Anda di halaman 1dari 2

IES MOIXE NT 2013-

ACTIVITATS FINALS TEMA 2 EL NAIXEMENT DEUROPA


PRACTICA LES COMPETNCIES BSIQUES
1.- DEFINEIX AMB AMPLITUD. COMPETNCIA COMUNICACI LINGSTICA 1.-Visigots. 4.-Pacte de vassallatge 7.-Feu 2.- Feudalisme. 5.-Rendes feudals 8.-Cristiandat 3.- V !ings. ".- #ocietat estamental $.- Croades. 2.-COMPARA. COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE. COMPETNC.SOCIAL 2.1 %&unta una sem'lan(a i una difer)ncia entre un comte i un mar*u+s en l,im&eri carolingi. 2.2 Com&ara &rivilegiats i no &rivilegiats en la societat estamental. 2.3 %ssen-ala una difer)ncia i una sem'lan(a entre el clergat secular i el clergat regulat. 2.4 %r*ue'is'e i sacerdot. .na sem'lan(a i una difer)ncia. 2.5 .#erfs i cam&erols lliures. .na sem'lan(a i una difer)ncia. 2." /numera una difer)ncia i una sem'lan(a entre la reserva sen-orial i els masos. 3.- REFLEXIONA I ARGUMENTA. COMPETNCIA AUTONOMIA I INICIATIVA
INDIVIDUAL

/0&lica &er *u) 3.1 1,economia dels regnes germ2nics era una economia endarrerida. 3.2 /ls reis dels &rimers segles de l,edat mit3ana eren fe'les. 45os arguments6 3.3 1,/sgl+sia era una instituci7 molt &oderosa i influent en l,edat mit3ana. 48uatre arguments6 3.4 1,e0ist)ncia dels cam&erols era dura i misera'le. 48uatre arguments6 4.- ANALITZA LES CAUSES. COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE 4.1 8uan i com van sorgir els regnes germ2nics9 4.2 8uan i com va sorgir el feudalisme. Redacta i raona. .-DIFERENCIA FASES DE L!IMPERI CAROLINGI. COMPETNCIA APRENDRE
A APRENDRE. ORGANITZA LA INFORMACI.

/la'ora - com&leta un *uadro com a*uest on &odem diferenciar les fases de l,im&eri carolingi

IMPERI DE CARLEMAN" :R;</=# 4Personatges *ue van &recedir a Carleman-6 /#P1/=5:R 5/ 1,>?P/R> 5/C%5@=C>% 5/ 1,>?P/R>

5>##:1.C>A 5/ 1,>?P/R>.

ACTIVITATS FINALS CINCIES SOCIALS 2n ESO A 2013-14..

#.- OBSERVA I RESPON. COMPETNCIA EN TRACTAMENT DE LA INFORMACI

".1 8uina cerimBnia re&resenta a*uesta imatge ".2 8ui +s el sen-or i *ui +s el vassall9 Raona la teua elecci7. ".3 % *uin estament &ertan-en els &ersonatges9 ".4 8uin gest re&resenta la fidelitat9 ".5 % *u) es com&rometen cadascun dels &ersonatges9 C:?P1/C%

SENYOR REI

ES COMPROMET

VASSALL NOBLELE

A) B) C)

ES COMPROMET

ACTIVITATS FINALS CINCIES SOCIALS 2n ESO A 2013-14..