TATACARA PENGISIAN PERMOHONAN PROGRAM PRA SPM 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAHAN : ANDA HANYA BOLEH MENGGUNAKAN BROWSER INTERNET EXPLORER (IE) SAHAJA. BROWSER SELAIN IE TIDAK BOLEH MENERIMA MAKLUMAT PEMOHON.

1. Sila layari http://online05.mara.gov.my/praspmmrsm dan klik DAFTAR PEMOHON.

Isi semua maklumat yang dikehendaki dengan tepat dan klik DAFTAR.2. .

3. Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. . Skrin utama akan dipaparkan seperti berikut. 4. Sila login menggunakan No KP yang didaftarkan dan klik MASUK.

Ibu Bapa. i. Pengajian Cadangan & Perakuan Pemohon dengan lengkap. Anda perlu mengisi SEMUA bahagian Peribadi. Skrin utama akan dipapar. Sila klik Simpan & Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat. Peribadi – Isi semua maklumat. Keputusan Percubaan SPM.5. .

ii.Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. Sila klik Simpan & Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat. Ibu Bapa – Isi semua maklumat. .

.Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK.

Keputusan Percubaan SPM – Isi semua maklumat. . Kemudian klik pada tanda √ Sila klik Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat. Klik pada ikon Pencil dan masukkan gred keputusan subjek.iii.

. Pengajian Cadangan – Sila pilih Institusi/Universiti dan Kursus yang hendak dipohon.iv. Klik Simpan & Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat. Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK.

Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. Perakuan Pemohon – Klik pada kotak (√) dan klik Simpan & Hantar. .v.

vi. Klik CETAK SLIP sebagai Pengesahan Penerimaan Permohonan. Contoh Slip Permohonan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful