Anda di halaman 1dari 14

ANGKA GILIRAN

NO KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN NO KAD PENGENALAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2013 EKONOMI RUMAH TANGGA KERTAS
ANGKA GILIRAN NO KAD PENGENALAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2013 EKONOMI RUMAH TANGGA KERTAS

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2013

EKONOMI RUMAH TANGGA KERTAS 2 (3758/2)

Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nombor kad pengenalan dan angka

giliran anda pada ruang yang disediakan.

2 Jawab semua soalan dalam Bahagian A,

satu soalan daripada Bahagian B dan Satu

soalan daripada Bahagian C

3 Setiap soalan diperuntukkan 15 markah.

4 Tulis jawapan anda di ruangan yang

disediakan pada kertas soalan

5 Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan

jelas. Anda mungkin kehilangan markah

Jika langkah-langkah penting tidak

ditunjukkan dengan teratur

Bahagian

Soalan

Markah

Markah

penuh

diperoleh

A

 

1 15

 
 

2 15

 

B

 

3 15

 
 

4 15

 

C

 

5 15

 
 

6 15

 
 

Jumlah

 

2

3758/2

1 Aishah menghadapi masalah sering lewat ke sekolah disebabkan sukar mencari pakaian sekolah dalam almari pakaiannya yang tidak disusun dengan baik.

Rajah 1 menunjukkan keadaan dalam almari pakaiannya

baik. Rajah 1 menunjukkan keadaan dalam almari pakaiannya Rajah 1 Berdasarkah maklumat di atas a )

Rajah 1

Berdasarkah maklumat di atas

a )

b )

Huraikan tiga cara penyimpanan pakaiannya supaya dapat mengatasi masalah

itu dengan mematuhi prinsip penyimpanan pakaian

[12 markah ]

Nyatakan 3 aksesori yang sesuai dipakai oleh Aishah dengan pakaian formal

[ 3 markah ]

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

3

3758/2

a)

 

Klasifikasi pakaian

Cara menyimpan

Sebab

b)

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

4

3758/2

2 Rajah 1 menunjukkan pelan lantai sebuah rumah dengan ruang tertentu

Jadual 1 adalah sebahagian senarai perabot dan alatan

Jadual 1 adalah sebahagian senarai perabot dan alatan Rajah 1 Senarai perabot dan alatan Meja kerja

Rajah 1

Senarai perabot dan alatan

Meja kerja

Meja solek

Set sofa

Peti sejuk

Mesin basuh

Almari pakaian

Peti televisyen

Berdasarkan maklumat di atas

Jadual 1

a ) Terangkan prinsip menyusun atur perabut dan alatan bagi ruang-ruang itu

b )

Nyatakan 3 bentuk ruang dapur

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

[12 markah ]

[ 3 markah ]

5

3758/2

Ruang Prinsip Susunatur Perabot Kesan
Ruang
Prinsip Susunatur Perabot
Kesan

b)

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

6

3758/2

3 Danial merupakan seorang atlit sukan di sekolahnya. Beliau amat suka mengambil nasi

putih dan kurma ayam untuk menu tengaharinya. Jadual 2 menunjukkan hidangan

tengahari yang diambil oleh Danial.

 

Nasi Putih

 

Kurma Ayam

  Nasi Putih   Kurma Ayam Porsi 200gm Porsi 150gm EP 100% EP 75% Setiap 100gm
  Nasi Putih   Kurma Ayam Porsi 200gm Porsi 150gm EP 100% EP 75% Setiap 100gm

Porsi 200gm

Porsi 150gm

EP

100%

EP

75%

Setiap 100gm mengandungi

Setiap 100gm mengandungi

30.0g karbohidrat

3.6g

Karbohidrat

2.3g

Protein

22.4g Protein

0.1g

Lemak

19.9g Lemak

Jadual 2

a) Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan yang telah dimakan oleh Danial.

Bundarkan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan.

[11 markah ]

b) Nyatakan pada aras manakah makanan tersebut berada dalam piramid makanan dan

jumlah hidangannya.

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

[ 4 markah ]

7

3758/2

a

Pengiraan niali tenaga

b

Makanan

Aras

Jumlah Hidangan

I

   

Ii

   

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

8

3758/2

4

Maklumat dalam Jadual 3 adalah bahan,kuantiti dan kos seunit bagi menyediakan

Pinafor. Jadual adalah Jumlah kos bahan mentah, kos upah dan kos sampingan dan

jumlah kos bagi menyediakan sepasang baju kurung uniform sekolah

 

Bil

Bahan

Kuantiti

Kos seunit ( RM )

1

Kain kapas biru

2 ½

meter

6.00/ meter

2

Kain kapas putih

1 ½ meter

7.00/ meter

3

Lapik dalam

¼ meter

5.00/meter

4

Lapik dalam berperekat

¾ meter

2.00/ meter

5

Zip 8 inci

1

keping

0.80/ keping

6

Butang

5

biji

0.20/biji

7

Benang putih

1

buku

0.80/buku

8

Benang biru

1

buku

0.80/buku

Hitung

Jadual 3

 

a)

i Kos bahan bagi Pinafor itu

 

[

9 markah ]

 

ii Kos upah dan kos sampingan jika kos sepasang Pinafor ialah RM120.00 dan kos

bahan mentah ialah RM70.00

 

[

2 markah ]

b)

i Kos sepasang baju kurung uniform sekolah jika kos bahan RM30.00 Kos upah dan

kos sampingan sama seperti membuat Pinafor

 

[

2 markah ]

 

ii Perbezaan kos sepasang Pinafor dan sepasang uniform baju kurung

 

[

2 markah ]

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

9

3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

10

3758/2

5 Rajah 2 menunjukkan langkah pembentukan pasukan

a )

a)

Langkah 1

2 menunjukkan langkah pembentukan pasukan a ) a) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Membentuk struktur

Langkah 2

langkah pembentukan pasukan a ) a) Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Membentuk struktur organisasi -

Langkah 3

Membentuk struktur organisasi

- Membentuk satu struktur organisasi untuk mengagihkan

tugas dan tanggungjawab

organisasi untuk mengagihkan tugas dan tanggungjawab Langkah 4 Langkah 5 Menyenaraikan tugas - Menyenaraikan

Langkah 4

untuk mengagihkan tugas dan tanggungjawab Langkah 4 Langkah 5 Menyenaraikan tugas - Menyenaraikan tugas dan

Langkah 5

Menyenaraikan tugas

- Menyenaraikan tugas dan tanggungjawab bagi setiap

jawatan

- Melaksana tugas dengan baik dan cekap

Rajah 2

Berdasarkan rajah di atas huraikan langkah pembentukan pada langkah 1,2 dan 4

[ 9 markah ]

b) Nyatakan tiga kemudahan dalam komuniti yang boleh membantu pasukan itu dan

contohnya

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

[ 6 markah ]

11

3758/2

a

Jawapan

b

Kemudahan

Contoh

i.

 

ii.

 

iii.

 

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

12

3758/2

6 Rajah 3 menunjukkan situasi keluarga Puan Lela

   

Puan Lela

   

- Ibu tunggal

 

- Bekerja di kilang elektronik

- Pendapatan RM1500 sebulan

Lyana

Fadzli

 

Fikri

Lily

- 20 tahun

- 17 tahun

- 15 tahun

- 10 tahun

- Menuntut di

- Suka

- Menuntut di sekolah menengah

- Menuntut di sekolah kebangsaan

IPTA

melepak

dan ponteng

sekolah

   

Rajah 3

a) Nyatakan nama dan lukis struktur keluarga Puan Lela

[ 2 markah ]

b) Terangkan peringkat kitaran hidup keluarga yang telah dilalui oleh keluarga Puan

Lela

[ 10 markah ]

c) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Puan Lela pada peringkat sekarang

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

[ 3 markah ]

13

3758/2

Jawapan

b)

a)

13 3758/2 Jawapan b) a) Peringkat kitaran Keterangan c ) Masalah i ii iii 3758/2 MODUL

Peringkat kitaran

Peringkat kitaran Keterangan
Peringkat kitaran Keterangan

Keterangan

Peringkat kitaran Keterangan
Peringkat kitaran Keterangan

c ) Masalah

i

ii

iii

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH

14

3758/2

3758/2 MODUL PPA SPM @ MPSM NEGERI KEDAH