Anda di halaman 1dari 1

DUNIA MUZIK TAHUN 3

BID1E2

1.3.1 ( membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan; bunyi panjang pendek) Nama : _________________ Band 1 Kelas : _________________

: Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor 1 : Mengenal pasti konsep muzik dan rekoder Eviden 1 : Mengenal pasti bunyi panjang dan pendek

Aktiviti:

1. Guru memainkan bunyi panjang dan pendek dengan menggunakan rekoder.

Arahan :

Tandakan ( / ) pada bunyi panjang dan tandakan () pada bunyi pendek

Bunyi 1 Bunyi 2
Menguasai ( Tidak menguasai(

) )
1