Anda di halaman 1dari 2

NAMA:

TAHUN:

____________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


MATEMATIK (1)
TAHUN 4
MASA 1 JAM
__________________________________________
JANGAN BUKA SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangan yang
disediakan dalam kertas soalan

NAMA:

TAHUN:

____________________________________________________________________________

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN 6
MASA 1 JAM 15 MINIT
__________________________________________
JANGAN BUKA SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangan yang
disediakan dalam kertas soalan