Anda di halaman 1dari 6

Pentaksiran Kemahiran Membaca Buku 1 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. .

Kemahiran Mengecam bentuk a, i, u Menyebut a, i, u dengan betul Membezakan a, i, u, b, n Menyebut suku kata ba, bi, bu, na, ni, nu, Membaca perkataan mudah di dalam buku Membaca ayat-ayat pendek Membaca perkataan yang terbina menggunakan kad-kad huru!. Buku 2 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. . Kemahiran Mengecam bentuk m, k, s Menyebut bunyi dengan betul Membezakan m,n Menyebut suku kata Menggabungkan bunyi k"ns"nan dan #"kal Membaca ayat-ayat pendek dengan lancar Membaca perkataan yang terbina menggunakan kad-kad huru!. Pencapaian TM TM TM TM TM TM TM Catatan Pencapaian TM TM TM TM TM TM TM Catatan

Buku 3 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. . Kemahiran Mengecam bentuk huru! k"ns"nan Menyebut bunyi dengan betul Membezakan b, d, a Menyebut bunyi k"ns"nan dan #"kal Membaca perkataan mudah Membaca rangkai kata dalam $cuba baca% Membaca ayat-ayat pendek Pencapaian TM TM TM TM TM TM TM Catatan

Buku 4 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. . Kemahiran Mengecam bentuk huru! k"ns"nan Menyebut bunyi dengan betul Membezakan b, d, p Menggabungkan bunyi k"ns"nan dan #"kal Membaca perkataan mudah Membaca rangkai kata dalam $cuba baca% Membaca ayat-ayat pendek Pencapaian TM TM TM TM TM TM TM Catatan

Buku 5 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kemahiran Mengecam bentuk huru! k"ns"nan Menyebut bunyi dengan betul Menggabungkan bunyi k"ns"nan dan #"kal Membaca perkataan mudah Membaca rangkai kata dalam $cuba baca% Membaca perkataan mudah daripada kad suku kata Pencapaian TM TM TM TM TM TM Catatan

Buku 6 Bil 1. 2. 3. 4. 5. Kemahiran Menggabung bunyi suku kata dan akhiran Membaca cerita pendek Menyebut huru! besar yang diperkenalkan Membaca perkataan yang dihitamkan Membaca karangan pendek Pencapaian TM TM TM TM TM Catatan

Buku 7 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kemahiran Membaca gabungan suku kata ", e, e Menggabung bunyi suku kata dan akhiran Membezakan bunyi e taling dan e pepet dalam ayat Membaca imbuhan Membaca perkataan yang di hitamkan Membaca karangan Pencapaian &M &M &M &M &M &M Catatan

Buku 8 Bil 1. 2. 3. 4. 5. Kemahiran Menggabung bunyi diagra! Menyebut bunyi di!t"ng Membaca perkataan yang di hitamkan Membaca karangan Membetulkan kesalahan sendiri Pencapaian 'M 'M 'M 'M 'M Catatan

Pentaksiran Kemahiran Menulis

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Kemahiran Menulis huru! kecil a-z Menulis huru! besar (-) Menulis perkataan Menulis ayat Menyalin dan menulis cerita pendek

Pencapaian TM TM TM TM TM

Catatan

Cth: hari dan tarikh Cth: melalui kerja hasil

Cth: menyalin cerita/ pantun/ lagu yang ditulis di papan putih.

REK ! PE"#$K%&R$" B$'$%$ M$($)%&$ PR$%EK ($' %K (K#P %*"+$& KEM$'$( 2,13

"$M$ M*R&! *M*R

- NURUL RAIHAN QISTINA - 6 T(*+,

%k.r #ahap pen/uasaan Telah Menguasai &edang Ma-u 'elum Menguasai

%imb.l TM &M 'M

Kriteria Tahu dan b"leh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan b"leh buat dengan bimbingan Tahu beberapa perkara asas . yang minumum / berkaitan dengan k"nstruk tetapi tidak b"leh buat . sentiasa melakukan bimbingan/