ZSEMLEGOMBA
Fellrl szemllve, valamely lemezes gombnak vagy gerebengombnak is nzhet ez a halvny szrksbarna faj, de kalapja als rszn apr likacsok vannak. A termtest citromsrgra vagy zldessrgra sznezdik, fknt a likacsokon. Dombor kalapjnak bre idvel ltalban megrepedezik. Tnkje zmk, hsa fehr, nagyon kemny, enyhe vagy kiss kesernys z. ELFORDULS Luccal alkot dombor, mikorrhizt mohs talajon. Az szaki srgsfehr mrskelt vben szrvnyosan rk'sbana elterjedt, csak helyenknt gyakori, kalap vrslists faj. HASONLO F A J O K Az A. confluens barnsabb s nem sznezdik citromsrgra; ze keserbb. Az A. cristalus kalapja zld s lomberdkben (klnsen bkk s tlgy alatt) terem.
Mret
KALAp 0 7

a kalap szle gyakran hullmos

mm-enknt 2-4 szgletes likacs a kalap aljn *

rvid, zmk, srgsfehr vagy szrke tnk

T E R M H E L Y Tmegesen vagy csoportosan n lucok alatt a talajon. Spraszn


fehr

_18

c m

TNK t 3 - 7 c m - 1 - 3 cm Polyporus umbellatus

rtk

POLYPORACEAE

ld

" y nyr-kora sz

AGAS-BOGAS LIKACSOSGOMBA
Nagy, hsos termtest gomba. Egyetlen tnkje sokszorosan elgazik, oldalgain nnek a kicsi, kerek, halvnyszrke vagy szrke kalapok. A kalapok alatt a csves termrteg fehr vagy halvnysrga likacsai kicsik (1-3 mm), szgletesek. Kemny, enyhe z, fehr vagy a csoportos temS_ srgsfehr hsa ehet. test magassga ELFORDULS Lombos fk cm tuskin vagy eltemetett famaradvnyokon n. Az szaki mrskelt vben szrvnyosan fordul el. HASONL FAJOK A Grifolia frondosa (216. old.) hasonl, de tnkje nem kzps lls. EGYB NEVEK GrifolialDendropolyporus ramosissimus, tskegomba

egymst tfed, vilgosszrke vagy szrke kalapok *

minden kalaphoz kzpen csatlakozik j a tnk egy oldalga

T E R M H E L Y Ltszlag a talajon n, feketsbarna pszeudoszklerciumbl fejldik ki; nagy csomban terem.

Csald p o L Y P O R A C E A E

Faj

Polyporus

squamosus

Idny ks t a v a s z - n y r

PLSZTRICGOMBA
Flkr vagy legyez alak kalapjt barna, rntt pikkelyek fedik; tnkje oldalt ll; fehr szn, lefut csves termrtege 0,5-1 cm vastag. Korai gomba; hald lombos fkon s tuskkon fejldik; nagyon nagyra n, de gyorsan tnkreteszik a rovarok, csak kiszradt, res vza marad meg, melyet ms gombafajok bontanak le. Fehr, szvs hsa ersen lisztszag. Fiatalon ehet. ELFORDULS Lombos fkon lskdik vagy szaprotrf, erdkben, utak mentn s parkokban tallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. EGYB NEVEK Polyporellus squamosus, bagolygomba.

LIKACSOK

krkrsen ll, lapos pikkelyek a kalap felsznn

osszenonei

lefut, piszkosfehr csvek

la termrtegen 0J5-1 likacs van

mm-enknl

rvid, bzisn fekete tnk a kalap szln T E R M H E L Y Egyenknt vagy METSZET csoportosan n.

Csald poLYPORACEAE

Faj

Polyporus

tuberaster

ld

" y nyr-sz

OLASZGOMBA
A gomba lapos kalapjnak kzepe bemlyed, vilgos alapon felll barna pikkelyek dsztik. Kzponti helyzet, barna tnkje mlyen a talajban lev raktroz szervben (szklercium) gykerezik; a kisebb vltozatoknak nincs ilyen szerve. Hsa ehet, de elgg szvs. Fehr csvei 5 mm hosszak lehetnek. ELFORDULS Lomberdkben n, ltalban meszes talajon; a fk korhadst okozza. Szles krben elterjedt, de loklis faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A P. squamosus (203. old.) tnkje oldalt ll, pikkelyei laposak, tnkjnek bzisa fekete. EGYB NEVEK P. lentuslforquignonii.

felll, barna pikkelyek a kalap felsznn rdes kalapszl

a kalap aljhoz izpen csatlakozik

T E R M H E L Y Egyenknt n, ltalban fld alatti szklerciumbl.


M6fet

2 likacs mm-enknt

egy fld alatti raktroz szervben gykerezhet


fchr

KALAP 0 5 - 2 0 cm

TNK t 8 cm-ig ++ 1,5 cm Faj Polyporus badius

Spraszin Idny

rtk

Csald POLYPORACEAE

nyar-osz

SZAGOS LIKACSOSGOMBA
Sima, fnyes, tlcsres kalapja fiatalon vilgos szrksbarna szn, ksbb stt gesztenyebarna lesz, lnk narancsbama szegllyel; nedves idben felszne tapads. Rvid, szrksfekete tnkje a kalap szlhez s kzephez is csatlakozhat. 4 - 8 likacsa van mm-enknt, lefut termrtege 0,5-2 mm vastag. Fehr hsa nem fogyaszthat, tl szvs. ELFORDULS Nedves erdkben lombos fkon n. Szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A P. melanopus ritkbb, sargaskalapja nemezes. Meszes barnra r, apr, srgstalaj erdkben n. fehr likacsok EGYB NEVEK fehr vagy P. picipes. srgsfehr,
rvid, barna vagy fekete, oldalt ll tnk lefut csves rteg

LIKACSOK

hullmos kalapszl

regen gesztenyebarna, sima, fnyes felszn kalap

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

Csald

POLYPORACEAE

Faj

Polyporus

varius

Idny

ks tavasz-sz

VLTOZKONY LIKACSOSGOMBA
A faj hullmos szl kalapja egynteten aranysrga vagy fahjbama szn, sima fellet. Kiss oldalt ll tnkje a vilgosabb kalappal ellenttben idvel megfeketedik. Lefut, fehr vagy srgsfehr csves termrtegnek vastagsga nem ri el az 1 mm-t. Kellemesen gombaillat, fehr vagy faszn hsa ehetetlenl szvs. Apr, kzponti tnk vltozata is ltezik. ELFORDULS El vagy elhalt lombos fkon l erdkben s parkokban. Az szaki mrsklet vben szles krben elterjedt, kznsges faj. EGYEB NEVEK feketev likacsosgomba.
aranysrga fahjbarna Mret Csald vagy kalap

hullmos, karjos

gyakran kalapszl

az idsebb kalapokon sugr irny vonalak jelennek meg TNK | 8 cm-ig <->0,8-1,5 c m Polyporus brumalis Spraszn
fchr

T E R M H E L Y Nhny gomba n egytt elhalt vagy korhad lombos fkon. rtk

KALAP 0 3 - 1 2 c m POLYPORACEAE

Idny ^s sz-tavasz

TLI LIKACSOSGOMBA
Kis termet, szvs hs, tinruszer gomba. Kerek, sttbarna kalapjnak kzepe bemlyedt, szle rojtos, szrazon begngylt. Kzpen ll tnkje stt szrksbarna, hsa fehr. Fehr vagy srgsfehr csves rtege 2 mm vastag, nagy, kerek likacsai retten megnylnak. A termtest sszel nem n tl nagyra, tltl tavaszig gyarapodik leginkbb. ELFORDULS Rzsehalmokon vagy lombos fk lehullott gain fehrkorhadst okoz. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K A P. ciliatus tavasszal jelenik meg, likacsai aprk (5-6 mm-enknt). Melegebb ghajlaton sok ms, hasonl likacsosgomba l. EGYEB NEVEK Polyporellus brumalis.
az ids pldnyok kalapszle sima a kalap kzepe bemlyedt

szrazon be- gngylt kalapszl

2-4 likacs mm-enknt

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egytt.

a brsonyos tnk bzisa korongszer vagy gums

kerek vagy hosszks, fehr vagy srgsfehr likacsok rtk

Csald COLTRICIACEAE

Faj

Coltricia

perennis

Idny

nyr-tl

SZALAGOS LIKACSOSGOMBA
Egynyri likacsosgomba; szokatlan mdon, korhad fk helyett a talajon n. Kalapja tlcsres, elgg szvs, vrsbarna hs. Fnyes fels felletn aranybarna alapon krkrsen svozott, sok ms Hymenochaetaceaehoz hasonlan. Csvei 2 mm hosszak, lefutnak a rvid, nemezes tnkre. ELFORDULS Fknt homokos talajon n feny- ritkbban lomberdkben. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben; meszes talaj vidkeken hinyzik. HASONL F A J O K Szmos gerebengomba (234-239. old.) hasonlt r fellrl, de azok termrtege alul tsks. EGYB NEVEK PolyporusIPolystictusIXanthochorus perennis.

vkony, rozsdabarna hs szrksbarna a kalap aljn likacsok

a tlcsres kalap szle vkony s hullmos

mm-enknt 2-4 likacs

barna, okker srga vagy szrksbarna krkrs svok

T E R M H E L Y Kis csoportokban terem. Spraszn Idny rtk

Mret

KALAP 0 2 - 1 0 c m

TNK t 2 - 6 c m <-> 3 - 8 m m
Fa

aranybania egsz v

Csald G A N O D E R M A T A C E A E

' Ganoderma

lucidum

PECSTVIASZGOMBA
A gomba termteste az egsz idnyben fennmarad. Kagyl alak, fnyes, vrs s bborfekete kalapja krkrsen barzdlt, szle vilgosabb; fnyes, lakkszer rteg fedi, az oldalt ll, sttbarna tnkhz hasonlan. A csvesrteg barna, mm-enknt bborfekete s vrs 3 - 4 likacsa piszkosfehr. Szvs rnyalatok hsa kezdetben piszkosfehr, majd a kalapon megbarnul. Knban gygyszerknt hasznljk, egybknt ehetetlen. ELFORDULS Lombos fk tuskin n, fknt olyan helyeken, ahol feltnen kevsb intenzv az erdmvels. fnyes tnk Elterjedt, de nem tl gyakori gomba az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Kzeli rokon faja a G. carnosum, amely fenykn n. EGYB NEVEK lakkostapl.

krkrsen barzdlt felszn

kagyl alak, fnyes felszn kalap *

a kalap szle kiss vilgosabb

V^ j fX 'V '^SC- \
; a . \

T E R M H E L Y Egyenknt vagy csoportosan nnek termtestei lombos fk krl.

GOMBK MHSEJT, AGY VAGY NYEREG ALAK KALAPPAL


Az ide tartoz fajok a csszegombkbl (264. old.) alakultak ki. Eredetileg cssze alak termtestk az ersen barzdlt svegre s a tnkre tagoldik. A spraterm rteg vagy himnium sima s a barzdkat bleli. A kucsmagombk s a papsapkagombk tartoznak kzjk.
nyereg alak sveg

agyvelszer sveg

Csald

HELVELLACEAE

Faj

Helvella

crispa

ldn

" nyr-sz

FODROS PAPSAPKAGOMBA
Knnyen felismerhet bordzott, bell kamrsan reges tnkjrl s nyereg alak, srgsfehr szn kalapjrl. jflH Mrete vltoz, de ltalban elg nagy. Vkony hsa ehet ugyan, de nem ajnlott, mivel mreganyagai csak ^a szrts, s az azt kvet alapos fzs utn bomlanak le. ELFORDULS Lomb- vagy fenyerdkben n meszes talajon, gyakran utak mentn. Ez, s ms Helvella fajok gyakran tallhatk Peziza < (266-267. old.) s Inocybe fajok f (98-102. old.) trsasgban. z szaki mrskelt v nagy rszn elterjedt, szrvnyosan gyakori faj.
a sveg als lapja szrkssrga

METSZET

srgsfehr szn, tekervnyes, nyereg alak sveg

reges tnk

kamrk a tnkben sima spraterm rteg

" hosszanti bords, fehr tnk STEREOPSIS HUMPHREY! -amerikai faj. Szrksfehr, nyereg alak svege s fehr tnkje van. gy vlik, hogy rokonsgban ll a korallgombkkal (248-251. old.). Tmegesen terem. JQJ|

a tnk bzisa kiss gykerez

T E R M H E L Y Tmegesen vagy egyenknt terem.

Csald

H EL VELLACEAE

Fa

'

Helvetia

lacunosa

ld4n

V nyr-sz

SZRKE PAPSAPKAGOMBA
Valsznleg a leggyakoribb papsapkagomba. Mrete, alakja s szne nagyon vltozatos. Szne ltalban a szrknek valamely rnyalata, kalapja nyereg alak vagy tekervnyesen lebenyes. Tnkjnek felszne jellegzetesen barzdlt, belseje kamrsan reges. Szrke vagy piszkosfehr hsa vkony; a H. crispahoz (207. old.) hasonlan szrts s fzs utn ehet, de fogyasztsa nem ajnlott. E L O F O R D U L S Lomb- s fenyerdkben terem, de nyltabb terleteken, nha gsnyomokon is megl, meszes vagy kavicsos talajon. Az szaki s a dli mrskelt vben s a magas hegysgekben egyarnt szles krben elterjedt.
Mret

fels, spraterm

felszn

a szrke, kzel fekete lebenyek als oldala vilgosabb

mly, szanti barzdk >nkn

a tnk is szrke

T E R M H E L Y Tmegesen vagy egyenknt n, bolygatott talajon. Spraszn Idny


fehr

SVEQ 0

c m

TNK t 2 - 8 cm <-> 0,5-1,5 cm Faj Gyromitra esculenta

rtk

}0|

Csald HELVELLACEAE

REDS PAPSAPKAGOMBA
Agyvelszeren rncolt, bell reges svegrl azonosthat faj. Rvid, fehr tnkje reges, hsa fehr. Habr nyersen hallosan mrgez, Eurpa egyes vidkein hosszas szrts s alapos, tbbszri kifzs utn fogyasztjk. L F O R D U L S Savany talaj fenyvesekben n homokos vagy fakorhadkos talajon. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj. H A S O N L F A J O K A G. gigs, G. brunnea s a G. Carolina ltalban nagyobbak, sznk lnkebb narancsbarna; -Amerikban honos fajok. EGYEBNEVEK Helvetia esculenta, kznsges papsapkagomba.

A GYROMITRA 1NFLUA cscsos papsapkagomba sszel term gomba; lebenyes barna svege s reges, lils vagy fehr tnkje van.

kiss barzdlt felszn, rvid, fehr tnk

redztt sveg a sveg belseje reges az reges tnk hsa fehr METSZET cm Spraszin
fchr

TERMHELY Ktts fenyk kzelben, bolygatott talajon, tmegesen n.

Csald M O R C H E L L A C E A E

Faj

Verpa

conica

Idny

SLMASVEG KUCSMAGOMBA
E faj svege csak a tnk cscsval ntt ssze; kezdetben tojsdad, majd harang alak, sttbarna, bell vilgosabb szn; fellete majdnem sima. Hengeres tnkje piszkosfehr, szemcss felszn. Ehet, de hsa vkony; sok termtestet kell belle sszegyjteni, hogy kiads legyen; msrszt egyes vidkeken annyira ritka, hogy kmletre szorul. (1. mg Hasonl fajokat!) ELFORDULS Meszes talaj ligetes rteken, ligeterdkben s homokdnken terem. Az szaki mrskelt vben elterjedt, nhol gyakori, de a hideg terleteken ritka faj. HASONL F A J O K A Verpa bohemica szintn ehet gomba, svege reds, aszkusza 2 sprs - ez a faj pedig 8 sprs. EGYB NEVEK V. digitaliformis, sima kucsmagomba.
T E R M H E L Y Tmegesen n avarban.

a sveg kis felleten ntt a tnkhz

a sveg felszne majdnem sima

hengeres, szemcss fellet tnk

reges tnk

METSZET

Mrel

SVEG 0 2 - 3 c m I 2 - 4 c m

TNK t 3 - 1 0 c m <-> 0 , 5 - 1 , 5 e m Idny

Spraszn

rtk

Csald

MORCHELLACEAE

Morchella

esculenta

ZLETES KUCSMAGOMBA
Tojsdad, kerekded vagy kpos formj, az rett sprktl vilgosbamra fakul, sttbarna svegnek felsznt mhsejtszer bemlyedsek szabdaljk. Fehr, srgsfehr tnkje alul kiszlesedik, felszne szemcss, belseje reges. Piszkosfehr vagy vilgosbarna hsa zletes, j szag. Mrete s alakja vltozatos, ezrt tbb fajra is osztjk. ELFORDULS Lgyszr nvnyek kztt lomb- vagy fenyerdkben, trgyzatlan rteken, legelkn l. Az egsz vilgon elterjedt a sarkvidki s a trpusi terletek kivtelvel. HASONL F A J O K A mrgez Gyromitra esculenta (208. old.) svege agyvelszeren redztt. EGYB NEVEK M. vulgaris, kznsges/stt 4 kucsmagomba (

tojsdad, szablytalan bordkkal s regekkel szabdalt sveg

sttbarna, vilgosabbra r sveg

a sveg s a tnk bell egyreg

a tnk felszne szemcss METSZET

lefel vastagod tnk

T E R M H E L Y Egyenknt vagy tmegesen n, humuszos talajon.

Csald

MORCHELLACEAE

Fa

'

Morchella

elata

Idny

NYLNK KUCSMAGOMBA
E kucsmagomba kpos svegn feltn fekete bordk s barnsszrke bemlyedsek lthatk. A tnk fehr, rdes, szemcss felszn, kzepe reges. Kedvelt tkezsi gomba; hsa ropogs, diz. ELFORDULS Erdkben s parkokban n a talajon. Egyik vltozata a hegyvidkek nyri gombja. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A M. esculenta (209. old.) srga svegt vilgosszn bordk osztjk fel. A mrgez Gyromitra fajok svege nem mlyedses, tnkjk tbbreg. EGYB NEVEK magas kucsmagomba.

barna vagy barnsszrke mlyedsek a svegen ^

kp alak, cscsos sveg

barna vagy fekete, hosszanti bords sveg

fehr, szemcss fellet tnk

&
semilibera

T E R M H E L Y Lombos fk s fenyk alatt tmegesen n, fknt felgett terleteken. Spraszn


fehr> s r g s f e h r

Mret

v e g

5_10

c m

j 2 , 5 - 5 cm

TNK I 5 - 1 0 c m

rtk

Csald

MORCHELLACEAE

Faj Mitrophora

Idny

FATTY KUCSMAGOMBA
Kis termet kucsmagomba; stt szrksbarna, kpos svegnek als szle nem n ssze a tnkkel, fellett mhsejtszeren tagoljk a bordk s a mlyedsek. Karcs, reges, fehr vagy srgsfehr tnkje szemcss felszn. Srgsfehr, vkony hsa ehet. ELFORDULS Sr erdkben galagonya alatt vagy folyparti ligeterdkben, tpds talajon n, nedves helyeken, kpos svnyek mentn. Eurpa-szerte sveg, elteijedt, a dli rszeken gyakoribb. magasabb, mint HASONL FAJOK A Verpa amilyen fajok (209. old.) svege kisebb s szles csak a tnk cscsval ntt ssze. EGYB NEVEK Morchella rimosipeslhybrida, hagymasveg/ rncostnk kucsmagomba.
hengeres, fehr vagy srgsfehr tnk a tnk i nem hsos

bordk s mlyedsek a sveg felsznn

a sveg szle nem ntt ssze a tnkkel

reges tnk

sotet szrksbarna sveg karcs, szemcss fellet tnk fr

T E R M H E L Y Gyakran tmegesen bjik meg a sr boztos cserjk alatt.

KONZOL- VAGY KREGSZER GOMBK


Az albbiakban olyan tuskkon vagy gakon nv gombkat ismertetnk, melyek kagyl alak termteste konzolszeren l a tuskkon s az gakon, vagy kreg szer, lapos bevonatot kpez fkon. rtegk (himnium) csves, likacsokkal nylik a felsznre, de lehet sima vagy rncos is.
konzolszer

kregszer

CSVES TERMRTEG GOMBK


tnk nlkli likacsosgombk s nylt, szgletes, labirintusszer vagy a taplk tartoznak ide. Sprik lemezes szerkezet likacsokon keresztermtestk als feln tallhat csves tl szrdnak ki. T e r m t e s t k lehet termrtegben fejldnek s kerek, meg- egyves vagy vel. A
PHAEOLACEAE Faj Spongiporus stipticus Idny sz a termtestek szles alappal csatlakoznak az aljzathoz

FEHRES LIKACSOSGOMBA
Rendkvl keser ze az egyik legjellemzbb tulajdonsga ennek a flkr- vagy vese alak, piszkosfehr szn, egyves termtest fajnak. Keresztmetszete hromszglet, felszne rdes, ragys, hsa fehr s puha. Nedves idben likacsai piszkosfehr, srgsra szrad .' l"* folyadkot vlasztanak ki. A csves ^ " rteg 0,5-1 cm vastagsg, mm" "" * - V nknt 4-6 likacsa van. Lis ELFORDULS Fenyk -\ " ^ . tuskin n erdben; nha lombos fn is megtallhat. Az szaki mr' ' skelt vben szles krben elterjedt, .-.-* T fknt hegyvidkeken nem ritka. . HASONL FAJOK Ms fehr szn Spongiporus fajok enyhbb zek; nmelyek nyomsra vrsre sznezdnek, msok lombos fkon nnek. EGYB NEVEK TyromyceslPolyporus ^ tv*1^ stipticuslalbidus.

> ^

'

fehr, szrke vagy srgsfehr felszn

sajtszeren puha hs

TERMHELY Egyenknt vagy csoportosan n fenyerdkben.

fehr vagy srgsfehr likacsok

SPONGIPORUS CAESIUS elkkl likacsosgomba Flkr alak egyves termteste puha s szivacsos, fellete nemezes, fehr szne kkesfeketre rik. Fenykn l. I Q I

Csald

FOMITOPSIDAE

Piploporus

betulinus a termtest ltalban megvastagszik a rgzlsi hely kzelben

egesz ev

NYRFA-TAPL
Az egyves, flkr alak termtestek brszer felszne csontfehr, majd barnul. Tnkje nincs, vagy nagyon cskevnyes, a gomba szles alappal csatlakozik a fhoz. Puha, de szilrd fehr hsa kellemes illat, de ehetetlen. Egykor borotva lestsre s az ragyrakban csiszol kzegknt hasznltk. Termtestre gyakran telepszenek parazita gombk, pl. - Hypocrea pulvinata, Hypomyces aurantius - ha az g vagy a tapl lehullott. ELFORDULS Nedves erdkben n gyakran a Fomes fomentarius (219. old.) trsasgban. Nyrfk parazitja, ltalban ids fkat tmad meg, barnakorhadst okoz. A ft elpuszttva a tapl ,
... .
a

barna,

meg egy ideig tovbb el a repedez korhad faanyagon. Az szaki felszn all kimrskelt vben szles krben llszik "fehr his elterjedt a nyresekben. EGYB NEVEK Placodes betulinus, nyrfa-krgestapl.

fehr.1 1 cm vastag csves rteg

a fehr hs puha de szvs

sima, le- kerektett perem

mm-enknt 3-4 fehr likacs

T E R M H E L Y Nhny gomba n egytt korhad nyrfkon.

Csald

BJERKANDERACEAE

Hapalopilus

rutilans

ldn

* egsz v

ARANYSRGA LIKACSOSGOMBA

megvastagodott rsz a csatlakozsi pontnl

Legyez alak egyves termtestnek minden rsze - a felszne, a hsa, 1 cm vastag csves termrtege - vrses fahjbama. Lgos oldatok hatsra lnk lila sznre vltozik: e tulajdonsga miatt gyapjfestsre hasznljk. Viszonylag puha hsa ehetetlen. ELFORDULS Elhalt lombos fkon - fleg tlgyn, gyertynon, bkkn - fehrkorhadst okoz erdkben. Szrvnyosan elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A Pycnoporus cinnabarinus (225. old.) szvsabb s lnkebb szn. EGYB NEVEK Phaeolus/Polyporus rutilanslnidulans.
METSZET vrses fahjbarna csves rteg fiatalon nemezes felszn

T E R M H E L Y Egyenknt vagy csoportosan n elhalt fkon. Mret TERMOTEST 0 2 - 1 2 cm X 2 - 8 cm t 1 - 4 c m Csald FISTULDMACEAE


Faj

LIKACSOK

Spraszn Idny

JehL
nyr vge-sz

rtk

*J@L.

Fistulina

hepatica

MJGOMBA
A gomba nyelv alak termteste rzsaszn, narancsvrs majd bborbarna szn; nha rvid tnkje lehet. Vrs csvei 1-1,5 cm hosszak, als rszn 2 - 3 likacsa van mm-enknt. A csves rteg knnyen levlaszthat, ami szokatlan a taplk krben. Vastag, szlas hsa mjra hasonlt. Vrvrs levet ereszt, szaga elgg kellemes, de ze savany. ELFORDULS l tlgyfkon s szeldgesztenyn l, rajtuk barnakorhadst okoz. Szles krben elterjedt, de loklis faj az szaki mrskelt vben.
rvid tnk az egyik oldalon nyelv alak termtest ? a fels oldal ragads vagy nylks

T E R M H E L Y Egyenknt n ids fk tvnl.

Csald

BJERKANDERACEAE

Faj

Meripilus

giganteus

Idny

* i srn rtegzdtt, lapos legyez alak kalapok

aranybarnval

svozott felszn

a kalap * szle vilgosabb

hullmos kalapszl

LIKACSOK

1 az egyetlen tnk szmos kalapot hordo:

T E R M H E L Y Sok kalap csoportjai sr csomkban nnek.

mm-enknt 3-5 srgsfehr, szrkre vagy barnra sznezd likacs

Csald

PHAEOLACEAE

Faj

Laeriporus

sulphureus

ldny

kora nyr-ks sz

SRGA GVAGOMBA
Csodlatosan szp, nagy, srga vagy narancs srga, egyves termtest, gyorsan nv gomba. Vastag, hsos termteste legyez- vagy szablytalan flkr alak, egyenetlen felszne szarvas br-szer. Srga hsa fiatalon lds, idsdve trkenyny, majd szvss vlik; ze kiss savanyks. Ehet, de alapos fzst ignyel; allergit okozhat. ELFORDULS Tbbnyire elhalt s l lombos fkon tallhat (kivtelesen fenykn is), gyakran igen magasan. rtri erdkben klnsen gyakori. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK GrifolalPolyporus sulphureus.

termotestek egymst tfed rtegei

alig lthat svok a halvnysrga hsban

idvel ki- 1 fakul, fnyl srga vagy narancssrga felszn

a hs idvel sajtllag majd trkeny lesz

mm-enkn 3-5 kerek likacs


/ K

METSZET a fiatal pldnyokon alig lthat, 5 mm vastag csves rteg

T E R M H E L Y Rtegekben n, tbbnyire igen magasan.

a termotest szle elg vastag

feltnen srga likacsok

Csald BJERKANDERACEAE

Fa

' Grifola

frondosa

ldn

nyr-sz

BOKROSGOMBA
Egyves termtest gomba. Rvid, srn elgaz tnkjnek cscsain srn llnak a nyelv alak, floldalas kalapok. Sznk szrke, barnra mek, felletk brszer, szlk hullmos. A lefut, piszkosfehr csves rteg rncos es 5 mm vastag. Fehr hsa regen barzdlt egrszag. Fiatalon ehet, de felszn mivel ritka faj, kmlni kell. ELFORDULS Ids tlgyfn a termos szeldgesztenyn okoz fehrtest 50 cm korhadst. Az szaki mrskelt szles lehet < vben loklis elterjeds. HASONL F A J O K Meripilus giganteus (214. old.). EGYB NEVEK PolypilusIPolyporus frondosa, gas tapl.

kicsi, nyelv alak kalapok -

a szrke fels oldal idvel megbarnul

T E R M H E L Y Fk tvnl, egyetlen vastag tnkbl gazik szt teimteste. Spraszn Idny


fehr

Mfet

KALAPOK 0 2 - 6 em X 7 c m 1 0 , 2 - 1 cm
Faj

rtk

Csald G A N O D E R M A T A C E A E

Ganoderma

pfeifferi

RZVRS LAKKOSTAPL
Pata alak, vel termtestnek krkrs, narancsbarna, bordktl ersen egyenetlen felsznt vastag, rezes, lakkszer rteg fedi, ami tz hatsra leolvad rla. Barna, 10 cm vastag csves rtegt telente vastag, srga viaszos anyag vdi. Faszer, barna hsa j szag. ELFORDULS Ids l vagy kipusztul bkkfk tvnl n (ritkn ms fk alatt is), fehrkorhadst okoz. Kzp- s Dl-Eurpban terjedt el, mshol ritka faj.

kemny, bordzott fellet

pata-alak, narancsbarna termtest

5-6 likacs mm-enknt

tlen a fehr * likacsokat viaszos srga bevonat vdi

a felsznt vastag lakkrteg fedi

T E R M H E L Y A fk tvnl, a gykerek eredsnl nnek termtestei.

Csald GANODERMATACEAE

FA

' Ganoderma

applanation

ldn

y egsz v

DERES TAPL
Flkr alak, vel termtestnek fels oldala egyenetlen, krkrsen barzdlt; pereme vkony. Szne kezdetben piszkosfehr, majd vilgos srgsbarnra vltozik, ltalban barnra festik a kiszrdott sprk. A fels felsznt fed lakkszer rteg trkeny; srgsfehr als oldala a karcolsok helyn megbarnul. Barna csves rtege 0,5-4 cm vastag. Vkony, sttbarna hsa - ami gyakran fehr szvetbe gyazdik - keser s gombaszag. ELFORDULS Tuskkon s fatrzseken n erdkben s parkokban. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A G. adspersum Kzp- s D-Eurpban terjedt el. termteste vastagabb, spri nagyobbak. EGYB NEVEK FomesIPolyporus applanalumllipsiense.
a termtest krbentte a borostynt

mm-enknt 4-6 srgsfehr likacs

egyenetlen, kemny felszn

vkony, alig lthat

rszt vastag, barna sprarteg fedi

T E R M H E L Y Egyenknt vagy csoportosan n, ltalban elhalt fkon.

sttbarna, jellegzetesen fehr szvetbe gyazd hs

Csald HYMENOCHAETACEAE

Phellinus

igniarius

ldn

v egsz v

PARZSTAPL
Szrke szn, majdnem fekete, pata alak, vel; ersen elfsodott termtestnek megvastagodott a szle. A termtestek sok vig lnek a fkon. Kemny hsa s csvei rozsdabarnk; az j csvek 1-5 mm hosszak, venknt megjulnak az elz vi csvek rtegn. A csaldra jellemzk, a himniumban tallhat, apr tskk, a stk. Bizonytalan helyzet faj; szmos vltozata ltezik, melyeket nll fajnak is tekintenek. ELFORDULS Lombos fk parazitja: ltalban nyren, fzn s almn okoz fehrkorhadst. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, elgg gyakori faj. EGYB NEVEK FomesIPolyporus igniarius, tzi tapl.

az ids pldnyok felletn mohk s zuzmk nnek

repedsek gyakoriak a szrke, majdnem fekete felsznen

idvel krkrs bordk jelennek meg rajta

szles tapadsi fellet

LIKACSOK

szrke vagy szrksbarna likacsok

mm-enknt 5-6 likacs T E R M H E L Y Egyenknt n vagy nhny termtest tallhat l fkon.

Csald

FOMITACEAE

Faj

Fomes

fomentarius

egsz v

BKKFA-TAPL
Pata alak, fsod, vel termteste krkrsen barzdlt s svos; a sttbarna svok az ids, a vilgosbarnk a fiatal, nvekv rszek az ltalban molyhos vagy nemezes peremen. A barna csves rteg vente megjul, 5 mm vastag. A likacsok szrkk vagy szrksbarnk. Gazdanvnytl fggen szmos vltozata ltezik; rgebben sokfle hasznlati trgyat ksztettek belle, pl. kalapot, kesztyt, a tzgyjtshoz hasznlt taplt", gygyszert stb. ELFORDULS Lombos fk (pl. bkk) sebparazitja, fehrkorhadst okoz; fknt beteg vagy kidlt fkat tmad meg. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; nhol gyakori faj. HASONL F A J O K Fomitopsis pinicola (kis kp, jobbra).

stt vrsbarna sv a vilgos szegly mgtt

FOMITOPSIS PINICOLA szegett tapl Szrke, vel termtest tapl, szln srga s vrs sv lthat. A termtest felsznn legethet lakkrteg van. Likacsai halvnysrgk, kemny hsa fehr vagy srga, savany szag. Fenykn s lombos fkon egyarnt elfordul. J 0 |

elklnlt svok a termtest felsznn

kemny, elfsodott, sima felszn

szvs, rostos, kiss gymlcs illat, barna hs

- molyhos vagy nemezes szegly

csves rteg

mm-enknt szrke vagy szrksbarna

2-3 likacs T E R M H E L Y Egyenknt vagy egyms felett nnek termtestei.

Csald PHAEOLACEAE

Fa

Phaeolus

schweinitzii

Idny

nyr-tl

FENY-LIKACSOSGOMBA
Nvekedsi idszakban a legmutatsabb; egyves termtestnek nagyon rvid, tbb-kevsb kzponti, barna tnkje van: felsznn a rozsdabarna krkrs svokat lnk knsrga szegly vezi. Idsdve szne szrksbarnra vltozik, majd gyorsan elkorhad. Knsrga csves rtege 1 cm vastag, 1-4 mm tmrj likacsai fiatalon zldessrgk, nyomsra sttbarnra vltoznak. kensarga Ehetetlen, szlas, srga vagy barna hsa festsre szn, fiatal alkalmas anyagokat tartalmaz. pldny ELFORDULS l vagy elhalt fenyk krl n, barnakorhadsukat okozza. Elterjedt, de szrvnyosan elfordul faj az szaki mrskelt vben; kozmopolita. EGYB NEVEK Polyporus schweinitzii. egyenetlen
fellet, svozott

a termtest felszne nemezes vagy szrs

W m

M m

az ids pldny mindenhol sttbarna

LIKACSOK

T E R M H E L Y ltalban egyenknt n, gykereken.

Csald

HYMENOCHAETACEAE

Fa

'

Inonotus

hispidus

ldn

* nyr-sz

ALMAFA ROZSDSTAPL
Vastag hs, legyez alak, egyves termteste szrs felsznrl ismerhet fel. Fiatalon tzvrs, a termtest kzeptl kifel haladva fokozatosan megbmul; a likacsok felszne fehr vagy vilgosbarna, idvel sttedik, gyakran fnyes; idvel meg- barnul, lngsrsge mm-enknt 2-3. A vilgosbarna vrs termcsves rteg 1 - 3 cm vastag. A spratestek term szvetben (himnium) elszrva vkonyabb s vastagabb tskk (seta) regen barna, tallhatk. Hsa rozsdasrga, rozsdafehr vagy vilgosbarna barna, KOH-oldatban feketed. felszn ELFORDULS Lombos fk parazitja, fehrkorhadst okoz; gyakran krost kertszetekben, a srn nyesett a termotest gymlcsskben. Szles krben felszne elterjedt faj az szaki mrskelt vben. ersen szrs HASONL F A J O K Az I. cyticularis termteste kisebb, tlgyn s bkkn l. Az I. rheades szintn kisebb, rezgnyron l. EGYB NEVEK feketed likacsosgomba.
Mret

T E R M H E L Y Egyenknt vagy a termteslek sszentt csoportjaknt terem l, lombos fkon. Spraszn Idny srga egsz v rtk

TERMTEST 0 1 5 - 4 0 cm x 1 0 - 2 0 c m t 10 cm-ig
Fa

Csald HYMENOCHAETACEAE

> Inonotus

radiatus

RNCOS ROZSDSTAPL
Flkr alak, hullmos szl egyves termtestet fejleszt tapl. Fels rsze fiatalon lnksrga vagy narancsos vrs, majd rozsdabarna svok jelennek meg rajta. Fiatalon, amg nvekszik, likacsain srga folyadkcseppek jelennek meg; idvel ezsts fnyt vesz fel. Csvei 1 cm hosszak, himniuma apr, rvid, grbe tskket zr kzre. ELFORDULS Parazita gomba, fknt ll ger s nyrfa tuskkon n. Kidlt fkon is elfordul, de akkor csak csves rtege fejldik ki a fa krgn. Az szaki mrskelt vben a csves lefuthat az elterjedt, gyakori faj; a sksgoktl a hegyvidkig megtallhat. HASONL F A J O K Az /. nodulosus jellegtelen termtestei bkkfn nnek. EGYEB NEVEK flkr alak, rncos likacsoshullmos szl gomba. termtest

rozsdabarna svos Ints

rteg aljzatra

a fels oldal fiatalon narancssrga

2-4 likacs

mm-enknt

bizonyos szgbl a likacsok felszne fnyes ezstszrke

TERMHELY Elpusztult fkon emeletes sorokban n.

Csald PERENNIPORIACEAE

FA

' Heterohasidion

annosum

ldn

* egsz v

GYKRRONT TAPL
A gomba vel termteste szablytalan alak, felszne nagyon egyenetlen, szerkezete kregszer. Vilgosbarna krge idvel sttedik; kzvetlenl fehr szle mellett gyakran narancsbarna sv hzdik. Fehr vagy srgsfehr csves rtege 1 cm vastag, ehetetlen hsa halvnysrga szn. Ez a faj nha aljzat nlkl is kifejldhet, akkor nem hoz ltre konzolszer termtesteket. mm-enknt 2-4 fehr ELFORDULS Fenykn (luc) l, ritkbban lombos fkon is vagy srgskifejldhet. Sr ltetvnyekben a talajban terjedve, F ehr likacs a gykereken keresztl gyorsan megfertzi az egszsges fkat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. EGYB NEVEK Fomes annosum, gykrtapl.

idvel stted, vilgosbarna kreg

LIKACSOK

METSZET
Mret

parafaszer, halvnysrga hs Spraszn Idny

TERMHELY Csoportosan vagy egyenknt nnek termtestei.


fchr

TERMTEST 0 5 - 2 5 cm X 3 - 1 5 cm t 1 - 3 cm
FA

rtk

Csald FOMITOPSIDACEAE

' Gloeophyllum

odoratum

egesz ev

SZAGOS TAPL
A gomba prna alak, kiss nemezes felszn vel termtestet fejleszt, melynek szle srga vagy narancssrga szn, idsebb rszei feketk. Az 1 cm vastagsgot is elr csves rtegben mmenknt 1-2 aranysrga likacs van. Hsa parafaszer, rozsdabarna. Nem ehet, de hsa kellemes deskmny vagy nizs illat. ELFORDULS Tbbnyire lucon n, barnakorhadst okoz. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. HASONL F A J O K A gyakori G. abietinum s a G. sepiarium likacsai lemezesek; jellemzen tarvgsokon nnek. EGYB NEVEK Osmoporus odoratus.

sttbarna vagy fekete bels rsz

aranysrga r f vagy narancsirancssrga szegly zegly

f f T L

1 cm aranysrga fiatal pldny LIKACSOK

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n, tuskkon.

Csald C O R I O L A C E A E

FAJ

Trametes

gibbosa

ldn

* egsz v

PPOS EGYRTTAPL
Egyves vagy vel, nagy termteste flkr alak, felsznnek kzps rszt ltalban zldre festik a moszatok. Sima szle fel krkrs, sznes svok vannak. A fiatal pldnyok fehrek, pelyhesek vagy kicsit szrsek, idsdve simkk vlnak. Fehr hsa szvs s ehetetlen. csves rteg 4 mm vastag, srgsfehr likacsai hosszksak. ___ ELFORDULS Lomberdkben l, ltalban bkkfk fehrkorhadst okozza. Szles krben elterjedt, elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben. A vgsterleteken bizonyos id mlva szinte minden tuskn eltr. HASONL F A J O K A T. hirsuta vkonyabb s szrsebb, likacsai hosszksabbak s szrkbb sznek.

LIKACSOK

a termtesten zldmoszatok nnek

A ahol a termlest az aljzathoz csatlakozik, pp van

vastag, parafa- * szer, fehr hs

f*

srgsfehr, megnylt likacsok

a likacsokbl 1-2 van mm-enknt

T E R M H E L Y Egyenknt vagy emeletesen n lombos fk tuskjn.

Csald CORIOLACEAE

Fa

' Trametes

hirsuta

ldn

* egsz v

BOROSTS EGYRTTAPL
Kzps rszein merev, felll szrkkel fedett egyves termtestet fejleszt gomba. Felletn krkrs bordk s idvel sttebb vl, piszkosfehr s srgsbarna svok vannak. Likacsai szgletesek, fehr csves rtege 1-4 mm vastag. Fehr hsa szvs. ELFORDULS Napsttte erdrszeken, irtsokon vagy kidlt fk maradvnyain n; lombos fkon okoz fehrkorhadst. Szles krben elterjedt, kozmopolita faj. HSONL FAJOK A T. puhescens szakibb elterjeds, likacsai srgk. A Cerrena unicolor szintn szakon fordul el; likacsai szablytalanok, csves rtege fltt fekete vonal lthat. EGYB NEVEK CoriolusIPolysticlus hirsuta.

A mm-enknt2-4 piszkosfehr szn, szrkre r likacs

:rk lyen lelapulnak

T E R M H E L Y Emeletes sorokban n, kidlt fk trzsn. Mret Spraszn Idny


fehr

Iszkos'r vagy lsharna >k

TERMTEST 0 5-12 cm x 3 - 8 cm 0,3-1 cm CORIOLACEAE Faj Trametes versicolor

rtk

egesz ev

LEPKETAPL
Vkony termtestnek felsznn szrke s barna rnyalat svok vltakoznak. Habr egyves, a termtest tavasszal mg tovbb fejldhet. Szles legyez alak; keskeny fellettel csatlakozik az aljzathoz. A fehr, srgra szrad csves rteg 3 mm vastag, mm-enkn i - 4 likacs tallhat rajta. Szvs hsa fehr szn. Az itt bemutatott kisebb pldny jellegzetesen szrke s stt kkesszrke svos. ELFORDULS Fknt lombos fkon n, erdkben, parkokban s kertekben; fehrkorhadst okoz. Szles krben elterjedt, kznsges faj az szaki mrskelt vben. HSONL FAJOK A T. ochreacea szakibb elterjeds, kiss vastagabb, barnbb s likacsai nagyobbak. EGYB NEVEK CoriolusIPolystictus versicolor.
szrkvel s barnval srn svozott, selymes felszn

LIKACSOK keskeny tapadsi terlet

hullmos szablytalan perem egymst tfed, emeletesen elhelyezked

T E R M H E L Y Sr emeletes sorokban n tuskk tetejn s oldaln.

Csald BJERKANDERACEAE

Fa

' Bjerkandera

adusta

Mn

* egsz v

SZENES LIKACSOSGOMBA
Alkalmas termhelyen tmegesen megjelen faj. Vkony, egyves termteste szrksbarnn svos, felszne hullmos s nemezes, szle karjos. A 2 mm vastag csves rteg szrke likacsai aprk; keresztmetszetben vkony, stt rteg lthat a piszkosfehr hs s a csves rteg kztt. Jellegzetesen gombaszag. ELFORDULS Parazita vagy szaprotrf letmdot folytat erdkben; lombos fkon okoz fehrkorhadst. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A B.fumosa ltalban fzn s krisen n, sokkal ritkbb; nagyobb, likacsai vilgosabbak. EGYB NEVEK GloeoporusIPolyporus adusta.

LIKACSOK

nemezes, szrksbarna svos felszn

az ids pldnyok szle stt; fiatalon fehr

mm-enkn 4-6 kerek likacs

vilgos szrksbarna likacsok

T E R M H E L Y Teimtestei emeletes sorokban nnek.


fehr~

Mret

TERMTEST 0 3 - 7 c m x 1 - 5 cm l 8 mm-i Pycnoporus cinnabarinus

| Spraszn Idny

~[~rtk

Csald CORIOLACEAE

egsz v

CLNBERTAPL
Mindenhol lnk cinbervrs sznrl knnyen azonosthat faj. Az egyves termtestek flkr- vagy legyez alakak, fels oldalukat finom, selymes szrk fedik. Idvel vilgosabb vlnak; vkony, les peremk majdnem sima. A csves rteg 4-6 mm vastag. A hs szrazon prs. ELFORDULS Elhalt lombos fkon (bkkn, nyrfn) okoz fehrkorhadst, meleg, napos helyeken. Az szaki mrskelt vben elteijedt faj, de gyakorisga vrl vre cskken. HASONL F A J O K Az amerikai P. sanguineus vkonyabb, hasonl, de mg melegebb termhelyeken n. EGYB NEVEK PolystictuslTrametes cinnabarinus.

LIKACSOK

a felszn sima vagy regen kiss rncos

mm-enknt 2-3 finom, kerek vagy hosszks likacs van majdnem kr alak termtest

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n.

mindenhol cinbervrs termtest

Csald STECCHERINACEAE

Fa

' Trichaptum

abietinum

ldn

> ' egsz v

FENY-LEMEZESTAPL

Ahol elfordul, ott tmeges ez a szles legyez alak, egyves termtestet fejleszt tapl. Vilgos szrke szn, gyakran algs faj; felszne barzds s nemezes, hullmos s karjos szle lils szn. A fiatal gomba termrtege 5 mm vastag, lils vrses barnra rik. Szgletes likacsai idvel lemezess vlnak. Szvs, vilgosbarna vagy lils szn hsa van. ELFORDULS Elssorban lucon n, fehrkorhadst okoz. Az szaki mrskelt v lucosainak elterjedt s gyakori faja. HASONL F A J O K A T. biforme szlesebb, kevsb jelenik meg csupn termrteg formjban; lombos fkon n. Ms Trichaptum fajok is nnek fenykn, pl. a T. fusco-violaceum ktts fenykn terem. EGYB NEVEK Hirschioporus abietinus, fenyegyrttapl.
Mret

vilgosszrke, nemezes felszn

a termotesten zldmoszatok nnek

a likacsok idvel lemezess vlnak

perem

A 3-6 likacs

szgletes mm-enknt

T E R M H E L Y Zsindelyszer csoportjai gyakran sszennek. I rtk

TERMTEST 0 2 - 4 c m X 2 cm I 2 - 3 i FOMITOPSIDACEAE Daedalea quercina

| SpraszrT Idny

fehr egsz v

LABIRINTUSTAPL
Vastag, flkr alak vel termtestet fejleszt tapl. Felszne sima, de egyenetlen, srgsfehr vagy szrkssrgs barna szn. Frissen kiss rugalmas, szrazon fa kemnysg. Ehetetlen, vilgosbarna hsa finom gombaillat. Fiatal likacsai a nvekv szle kzelben kerekek, de a tapadsi pontbl kiindul, vastag fal labirintuss alakulnak t. A csves rteg 1 - 3 cm vastag, vlaszfalai 1,5-2 mm szlesek. ELFORDULS Parazita vagy szaprotrf faj; ids tlgyeken s szeldgesztenyn n erdkben s parkokban; barnakorhadst okoz. Szles krben ' J elterjedt, elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Ms labirintus likacs taplk is vannak, pl. a D. confragosa s a Lenzites betulina (mindkett a 227. oldalon); termtestk vkonyabb s nem nnek tlgyn.
srgsfehr vagy vilgosszrke termtest sima vagy pelyhes, egyenetlen s barzdlt felszn

labirintus-szer, fsodott fal likacsok

nagyon

T E R M H E L Y Egyenknt vagy emeletesen n.

Csald CORIOLACEAE

Daedaleopsis

confragosa

ld

" y egsz v

RZSASZNES EGYRTTAPL
Szles legyez alak, sima vagy rcsks felszn egyves termteste vkony, csak a tapadsi hely kzelben vastagszik meg. Szrke vagy srga szn, idvel piszkos vrsbarnra vltozik - kvl bell krkrsen svozott. Ehetetlen vilgosbarna hsa prs, fiatalon vilgosszrke likacsai nyomsra megvrsdnek. Vrsbarna csves rtege 0,5-1 cm vastag. ELFORDULS Egyes vidkeken sokfle lombos fn megl, mshol vlogat gazdanvnyeiben - pl. kedveli a fzet s a nyrt. Fehrkorhadst okoz. Az szaki mrskelt vben szrvnyosan elterjedt gomba.

'jZS^T

vkony szegly

METSZET szrke vagy srgsfehr, kerek vagy labirintusszer likacsok vrsbarna csves rteg

vrs folt a fiatal likacsok

felsznn

TERMHELY Fggleges sorokban n elhalt vagy kidlt fkon. Spraszin


fehf

Mrel

TERMTEST0 8 - 1 5 cm X 5 - 1 0 cm t 0 , 5 - 4 cm Faj Lenzites hetulina

rtk fQf

Csald CORIOLACEAE

egsz v

FAK LEMEZESTAPL
Flkr alak, brszer, egyves termtestet fejleszt. Felszne finoman szrs s barna rnyalatokkal svos. Als oldaln a likacsok lemez alakak, ami jellemz erre a kis nemzetsgre. Szvs, ehetetlen hsa fehr szn, prs. ELFORDULS Fknt lombos fkon n, de nha tleveleken is elfordul. A nyrft kedveli, de nhol tlgyn s bkkn is megtallhat; fehrkorhaelg vkony, dst okoz. Szles krben elteijedt, elgg gyakori, vilgos szn de nhol ritka faj az szaki mrskelt vben. szegly HASONL FAJOK A Trametes gibbosa (223. old.) likacsai kerekek vagy csak kiss megnyltak. EGYB NEVEK L. albida, fehres lemeztapl.
T E R M H E L Y Egyenknt vagy emeletes sorokban n.

barna svok az egyenetlen felsznen

a tapadsi helytl sugarasan kiindul, lemezszer, srgsfehr vagy vilgosszrke likacsok

em minden konzol-alak gomba termtestnek als oldaln tallhat csves termrteg (211-227. old.), helyette a spraterm sejtek (bazdium) rncolt, eres, szemlcss, tsks vagy teljesen sima felszneken fejldnek. Ezekkel a nem kalapos termtest gombkkal foglalkozik
Csald SCHIZQPHYLLACEAE Merulius tremellosits

a knyvnek ez a rsze. Itt trgyaljuk azokat a fajokat is, melyek termrtege csves, likacsaik vannak, de nha csak olyan termtestk fejldik, amely laposan az aljzatra simul, kregszeren vonja be azt (reszupintus). E fajok termtestn a felsznen helyezkedik el a termrteg.
ldr|

y sz-tl eleje

K O C S O N Y S REDSGOMBA
Kivtel a zmmel reszupintus termtest fajok kztt, mivel a kocsonys redsgomba jl fejlett, egyves, konzolosan nv termtestet hoz ltre, viszont spraterm rtege rfut a fakregre is. Fels oldala brsonyos, majdnem fehr, als rsze srga vagy narancssrga, bordkkal s erekkel srn fedett. Az egsz kpzdmny puha, kocsonys llag, ksbb szvss, porcszerv vlik ELFORDULS Ersen korhadt lombos fk tuskin n, klnsen kedveli a bkkt, nyrat s a nyrt; kivtelesen fenykn is megtallhat. z szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K Kzeli rokona a Phlebia radiata hasonl aljzatokon l, de lnk narancssrga szn s vkonyabb termteste teljesen reszupintus, nem alkot konzolt. Felsznn sugr irny erek s rncok vannak. EGYB NEVEK Phlebia tremellosa

brsonyos, majdnem fehr fels oldal

a konzolok szle s felszne szrs

erezett s bordzott spraterm rteg az als oldalon

T E R M H E L Y Emeletes sorokban n a fk oldaln s korhadt tuskkon.

emeletesen sorakoz, flkr alakitermtestek

Csald THELEPHORACEAE

Fai

Thelephora

terrestris

ldn

y egsz v

TALAJLAK SZEMLCSGOMBA
Megjelense egyes zuzmkra hasonlt. Rojtos, legyez alak, fldszn termteste jl beleolvad a krnyezetbe. Fels oldala egyenetlen fellet s szlas; spraterm als oldala szemlcss, kiss vilgosabb szn. Ehetetlen, vkony hsa barna szn. ELFORDULS Fkkal kpez mikorrhizt erdkben s fenyreken, savany talajon vagy korhad tuskkon; gyakran n utak s svnyek mentn; faiskolkban is megtallhat, fenymagoncokon. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrsklet vben. HASONL F A J O K A T. caryophyllea termteste mlyen tlcsres, felszne nem annyira nemezes. A T. lerrestris kevsb gyakori reszupintus alakja a TomenteUa fajokra hasonlt. EGYB NEVEK Thelephora laciniata, ttelel szemlcsgomba.
a termtest feltnen rostos szerkezet
Mret

a termtest als oldala vilgosabb a felsnl

szemlcss, spraterm als rteg

legyez alak termtestek rtegei egyenetlen,

- ltalban a talajszintben terem

nemezes fels

oldal

fehr vagy vilgosbarna, rojtos szegly

T E R M H E L Y Egymshoz csatlakoz termtestek rtegeiknt fordul el talajon. Spraszn


ban]a

TERMTEST 0 4 - 1 0 c m x 1 - 6 cm 1 2 - 3 m m CONIOPHORACEAE
Fa

rtk

| 0

Csald

'

Serpula

lacrimans

ldn

>

egstv

KNNYEZ HZIGOMBA
Barnakorhadst okoz, igen agresszv faront gomba, nagy krokat okoz az pletekben beptett gerendkban s egyb faanyagokon. Flkr alak, eres, reszupintus vagy konzolos termteste barna szn; nveked szeglyn savas, fehr folyadkcseppeket vlaszt ki. rintsre szne vrsbarnra vltozik, szerkezete radrszer. A gomba bsges, fehr barna rnyamiclium szvedket is kpez. lat, krkrs ELFORDULS Rosszul svok szellztetett pletekben tenyszik, ahol a msztartalm anyagok, pl. vakolat semlegestik savas vladkt, a terjeszked ami egybknt tl savanyv tenn termtest fknt reszupintus krnyezett a fejldshez. Epletekben vilgszerte elterjedt. EGYB NEVEK Merulius lacrimansldomesticus, knnyez fagomba.

a nveked szegly savas, fehr vladkot termel

fa ablakprknyon nv, konzolos termtest

T E R M H E L Y A reszupintus vagy a konzolos termtest gerendkon, deszkkon n pletekben.

AURICULARIACEAE

Auricularia

mesenterica

Idny

egsz v

SZALAGOS FLGOMBA

gumiszer, kocsonys hs

A faj egyves termtestt els rnzsre helytelenl a Trametes (223-224. old.) vagy a Stereum (232. old. s lent) fajok kz sorolnnk, de azoktl tbb sajtsgban, pl. kocsonys hsa miatt is eltr. Fellete tekervnyes s finom, brsonyos szrk fedik. A konzolos termtest spraterm als oldala rncos s erezett. Habr ehet, mgsem fogyasztjk. ELFORDULS Szinte kizrlag szilfn n, erdkben s harna s parkokban. Ritkbb, mint az A. szrke svos auricula-judae (283. old.), de ahol elpusztult szilfk vannak, gyakori lehet ms szilen l gombk trsasgban. Szles krben elterjedt, de elgg loklis elforduls az szaki mrskelt vben; szakrl s a trpusokrl hinyzik.
Mret Csald Spraszin
fch&

a zld sznt moszatok okozzk

T E R M H E L Y Emeletesen n tuskkon s fatrzseken. rtk

TERMTEST 0 4 - 1 5 cm x 1 - 5 c m t 2 - 5 m m PENIOPHORACEAE Stereum hirsutum

JQL

egsz v

BOROSTS RTEGGOMBA
Tarts, legyez alak, lnk srga vagy cserszn termtesteket fejleszt, sima spraterm rtege gyakran rhzdik az aljzatra. Fels oldala szrs, kiss krkrsen svozott, szle vilgosabb szn. Hasonl szn hsa vkony, de szvs, szne nem vltozik. Spri kemnyt tartalmak. ELFORDULS Lombos fkon n, fknt tlgyn, nyren s bkkn; ltalban a krgen vagy a raktrozott fk vgsfelsznn jelenik meg. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; gyakori. HASONL F A J O K A S. gausapatum s a S. rugosum termteste inkbb reszupintus s vrsre vltozik. A S. ochraceo-flavum kisebb s szrkbb a fonka. S. subtomentosum (kis kp, jobbra).
srga s vrsbarna krkrs svok

a term- testek srn rtegzdhetnek

sima, spraterm als oldal

T E R M H E L Y sszekapcsold termtestei tmegesen nnek.

hullmos, karjos szegly

fels

oldal

STEREUM SUBTOMENTOSUM Szles, kiss az aljzatra fut termrteg, svozott termtesteket fejleszt. Hsa srgra sznezdik. J Q j |

Csald SCHIZOPHYLLACEAE

Chondrosteum

purpureum

egesz ev

LILS RTEGGOMBA
Knnyen azonosthat gomba, mert termhelyn szmos hullmos szl, fiatalon lila szn termtestet fejleszt. A konzolok fels oldala fehren molyhos, als felk sima s lilsbama szn. Kiszradva szaruszer szerkezetek. Hsa viaszos s nha kocsonys. A Stereum fajoktl eltren, spri jd tartalm reagens hatsra nem kklnek meg. ELFORDULS Lombos fkon l . parazita vagy szaprofita gomba; cseresznye s krtefk leveln a tejfnysg vagy lomfnysg nev betegsg okozjnak tartjk; fehrkorhadst okoz a fkon. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; a legtbb helyen gyakori.

sima, lilsbarna spraterm rteg

nemezes vagy pelyhes fels oldal, gyakran majdnem fehr

a termotest szle hullmos

TERMHELY Az sszekapcsold termtestek emeletes sorokban nnek. Spraszn


fchr

TERMTEST 0 2 - 5 c m X 4 cm-ig Csald HYMENOCHETACEAE Faj

l 1-2.5 mm Hymenochaete rubiginosa Idny

rtk

ROZSDS SRTS-RTEGGOMBA
Krnyezetbe jl beolvad, merev, vel termtest gomba; emeletes sorokban n. A termtest szle hullmos, felsznt krkrs barna svok dsztik, melyek szma idvel nvekszik, sznk sttedik. Kakabarna als oldala simnak ltszik, de ers nagyts kzinagytval megvizsglva, apr, merev szrk (seta) lthatk rajta. Hsa nagyon szvs, vkony s szintn kakabarna. ELFORDULS Tlgy vagy szeldgesztenye tuskkon vagy lehullott gakon n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. EGYB NEVEK H.ferruginea.
a fels barna oldal idvel nagyon stt lesz

i a svok szma idvel n

a termtest szle hullmos s nha karjos

az als oldalt apr, merev szrk fedik

sttbarna svok a fels oldalon

T E R M H E L Y A termtestek sr emeletes sorokban nnek.

KREGSZER BEVONATOT KPEZ GOMBK


z albbiakban nhny olyan gombafajt mutatunk be a sok kzl, melyek csak reszupintus termtestet kpeznek, a kidlt fk als oldalt kregszeren vonCsald PENIOPHORACEAE Faj Stereum rugosum

jk be. Sznk lehet fehr, rzsaszn vagy sttkk. Spraterm rtegk, a himnium, sima, szemlcss, tsks vagy eres. (1. mg a 228-231. old.)
ldn

y egsz v

V E L RTEGGOMBA
Tmeges erdei gomba, brmelyik vszakban megtallhatk vastag, lapos, alaktalan, vilgosszrke br- vagy kregszer bevonatot kpez termtestei; konzolos alakja ritkn fordul el. Felszne megkarcolva vrvrs nyomot hagy. Spri kemnyt tartalmak. ELFORDULS ltalban lombos fk tuskin n; tbbnyire mogyorn, nyren s geren. Eurpa-szerte elterjedt, de valsznleg mshol is megtallhat az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A S. sanguinolenlum szintn vrsre vltozik a srlsek helyn, de fenyk krgn n s feltn konzolokat fejleszt.
T E R M H E L Y Hoszsz, brszer foltokat kpez elhalt fk krgn.
Mret

TERMTEST 0 1 0 - 5 0 c m x 1 - 6 c m ; 2 - 5 m m
Faj

Spraszn Idny

fehr egesz ev

rtk

Csald CHAETOPORELLACEAE

Schizopora

paradoxa

VLTOZKONY KREGGOMBA
A gomba termteste ltalban reszupintus, de apr konzolokat is kpezhet, ha fggleges aljzaton fejldik. Elgg szvs, fehr vagy srgsbarna szn, fehr szle vattaszer, kzepn 4 mm hossz fogak vannak. Termrtege a termtest csves, 1-4 mm vastag, ltalban mm-enknl 1-3 likaccsal; reszupintus kzinagyt alatt a likacsok lapos fogakra hasonltanak. ELFORDULS Erds vidkeken fordul el, lombos fkon n, fknt bkkn, gyertynon s tlgyn. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; kozmopolita. EGYB NEVEK Hyphodontia paradoxa.

a fehr szegly vatts szerkezet

a termtest fehr vagy srgsbarna kzepnek fogas a felszne

T E R M H E L Y Brszer termtestei foltokban terjednek lehullott gak als feln.

Csald

CONIOPHORACEAE

Faj

Coniophora

puteana

ldn

y egsz vben, fknt sszel

PINCEGOMBA

A gomba terjed termteste barnakorhadst okoz; puha vilgossrgk majd mg szerkezet, szorosan az aljzatra simulva n, konzolos sttebbek lesznek t termtestet sohasem fejleszt. rett spri srgra vagy zldesbamra sznezik a kzept, mg fehr szle rojtos. Jellemz mdon, a termtest felszne idvel rncoss s szemlcsss vlik. A reszupintus gombk tbbsgvel ellenttben, nem tapad szorosan a lermotest az aljzathoz, termteste vatosan lehzhat. kzepe barna ELFORDULS pletekben nedves az rett gerendkon n, barnakorhadst okoz; a szabadban sprktl mindenfle faanyagon elfordul. Az szaki mrskelt vben vilgszerte elterjedt pletekben, nedves pinckben, bnykban. HASONL FAJOK A S. lacrimans (229. old.) folyadkot vlaszt el s konzolos termtestet is fejleszt. EGYB NEVEK C. cerehella.
a termtest fs aljzaton n

az j rszek

srgsfehrek,

rojtos szegly

durva, szemlcss spraterm rteg T E R M H E L Y A reszupintus termtest bevonja az aljzatot.


Mret

TERMTEST 0 5 - 1 0 0 cm x 2 - 2 0 cm ' 0.5-1 mm Oligopol ies rennyi

Spraszn Idny

v,.,,ashanu,

rtk

Csald PHAEOLACEAE

LISZTPOROS LIKACSGOMBA
Terjed gomba, leginkbb arrl ismerhet fel, hogy szinte egyidben pfetegszer ivartalan alak van jelen mindkt termtest formja. A reszupintus, kregszer ivaros alak szle fehr, srgsfehr kzepn pedig kregszer 2 - 3 likacs tallhat mm-enknt. ivaros alak A likacsok idvel felszakadnak s fehr sprkat bocsjtanak ki. Ivartalan alakja (Ptychogasler citrinus) a termtest * elszr pfetegszer, megrve kzepe a sprktl darabokra tredezik s nagy tmeg, srgsfehr pderszer sprt enged ki. ELFORDULS Fenyk tuskin, bolyhos, fehr kidlt fatrzseken, gakon n; szegly barnakorhadst okoz. Szles krben elterjedt, de ritka faj az szaki mrskelt vben.
T E R M H E L Y Nha szmos, kis foltban n a fkon.

TSKS TERMRTEG GOMBK


Ebben a rszben olyan gombkat mutatunk be, melyek nincsenek kzeli rokonsgban, csupn annyiban hasonltanak egymsra, hogy spraterm sejtjeik (bazdium) fogas vagy tsks felsznt alkotnak. A tskk a kalap vagy a konzol als oldaln helyezkednek el, vagy a korallszeren elgaz termtest gainak vgn tallhatk. Egyes reszupintus fajok (nem ismertetjk) teljes fellett tsks termrteg fedi.
Idny

tskk kalap alatt

Csald AURISCALP1ACEAE

Aurscalpium

vttlgare

TOBOZGEREBEN
A gomba legjobban jellegzetes vese alak, borzasan szrs, a tnkhz floldalasan illeszked kalapjrl ismerhet fel. A kalap barna, a szln vilgosabb szn, als feln hossz, szrke tskk lgnak. A tnk a kalapnl sttebb barna, nemezes felszn, az aljzathoz vilgosbarna gombafonalakkal csatlakozik. A gombt barna szne miatt nehz szrevenni, annak ellenre, hogy elg gyakori faj. Hsa szvs, ehetetlen. ELFORDULS Ktts fenyk - nha luc tobozn n, fenyt avarban, idsebb fenyvesekben. z szaki mrskelt v fenyveseiben szles krben elterjedt. EGYB NEVEK Pleurodon aurscalpium.

a sttbarna tnk a kalap szlhez illeszkedik

a kalap szle vilgosabb < szn

nemezes, barna bevonat a tnkn

a kalapot finom szrk fedik

barna szn, vese alak kalap

a tnkt vilgos- * barna, nemezes miclium rgzti a tobozhoz

a tnk csatlakozsi helye

a termtest avarba gyazdott vagy flig eltemetett tobozon n

T E R M H E L Y A termtestek egyenknt vagy prosval nnek.

Csald

HYALORIACEAE

Faj

Pseudohydnum

gelatinosum

ldn

nyr-tl

KOCSONYS LGEREBEN

A
a sotetbarnaig

^F^F
terjed, fellete

Termoteste ltalban konzolszeru, szne Igen vlt- szemcss vagy molyhos zatos, a fehrtl a stt szrksbarnig elfordulnak pldnyai. Kalapja flkr vagy kagyl alak, felszne szemcss vagy finoman pelyhes. Tnkje ha van, rvid s vaskos, oldalt ll. Als felt vilgos szn tsks termrteg fedi. Ehet, de nem tl npszer gomba. kocsonys, E L F O R D U L S Fenyvesekben, ritkbban ttetsz hs lomberdkben honos. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. Elterjedsi terlete elgg dlre nylik, a melegebb vidkekre. EGYB NEVEK Tremellodon gelalinosum.
vilgos szn, tsks, spraterm rteg

konzolszeru

- rvid, a kalap szlhez csatlakoz tnk

T E R M H E L Y Csoportosan n, vagy nhny g o m b a tallhat egytt. Mret Csald Spraszn Idny

a tskk fgglegesen llnak

TSKK rtk

KALAP 0 1 - 8 c m BANKERACEAE

TNK l 0 , 5 - 3 c m <-> 0 , 5 - 1 , 5 c m
Fa

fehr

Bankra

fuligineoalba

SZNVLT GEREBEN
Gyakori jelensg ennl a fajnl, hogy kalapja meg srl s/vagy talajrszecskk tapadnak r a nvekeds sorn. Vilgosbarna kalapja idvel vrs rnyalatv vlik; tsks termrtege a kalap alatt sr, szne szrke vagy fehr. Tnkje fell fehr, alul barna. Viszonylag puha hsa idvel vilgos rzsasznre vltozik. ELFORDULS Szraz erdkben ktts fenykkel kpez mikorrhizt. Az szaki mrskelt vben megtallhat, de elterjedse loklis. Ersen visszahzd faj; vdett, vrslists gomba. HASONL FAJOK A B. violascens kalapja tiszta, szablyos alak, lils rnyalat; lucosokban terem. A Sarcodon fajok sprja sznes. EGYB NEVEK Hydnum fragile.

a kalap kzepe idvel besllyed nk i: II:

a tnk alja barna

METSZET

SZi

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n h o m o k o s talajon.

' a tnk kzponti vagy szls lls

Csald

BANKERACEAE

Fa

Phellodon

niger

Idny

r|

^ r vge-sz

FEKETE GEREBEN
E faj termtestei gyakran sszennek egymssal. A kalap lapos vagy kiss benyomott kzep, szne a vilgosszrktl a bbor feketig terjed; fiatal pldnyokon a szle feltnen vilgoskk. A tskk elszr kkesszrkk, majd szrkk. Brszer, fekete hsnak szaga - fleg szrazon - lestynra vagy maggifszerre emlkeztet. LFORDULS Fenykkel kpez mikorrhizt, nha lombos fkkal is meszes talajon. Az szaki mrskelt vben loklisan elteijedt faj. HASONLO FAJOK A P. melaleucus hasonl szag, de vkonyabb, vilgosabb s kevsb nemezes. Erdkben n, sovny, savany talajon. A Hydnellum fajok sprja barna. EGYB NEVEK CalodonlHydnum niger.
Mret

szrkkel fedett, finoman svos kalapfelszn

3 mm hossz, kkesszrke, idvel stted tskk

lefut tsks termrteg

srn nemezes, sttbarna tnk

T E R M H E L Y Egyenknt vagy sr csoportokban n, moha kztt. Spraszn


fehr

KALAP 0 3 - 1 0 c m

TNK I 2 - 5 c m <- 0 . 5 - 2 cm Phellodon tomentosus

rtk

Csald BANKERACEAE

nyr vge-sz

TLCSRES GEREBEN
A gomba kalapja kzpen besllyedt, felsznt barna rnyalat svok dsztik; alatta tsks termrteg tallhat, sttbarna tnkje szlas. A kalap nvekv szle vkony s fehr szn; a kalapok gyakran sszennek egymssal. Ehetetlen szvs hsa vkony s barna szn. A szraz termtest curry vagy maggifszer szag. ELFORDULS Fenykkel, ritkbban lombos fkkal l egytt erdkben, homokos talajon. Az szaki mrskelt vben loklisan elterjedt ritka, vdend faj. HASONL F A J O K Szmos gerebengomba hasonlt r, tbbek kztt egyes barna sprs Hydnellum fajok (237. old.) is. A P. confluens felszne nemezesebb, kevsb svozott, szne vilgosabb, kalapja szablytalanabb alak. EGYB NEVEK CalodonlHydnum lomentosuslcyathiforme.
3 mm hossz, fgglegesen ll tskk

szlas, sttbarna tnk

kiss csavarodott s egyenetlen tnk

vkony, les kalapszl a kalap hsa vkony, de szvs

a svozott kalap kzepe benyomott

T E R M H E L Y Csoportosan terem moha s zuzm kztt.

Csald BANKERACEAE

Hydnellum

peckii

Idny

CSPS PARSGEREBEN

Hsos faj; lapos vagy kzpen besllyedt kalapjnak felszne csoms, als oldala tsks. Kezdetben brsonyosan fehr, majd a nvekedse sorn kivlasztott vrvrs folyadktl megsttedik, vgl borvrs rnyalat barnra vltozik. Elkeskenyed tnkje hasonl szn. Parafaszer bama hsa rendkvl kellemetlen z. ^ ELFORDULS Fenykkel kpez mikorrhizt erdkben. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de ^ loklis elforduls faj. KzpEurpban fknt hegyvidken tallhat; nem gyakori. HASONL FAJOK A Hydnellum ferrugineum ze enyhe. Ms fajok nem vlasztanak ki vrs csppeket.

a spraterm rteg tski 3-4 mm hosszak

vrvrs cseppek a fiatal, nvekv pldnyon

az erett stt T E R M H E L Y Kis csoportokban n moha vagy zuzm kztt.


bama

fellete csoms
Meret

KALAP 0 3 - 7 cm BANKERACEAE

TNK I 1 - 6 cm " Sarcodon

0 , 5 - 2 cm scahrosus

Spraszn Idny

rtk

Csald

KORPS GEREBEN
Mint a nemzetsg minden tagja, ez is nagy s hsos faj. Kzepn gyakran besllyedt kalapjnak fellete egyenetlen pikkelyes, a szne sttbarna. Tnkje is sttbarna, a tvnl aclkk. Vilgos hsnak llaga sajtszer, szaga lisztre emlkeztet. A Sarcodon fajok tbbsge keser, de szs utn ehet; ritkasga miatt kmlend. ELFORDULS Tlevel s lombos fkkal egyarnt kpez mikorrhizt, erdkben. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de loklis elforduls vagy ritka. A Sarcodon fajok kiveszflben vannak; szmos faj lte veszlyeztetett. HASONL FAJOK A S. glaucopus kalapja simbb s tnkjnek tve kk, mg a S. imbricatum bama.
sttbarna pikkelyek a kalap felsznn

rvid, vastag, aclkk tv tnk

a bbor- * barna tskk cscsa vilgos szn

METSZET

hossz tskk A SARCODON IMBRICATUM cserepes gereben Bama szn faj, tnkjnek bzisa nem kk. Pikkelyes kalapjnak tmrje 20 cm, hsa puha, kesernys. JQ)|

T E R M H E L Y Csoportosan vagy gyrben n.

vilgos, a bzisban kkes rnyalat hs

Csald

HYDNACEAE

Faj

Hydnum

repandum

Idny

sz

SRGA GEREBEN
Hsos gomba; erteljes tnkje kiss oldalt ll. Nagy, dombor vagy kzepn benyomott kalapja > gyakran szablytalan alak; felszne sima vagy kiss nemezes, als feln trkeny tsks term\ I rteg tallhat. A srgsfehr vagy okkersrga termtest idvel s a srlsek helyn narancssrgra vltozik. Ehet gomba; az idsebb pldnyokat alaposan meg kell fzni; hsa idvel megkeseredik. ELFORDULS Tlevel s lombos fkkal l egytt savany talaj erdkben. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, a hidegebb terleteken is. HASONL F A J O K A H. albidum kalapja fehr, spri kisebbek s meszes talajon terem. Kzeli rokona a H. rufescens kisebb s narancsai srga szn. EGYB NEVEK Dentinum repandum.

4-6 mm hossz, ltalban lefut tskk

srga elsznezds

srgsfehr vagy okkersrga termtest

1 cm a surun novo termtestek miatt eltorzulnak a kalapok

A KALAP ALJA

jellegzetesen vastag s kiss oldalt ll tnk

a kalap kzepe p besllyedt

METSZET

merev, fehr vagy srgsfehr hs HYDNUM UMBIUCATUM A srga gerebenhez hasonl, ehet gomba, de kisebb, vkonyabb, narancssrga szn s kalapjnak kzepe besllyedt. E-Amerika-szerte megtallhat. | Q |

T E R M O H F . L Y Tmegesen vagy csoportosan n.

Csald HERIC1ACEAE

Hericium

coralloides

KZNSGES PETREZSELYEMGOMBA
Kidlt fatrzsn vagy hasonl aljzaton nv, srgs vagy fehres termtesteste szmtalan, trkeny, korallszer gacskinak als felrl hosszan lelg, sr tskivel llegzetelllt ltvnyt nyjt. Piszkosfehr vagy srgsfehr hsa retekz. Ehet, de ritkasga miatt fogyasztsa nem ajnlott. ELFORDULS Ersen korhadt, kidlt lombos fkon (bkk, nyr) vagy tuskkon n. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de viszonylag ritka faj. EGYB NEVEK Dryodon coralloides.
lelg, piszkosfehr szrkssrga tskk
M6ret

vagy

T E R M H E L Y Egyenknt vagy csoportosan n kidlt fatrzseken.


fehr

TERMTEST 0 10-40 cm x 5 - 2 0 cm I 10-30 cm HERICIACEAE Faj Creolophus cirrhatus

Spraszn Idny

rtk

Csald

nyr-sz nemezes fels oldal

TUSKS SORENYGOMBA
A gomba rtegezett, hsos, flkr alak, srgsfehr termtestei emeletekben nnek. Als oldaln a termrteg tski hosszan lelgnak; fels rsze nemezes. Habr a vastag, puha hs ehet, szaga s ze kellemes, ritkasga miatt fogyasztsa mgsem ajnlott. A Hericiumhoz (fent) hasonl, nagyon kicsi rokon nemzetsgbe tartozik. ELFORDULS Fknt lomberdkben tallhat, korhad, de mg szilrd faanyagon n. Elterjedt az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A hatalmas Climacodon septentrionalis konzolos termteste nagyobb s szablyosabb, tski finomabbak. Eurpa K-i rszn. Japnban, Szibriban s -Amei ika K-i lerletein tallhat. # i EGYB NEVEK Dryodon cirrhatus! diversidens.

tskk a termtest aljn

Mm
a termotest mindenhol srgsfehr *

T E R M H E L Y Emeletekben n tuskkon, ritkbban fatrzseken.

a konzolszer termtest szablytalan rtegei

i^m

BUNK ALAK GOMBK


A knyvnek ebben a rszben a bunk alak termtest gombkat mutatjuk be. Jellemzjk, hogy a termrteg kls felsznket teljesen bebortja vagy az alapjuknl meddk maradnak. A tmlsgombk (l. 244. old.) esetben a spraterm rteg (himnium) az apr, palack alak termtestekben tallhat, amelyek egy hsos, bunk alak struktrba, a termtestprnba (sztrma) gyazdhatnak.
bunk alak termtest

SIMA VAGY SZRS FELSZN GOMBK


pistillarisig bunk alak fajok jellemzje, hogy vastagabb Clavariadelphus termtestk felszne sima vagy (241. old.) vltozhat. Nmelyeknek, pl. szrs. (A 244. oldaltl bemutatott fajok a Leotia lubricanak (243. old.) a termfellete szemcss vagy poros.) Alakjuk keny rsze egy feji vgben klnl el, de a nagyon karcs Typhula fajoktl a sokkal tbbnyire rnylik a nylre is.
Csald CLAVARIACEAE
Fa

Clavulinopsis

helvola

SFRNYSZN BUNKGOMBA
Egyike a nemzetsg szmos, el nem gaz, bunk alak, srga termtest fajainak; csak mikroszkp alatt, spri alapjn lehet pontosan meghatrozni. Sprinak felszne ersen rcsks, mg a tbbi faj sima. Hsa halvnysrga, elgg trkeny s szagtalan. ELFORDULS Mohs rteken, reg gyepekben s egyes erdei termhelyeken tallhat. Az szaki mrskelt vben mindenhol megtalliiat, mg DK-zsiban is; Eurpban gyakori faj. HASONL FAJOK A C.fusiformis bunksabb, srbb csoportokban n. A C. laeticolor szagtalan, srga vagy narancssrga szn. A C. luteoalba barackszn s a termtest kellemetlen szag. A C. angillaceae fak cscsa sttebb srgsbarna s hangsokban n. EGYB NEVEK Clavaria helvola.
lapos termtest CLAVARIA VERMICULARIS rvalnyhajgomba Ez a faj csomsn nv, el nem gaz, bunk alak, fehr termtesteket fejleszt. A bunkk cscsai gyakran srgra vagy csersznre rnek. Trkeny hs termteste reges, idvel ellaposodik. J 0 |

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n.

sima spraterm felszn

bunk alak termtest, hosszanti barzdkkal

Csald

CLAVAR1ADELPHACEAE

Faj

Clavaradelphus

pistillaris

Idny

VASKOS MOZSRTGOMBA
Tekintlyes mret gomba. A faj fiatalon citromsrga szn, idvel s az rett sprktl a termtest felszne srgsbamra vltozik; nyomsra vrsbarnra sznezdik. Fehr hsa eleinte kemny, majd puha s szivacsos lesz; jszag, de keser z. E L O F O R D U L S Erdkben n, gyakran bkk kzelben. Az szaki mrskelt vben loklis elterjeds, de kedvez termhelyeken gyakori is lehet. fiatalon citrom HASONL FAJOK srga, ksbb A C. tigula s a C. sachalinensis fak serszin kisebb s kevsb feltnen bunk alak; mindkett fenyvesekben tallhat. A C. truncalus cscsa lapos s tpds talaj fenyvesekben n. E G Y B N E V E K Clavaria pistillaris.

nagy, feltnen bunk alak termtest

a termtest felletnek nagy rszt spraterm f himniumfedi

T E R M H E L Y Csoportosan n a meszes talajon, avarban.

Mret

BUNK J 1 0 - 2 0 cm *-> 2 - 6 c
FA

Spraszin Idny

fehr vagy

halvnysrga

rlk

Csald CLAVARIADELPHACEAE

'

Macrotyphulafistulosa

ks sz

CSVES BUNKSGOMBA
Karcs, bunk alak, srga vagy cserszn termtestrl azonnal felismerhet gomba, amennyiben rtallunk. Mivel igen hasonlt egy levlnylre, ezrt knny elnzni. Satnya, csavarodott formi nehezen azonosthatk, gyakran nll fajnak vlik, Macrotyphula contorta nven. E L F O R D U L S Erdkben mlyen az avarba temetett faanyagon n; fknt bkkn tallhat. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt a bunk vastagsaga vben s a szubarktikus terleteken; elgg Eurpban gyakori faj. vltozatos H A S O N L O F A J O K A kzeli rokon M.ftliformis termteste mg karcsbb; nedves erdkben, avarban gyakori.
* a termotest cscsa hegyes

a nyl kivtelvel az egsz felsznen teremnek sprk

a termotest ' szne idvel srgrl barnra rik

a nyl s a spraterm rs: finoman egybeolvad

- a termotest az alap fel elvkonyodik T E R M H E L Y Egyenknt n korhad gakon.

Csald TYPHULACEAE

Faj Typhula

erythropus

ldn

V sz-kora tl

R T FONALGOMBA
Ennek az apr gombnak fehr szn, termkeny feji rsze s vrsbarna nyele van, ami az alapjnl vrs szn, s egy fld alatti szervbl, a szklerciumbl ered. A Typhula fajok kicsi, nehezen szrevehet gombk. Tbbnyire ks sszel fordulnak el, kicsi, ttelel szklerciumbl fejldnek ki. Fajtl fggen, ezek gyakran specilis aljzathoz, pl. saspfrnyhoz ktdnek. Egyesek jelents krokat okoznak a takarmnyban, pl. a fvekben s a lherben. ELFORDULS Lehullott levelek erezetn s nyeln (fknt kris, juhar s ger) n nedves erdkben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt; Eurpban gyakori. EGYB NEVEK Typhula neglecla, sttnyel fonalgomba.

levlnylhez csatlakoz szklercium

sima, selymesfehr bunks feji rsz

hengeres, termkeny feji rsz

bell fehr szklercium nyl bzist finom szrk fedik

oldalrl nzve laposnak ltszik a lencse alak szklercium

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n. Mret BUNK 1 0 . 5 - 3 cm ~ 1-2 mm Geoglossum

Spraszn
ldn

fehr

rtk

Csald GEOGLOSSACEAE

fallax

V sz

CSALFA NYELVGOMBA
A gomba bunk alak termteste sttbarna; nyelnek fels rsze pikkelyes. A nyelvgombk tbbsge fekete szn. A sprk a bunk feji rszn teremnek, amely a himniumtl cskos. ELFORDULS Hbortatlan gyepekben n; a mtrgyzs s a krnyez terletek fenyvestse szmos Geoglossum faj ltt fenyegeti. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj Eurpban s -Amerika keleti rszn, de a megnehz szrevenni. bunk alak, vastagodott, sttbarna termkeny feji HASONL FAJOK A Trichoglossum rsz sprkat fajok merev szreikkel klnbznek, melyek tartalmaz a hsba gyazdnak s srteszeren llnak ki a felsznbl.

a nyl fels rszn apr, barna pikkelyek lthatk

TRICHOGLOSSUM HIRSUTUM borosts nyelvgomba A gombnak kriketttszer, srts, fekete termteste van. Fels rsze tartalmazza a hossz sprkat termel aszkuszokat; a nyl medd.

METSZET barna hs

T E R M H E L Y Kis csoportokban n moha kztt vagy a magas fben bjik meg.

Csald

LEOT1ACEAE

Faj

Leotia

luhrica

ldn

sz

ZLD CSUKLYSGOMBA
Jellegzetes faj; kicsi, mozsrtr alak termtestet fejleszt, melynek llaga gumiszer, hsa kocsonys. A termtesten hatrozottan elklnl egy dombor, karjos, zldessrga feji rsz, melynek szle visszahajlik s a spraterm szvetet tartalmazza. A narancssrga tnkt apr zld pikkelyek vagy pettyek fedik s ltalban reges. A termtesten gyakran lthat feketszld rnyalat gombafertzstl szrmazik, de az egszsges pldnyok is gyakran sznezdnek zldesbarnra teljesen retten. ELFORDULS Nedves erdkben n avar s moha kztt. Az szaki mrskelt v tlnyom rszn elterjedt s gyakori faj; kozmopolita. EGYB NEVEK Leotia gelatinosa.

a jl elklnlt, termkeny feji rsz kiss karjos <

a medd tnkben kocsonys a hs

a dombor feji rsz tartalmazza a spraterm szvetet

gumiszer, narancssrga tnk

METSZET

T E R M H E L Y Csoportosan, gyakran nagy tmegben n.


Mret

a tnkt apr zld pikkelyek vagy pettyek fedik

a termtestek csomban nnek

BUNK : 2 - 5 cm <--> 0 , 3 - 1 cm GEOGLOSSACEAE Faj Mitrula paludosa

Spraszn

fehr

rtk

Csald

ldn

y kora nyr-sz

MOCSRI SAPKSGOMBA
Fnyes, narancssrga feji rszvel s hengeres, fehr tnkjvel nagyon mutats gomba. Felszne sima, vizenys hsa srga szn. Feji rsze tartalmazza a spraterm himniumot; a tnk medd. ELFORDULS Tiszta llvizekben n avaron. Az szaki s a magasan fekv terleteket kedveli az szaki mrskelt vben. Nem gyakori. HASONL F A J O K Bryoglossum rehmii szrazabb vidkeken fordul el s a Leotiaceae csaldba tartozik (269., 271-273. old.). A Heyderia fajok kisebbek s tbbnyire fenyt avaron nnek. A Spathularia flavida szintn fenytkn tallhat s nagyon lapos, nha karjos a feji rsze. EGYB NEVEK Mitrula phalloides.

a srga feji rsz tartalmazza a spraterm szvetet a fej alakja - vltozhat

a tnk alja sttebb a tetejnl

piszkosfehr szn, hengeres tnk

moha kztt, leveleken vagy gakon n

bunk alak termtest

T E R M H E L Y Termtestei kisebb vagy nagyobb csoportokban nnek.

SZEMCSS VAGY POROS FELSZN GOMBK


z albb ismertetett gombk f jellegzetessge, hogy szemcss a felsznk. A szemcszettsget a hsos szvetbe (sztrma) gyazott palack alak termtestek okozzk. Ezek akkor

vlnak lthatv, amikor a bunk alak termtestprnt hosszban kettvgjuk. Az egyik faj, a Paecilomyces farinosus (lent) a felsznn termeld ivartalan sprk tmegtl porosnak tnik.

Csald CLAVICIPITACEAE

FA

' Cordyceps

militaris

V R S ROVARRONTGOMBA
Ez a parazita tmlsgomba bunk alak, narancsvrs, sszetett termtestknt (sztrma) n ki gazdjbl. A spraterm aszkuszokat a palack alak termtestek tartalmazzk, amelyek tskeknt trnek t a bunk kiss megduzzadt fels rszn. A sprk hosszak s hengeresek, darabokra trnek. A nyl sima s vilgos szn. ELFORDULS A miclium hernykat s lepke bbokat fertz s pusztt el, erdkben vagy rteken. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. Ms Cordyceps fajok rovarok, pkok vagy az lszarvasgombk ( Elaphomyces, 259. old.) paraziti. Tbbsgk trpusi elterjeds. HASONL F A J O K A C. bifusispora szintn lepkken lskdik, srgbb szn s sprinak vgsejtjei bunksak.
a bunk termkeny feji rsze megvastagodott a tmlk tskeknt vagy szemcseknt jelennek meg a bunk fels rsznek felsznn

J C V .
a gazda mlyen el lehet temetve

a bunk als rszben nincsenek tmlk, ezrt felszne sima

a gazda egy elformtlanodott herny


Mrel

kis

T E R M H E L Y Egyenknt vagy csoportokban n.

BUNK I 2^5 cm <->3-8 mm


FAI

Spraszn

Csald TRICHOCOMACEAE

Paecilomyces

farinosus

ld

" y nyr-sz fehr kondiumokkal

P A E C I L O M Y C E S FARINOSUS
Hernykon s lepke bbokon lskd gomba. Miutn gazdjt elfogyasztja, felll, bunk alak struktrkat (kormium) hoz ltre. Ezek narancssrgk vagy srgk, de sznket elfedi az ivartalan sprk (kondium) fehr tmege, amely knnyen eltvolthat a gombrl. narancs ELFORDULS Tbb kevsb srga, srga eltemetett hernykon vagy bbokon n vagy barna rteken s erdkben. Szles krben alap elterjedt faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K A Cordyceps militaris (fent) felszne szemcss.

a gomba elgazik

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n ki hernykbl vagy lepke bbokbl.

Csald

CLAVICIPITACEAE

Fa

'

Cordyceps

ophioglossoides

ldn

" sz-tl eleje

TRIFLARUL-GOMBA

megnylt, bunk

alak,

zldesbarna vagy fekete Az lszarvasgombkon ( Elaphomyces, 259. old.) termkeny feji rsz lskd tmlsgomba. Gazdjnak fld alatti termtestn srga fonalakkal tapad meg, melyek a talj felett nylbe egyeslnek. A bunk alak termtestprna, a feji rsz a sztrma feji rsze zldesbarna a kitremked termtestektl vagy fekete; felszne a srgsbarna rdes hsba gyazdott spqraterm aszkuszokat tartalmaz termtestektl rdes. ELFORDULS a fej sima, srga nylbe Az Elaphomyces murcatus keskenyedik el vagy az E. granulatus lskdje fenyvesekben vagy lombos erdkben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj. HASONL FAJOK A Cordyceps capitata s a C. longisegmentalis feji rsze kerekebb, de ugyanazon a gazdn lnek, mint a C. ophioglossoides.
Mret

TERMHELY Egyenknt vagy csoportosan n ki a talajban lev lszarvasgombbl. Ettk

BUNK J 5 - 1 3 cm <-> 0 , 5 - 1 cm XILAR1ACEAE Faj Xylaria polymorpha

Spraszn

fehr

Csald

BUNKS AGANCSGOMBA
Jl ismert tmlsgomba. Bunk alak, sszetett termteste vagy sztrmja kvl sttbarna vagy fekete, belseje fehr. Mindegyiknek rvid, hengeres nyele van, cscsa lekerektett. A hsba gyazdva ppen a felszn alatt tallhatk a spraterm aszkuszokat tartalmaz palack alak termtestek. Az aszkuszokbl a hosszks, rett sprk a tml cscsn lev nylson, az osciolumon keresztl kerlnek a szabadba. ELFORDULS ltalban a talajszintben n korhad faanyagon, pl. tuskkon, fknt bkkn s szilen, de nyren s hrson is megtallhat. Szles krben elterjedt, elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben; a szubtrpusokig megtallhat. HASONL F A J O K A sokkal karcsbb Xylaria longipes spri rvidebbek, fknt elhalt juharfkon n az szaki mrskelt vben.

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kicsi, tmtt csomban n.

SZMRCSGGOMBK
szmrcsggombk kz a Phallus s a Mutinus nemzetsg fajai tartoznak. Kzs jellemzjk, hogy alakjuk fallosz-szer; sprik ragads, nylks anyagban (gleba) helyezkednek el a termtest cscsn. A Phallus fajok esetben a gleba svegszer kpzdmnyt alkot a tnkn; a Mutinusoknil a tnk

cscsnak a rsze. A fiatal termtest tojs alak (boszorknytojs) s egy brszer kpzdmny, a kls burok (peridium) veszi krl. A fejld glebt egy kocsonys, vizenys burok is vdi. Ebbe a csoportba retten thatan bds szag gombk tartoznak; bzk vonzza a sprkat terjeszt dglegyeket.
Idny nyr-sz

Csald

pHALLACEAE

Mutinus

caninus

KUTYASZMRCSG
Hossz tnk, piszkosfehr vagy szrks narancs srga termteste piszkosfehr, brszer burokkal krlvett, tojs alak kpzdmnybl fejldik ki. A tnk narancssrga cscsa a tnkkel egytt alakul ki; spri nylks, zldesbarna, bzs anyagba gyazdnak, ami vonzza a terjesztsket vgz rovarokat. ELFORDULS Vastag avaron vagy tleveleken n, ltalban korhad tuskk krl, erdei talajon. Eurpban elgg gyakori faj. HASONL F A J O K Az -Amerikbl szrmaz, de Eurpba is behurcolt M. ravenelii tnkje vrses rnyalat; Eurpban kertekben s parkokban tallhat. A Phallus impudicus (247. old.) s rokonai tnkjk cscsn svegszer kpzdmnyt viselnek.
a tnk cscsn tallhat a sprkat tartalmaz, ragads, bds, zldesbarna gleba a tnk cscsa a spratmeg alatt narancssrga

a tnk gdrks

felszne

a tnk szerkezete szivacsos, belseje reges

t f
piszkosfehr vagy szrks narancssrga tnk

a tnk a kocsonys burkon bell alakul ki a tojsban" *

piszkosfehr, 2-4 cm magas s 1-2 cm szles boszorknytojs"

a tojst" fehr miclium kteg rgzti a talajban

a tojs kls burknak maradvnya - a tnk tvn

y
j m J r

a termtestet brszer burok, a peridium veszi krl

a kls burok alatti kocsonys rteg a megnylst segti T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n.

PHALLACEAE

Phallus

impudicus

Idny

nyr-sz

ERDEI SZMRCSG
E gomba szaga mr messzirl rezhet, mieltt mg megltnnk; a Phallaceae csald fajai hresek termtestknek a spra terjeszt rovarokat csalogat, undort szagrl. Az rett pldnyok fallosz alakak, fehr tnkjk' cscsn nylks, zldesbarna svegen tallhat a gleba. A fiatal termtestek a talajban tojsszer kpzdmnyben helyezkednek el, melynek vkony, brszer kls burka felreped, mikzben a tnk kiemelkedik belle. A tojsnak" az a rsze, amelybl ksbb a tnk alakul ki, ehet. ELFORDULS Erdkben s homokdnken tallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, ^ ^ gyakori faj ^^fl HASONL F A J O K A P. hadriani tojsnak" ^ f l kls burka lila s fknt homokos terleteken ^B n. Ms fajok, pl. a P. duplicatus (kis kp, alul) kalapja s tnkje kztt ftyol tallhat. EGYB NEVEK Ithyphallus impudicus, szemtelen szmrcsg. F ^ ^ ^ H
a nylka- rteg alatt a sveg mhsejtszer s fehr

gyuszu alak sveg

a sprkat a sveg zldesbarna, nylks bevonata (gleba) tartalmazza

a tojsban"* kialakult tnk

METSZET feher, szivacsos, sejtes szerkezet, bell reges tnk

vastag, fehr miclium kteg rgzti a tojst' az aljzathoz a tojs" 4-7 cm magas s 3-5 cm - szles

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n savany talajon.

a tnk tve krl * lthat a tojs" vkony, paprszer kls burokmaradvnya

A PHALLUS DUPUCATUS Ennek a fajnak finom, hlszer, fehr ftyol tallhat nylkval fedett, sttzld kalapja alatt. | Q ) |

AGANCS VAGY KORALLSZER GOMBK


Ezek a fajok a bunk alak gombkbl (240-245. old.) alakultak ki. Nmelyek termteste csak nhny gra tagoldik, msok sszetett, sokszorosan elgaz. Legtbb esetben, az gakat kvlrl teljesen elfedi a spraterm rteg, de a Sparassius crispa (252. old.) csak az egyik oldaln termkeny; a Xylaria hypoxylon (l. 244. old.) pedig tmlsgomba.
Csald XYLARIACEAE Faj Idny

koraltszer termtest

Xylaria

hypoxylon

egesz ev

SZARVASAGANCSGOMBA
E tmlsgomba fiatal sztrmja vagy termtestpinja igen mutats; agancsszer alakjval, ivartalan spritl (kondium) fehr porosan az aljzatul szolgl tuskrl kiemelkedve, feltn ltvnyt nyjt. Ivaros spri apr, tml alak termtestekben fejldnek a sztrma kls rszn. Ks sszel a sztrma sznfeketre vltozik s a cscsa kifehredik. Hsa fehr szn, mint a Xylaria fajoknl ltalban. ELFORDULS Lombos fk tuskjn n, erdkben s parkokban. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A X. mellisii sztrmja kifejlett llapotban tipikusan tbbg vagy simbb. veghzakban s a szubtrpusi terleteken fordul el. EGYB NEVEK Xylosphaera hypoxilon.
a palack alak termtestek a fehr hsba gyazdnak

az rett sprk erteljesen lvellnek ki az apr termtestekbl

a nylben nincsenek sprkat termel termtestek az retlen pldny sztrma gai fehrek az ivartalan sprktl

borzas, stt- barna, nylszer struktra

T E R M H E L Y Kicsi, de feltn csoportokat alkot.

Csald CLAVARIACEAE

Faj

Clavulinopsis

corniculata

Idny

ks sz

MOHA-KORALLGOMBA
Az egyik leggyakoribb Clavulinopsis faj. Termteste jellegzetesen tbbszrsen elgazik, de alakja fgg termhelytl is. Szne a knsrgtl a narancssrgig s a csersznig vltozik; alapjnl fehr, fellete nemezes; oldott vasszulft hatsra zldre vltozik. Fakbb szn, vkony, trkeny hsa lisztszag. ELOFORDULAS Hbortatlan, mohs rteken s nedves, krises erdkben tallhat. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt faj. . HASONL FAJOK A Ramariopsis crocea gvgei hegyesebbek, srgbb szn s nem reagl vasszulfttal; jellegzetesen erdei faj. EGYB NEVEK Ramaria corniculata.

ez a pldny a szoksosnl fakbb szn

agancsszeru gak t

a sprk a termtest felsznn fejldnek

a termtestnek szmos ga van

a termtest szne srga, narancssrga vagy cserszn lehet

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n.


Mret

a termtest alapja vilgos szn s nemezes Spraszn Idny

az gak vge tompa, befel hajl

TERMTEST I 2 - 8 cm CLAVULINACEAE

GAK < > 0 , 5 - 2 cm Clavulina eristata

fchr

rtk

Csald

nyr-kora tl

FSS KORALLGOMBA
Ismert gomba. Alakja s szne nagyon vltozatos, de elgg vastag, sokszorosan elgaz, laptott, tarajos vg termtest gairl azonosthat. Ltezik fehr s szrke vltozata, de ezeket nehz megklnbztetni egymstl, mivel tmeneti sznrnyalatok is elfordulnak. Fehr szn hsa elgg trkeny. A kicsi Clavulinaceae csald fajainak viszonylag nagyok a bazdiumai s tbbnyire csak 2 spra van az ersen hajlott szarvszer sterigmkon (lsd. 10-11. old.) ELFORDULS Nedves lombos s feny erdkben terem, vzmossok vagy rkok mentn. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. HASONL FAJOK A C. rugsa magasabb, rncos s kevsb elgaz. A Ramariopsis kunzei gainak cscsa nem tarajos vagy rojtos. EGYEB NEVEK V S S S Z * Ramaria eristata. megfeketedhet
gomba fertzstl T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n.

Csald DACRYOMYCETACEAE

Fa

' Calocera

viscosa

ldn

y sz-tl

NARANCSSZN ENYVESKORALLGOMBA
A gomba sokszorosan elgaz termteste lnk narancssrga szn, hsa szvs, gumiszer. A Dacryomycetaceae csald fajai mikroszkp alatt villsan kett gaz bazdiumukrl ismerhetk fel (10-11. old.); sprik a termtest felletnek nagy rszn teremnek. ELFORDULS Fenyvesekben n korhad tuskkon. Szles krben elterjedt az szak mrskelt vben. HASONL F A J O K A Calocera cornea termteste kicsi, el nem gaz bunkkbl ll, fknt lombos fkon terem. A C.furcata termteste ktg s ktts fenykn tallhat. A vilgosabb szn C. pallidospathula laptott, szablytalan alak; helyenknt gyakori. A Gymnosporangium clavariiforme borkn l, kevsb felll s gai vgn mr nem gazik el. A bunk alak gombk (241-247. old.) fknt a talajon teremnek s sokkal trkenyebbek.

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csomkban, csoportokban n. Mret Csald TERMTEST 3 - 1 0 cm >-> 0 , 5 ^ 1 cm RAMAR1ACEAE Faj Ramaria ahietina Spraszn
fehr

a termtest ersen rgzl az aljzathoz

rtk

LDN

Y SZ

SRGSZLD KORALLGOMBA
Patins szne miatt, amely idvel e kicsi, kevsb hsos korallgomba teljes termtestn megjelenik, knnyen azonosthat faj. Srn elgaz termteste fiatalon fakbarna vagy zldesbarna szn, lassan megzldl. A hs fak szrksbarna s elgg merev. ELFORDULS Fenyfk - fleg luc - alatt n, vastag fenyt avarban. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt; gyakori lehet. HASONL F A J O K A R. apiculata nagyobb s csak az gvgei zldek. Tbbek kztt a R. eumorpha, R. flaccida s a R. myceliosa is hasonl, de azok nem sznezdnek zldre. EGYB NEVEK Ramaria ochraceovirens, zldfog korallgomba.

a termtest fels rsze srn elgazik

T E R M H E L Y Majdnem mindig boszorknygyrben terem.

Csald RAMARIACEAE

Ramara

botrytis

Idny

RZSS KORALLGOMBA
Ez a gomba hsos, srn elgaz, vilgosbarna termtestnek bborszn gvgeirl ismerhet fel. A tnk als rsze vastag, zmk. Fehr hsa merev, gymlcsillat, de fogyasztsa ritkasga s azonostsi nehzsgek miatt nem ajnlott (1. Hasonl fajokat). ELFORDULS Savany talaj, ids tlevel s lomberdkben n. Az szaki mrskelt v melegebb vidkein terjedt el; loklis vagy ritka faj. HASONL F A J O K A R.formosa sznesebb, narancssrga-rzsaszn, gvgei nem kontrasztosak; mrgez. Tbb mint 20 hasonl faj ismeretes. EGVBNEVEK rzssg/rzsaszn korai Igomba.
a sr gak vge feltnen - rzsaszn

A RAMARA SANGU1NEA Ritkbb faj mint a R. botrytis. Vastag, srga gainak als fele idvel vagy nyomsra vrsdik. | Q |

szmos, srn elgaz g 5-7 cscs

fehr vagy vilgosbarna termtest

a tnk als rsze vastag, zmk

T E R M H E L Y Egyenknt, kis krkben vagy sorban n. rtk

Mret Csald

TERMTEST t RAMARIACEAE

7 - 1 5 cm Faj Ramaria stricta

Spraszn Idny

nyr vge-tl az idsebb pldnyok - stt vrsbarna szne

M E R E V KORALLGOMBA
Sokszorosan elgaz termtest gomba. gai mereven felllnak, magasabb a szlessgnl, de alakja elgg vltozatos. gai vilgos narancssrgk, idvel okkeres barnk lesznek s a cscsuk halvnysrga. Elgg merev, keser hsa borvrsre sznezdik, fszeres illat. A fiatal termtest mindenhol citromsrga szn. ELFORDULS Flig eltemetett lombos fkon n, ltalban bkkn, de frszporon is megl. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt;
. .
J

az gvgek halvnysrgk

a kihullott sprk sszegylnek az elgazsokban

felll termtest

merev,

tbbnyire gyakori. HASONL F A J O K A R. gracilis vilgosabb szn, feltnen nizs illat. Feny hulladkon n.

viszonylag keskeny alap

a termtestet fehr miclium kteg rgzti az aljzathoz

T E R M H E L Y Egyenknt vagy sorokban n korhad gakon.

Csald

SPARASSIDACEAE

Faj

Sparassis

crispa

nyr vge-sz

KPOSZTAGOMBA
Sokszorosan elgaz termtestnek gai levlszeren ellaposodnak, lebenyesek, fodrosak, szalagszerek, de elgg merevek; e kis csald tbbi tagjhoz hasonlan, a spraterm rteg csak az gvgek egyik oldaln n. Tnkje rvid, vastag, gykrszer. Annak ellenre, hogy nehz megtiszttani, nagyon kedvelt tkezsi gomba, mivel jz s igen nagy. ELFORDULS Fenyvesekben n, ktts fenyk alatt vagy tuskikon okoz barnakorhadst. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt; helyenknt gyakori. tti HASONL F A J O K A S. brevipes vilgosabb szn s szvsabb. Fknt tlgy, bkk vagy vrsfeny alatt n. -Amerikban a S. herhstii hasonlt r, de lehet, hogy ugyanaz a faj. EGYEB NEVEK Sparassis ramosa.

K V
0 <<*

K
f l
srn ll, elgaz lebenyek

fodros, kelkposztit szer termtest a spraterm rteg csak a lebenyek egyik oldaln n

a termtest tmege elrheti a 14 kg-ot; az 1-9 kg-os pldnyok gyakoriak

T E R M H E L Y Egyenknt n korhad feny tuskkon.

GMBLY TERMTEST GOMBK


Vltozatos kllem gombk, de mind gmblyded termtestet fejlesztenek. Az Entoloma abortivum (lent) kivtelvel a talajszintben vagy a talajban teremnek, mint a pfetegek, az ltriflk s egyes tmlsgombk (l. 244. old.). A talajban nv, gmbly termtest gombk kz tartoznak az nyencsgnek szmt, zletes szarvasgomba fajok (l. 258-259. old.) is.
ded

gmblytermtest

TALAJSZINTBEN NV GOMBK
n k n l k l i t e r m t e s t g o m b k . nek. A s p r k a k k o r v l n a k s z a b a d d , (A g m b l y , d e t n k k e l ren- a m i k o r a t e r m t e s t m e g r v e , a t e t e j n d e l k e z f a j o k a t 1. 2 6 0 - 2 6 3 . o l d . ) . f e l r e p e d . A z ide sorolt t m l s g o m A f a j o k e g y r s z e b a z d i u m o s g o m b a b k (1. 244. old.) apr, p a l a c k alak ( B a z i d i o m y c e t e s , 1. 1 0 - 1 1 . old.): e z e k t e r m t e s t e i a t e r m t e s t p r n b a (sztrspri a t e r m t e s t e n bell t e r m e l d - m a ) g y a z d n a k . T"1

ENTOLOMATACEAE

Faj

Entoloma

abortivum dombor, szrke vagy szrksbarna kalap

M E D D DGGOMBA
Ehet gomba. ltalban kerekded, idomtalan, fehr szn, medd termtestet fejleszt. gy gondoljk, ezek akkor jnnek ltre, ha a gomba a gyrs tuskgombn (80. old.) lskdik. A ritkbban kialakul kalapos-tnks termtest kalapja 10 cm tmrj, tnkje 1 cm hossz s 1,5 cm szles. Szrke lemezei lefutk. Fehr hsa uborka vagy liszt szag; a medd alak rzsaszn erezet. ELFORDULS Nylt lomberdkben tallhat, fkon n. E-Amerika K-i rszn elterjedt, gyakori gomba. HASONL F A J O K Ms, hasonl medd alakot ltrehoz faj nem ltezik, de a kalapos termtestre hasonltanak ms Entoloma fajok, viszont azok talajon nnek s lemezeik nem lefutk. Sokuk mrgez, ezrt a termkeny alakok fogyasztsa nem ajnlatos.

lefut, piszkosfehr, idvel szrksfehrre vagy rzsasznre r lemezek

a tnk nem mindig kzponti helyzet a kalap alatt szablytalanul kerekded, kemny, fehr medd alak

a iermotesten halvnysrga foltok lehetnek

T E R M H E L Y A csomkban nv gmblyded alak mellett elszrtan kalapos termtestek lehetnek.

Csald

LYCOPERDACEAE

Faj Langermannia

giganlea

ldn

nyr-sz

RIS PFETEG
Az egyik legismertebb, ehet gomba. Hatalmas, labda alak termteste ltalban elri a 4 kg tmeget is, de a legnagyobb ismert pldny 20 kg fltt volt. A termtest A f belsejt a spraterm rsz ,Jr ' tlti ki, amely hihetetlen mennyisg sprt hoz ;1 ltre; als, medd rsze / jval kisebb terjedelm. Hsa fiatalon rugalmas i s fehr. ELFORDULS Szaprotrf faj; bolygatott helyeken, nitrognben gazdag talajon n, erdk szln, j| rteken s parkokban. Szles krben elterjedt, helyenknt gyakori faj az szaki mrskelt vben. E-Amerika nyugati rszt kivve. EGYB NEVEK Calvatia maxima.

METSZET

hatalmas, labda alak, fehr vagy srgsfehr termtest a brszer, sima kls burok felszakad s kiszabadulnak jf a sprk

fiatalon s fehren a hs ehet

T E R M H E L Y Fknt kis boszorknykrtten n. Mret 2 0 - 5 0 cm

srgra, majd zldesbarnra r spraterm szvet

Spraszn

z|desbarna

Csald

LYCOPERDACEAE

Bovista

plumbea

Idny

nyar-<

SZRKE PFETEG
E pfeteggomba fehr kls burka retten a fttojs hjhoz hasonlan levlik s lthatv lesz szrke bels burka. A termtest belsejt halvnysrga spraterm szvet tlti ki. retten, ms Bovista fajokhoz hasonlan, a termtest levlik a micliumrl s elgurul, ezzel is nvelve a tetejn kiszabadul sprk sztszrdst. Ehet^ de tkezsi jelentsge csekly. ELFORDULS Szaprotrf gomba; szraz rteken, legelkn n s a mtrgyzst is elviseli. Kozmopolita faj, de a trpusokon nem fordul el. HASONL FAJ A B. nigrescens nagyobb s sttbarna szn.

golflabda alak s nagysg termtest

a termtest tetejn, keresztl tvoznak a sprk

lyukon

METSZET b^Lajt*

halvnysrga spraterm rteg

WM*
ketts burok - fperidiumI a kls burok levlsa utn tnik el a paprszer, szrke bels burok rtk

T E R M H E L Y Csoportosan terem vagy nhny gomba n egytt. Mret TERMTEST J <-> 1 - 3 cm LYCOPERDACEAE Faj

az alapi rsz is termkeny Spraszn Idny


zldesbama

Csald

Vascellum

pratense

nyr-sz

SZLESSZJ PFETEG
Hatroz blyegnek is tekinthet, hogy szemcss felszn, fehr vagy vilgosbarna termtestt nehz szrevenni. Fels, termkeny, gmb alak rszt hrtya vlasztja el az als, medd, rvid, tnkszer rsztl. A tbbnyire laptott termtest tetejn retten nyls keletkezik, amin keresztl a sprk kiramlanak; medd rsze gyakran a kvetkez tavaszig fennmarad. Rugalmas hs, ehet gomba, de ze gyenge. ELFORDULS Szaprotrf gomba; humuszds talajon, rteken, legelkn, parkokban terem; fenyreken is megtallhat. Kozmopolita faj, csak a trpusokrl hinyzik. EGYB NEVEK Lycoperdon . hiemale.
a termszvetben apr kamrk vannak METSZET

nagyon vkony, br szer hrtya vlasztja el a termkeny rszt a meddtl

a fehr termtest halvnysrgra vagy vilgosbarnra rik T E R M H E L Y Tbbnyire kis csoportokban n.

szemcss, finoman tsks felszn

rvid tnk

Csald S C L E R O D E R M A T A C E A E

Fai

Scleroderma

dirimim

Idny

nyr-sz

R T LTRIFLA
Kemny, krumpliszer, halvnysrga szn, felreped, barna szemlcskkel s pikkelyekkel fedett termteste gyakori ltvny de erdkben. Merev, vilgossrga kls burka 2-5 mm vastag, spraterm bels rsze fekete, gyakran mrvnyozott. Ehetetlen, mrgez gomba, ersen fmszag. ELFORDULS Lombos fkkal kpez mikorrhizt de erdkben; gyakran a Boletus parasiticussal (194. old.) tallhat egytt. Az szaki mrskelt v egyes terletein gyakori gomba. HASONL FAJOK Az ehet Lycoperdon fajok kemny, fekete, retlen porszer (260-261. old.) s a szarvasgombk (258-259. old.) spraterm szvet formjukban, sznkben, szagukban s sprik alakjban is eltrnek. EGYB NEVEK Scleroderma aurarttiumlvulgare, varacskos pfeteg.
krumpliszer termtest

METSZET

a kls burok felreped s kiramlnak a sprk

barna pikkelyek < a vastag, vilgossrga burkon T E R M H E L Y ltalban csoportosan n, moha kztt. Spraszn Faj Idny rtk

TERMTEST 0 4 - 1 0 t Csald RUSSULACEAE Zelleromyces cinnabarinus

bborfekete nyr-sz

ZELLEROMYCES CINNABARINUS
Olyan, mint egy flresikerlt pfeteg, de mikroszkpi tulajdonsgai miatt a Lactarius nemzetsgbe (43-55. old.) helyezik, mivel azokhoz hasonlan, felvgva fehr tejnedvet ereszt. A tejnedv enyhe z s megszradva nem vltoztatja a sznt. A sprk a fahjbama hs regeiben termeld- vkony, vrses nek s a gomba sztessekor jutnak fahjszn vagy fahjbarna burok a szabadba, vagy a termtestet fogyaszt llatok terjesztik. ELFORDULS Erds terleteken ktts fenykkel l egytt. -Amerika K-i rszn halvny fahj- szn, reges, gyakori faj, de nehz megtallni. Eurpban a hasonl megjelens spraterm szvet Z. stephensii csupn nhny termhelyrl ismert; pontos elterjedse bizonytalan. ' EGYB NEVEK Arcangeliella w cinnabarina.

sima,

fak

szablytalanul kerekded vagy

tojs-

T E R M H E L Y Ktts fenyk alatt a talajon vagy a talajban elszrtan nnek termtestei.

Csald

XYLARIACEAE

Faj Daldinia

concentrica

Idny

egsz v

SZN-GMBGOMBA
E tmlsgomba kerekded, rozsdabama termtestpmjnak vagy sztrmjnak a belseje krkrsen svozott. Amikor a sprk megrnek, ervel lvdnek ki a felszn alatti spraterm kamrkban elhelyezked aszkuszokbl vagy tmlkbl. A tarts sztrma feketre vltozik s vgl trkenny vlik. ELFORDULS Mg lbon ll, beteg vagy elhalt lombos fkon n, fknt krisen s nyren, de ms fkon is elfordul, klnsen tz utn. Az szaki mrskelt vben elterjedt faj; a Brit-szigeteken gyakori, Eurpa ms rszein viszont ritka. HASONL FAJOK A Hypoxylon fajok (lent) hsa nem svos.

kerekded, tnk nlkli, durva felszn, sszetett termtest

fitalon rozsdabarna felszn

az apr, tmlk a felszn tallhatk

ezstszrkvel s feketvel svozott hs

METSZET Spraszin

T E R M H E L Y Egynkn! vagy kisebb-nagyobb csoportokban n. rtk

Mret Csald

TERMTESTPRNA 0 2 - 1 0 c XYLARIACEAE
Fa

fekete

Hypoxylon

fragiforme

ld

" y egsz v

TRKENY RIPACSOSGOMBA
Flgmb alak termtestprnj (sztrmj), tnk nlkli tmlsgomba; rzsaszn, tglavrs, tlrett llapotban fekete szn. Kemny, ragys, szemlcss felszne alatt helyezkednek el spraterm, palack alak kamri. Kemny hsa fekete. ELFORULS Hullott gak krgn n erdkben. Az szaki mrskelt v bkks znjban szles krben elterjedt, gyakori faj. HASONL F A J O K A H. howeianum ms lombos fkon l. A H. rubiginosum laposabb, jobban terjed s vrsbarna szn. A bborbarna szn H. fuscum fleg mogyorn s geren tallhat.
flkr alak termtestprna (sztrma)

a kiszrdott sprk feketre festik a fakrget

tlrett, fekete termtestprna

T E R M H E L Y Elszrt csoportokban n fakrgen.

zek a gombk gumszer termtestket a talajban hozzk ltre. Spraterm aszkuszaik a zrt termtest belsejben fejldnek. A szarvasgombk (Tuber) belseje elgg keCsald TUBERACEAE Tuher aestivum

m e n y hs s a c s s z e g o m b k k a l (Peziza) llnak r o k o n s g b a n . Az Elaphomyces f a j o k b e l s e j e retten porszer, rokonsgi kapcsolatai ismeretlenek.


Idny nyr

NYRI SZARVASGOMBA
Az ehet szarvasgombk kztt a nyri szarvasgomba kevsb rtkes faj. Tbb-kevsb gmbly termtestt piramis alak, fekete szemlcsk fedik. A gomba belsejben a kemny szrksbarna hs fehrrel erezett. Jellegzetes szaga ftt kukoricra emlkeztet, finom diz. A termtestek vonzzk a gombasznyogokai, ezek jelenlte elrulja a talajban rejtz . a termtest szarvasgombt. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ felsznt piramis alak fekete ELOFORDULAS Bkk-, szemlcsk fedik nyr- s tlgyfk alatt l, mikorrhizs faj. Szles krben elterjedt Kzp- s D-Eurpban s Skandinvia dli rszn. EGYB NEVEK Tuher mesentericum.
Mrel

kemny, szrksbarna, fehr erezet hs

METSZET

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n fk gykerei kztt.


sfesbama

TERMTEST 0 2 - 5 cm TUBERACEAE Tuher melanosporum

Spraszin

rtk^

Csald

ldny

ks sz-kora lavasz

F R A N C I A SZARVASGOMBA
Szablytalan gum alak, sznfekete szn termtestnek felsznt sok apr, sokszg szemlcs bortja. Kemny hst barnra festik a sprk, fehr vagy rozsdaszn erek tarktjk; idvel megfeketedik; szaga s ze jellegzetes. Idomtott sertsekkel vagy kutykkal keresik, de kereskedelmi mretekben termesztik is. ELFORDULS Tlgyfk s egyb lombos fk alatt terem a mediterrn vidkeken, meszes talajban. Melegkedvel faj, fknt & a kreg sokszg Franciaorszg dli rszn, Olasz/uftjk k orszgban s Spanyolorszgban terjedt ^ ^ ^ ^ g p H ^ '.'rcsks el, ahol vente 300 tonnt is terem. HASONL F A J O K A T. brumale szakibb elterjeds. A T. macrosporum felszne majdnem sima.
kemny, barna, fehr erezet hs METSZET

sznfekete, szablytalan alak termtest

T E R M H E L Y Egyenknt terem fk gykerei kztt.

Csald

TUBERACEAE

Faj

Tuher

magnatum

Idny

sz-tl

PLROSHS SZARVASGOMBA
Ehet, szablytalan gmb alak gomba. Vilgos okkersrga vagy halvnysrga szn, fellete sima. Srgsfehr hsa fszeres illat, zletes. A spraterm rteg stt srgsbarna erekben lthat a hsba gyazdva. A fajt megprbltk termeszteni, gyhogy rengeteg gazdanvny gykert oltottk be vele; ha sikerlj magas ra is cskkenni fog. ELOFORDULAS Meszes talajon tlgyek gykerei kztt n, de nyrak s fzek alatt is elfordul. Olaszorszg ENy-i rszn s Franciaorszgban terjedt el. HASONL F A J O K Az -amerikai T. gihbosum szintn ehet, vilgos hs gomba.

A TUBER CANALICULATUM Gmbly vagy tojsdad, szemlcss fellet, vrsesbarna gomba. Cserszn hsa fehr eres. Az rett termtest felnyomja a talajt vagy kitrjk az llatok. -Amerikban honos, ehet faj. J Q

srgsfehr, fehr erekkel mrvnyozott hs

a termtest gy nz ki, mint egy krumpli

METSZET Spraszn Faj Idny barna

TERMHELY Egyenknt vagy kis csoportokban n gykerek kztt.

Mret

TERMTEST 0 2 - 8 cm ELAPHOMYCETACEAE Elaphomyces granulatus

Csald

eges/ ev

KZNSGES LSZARVASGOMBA

az rett gomba belseje fekete,

Vastag hs, pikkelyes, szemlcss fellet, srgsbarna porszer szn faj. A termtestben a sprk szemcss tmeget alkotnak, az rskor felreped burok rsein jutnak a talajba. ELFORDULS Tlevel s lombos fkkal l egytt METSZET erdkben s parkokban. A Cordyceps ophioglossoides (245. old.) lskdik rajta, ltala knnyebben rtallhatunk. Szles krben elterjedt, gyakori faj Eurpban; E-Amerikban s Japnban is megtallhat. HASONL FAJOK Az E. muricatus srgsbarna, szemlcss burka alatt egy mrvnyozott rteg tallhat. EGYB NEVEK Elaphomyces cervinus, . termkeny, szarvasgomba.
retlenl vilgosbarna szvet

METSZET

pikkelyes, szemlcss, aranybarna

felszn

T E R M H E L Y Fleg luc alatt, kisebbnagyobb csoportokban n a talajban.

KRTE VAGY MOZSRTR ALAK GOMBK


A kvetkez oldalakon a rvid, tnkszer alappal s gmblyded cscsi rsszel rendelkez pfetegek s ltriflk (l. mg 253-257. old.) szerepelnek. rett sprik a cscsi rsz nylsn vagy a kls burok felrepedsvel eltvoznak a szabadba. Es vagy ms behats is segti a sprk terjedst.
Csald LYCOPERDACEAE Faj Lycoperdon pyriforme

KRTEALAK PFETEG
Egyike a knnyen meghatrozhat Lycoperdon fajoknak: jellemzi a megnylt, krte alak termtest, az retten sima felszn, a fehr miclium fonalak az alapon s hogy faanyagon terem - mg a nemzetsg ms fajai a talajon nnek. fiatal termtest bre szemcss. Ehet, amg a hsa fehr s kemny. Fiatalon aroms illat, idsen kellemetlen szagv vlik. ELFORDULS Szaprotrf gomba; korhad lombos fkon, ritkbban fenykn n, erdkben, parkokban s keitekben. Majdnem kozmopolita, csak a szlssges ghajlat terletekrl hinyzik. HASONL F A J O K Nylt, homokos terleteken l a L. lividum, amely szintn sima felszn, de szrkbb s nylsa szemlcss (a csoportos pfeteg majdnem sima). EGYB NEVEK csoportos pfeteg.
fiatal termtesteken stt tskk vannak

retten zldesbarna spraterm szvet

a br retten sttbarna s paprszer lesz sr, fehr medd szvet az alapban

az rett pldnyokbl * kerek nylson keresztl tvoznak a sprk

T E R M H E L Y Jellegzetesen nagy csoportokban n.

Csald

LYCOPERDACEAE

Lycoperdon

echinatum

ldn

V sz

TSKS PFETEG
Gmbly, alul cscsos termtestnek fellett hossz, bama tskk bortjk, melyek rskor lehullanak s jellegzetes, hlszer mintt hagynak maguk utn a gomba sttbarna felsznn. A spraterm szvet fiatalon fehr s kemny, barnra rik. amikorra a lila rnyalat, csokoldbama sprk a termtest tetejn tallhat nylson keresztl ki szabadulnak; a medd alapi rsz hsa is megsttedik idvel. ELFORDULS Szaprotrf gomba; meszes talajon n, ltalban bkkskben. Nha a lisztes felszn, L. mammiliforme\a\ egytt tallhat. Eurpa s zsia melegebb rszein terjedt el, de csak helyenknt gyakori. HASONL F A J O K Az -Amerikban honos L. americanum nagyon hasonl.
Mret

cscsban tallkozik

' az rett termtest tetejn nyls van

a lehullott tskk utn hlminta marad vissza a gmbly termtest alja elvkonyodik fehr miclium kteg rgzti a termtestet az avarban

T E R M H E L Y Nhny gomba n egytt; gyakran tallhat rokparton. Spraszn rtk

TERMTEST 1 3 - 7 c m - 1 - 3 c m LYCOPERDACEAE Faj Lycoperdon perlatum

csoko[dban1a

Csald

LDN

Y SZ

BIMBS PFETEG

NYILIS

Gmblyded termtestnek als rsze tnkszer, szne fehr vagy srgsbarna, fellett kisebb, szemcseszer pikkelyekkel krlvett, rvid tskk fedik. A feji rsz tetejn egy kis pp jelzi a nyls helyt, ahol az rett sprk majd kiszabadulnak. rskor a felszn tski lehullanak, szablyos mintzatot hagyva maguk utn a gomba brn. Fiatalon kemny, fehr hsa ehet, idvel stt sznv s lvezhetetlenn vlik. ELFORDULS Szaprotrf gomba; erdk talajn l, de rteken is elfordul. Gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K - a nyls helyt A L. nigrescens tski kis pp jelzi hosszabbak s sttebbek, csoportosan llnak METSZET a sokkal hosszabb tskj L. echinatumhoz (fent) szemcsehasonlan. A tskk szer pikkelyek lehullsa utn mindkett a kpos felszne hasonl tskk krl mintzat. EGYB NEVEK a tnk" medd L. gemmatum. szvete szivacsos

a tskk idvel lehullanak

METSZEI

T E R M H E L Y Tmtt csoportokban, ritkn egyenknt n.

Csald LYCOPERDACEAE

Calvatia

excipuliformis

Idny

VLTOZKONY PFETEG
Barnssrga szn, jellemzen magas tnk" gomba, gmbly, termkeny fels rsszel; rvid tnk" pldnyok is elfordulnak nha. retten kls burka felreped s a belsejben lev barna sprkat a szl s az es szrja szt. A fiatal, kemny termtestek ehetk, br elgg ztelenek. A tnk" idvel szvss vlik s rs utn is sokig megmaradhat. ELFORDULS Szaprotrf gomba; erdtalajon vagy gyepekben n. Az szaki mrskelt vben szrvnyosan gyakori faj; a szubarktikustl a szubtrpusi terletekig terjedt el. HASONL F A J O K A L. molle hasonlt a rvid tnk" alakokra; mikroszkpos vizsglattal klnthetk el. EGYB NEVEK Handkea e Calvatia saccata.
a meglehetsen hossz tnk" felszne retten barzdltt vlik

a fiatal gomba fels rsznek fellett finoman cscsos pikkelyek fedik

vilgos srgsbarna, retlen termtest

a kls burok retten felreped s kiszabadul a barna sprk tmege

a fiatal pldnyok spraterm szvete fehr s kemny

METSZET a tnkben" nem termeldnek sprk

vagy avarban n

tnk" hsa szivacsos szerkezet METSZET T E R M H E L Y A termtestek kis csoportokban nnek. l

Csald LYCOPERDACEAE

Faj

Calvatia

ulriformis

Idny

nyar-osz

PIKKELYES PFETEG
Nagy termet Calvatia faj; sohasem magasabb a szlessgnl. Krte alak termtestt elgg durva, lisztes pikkelyek fedik, melyek idvel lehullanak. Teteje rskor lemllik s kiszabadul belle bama szn, nha zldes rnyalat, porszer spra tmege. Als, medd rsze fehr, barnra rik. Fiatalon ehet gomba, de nem tl zletes. ELFORDULS Szaprotrf faj; nylt, fves termhelyeken n. Az szaki mrskelt vben sokfel elterjedt. EGYB NEVEK Handkea ulriformis, Lycoperdon caelataluteriformis, C. caelataluteriformis, zskos/bunks pfeteg.
Mret

a sprk tmege lthat a lyukon keresztl durva, lisztes, fehr pikkelyek

krte alak, * lapos tetej termtest

T E R M H E L Y Tbbnyire kis csoportokban n fvek, zuzmk s alacsony nvnyzet kztt. Spraszn Idny csokold bama rtk

TERMTEST I 5 - 1 0 cm +-> 5 - 1 5 c m Faj Scleroderma verrucosum

Csald SCLERODERMATACEAE

NYELES LTRIFLA
Elgg nagy, halvnysrga vagy barna szn gomba, felletn szablytalan, barna pikkelyekkel. Termtestnek tnkszer nylvnya van, vkony burka csak 1 mm vastag. Fehr, retten stt bborbarnra vltoz spraterm szvete fmszag. Sprit a kls burok sztesse utn a szl terjeszti. ELFORDULS Lombos fkkal pl. tlggyel s bkkel - kpez mikorrhizt; erdkben s parkokban n. Az szaki s a dli mrskelt vben egyarnt szles krben elterjedt, gyakori faj.

barna pikkelyek a gmblyded termtesten

A tnk" flig a talajban van

miclium kteg

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny gomba n egyn a csupasz talajon. Spraszn bborfekete nyr vge-sz

M6ret

TERMTEST 1 5 - 1 0 c m - 2 - 5 c m
Fa)

Csald SCLERODERMATACEAE

Pisolithus

arhisus

OSZTOTT PFETEG
Vltozatos formj termteste kerekded, gumszer rszre s nylre klnl. Belseje durva, bors nagysg kamrkra osztott, helyenknt lnksrga vagy ibolysfekete. Teteje fel az r sprktl rozsdabarna szn, felszakadoz. Alul tnkszer, hossz micliumistrngban vgzdik. Fszergombnak hasznljk. ELFORDULS Savany homoktalajokon, nyr s erdei feny alatt n; szrvnyos. HASONL F A J O K Klsleg a mrgez ltriflkra hasonlt, de osztott glebja eltr azoktl. EGYB NEVEK P. tinctorius/arenarius.

sprktl poros felszn

bors nagysg hlyagokkal osztott gleba

elvkonyod, tnkszer medd rsz

T E R M H E L Y Trmelkes lejtkn, tltseken egyenknt terem vagy nhny pldny n egytt.

CSSZE VAGY KORONG ALAK GOMBK


Br e fajok mindegyike cssze vagy korong alak termtestet fejleszt, mgis kt csoportra oszthatk. Egyik rszknek tbb-kevsb gmb alak termteste van, melynek teteje kiss mlyed be, vagy lapos (264-273. old.); ms rszk termteste mlyen besllyedt, madrfszek szer s apr, gmb alak kpzdmnyeket (peridiolum) tartalmaz (274. old.)

GMBCSKE NLKLI GOMBK


ssze vagy korong alak termtestk bels oldaln vagy a korong felsznn helyezkedik el a sima spraterm rteg (himnium). rett sprik hevesen lvellnek ki (1. 16-17. old.).
Csald SARCQSCYPHACEAE
Fa

A kucsmagombk (209-210. old.) az egyszer csszegombktl szrmaztathatk, de feltn tnkjk s bonyolult alakjuk van.

* Sarcoscypha

austriaca

ldny

ks sz-kora nyr

OSZTRK CSSZEGOMBA
A gomba tarts, cssze alak termtestnek kls feln dughzszer fehr szrk vannak. Halvny klsejvel les ellenttben ll a cssze lnk skarltvrs belseje. A cssze pereme szintn vilgos szn s finoman fogazott lehet. A vilgos tnk ltalban eltnik az aljzatban; halvnypiros hsa elgg szvs, de trkeny. Tiszta fehr vltozata is ltezik. ELOFORDULAS Faanyagon n, loberdkben. Eurpa-szerte elterjedt s valsznleg mshol is megtallhat az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A S. coccinea csszjnek kls oldaln egyenesek a szrk. Ms Sarcoscypha fajok elterjedse sokkal kisebb, sprik eltrnek.

a kls felsznt gndr fehr szrk fedik

vltoz hosszsg tnk

finoman barzdlt vilgos perem

T E R M H E L Y Korhad fkon csoportosan ti.

a cssze belseje lnk skarltvrs

Csald

OTIDEACEAE

Fa]

Tarzetta

cupularis

Idny

nyar-osz

FOGACSKS KEHELYGOMBA
a cssze pereme A kehely alak termtest peremn kicsi, hromszg fogak finoman fogazott sorakoznak; a tnk rvid. Ms csszegombktl eltren, melyek idvel kiterlnek, e faj termteste retten is megtartja alakjt. A termtest kls oldala szemcss szerkezet, szne halvny srgsbarna; a cssze belsejben a spraterm rteg (himnium) szrkssrga. a cssze ELFORDULS Humuszos, meszes talajon n erdkben s spraterm parkokban. Szles krben elterjedt, elgg gyakori faj az szaki belseje szrksmrskelt vben. srga szn HASONL FAJOK E kis nemzetsg tbbi faja is hasonl termhelyeken l. A legnagyobb eltrs mretkben van; a T. caninus csszje a legnagyobb, tmrje elrheti az 5 cm-t. A fajokat egybknt nagyon nehz megklnbztetni, habr a tnk kialakulsa s mikroszkpos tulajdonsgaik segtenek. EGYB NEVEK Geopyxis/Puslularia cupularis.

METSZET

kehely alak termtest vilgos srgsbarna szn kls oldal rvid tnk Spraszn Idny rtk

T E R M H E L Y Kis csoportokban n, tbbnyire csupasz talajon. Mret

CSSZE 0 0,5-1,5 cm 1 0,5-2,5 cm TNK t 0 . 3 - 1 cm <-> 2-4 m m


Faj

fehr

Csald MORCHELLACEAE

Disciotis

tavasz-kora nyr

RNCOS TRCSAGOMBA
Sttbarna termieste kezdetben cssze alak, majd ellaposodik s idvel dombor is lehet. Felszne feltnen reds s rncos, klnsen a nagyobb pldnyokon; piszkosfehr kls oldala korps. Cskevnyes tnkje vastag, piszkosfehr szn; vilgos hsa vastag s trkeny. Klrszaga ellenre ehet; a szag fzskor eltnik. ELFORDULS Erdkben s parkokban gyakran tallhat a halvny szn, Morchella semilihera (210. old.) vastag, de trsasgban. Gyakran trsul trkeny hs acsalapuval ( Pelasiles ). Kedveli a nedves, agyagos s meszes az rett talajokat. Igen szles krben pldny elterjedt faj, a sarkvidki, magasfelszne reds s rncos hegysgi s trpusi terletek kivtelvel sokfel megtallhat.

a cssze belseje barna vagy

T E R M H E L Y Mindig tpds talajon n, egyenknt vagy kis csoportokban.

Csald

PEZIZACEAE

Faj

Peziza

vesiculosa

Idny

egsz v

MELEGGYI CSSZEGOMBA
Hlyag alak gomba, ersen behajl peremmel. Kls oldala halvny srgsbarna s szemcss, bels spraterm felszne (himnium) srgs. A nyls, melyen keresztl a sprk kijutnak kicsi s ms Peziza fajoktl eltren, idvel nehezen tgul. Trkeny, halvnysrga hsa vastagnak szmt a nemzetsgben. ELFORDULS Kertekben, parkokban, gazdasgi pletek krl tpanyagban gazdag helyeken, pl. komposzthalmokon, mulcsozott virggyakban, rothad szalmn n. Gyakran tallhat egytt ms csszegombkkal s tintagombkkal ( Coprinus fajok. 174-176. old.). Az szaki mrskelt vben elterjedt, gyakori gomba. EGYB NEVEK Aleuria vesiculosa.

lisztes, szemcss kls felszn

srgs oldal

bels

a cssze pereme behajlik

a sprk kis nylson keresztl tvoznak

T E R M H E L Y Tmtt csoportokban vagy egyenknt n. Mret CSSZE 0 3 - 1 0 c m J 1 - 4 c Peziza badia Spraszn Idny

arnylag vastag, trkeny hs rtk

fehr

Csald PEZIZACEAE

nyar-osz

BARNA CSSZEGOMBA
Bell retten zldesbarnra vltoz, barna termtestrl ismerhet fel ez a gomba, br egyrtelmen csak mikroszkp alatt lehet elklnteni ms barna szn Peziza fajoktl. Sprinak felszne hlzatos dszts. A termtestnek nincs tnkje, kls felszne vrsesbarna, szemcss fellet; vrsbarna hsa vkony. ELFORDULS Homokos talaj fenyvesekben foltokban n, vagy rokparton, mocsaras terleten tallhat, nyrek krl. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK Vilgosabb barna fajok pl. a P. microporus. P. repanda s a P. varia korhad tuskkon nnek. EGYB NEVEK Aleuria/GalactinialPlicaria badia, tejel csszegomba.
a tnk nlkli cssze a talajon l

a csesze * idvel kitgul

a bels felszn mjbarna, idvel sttebb s zldes rnyalat lesz

a cssze szle szablytalanul hullmos *

T E R M H E L Y Tmegesen vagy kis csoportokban n.

- szemcss, vrsbarna kls felszn

Csald

PEZ1ZACEAE

Faj

Peziza succosa

Idny

nyr-sz

SRGATEJ CSSZEGOMBA
A cssze alak, srga vagy szrksbarna szn gomba abban tr el ms Peziza fajoktl, hogy felvgva a cssze vkony, srgsbarna hsa srga, fokozatosan lnkl szn, tejszer folyadkot vlaszt ki. A cssze idvel kinylik s alakja szablytalann vlik. ELOFORDULAS Lomberdkben utak szln n; gyakran Helvetia s Inocybe fajokkal tallhat egytt. Szles krben elterjedt s helyenknt gyakori faj Eurpban; -Amerika K-i s kzps rszn is megtallhat. HASONL FAJOK Ms Peziza fajoknak is van srga tejnedve: a P. michelii kisebb s lils rnyalat; a P. succosella is kisebb, hsa srgszldre sznezdik, spri is kisebbek. EGYB NEVEK Galactinia succosa.

tbb-kevsb egyenletes perem

elgg vilgos pldny

- a cssze idvel kiszlesedik

szrksbarna spraterm felszn

majdnem sima kls felszn

T E R M H E L Y Erdkben egyenknt vagy csoportosan n, agyagos talajon.


Mrel

a hs srgra sznezdik a srlsek helyn Spraszn Idny


feh<a.

CSSZE 0 0 . 5 - 5 cm t 0 , 5 - 2 cm Faj Geopora arenicola

rtk

Csald OT1DEACEAE

nyr-sz

HOMOKI FLDICSSZEGOMBA
Ez a faj elgg nagy, cssze alak, szrs klsej termtestet fejleszt. Sima bels oldaln apr, parazita tmlsgomba a Melanospora brevirostris nhet. Spri a rokon fajokhoz kpest nagyok. ELFORDULS Homokos vagy kavicsos talajban utak mentn vagy kavicsgdrkben tallhat; termhelyn nehz szrevenni. Eurpa-szerte elterjedt. E-Amerika K-i rszn s Kaliforniban is megtallhat. HASONL FAJOK Minden Geopora faj a talajba sllyedve l; nmelyeknek csak apr nyls van a termtestkn, msok retten csillag alakban felnylnak. A Humaria hemisphaeria a talaj felsznn n. Szmos hasonl faj ltezik, melyek kztt nehz klnbsget tenni.

- a csesze sztnylik s kiszabadulnak a sprk

a termtest mohs, homokos talajban n

vkony, trkeny, barna hs

T E R M H E L Y Tmegesen tremkednek ki a talajbl.

barna szn, szrs kls felszn

sima, srgsbarna bels oldal

Csald

OTIDEACEAE

Otidea onotica

Idny

sz

NYLFLGOMBA

nagyon

vkony,

Klnleges formj, srgs narancssrga, bell rzss rnyalat termteste megknnyti e faj azonostst. A fl-alak cssze az egyik oldaln felhasadt, piszkosfehr alapja tnkszer. Felsznn idvel rozsdavrs foltok jelennek meg. Halvny hsa nagyon vkony. Ehet^ de ritkasga miatt fogyasztsa nem ajnlott. ELFORDULS Lombos fk, pl. mogyor s tlgy, valamint fenyk alatt n; nem ktdik semelyik fafajhoz. Az szaki mrskelt vben elterjedt, de elfordulsa szrvnyos, meglehetsen ritka. HASONL F A J O K Az 0. cantharella kisebb s nem rzss rnyalat. Az 0. coccinea citromsrga termteste kevsb megnylt. Az 0. leporina kisebb s barnbb, fknt fenyvesekben n. EGYB NEVEK .v Scodinella onotica.

METSZET

rozsas rnyalat, sima bels felszn

a cssze az alapig felhasad

T E R M H E L Y Kis csoportokban n, avar kztt a talajon. CSSZE 0 1 - 3 cm t 3 - 1 0 cm Csald LEOTIACEAE

piszkosfehr, tnkszer alap Spraszin Faj Chlorociboria jy^ rtk

aeruginascens

RZROZSDASZN CSSZEGOMBA
Ez a gomba kkeszld elsznezdst okoz az aljzatul szolgl faanyag belsejben. Termtestet megfelel krlmnyek kztt, idszakonknt fejleszt. termtest is hasonlan kkeszld szn, a szvs cssze felszne sima; pereme sima vagy nha hullmos. Kls oldala s rvid tnkje vilgosabb kkeszld szn. ELFORDULS Lombos fkon n erdkben, ltalban hullott tlgy- vagy mogyor gakon. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Egyes rokon fajok, fknt a C. aeruginosa szintn okoznak zld elsznezdst a fkban. A fajok spramret alapjn klnbztethetk meg: a C. aeruginosa spri 11,5 x 3 pm, mg a C. aeruginascensi 7,5 x 1 pm mretek.

T E R M H E L Y Elpusztult, korhad fkon elszrt csoportokban n. Mret CSSZE 0 0 , 2 - 1 cm TNK 1-5 r 1 - 3 mm Spraszn
fehr

Csald S C L E R O T I N I A C E A E

Fa

'

Dumontinia

tuberosa

SZELLRZSS CSSZEGOMBA
A faj gesztenyebarna termteste egy fld alatti szervbl, a szklerciumbl n ki. Cssze alak termrsznek sima a felszne kvl s bell. Tnkszer medd rsze hossz s fekete szn. Valsznleg ennek a fajnak van a legnagyobb termteste a Sclerotiniaceae csaldban. a szklercium ELFORDULS Parazita tmlsgomba; belseje fehr szellrzsk gyktrzsben METSZET lskdik. Eurpban loklisan elterjedt faj. EGYB NEVEK Sclerotinia tuberosa.

T E R M H E L Y Kis csoportokban n a csupasz erdei talajon. CSSZE 0 0 , 5 - 3 cm Csald TNK I 2 - 1 0 c m - 2 - 4 m m


Fai

SCLEROTINIACEAE

Rustroemia

firma

Idny

SZVS SZTRMACSSZEGOMBA
A faj cssze alak, bama termtestnek a kzepe kldkszeren ^ ^ srgsbesllyed, pereme sima, a cssze kls oldala finoman rncos, barna/barna A tnk" fa aljzaton rgzl. Habr ez a gomba nem kpez valdi szklerciumot, ms tulajdonsgai azrt hasonltanak a csald tbbi fajra: pl. csak egy gazdanvnyen n, ami ez esetben a tlgy. Kisebb, mint a S. tuberosa (fent), de mg gy is a csald nagyobb fajai kz tartozik. ELFORDULS Hullott tlgyfa gakon n; a ft feketre sznezi. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj Eurpban. HASONL F A J O K A R. bolaris kisebb, spri szlesebbek ( 1 8 x 9 m, mg a R. firm 17 x 5,5 m). A Ciboria batschiana makkon n.

a fels, spraterm rteg kzepe kldkszeren bemlyed ?

a korong kls oldala finoman

T E R M H E L Y Egyenknt vagy kis csoportokban n.

szvs hs

Csald LEOTIACEAE

Faj

Neobulgaria

pura

LDN

ks SZ

BKK KORONGGOMBA
Kocsonys termtest, ttetsz halvnyrzsaszn gomba. Spraterm felszne sima, pereme finoman fogazott. Alapja fel ersen elvkonyodik, metszete kp alak. A friss pldnyok kemnyek s rugalmasak. A termtestek az idjrs viszontagsgai hatsra sszeesnek s mg vkonjabbak lesznek, de tlig fennmaradhatnak. E L F O R D U L S Viszonylag frissen lehullott bkkfa gak s tuskk krgn n, ltalban a Hypoxylon fragiformet (257. old.) kveten. Az szaki mrskelt vben a bkks znban fordul el.
H A S O N L F A J O K A Bulgaria inquinans hasonl kllem

rugalmas hs

korong alak

s hasonl helyeken n, de kemnyebb s sttbarna vagy fekete szn.

felszn

' ' . kLi

halvny rzsaT E R M H E L Y Sr csoportokban n bkkfa krgen. Mre Csald BORONG 0 0 , 5 - 3 cm j 1 cm LEOTIACEAE Bulgaria inquinans szm ttetsz ' Spraszn
fehr

WM

,ermo,es

lapos fels oldaln van a s term felszn

KOCSONYS KORONGGOMBA
A gomba korong alak, medvecukorszer, fekete termteste nha kkes rnyalat. A Leotiaceae csaldban ltalnos, hogy sprik igen feltn, sznfekete sznek; a krnyez fakrget a sprk koromszer, fekete rtege vonja be s a termtestet megrintve folt marad az ujjunkon. Aszkuszonknt 8 spra termeldik (1. 1011. old), melyek kzl csak a fels 4 fekete szn. A sprk sznez tulajdonsgt gyapjfestsre hasznljk. . E L F O R D U L S Frissen kidlt bkk- s tlgyfk krgn n, elssorban a fels oldalukon. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, ahol a gazdanvnyei is elfordulnak. H A S O N L F A J O K Az Exidia glandulosa (283. old.) s az Exidia truncata kocsonysabb s kiszrads utn is fellednek. EGYB NEVEK
B. poiymorpha.

T E R M H E L Y Tmegesen n bkk s tlgy krgn.

Csald

LEOTIACEAE

(Ascocoryne

cylichniu

Idny

sztl

SZI KOCSONYAGOMBA
Korong alak, kocsonys, vrses bborszn termtestet fejleszt faj; spraterm felszne sima s fnyes, szle ltalban szablytalanul karjos. Rvid tnkje miatt a termtest oldalrl nzve kp alaknak ltszik. ELFORDULS Fakrgen s szabadon ll lombos fa faanyagon n. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL F A J O K Az A. sarcoides (lent) korongja keskenyebb s spri rvidebbek. Az szaki fltekn szmos hasonl, kisebb faj fordul el, melyeket biztosan csak mikroszkp alatt, pl. sprik vizsglatval lehet azonostani.
vrses bborszn termtest

kocsonys hs a gomba rvid tnkkel rgzl az aljzathoz A sima als felszn

sima, spraterm fels oldal szabadban llfaanyagon nv pldny

T E R M H E L Y Tmegesen n mohs tuskkon s gakon. Mret KORONG 0 0 , 5 - 2 c m ; 2 ^ 1 m m LEOTIACEAE

korong alak termtest

TNK t 0 - 5 m m > 0 - 2 m m
ld6

Spraszn

fthr

rtk

Csald

Ascocorine

sarcoides

" y sz-tl

LILA KOCSONYAGOMBA
A gombnak korong alak, kocsonys, vrseslila termteste s cskevnyes tnkje van. A korong alak termtesten tekervnyes ivartalan kinvsek figyelhetk meg; ezek szne vilgosabb s szrkbb. ELFORDULS Csupasz lombos fa tuskkon vagy trzseken n. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben s valsznleg mshol is. HASONL F A J O K Az A. cylichnium (fent) leginkbb mikroszkppal klnthet el; spri hosszabbak s retten ltalban 3-nl tbb vlaszfaluk van. Az . turficola sokkal ritkbb s sznesebb; tzegmoha kztt n. Az Ascolremella faginea (283. old.) termteste nagyobb s tekervnyes.

tekervnyes, vilgos vrseslila ivartalan rsz

bell kocsonys, korong alak termtest

a termtest kreg nlkli lombos fn n

T E R M H E L Y Csoportosan vagy egyenknt n, ltalban az ivaros s az ivartalan alak egytt fordul el.

Csald LEOTACEAE

Bisporella

citrina

Idny

sz-kora tl

CITROMSRGA CSSZEGOMBCSKA
Csoportos megjelense s lnksrga szne miatt mr messzirl is lthat ez az apr gombafaj. Korong alak termtestnek fels felszne sima. Lapos vagy kiss homor, als fele vilgosabb szn; fehr korongjai is elfordulnak. Valdi tnkje nincs. ELFORDULS Kidlt lombos fkon, ltalban bkkn, tlgyn s mogyorn n. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt, nagyon gyakori gomba. HASONL F A J O K Egyes Bisporella fajok tetejn vagy annak kzelben elfordulnak fekete szn, ivartalan alakjaik, melyeket Bisporanak neveznek. Rengeteg kzeli rokon, srgaszn csszegomba van: egyeseknek tnkjk n, vagy csak mikroszkppal klnthetk el.

a korong felsznn vrses foltok jelenhetnek meg

oldalnzetben a term- test kalapcsszer

^ ^

j / f j

f.

sima, spraterm fels felszn

krvonala szablytalan T E R M H E L Y Feltn tmegben n nedves faanyagon. Mret Csatd KORONG 0 1 - 3 mm t ! mm-nl kevesebb ALEURODISCACEAE Aleurodiscus amorphus Spraszin Idny
fehr

nagy tmegben terem a csupasz lombos fk felletn

rtk

egesz ev

VLTOZ KORONGGOMBCSKA
Br ez a faj csszegombnak nz ki, kregszer bevonatot kpez termteste sokkal szvsabb s brszer. Rzss narancssrga korongjnak felszne lisztes, felpndrd fehr szle rojtos; kzppontja medd, befei alatt ersen hozzntt hajl, fehr az aljzathoz. Kocsonys, ttetsz szegly vagy fehr foltjait a termtestn lskd Tremella fajok, pl. a T. simplex okozzk. kocsonys foltok ELFORDULS jelzik az lsJegenyefenyk vagy nha lucok kdket krgn n. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben, Eurpban s E-Amerikban. HASONL F A J O K A Lachnellula subtilissima szrsebb, lnkebb narancssrga s tnkje feltnbb.

halvny- vagy rzss narancssrga spra* term felszn

T E R M H E L Y Nedves idben tmegesen terem.

CSSZE VAGY SERLEG ALAK GOMBK, GMBCSKKKEL


Tyr lnleges termtestk pohr vagy ^ kehely alak, benne apr, gmbly kpzdmnyek (peridiolum) tallhatk, melyek a spraterm szvetet, a himniCsald NIDULARIACEAE Crucibulum

umot tartalmazzk. A pohr tetejt kezdetben hrtya zrja le, amely rskor eltnik s a gmbcskket kimossa bellk a csapadk.
Idny

crucibuliforme

K Z N S G E S TGELYGOMBA
A Crucibulum nemzetsg egyetlen faja. Hengeres, fszekszer, srgsnarancssrga termtestben 10-15 lencse alak, fehr, sprkat tartalmaz gmbcske tallhat. A gmbcskk vkony fonllal rgzlnek a pohr aljn. A serleg kls felszne nemezes vagy sima. Az retlen poharat srgsnarancssrga fed takarja, amikor ez felhasad, a gmbcskket kimossa belle a csapadk. E L F O R D U L S Avaron, mulcson vagy frszporon n, erdkben, parkokban s kertekben. Szles krben elterjedt, elgg gyakori f a j az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A Cyathus fajok alakja kpos s gmbcskik sttebb sznek. E G Y B N E V E K C. vulgaris.
M6rel

sima felszn

bels

az retlen gmbcskket hrtyarteg vdi

hengeres termtest, lencse alak gmbcskkkel"

fehr, 15-2 tmrj gmbcskk nemezes vagy kls felszn

mm

sima

T E R M H E L Y T m e g e s e n n korhad nvnyeken. rtk

CSSZE 0 5 - 8 m m NIDULARIACEAE

t 0.5-1 cm Faj

Spraszn

fehr

Csald

Cyathus

striatus

Idny

l sz a termtest klsejt stt szrk fedik

CSKOS POHRGOMBA

A gomba legjellemzbb tulajdonsga, hogy pohr alak termtestnek bels felszne bordzott; klsejt bama szrk fedik. retlenl vkony, piszkosfehr hrtya zrja le a tetejt, termotest amikor ez felszakad, kimosdhatnak belle a sprkat tartalmaz gmbcskk. A rgzlsket szolgl nylks fonallal levlsuk utn a kzeli nvnyzeten kapaszkodnak meg. E L F O R D U L S Erdkben, ltalban METSZET mly avarban n. Szles krben elterjedt, gyakori faj az szaki mrskelt vben. HASONL FAJOK A C. olla belseje nem bordzott vilgosszrke s nyltabb helyeken terem. gmbcskk A C. stercoreus rlken n, nem bordzott s gmbcski stt lencse alak, 1-2 mm sznek. -Amerikban, Japnban s T E R M H E L Y Csoportosan n talajba tmrj a trpusokon sok hasonl faj terjedt el. sllyedt, korhad lombos fkon. gmbcskk

TROMBITA ALAK GOMBK


reges termtestk trombita alak, spraterm himniumuk a tbb-kevsb sima kls felsznen helyezkedik el. A fajok tbbsge a Cantharellaceae csaldba tartozik (l. mg 28. s 30. old.). A termtestek hsa elgg szvs s hosszan fennmaradnak.

Csald

CANTHARELLACEAE

Faj

Craterellus

cornucopioides

nyar-osz

STT TROMBITAGOMBA
Sttbarna, reges termtest, trombita alak, alul elkeskenyed termtest faj. Kls felsznn van a vilgosszrke, spraterm rteg. Vkony, szrke hsa ehet, szrazon aroms illat. Stt szne miatt nehz megtallni, de ahol elfordul, ott tmeges. ELFORDULS Erdkben lombos fkkal kpez mikorrhizt, tpds, meszes talajon; nha fenyk alatt is megtallhat. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben; egyes vidkeken tmeges, mshol nem l. H A S O N L F A J O K Az szak-amerikai C.fallax sokkal szagosabb.

sttbarnn

mrvnyozott

reges, trombita alak termtest hullmos, szablytalan perem

METSZET

a termtest kls felszn szrksfehren hamvas

a ^ '

h a r m r

T E R M H E L Y Tmegesen s kis csoportokban is elfordul.

TERMTEST 0 3 - 1 0 c m X 5 - 1 2 c m Csald CANTHARELLACEAE

ALAP <-> 0 . 5 - 2 c m lutescens

Spraszn Idny

fehr

Faj Cantharellus

kora s z - k o r a tl tnk srgsbarna kalap

SZAGOS RKAGOMBA

srgsnarancssrga

Tbb-kevsb trombita alak, srgsbarna termtest rkagomba. Srgsnarancssrga alapja reges, vkony, halvnysrga hsa gymlcs illat. Kls felsznn a vilgos spraterm rteg majdnem sima, a Craterellus fajokhoz (fent) hasonlan. ELFORDULS Lombos s tlevel fkkal l egytt nedves, mohs erdei talajban. Szles krben elterjedt, de loklisan fellelhet faj az szaki mrskelt v melegebb terletein, E-Amerikban, zsiban s Eurpban. HASONL F A J O K A C. tubaeformis var. lutescens kls felsznn feltn, lemezszer erek vannak.
T E R M H E L Y Tmegesen n mohs, meszes erdei talajon.

Csald CANTHARELLACEAE

Cantharellus

ianthinoxanthus

Idny

nyar-osz

VRSD RKAGOMBA
Rvid, trombita alak, narancssrgs termtestnek pereme hullamos. Termoretege lils, szrke bevonatot kpez, rncos, eres felszn. Jellemz tulajdonsga, hogy hsa megsrtve gyengn vrsdik s nem, vagy csak rk, napok mlva feketedik. Rendszertani helyzete vitatott: egyes mikolgusok faji rangra emelik, msok a C. melanoxeros vltozatnak tartjk. ELFORDULS Savany talaj lomberdk (fleg bkksk) csupasz talajn n. Ritka, bizonytalan elterjeds gomba. HASONL F A J O K A C. melanoxeros termteste megnylt trombita alak, termrtege szrksrzss szn, gyengn fejlett rncokbl ll; hsa feketedik. A Gomphus clavatus (lent) termete hasonl. ^ ^

m.

T E R M H E L Y Egyenknt vagy elszrtan n, csupasz talaj bkkskben.

TERMTEST 0 3 . 5 - 1 0 cm t 2 - 7 cm GOMPHACEAE
Fa

ALAP <-> 2 - 7 cm clavatus

Spraszn Idny

halvanY5rBa

rtk

i Gomphus

nyr-sz

DISZNFLGOMBA
Zpfog vagy prgetty alak gomba, hosszmetszetben csaknem hromszg. Felszne gyakran tlcsrszeren bemlyed, sima, csupasz, okkersrga, okkerbarna szn. Szle szablytalanul hullmos. Rncos termrtege lils hsszn. Elvkonyod tnkje alul fehren filces. Vastag hsa fehres vagy vizesen mrvnyozott. ELOFORDULAS Fenyvesekben s elegyes erdkben, luc s bkk alatt n. Hegyvidki faj, az Alpok vidkn elterjedt, mshol ritka. HASONLO FAJOK A Cantharellus fajok kisebbek, trombita alakak. Alakja s ritkasga miatt ms gombval nem tveszthet ssze. termoreteg V

nagy, zpfog alak

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny pldny sszen elegyes- vagy fenyerdk meszes talajn.

CSILLAG ALAK S RCSOS GOMBK


Ezek a fajok a zrt termtest gombk kz tartoznak, mert spraterm szvetk, a gleba a termtest belsejben fejldik ki. A kt Clathrus faj (lent s 280. old.) rokonsgban ll a szmresgkkel (246-247. old.). A tbbi faj, a csillaggombk termteste csillag alakban felhasad, ennek kzepn l a gmbly termrsz.
"S
Csald CLATHRACEAE
Fa

rcs alak termtest

csillag alak termtest

'

Clathrus

archeri

nyr-sz a gyorsan sztvl karok cscsa kezdetben sszentt

TINTAHALGOMBA
A gomba spri a terjesztsket segt rovarokat vonz, bzs nylkban termeldnek. Termteste jellegzetes: a szrks vagy halvny rzsaszn boszorknytojsbl a kls burok felrepedse utn 4 vagy 8 lnkvrs kar fejldik ki. A sprk a karok bels oldaln fejldnek. A Clathraceae fajokat alakjuk s pirosas vagy fehres sznk jellemzi. ELOFORDULAS Erdei avarban, frszporon vagy faforgcson n; erdkben, parkokban s mulcsozott virggysokban terem. Ausztrlibl vagy j-Zlandbl hurcoltk be Eurpba, ahol mr jl meghonosodott. HASONL FAJOK Az szakamerikai Pseudocolus fusiformismk csak 3 vagy 4 karja van. Az Aseroe fajok, pl. a Japnban honos A. coccinea alapja tnkszer. EGYB NEVEK Anthurus a., A. aseroeformis.

a karok

szerkezete

karok 3-6 cm magas, srgsszrke vagy halvnyrzsaszn boszorknytojs -

a boszorknytojst gombafonalak rgztik

a karok tben tallkoznak

a karok szlesen kitrulnak T E R M H E L Y Csoportosan, nha tmegesen n. Spraszn zldesbama rtk

BOSZORKNYTOJS 0 2 , 5 - 4 c m

KAROK 1 5 - 1 0 c m

SCLERODERMATACEAE

Astraeus

hygrometricus

ldn

* egsz v

R E P E D S E S CSILLAGGOMBA
E fmszag faj kerekded, vrsbarna retlen termtestnek kls burka megrve csillag alakban felhasad s lthatv vlik a bels burok vdte, gmblyded, szrksbarna termrsz. Amikor mr levlt a micliumrl, szraz idben lebenyei a gmb alak termrszre csukdnak, nedvessg hatsra kiterlnek. Sprit az es mossa ki a kzponti nylson keresztl. ELFORDULS Gykrkapcsolt gomba, fknt szraz, ritks erdkben n. Kozmopolita, de a hideg mrskelt vi s a sarkkri terleteken nem l meg. HASONL FAJOK A Geastrum fajok (lent, 279-280. old.) mikroszkpos tulajdonsgokban klnbznek, pl. spratart kamrikban rugalmas fonalak vannak. EGYB NEVEK Geastrum hygrometricum.

fehren pikkelyes, szrke vagy vrsbarna lebenyek

a kls burok 6-15 lebenyre hasad

szvs burok

a sprk nedves idben egy nylson keresztl tvoznak

a termrsz felszne rdes Spraszfn

T E R M H E L Y Kis csoportokban n; kedveli a homokos talajt.


b a m a

Mrel

TERMTEST 0 5 - 9 cm

TERMRSZ 0 1.5-3 c m Geaslrum triplex

rtk

Csald GEASTERACEAE

HRMAS CSILLAGGOMBA

Az egyik legelterjedtebb Geastrum faj. Viszonylag nagy termet, hsos gomba. Rpa vagy hagyma alak termteste retten felhasad, kzponti termrsze krl a burok kt rtegben - egy gallrszer bels s egy csillag alakban sztnylt kls - marad meg. A termrsz belsejben termeld sprkat az esvz a tetejn lev nylson keresztl mossa ki. ELFORDULS Erdkben, parkokban s kertekben n. Szles krben elterjedt s elgg gyakori faj az szaki mrskelt v melegebb terletein; majdnem kozmopolita. HASONL F A J O K A Trichaster melanocephalus termrsze csupasz, nem vdi burok. A Myriostoma coliforme termrszbl szmos lyukon keresztl tvoznak a sprk.
a kls burok htra hajolva, csillag alakban felnylik

gmblyded, szrksbarna burokkal termrsz

barna vagy rzssbarna, szrazon paprszer gallr

finoman szlas perem, kr alak nyls

rpa- vagy hagyma alak, retlen termtest

a termtest belseje sima

T E R M H E L Y Csoportosan vagy gyrben n, humuszos talajon. rtk

Csald

GEASTERACEAE

Faj Geastrum

fimbriatum

Idny

KZNSGES CSILLAGGOMBA

halvnyszrke vagy szrksbarna termrsz

Gmbly, srgsbarna vagy vilgosbarna termteste retten felnylik, kls burka 7-11 karjra hasad s csillag alakban kiterl. A spraterm szvet a gmbly, vij lgosszrke vagy szrksbarna bels burokkal krlvett termrszben van a gomba a kls burok kzepn. A sprk a bels burok sszehzdsra pills 7-11 karjra szl nylson keresztl tvoznak, ha escsepp hullik a termrszre. hasad ELFORDULS Meszes talajon, avarban n, lombos fk s fenyk alatt. Szles krben elterjedt az szaki mrskelt vben. a termrsz akkor engedi HASONL FAJOK A G. triplex (Ili. ki a sprkat, ha az egy escsepptl sszehzdik old.) tbbnyire hasonl helyeken n: kls burka csillag alakban felnylik s kzponti termrszt gallr keretezi. A G. rufescens rzss rnyalat, kzponti termrszn srgsbarna szrazon nyl alakul ki. vagy vilgosbarna kls EGYB NEVEK Geastrum T E R M H E L Y Kis csoportokban burok vagy boszorknykrben n. sessile, gyakori/erdei csillaggomba.
Mret

TERMTEST 0 3 - 6 cm GEASTRACEAE
Fa

TERMRSZ 0 1 - 2 . 5 cm ' Geastrum schmidelii

Spraszn Idny

csoko|dbarna

rtk

sz

FSS CSILLAGGOMBA
E fajt termhelye - nylt, fves helyeken n - s mrete jellemzi, valamint kls burknak felhasadsa utn kzponti, gmbly termrsze, melynek csrszer, barzdlt felszn nylsa van. Az retlen, barna termtest kzel gmb alak, felsznre tbbnyire homok s trmelk tapad. A hsos kls burok 5 - 8 karjra hasad, paprszerv rik. A kerekded termrsz szrksbarna. ELFORDULS Meszes, homokos talaj mezkn s nylt erd rszekben n. Eurpa-szerte elterjedt s zsia szomszdos rszein. HASONL F A J O K A G. elegns termrsze nyl nlkli. A fenyk alatt nv G. pectinatum nagyobb, termrsznek burka szemcss s feltn nyele van. EGYB NEVEK G. nanum.

csrszer, sttbarna, barzdlt fellet nyls

a fiatalon lisztes, ksbb sima felszn kzponti rsz tartalmazza a sprkat

- fiatalon hsos, retten paprszer karjok

szaraznn
a karjok a termtest al hajlanak a termoreszt 1-2 mm magas nyel emelt fel

T E R M H E L Y Gyrben n vagy nhny gomba terem egytt.

a kls burok 5-8 karjra hasad

a termoresz

Csald

GEASTRACEAE

Geastrum

striatum

ldn

" sz

GALLROS CSILLAGGOMBA
Mint minden csillaggomba, e faj kls burka is csillag alakban felhasad s ltni engedi gmblyded, kzponti termrszt, melynek fellete szrksfehr, finoman szemcss, rvid nylen l s perem vezi. Az retlen termtest majdnem gmbly vagy hagyma alak, talaj s trmelk szemcsk tapadnak a felsznre Felnyls utn a hsos karjok gyorsan paprszerv vlnak. ELFORDULS Termkeny talajon n, ltalban fenyk alatt kertekben s parkokban; vegyesvagy fenyerdkben is megtallhat. Eurpa-szerte elterjedt.
-sr^TT^.*. gallrszer perem i termrsz alatt

kerekded, halvnyszrke termrsz

6-9 cscsos karj

T E R M H E L Y Sorban vagy gyrben n vagy nhny gomba terem az avarban.


Mrel

barzdlt, csrszer, sttbarna nyls

TERMTEST 0 3 - 6 , 5 c m CLATHRACEAE Faj

TERMRSZ 0 1 - 2 . 5 c m Clathrus ruber

Spraszn
ld

rtk
csokoldbama

Csald

" y egsz v

PIROS KOSRGOMBA
A gomba termteste retten piros szn, kerekded rcsot alkot. Fehr vagy srgs szn boszorknytojsbl alakul ki. A rcs bels oldaln tallhat a zldesbarna, rovarokat vonz, bzs szag spraterm rteg. ELFORDULS Avaron vagy fatrmelken n, parkokban s kertekben; kedveli a meleget. Elterjedse szrvnyos, fknt a Fldkzitenger krnykn fordul el. HASONL FAJOK Kb. 17 szerkezet Clathrus faj ismert, melyek fknt trpusi elterjedsek. Egyesek _ -jggfc. lnkvrs, msok fehr ^ a B B m t ^ sznek. EGYB NEVEK Clathrus cancellatus. \ I l / / f f /I

a rcs bels felsznt nylks termrteg

lnkvrs rcs

J-

T E R M H E L Y Kis csoportokban vagy tmegesen n.

sargas vagy fehr szn, 3-6 cm magas boszorknytojs

a boszorknytojs burknak maradvnya

FL- VAGY AGYSZER, KOCSONYS GOMBK


E fajok tbbsgre jellemz, hogy kocsonys hsuk szraz idben kiszrad, de nedvessg hatsra jra vizet vesz fel s kibocsjtja sprit. Alakjuk az agy szer, egsz felletkn spraterm szvettel fedett fajoktl a csng, flszer gombkig terjed, melyek termrtege a bels oldalon tallhat s lefel tekint.
agyszeru - termtest

flszer termtest

Csald AURICULARIACEAE

Fai

Auricularia

auricula-jttdae

ldny

egsz v a termtest szorosan tapad a fakregre

JDSFLGOMBA
Jellegzetesen fl alak gomba. Fiatalon kocsonys s sima fellet, retten megkemnyedik, redss vlik s kiszrad. Kls, cserszn felsznt pelyhes szrk fedik, mg bels, spraterm felszne inkbb szrke szn, rncos s reds. Ehet gomba, Knban gygyszerknt is fogyasztjk. ELFORDULS Lombos fkon n, fleg bodzn, nedves erdkben. Az szaki mrskelt v melegebb terletein szles krben elterjedt faj. HASONL F A J O K Az A. polytricha hasonl szn vagy sttebb, fels oldala brsonyos. Fknt a trpusokon terjedt el.

pelyhesen szrs kls felszn

&
lefel tekint, rncos s redztt spratermfelszn

cserszn, feltnen fl alak termtest

a termtest idvel rncosodik s kiszrad

a hs szrad

kemnyre

T E R M H E L Y Egyenknt vagy emeletes sorokban n.

Csald

TREMELLACEAE

Fa

'

Tremella

mesenterial

ldr,

y sz v g e - t l

ARANYOS REZGGOMBA
A gomba feltn, majdnem ttetsz, srga szn termtestt knny felfedezni. Hosszas eszsek hatsra kifehredhet, de ritkn valdi albn vltozata is elfordul. Szraz idjrsban a termtest sszezsugorodik, de nedvessg hatsra gyorsan vizet vesz fel. Br elgg zetlen, levesnek elksztve mgis fogyasztjk. ELFORDULS Corticiaceae fajok lskdje; lombos fk gain n, gyakran tallhat rzseraksokon.

a termtest puha, lebenyekbl ll

ernyedt

- hosszan tart nedves id kifaktja a termtestet

a sprk a teljes felsznen teremnek

kiszradt, trkeny hs a termtest szrazon stt narancssrga T E R M H E L Y A tekervnyes termtestek kis csoportokban nnek. Spraszn rtk

Mret S S Z E N T T TERMTESTEK Csald

1-6 cm t 0,5-4 c Faj

fehr

TREMELLACEAE

Tremella

foliaceae

Idny

sz-tl

FODROS REZGGOMBA
Kocsonys, bama termteste lapos, fodros lebenyekre tagoldik; tnkje nincs, kzvetlenl a fakregre tapad. Szrazon szne sttebbre vlik. Spri a termtest teljes felsznn termeldnek. ELFORDULS Stereum s Corticiaceae fajok parazitja, lombos fkon n, de fenykn is elfordul parkokban s erdkben. Az szaki mrskelt vben szles krben elterjedt. HASONL F A J O K Ascotremella faginea (283. old.) s a Neobulgaria pura (271. old.) reds alakja hasonlt erre a fajra; bbor rnyalatukban s jobban lekerektett, agyszer lebenyeikben trnek el.
barna, kocsonys hs

termotest

fnyes fiatal

barna, pldny

fekete trekeny termotest

nedvessg hatsra visszall a kiszradt pldny eredeti alakja

T E R M H E L Y Egyenknt terem vagy nhny g o m b a n egytt.

Csald

EXIDIACEAE

Exidia

glandulosa

ldR

y ks sz-tl

KORMOS MIRIGYGOMBA
Ez a gomba gy nz ki, mint egy ktrnycsepp. Termteste arnylag merev, kevsb kocsonys tapints, mint a Tremella mesenterial (282. old.). Agyszeren tekervnyes felszne szmos lebenybl ll, idvel egyre barzdltabb s rncosabb a felszne. Mint minden kocsonys gomba, termteste kiszradhat majd jra vizet vehet fel. ELFORDULS Erdkben tallhat korhad lombos fkon. Szles krben elterjedt, a fekete felsznt gyakori faj az szaki mrskelt vben. szmos red HASONL F A J O K Az E. truncata szintn szabdalja gyakori, lombos fkon, fknt tlgyn l faj. Termteste kerekdedebb, kls felszne molyhos, termrtege szemcss. a spraterm rteg EGYB NEVEK Tremella
plana!faginea. az egsz befedi felsznt

az rett pldnyok sokkal redsebbek s rncosabbak

a kiszradt pldny nedvessgre vizet vesz fel

T E R M H E L Y A termtestek egyms mellett tallhatk.

a terjed termtestek sszenhetnek

SSZENTT TERMTESTEK <-+ 2 - 1 0 c m | 0 , 5 - 1 , 5 c m Csald Faj Ascotremella faginea

Spraszn Idny

fchr

LEOTIACEAE

nyr-sz

BKK-LREZGGOMBA
A gomba 10 cm tmrt is elr, nagy, fnyes, bborszn, kocsonys csoportjai gyakran lthatk. Termteste kocsonys, szablytalan alak foltokbl ll, melyek sszhatsa agyvelszer. Az aljzathoz tnkszer kpzdmnnyel tapad. gy nz ki, mint egy kocsonysa termtest gomba, de mikroszkp alatt kocsonys lthatk spraterm aszkuszai llag (10-11. old.), mivel a tmlsgombk kz tartozik. ELFORDULS Jellegzetesen agy szer, korhad bkkn n, de ms szablytalan alak lombos fkon is megtallhat. termtest Szrvnyosan elterjedt s helyenknt gyakori E-Amerika K-i s Eurpa nagy rszn.

szennyes bborszn termtestek

a sprk a termtest egsz felsznn termeldnek

T E R M H E L Y Egyenknt n vagy nhny gomba terem korhad lombos fk gn s tuskin.

SPRATBLZAT

A
FAJ

sprk szne, alakja, felsznk szerkezete s mrete igen vltozatos; a fajok pontos meghatrozshoz gyakran nlklzhetetlen ismeretk. A fajok ismertetsben szerepel a spraszn is; az albbi tblzat a sprk alakjt s
MRET !!! 7x5 8,5x5 6,5x5,5 6x5 6,5x4,5 5,5x4,5 8x4,5 5x3,5 5x3,5 5,5x3,5 5,5x3,5 7x4,5 6x4 10x5,5 12x8 9x5,5 4x3,5 17,5x9 28x23 10x7 9x8 100 110 10x7,5 9x6,5 11x7,5 8,5x7 90 8,5x6,5 9,5x11-6,5-7,5 9,5x7,5 110 7,50 8,5x5,5 8,5x5,5 8x6 24x5 14x4. 8x4 5,5x3,5 90 14x5,5 16,5x6 5x4 3,5x1,5 5x3 12x4 5x3 7-10,5x3-4 15,5x5,5 7x5 8,5x5 ALAK szles elliptikus elliptikus szles elliptikus szles elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal gmbly, amiloid elliptikus, hlzatos, 2 olajcseppel gmbly, tsks szles elliptikus gmbly, amiloid gmbly gmbly szles elliptikus elliptikus szles elliptikus gmbly-szles elliptikus, amiloid gmbly, amiloid szles elliptikus, amiloid elliptikus gmbly, amiloid gmbly gmbly, amiloid szles elliptikus szles elliptikus szles elliptikus keskeny elliptikus, 5 - 7 vlaszfallal keskeny elliptikus elliptikus, finoman barzdlt szles elliptikus gmbly, tsks kolbsz alak szles kolbsz alak tojsdad, apr tsks elliptikus tojsdad, tsks elliptikus, 0-1 vlaszfallal elliptikus ors alak ors alak szles elliptikus elliptikus

mrett adja meg. A sprk nagysga 2-500 m kztt vltozik; a tblzatban tlagos rtkek szerepelnek. Mretk s alakjuk megllaptshoz mikroszkp (1. 17. old.) szksges. A tblzatban a 0 jel tmrt jelent.
FAJ Agaricus bernardii Agaricus bisporus Agaricus bitorquis Agaricus californicus Agaricus campester Agaricus hondensis Agaricus porphyrizon Agaricus praeclaresquamosu Agaricus sylvaticus Agaricus sylvicola Agaricus xanthoderma Agrocybe cylindracea Agrocybe pediades Agrocybe praecox Albatrellus ovinus Aleuria aurantia Aleurodiscus amorphus Amanita caesarea Amanita citrina Amanita crocea Amanita flva Amanita gemmata Amanita muscaria s A.m. var. formosa Amanita pantherina Amanita phalloides Amanita porphyria Amanita rubescens Amanita solitaria Amanita spissa Amanita vaginata Amanita virosa Armillaria cepistipes Armillaria mellea Armillaria tabescens Ascocoryne cylichnium Ascocoryne sarcoides Ascotremella faginea Asterophora parasitica Astraeus hygrometricus Auricularia auricula-judae Auricularia mesenterica Auriscalpium vulgare Baeospora myosura Bankra fuligineoalba Bispora citrina Bjerkandera adusta Boletinus cavipes Boletus aereus Boletus appendicular Boletus bicolor Boletus calopus Boletus edutis MRET M 6,5x5,5 6x5 6,5x4,5 5,5x4,5 8x4,5 5x3,5 5x3,5 5,5x3,5 5,5x3,5 7x4,5 6x4 10x5,5 12x8 9x5,5 4x3,5 17,5x9 28x23 10x7 9x8 100 110 10x7,5 9x6,5 11x7,5 8,5x7 90 8,5x6,5 9,5x11-6,5-7,5 9,5x7,5 110 7,50 8,5x5,5 8,5x5,5 8x6 24x5 14x4 8x4 5,5x3,5 90 14x5,5 16,5x6 5x4 3,5x1,5 5x3 12x4 5x3 7-10,5x3-4 15,5x5,5 14,5x4,5 10x4,5 14x5,5 15,5x5,5 ALAK szles elliptikus szles elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal gmbly, amiloid elliptikus, hlzatos, 2 olajcseppel gmbly, tsks szles elliptikus gmbly, amiloid gmbly gmbly szles elliptikus elliptikus szles elliptikus gmbly-szles elliptikus, amiloid gmbly, amiloid szles elliptikus, amiloid elliptikus gmbly, amiloid gmbly gmbly, amiloid szles elliptikus szles elliptikus szles elliptikus keskeny elliptikus, 5-7 vlaszfallal keskeny elliptikus elliptikus, finoman barzdlt szles elliptikus gmbly, tsks kolbsz alak szles kolbsz alak tojsdad, apr tsks elliptikus tojsdad, tsks elliptikus, 0-1 vlaszfallal elliptikus ors alak ors alak ors alak kzel ors alak ors alak ors alak

Agaricus arvensis Agaricus augusius Agaricus bernardii Agaricus hisporus Agaricus bitorquis Agaricus californicus Agaricus campester Agaricus hondensis Agaricus porphyrizon Agaricus praeclaresquamosu Agaricus sylvaticus Agaricus sylvicola Agaricus xanthoderma Agrocybe cylindracea Agrocybe pediades Agrocybe praecox Albatrellus ovinus Aleuria aurantia Aleurodiscus amorphus Amanita caesarea Amanita citrina Amanita crocea Amanita flva Amanita gemmata Amanita muscaria s A. m. var .formosa Amanita pantherina Amanita phalloides Amanita porphyria Amanita rubescens Amanita solitaria Amanita spissa Amanita vaginata Amanita virosa Armillaria cepistipes Armillaria mellea Armillaria tabescens Ascocoryne cylichnium Ascocoryne sarcoides Ascotremella faginea Asterophora parasitica Astraeus hygrometricus Auricularia auricula-judae Auricularia mesenterica Auriscalpium vulgare Baeospora myosura Bankra fuligineoalba Bispora citrina Bjerkandera adusta Boletinus cavipes Boletus aereus Agaricus arvensis Agaricus augustus

FAJ Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Bovista fechtneri luridiformis lurdus pinophilus porosporus pulverulentus reticulatus rhodoxanthus satanas splendidus plumbea

[MRET <!! 11-15x5-6 15x5 13x6 17x5 13x5 13x5 15x5 10-16x4-5,5 13x6 13x6 5,5x5 12,5x6,5

ALAK ors alak-elliptikus ors alak kzel ors alak ors alak ors alak, nmelyek prussal s csonkk lehetnek ors alak ors alak elliptikus kzel ors alak ors alak gmbly, hossz nylvnnyal, szemlcss vese alak, az aszkuszokban fell 4 bama, alul 4 (valamivel kisebb) ttetsz sprval grbe, lekerektett vg tojs alak * tojs alak tojs alak gmblyded, szemlcss gmblyded, majdnem sima gmblyded-elliptikus vagy csepp alak keskeny elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus hosszks ors alak tojs alak-elliptikus. prussal elliptikus ors alak vkony hengeres elliptikus-hengeres tojsdad szles elliptikus szles elliptikus gmbly gmbly-szles elliptikus, hossz szemlcskkel, szablytalan krvonallal elliptikus csepp-alak csepp-alak csepp-alak elliptikus elliptikus tojs alak-elliptikus, hosszban bordzott hosszks-elliptikus tojs alak tojs alak-elliptikus szles tojsdad gmblyded elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal

FAJ Coprinus disseminatus Coprinus micaceus Coprinus niveus Coprinus picaceus Coprinus plicatilis Cordyceps militaris Cordyceps ophioglossoides Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius alboviolaceus anserinus armillatus aurantioturbinatus bolaris caerulescens calochrous cinnamomeus mucosus orellanus paleaceus pholideus rubellus

M R E T NM 8,5x4,5 8,5x6x4,5 15x10,5x8 16x11,5x9,5 12x9x5 4,5x1,5 4x2 8,5x5,5 10x6,5 10,5x6,5 14x8,5 6,5x4 10x5,5 10x6 7,5x4,5 12,5x6,5 10,5x6 8,5x5,5 7,5x5,5 10x7,5 13x7,5 7x4,5 11x6 9,5x5,5 9,5x6 12x6,5 12,5x8 13x8 4x3 7-10x5-6 9x6 6,5x3 7,5x5 8x4,5 17x10 6x3 5x4 4,5x2,5 6,5x3 7,5x2,5 14,5x7 22x13,5 15x7,5 300 9x5 12x8 10x9,5 10x9 12,5x8,5 8x7 11x7,5 8,5x7,5 9x8 10,5x7,5 10x9

ALAK elliptikus, prussal lapos elliptikus, csonka prussal lapos elliptikus, kiss hatszg, prussal lapos elliptikus, prussal lapos, szv alak, prussal nagyon hossz, hengeres, sztesik nagyon hossz, hengeres, sztesik elliptikus, rncos citrom alak, rncos mandula lak, rncos citrom alak, rncos gmblyded, rncos elliptikus, rncos elliptikus, rncos mandula alak, rncos keskeny citrom alak, rncos elliptikus, rncos elliptikus, rncos gmblyded, rncos gmblyded-szles elliptikus, rncos mandula- vagy citrom alak, rncos elliptikus-citrom alak, rncos elliptikus-mandula alak, rncos mandula lak, rncos szles elliptikus-tojsdad, rncos mandula alak, rncos gmblyded-mandula alak, rncos szles elliptikus. gmblyded, amiloid, a hifk nem amiloidok szles elliptikus tojs alak hosszks elliptikus, szemlcss szles elliptikus hosszks elliptikus hosszks elliptikus tojs alak, amiloid gmblyded, amiloid elliptikus elliptikus hengeres, grbe elliptikus-ors alak, egyik oldala laptott szles elliptikus elliptikus gmblyded, tsks elliptikus, szgletes sokszg, csoms sokszg kereszt alak, szgletes szgletes szgletes szgletes sokszg szgletes szgletes szgletes

Bulgaria inquinans

Calocera viscosa Calocybe carnea Calocybe gambosa Calocybe ionides Calvatia excipuliformis Calvatia utriformis Camarophyllus pratensis

11,5x4 5,5x3 5,5x3,5 6x3 50 4,50 6x4,5

Camarophyllus virgineus 8x5 Cantharellus cibarius 8,5x5 Cantharellus cinereus 7-12x5-8 Cantharellus ianthinoxanthu. 9-12x5-7,5 Cantharellus lutescens 10,5x7 Cantharellus subalbidus 8x5 Cantharellus tubaeformis 10x8 Chalciporus piperatus 9,5x4,5 Chlorociboria aeruginascens 7,5x2 Chlorophyllum molybdites 11x7,5 Chondrostereum purpureum Chroogomphus rutilus Clathrus archeri Clathrus ruber Clavaria vermicularis Clavariadelphus pistillaris Clavulina eristata Clavulinopsis corniculata Clavulinopsis helvola 7,5x3 19x6,5 6,5x3 5x2,5 7x4,5 13,5xx8 9x7,5 60 6,5x5

Cortinarius rufoolivaceus Cortinarius semisanguineus Cortinarius sodagnitus Cortinarius splendens Cortinarius torvus Cortinarius triumphans Cortinarius violaceus Craterellus cornucopioides Creolophus cirrhatus Crepidotus calolepis Crepidotus mollis Crepidotus variabilis Crinipellus scabella Crucibulum crucibuliforme Cyathus striatus Cystoderma amianthinum Cystoderma carcharias Cystoderma terrei Daedalea quercina Daedaleopsis confragosa Daldinia concentrica Disciotis venosa Dumontinia tuberosa Elaphomyces granulatus Entoloma abortivum Entoloma cetratum Entoloma clypeatum Entoloma conferendum Entoloma incanum Entoloma nitidum Entoloma porphyrophaeum Entoloma rhodopolium Entoloma sericeum Entoloma serrulatum Entoloma sinuatum

Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe ClitopilUs

claviceps dealbata geotropa gibba metachroa odora prunulus

8x4,5 5x3 8x6 7x4,5 7x4,5 7x4,5 10,5x5 7x3,5 8x3,5 5,5x2,5 5x3,5 5x4,5 7x3,5 7,5x3,5 7x4,5 13x7 8x4,5 12,5x8 9x6 12x8

Collybia butyracea Collybia confluens Collybia dryophila Collybia fusipes Collybia maculata Collybia marasmioides Collybia peronata Coltricia perennis Coniophora puteana Conocybe arrhenii Conocybe lactea Coprinus atramentarius Coprinus comatus

FAJ Exidia glandulosa Fistulina hepatica Flammulina velutipes Floccularia rickenii Fomes fomentarius Fomitopsis pinicola Galerina calyptrata

MRET MM 13x4 5,5x4 8,5x4 3,5-5x3-4,5 17x6 7,5x4 11x6

| ALAK kolbsz alak gmblyded elliptikus-hengeres rvid elliptikus-gmblyded hengeres keskeny elliptikus szles ors alak, szemlcss, kls fala levlik mandula alak, rncos, klsc fala levlik elliptikus, csonka, szemlcss elliptikus, csonka, szemlcss elliptikus, csonka, szemlcss gmblyded, szemlcss gmblyded, szemlcss gmblyded, szemlcss gmblyded, tompa tsks hengeres, 0-7 vlaszfallal elliptikus, 1-2 olajcseppel hengeres kzel ors alak kzel ors alak tojsdad szles elliptikus, majdnem gmbly elliptikus, rncos elliptikus, rncos elliptikus keskeny elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus mandula alak, rncos elliptikus, finoman rncos mandula alak, rncos elliptikus elliptikus tojsdad, amiloid szles elliptikusgmblyded, szemlcss tojsdad, szemlcss tojsdad gmblyded szles elliptikus tojsdad-elliptikus elliptikus-mandula alak elliptikus vagy mandula alak-bab alak ltalban krte alak hosszks-elliptikus hosszks-elliptikus hosszks-elliptikus elliptikus elliptikus hosszks-elliptikus elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal ors alak, 2 vlaszfalas, szemlcss ors alak, 2 vlaszfalas, szemlcss elliptikus-ors alak, laptott csillag alak, csoms

FAJ Inocybe erubescens Inocybe geophytla Inocybe goedeyi Inocybe griseolilacina Inocybe haemacta Inocybe lacera Inocybe rimosa Inonotus hispidus Inonotus radiatus Kuechneromyces mutabilis Laccaria amethystina Laccaria laccata Lacrymaria lacrymabunda Lactarius blennius Lactarius camphoratus Lactarius controversus Lactarius delicious Lactarius deterrimus Lactarius fuliginosus Lactarius glyciosmus Lactarius helvus Lactarius hepaticus Lactarius hortensis Lactarius lacunarum Lactarius mitissimus Lactarius necator Lactarius paliidus Lactarius piperatus Lactarius quietus Lactarius rufus Lactarius sanguifluus Lactarius subdulcis Lactarius theijogallus Lactarius torminosus Lactarius trivilis Lactarius vellereus Lactarius volemus Laetiporus sulphureus Langermannia gigantea Leccinum nigrescens Leccinum quercinum Leccinum scabrum Leccinum variicolor

MRET vm 12x6 9,5x5,5 10,5x6,5 9x5,5 9x5,5 14x5,5 12x6 8,5x7 6x4,5 7,5x5 9,50 9x8 9,5x6 7,5x6 8x7 7x5 8,5x7 9x7 90 8,5x7,5 8x6 8x6,5 7x5,5 7-9x6-6 9x7 7x6 8x6,5 8,5x6,5 8,5x7,5 9x6,5 8,5x7 7,5x6 8,5x6,5 8,5x7 9,5x8 1,5x8,5 8,50 6x4 4,50 15x6 13,5x4,5 17x5,5 14,5x5

ALAK elliptikus-baba alak elliptikus mandula alak mandula alak elliptikus-mandula alak hengeres elliptikus-bab alak szles elliptikus szles elliptikus elliptikus prussal gmbly-gmblyded, tsks gmbly-gmblyded, tsks citrom alak nagy prussal, szemlcss gmblyded, szemlcss. erezett, amiloid gmblyded, tsks-rncos, erezett, amiloid gmblyded, rncos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss. erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmbly, hlzatos, tarajos, amiloid gmblyded, rncos, erezett, amiloid gmblyded, hlzatos. erezett, amiloid gmblyded, hlzatos, erezett, amiloid gmblyded, hlzatos, erezett, amiloid gmblyded, hlzatosan erezett gmblyded, rncos, amiloid gmblyded, erezett, amiloid gmblyded, rncos, erezett, amiloid gmblyded, hlzatosan szemlcss, amiloid gmblyded, rncos, erezett, amiloid szles elliptikus, hlzatos. erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett gmblyded, hlzatos, erezett, amiloid gmblyded, rncos. erezett, amiloid gmblyded, rncos, erezett, amiloid gmblyded, rncos. erezett, amiloid gmblyded, hlzatosan szemlcss, amiloid gmblyded, hlzatos, erezett, amiloid szles elliptikus gmbly, szemlcss majdnem ors alak majdnem ors alak majdnem ors alak majdnem ors alak

Galerina marginata Ganoderma applanatum Ganoderma lucidum Ganoderma pfeifferi Geastrum fimbriatum Geastrum schmidelii Geastrum striatum Geastrum triplex Geoglossum fallax Geopora arenicola Gloeophyllum odoratum Gomphidius glutinosus Gomphidius roseus Gomphus clavatus Grifola frondosa Gymnopilus penetrans Gymnopilus spectabilis Gyromitra esculenta Gyromitra infula Gyroporus castaneus Gyroporus cyanescens Hapalopilus rutilans Hebeloma crustuliniforme Hebeloma mesophaeum Hebeloma radicosum Helvetia crispa Helvetia lacunosa Hericium coralloides Heterobasidion annosum Hydnellum peckii Hydnum repandum Hydnum umbilicatum Hygrocybe calyptraeformis Hygrocybe chlorophana Hygrocybe coccinea Hygrocybe conica (4 sprs) (2 sprs) Hygrocybe miniata Hygrocybe psittacina Hygrocybe punica Hygrophoropsis aurantiaca Hygrophorus eburneus Hygrophorus hypothejus Hymenochaete rubiginosa Hypholoma capnoides Hypholoma fascicular e Hypholoma sublatertium Hypomyces hyalinus Hypomyces lactifluorum Hypoxylon fragiforme Inocybe asterospora

12x6 7,5x5 10x7 10x7,5 3,50 5,20 4,50 40 75x6 25x15 8,5x4 19x5,5 19x5,5 10-12x4-5 5,5x4 7,5x4,5 9x5,5 20x10 22x8,5 9,5x5,5 10x5 5x2,5 11x6 9x5,5 9x5,5 20x12 19x12 4x3 4,5x3,5 5,5x4 7x6 8,5x7 7,5x5 8,5x5 9x5 9,5x6 10,5x7 7,5x5,5 8,5x5,5 9,5x5 6,5x4 8,5x4,5 8x4,5 5,5x3 8x4,5 7x4,5 7x4 19x5,5 40x4,5 13x6 10,5x8,5

FAJ Leccinum versipelle Leniinellus cochleatus Lentinellus ursinus Lentinus tigrinus Lenzites betulina Leotia lubrca Lepiota aspera Lepiota brunneoincarnata Lepiota castanea Lepiota clypeolaria Lepiota eristata Lepiota ignivolvata Lepiota oreadiformis Lepista flaccida Lepista irina Lepista nebularis Lepista nuda Lepista personata Leucoagaricus leucothites Leucocoprinus badhamii Leucocoprinus birnbaumii Leucopaxillus giganteus Limacella guttata Lycoperdon echinatum Lycoperdon perlatum Lycoperdon pyriforme Lyophyllum connatum Lyophyllum decastes Lyophyllum palustre Macrocystidia cucumis Macrolepiota procera Macrolepiota rhacodes Macrotyphula fistulosa Marasmiellus ramealis Marasmius alliaceus Marasmius androsaceus Marasmius oreades Marasmius rotula Megacollybia platyphylla Melanoleuca cognata

| |MRET !!! | 14,5x4,5 4,5x4 4x2,5 7,5x3,5 5,5x2,5 23x6 8x3 8x4,5 11x4 14x6 7x3,5 12x6 12,5x5 3-4,50 8x4,5 7,5x4 7,5x4,5 7,5x5 8,5x5,5 6,5x4,5 8,5x6 7x4 5,5x4,5 4,50 3,50 40 6x3,5 5,50 7x4 9x4,5 15x10 10x6,5 13x6.5 9x3 9,5x7 8x4,5 9x5,5 8x4 7,5x6,5 9,5x6

ALAK majdnem ors alak gmblyded, tsks tojs alak, tsks, amiloid hengeres tbb-kevsb elliptikus gmblyded, nha grbe, 4-5 vlaszfallal elliptikus tojs alak puskagoly alak ors alak puskagoly alak szles ors alak ors alak gmblyded, finoman tsks elliptikus, rncos elliptikus elliptikus, rncos elliptikus, rncos szles tojsdad-mandula elliptikus-ors alak mandula alak, prussal csepp alak gmblyded gmbly, szemlcss gmbly, szemlcss gmbly, majdnem sima elliptikus gmbly elliptikus elliptikus elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus ors alak-elliptikus szles elliptikus elliptikus-csepp alak szles elliptikus elliptikus-csepp alak gmblyded elliptikus, finoman tsks, amiloid

FAJ Mycena pura Neobulgaria pura Oligoporus rennyi Omphalina umbellifera Omphalotus oleafius Otidea onotica Oudemansiella mucida Oudemansiella radicata Paecilomyces farinosus Panaeolus fimipurtis Panaeolus foeniscei Panaeolus papilionaceus Panellus serotinus Panellus stypticus Paxillus atrotomentosus Paxillus involutus Peziza badia Peziza succosa Peziza vesiculosa Phaeolepiola aurea Phaeolus schweinitzii Phallus duplicatus Phallus impudicus Phellinus igniarius Phellodon niger Phellodon tomentosus Pholiota alnieola Pholiota carbonaria Pholiota cerifera Pholiota gummosa Pholoita lenta Pholiota squarrosa Phylloporus pelletieri Phyllotus porrigens Piptoporus betulinus Pisolithus arrhisus Pleurotus ostreatus Pleurotus cornucopiae Pleurotus eryngii

M R E T m 7x3,5 9x4 4x2,5 8,5x6 5,5x5 13x7 16x14 13,5x10 2,5x1,5 18x10 13,5x8 16x9 5x15 4,5x2 5x4 9x5,5 18,5x8,5 20,5x11 22x12 12x5 7x4 4x2 5x2,5 6x5 4x3 4x3 9,5x5 7x4,5 9x5,5 7,5x4 6,5x3,5 7x4 12,5x4,5 7x5 6x2 7-9 9,5x3,5 10x4,5 11x5

ALAK elliptikus elliptikus, hosszban cskos hosszks gmblyded-tojsdad gmblyded elliptikus, 2 olajcseppel gmblyded-gmbly, vastag fal szles elliptikus elliptikus szles elliptikus prussal citrom alak, prussal, szemlcss citrom alak prussal kolbsz alak tojs alak szles elliptikus elliptikus elliptikus 2 olajcseppel elliptikus 2 olajcseppel, szemlcss elliptikus, olajcsepp nlkl keskeny elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus gmblyded tojsdad, tsks tojsdad-gmbly, tsks elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus-ors alak gmblyded-szles elliptikus kolbsz alak kerekded, vastag tsks megnylt elliptikus megnylt elliptikus megnylt elliptikus

FAJ Ramaria botrytis Ramaria sanguinea Ramaria stricta Rickenella fibula Rickertella setipes Rozites caperatus Russula aeruginea Russula claroflava Russula cyanoxantha Russula delica Russula emetica Russula fellea Russula foetens Russula fragilis Russula integr Russula mairei Russula nigricans Russula ochroleuca

[MRET ! | 15x5,5 10x4,5 9x4,5 4,5x2,5 5x3 12,5x8 8x6 8,5x7 8,5x7 9,5x7,5 9,5x8 8,5x6,5 8,5x8 8,5x7 10,5x8,5 7,5x6 7x6,5 9x7,5

ALAK keskeny elliptikus, cskos keskeny elliptikus, szemlcss elliptikus, szemlcss keskeny elliptikus elliptikus mandula alak, rncos gmblyded, szemlcss. erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, rncos, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid gmblyded, hlzatos. szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, hlzatos, amiloid gmblyded, rszben hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, szemlcss, nhny sszekapcsold rrel, amiloid gmblyded, szemlcsstsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, nhny sszekapcsold rrel, amiloid gmblyded, szemlcsstarajos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcsstarajos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, rszben hlzatos, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid keskeny elliptikus, 3-5 vlaszfallal gmblyded, szemlcss gmblyded, durvn szemlcss keskeny elliptikus hengeres vagy grbe tojsdad gmbly, tsks, rszben hlzatos gmbly, tsks elliptikus, szemlcss gmbly, szemlcss elliptikus elliptikus citrom alak, vltozatos elliptikus-hengeres, ttetsz

FAJ Stereopsis humphreyi Stereum hirsutum Stereum rugosum Stereum subtomentosum Strobilomyces strobilaceus Strobilurus esculentus Stropharia aurantiaca Stropharia caerulea Stropharia coronilla Stropharia rugosoannulata Stropharia semiglobata Stropharia squamosa Suillus bovinus Suillus granulatus Suillus grevillei Suillus luteus Suillus plorans Suillus variegatus Suillus viscidus Syzygites megalocarpus Tarzetta cupularis Thelephora terrestris Trametes gibbosa Trametes hirsuta Trametes versicolor Tremella foliacea Tremella mesenterica Trichaptum abietinum Trichoglossum hirsutum Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma atrosquamosum aurantium caligatum equestre fulvum lascivum

MRET M 7,5x4,5 6x2,5 7,5x4 6x2,5 11x10 5x2 14x7 8,5x4,5 8,5x4,5 11,5x8 18x9 14x8 9x3,5 9x3 9,5x3,5 8,5x3,5 9x4,5 9x3,5 11,5x5 250 20x13 9x7 5x2,5 6x2 6,5x2 9,5x8 12,5x8,5 7,5x2,5 12,5x7 6,5x4 5,5x3,5 7x5 7x4,5 6,5x4,5 7x4 10x6,5 6,5x4,5 6x4 5x3 7x6 5,5x4 10x6 6,5x4,5 7x5 6,5x5 30x24 60x50 40x35 35x25 13x45 6x3 3,50 22x13 9x6 15x9 14x5 13x5 15x5 12,5x5 12,5x5 12,5x5,5 25x7 15x12

ALAK elliptikus-tojs alak elliptikus-hengeres, amiloid elliptikus-hengeres, amiloid elliptikus-hengeres, amiloid gmblyded, hlzatos elliptikus elliptikus prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal majdnem ors alak majdnem ors alak majdnem ors alak hosszks-ors alak elliptikus majdnem ors alak majdnem ors alak gmbly keskeny elliptikus 2 olajcseppel tojsdad-elliptikus. szemlcss-tsks hengeres-grbe hengeres hengeres tojsdad tojsdad hengeres hengeres, hegyes vg. 15 vlaszfallal elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus elliptikus-majdnem ors alak szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus-mandula alak elliptikus elliptikus szles elliptikus-majdnem gmbly tojs alak, hlzatos, tsks elliptikus-majdnem gmb, hlzatos tojs alak, hlzatos elliptikus, grbe tsks kzel ors alak elliptikus gmbly, szemlcss elliptikus elliptikus tojs alak-elliptikus ors alak ors alak ors alak ors alak ors alak ors alak, laptott ors alak, laptott elliptikus, hlzatos, amiloid

Russula paludosa

9,5x8

Russula puellaris Russula rosea Russula sanguinaria

8x6 8,5x7,5 8,5x7,5

Russula sardonia Russula turci Russula undulata Russula vesca Russula vinosa Russula virescens Russula xerampelina Rustroemia firma Sarcodon imbricatum Sarcodon scabrosus Sarcoscypha auslriaca Schizophyllum commune Schizopora paradoxa Scleroderma citrinum Scleroderma verrucosum Scutellina scutellata Sepedonium chrysospermum Serpula lacrimans Sparassis crispa Spinellus fusiger Spongiporus slipticus

8x6,5 8x7 8x6,5 7x5,5 10x8 8x6,5 9x8 17x5,5 7,5x5 < 7,5x6 28x13 5x2 5,5x3,5 11,50 100 19x12 200 12x7 7x45 40x20 3-5x1,5-2

Tricholoma pardinum Tricholoma portentosum Tricholoma saponaceum Tricholoma scalpturatum Tricholoma sciodes Tricholoma sejunctum Tricholoma sulphureum Tricholoma terreum Tricholoma ustale Tricholomopsis rutilans Tuber aestivum Tuber canaliculatum Tuber magnatum Tuber melanosporum Tylopilus felleus Typhula erythropus Vascellum pratense Verpa conica Volvariella bombycina Volvariella gloiocephala Xerocomus badius Xerocomus chrysenteron Xerocomus parasiticus Xerocomus rubellus Xerocomus subtomentosus Xylaria hypoxylon Xylaria polymorpha Zelleromyces cinnabarinus

FAJ Ramaria botrytis Ramaria sanguinea Ramaria stricta Rickenella fibula Rickenella setipes Rozites caperatus Russula aeruginea Russula claroflava Russula cyanoxantha Russula delica Russula emetica Russula fellea Russula foetens Russula fragilis Russula integra Russula mairei Russula nigricans Russula ochroleuca

|MRET m 15x5,5 10x4,5 9x4,5 4,5x2,5 5x3 12,5x8 8x6 8,5x7 8,5x7 9,5x7,5 9,5x8 8,5x6,5 8,5x8 8,5x7 10,5x8,5 7,5x6 7x6,5 9x7,5

ALAK keskeny elliptikus, cskos keskeny elliptikus, szemlcss elliptikus, szemlcss keskeny elliptikus elliptikus mandula alak, rncos gmblyded, szemlcss. erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, rncos, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, amiloid gmblyded, hlzatos. szemlcss, amiloid gmblyded, hlzatos. amiloid gmblyded, rszben hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, szemlcss. nhny sszekapcsold rrel, amiloid gmblyded, szemlcsstsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, nhny sszekapcsold rrel, amiloid gmblyded, szemlcsstarajos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcsstarajos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, rszben hlzatos, amiloid gmblyded, szemlcss. amiloid gmblyded, tsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid keskeny elliptikus, 3 - 5 vlaszfallal gmblyded, szemlcss gmblyded, durvn szemlcss keskeny elliptikus hengeres vagy grbe tojsdad gmbly, tsks, rszben hlzatos gmbly, tsks elliptikus, szemlcss gmbly, szemlcss elliptikus elliptikus citrom alak, vltozatos elliptikus-hengeres, ttetsz

FAJ Stereopsis humphreyi Stereum hirsutum Stereum rugosum Stereum subtomentosum Strobilomyces strobilaceus Strobilurus esculentus Stropharia aurantiaca Stropharia caerulea Stropharia coronilla Stropharia rugosoannulata Stropharia semiglobata Stropharia squamosa Suillus bovinus Suillus granulatus Suillus grevillei Suillus luteus Suillus plorans Suillus variegatus Suillus viscidus Syzygites megalocarpus Trzetta cupularis Thelephora terrestris Trametes gibbosa Trametes hrsuta Trametes versicolor Tremella foliacea Tremella mesenterica Trichaptum abietinum Trichoglossum hirsutum Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma atrosquamosum aurantium caligatum equestre fulvum lascivum

M R E T M 7,5x4,5 6x2,5 7,5x4 6x2,5 11x10 5x2 14x7 8,5x4,5 8,5x4,5 11,5x8 18x9 14x8 9x3,5 9x3 9,5x3,5 8,5x3,5 9x4,5 9x3,5 11,5x5 250 20x13 9x7 5x2,5 6x2 6,5x2 9,5x8 12,5x8,5 7,5x2,5 12,5x7 6,5x4 5,5x3,5 7x5 7x4,5 6,5x4,5 7x4 10x6,5 6,5x4,5 6x4 5x3 7x6 5,5x4 10x6 6,5x4,5 7x5 6,5x5 30x24 60x50 40x35 35x25 13x45 6x3 3,50 22x13 9x6 15x9 14x5 13x5 15x5 12,5x5 12,5x5 12,5x5,5 25x7 15x12

ALAK elliptikus-tojs alak elliptikus-hengeres, amiloid elliptikus-hengeres, amiloid elliptikus-hengeres, amiloid gmblyded, hlzatos elliptikus elliptikus prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal majdnem ors alak majdnem ors alak majdnem ors alak hosszks-ors alak elliptikus majdnem ors alak majdnem ors alak gmbly keskeny elliptikus 2 olajcseppel tojsdad-elliptikus, szemlcss-tsks hengeres-grbe hengeres hengeres tojsdad tojsdad hengeres hengeres, hegyes vg, 15 vlaszfallal elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus elliptikus-majdnem ors alak szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus-mandula alak elliptikus elliptikus szles elliptikus-majdnem gmbly tojs alak, hlzatos, tsks ell iptikus-majdnem gmb, hlzatos tojs alak, hlzatos elliptikus, grbe tsks kzel ors alak elliptikus gmbly, szemlcss elliptikus elliptikus tojs alak-elliptikus ors alak ors alak ors alak ors alak ors alak ors alak, laptott ors alak, laptott elliptikus, hlzatos, amiloid

Russula paludosa

9,5x8

Russula puellaris Russula rosea Russula sanguinaria

8x6 8,5x7,5 8,5x7,5

Russula sardonia Russula turci Russula undulata Russula vesca Russula vinosa Russula virescens Russula xerampelina Rustroemia firma Sarcodon imbricatum Sarcodon scabrosus Sarcoscypha austriaca Schizophyllum commune Schizopora paradoxa Scleroderma citrinum Scleroderma verrucosum Scutellina scutellata Sepedonium chrysospermum Serpula lacrimans Sparassis crispa Spinellus fusiger Spongiporus stipticus

8x6,5 8x7 8x6,5 7x5,5 10x8 8x6,5 9x8 17x5,5 7,5x5 7,5x6 28x13 5x2 5,5x3,5 11,50 100 19x12 200 12x7 7x45 40x20 3-5x1,5-2

Tricholoma pardinum Tricholoma portentosum Tricholoma saponaceum Tricholoma scalpturatum Tricholoma sciodes Tricholoma sejunctum Tricholoma sulphureum Tricholoma terreum Tricholoma ustale Tricholomopsis rutilans Tuber aestivum Tuber canaliculatum Tuber magnatum Tuber melanosporum Tylopilus felleus Typhula erythropus Vascellum pratense Verpa conica Volvariella bombycina Volvariella gloiocephala Xerocomus badius Xerocomus chrysenteron Xerocomus parasiticus Xerocomus rubellus Xerocomus subtomentosus Xylaria hypoxylon Xylaria polymorpha Zelleromyces cinnabarinus

KISLEXIKON
Az itt szerepl cmszavak egy rszhez FOGGAL LEFUT LEMEZEK oiyan a bevezetsben brk is lthatk (6-23. old.). lemezek, melyek ln befzds lthat, A vastagon szedett kifejezsek nll cmmieltt elrnk a tnkt. szknt is elfordulnak a kislexikonban. GLEBA A termtest belsejben ALJZAT (szubsztrt) Az a kzeg, amelyben vagy amelyen a gomba terem (pl. fakreg, talaj). LTALNOS BUROK A fiatal termtestet krlvev kpzdmny. A termtest nvekedse sorn felszakad, maradvnyai a bocskor s a kalapon lthat pettyek, stb. AMILOID Jd tartalm reagens hatsra kkre sznezdik, vagyis kemnyt tartalm. ASZKUSZ A tmlsgombk (1.11. old.) hifinak vgn ltrejv tmlszer kpzdmny (tml), amelyben ltalban 8 ivaros spra termeldik. BARNAKORHADS (reveseds) Az a folyamat, amikor a fk testbl a gombk elsknt a cellulzt bontjk el s a lignin marad vissza. Ekkor a fa bama, morzsalkos lesz. BAZDIUM A bazdiumos gombk (1.11. old.) hifinak bunk alak vgzdse, melyek kls felsznn kpzdik az ltalban 4 spra. BOCSKOR AZ ltalnos burok zskvagy zacskszer maradvnya a tnk aljn. BORDZOTT (kalap) A kalap rovtkira utal, melyeket az als oldalon elhelyezked lemezek okoznak. BORELIS A mrskelt v szaki rsze, kb. a fenyves zna. ClSZTIDIUM (pl.CISZTIDA) A bazdiumos gombk termtestben a himniumon vagy a ms rszeken a felsznen elhelyezked, jellegzetes alak, medd hifa vgek. Alakjuk a fajra jellemz lehet, pl. a Conocybe s az Inocybe fajok azonostsakor fontosak. CSVEK Egyes gombk, pl. a tinruk termrtegre vonatkozik, ahol a himnium a kalap alatt elhelyezked csvek belsejt bleli. A csvek a likacsokkal nylnak a szabadba. FEHRKORHADS Ha a gombk a fk lebontsa sorn elsknt a bama szn lignint hasznljk fel, a visszamarad cellulztl fehr lesz a korhad faanyag szne. FELKANYAROD LEMEZEK A tnkhz keskenyen csatlakoz lemezek. elhelyezked sprakpz szvet, pl. a pfetegekben. HlFA (gombafonl) A gombk testt felpt fonalak. HLGROFN A lemezesgombk kalapjra vonatkozik, melyek kzepktl kiindulva kiszradnak, ezrt teljes kiszradsukig svosak lesznek. Nedvessg hatsra a sttebb svok jra megjelennek a kalap szltl befel terjeszkednek. Az ilyen gombk kalapszle jellegzetesen bordzott. HlMNIUM (termrteg) Az aszkuszok vagy bazdiumok alkotta rteg a termtesten. KIBLSD LEMEZEK Kiszlesed majd elkeskenyed s jra kiszlesed lemezek. K O H (klium-hidroxid) A gombk azonostshoz hasznlhat anyag: egyes fajok hsn elsznezdst okoz. KONDIUM Vkony fal, ivartalan sprk. LEFUT LEMEZEK A tnkre rhzd lemezek. LEMEZEK A lemezesgombk kalapja alatt tallhat lemezszer kpzdmnyek, melyeken a spraterm rteg, a himnium helyezkedik el. a gombk fejld termtestn a lemezeket vagy a csveket vdi. A termtest nvekedse sorn sztszakad, maradvnyai a kalap szln vagy a tnkn, gallr formjban lthatk. RESZUPINTUS (termtest) Teljesen az aljzatra simulva fejld termtest: kalapot nem nveszt, nincs szabadon ll szle. RlZOID Szorosan feltekeredett, gykrszer hifk, feladatuk a termtest rgztse. SPRK A gombk mikroszkopikus mret szaport sejtjei. SZABADONLL LEMEZEK A tnkkel nem rintkez lemezek. SZEPTLT A hifra vagy a sprkra vonatkozik, ha vlaszfalakkal rszekre tagoltak. SZTA Vastag fal szrk vagy tskk a kalapon, a lemezeken, a tnkn vagy a hsban. SZKLERCIUM Egyes tmlsgombk ltal ltrehozott, kvl fekete, bell vilgos szn, sr miclium alkotta raktroz szerv. Tpanyagokat tartalmaz, melyeket a gomba kedvez felttelek hatsra kpes felhasznlni a nvekedshez. SZTRMA (termtestprna) Medd hifk alkotta, tmr kpzdmny pl. egyes tmlsgombknl benne tallhatk az apr, palackszer termtestek. SZUBSZTRT lsd: aljzat. TERMTEST Jellegzetes alak, gombafonalakbl felpl test, az ivaros szaport sejtek fejldnek rajta. TlNRUK Kalapra s tnkre klnlt, hsos termtest, csves termrteg gombk. TMLSGOMBK (Ascomycota) A gombk egyik trzse. Nevket onnan kaptk, hogy ivaros szaporodsuk sorn egyes hifik vgn tmlket (aszkusz) kpeznek, melyekben a sprk (aszkosprk) fejldnek. Nmelyek termtestet fejlesztenek, s vannak olyanok is, melyek apr termtestei csoportosan, egy termtestprnban, a sztrma vdelmben alakulnak ki.

LEMEZESGOMBK oiyan
kalaposgombk, melyek termrtege lemezeken helyezkedik el a kalap als oldaln. LIKACSOK A csves termrteg himnium nylsa, melyen keresztl a sprk a szabadba jutnak pl. a Boletus fajoknl. MlCLIUM A hifk szvedke. MlKORRHIZA Nvny s gomba kztt kialakult, klcsnsen elnys kapcsolat (szimbizis). MULCS A talajnedvessg megtartsra a fagyvdelem s a gyomok ellen alkalmazott, ltalban szerves anyag faforgcs, fakreg, szalma - talajtakars. OSTIOLUM A tmlsgombk palack alak termtestnek nylsa, melyen keresztl a szabadba tvoznak a sprk. P P Kiemelkeds a kalap kzepn. RSZLEGES BUROK vkony hrtya- vagy brszer szvet, amely

TNKHZ NTT LEMEZEK oiyan


lemezek, melyek szlesen hozznttek a tnkhz.

FAJ Ramaria botrytis Ramaria sanguinea Ramaria stricta Rickenella fibula Rickenetta setipes Rozites caperatus Russula aeruginea Russula claroflava Russula cyanoxantha Russula delica Russula emetica Russula fellea Russula foetens Russula fragilis Russula integr Russula mairei Russula nigricans Russula ochroleuca

j [MRET MM
15x5,5 10x4,5 9x4,5 4,5x2,5 5x3 12,5x8 8x6 8,5x7 8,5x7 9,5x7,5 9,5x8 8,5x6,5 8,5x8 8,5x7 10,5x8,5 7,5x6 7x6,5 9x7,5

ALAK keskeny elliptikus, cskos keskeny elliptikus, szemlcss elliptikus, szemlcss keskeny elliptikus elliptikus mandula alak, rncos gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, rncos, amiloid gmblyded, szemlcss, erezett, amiloid gmblyded, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss. amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, hlzatos, amiloid gmblyded, rszben hlzatos, szemlcss. amiloid gmblyded, szemlcss, nhny sszekapcsold rrel, amiloid gmblyded, szemlcsstsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, nhny sszekapcsold rrel, amiloid gmblyded, szemlcsstarajos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcsstarajos, erezett, amiloid gmblyded, szemlcss, rszben hlzatos, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid gmblyded, tsks, amiloid gmblyded, hlzatos, szemlcss, amiloid gmblyded, szemlcss, amiloid keskeny elliptikus, 3-5 vlaszfallal gmblyded, szemlcss gmblyded, durvn szemlcss keskeny elliptikus hengeres vagy grbe tojsdad gmbly, tsks, rszben hlzatos gmbly, tsks elliptikus, szemlcss gmbly, szemlcss elliptikus elliptikus citrom alak, vltozatos elliptikus-hengeres, ttetsz

FAJ Stereopsis humphreyi Stereum hirsutum Stereum rugosum Stereum subtomentosum Strobilomyces strobilaceus Strobilurus esculentus Stropharia aurantiaca Stropharia caerulea Stropharia coronilla Stropharia rugosoannulata Stropharia semiglobata Stropharia squamosa Suillus bovinus Suillus granulatus Suillus grevillei Suillus luteus Suillus plorans Suillus variegatus Suillus viscidus Syzygites megalocarpus Tarzetta cupularis Thelephora terrestris Trametes gibbosa Trametes hirsuta Trametes versicolor Tremella foliacea Tremella mesenterica Trichaptum abietinum Trichoglossum hirsutum Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma atrosquamosum aurantium caligatum equestre fulvum lascivum

M R E T Mm 7,5x4,5 6x2,5 7,5x4 6x2,5 11x10 5x2 14x7 8,5x4,5 8,5x4,5 11,5x8 18x9 14x8 9x3,5 9x3 9,5x3,5 8,5x3,5 9x4,5 9x3,5 11,5x5 250 20x13 9x7 5x2,5 6x2 6,5x2 9,5x8 12,5x8,5 7,5x2,5 12,5x7 6,5x4 5,5x3,5 7x5 7x4,5 6,5x4,5 7x4 10x6,5 6,5x4,5 6x4 5x3 7x6 5,5x4 10x6 6,5x4,5 7x5 6,5x5 30x24 60x50 40x35 35x25 13x45 6x3 3,50 22x13 9x6 15x9 14x5 13x5 15x5 12,5x5 12,5x5 12,5x5,5 25x7 15x12

ALAK elliptikus-tojs alak elliptikus-hengeres, amiloid elliptikus-hengeres, amiloid elliptikus-hengeres, amiloid gmblyded, hlzatos elliptikus elliptikus prussal elliptikus, prussal elliptikus, prussal elliptikus prussal elliptikus prussal elliptikus prussal majdnem ors alak majdnem ors alak majdnem ors alak hosszks-ors alak elliptikus majdnem ors alak majdnem ors alak gmbly keskeny elliptikus 2 olajcseppel tojsdad-elliptikus, szemlcss-tsks hengeres-grbe hengeres hengeres tojsdad tojsdad hengeres hengeres, hegyes vg, 15 vlaszfallal elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus ell ipti kus-majdnem ors alak szles elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus szles elliptikus elliptikus elliptikus-mandula alak elliptikus elliptikus szles elliptikus-majdnem gmbly tojs alak, hlzatos, tsks elliptikus-majdnem gmb, hlzatos tojs alak, hlzatos elliptikus, grbe tsks kzel ors alak elliptikus gmbly, szemlcss elliptikus elliptikus tojs alak-elliptikus ors alak ors alak ors alak ors alak ors alak ors alak, laptott ors alak, laptott elliptikus, hlzatos, amiloid

Russula paludosa

9,5x8

Russula puellaris Russula rosea Russula sanguinaria

8x6 8,5x7,5 8,5x7,5

Russula sardonia Russula turci Russula undulata Russula vesca Russula vinosa Russula virescens Russula xerampelina Rustroemia firma Sarcodon imbricatum Sarcodon scabrosus Sarcoscypha austriaca Schizophyllum commune Schizopora paradoxa Scleroderma citrinum Scleroderma verrucosum Scutellina scutellata Sepedonium chrysospermum Serpula lacrimans Sparassis crispa Spinellus fusiger Spongiporus stipticus

8x6,5 8x7 8x6,5 7x5,5 10x8 8x6,5 9x8 17x5,5 7,5x5 7,5x6 28x13 5x2 5,5x3,5 11,50 100 19x12 200 12x7 7x45 40x20 3-5x1,5-2 -

Tricholoma pardinum Tricholonui portentosum Tricholoma saponaceum Tricholoma scalpturatum Tricholoma sciodes Tricholoma sejunctum Tricholoma sulphureum Tricholoma terreum Tricholoma ustale Tricholomopsis rutilans Tuber aestivum Tuber canaliculatum Tuber magnatum Tuber melanosporum Tylopilus felleus Typhula erythropus Vascellum pratense Verpa conica Volvariella bombycina Volvariella gloiocephala Xerocomus badius Xerocomus chrysenteron Xerocomus parasiticus Xerocomus rubellus Xerocomus subtomentosus Xylaria hypoxylon Xylaria polymorphs Zelleromyces cinnabarinus

KISLEXIKON
Az itt szerepl cmszavak egy rszhez . FOGGAL LEFUT LEMEZEK oiyan a bevezetsben brk is lthatk (6-23. old.). lemezek, melyek ln befzds lthat, A vastagon szedett kifejezsek nll cm- mieltt elrnk a tnkt. szknt is elfordulnak a kislexikonban. GLEBA A termtest belsejben ALJZAT (szubsztrt) Az a kzeg, amelyben vagy amelyen a gomba terem (pl. fakreg, talaj). . LTALNOS BUROK A fiatal termtestet krlvev kpzdmny. A termtest nvekedse sorn felszakad, maradvnyai a bocskor s a kalapon lthat pettyek, stb. AMILOID Jd tartalm reagens hatsra kkre sznezdik, vagyis kemnyt tartalm. ASZKUSZ A tmlsgombk (1.11. old.) hifinak vgn ltrejv tmlszer kpzdmny (tml), amelyben ltalban 8 ivaros spra termeldik. BARNAKORHADS (reveseds) Az a folyamat, amikor a fk testbl a gombk elsknt a cellulzt bontjk el s a lignin marad vissza. Ekkor a fa bama, morzsalkos lesz. BAZDIUM A bazdiumos gombk (1.11. old.) hifinak bunk alak vgzdse, melyek kls felsznn kpzdik az ltalban 4 spra. BOCSKOR AZ ltalnos burok zskvagy zacskszer maradvnya a tnk aljn. BORDZOTT (kalap) A kalap rovtkira utal, melyeket az als oldalon elhelyezked lemezek okoznak. BORELIS A mrskelt v szaki rsze, kb. a fenyves zna. ClSZTIDIUM (pl. CISZTIDA) A bazdiumos gombk termtestben a himniumon vagy a ms rszeken a felsznen elhelyezked, jellegzetes alak, medd hifa vgek. Alakjuk a fajra jellemz lehet, pl. a Conocybe s az Inocybe fajok azonostsakor fontosak. CSVEK Egyes gombk, pl. a tinruk termrtegre vonatkozik, ahol a himnium a kalap alatt elhelyezked csvek belsejt bleli. A csvek a likacsokkal nylnak a szabadba. FEHRKORHADS Ha a gombk a fk lebontsa sorn elsknt a bama szn lignint hasznljk fel, a visszamarad cellulztl fehr lesz a korhad faanyag szne. FELKANYAROD LEMEZEK A tnkhz keskenyen csatlakoz lemezek. elhelyezked sprakpz szvet, pl. a pfetegekben. HlFA (gombafonl) A gombk testt felpt fonalak. HLGROFN A lemezesgombk kalapjra vonatkozik, melyek kzepktl kiindulva kiszradnak, ezrt teljes kiszradsukig svosak lesznek. Nedvessg hatsra a sttebb svok jra megjelennek a kalap szltl befel terjeszkednek. Az ilyen gombk kalapszle jellegzetesen bordzott. HIMNIUM (termrteg) Az aszkuszok vagy bazdiumok alkotta rteg a termtesten. KlBLSD LEMEZEK Kiszlesed majd elkeskenyed s jra kiszlesed lemezek. KOH (klium-hidroxid) A gombk azonostshoz hasznlhat anyag: egyes fajok hsn elsznezdst okoz. KONDIUM Vkony fal, ivartalan sprk. LEFUT LEMEZEK A tnkre rhzd lemezek. LEMEZEK A lemezesgombk kalapja alatt tallhat lemezszer kpzdmnyek, melyeken a spraterm rteg, a himnium helyezkedik el. a gombk fejld termtestn a lemezeket vagy a csveket vdi. A termtest nvekedse sorn sztszakad, maradvnyai a kalap szln vagy a tnkn, gallr formjban lthatk. RESZUPINTUS (termtest) Teljesen az aljzatra simulva fejld termtest: kalapot nem nveszt, nincs szabadon ll szle. RlZOID Szorosan feltekeredett, gykrszer hifk, feladatuk a termtest rgztse. SPRK A gombk mikroszkopikus mret szaport sejtjei. SZABADONLL LEMEZEK A tnkkel nem rintkez lemezek. SZEPTLT A hifra vagy a sprkra vonatkozik, ha vlaszfalakkal rszekre tagoltak. SZTA Vastag fal szrk vagy tskk a kalapon, a lemezeken, a tnkn vagy a hsban. SZKLERCIUM Egyes tmlsgombk ltal ltrehozott, kvl fekete, bell vilgos szn, sr miclium alkotta raktroz szerv. Tpanyagokat tartalmaz, melyeket a gomba kedvez felttelek hatsra kpes felhasznlni a nvekedshez. SZTRMA (termtestprna) Medd hifk alkotta, tmr kpzdmny pl. egyes tmlsgombknl benne tallhatk az apr, palackszer termtestek. SZUBSZTRT lsd: aljzat. TERMTEST Jellegzetes alak, gombafonalakbl felpl test, az ivaros szaport sejtek fejldnek rajta. TlNRUK Kalapra s tnkre klnlt, hsos termtest, csves termrteg gombk. TMLSGOMBK (Ascomycota) A gombk egyik trzse. Nevket onnan kaptk, hogy ivaros szaporodsuk sorn egyes hifik vgn tmlket (aszkusz) kpeznek, melyekben a sprk (aszkosprk) fejldnek. Nmelyek termtestet fejlesztenek, s vannak olyanok is, melyek apr termtestei csoportosan, egy termtestprnban, a sztrma vdelmben alakulnak ki.

LEMEZESGOMBK oiyan
kalaposgombk, melyek termrtege lemezeken helyezkedik el a kalap als oldaln. LIKACSOK A csves termrteg himnium nylsa, melyen keresztl a sprk a szabadba jutnak pl. a Boletus fajoknl. MlCLIUM A hifk szvedke. MlKORRHIZA Nvny s gomba kztt kialakult, klcsnsen elnys kapcsolat (szimbizis). MULCS A talajnedvessg megtartsra a fagy vdelem s a gyomok ellen alkalmazott, ltalban szerves anyag faforgcs, fakreg, szalma - talajtakars. OSTIOLUM A tmlsgombk palack alak termtestnek nylsa, melyen keresztl a szabadba tvoznak a sprk. P P Kiemelkeds a kalap kzepn. RSZLEGES BUROK vkony hrtya- vagy brszer szvet, amely

TNKHZ NTT LEMEZEK oiyan


lemezek, melyek szlesen hozznttek a tnkhz. VISZKZUS Ragads, nylks.

L A T I N

N V M U T A T
chrysenteron cyanescens edulis 187 1. Clathrus elegns 1. Suillus erythropus 1. B. cinnabarina 1. cinnabarinus fechtneri ferrugineus 186 felleus L Xerocomus grevillei splendidus
189,192

A
Agaricaceae 17, 2 1 , 1 5 6 - 1 7 0 Agaricus arvensis 23, 157 augustus bernardii bitorquis 158 162 161 159 1. A. 1. A. 159 157 praeclaresquamosus 160 159,160 163 163 156 23,159 cylindracea campester sylvicola

virosa 8, 23, 150 Amanitaceae 145-153 Anellaria semiovata fimiputris Anthurus aseroeformis archeri Arcangeliella Armillaria Zelleromyces caligatum cepistipes gallica 80 mellea 19, 80 ostoyae 80 ponderosa tabescens Ascocoryne sarcoides Ascotremella Asterophora parasitica Auricularia 1. Tricholoma 19,42 cylichnium 272 faginea 283 142 272 magnivelare 19, 80 1. Panaeolus

1. Gyroporus

cyanescens grevillei luridiformis

bisporus 7, 161 californicus campestris edulis 1. A. flavescens hondensis langei 163 macrosporus moelleri 1. A. phaeolepidotus porphyrizon sylvaticus sylvicola praeclaresquamosus

felleus 1. Tylopilus ferrugineus flavus 1. Suillus junquilleus


luridiformis

campester 21, 160 bitorquis

caligata 1. Tricholoma

189

legaliae 1. B.

luridus 189, 190 luteus 1. Suillus parasiticus luteus pachypus 1. B. calopus 1. Xerocomus parasiticus pascuus 1. Xerocomus chrysenteron pinicola 1. B. pinophilus 187 piperatus 1. Porphyrellus pinophilus

turficola 272 Aseroe coccinea 277 lycoperdoides 142 278 281 auricula-judae 230

xanthoderma

aegerita 1. Agrocybe Agrocybe arvalis 106 cylindracea pediades praecox 85 dura 85, 106 106 85 1. A. 202

piperatus 1. Chalciporus porphyrosporus porosporus pruinatus porphyrosporus 1. Xerocomus 1. Xerocomus 192 porosporus

Astraeus hygrometricus mesenterica pediades

poly trie ha 281 Auriculariaceae 230, 281 Auriscalpiaceae 179, 234 Auriscalpium vulgare 234

semiorbicularis Albatrellaceae 202 Albatrellus

pruinatus

pulverulentus queletii 189 radicans 188

confluens

cristatus 202 ovinus 202 Aleuria aurantia 268 badia 1. Peziza Aleurodiscus badia 273 Aleurodiscaceae 273 amorphus 145 Amanita caesarea crocea 153 echinocephala fulva 10, 152 gemmata 149 mappa 1. A. citrina muscaria 6, 18, 146 ovoidea phalloides porphyria solitaria 150 23, 149 8, 23, 151 151 148 148 pantherina 1. A. solitaria excelsa 1. A. spissa

nigrescens rubellus rubellus

B
Baeospora myosura myriadophylla 132 132 235 Bankeraceae 235-237 Bankra fuligineo-alba violascens Bjerkandera fumosa 235 adusta 225 225 Bisporella citrina 273

reticulatus

189 191 1. Xerocomus 1. B. splendidus sensibilis ferrugineus 1. Xerocomus nigrescens variegatus

rimosus 1. Leccinum rhodoxanthus sanguineus satanoides rubellus 1. Xerocomus satanas 191 sensibilis 1. Xerocomus spadiceus 1. B. splendidus 191 subtomentosus

citrina 150, 151

Bjerkanderaceae 213, 214, 216, 225 Bolbitaceae 85, 9 6 , 1 0 6 , 1 4 0 Bolbitius lacteus 140 Boletaceae 4 2 , 1 8 5 - 1 9 8 Boletinus cavipes 201 Boletus aureus 189 aestivalis 1. B. appendiculatus reticularis 188 badius

subtomentosus tesselatus 1. Leccinum torosus 190 variegatus 1. Suillus Bovista nigrescens plumbea 255 Bryoglossum rehmii 243 Bulgaria inquinans 271 255

rubescens 23, 147 spissa 10, 148 strobiliformis vaginata 153 verna 150

badius 1. Xerocomus bicolor 1. X. bicolor bovinus 1. Suillus calopus 190 castaneus 1. Gyroporus chrysenteron

bovinus castaneus

C
Calocera cornea 250 furcata 250

1. Xerocomus

pallido-spathulata viscosa 250 Calocybe carnea 116 gambosa 58 116 ionides 116 obscurissima persicolor 116

250

Clavariadelphus ligula 241 pistillaris

fistulosus 1. fistulosa

Macrotyphula 241 241

sachalinensis truncatus 241

Clavicipitaceae 244, 245 1. Phellodon niger utriformis gigantea gigantea virgineus Clavulinaceae 249 Clavulina cristata 249 rugosa 249 Clavulinopsis fusiformis laeticolor Climacodon corniculata 240 240 septentrionalis 239 corthurnatus cortinatus metachroa disseminatus domesticus friesii giganteus 176 176 175 177 176 176 244 245 245 hirsuta micaceus 34 nebularis picaceus plicatilis stercoreus dealbata 41 marasmoides truncorum 176 176 143 176 249

Calodon cyathiforme tomentosus niger 1. Phellodon Calvatia caelata 1. C. excipuliformis

262

gigantea 1. Langermannia maxima 1. Langermannia utriformis Camarophyllus pratensis 38 39 russocoriaceus 263 niveus 1. C.

helvola 240 luteoalba 240 Clitocybe clavipes 40 dealbata 34 dicolor 1. C. fragrans gibba 31 39 geotropa 33 gigantea 1. Leucopaxillus metachroa odora 39 rivulosa 1. C. vibecina 34 Clitopilus prunulus alcalivirens 113 butyracea 112 113 111 1. C. 112 113 marasmioides nebularis 1. Lepista

virgineus 38, 39 Cantharellaceae 28-30, 275 Cantharellus cibarius 8, 28, 30 1. Craterellus cinereus 30 cinnabarinus cornucopioides

niveus 176

cornucopioides ianthinoxanthus subalbidus tubaeformis xanthopus Chalciporus piperatus Chlorociboria aeruginosa Chloroscypha Chlorosplenium Chlorociboria Chondrostereum Chroogomphus 28 30, 275 1. C. lutescens 185 276 lutescens 30, 275

Cordyceps bifusispora capitata 245 longisegmentalis militaris 244 ophioglossoides

Collybia acervarta 1. C. asema 1. C. butyraceae confluens 269

Cerrena unicolor 224 amarellus 185 aeruginascens 269 17,166 1. 1. 231 aeruginascens aeruginascens purpureum rutilus 37 270

Coriolaceae 223-225, 227 Coriolus hirsutus 1. Trametes versicolor 1. Trametes 93-94, 9 8 - 1 0 2 , 1 4 0 Cortinarius anserinus armillatus alboviloaceus 74 72 76 77 11 76 74 73 70 73 amoenolens 1. C. anserinus versicolor

rubinus 185

distorta 67, 111 dryophila erythropus filamentosa fuscopurpurea fusipes 111 111, 1 1 2 , 1 1 3 maculata 67 marasmioides peronata 113 prolixa 67 Coltriciaceae 206 Coltricia perennis 206 17, 233 Coniophoraceae 2 2 9 , 2 3 3 Coniophora puteana Conocybe arrhenii 96 blattaria 96 lactea 140 teneroides 96 Coprinaceae 21, 94, 9 5 , 1 0 2 , 1 0 7 - 1 0 9 , 141, 1 4 3 , 1 7 4 - 1 7 7 Coprinus acuminatus alopecia auricomus 175 17, 175 111 atramentarius 175

Cortinariaceae 67, 69-77, 83, 87, 91,

Chlorophyllununolybdites Chlorociboria

aeruginascens aeruginascens

atrovirens aureofulvus bolaris 69 caerulescens calochrous

aurantioturbinatus

Ciboria batschiana Clathraceae 277

Clathrus archeri 277 cancellatus ruber 280 Clavariaceae 21, 240, 249 Clavaria angillacea corniculata erythropus fistulosa pistillaris 1. corniculata 1. Typhula erythropus fistulosa helvola 1. Macrotyphula 1. 240 Clavulinopsis 1. C. ruber

camphoratus cinnamomeus citrinus 11 cliduchus 75 collinitus 75

crocolitus 1. triumphans dibaphus 76 elegantissimus C. haematochelis limonius 72 1. 1. C. paragaudis aurantioturbinatus violaceus

helvola 1. Clavulinopsis pistillaris vermicularis 240 Clavariadelphaceae 241

Clavariadelphus

hercynicus 1. C.

comatus 174

malachius olidus 75 orellanoides osmophorus paleaceus paleiferus paragaudis phoeniceus pholideus

73

Dendropolyporus Polyporus

umbellatus 1. umbellatus

Flammula alnicola 1. Pholiota Flammulina fennae ononidis velutipes Floccularia straminea 114 114 rickenii 81 81 annosum 114

alnicola

mucosus 75 1. C. rubellus 77 71 1. C. 72 70 70 76 70 1. C. rubellus paleaceus

Dentinum repandum 1. Hydnum Dermocybe repandum orellana 1. orellanus 1. semisanguineus

orellanus 23, 73

Cortinarius semisanguineus Cortinarius Dictyophora Phallus

Fomes annosum 1. Heterobasidium fomentarius Fomitaceae 219 Fomitopsidaceae 212, 222, 226 Fomitopsis marginata caroliniana pinicola 219 1. F. pinicola 19, 219

duplicata 1. duplicatus brunnea gigs

Discina brunnea 1. Gyromitra caroliniana 1. Gyromitra

rubellus 23, 72 rufoolivaceus saginus 75 semisanguineus sodagnitus splendens subtorvus orvHs 74 traganus 73 riumphans Craterellus 75 violaceus 71 cantharellus 1. lateritius 275 humphreyi Cantharellus cornucopioides fallax 275 humphreyi Creolophus 1. Stereopsis cirrhatus 239 183 76 77 74 speciosissimus

gigs 1. Gyromitra Disciotis venosa 265 Dryodon cirrhatus 1. Creolophus coralloides diversidens Dumontinia

G
Galactinia badia 1. Peziza coralloides cirrhatus succosa 1. Peziza Galeri na calyptrata hypnorum marginata 140 91 mutabilis 140 badia succosa

cirrhatus

1. Hericium 1. Creolophus

tuberosa 270

E
Echinoderma Elaphomyces granulatus muricatus aspera 1. Lepiota cervinus 1. E. 259 259 253 aspera granulatus

mutabilis 1. Kuechneromyces paludosa tibiicystis Ganoderma 132 140 marginata 17, 217 132 applantum sphagnorum

unicolor 1. G. australe 217 carnosum 206 144 lipsiensis 1. G. lucidum 206 pfeifferi 216

Elaphomycetaceae 259 Entoloma abortivum bloxamii cetratum clypeatum 110 109 144 68 17, 110 sinuatum 110 144 109 sinuatum 69 caesiocinctum chalybaeum

Crepidotaceae 183 Crepidotus applanatus calolepis 182, 183


183

applanatum

luteolus 183
182,

Ganodermataceae 206, 216, 217 Geastraceae 278-280 Geastrum bryantii 1. G. striatum elegns 279 fimbriatum Astraeus nanum 1. G. pectinatum rufescens schmidelii 144 68 279 279 fimbriatum 279 l. hygrometricus schmidelii 279 hygrometricus

variabilis scabella Crucibulum

183 142 142 crucibuliforme 21A

conferendum euchroum incanum juncinum

Crinipellis perniciosa

eulividum 1. E.

stipitaria 1. C. scabella laeve 1. C. vulgare 1. C. Cyathus olla 21A stercoreus Cystoderma carcharias fallax 91 96 21A amianthinum 97 1. C. terra 97 striatus 21A crucibuliforme crucibuliforme

lividum 1. E. nitidum 110

porphyrophaeum querquedula rhodopolium rosea 116 sericeum serrulatum 110 144

sessile 1. G. striatum 280 triplex 278

cinnabarinum granulosum jasonis 97 terra 96

sinuatum 68 staurosporum 1. E. conferendum


68-69,

Geoglossaceae 2 4 2 , 2 4 3 Geoglossum fallax 242 Geopora arenicola Gloeophyllum 271, 283 odoratum sepiarium 267 cupularis 222 Geopyxis cupularis 1. Tarzetta abietinum 222 222

Etolomataceae 17,21,41, 109-110,144,253

Cystolepiota

aspera 1. Lepiota

aspera

Exidiaceae 283 Exidia glandulosa truncata 271, 283

D
Dacryomycetaceae 250 Daedalea quercina 250 Daedaleopsis confragosa 257 227 Daldinia concentrica

Gomphaceae 276

F
Fistulinaceae 20, 213 Fistulina hepatica 20, 213

Gomphidiaceae 37, 38, 198-201 Gomphidius glutinosus 38 roseus 38 Gomphus clavatus 276

Grifola frondosa

216 giganteus sulphureus umbellatus spectabilis

repandum umbilicatum

238 9, 238 vulgare persistens 1. H.

corydalina erubescens fastigiata geophylla godeyi 99

98 99 1.1, rimosa 100 101

gigantea 1. Meripilus sulphurea 1. Lae tipor us umhellata 1. Polyporus Gymnopilus junonius penetrans picreus 94 spectabilis 83 Gymnosporangium caroliniana gigas 208 influa 208 Gyroporus castaneus cyanescens 195 194 208 94 1. G.

rufescens 238 vulgare 1. Aurscalpium Hygrocybe acutoconica calyptraeformis cantharellus ceracea 104 30 104 103 103

griseolilacina haemacta lacera 98

101
101 100 102 1.1, erubescens

clavariiforme

250

chlorophana citrinovirens coccinea glutinipes 105 conica 104

lanuginosa maculata

Gyromitra brunnea 208 esculenta 208

margaritispora napipes 102 patouillardii pudica 99 persistens pusio 101 rimosa 100 sindonia niveus 100 Inonotus cuticularis hispidus 221 nodulosus 221 pratensis radiatus 221 rheades 221 1. russocoriaceus

104

helobia 143 langei 1. H. marchii 143 miniata 143

H
Handkea excipuliformis Calvatia Hapalopilus utriformis 1. Calvatia rutilans 213 Hebeloma candidipes crustuliniforme edurum 67 leucosarx 67 mesophaeum radicosum sinapizans 82 82 67 sacchariolens 93 67 93 1. utriformis excipuliformis nidulans 1. H. rutilans

nivea 1. Camarophyllus persistens 104 pratensis 1. Camarophyllus psittacina 105 punicea 21, 56, 105 russocoriacea spadicea 103 56, 105 Camarophyllus splendidissima virginea 1. Camarophyllus Hygrophoropsis Hygrophorus hypothejus lucorum 37 esculenta nemoreus Hymenochaete Hyphodontia Schizopora 19, 222 1. Hypholoma capnoides elongatum fasciculare myosotis radicosum udum 87 237 hyalinus 147 43 257 lactifluorum 1. vulgare tomentosus fuligineo-alba Inocybe asterospora niger cincinnata 101 102 1. Bankra I. fuscum 257 257 257 Stropharia 86 87 86 107 86 87 38 rubiginosa paradoxa 1. paradoxa aurantiaca 1.

221

K
Kuechneromyces mutabilis 90 Laccaria amethystina bicolor 115 frater na 115 laccata 115 maritima proximo 115 115 115 273 102 115

virgineus 29

Hygrophoraceae 37, 38, 56, 103-106 aurantiaca eburneus 37 106

Helvellaceae 207-208 Helvella crispa 207 esculenta 1. Gyromitra lacunosa 208 Hemipholiota Hypholoma Heterobasidion Auricularia Hirschioporus Trichaptum myosotfs 1. myosotis 239 annosum

Hymenochetaceae 218, 221, 231 231

pumila 115 purpureobadia Lachnellula Lacrymaria subtilissima galerosa 102 lacrymabunda 51

Hericium coralloides

lacrymabunda velutina 1. L. Lactarius acris 48 badiosanguineus bertillonii 44 blennius 47

Hirneola auricula-judae

aurantiaca

auricula-judae abietinum 1. abietinum 267

Humaria hemisphaerica Hyaloriaceae 235 Hydnaceae 238 Hydnangiaceae 115 Hydnellum ferrugineum peckii 237 Hydnum albidum 238 aurscalpium cyathiforme Phellodon fuligineo-alba Aurscalpium

sublateritium

Hypoxylon fragiforme howeianum rubiginosum

fragile 1. Bankra fuligineo-alba niger 1. Phellodon

camphoratus chrysorrheus circellatus controversus curtus 49 deliciosus deterrimus flexuosus fluens 47 fuliginosus fuscus 1. L. glaucescens glyciosmus helvus 55 hepaticus 51 hortensis 48 46

53 52 47,48 45

trivilis 49 ta/p/s 49 vellereus 44 vietus 48 volemus 54 Laetiporus Lasiophaera sulphureus 215

gilva 31 inversa 31 irina 57 nebularis 40 nuda 57 per sonata 58 saeva 1. L. sordida 57 Leucoagaricus Leucocoprinus leucothites badhamii 1. badhamii 164 leucothites leucothites badhamii 170 198 quercinum nigrescens personata gigantea 254

46 49 48 mammosus 43 54

Langermannia

gigantea 1. gigantea

Langermannia auranticum crocipodium nigrescens quercinum scabrum 1. L.

Leccinum aurantiacum 1. L. 195 198 196

naucinus 1. L. pudicus I. L. Leucocoprinus

birnbaumii 1. L. luteus nigrescens 1. L. versipelle flos-sulfuris luteus 170 Leucopaxillus 179 giganteus 32 Limacella glioderma guttata 164 lenticularis 1. guttata Lophodermium Lycoperdon echinatum gemmatum piceae 19 261 pratense Lycoperdaceae 16, 254-255, 260-263 castoreus americanum 261 1. L. perlatum depressum 1. Vascellum 164 1. L. luteus

tesselatum 1. L. testaceoscabrum variicolor versipelle Lentinellus cochleatus 196 197 179 179

hysginus 1. L. curtus ichoratus 50 lacunarum lilacinus 55 mammosus mitissimus necator 47 pallidus 49 pargamenus piperatus pterosporus pubescens pyrogallus quietus 52 rufus 53 salmonicolor sanguifluus scoticus 45 serifluus 52 subdulcis theiogallus torminosus 51 50, 52 45 46 46 43 48 45 1. L. hortensis 43 54 50 50 lignyotus 48

castoreus

omphalodes ursinus 178

vulpinus 1. L.

Lentinula edodes 7 Lentinus cochleatus 1. Lentinellus lepideus 35 tigrinus 35 Lenzites betulina 227 Leotiaceae 20, 243, 269, 271-273, 283 Leotia gelatinosa 1. L. lubrica lubrica 243 Lepiota acutesquamosa alba 168 aspera 167 badhamii 1. Leucocoprinus bresadolae badhamii brunneoincarnata castanea 169 clypeolaria cristata 169 friesii 1. L. aspera fulvella 169 guttata guttata 1. Limacella hystrix 167 ignivolvata lenticularis lilacea 169 oreadiformis perplexum pseudohelveola rufovelutina 1. Leucocoprinus ventriosospora Lepista flaccida 31 168 badhamii 167 167 169 168 oreadiformis guttata 1. Limacella laevigata 1. L. 168 169 1. badhamii Leucocoprinus 1. L. aspera cochleatus

giganteum 1. Langermannia lividum 260 mammiforme molle 262 nigrescens perlatum pyriforme Lyophyllum fumosum palustre 261 11, 261 260 connatum 42 41 132 261 gigantea pratense

hiemale 1. Vascellum

decastes 41

M
Macrocystidia Macrolepiota procera rhacodes Macrotyphula ftliformis Marasmiellus ramealis vaillantii cucumis permixta 165 166 fistulosa 241 candidus 139 139 114 138 139 241 108 165

Marasmius alliaceus androsaceus bulliardii curreyi 111 limosus 177 oreades 117 rotula 111 111

scorodonius Megacollybia Melanoleuca melaleuca polioleuca

114 platyphylla 66

rorida 135 rubromarginata sanguinolenta seyneii 134 stipata 135 vitilis 1. M. filopes Myriostoma Myxomphalia lacrymans 139 semilibera coliforme 278 maura 93 214 134 119,136

papilionaceus retirugis 1. P. semiovatus sphinctrinus serotinus stypticus

107 papilionaceus fimiputris fimiputris papilionaceus

cognata 65 65 65

1. P. 1. P.

separatus 1. P.

Melastiza chateri 268 Meripilus giganteus Serpula tremellosus perforans Mitrophora Merulius domesticus 1. lacrymans 228 139 hybrida 1. M. 210 243 paludosa conica 1. M. semilibera lacrymans 1. Serpula Micromphale foetidum

Panellus mitis 180, 181 180 181 stypticus 182

Panus stypticus 1. Panellus

N
Naucoria cucumis 1. Macrocystidia Neobulgaria Nidulariaceae 274 Nolanea cetrata 1. Entoloma staurospora 1. Entoloma Nyctalis parasitica parasitica conferendum 1. Asterophora cetratum cucumis pura 271

Paxillus atrotomentosus curtisii 1. P. filamentosus involutus 35 Peniphoraceae 230, 232 Perenniporiaceae 222 Peziza aurantia 1. Aleuria badia 266 michelii 267 micropus 266 repanda 266 succosa 267 succosella varia 266 vesiculosa stipticus umbellifera 266 Pezizaceae 20, 266-267 267 35

atrotomentosus

rimosipes 1. M. semilibera phalloides Mitrula paludosa

aurantia

Morchellaceae 209-210, 265 Morchella conica 1. Verpa elata 210 esculenta 11,209 semilibera semilibera rimosipes 1. Mitrophora semilibera 1. Mitrophora Mutinus caninus 246 ravenelii 246 Mycena abramsii acicula 137 adonis 138 alcalina 1. M. stipata ammoniaca arcangeliana avenacea capillaripes chlorinella 134 135 I. M. leptocephala 134 belliae 135 1. M. 134 leptocephala 135

O
Oligoporus rennyi 233 stipticus 1. Spongiporus Omphalina ericetorum fibula 1. Rickenella oniscus 36 philonotis sphagnicola umbellifera Omphalotus Osmoporus 132 36,132 36 1. 0. fibula

Phaeolaceae 211, 215, 220, 233 Phaeolepiota aurea 83 Phaeolus rutilans 1. Hapalopilus schweinitzii 220 247 rutilans

Phallaceae 16, 246-247 Phallus duplicatus hadriani 247 impudicus 247 236 Phellinus igniarius 218 Phellodon confluens 269 melaleucus niger 236 tomentosus pudens tremellosa 236 1. Merulius tremellosus Phlebia radiata 228 Pholiota aegerita 1. 236

olearius 29 odoratus 1. odoratum

Gloeophyllum Otidea onotica 269 Otidia cantharella concinna 269 leporina 269 135 137 fibula Oudemansiella mucida 79 nigra 1. 0.

Otideaceae 265, 267-269

citrinomarginata crocata 119, 136 diosma 118 epipterygia erubescens filopes flavoalba galericulata galopus 137

caussei 117

longipes 1. 0.

fibula 1. Riclcenella 119,136 134 138 116 flavescens

caussei platyphylla

Agrocybe adiposa 78 alnicola 91

cylindracea

platyphylla 1. Megacollybia pudens radicata haematopus 117 117

aurivella 1. P. cerifera carbonaria cerifera 78 flavida 244 1. Panaeolus 141 papilionaceus 91 1. P. carbonaria 93

haematopoda haematopus inclinata maculata leptocephala 133 metata 136

I. M. 136 135

133,136

P
Paecilomyces farinosus Panaeolina foenisecii foenisecii 1. M. avenacea Panaeolus antillarum ater 141 campanulatus fimiputris foenisecii 95 141 1. P.

gummosa 92 highlandensis lenta 92 muelleri 78 mutabilis 1. Kuehneromyces pinicola 91 salicicola 91 mutabilis jahnii 1. P. muelleri

olivaceomarginata oortiana 1. M. pelianthina polygramma pur a 118 119

arcangeliana

118

brumalis 205 ciliatus 205 cinnabarina 1. Pycnoporus melanopus 204 perennis umbellatus rutilans sulphureus cinnabarinus giganteus giganteus 1. Meripilus picipes 1 .P. vari us perennis 1. Coltricia ramosissimus squamosus sulphureus tuberaster umbellatus varius 205 Porphyrellus porphyrosporus 1. P. 184 caesius stipticus pseudoscaber scamba 92 squarrosa Phylloporus Phyllotopsis Piptoporus 79 79 42 1. P. pelletieri 180 pelletieri squarrosoides rhodoxanthus porphyrosporus 1. P. 203 1. Laetiporus 204 202 rutilans 1. Hapalopilus

eristata 1. Clavulina eumorpha flaccida formosa myceliosa sanguinea stricta 251 Ramariaceae 250-251 Ramariopsis Rhodocollybia Collybia setipes 36 Rozites capreatus 87 Rugosomyces Calocybe carneus 1. carnea 122 crocea 249 fusipes 1. fusipes kunzei 249 250 250 251 250

cristata

gracilis 251 ochraceovirens 251 1. R. abietina

Rickenella fibula 36, 137

Postia caesia 1. Spongiporus stiptica 1. Spongiporus Psathyrella conopilus ammophila 95 109 disseminatus 109 candolleana

Russula acrifolia adusta 122 aeruginea albonigra anthracina atropurpurea aurora 1. R. betularum chloroides claroflava 125 122

disseminata 1. Coprinus lacrymabunda Lacrymaria multipedata piluliformis pygmaea 108 94 143 95 multipedata lacrymabunda cyathiformis 277 235 gelatinosum curtisii 1. atrotomentosus gibbosa 1. gibbosa 107 141 141 squamosa 32 1. P. hydrophila 1. P. 1. velutina piluliformis

nidulans 180 betulinus 212

122 I. R. undulata velutipes 130

Phyllotus porrigens

Pisolithus arhisus 263 arenarius 1. P. arhisus tinctorius 1. P. arhisus Placodes betulinus 1. Piptoporus Pleurocybella Phyllotus Pleurotellus betulinus porrigens 1. porrigens porrigens 1. porrigens 179 179

128 120 123 131 124

brunneoviolacea

spadiceogrisea stipatissima velutina 1. Lacrymaria Pseudoclitocybe Pseudohydnum Pseudomerulius Paxillus Pseudotrametes porrigens stypticus Trametes cyanescens fimetaria semilanceata Ptychogaster

cutefracta cyanoxantha delica 120 densifolia

122

Pleurocybella cornucopiae dryinus 178 eryngii 179 ostreatus porrigens 178

drimeia 1. R. sardonia emetica 128 emeticella erythropoda farinipes foetens fragilis fellea 122 121 129 125 128 1. R. xerampelina

Pleurotus citrinopileatus

Pseudocolus fusiformis

122

1. Phyllotus 178

pulmonarius

Psilocybe cubensis 84

stypticus 1. Panellus Pluteus admirabilis aurantiorugosus cervinus 171 173 chrysophaeus luteovirens plautus 172 171 172 pouzarianus romellii 173 umbrosus 173 173

helodes 123, 130 heterophylla illota 121 integra 124 krombholzii laurocerasi 213, 225 1. R. 121 undulata

Pluteaceae 154-155, 171-173

squamosa 1. Stropharia citrinus 233 cupularis cinnabarinus 225 Pustularia Tarzetta Pycnoporus sanguneus cupularis 1.

coccineus 1. P. 1. P.

aurantiorugosus chrysophaeus

lepida 1. R. rosea mairei 23, 129 nigricans ochroleuca odorata 126 paludosa puellaris 128 126 122 123 obscura 1. R. vinosa

R
Ramaria abietina 250 apiculata adusta betulinus 250 botrytis 251 corniculata 1. Clavulinopsis corniculata

Polyporaceae 35, 178-179, 202-205 Polyporus adustus 1. Bjerkandera badius 204 betulinus 1. Piptoporus

quelletii 131 raoultii 123 risigallina 123

romellii 130 rosacea 1. R. rosea rosea 126 sangnaria sardonia subfoetens turci 127 undulata 130 velenovskyi velutipes versicolor vesca 125 vinosa 124 violeipes 123 virescens 131 23, 127 xerampelina 156 Rustroemia bolaris 270 firma 270 129 126 126 130 131 121

ochraceo-flavum purpureum 1.

230 purpureum

ochracea 224 pubescens 224 quercina quercina 1. Daedalea rubescens 1. Daedaleopsis versicolor 224

Chondrostereum rugosum 232 sanguinolentum subtomentosum Strobilomyces floccopus strobilaceus Strobilurus 1. S. 185 232 230

confragosa

solaris 123

confusus

185

zonatella 1. T. ochracea Tremellaceae 282 Tremella faginea 1. Exidia foliacea 282 282 glandulosa gelatinosum 226 glandulosa

strobilaceus

Strobilomycetaceae 184, 185, 186 esculentus 133 88 133 88 19,133 stephanocystis tenacellus aurantiaca

mesenterica Tremellodon Trichaptum

plana 1. Exidia Pseudohydnum biforme 226 fusco-violaceum

gelatinosum 1. abietinum

Stropharia aeruginosa caerulea 88 coronilla 89

226 278

Russulaceae 17, 20, 4 3 - 5 5 , 1 2 0 - 1 3 1 ,

cyanea 1. S. caerulea halophila luteo-nitens melasperma 89 90 89 89 84 inuncta 88

Trichaster melanocephalus Trichocomaceae 244 Trichoglossum Tricholoma

hirsutum 242 64

albobrunneum 1. T. 60 62 64

album 62, 67 argyraceum aurantium bufonium scalpturatum atrosquamosum

rugosoannulata

S
Sarcodon glaucopus imbricatum scabrosus Sarcoscypha 237 237 austriaca 264 237

squamosa 107, 141

Strophariaceae 78-79, 84, 86-93,

auratum 1. T. equestre 1. S. viscidus caligatum 81 equestre 63 flavobrunneum flavovirens fulvum aeruginascens 64 1. Calocybe 81 gambosa gambosum magnivelare piperatus orirubens pardinum populinum portentosum saponaceum scalpturatum 114 sciodes 60 sejunctum 63 60 64 squarrulosum sulphureum terreum 59 ustale 62 ustaloides 93 palustre 229 62 virgatum 60 Tricholomataceae 31-34, 3 6 , 4 0 - 4 2 , 57-67, 7 9 - 8 1 , 9 6 - 9 7 , 1 0 8 , 111-114, 1 1 6 - 1 1 9 , 1 3 2 - 1 3 9 , 1 4 2 , 177, 180-181 Tricholomopsis platyphylla 1. cinnabarinus rutilans 66 Tuber aestivum 258 brumale 258 canaliculatum 259 decora 66 1. platyphylla 265 paleaceus 60 60 62 61 61 59 1 .fulvum 1. equestre

Suillus aeruginascens bovinus 20, 200 collinitus 200

coccinea 264 Sarcoscyphaceae 264 Schizophyllaceae 1 8 1 , 2 2 8 , 2 3 1 Schizophyllum Scleroderma commune\81 232 aurantium 1. S. citrinum 263 citrinum Schizopora paradoxa citrinum 256 verrucosum vulgare 1. Scloroderma Sclerodermataceae 256, 278 Sclerotiniaceae 270 Sclerotinia tuberosa 1. tuberosa onotica 187 268 Dumontinia

elegns 1. S. grevillei granulatus grevillei 200 199

laricinus 1. S. luteus 198

lascivum 62

pictus 1. S. spraguei piperatus placidus plorans 1. Chalciporus 200 199 201

spraguei 201 variegatus viscidus 199 Syzygites megalocarpus

Scodinella onotica 1. Otidea Scutellinia scutellata Sepedonium Geopora chrysospermum arenicola 229

Sepultaria arenicola 1. Serpula lacrymans Sparassidaceae 252 Sparassis brevipes 252 crispa 252 herbstii 252 ramosa 1. S. crispa Spathularia flavida Spinellus fusiger Spongiporus stipticus 211 Streccherinaceae 226 Stereopsis humphreyi Stereum hirsutum 230 207 243 11, 136

T
Tarzetta caninus 265 cupularis Cortinarius Telamonia paleiferus 1. Tephrocybe anthracophilum palustris 1. Lyophyllum Thelephora caryophyllea terrestris 229 Thelephoraceae 229 Trametes cinnabarinus Pycnoporus gibbosa 223, 227 hirsuta 224 multicolor 1. T. ochracea

caesius 211

Megacollybia

gibbosum magnatum

259 258 258 186 242 erythropus caesius stipticus 259

digitaliformis caesiotincta gloiocephala speciosa 1. V. surrecta volvacea 142 155

1. V. conica 154 154 155 gloiocephala

rubellus 193 sensibilis 193 193 radicata 248 subtomentosus Xerula radicata 1. Oudemansiella Xylaria hypoxylon longipes 245 mellisii 248 polymorha 245 Xylariaceae 16, 245, 248, 257

macrosporum melanosporum Tylopilus felleus Typhulaceae 242

Volvariella bombycina

Typhula erythropus neglecta 1. T. Spongiporus Tyromyces caesia 1.

X
Xanthoria parietina Xerocomus bicolor 193 chrysenteron 192 193 193 192 192 6 badius 188

stipticus 1. Spongiporus

V
Vascellum depressum pratense 255 Verpa bohemica 209 conica 209 1. V. pratense

Z
Zelleromyces cinnabarinus 256

ferrugineus parasiticus pruinatus porosporus

M A G Y A R

N V M U T A T
srgalemez kupakgomba sttlemez 69 szrke 1. zldesszrke dggomba zldesszrke 68 dcskgomba, kis 1. kis ldcskgomba srgatnk 180

A
agancsgomba, bunks 245 ldcskgomba, kis 181 lgereben, kocsonys 235 lpereszke, csoportos 41 lpi 1. lpi szlirkeflke ris 1. ris clppreszke lrezggomba, bkk- 283 lrkagomba, narancssrga 29 lszarvasgomba, kznsges 259 lszegfgomba, pikkelyes 142 ltlcsrgomba, kvbarna 32 ltrifla, nyeles 263 rt 256 nizsgomba, zld 39 aranygomba, szemcss 83

vltozkony 1. barna csengettygomba csszegomba, barna 266 meleggyi 266 narancsszn 1. narancsvrs csszegomba narancsvrs 268 osztrk 264 rzrozsdaszn 269 srgatej 267 szellrzss 270 tejel 1. barna csszegomba csszegombcska, citromsrga 273 csigagomba, elefntcsont 106 fagyll 37 csillaggomba, erdei 1. repedses csillaggomba fss 279 gallros 280 gyakori 1. repedses csillaggomba hrmas 278 kznsges 279 repedses 278 csiperke, erdei 1. fenyves csiperke erdszli 157 fenyves 163 zletes 161 karbolszag 159 karcs 156 kerti 160 ktsprs 7 ktsprs 1. termesztett csiperke lilsvrs 163 mezei 1. kerti csiperke ris 158 srgul 1. karbolszag csiperke sziki 162 termesztett 161 tintaszag 160 csirkegomba 1. mezei szegfgomba csuklysgomba, zld 243 csuprosgomba 1. gyrs tuskgomba

E,
egyrttapl, borosts 224 feny-1. feny-lemezestapl ppos 223 rzsasznes 227 lsdigomba, ftyolos 142 enyveskorallgomba, narancsszn 250 rdestinru, barna 196 kormostnk 197 srga 195 tlgyfa-198

B
badargomba, hegyes 141 kkl 107 kubai 84 bagolygomba 1. pisztricgomba bkagomba, rncos 36 bocskorosgomba, fsts 1. ragads bocskorosgomba kormos 1. ragads bocskorosgomba kznsges 1. ragads bocskorosgomba ris 154 ragads 155 bokrosgomba 216 ris 214 bords-zlbgomba, feketed 170 srga 170 brgomba, rkaszn 1. mrges pkhlsgomba vrslemez 1. vrslemez pkhlsgomba bunkgomba, sfrnyszn 240 bunksgomba, csves 241 csves 241

F
fagomba, nizsszag 1. nizsszag frszgomba knnyez 1. knnyez hzigomba fakgomba, barnahs 1. sttlb fakgomba gykeres 82 kznsges 1. zsemleszn fakgomba sttlb 93 zsemleszn 67 falizuzm, srga 6 fapereszke, brsonyos 66 fenyaljagomba 1. zletes rizike fenyflke, derestnk 132 fenygomba, rncos 87 fenytinru, szemcssnyel 200 fokhagymagomba, stttnk 114 fonalgomba, rt 242 sttnyel 1. rt fonalgomba fldicsszegomba, homoki 267

C, Cs
clpgomba, aranylemez 1. aranysrga lemezestinru brsonyostnk 182 begngyltszl 35 clppereszke, ris 32 csszrgalca 1. csszrgomba csszrgomba 145 csengettygomba, barna 171 feketepelyhes 172 srgszld 173 tzpiros 173

D
disznflgomba 276 dggomba, aclkk 110 feketskk 144 keresztsprs 1. keresztsprs kupakgomba kis 1. zldesszrke dggomba lgszag, 1. zldesszrke dggomba medd 253 nagy 68 nyri 1. zldesszrke dggomba srgalemez 1.

flgomba, szalagos 230 flke, akc-1. tli flke rvg 111 bunkslb 112 csoportos 112 foltos 67 gyapjaslb 113 gykeres 117 gyrs 79 kznsges 1. rvg flke pelyhestnk 113 rozsdstnk I. rozsdsszr flke rozsdsszr 111 szleslemez 66 tli 114 vkony tnk 1. rozsdsszr flke vrsbarna 1. rvg flke vrslb 1. csoportos flke frszgomba, nizsszag 179

korps 237 srga 238 sznvlt 235 tlcsres 236 gvagomba, srga 215 gmbgomba, szn- 257 gyrspereszke, foltostnk 81 gyrstinru, barna 198 cirbolyafeny- 199 srga 199 szrke 199

enyves 135 fehrtej 137 feketeszegly 118 moha 36 narancsvrs 137 olajszrke 134 piros 138 retekszag 118 rti 134 rzsslemez 116 saltromos 135 srgsfehr 138 srgatej 119 regestnk 136 vrz 136 kocsonyagomba, lila 272 szi 272 korallgomba, fss 249 merev 251 moha- 249 rzss 251 rzssg 1. rzss korallgomba rzsaszn 1. rzss korallgomba srgszld 250 zldfog I. srgszld korallgomba koronggomba, bkk 271

H
haranggomba, tejfehr 140 vrsbarna 96 harmatgomba, flgmbalak 90 kk 88 narancspiros 88 ris 89 pikkelyes 84 srga 89 hasadtlemez gomba 181 hzigomba, knnyez 229

G
galambgomba, barnsvrs 124 barnulhs 127 bds 121 bkkfa- 129 citromlemez 131 fak 122 faksrga 123 feketsvrs 130 fldtol 120 fzld 125 hnytat 128 jdszag 127 kkht 124 krmsrga 123 lpi 128 piros 126 rncos 125 rzss 1. piros galambgomba srgultnk 126 szenes 122 szrkl 124 trkeny 129 varasht 131 vrvrs 130 galca, bbor 151 citrom- 150 gyilkos 151 hegyeskalap 150 lgyl 146 prduc- 149 pirosl 1. pirul galca pirul 147 srga 149 szrke 148 tsks 148 gereben, cserepes 237 fekete 236

J
jdsflgomba 281

kocsonys 271 koronggombcska, vltoz 273 kosrgomba, piros 280 knnyez kn virggomba 1. knnyez porhanysgomba kucsmagomba, fatty 210 hagymasveg 1. fatty kucsmagomba zletes 209 kznsges 1. zletes kucsmagomba magas 1. nylnk kucsmagomba nylnk 210 rncostnk 1. fatty kucsmagomba sima 1. simasveg kucsmagomba simasveg 209 stt 1. zletes kucsmagomba kupakgomba, keresztsprs 110 srgalemez 109

K
kacskagomba, kocsonys 183 pelyhes 182 vltozkony 183 kposztagomba, 252 kehelygomba, fogacsks 265 knvirggomba, feny- 86 kznsges 1. srga knvirggomba srga 86 vrhenyes 1. vrses knvirggomba vrses 87 kenyrgomba 54 kreggomba, vltozkony 232 krgestapl, nyrfa-1. nyrfa-tapl kesergomba, des 1. desks tejelgomba desks 1. desks tejelgomba szaki 49 faksrga 49 fehrtej 43 mogyor- 48 pelyhes 44 rt 53 stt 47 vrspettyes 1. rzsslemez tejelgomba zldes 47 kgygomba, barzdlttnk 119 cifra 133

L
lgypereszke, faksrga 65 sttlb 1. vltozkony lgypereszke vltozkony 65 lakkostapl 1. pecstviaszgomba rzvrs 216 lndzsagomba 1. hegyes badargomba lnggomba, fak 1. fak tkegomba foltoslemez 94 srga 1. srga tkegomba szenes 1. szenes tkegomba zldes 1. zldes tkegomba laskagomba, erestnk 179

hegyi 1. hegyi laskagombcska ksi 178 rdgszekr 179 laskagombcska, hegyi 180 lemezestapl, fak 227 fehres 1. fak lemezestapl feny- 226 lemezestinru, aranysrga 42 likacsgomba, lisztporos 234 likacsosgomba, gas-bogas 202 aranysrga 213 elkkl 211 fehres 211 feketed 1. almafa rozsdstapl feketev 1. vltozkony likacsosgomba feny- 220 ris 1. ris bokrosgomba rncos 1. rncos rozsdstapl szagos 204 szalagos 206 szenes 225 tli 205 vltozkony 205 lisztgomba, kajsza 41

nyirokgomba, lnkszn 38 fehr 39 narancsszn 1. vrses tri <1. lnkszn nyirokgomba nylflgomba 269 nylgomba 1. srga rkagomba nylica 1. srga rkagomba

O ,

olaszgomba 204 vesgomba, musktliszag 1. musktlis pkhlsgomba vesgomba, szagos 1. szagos pkhlsgomba zlbgomba, bds 169 cinbervrs 1. cinbervrs szemcss-zlbgomba ersszag 1. ersszag szemcsszlbgomba feketed 1. feketed bordszlbgomba gesztenye- 169 gyapjas 168 hsbarns 169 izzad 1. izzad nylksgalca nagy 165 pikkelyes 1. tsks zlbgomba pirul 166 srga 1. srga szemcss-zlbgomba sima 167 tarl-1. fehr tarlgomba tsks 167 vrslb 168 lilatnk 58 mjusi 58 narancsvrs 62 rkz 1. feny-pereszke srgalemez 64 srgszld 63 srgul 59 sttlb 1. vltozkony lgypereszke szappanszag 61 szemrmetlen 62 szenesed 62 szrke 61 zldessrga 63 petrezselyemgomba, kznsges 239 pikkelyespereszke, akc 81 pikkelyestinru, szrke 185 pincegomba 233 pisztricgomba 203 pitykegomba, fehr 110 zldes 144 pohrgomba, cskos 274 pkhlsgomba, bds 74 cscsoskalap 72 dszes 77 fahjbarna 70 fehrtnk 75 ibolysvrs 76 kk 76 lilsfehr 73 lilslemez 74 lilatnk 76 mrges 73 musktlis 71 musktliszag 1. musktlis pkhlsgomba okkersrga 77 vestnk 75 pikkelyesv 70 rkaszn 1. mrges pkhlsgomba sttlila 71 szagos 74 vrslemez 70

M
mjgomba 213 mirigygomba, kormos J283 mozsrtgomba, vaskos 241

N, NY
nedgomba, apr 143 bbor 1. piros nedgomba feketed 104 kpos 1. feketed nedgomba narancsvrs 1. apr nedgomba piros 105 rzsaszn 103 vrs 56 zldes 105 zldessrga 104 nemezestinru, arany 192 barna 188 lsdi 194 hamis 192 molyhos 193 piros 193 nylksgalca, izzad 164 nylksgomba, barna 38 rzsapiros 38 rzsaszn 1. rzsapiros nylksgomba vrses 37 nyr-fagomba 35 nyelvgomba, csalfa 242 nyrfa-szrgomba 45

P
papsapkagomba, fodros 207 kznsges 1. reds papsapkagomba reds 208 szrke 208 parsgereben, csps 237 prducpereszke 60 pecstviaszgomba 206 pnzecskegomba, hsbarna 115 lila 115 vltozkony 1. hsbarna pnzecskegomba pereszke, brsonyos 1. brsonyos fapereszke bds 64 bkks 60 csoportos 1. csoportos lpereszke fehrcsokros 42 feketeszegly 60 feny- 59 hsszn 116 illatos 57 lila 57

vrsv 72 vrspikkelyes 69 porhanysgomba, barna 94 brbarna 109 csoportos 108 fehr 95 knnyez 102 pfeteg, bimbs 261 bunks 1. pikkelyes pfeteg csoportos I. krtealak pfeteg krtealak 260 ris 254 osztott 263 pikkelyes 263 szlesszj 255 szrke 255 tsks 261 vltozkony 262 varacskos 1. rt pfeteg zskos 1. pikkelyes pfeteg

srnygomba, tsks 239 srtscsszegomba 268 srts-rteggomba, rozsds 231 stttinru, bboros 184 susulyka, csillagsprs 102 kerti 100 kznsges 101 lilsbarna 101 pirul 99 selymes 100 tglavrs 99 veres 98 szlastinru, vrsfeny- 201 szlksgomba, knnyez 1. knnyez porhanysgomba szarvasagancsgomba 248 szarvasgomba, francia 258 nyri 258 piroshs 259 szemcss 1. kznsges lszarvasgomba szegfgomba, bds 139 fnterm 1. fnterm szegfgombcska feketetnk 1. stttnk fokhagymagomba gyapjaslb 1. gyapjaslb flke illatos 1. mezei szegfgomba kznsges 1. mezei szegfgomba lszr 138 mezei 117 nyakrves 177 pelyhestnk 1. pelyhestnk flke pikkelyes 1. pikkelyes lszegfgomba undort 1. bds szegfgomba szegfgombcska, fnterm 139 szemcss-zlbgomba, cinbervrs 96 ersszag 97 srga 97 szemtgomba, nyri 1. srga rtgomba rti 1. srga rtgomba tejfehr 1. tejfehr haranggomba uborkaszag 1. hamvas uborkagomba vrsbarna 1. vrsbarna haranggomba szemlcsgomba, ttelel 1. talajlak szemlcsgomba talajlak 229 szentgyrgygomba 1. mjusi pereszke szmrcsg, erdei 247 kutya- 246 szemtelen 1. erdei szmrcsg sztrmacsszegomba, szvs 270 szrkeflke, lpi 132

cinber- 225 deres 217 gykr-1. gykrront tapl gykrront 222 labirintus- 226 lepke- 224 nyrfa- 212 parzs- 218 szagos 222 szegett 219 tzi 1. parzstapl trcsagomba, rncos 265 tarlgomba, fehr 164 tgelygomba, kznsges 274 tejelgomba, cikria 1. kmforszag tejelgomba darc- 55 desks 51 desszag 54 enyhez 50 fak 1. desszag tejelgomba kmforszag 53 ksei 51 lpi 50 pocsolys 52 rzsslemez 45 vrsbarna 52 vrsdhs 48 tinru, arany 1. arany nemezestinru barna 1. barna nemezestinru bbor 191 borsos 185 bronzos 189 ckla-189 lsdi 1. lsdi nemezestinru epez 186 fak 186 farkas- 190 feny- 200 gesztenyebarna 1. gesztenyebarna regestinru hsos 1. tehntinru kkesed 1. kkesed regestinru lemezes 1. aranysrga lemezestinru ligeti 192 molyhos 1. molyhos nemezestinru pikkelyes 1. szrke pikkelyestinru piros 1. piros nemezestinru rzsskalap 191 stn-191 stt 1. bboros stttinru tarka 201 tehn- 200 vltozkony 190 tintagomba, csillml 1. kerti tintagomba fehr 176 gyapjas, 174 gyenge 177 harkly-175

R
rncosgomba, gyrs 1. rncos fenygomba redsgomba, kocsonys 228 rteggomba, borosts 230 vel 232 lils 231 rtgomba, srga 106 tavaszi 85 rezggomba, aranyos 282 fodros 282 ripacsgomba, trkeny 257 rizike, zletes 46 kznsges 1. zletes rizike lucfenyvesi 46 vrstej 46 rizikegomba 1. zletes rizike rkagomba, kznsges 1. srga rkagomba narancssrga 1. narancssrga lrkagomba srga 8, 28 szagos 275 szrke 30 tlcsres 30 vrsd 276 rovarrontgomba, vrs 244 rozsdstapl, almafa 221 rncos 221

S, Sz
sapksgomba, mocsri 243 selyemgomba, narancsszn 153 rt 152 szrke 153 shii-take 7

T
tapl, gas 1. bokrosgomba bkkfa- 219

kerti 176 rncos 175 sereges 143 tintahalgomba 277 tobozflke, lucos 133 tobozgereben 234 tojsgomba 1. csszrgomba tkegomba, alma-1. tsks tkegomba aranysrga 83 dli 85 fak 92 feny-1. mrges turjngomba zletes 90 korai 1. tavaszi rtgomba rncos 1. rncos fenygomba rozsdasrga 78 srga 91 szemcss 1. szemcss aranygomba szenes 93 tavaszi 1. tavaszi rtgomba tsks 79 vltozkony 1. zletes tkegomba zldes 92 tlcsrgomba, nizsszag 1. zld nizsgomba duzzadttnk 40

gyrs 1. gyrs tuskgomba hatalmas 1. ris clppereszke kvbarna 1. kvbarna ltlcsrgomba kznsges 1. sereges tlcsrgomba mezei 34 mzszn 1. gyrs tuskgomba narancsszn 1. narancssrga lrkagomba narancsvrs 1. narancssrga lrkagomba ris 33 piroslb 34 rozsdasrga 31 szrke 40 vilgt 29 tvisaljagomba 68 trgyagomba, csipks 1. halvny trgyagomba gyrs 95 halvny 107 hegyes 1. hegyes badargomba rti 141 triflarul-gomba 245 trombitagomba, stt 275 turjngomba, mrges 91

sveges 140 tuskgomba, csoportos 42 gyrs 80 vastaglb 80 tskegomba 1. gas-bogas likacsosgomba

U,U
uborkagomba, hamvas 108 regestinru, gesztenyebarna 194 kkesed 195

V
vajgomba, bama 1. bama gyrstinru srga 1. srga gyrstinru vargnya, zletes 187 nyri 189 srgahs 188 vizenysgomba 1. apr nedgomba

Z, Zs
zsemlegomba, fak 202

A Hatroz Kziknyvek a termszet megismersben segtik az Olvast. A gondosan sszevlogatott, sznes fnykpek, a rvid, lnyegretr lersok segtsget nyjtanak l s lettelen krnyezetnk, .JE^ a nvnyek, az llatok, a gombk s az svnyok-kzetek jfBMi vilgnak megismershez. A knnyen hasznlhat, szp m | | kivitel s tartalmas Hatroz Kziknyvek egyetlen termszetet kedvel Olvas knyvtrbl sem M B B hinyozhatnak. I I I A sorozatban megjelent: FAK KZETEK ES SVNYOK A VILG LEPKI LOVAK A VILG MADARAI CSIGK S KAGYLK DRGAKVEK SMARADVNYOK FSZER- S GYGYNVNYEK KUTYK BLNK S DELFINEK ... MACSKK VAD^ ^ VIRGOK AKVRIUMI J J ^ ^ M ^ ^ R K HALAK BOGARAK, SZITAKTK, SBB^ MR"' PKOK

I S B N

9 6 3 - 9 0 9 0 - 7 1 - 9

DORLING KINDERSLEY BOOK

Anda mungkin juga menyukai