TATACARA PENGISIAN PERMOHONAN PROGRAM PRA SPM 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARAHAN : ANDA HANYA BOLEH MENGGUNAKAN BROWSER INTERNET EXPLORER (IE) SAHAJA. BROWSER SELAIN IE TIDAK BOLEH MENERIMA MAKLUMAT PEMOHON.

1. Sila layari http://online05.mara.gov.my/praspmmrsm dan klik DAFTAR PEMOHON.

. Isi semua maklumat yang dikehendaki dengan tepat dan klik DAFTAR.2.

Sila login menggunakan No KP yang didaftarkan dan klik MASUK. . Skrin utama akan dipaparkan seperti berikut.3. 4. Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK.

5. . Ibu Bapa. Peribadi – Isi semua maklumat. i. Anda perlu mengisi SEMUA bahagian Peribadi. Keputusan Percubaan SPM. Pengajian Cadangan & Perakuan Pemohon dengan lengkap. Skrin utama akan dipapar. Sila klik Simpan & Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat.

Ibu Bapa – Isi semua maklumat. Sila klik Simpan & Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat.Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. . ii.

Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. .

Keputusan Percubaan SPM – Isi semua maklumat. Kemudian klik pada tanda √ Sila klik Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat. . Klik pada ikon Pencil dan masukkan gred keputusan subjek.iii.

. Pengajian Cadangan – Sila pilih Institusi/Universiti dan Kursus yang hendak dipohon. Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. Klik Simpan & Seterusnya selepas selesai mengisi maklumat.iv.

v. . Satu mesej box akan keluar seperti berikut dan klik OK. Perakuan Pemohon – Klik pada kotak (√) dan klik Simpan & Hantar.

Klik CETAK SLIP sebagai Pengesahan Penerimaan Permohonan.vi. Contoh Slip Permohonan .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.