Anda di halaman 1dari 11

Perayaan Di Malaysia

Selamat datang ke Malaysia, negara beraneka budaya, bahasa, agama dan makanan yang memikat hati. Penyatuan budaya dan sosial yang berkurun lamanya di antara bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban dan lain-lain telah melahirkan masyarakat Malaysia berbilang kaum yang hidup dalam harmoni. Sambutan bersama pelbagai perayaan, sambutan tradisi dan aktiviti kebudayaan di sepan ang tahun memastikan pelan!ong tidak mungkin bosan di sini. "erkenal dengan keramahan mereka, rakyat Malaysia tidak sabar berkongsi a!ara dan perayaan mereka bersama kenalan mahu pun pelan!ong asing. #agi sambutan perayaan yang meriah, inilah masanya dan Malaysialah tempatnya.

Tarikh

Perayaan

Keterangan

$% &an '%(%

Thaipusam

Perayaan ini disambut sebagai tanda kesyukuran oleh penganut agama )indu, serta sebagai tanda penghormatan kepada tuhan Muruga atau Subramaniam. Perayaan ini paling meriah disambut di Kuala *umpur, di mana kenderaan berhias tuhan Muruga diba+a berarak menerusi alan- alan tertentu di bandaraya sebelum berakhir di #atu Caves, Selangor. ,ibuan penganut berarak sambil memikul Kavadi, menarik perhatian ramai pengun ung. "haipusam diraikan se!ara besar-besaran di Selangor, Pulau Pinang, Melaka, &ohor dan Perak. *okasi- Selangor, Pulau Pinang, Melaka, &ohor, Perak )ari /ilayah disambut di Kuala *umpur, Putra aya dan *abuan dengan perarakan, pertun ukan bunga api, pameran serta persembahan kebudayaan. Kebanyakan a!ara dibuka kepada orang ramai tanpa dikenakan sebarang bayaran. Lokasi: Kuala *umpur, *abuan 0 Putra aya

( .eb '%(%

Hari Wilayah

(1 .eb - (2 .eb, '%(%

Tahun Baru Cina

"ahun #aru Cina menandakan hari pertama kalendar #ulan dan perayaan ini disambut selama (2 hari. *imau Mandarin dan putik pohon plum, yang

melambangkan keme+ahan serta nasib baik, menghias rumah penduduk berbangsa Cina, serta kompleks-kompleks membeli-belah. "arian naga dan tarian singa berserta paluan gendang yang bersemangat menambahkan lagi suasana meriah perayaan ini. Pada malam sebelum "ahun #aru, ahli keluarga berkumpul menikmati amuan makan malam, diikuti dengan rumah terbuka meraikan sanak saudara dan sahabat handai pada keesokkan harinya. *okasi- Seluruh Malaysia ' 3pr '%(% Good Friday 4ood .riday ialah hari &umaat sebelum sambutan perayaan 5aster 6perayaan 5aster lazimnya atuh pada hari 3had7 yang disambut di Sabah dan Sara+ak. *okasi- Sabah dan Sara+ak '8 Mei '%(% Hari Wesak Pada hari /esak, penganut #uddha memperingati kelahiran, kesedaran dan kematian #uddha. Para penganut mempersembahkan pemberian mereka dan men alankan upa!ara seperti 9mandian patung #uddha:, pemba!aan mentera dan membakar !olok. ;pa!ara perlantikan sami biasanya dilangsungkan di kuil-kuil #uddha. Pada sebelah malam diadakan perarakan di kotaraya seperti Kuala *umpur, &ohor #haru, Seremban, Melaka dan 4eorgeto+n. *okasi- Seluruh Malaysia $% Mei - $( Mei, '%(% Tadau Kaamatan Pesta ini disambut setiap tahun oleh komuniti etnik terbesar di Sabah, iaitu kaum Kadazan Dusun. Perayaan kesyukuran ini diadakan sebagai tanda penghormatan kepada semangat padi yang digelar #ambaazon, atas hasil tuaian padi yang lumayan. Kemun!ak perayaan ini termasuk amuan minuman tuak, makanan serta tarian tradisional, pertandingan ,atu Cantik, perlumbaan kerbau dan sebagainya< *okasi - Sabah ( &un - ' &un, '%(% Gawai Dayak 4a+ai Dayak disambut oleh kaum Iban, =rang ;lu serta #idayuh di Sara+ak pada a+al bulan &un bagi

menandakan penghu ung musim menuai. Perayaan yang mempesonakan ini memaparkan pelbagai upa!ara tradisional serta tarian yang diadakan di rumah-rumah pan ang di seluruh Sara+ak. Sanaksaudara serta para pengun ung di amu minuman tuak serta hidangan ayam yang dimasak di dalam buluh, dan pelbagai masakan tradisional yang lain di rumah-rumah terbuka di sini. *okasi - Sara+ak > &un '%(% Hari Keputeraan Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara Yang di-Pertuan yang mengamalkan sistem ,a a #erperlembagaan, gong Malaysia menyambut hari keputeraan rasmi ?ang di-Pertuan 3gong pada setiap hari Sabtu minggu pertama bulan &un. )ari ini disambut dengan a!ara penganugerahan dar ah kebesaran kepada +arganegara Malaysia yang telah banyak ber asa kepada negara. Kemun!ak sambutan termasuk 9Perarakan Pan i-Pan i: oleh anggota tentera, serta pelbagai bentuk pameran dan pertun ukan. *okasi- Kuala *umpur $(=gos '%(% Hari Kemerdekaan Malaysia menyambut )ari Kemerdekaannya pada $( =gos setiap tahun. /arganegara Malaysia menyambut perayaan ini dengan mengibarkan bendera Malaysia di seluruh negara. Pelbagai aktiviti diadakan di setiap negeri termasuk perarakan dan pertun ukan bunga api. 3!ara kemun!ak ialah perarakan besar-besaran di Kuala *umpur, yang dihadiri oleh ,a a dan Permaisuri 3gong, Perdana Menteri, orang-orang kenamaan serta para pengun ung. *okasi- Seluruh Malaysia (% Sep - (( Sep, '%(% Hari !aya Fitri idil )ari ,aya 3idil .itri menandakan tamatnya bulan puasa 6,amadhan7 dan disambut oleh penganut Islam di seluruh dunia. Penduduk Islam di Malaysia memulakan hari ini dengan menziarahi kubur diikuti sembahyang sunat hari ,aya dan saling bermaa@an antara satu sama lain. Sanak-saudara serta sahabat handai di emput ke rumah terbuka di mana mereka disa ikan dengan pelbagai hidangan tradisional yang

lazat. *okasi- Seluruh Malaysia 2 Aov '%(% Deepa"ali Ke ayaan kuasa baik mengalahkan kuasa ahat diraikan oleh penganut )indu dalam perayaan Deepavali yang uga dikenali sebagai Perayaan Cahaya pada setiap bulan ke-B mengikut kalendar )indu. Di seluruh negara, upa!ara sembahyang serta 9pembersihan: di alankan di kuil-kuil serta tempattempat pemu aan penganut )indu. *okasi- Seluruh Malaysia (B Aov '%(% Hari !aya dha idil )ari ,aya 3idil 3dha uga merupakan perayaan yang disambut oleh penganut Islam pada hari ke-(% bulan Culhi ah. Ianya uga menandakan para emaah ha i telah selesai menunaikan @ardhu ha i di Mekah, 3rab Saudi. *okasi- Seluruh Malaysia '2 Dis '%(% Krismas Perayaan Krismas lebih meriah di ka+asan tropika Malaysia dengan penduduknya yang ramah. Pengun ung dapat memilih pelbagai restoran, bistro, pusat membeli-belah dan hotel yang turut mena+arkan pelbagai promosi sempena perayaan ini. ,aikan sambutan Krismas anda di Malaysia< *okasi- Seluruh Malaysia

Perayaan-Perayaan Di Malaysia
by 3yie on '%D%8D'%(% 3ssalamualaikum dan selamat se ahtera kepada semua pemba!a-pemba!a sekalian. )ari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua apakah perayaan-perayaan yang ada di negara Malaysia kita ini yang disambut oleh berbilang-bilang kaum. Hari Raya Aidilfiti

)ari ,aya merupakan perayaan masyarakat Melayu dan penganut agama Islam. Sambutan )ari ,aya 3idil@itri bermula dengan ibadat puasa di bulan ,amadan. Sepan ang bulan ,amadan umat islam berpuasa pada siang hari dan menger akan sembahyang tera+ih pada sebelah malamnya. Cakat @itrah +a ib dikeluarkan sebelum ( sya+al di mana )ari ,aya 3idil@itri dirayakan. )ari ,aya disambut dengan penuh kesyukuran. ;mat Islam saling bermaa@-maa@an dan kun ung mengun ungi untuk mengeratkan silaturahim. ,umah terbuka akan diadakan bagi mempersilakan tetamu datang berkun ung. Tahun Baru ina

Perayaan ini disambut se!ara besar-besaran oleh masyarakat Cina di Malaysia yang menandakan kedatangan tahun baru menurut kalendar mereka. !rang ina per"aya ada #$ binatang yang menaungi kalendar mereka iaitu tikus % lembu% harimau% arnab% naga% ular% kuda% kambing% monyet% ayam &antan% an&ing dan babi' Setiap binatang ini memberi signi@ikan dan tuahnya tersendiri. Pada malam "ahun #aru semua ahli keluarga berkumpul beramai-ramai untuk makan bersama."u uannya adalah untuk mengeratkan alinan hubungan sesama keluarga. 3hli kelurga yang telah berumahtangga akan memberi 9angpau: kepada saudara mara dan sahabat yang belum berumahtangga. (Angpau) memba*a pengertian kese&ahteraan yang berpan&angan% ianya se&enis sampul ber*arna merah dan diisi dengan se&umlah *ang' Buah limau mandarin dan kuih bakul merupakan kemestian yang perlu ada semasa merayakan Tahun Baru ina' Sepan ang "ahun #aru Cina berlangsung, tarian singa dimainkan dari rumah ke rumah dan kedai-kedai untuk memberi berkat kepada mereka yang meraikan perayaan tersebut. Penutup kepada perayaan "ahun baru Cina ialah perayaan hap +oh Meh. Perayaan Deepa,ali

Perayaan ini disambut oleh masyarakat Hindu. Ianya dirayakan pada bulan gelap bernama )aippasi) pada bulan !ktober dan -o,ember. Deepavali bermaksud (sebarisan pelita). Dengan memasang pelita, mereka per!aya baha+a ke!erahan

mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi ke ahatan, keadilan mengatasi kezaliman dan kebi aksanaan mengatasi ke ahilan. Di pagi hari, masyarakat )indu akan menyu!ikan tubuh badan dengan memakai sedikit minyak di kepala dan mandi. Kemudian mereka bersembahyang di rumah atau dikuil-kuil. Selepas bersembahyang, mereka berkun ung ke rumah kaum keluarga.Kebiasannya, surirumah akan menyediakan kotak-kotak ke!il berisi manisan dan memba+a bersama apabila berkun ung ke rumah saudara-mara mereka. Di kebanyakan rumah, (rangoli) iaitu lukisan yang dibuat daripada tepung beras ber+arna-+arni akan menyambut tetamu di hadapan rumah. Perayaan +a*ai Dayak

Perayaan ini disambut oleh masyarakat Dayak di .ara*ak pada # hb /un setiap tahun. Kuih-muih tradisional yang diperbuat daripada tepung beras, gula dan santan disediakan. Tuak merupakan sa ian utama perayaan 4a+ai Dayak. Perayaan 4a+ai Dayak bermula dengan upa"ara membuang sial oleh Tuai +a*ai. "uai 4a+ai memulakan upa!ara 9miring: ini diruai 6beranda7 rumah pan ang. #eliau berdoa supaya dipan angkan umur dan dimurahkan rezeki. Pada am ('.%% malam upa!ara minum air pengayu dilakukan dengan harapan supaya pan ang umur, sihat dan makmur. Pada pagi ( hb &un, tepat am B.%% pagi, tuai rumah dengan diiringi oleh beberapa penghuni rumah pan ang menghantar piring persembahan ke tiang pengingat iaitu se enis kayu yang sering digunakan untuk mendirikan rumah pan ang.

Perayaan Tadau 0eamatan

Merupakan perayaan masyarakat 0ada1an di -egeri .abah pada bulan Mei setiap tahun iaitu sehabis selesai menuai padi. ;ntuk menyambut "adau Kaamatan mereka menyediakan kuih-muih dan air tapai. Perayaan ini kebiasaannya diadakan selama dua malam berturut-turut. Malam pertama diadakan upa"ara (maga,au) atau pemu aan semangat padi yang diketuai oleh (bobohigan) dan beberapa orang pembantunya. Pada

malam kedua, upa"ara (habot) iaitu beras yang diperam diberikan kepada bobohigan sebagai tanda kegembiraan dan kesyukuran. "etamu akan dihiburkan dengan tarian (.uma1au) dan (Megalang) sambil meminum air tapai' Perayaan 0rismas

Perayaan ini dirayakan oleh penganut 0ristian pada $2 hb Disember sebagai mengingati kelahiran /esus hrist. Sambutan Krismas dimeriahkan dengan hiasan pohon krismas yang dipasang dengan lampu ber+arna +arni. #ungkusan-bungkusan hadiah diletakkan di ba+ah pokok untuk dibuka pada hari tersebut hristmas arol dinyanyikan di rumah-rumah penganut Kristian oleh kumpulan koir yang diundang. "uan rumah akan memberi derma kepada kumpulan koir tersebut kerana persembahannya. Pada malam tersebut, mereka bergembira dengan menyanyi dan menari. Kanak-kanak tidak digalakkan mengikut mereka sebaliknya disuruh tidur kerana semasa mereka tidur, mereka per!aya .anta laus akan datang memba+a hadiah kepada mereka. Sepertimana perayaan masyarakat lain, pada pagi hari Krismas mereka akan mengun&ungi gere&agere&a untuk upa"ara sembahyang. Pesta .ongkran

.ongkran merupakan perayaan tahun baru tradisional .iam. Masyarakat Siam di Kelantan turut menyambut perayaan tahun baru ini. Perayaan ini uga dikenali sebagai pesta Songkran. Songkran disambut berdasarkan kepada 0alendar lunar .iam iaitu pada bulan kelima semasa bulan purnama dan atuh pada hari kelima belas. Sekiranya mengikut kalendar masihi, pesta Songkran ini disambut pada pertengahan bulan 3pril. Pesta Songkran ini uga lebih dikenali sebagai pesta mandi air iaitu mereka akan menyimbah air sesama mereka dan uga kepada orang ramai. Kebetulan pesta Songkran ini adalah atuh pada hari yang terpanas dalam satu tahun. Dalam konteks, -egara Malaysia yang berbilang kaum, kebudayaan dan adat resam, pesta Songkran men adi simbol perpaduan, kemakmuran dan keamanan dengan penyertaan pemimpin-pemimpin dan masyarakat yang berbilang kaum. Semangat dan nilai-nilai murni yang se agat dalam Perayaan Songkran seperti berbudi bahasa, menghormati budi dan penghargaan terhadap orang tua, bersopan santun dan bersyukur adalah nilai teras pembentukan masyarakat Malaysia yang berbudi bahasa.

3n"oming sear"h terms:


karangan perayaan di malaysia 6'%27 !ontoh karangan perayaan di malaysia 6((27 perayaan di malaysia 68'7 perayaan di malaysia karangan 6B27 karangan tentang perayaan di malaysia 61'7 !ontoh karangan perayaan hari raya aidil@itri 6$(7 !ontoh karangan perayaan-perayaan di malaysia 6$%7 !ontoh karangan spm perayaan di malaysia 6'27

karangan perayaan-perayaan di malaysia 6'17 karangan spm perayaan di malaysia 6'$7

*iving , '%(%, '%((, Dayak, 4a+ai, Kaum, Kelantan, Malaysia, Perayaan, Siam