Anda di halaman 1dari 1

MINGGU

BIDANG/TAJUKRANCANGAN / HASIL PEMBELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEGIATAN TAHUN 5 ( SEMESTER 1 ) Bidang : Menggambar Tajuk: Pemandangan di tepi laut Kegiatan: Melukis dan mewarnakan gambar teknik lukisan Aras 1 1. Mengenali pandangan jauh dan dekat 2. Mengetahui benda-benda yang terdapat di tepi laut. Aras 2 1. Murid melukis gambar dengan pensil 2. Murid mewarna gambar dengan warna air Aras 1. Murid mempamerkan hasil lukisan 2. Mengadakan perbin!angan Aras 1 1. Mengaplikasikan elemen Asas %eni reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni $isual &istilah ' yang indah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diper"lehi dari pemerhatian dan pener"kaan alat( bahan dan teknik. 2. Menggunakan !"mputer sebagai alat Bantu dalam kegiatan menggambar.

OBJEKTIF

CATATAN

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Memahami k"nsep dan #ungsi tiap akti$iti yang di pelajari. 2. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen asas seni lukis dalam penghasilan

Bidang: Membuat !"rak dan rekaan Tajuk: Batik Malaysia Kegiatan: Menghasilkan m"ti# berdasarkan #l"ran dan #auna dengan menggggunakan teknik resis

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat( bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu !"rak batik 2. Mengenal dan menghubungkaitkan akti$iti %eni *isual dengan matapelajaran lain yang menhasilkan idea yang kreati#

Aras 1. Menggambar dengan menggunakn gabungan pelbagai alat( bahan dan teknik yang lebih kreati# dan kemas 2. Menyatakan se!ara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan . Menghargai sumbangan pelukis tempatan ). Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan