Anda di halaman 1dari 1

Bil.( ) Dlm. PSS/SKBI/ Jld.

1/026/09
Tarikh:_______________________
Kepada,
Waris/Penjaga murid,
SK Bakap Indah,
14200 Sg. Bakap,
Seberang Perai Selatan
Tuan/Puan,
PERLANTIKAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH SESI 2009
Perkara di atas adalah dirujuk. Selepas menjalani tempoh percubaan selama enam bulan sukacita
dimaklumkan bahawa anak/murid jagaan tuan/puan yang
bernama .................................................................................bari kelas ...................
Adalah layak untuk dilantik sebagai sebagai Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PSS) ini bagi sesi
persekolahan tahun 2012 - 2013. Selama tempoh percubaan yang lalu mereka telah dinilai dari segi sikap,
akhlak, kerajinan dan pencapaian dalam pelajaran.
2.
Pihak sekolah juga memerlukan persetujuan tuan/puan sama ada membenarkan atau tidak
membenarkan anak tuan/puan menerima jawatan ini.
3.
Kerjasama dan sokongan daripada pihak tuan/puan dalam perkara ini amatlah kami hargai.
Sekian, terima kasih.
MEMBACA ITU PENYULUH ILMU
Yang menjalankan tugas
..........................................
()
Guru Besar,
SK Bakap Indah
Seberang Perai Selatan
Saya...........................................................waris/penjaga kepada ...................................... dari kelas............
* membenarkan/tidak membenarkan anak jagaan saya menerima perlantikan jawatan pengawas PSS
bagi sesi 2009 ini.
Sekian, terima kasih.
Yang benar
......................

* potong yang tidak berkenaan