Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN B

SENARAI AKUAN PENERIMAAN /PENOLAKAN BANTUAN RM100.00 TAHUN 2013 KOD SEKOLAH : NBA4028 NAMA SEKOLAH : SK DATUK AKHIR ZAMAN ALAMAT SEKOLAH : 71200 RANTAU,NEGERI SEMBILAN NO.TELEFON/FAKS : 06 6943950 NO.AKAUN BANK SEKOLAH : 20502410111500 NAMA BANK : RHB BANK BERHAD PERUNTUKAN DITERIMA : RM PERUNTUKAN DIAGIHKAN : RM .. LEBIHAN/KURANGAN : RM .. MENERIMA(/) MENOLAK (X) NO.KAD PENGENALAN PENERIMA TANDATANGAN PENERIMA

BIL 1 2 3 4 5 6

NAMA MURID

NAMA PENERIMA

TARIKH

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid

Page 1

BIL 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA MURID

MENERIMA(/) MENOLAK (X)

NAMA PENERIMA

NO.KAD PENGENALAN PENERIMA

TARIKH

TANDATANGAN PENERIMA

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid

Page 2

BIL

NAMA MURID

MENERIMA(/) MENOLAK (X)

NAMA PENERIMA

NO.KAD PENGENALAN PENERIMA

TARIKH

TANDATANGAN PENERIMA

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid

Page 3

BIL

NAMA MURID

MENERIMA(/) MENOLAK (X)

NAMA PENERIMA

NO.KAD PENGENALAN PENERIMA

TARIKH

TANDATANGAN PENERIMA

35 36 37 38

Guru Pembayar :

Guru Saksi :

Disahkan Oleh Pengetua/Guru Besar

.. (Tandatangan)

. (Tandatangan)

(Tandatangan)

Nama

Nama :.. No.K/P : Jawatan : . Tarikh :

Nama :. No.K/P : . Jawatan : .. Tarikh : .

No.k/p: . Jawatan :. Tarikh:

Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada murid

Page 4

Anda mungkin juga menyukai