Anda di halaman 1dari 4

Daftar Nama Pasien Pengobatan Gratis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lebih Sehat, Lebih Bahagia Bangka Tengah, Bangka

Belitung abu, !" #ktober $"%! Baskara Bakti No& % $ ! + , 2 ) / 5 %" %% %$ %! %+ %, %2 %) %/ %5 $" $% $$ $! $+ $, $2 $) $/ $5 !" !% Nama Pasien Tn& Batman Tn& Dahlan Tn& -mam Tn& Su.ri 1n& Darmansyah 1n& i3ky Ny& Desy Tn& 0abi4in 1n& Syahrini Ny& Lisa Ny& Marlin4a Ny& Misyanti Ny& Sumiyati 1n& Murnia Ny& as8i Ny& Sumarni 1n& 1riyana Ny& 1n4ini Ny& 1syon Ny& Sura Ny& 1yan Ny& Nurlaila Ny& Tanama 1n& Mar4oni Ny& i9a Tn& (ak.ar Tn& (amaih Ny& Kolmi Ny& Dahlia Tn& Sim.oni Tn& 1l4in 'mur )% thn +, thn $! thn +/ thn 2 bln $ thn ) bln $% thn !5 thn $ thn $$ thn +" thn +% thn !, thn + thn !2 thn $/ thn + thn $) thn 2, thn +/ thn 2, thn $! thn 2, thn 5 thn !+ thn +$ thn +/ thn ,! thn $" thn +"thn ," thn (enis Kelamin Laki*laki Laki*laki Laki*laki Laki*laki Laki*laki Laki*laki Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Laki*laki Laki*laki Perem.uan Perem.uan Laki*laki Laki*laki Diagnosis Katarak Mialgia Gastritis 0i.ertensi -SP1 -SP1 Mialgia 6e.halgia -SP1 7ebris Mialgia 0i.ertensi 6e.halgia -SP1 Gastritis 6e.halgia -SP1 Mialgia heumatoi4 0i.ertensi 0i.ertensi Gastritis -SP1 Dermatitis Dermatitis Gastritis -SP1 Mialgia 7ebris -SP1 7aringitis

!$ !! !+ !, !2 !) !/ !5 +" +% +$ +! ++ +, +2 +) +/ +5 ," ,% ,$ ,! ,+ ,, ,2 ,) ,/ ,5 2" 2% 2$ 2! 2+ 2, 22 2) 2/ 25 )" )% )$

1n& Na4a 1n& :akira Ny& Dessy Ny& Su.iyanti 1n& San4i Ny& 1nima Ny& 1ni 1n& Mir4ayanti Ny& Sema Ny& Saina Tn& Sa.iriso 1n& egi 1n& Desy 1n& Dian Ny& :urai4ah Tn& 0am4an Tn& -.ul 1n& -rfan Ny& 0alimah Tn& Ba9htiar 1n& 1rbi 1n& 'snah Ny& 0ami4ah Ny& ;ati Ny& Mar4ia Tn& Mustamin Ny& Sia Tn& Toni Ny& Kholifah Ny& ;uni Ny& >lis 1n& iri 1n& i4ho Ny& 7au3iah 1n& ;ulita Ny& Dayang Tn& Salman 1n& ehan 1n& ;arsi 1n& Bal4i Ny& ;asnah

$ thn 5 bln % th 5 bln $$ thn +$ thn + thn 5" thn !! thn 2 thn %5 thn 2" thn +$ thn 2 bln $ th %" bln ! thn $ bln ++ thn +$ thn $$ thn ! thn )+ thn !$ thn + thn ! thn $" thn ,, thn $2 thn $, thn ," thn +" thn !% thn ! thn + bln $% thn % th / bln , thn $/ thn / thn +5 thn +5 thn $ thn , th , bln ) thn +$ thn

Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Laki*laki Laki*laki Perem.uan Laki*laki Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Laki*laki Perem.uan Laki*laki Perem.uan

Kurang nafsu makan -SP1 6e.halgia -SP1 Kurang nafsu makan 0i.ertensi Mialgia #M1 6e.halgia Gastritis 0i.ertensi -SP1 -SP1 -SP1 0i.ertensi 6e.halgia 6e.halgia -SP1 heumatoi4 Stomatitis Stomatitis 7ebris 0i.ertensi 0i.ertensi Kon<ungti=itis Gastritis -SP1 Mialgia 0i.ertensi Kurang nafsu makan 6e.halgia Diare -SP1 6e.halgia -SP1 0i.ertensi Gastritis -SP1 -SP1 #M1 6e.halgia

)! )+ ), )2 )) )/ )5 /" /% /$ /! /+ /, /2 /) // /5 5" 5% 5$ 5! 5+ 5, 52 5) 5/ 55 %"" %"% %"$ %"! %"+ %", %"2 %") %"/ %"5 %%" %%% %%$ %%!

1n& (am.ang Ny& 0eni Ny& Kusmirah Tn& Muslimin 1n& Tomi 1n& -ntan Ny& 1mi 1n& Makruf 1n& 1lfa4il Tn& Dahlan 1n& Lisa Ny& Tita Ny& >li 1n& Nurhayati Ny& 0abibah 1n& Tia 1n& Sen4y Ny& 1minah 1n& Pit Ny& >li3a 1n& Mayang Ny& atna 1n& 7atiah Ny& Nurhi4ayah Ny& Maria Ny& Nurhayati 1n& estu Ny& Darna Nn& De8i Sartika Ny& osmini Ny& Nur ay 1n& ina Ny& Kesmi 1n& Gerhana 1n ani 1n& 6inta Tn& ;uli 1n& 1nisa Ny& 0anifah Ny& Sarina 1n& Lao4e

$ thn !! thn !" thn +! thn ) thn / thn ,$ thn % thn % thn 2 bln +, thn $ thn %/ thn +! thn %% bln $% thn $ thn %% thn !) thn %" thn !! thn ! thn $$ thn ! thn !% thn ,2 thn !% thn ! thn !, thn %2 thn ,, thn !2 thn $ thn ,! thn + thn %" thn $ thn ,! thn %" thn !+ thn !" thn %" bln

Laki*laki Perem.uan Perem.uan Laki*laki Laki*laki Perem.uan Perem.uan Laki*laki Laki*laki Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Laki*laki Perem.uan Perem.uan Perem.uan Perem.uan

Kurang nafsu makan 6e.halgia Gastritis -SP1 -SP1 -SP1 0i.ertensi -SP1 -SP1 0i.ertensi -SP1 -SP1 0i.ertensi Diare 7ebris Kurang nafsu makan Sakit gigi 6e.halgia -SP1 Mialgia Kurang nafsu makan 7ebris Kurang nafsu makan Gastritis 0i.ertensi 0i.ertensi -SP1 6e.halgia 7ebris 0i.ertensi 0i.ertensi Kurang nafsu makan 6e.halgia -SP1 -SP1 -SP1 0i.ertensi, 1sma -SP1 #M1 -SP1 -SP1

%%+ 1n& Ke=in

$ thn

Laki*laki

-SP1