Anda di halaman 1dari 1

BUKU TUNAI

Tarikh

Butir

Fol

Dis
k
RM

Tunai

Bank

RM

RM

01/08/2011 Modal
06/08/2011 Jualan
18/08/2011
19/08/2011
19/08/2011
29/08/2011
30/08/2011
31/08/2011

Jualan
Anthony Trading
Bank
Anthony Trading
Jualan
Sewa diterima

Tarikh

Disk

Tunai Bank
RM

RM

80,000
3170

02/08/2011
04/08/2011

Angkutan masuk
Belian

300
7300

1600
9000

13/08/2011
15/08/2011
17/08/2011
19/08/2011
20/08/2011
25/08/2011
27/08/2011

Fari Shah Trading


Insurans
Alatan Pejabat
Tunai
Fari Shah Trading
Promosi
Fari Shah Trading

6000
1600
3700
600
6000

30/08/2011
31/08/2011
31/08/2011

Sewa dibayar
Gaji
Kadar bayaran

600
4000
3200
500

b/b

Fol

RM

31/08/2011
01/09/2011 Baki

Butir

1100 100970
620
69,580

Baki

K
480

2140
700
2400
650
h/b

620
1100

69,580
100970

Anda mungkin juga menyukai